Sunteți pe pagina 1din 4

PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE

Cod PTE.04.08,

Editia 1, Revizia 1

LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT VERIFICAT APROBAT


Numele si prenumele
Data
Semnatura

LISTA DE DIFUZARE

Nr Destinatarul Revi zia Exemplar Data Semnatura


crt documentului

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr Nota de Denumirea Data Cod Pag.


crt modificare/retragere modificarii/ document
retragere

EXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PREPAREAREA SI UTILIZAREA MORTARELOR


DE ZIDARIE ŞI TENCUIALA

1. SCOP

Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare de preparare si


utilizare a mortarelor pentru zidarii si tencuieli
2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se utilizeaza la realizarea mortarelor folosite pentru lucrarilor de zidarii si


tencuieli la constructii executate de SC ICF ECO CONSTRUCT SRL BUCURESTI.

3. DEFINITII SI ABREVIERI
Specifice nu sunt

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea procedurii se fac referiri la : Normativ C17/1982 prepararea si utilizarea


mortarelor.

5. PROCEDURA
1
5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;
- verificarea conditiilor speciale;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor;
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati;

5.2. Descrierea procesului :

Mortarele se utilizeaza pentru realizarea zidariilor si tencuielilor pe elemente de


constructii din beton, beton celular, suporti de zidarie, inlocuitori de caramida.

5.3. Compozitia si prepararea si transportul mortarelor:

In compozitia mortarele intra:


 Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta, in locul pastei de var se mai poate folosi
si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. Aceasta trebuie
sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare
 Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice
prevazute de normale in vigoare
 Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip
provenit din concasarea rocilor naturale. Proportia in care se vor utiliza in
amestecul de mortar se va stabili prin incercari , asigurandu-se un continut de cel
putin 50 % nisip natural, nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile
tehnice prevazute de normale in vigoare), se poate utiliza numai la mortarele de
zidarie si tencuieli avand marca 25.
Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice.
 Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata
pentru tipul de mortar si felul lucrarii.
Aditivi - pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa, se
recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt - dozarea se va face pe baza de incercari. Ca
aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment
sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros.Intarzietorii de priza se folosesc numai
pe baza unor prescriptii speciale.
Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate
conforn prevederilor tehnice
Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute
de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in:
 Mortare pentru zidarie
 Mortare pentru tencuieli
Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta, reprezinta o valoare
conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a
mortarului pus in lucrare.
Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata
suportuluispre exterior.
Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine
cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective, de materialul si
grosimea zidariei, umiditatea mediului interior si exterior, conditii specifice regiunii si
constructiei (seismicitate, mod de exploatare).
Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va
tine cont de felul lucrarii, umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se
aplica.
In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului, marimea si natura
agregatelor, precum si marca mortarului.
Stratul vizibil al tencuielilor “tinci” se va executa dintr-un mortar care are aceeasi
compozitie ca a stratului de grund, eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin.
Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var, pasta de var slam de carbid cu adaus
de ipsos; pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.
Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare
fortata sau betoniere cu cadere libera.
Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate
conforn prevederilor tehnice.
Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai
intai transformat in lapte de var
Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de
agregate cu granula cea mai mare.
Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei , dar nu
va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component, aceasta se va
mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri, perioade de timp friguros,
utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm, betoane cu lucrabilitate redusa.
La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare , este
obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris.
Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar
tampon va fi de maxim 20 de minute.
Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de
ciment
Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita
transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod.
Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant
Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigaoare privind
executarea zidariilor si tencuielilor

5.4. Controlul calitatii mortarului

Activitatea de control cuprinde:


- determinarile pentru – lucrabilitate, temperatura, densitate aparenta, continut de
aer oclus - se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar
necorespunzator.
- analiza imediat dupa inregistrare, a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si
densitate la varsta de 28 zile, se efectueaza in scopul remedierii operative a unor
cazuri necorespunzatoare;
- rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare, se consemneaza intr-un proces-
verbal incheiat intre beneficiar si executant

5.5. Receptia

Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie .


La receptie se va verifica urmatoarele:
- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privid; cofraj,
armarea, aspectul elementelor dupa cofrare precum si de apreciere a calitatii
mortarului pus in lucrare
- consemnarile din condica de betoane,
- existenta si continutul certificatelor de calitate, in cazul in care mortarul a fost livrat
de care o alta unitate de constructii;
- confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri
prevazute;
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele
utilizate, compozitia mortarului, gradul de impermeabilitate, etc.
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile ”Normele republicane de
protectia muncii”, “Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si
“Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a


sefului punctului de lucru. Acestia vor notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt
necesare functie de complexitatea si durata executiei.
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt
ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare.

7. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor
- procese verbale de lucrari ascunse

S-ar putea să vă placă și