Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Un scop mult mai înalt

Întreabă mai mulți oameni de ce a venit Isus în lume. Majoritatea vor răspunde: „A venit să
ne salveze de păcat” sau „A venit să distrugă lucrările diavolului.” Isus a venit să facă mai mult decât
„să ne salveze”din păcat și să distrugă lucrările diavolului; acela a fost un mijloc pentru un scop. El a
venit pentru un scop mai înalt.
În Ioan 10:10, de exemplu, El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din
belșug.” Așa că, Isus a venit să ne dea viață, dar din nou, acesta este unul dintre scopuri. 1 Corinteni
1:9 spune: „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul
nostru.” Aceasta este atât de puternic încât împlinește scopul pentru care El a venit.
Dacă El numai ne-ar fi mântuit, sau numai ar fi distrus lucrările diavolului sau ne-ar fi dat
viață, fără să ne aducă în părtășie sau în unitate cu El și cu Tatăl, aceea nu ar fi fost de ajuns
niciodată. Tot ceea ce voia Dumnezeu, lucru care era un mister de la întemeierea lumii, a fost ca
Cristos să fie în noi - posibilitatea părtășiei. Coloseni 1:26-27 numește: „... taina ținută ascunsă din
veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui...Cristos în voi, nădejdea slavei.”
El ne-a salvat din păcat, ne-a dat viața Lui, pentru a face posibil pentru noi să devenim una cu
Tatăl; El ne-a adus în părtăşie - părtășie cu Tatăl. Acum, orice aparține Tatălui ne aparține și nouă;
suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, și împreună-moștenitori cu Cristos. Slavă lui Dumnezeu!

2. Părtășia noastră cu El

Un mare număr de creștini știu că Isus a fost crucificat și a murit în calitate de Mântuitor al
nostru, dar ei nu știu, sau nu înțeleg total, părtășia noastră divină cu El. Atunci când vorbim despre
părtășie, ceea ce le vine în minte este imaginea când ne strângem împreună la adunările bisericii
pentru a discuta Cuvântul și a ne închina și a-l lăuda pe Domnul. Părtășia, totuși, înseamnă mai mult
decât atât.
În esență, părtășia noastră cu Domnul descrie unitatea noastră cu El; ceva mai adânc decât o
asociere; o unitate mai mare decât un legământ. Poți avea un legământ fără părtășie. Domnul Isus
ne-a adus în unitate cu El, o asemenea unitate încât El se vede în noi; El nu este mulțumit până când
noi nu suntem mulțumiți; El își ia bucuria din bucuria noastră. Ce relație binecuvântată! Acum putem
merge cu El, vorbi cu El și discuta lucrurile vieții cu El!
Dacă nu trăiești cu conștiința binecuvântărilor pline ale părtășiei tale dumnezeiești cu
Domnul, vei pierde prea mult! Fii conștient și beneficiază de unitatea ta cu Domnul.
Pavel, scriindu-i lui Timotei, a spus: „... întărește-te în harul care este în Cristos Isus” (2
Timotei 2:1); profită de harul care este in Cristos Isus. Este o abundență de har în Cristos Isus. Daca
mulți ar înțelege imensitatea, infinitul si natura necondiționată a dragostei Lui pentru noi! Noi trebuie
să beneficiem de harul Său, dragostea Lui, în părtășia noastră cu El.
1 Ioan 3: 1-2 spune: „Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii copii ai lui
Dumnezeu...” Trebuie să știi că Dumnezeu te iubește cu adevărat. Atunci când știi aceasta, și ești
convins de dragostea Lui pentru tine, va fi de neconceput să crezi că El va fi vreodată indiferent față
de rugăciunea ta sau nu îți va răspunde. De aceea, când te rogi, fii încrezător să aștepți un răspuns de
la El și să primești acest răspuns prin credință. Așa beneficiezi de dragostea Lui în părtășie.

3. ALEGE CORECT

În viață, ai de făcut decizii și nu sunt întotdeauna alegerile cele mai frumoase și mai atractive
care sunt neapărat de la Dumnezeu. Alegerile pe care le facem sunt atât de importante, încât ne pot
face sau ne pot destrăma destinul. Să luăm de exemplu povestea lui Elimelec și a familiei sale, care a
trăit în Moab, s-a însurat cu Naomi și a avut doi fii, Mahlon și Chilion.
Totuși, timpul a trecut și el împreună cu cei doi fii, acum căsătoriți, au murit. În urma pierderii
lor, Naomi s-a hotărât să se întoarcă în orașul ei natal, Betleemul lui Iuda, dar cele două nurori, Rut și
Orpa, au insistat să o urmeze, însă Naomi nu le-a lăsat. Ea le-a dat motive întemeiate pentru a se
întoarce fiecare la familia lor (citește întregul capitol Rut 1:1-16). După insistențele lui Naomi, Orpa a
decis să se întoarcă la poporul ei dar Rut nu s-a lăsat; ea a insistat ca să rămână cu Naomi și a mers cu
ea în Betleemul lui Iuda.
Atât lui Rut cât și Orpei i-au plăcut să rămână cu Naomi; au iubit-o cu adevărat și au vrut să
rămână cu ea, dar aici a fost un punct de decizie în viața lor. Când Orpa a plecat de la Naomi și s-a
întors la poporul ei, viața și destinul ei s-au schimbat complet din acel moment. În cele din urmă,
citim în Biblie cum a fost violată de o sută de bărbați și, ca rezultat, a dat naștere unor uriași.
Întrebarea ar fi atunci, de ce ar alege Rut mai degrabă să rămână cu Naomi, când ar fi fost
mai ușor să se întoarcă și să-și înceapă din nou viața, așa cum a făcut-o Orpa? Era vorba despre
închinarea la Dumnezeu și despre viața credinței pe care o văzuse cu Naomi, de care a fost atrasă; la
aceasta nu a vrut să renunțe. Alegerea ei a fost răsplătită, pentru că mai târziu s-a căsătorit cu o rudă
a lui Elimelec, cu numele Boaz. Boaz a devenit tatăl lui Isai, care a devenit tatăl lui David, genealogie
din care a venit Cristos.
Nimeni nu este un nebun pentru că a ales să aibă încredere în Domnul și a ales calea Duhului.
La fel ca Naomi, alege întotdeauna drept; alege calea Duhului, și nu ceea ce pare drept, practic și
sensibil în ochii oamenilor.

4. NIMIC NU MERGE FARA DUHUL SFÂNT

Duhul Sfânt este personalitatea activă a Dumnezeirii; El este puterea lui Dumnezeu; El face
faptele lui Dumnezeu. Omul a fost creat și format prin Duhul Sfânt; tot ce face Dumnezeu în afara
tronului Său este făcut de Duhul Sfânt. Este important să înțelegi că nimic nu funcționează fără Duhul
Sfânt; nu există viață fără El.
Nu contează cine eşti sau ce îndatoriri ai la serviciu; până când şi dacă nu faci ceea ce faci
în puterea Duhului Sfânt; cu excepția că El este cel care lucrează în și prin tine, orice vei face, se va
termina în eșec. Biblia spune: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13); aceasta se referă la Duhul Sfânt; El este
executantul lucrării lui Dumnezeu.
Omul este un eşec total, fără Duhul Sfânt; Isus a înţeles aceasta şi acesta este motivul
pentru care El a lucrat cu Duhul Sfânt. Nimeni nu poate face lucrarea lui Dumnezeu fără El; va lupta
fără rost. Biblia spune: „... Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul
Meu, - zice Domnul oştirilor” (Zaharia 4:6).
Nici măcar Domnul Isus nu ar fi putut să facă lucrarea fără Duhul Sfânt. Toate lucrurile mari
pe care El le-a făcut, minunile Lui, au fost făcute prin puterea Duhului Sfânt. Citim în versetul tematic
ceea ce El a zis: „… Tatăl (Duhul Sfânt) care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” Dacă
Isus a avut nevoie de Duhul Sfânt pentru a funcţiona, înseamnă că nu poţi face nimic fără Duhul
Sfânt.
Nu este de mirare că Dumnezeu vrea să fim umpluţi de Duhul Sfânt mereu (Efeseni 5:18).
Duhul Sfânt este Dumnezeu la lucru în noi, construind Biserica Lui prin noi. Recunoaşte-L ca ajutor al
tău, şi vei funcţiona mereu cu abilitatea şi tăria Lui; El te va face un succes în viaţă şi în tot ceea ce
faci.

5. ISUS ESTE DUMNEZEU MANIFESTAT ÎN TRUP

Conform versetului tematic, Isus Cristos a fost cu Dumnezeu de la începuturi, întrupat în


Cuvânt. El este creatorul şi făcătorul tuturor lucrurilor. Ioan ne spune: „Toate lucrurile au fost făcute
prin El şi nimic din ce a fost făcut , n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Observă, El nu a spus: „Toate
lucrurile au fost făcute prin ACESTA”; el a folosit pronumele personal „el,” deoarece Cuvântul este o
persoană. Cuvântul este Dumnezeu.
În Geneza 1, Biblia ne arată că Dumnezeu a adus creaţia în fiinţă prin Cuvântul Lui vorbit. El a
zis: „Să fie lumină: şi a fost lumină” (Geneza 1:1). EL a rostit cuvinte şi ele s-au materializat. Acum,
Ioan, vorbind despre Cuvânt, ne spune că Dumnezeu a făcut totul prin Cuvânt, adică El a făcut toate
lucrurile prin Sine. Ioan 1:14 spune: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi…” Cuvântul,
care este Dumnezeu, a devenit carne în persoana lui Isus, şi a locuit printre noi.
Matei 1:23, vorbind despre Isus, spune: „… şi-I vor pune numele Emanuel, care tălmăcit
înseamnă: «Dumnezeu este cu noi»”. Apoi 1 Timotei 3:16 declară fără echivoc: „Şi fără îndoială,
mare este taina evlaviei…: «Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost
văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”
Aceasta aduce toate argumentele pentru restul: fără niciun dubiu, Isus Cristos este Dumnezeu! El
este Dumnezeu manifestat în trup, neprihănit în Duhul, văzut de îngeri, predicat Neamurilor, crezut
în lume şi înălţat în slavă.
Cineva ar putea spune: „Dar nu este Isus Fiul lui Dumnezeu?” Da! „Fiul lui Dumnezeu”
înseamnă Dumnezeu în trup. Aminteşte-ţi reacţia evreilor atunci când Isus le-a spus: „Eu sunt Fiul lui
Dumnezeu”; ei a luat pietre să-L lapideze. Au strigat la El: „Cum ai putea tu, fiind un om, să te faci
egal cu Dumnezeu, spunând că eşti Fiul lui Dumnezeu?” Ei au înţeles perfect ceea ce a vrut să spună
El; El nu s-a referit doar la a fi născut din Dumnezeu ca descendent al Lui. El a spus că este însuşi
Dumnezeu!
Până când nu ştii şi nu crezi acest lucru despre Isus, nu poţi merge cu El; credinţa ta în El va fi
slabă şi fără efect. Ioane ne spune: „cuvântul a devenit trup” şi Pavel spune acelaşi lucru: „Dumnezeu
s-a manifestat în trup”; acesta este Isus! Slavă Numelui Lui pentru totdeauna!

În calitate de creștini, participarea și implicarea noastră în Evanghelie, pasiunea noastră


pentru răspândirea ei în întreaga lume trebuie să fie absolute; acesta este motivul pentru care ne
aflăm aici pe pământ; este motivul pentru care trăim! O modalitate sigură de a recunoaște un creștin
care lucrează cu Duhul și care umblă în Duhul Sfânt este implicarea lui și participarea autentică la
viziunea lui Dumnezeu.
Viziunea lui Dumnezeu este evanghelizarea și aducerea întregii lumi la Cristos. El dorește ca
întregul pământ să fie umplut de cunoașterea slavei Sale, precum apele acoperă marea. Aici
intervenim noi; noi suntem partenerii Lui în câștigarea sufletelor; noi suntem cei care trebuie să
instaurăm voința Lui și Împărăția Sa pe pământ și în inimile oamenilor.
Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat un mandat divin; rămâi concentrat și dedicat acestei
chemări. El a spus în Marcu 16:15: „... Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură.” Aici Domnul Isus nu Se adresa doar lui Petru, Iacov, Ioan și cu ceilalți ucenici, ci vorbea cu
tine și cu mine. În plus, El revine în curând, iar când se va întoarce, va fi interesat doar de un singur
lucru: impactul pe care l-ai avut cu Evanghelia în sfera ta de influență.
Ce faci cu viața ta? Cum îi influențezi pe ceilalți cu Evanghelia, mesajul lui Isus? Amintește-ți
că El a venit în această lume pentru a-Și da viața, astfel încât oamenii să poată trăi și să fie una cu
Dumnezeu. Prin urmare, singura modalitate prin care putem aprecia cu adevărat tot ce a făcut El este
să transmitem lumii cu entuziasm mesajul Lui și să le spunem oamenilor despre sângele pe care l-a
vărsat Isus, nu numai pentru iertarea păcatelor, ci pentru a da viață veșnică tuturor oamenilor și
pentru a face posibil ca noi să devenim fii ai lui Dumnezeu.
Te îndemn să fii înflăcărat de câștigarea sufletelor; să fii activ în casa lui Dumnezeu, biserica
locală;să te dedici lucrării Tatălui. Urmează viziunea Lui din inima ta. Versetul tematic spune: „În
sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.” Fii înflăcărat de Evanghelie
și prin ea.

7
Proverbe 11:30 spune: „... cel înţelept câştigă suflete.” Un câștigător de suflete este înțelept
deoarece se aliniază pasiunii numărul unu a lui Dumnezeu, pasiunea de a aduce oamenii de la
întuneric la lumină și de sub puterea lui Satan la Dumnezeu. Prin urmare, dacă ești un câștigător de
suflete, Dumnezeu are un plan îți crească abilitatea pentru a câștiga mai multe suflete.
Acesta este punctul pe care Domnul Îl subliniază în versetul tematic, când spune: „... pe orice
mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.” Aceasta înseamnă că pentru fiecare
ramură care produce roade, Tatăl are un plan de dezvoltare a capacității tale pentru a te face mai
productiv. El mărește harul vieții tale pentru a obține mai mult.
De exemplu, dacă ai harul de a câștiga și de a păstra treizeci de suflete în părtășie, la grupul
de casă sau în biserică, indiferent ce ai face pentru a crește numărul, nu îl vei putea depăși.
Eficacitatea și productivitatea ta în anumite misiuni vine în măsura în care ai primit har pentru a
funcționa sau pentru a împlini această misiune. Pentru a face mai mult, va fi nevoie ca Domnul să îți
dea mai mult har. Biblia spune că El: „ne dă un har şi mai mare”; acest har te duce la un nivel
superior.
Dintr-o dată, descoperi că ești în stare să faci mai mult decât puteai până acum; ești mai
eficient; deși depui aceleași eforturi ca și înainte, rezultatele tale sunt mai bune. De aceea este atât
de important să rămânem în părtășie constantă cu Domnul; deoarece acest har îți este acordat în
timp ce voi stai în părtășie cu Duhul, pe măsură ce studiezi și meditezi asupra Cuvântului.
2 Petru 1:2 spune: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a
Domnului nostru Isus Cristos.” Acesta este mult mai mult decât o înmulțire a harului; vrei ca harul să
fie înmulțit în viața ta? Urmează Cuvântul - cunoașterea absolută a Cuvântului lui Dumnezeu! Aceasta
este garanția ta pentru o viață roditoare și productivă.

8. Şi spuneţi-i lui Arhip: „Ia seama la slujba pe care ai primit-o în Domnul, ca s-o
împlineşti!“ (Coloseni 4:17)

Unii creştini cred că odată ce aud Cuvântul lui Dumnezeu, următorul lucru este să predice ceea
ce tocmai au auzit sau au învăţat de la alţii. Într-adevăr, suntem chemaţi să învăţăm Cuvântul lui
Dumnezeu şi să-l predicăm altora, dar motivul primordial pentru care Cuvântul Său ţi se administrează
este ca să aibă impact asupra ta, să-ţi transforme viaţa şi să devină una cu tine.
Cuvântul Lui trebuie să lucreze în tine şi să producă mai întâi rezultate în tine; altfel, nu-l vei
putea predica şi învăţa mai departe altora în mod eficient; abia te vei familiariza cu teoria, cu literele
din Cuvânt, dar nu şi cu Duhul Scripturii. Interesant este faptul că prevalarea Cuvântului lui
Dumnezeu în tine este responsabilitatea ta, nu a Lui; tu eşti cel care trebuie să fie în totul în ele şi să-l
faci să aibă putere asupra ta, prin cugetare. 1 Timotei 4:15 spune astfel: „Ocupă-te cu acestea, fii în
totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie arătată tuturor.”
Ne aminteşte de sarcina încredințată lui Arhip, un frate din biserica din Colose; Duhul Sfânt,
prin apostolul Pavel, i-a spus: „Ia seama la slujba pe care ai primit-o în Domnul, ca s-o împlineşti“
(Coloseni 4:17). Avertismentul a fost necesar pentru că îţi revine responsabilitatea de a împlini
chemarea lui Dumnezeu pentru viaţa ta, nu lui Dumnezeu. Împlinirea acestei chemări începe cu viaţa
ta. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să prevaleze mai întâi în viaţa ta personală înainte de a putea
prevala în viaţa altora prin tine.
Unii oameni sunt creştini de mulţi ani şi au rămas la fel; nu au progresat mult, pentru că nu au
considerat Cuvântul Său un factor important în viaţa lor, chiar dacă l-au predicat altora. Chiar nu
contează că predici sau cânţi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-l foloseşti pentru transformarea ta
personală, nu-ţi va fi de nici un folos.
Cu toţii suntem chemaţi să schimbăm viaţa altora cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, dar
acesta trebuie mai întâi să prevaleze în viaţa noastră personală. Lasă Cuvântul Său să-ţi schimbe mai
întâi ţie viaţa. Când aceasta se întâmplă, eşti capabil să predici din Cuvântul Său şi să înveţi pe alţii
din el mult mai eficient, cu îndrăzneală bazată pe convingere.
9. După cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să domnească prin dreptate spre
viaţă eternă, prin Isus Cristos, Domnul nostru (Romani 5:21).

Neprihănirea este natura lui Dumnezeu în tine care produce abilitatea de a sta în faţa
Domnului fără vină, fără inferioritate sau condamnare. Neprihănirea este manifestarea exterioară a
harului divin, oferind acceptare, libertate şi drepturi duhului uman în prezenţa lui Dumnezeu. Aşadar,
harul lui Dumnezeu ne-a oferit această neprihănire; aceasta citim în versetul tematic.
Neprihănirea noastră este darul lui Dumnezeu pentru noi în Cristos Isus, datorită harului Său.
Prin har, noi am primit natura lui Dumnezeu de neprihănire şi am fost strămutaţi în Împărăţia Fiului
dragostei Lui, unde domnim cu El. Ioan 1: 17 spune astfel: „Pentru că legea a fost dată prin Moise;
harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. Iar Romani 5:17 zice: „cei care primesc plinătatea
harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă printr-Unul singur, Isus Cristos.”
Nu doar că domnim peste satan şi peste circumstanţe, noi trăim în neprihănirea lui Dumnezeu
şi trăim asemenea sfinţilor Săi. Nimeni şi nimic nu ne mai poate condamna, pentru că Dumnezeu ne-a
justificat; El ne-a declarat nevinovaţi şi a fost un lucru neprihănit din partea Lui să o facă pentru noi:
„spre arătarea dreptăţii Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie drept şi să-l îndreptăţească pe
acela care este din credinţa în Isus” (Romani 3:26).
Este responsabilitatea ta să-ţi apuci neprihănirea; aceasta este ca să fi conştient de neprihănire
şi să domneşti în viaţă ca un rege; exercită-ţi stăpânirea asupra lui satan, asupra lumii şi a
circumstanţelor. Conştientizarea neprihănirii îţi conferă acea îndrăzneală şi acea siguranţă ca să te poţi
ruga şi să te poţi aştepta la răspunsuri. Îţi dă autoritate peste satan şi a acuzaţiilor lui. Te face un
campion în viaţă!
Chiar nu contează pe unde ai umblat, ce ai făcut, cine ai fost, cât de robit ai fost; acum eşti
acceptat în Cristos Isus (Efeseni 1:6). Acum, în prezenţa Lui, eşti liber; nu mai trebuie să-ţi fie frică;
eşti liber să te exprimi şi să fi tu însuţi, fără sfială înaintea Lui. Eşti liber să te bucuri de viaţă şi să I te
închini, pentru că ai fost justificat de El, eşti neprihănirea Lui în Cristos Isus. Aleluia!

10. „Iar când vă rugaţi, nu spuneţi aceleaşi vorbe fără rost, ca cei dintre naţiuni; pentru că
ei gândesc că prin vorbirea lor multă vor fi ascultaţi” (Matei 6:7).

Uneori, îi poţi auzi pe unii creştini zicând: „Am nevoie de o rugăciune puternică; aşadar, vă
rog, spuneţi o rugăciune puternică pentru mine.” Dar ce este o rugăciune puternică, până la urmă? Ce o
face să fie puternică? Este oare volumul ridicat al vocii a celui care se roagă, sau faptul că rosteşte
cuvinte religioase? Ceea ce ai nevoie nu este o rugăciune „puternică,” ci o rugăciune simplă adresată
unui Dumnezeu puternic.
Domnul Isus, în versetul tematic, a spus ca atunci când te rogi, să nu fi ca păgânii care folosesc
cuvinte nefolositoare şi repetitive; ei chiar cred că vor fi ascultaţi, pentru că vorbesc mult, nu; Isus a
spus să nu ne rugăm aşa. Citeşte ce a spus în Matei 6:8: „Voi să nu fiţi ca ei, pentru că Tatăl vostru
ştie de ce anume aveţi nevoie mai înainte ca voi să-I cereţi.”
Învaţă să te rogi ca Isus; El S-a rugat şi a acţionat simplu. Imaginează-ţi cât de simplu S-a
rugat la mormântul lui Lazăr. Biblia spune: „Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar am vorbit astfel
pentru mulţimea de oameni care este în jurul Meu, ca să creadă că Tu M-ai trimis. După ce a zis
aceste cuvinte, a strigat: „Lazăr, vino afară!” (Ioan 11: 42,43).
Credinţa face rugăciunea să funcţioneze, nu multitudinea de cuvinte. Isus a clarificat aceasta în
Marcu 11:23: „Vă asigur că dacă va zice cineva acestui munte «Ridică-te şi aruncă-te în mare!» şi
dacă nu va avea dubii în inima lui, ci va crede că ce a spus se va realiza, va obţine ce a cerut.”
Aşadar, fă-ţi rugăciunile să fie simple; roagă-te cu credinţă şi evită repetiţii nefolositoare.
De fapt, aici este scoasă în evidenţă importanţa vorbirii în alte limbi. Când te rogi în alte limbi,
duhul tău, prin Duhul Sfânt, se roagă; te rogi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este
modul primordial în care ar trebui să te rogi, în calitate de creştin: roagă-te în alte limbi înainte de a te
ruga cu propria ta înţelegere, în limba ta pământească.

11
2 Corinteni 4:7 spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această
putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.” Puterea care lucrează în tine este
divină; nu are nimic de-a face cu modul în care ești înzestrat fizic sau cu cât de inteligent ești. Motivul
pentru care poți face orice, poți fi orice și prospera în ceea ce faci este că ești suficient în suficiența
lui Cristos; El este puterea care lucrează în tine! Filipeni 2:13 spune: „Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”
De aceea, atunci când îți este desemnată o sarcină, nu spune „nu sunt sigur că pot face acest
lucru,” chiar dacă este ceva pentru care nu te consideri a fi înzestrat în mod natural; tu poți face
toate lucrurile prin Duhul Sfânt! Fii conștient de această realitate. Declară întotdeauna: „Pot să fac
totul prin Cristos, care mă întărește.” Cristos în tine este tăria ta pentru succes în orice domeniu și
asigurarea ta de victorie în fața adversităților.
Cristos în tine este totul! Prezența Sa în tine te face supranatural; El te întărește cu putere în
omul dinăuntru; aceasta înseamnă că nu va mai exista slăbiciune în viața ta. Înainte de a primi Duhul
Sfânt, ai fi fost slab și timid, ușor descurajat, dar acum împuternicit dinăuntru prin puterea Sa divină!
Ești îndrăzneț și curajos, îndrăzneț în credință, cu putere asupra circumstanțelor vieții.
Conștientizează că tu nu ești singur; 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din
Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”
Indiferent de provocările cu care te confrunți în viață, acestea sunt pâine pentru tine; tu ai
capacitatea lui Cristos de a face față oricui vine împotriva ta și de a câștiga. Când te confrunți cu
provocări, nu trebuie să te lauzi sau să te bazezi pe calitățile tale umane, ci pe viața lui Cristos din
tine.
Hotărăște-te să trăiești triumfător în fiecare zi și să faci lucruri mari pentru Domnul, deoarece
El ți-a acordat această abilitate în Cristos.

12

Creștinul care ajunge la maturitate spirituală acționează întotdeauna rapid pe baza


Cuvântului; el nu încearcă să pună la îndoială sau să raționalizeze Cuvântul lui Dumnezeu sau
instrucțiunile Sale, ci ia pur și simplu acțiunile necesare și corecte. Aceasta este binecuvântarea: să
acționăm pe baza Cuvântului. Așa cum am citit în versetul tematic, binecuvântați sunt cei care
împlinesc Cuvântul, nu cei care îl aud și nu fac nimic. Atunci când este vorba de Cuvântul Său, fii rapid
și gata de acțiune, deoarece așa a spus Dumnezeu.
În Noul Testament, Dumnezeu nu trebuie să ne convingă să ascultăm de vocea Lui sau să
facem Cuvântul Său, pentru că noi trăim pentru a împlini Cuvântul Său; noi trăim Cuvântul. Ca și
Avraam, am ajuns să ne încredem în El deoarece că suntem familiarizați cu El prin părtășie. Avraam
este pentru noi un exemplu, întrucât el a apreciat foarte mult instrucțiunile lui Dumnezeu. În Geneza
22:2, Domnul ia spus: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara
Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”
Pe cât de grea a fost această instrucțiune, Avraam nu a pus la îndoială porunca lui Dumnezeu;
el a acționat în consecință și și-ar fi sacrificat fiul, dacă Domnul nu l-ar fi oprit. Motivația lui a fost
simplă: Dumnezeu a spus să o facă și a fost suficient! Aceasta ar trebui să fie întotdeauna atitudinea
ta față de Cuvânt. Plăcerea și încântarea ta ar trebui să fie împlinirea lucrurilor pe care Domnul a spus
să le faci. Porunca Lui poate părea neplăcută sau ilogică, dar fii înțelept și fă ceea ce spune El,
deoarece „nebunia” lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea omului.
Dacă ești pe punctul de a lua o decizie și Cuvântul lui Dumnezeu îți descoperă ceva diferit, nu
îți împietri inima; urmează Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu îți va arăta întotdeauna calea mai bună
în viață. Supune-te pe deplin Domniei Cuvântului pentru a avea putere asupra vieții tale și urmărește
cum Cuvântul te modelează, te corectează, te transformă și te poziționează pentru măreție pe
măsură ce devii o versiune perfecționată, excelentă a ta pe care Dumnezeu a pregătit-o mai dinainte
pentru tine.
13

Cât timp a umblat pe pământ, Domnul Isus a dus o viaţă exemplară. Nu a avut doar o
percepţie fenomenală asupra tărâmului simţurilor, ci a strălucit din toate punctele de vedere. El nu a
fost în lipsuri sau nevoi, ci a fost întotdeauna stăpân pe situație, indiferent de circumstanțe. A fost o
minune, pe scurt. El a folosit cuvintele ca nimeni altcineva.
Nu avem niciun exemplu mai bun de urmat decât Isus. El a exercitat o domnie absolută
asupra circumstanțelor și nu s-a lăsat niciodată preocupat de nimic. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit
s-a împlinit. Odată se afla în barcă cu ucenicii săi, iar ei L-au auzit vorbindu-le vânturilor și valurilor
furtunoase. Înainte de această întâmplare, Îl auziseră adresându-se unui copac, iar copacul s-a uscat
din rădăcini. A vorbit ochilor orbi, picioarelor paralizate și toate acestea L-au auzit și L-au ascultat. Nu
este de mirare că ucenicii s-au întrebat uimiți „Ce om este acesta?”
Îți voi spune ce fel de om a fost Isus: El este premergătorul creației noi. 2 Corinteni 5:17
spune că dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă, un nou tip de om - și acest nou tip de om
este ca Isus. Noi suntem făcuți din același material. 1 Ioan 4:17 spune: „Cum este El, aşa suntem şi
noi în lumea aceasta.” Acesta este motivul pentru care noi Îl putem emula. Versetul tematic ne
spune să călcăm pe urmele Lui; cu alte cuvinte, să urmăm exemplul Lui iar aceasta deoarece după
cum este El, așa suntem și noi. El a spus în Marcu 11:23: „va avea lucrul cerut.” Aleluia!
Practică acest lucru chiar acum: poruncește oricăror valuri sau vânturi furtunoase care s-ar
putea abate împotriva finanțelor tale, jobului tău, studiilor, familiei, lucrării etc. Să înceteze.
Poruncește-i diabetului să fie vindecat; spune-i tumorii canceroase să se dezintegreze. Tu poți, la fel
ca Isus, porunci orice și vei fi ascultat. Acesta este exemplul pe care Isus ni l-a lăsat și pașii Lui pe care
sa îi urmăm.

14

Când Domnul Isus S-a jertfit pe Sine pentru noi, nu sângele Lui de om s-a vărsat, deoarece
viața Lui nu a venit din primul Adam; viața Lui a venit din Cuvânt (Ioan 1:14). Viața Lui era divină,
sângele care s-a vărsat pentru noi era divin; El și-a dat viața Lui divină pentru noi. Așadar, atunci când
El a spus: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el” (1 Corinteni 11:25), El s-a referit la toate darurile
Noului Testament care sunt sigilate ș garantate de sângele Lui.
Viața și viitorul tău sunt garantate de sângele lui Isus. Prin urmare, în viața celui ce crede,
toate darurile obținute prin moartea, îngroparea și învierea Lui în locul nostru devin o realitate. Nu
există nimic în această viață ce ți-ai putea dori care nu este inclus sau acoperit de sângele Lui. De
aceea, Duhul, prin apostolul Pavel a declarat în 1 Corinteni 3:21: „toate lucrurile sunt ale voastre.”
Aleluia!
El ți-a dat tărie, înțelepciune, curaj, sănătate și mult mai mult decât atât. El a scos tot
întunericul din tine și te-a adus la lumina Lui minunată. Întoarcerea ta de la întuneric la lumină, de la
durere, necaz și negativitate la împărăția minunată a Fiului Lui preaiubit s-a făcut prin sângele Lui.
Coloseni 1:14 spune că El: „ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.”
Succesul tău este garantat; tu ești biruitor în viață, iar prosperitatea ta este garantată.
Conștientizează acest lucru când iei cina sau când bei din sângele Lui. Aleluia!

15

Când citești versetul tematic în unele versiuni, acestea par să sugereze că se referă la uitarea
unor lucruri pe care le-am învățat sau am fost învățați. De exemplu, versiunea GBV spune: „De
aceea, trebuie să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca să nu alunecăm alături,” pe când
versiunea Cornilescu pare să sugereze că noi nu ar trebui să lăsăm aceste lucruri să treacă pe lângă
noi.
Însă indiferent dacă te îndepărtezi de adevăr sau dacă îl lași să treacă pe lângă tine, ideea
este că nu ești în calea a ceea ce ai învățat. În ambele cazuri, rezultatul va fi același. Tu trebuie să fii
aproape sau să fii una cu adevărul. Ce ai învățat nu ar trebui să treacă și nici tu nu trebuie să te
îndepărtezi de învățătură.
2 Corinteni 13:5 spune: „Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă; pe voi înşivă
încercaţi-vă...” (Versiunea Fidela). Ce se întâmplă în viața ta – urmezi tu calea pe care ți-a dat-o
Domnul sau te îndepărtezi de ea? Faci lucrurile pe care El ți le-a cerut? Studiază instrucțiunile care ți-
au fost date în Cuvântul lui Dumnezeu sau chiar la biserica la care mergi și asigură-te că umbli în
direcția pe care și-a dat-o Dumnezeu.
Este important să reflecți asupra vieții tale pentru a te asigura că umbli în sincronizare cu
Duhul și că urmezi planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Lucrarea Duhului Sfânt nu este doar să te
învețe, ci și să îți reamintească tot ce te-a învățat și ce te învață. Dacă Îi oferi atenția ta, EL te va
îndruma întotdeauna corect: Isus a zis că El te va călăuzi în tot adevărul. Încredinţează-te în EL cu
viața ta și El te va conduce în voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru tine.

16

Biblia îl descrie pe Avraam ca fiind tatăl credinței. Când Domnul i-a spus în Geneza 17:5: „căci
te fac tatăl multor neamuri...,” Avraam a crezut, chiar dacă el nu avea încă nici un copil; tot ce avea
era servitori. Dar prin duhul credinței, el a reținut ceea ce a spus Domnul, a făcut proclamații în
consecință și a umblat în realitatea promisiunii.
Cu alte ocazie, Domnul i-a spus să călătorească într-un loc necunoscut care avea să devină
casa lui. Tot ce i-a spus Domnul a fost „du-te,” și fără alte instrucțiuni, Avraam a ieșit din casa lui.
Avraam nu a întrebat: „Cum încep călătoria către o destinație necunoscută? Trebuie să mă duc spre
nord, spre sud, spre est sau spre vest?” Nu! Evrei 11:8 spune: „Prin credinţă Avraam, când a fost
chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde
se duce.” Avraam a pornit prin credință!
Evrei 11:9 spune: „Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară
care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai
aceleiaşi făgăduinţe.” Cu alte cuvinte, în timp ce călătorea, oriunde și-a așezat cortul sau oricând a
trăit împreună cu familia sa, el a trăit lui Dumnezeu prin credință, pe baza a ce i-a spus Dumnezeu.
Galateni 3:7 ne spune că aceia care sunt oameni ai credinței, sunt fiii lui Avraam; ceea ce
înseamnă că trebuie să-i urmăm exemplul. De aceea, viața noastră este o viață de credință; credința
este moneda prin care noi operăm în Împărăție. Suntem făpturi ale credinței, descendenți dintr-o
linie genealogică de credință. Biblia spune: „pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2
Corinteni 5:7). Evrei 11:1 spune: „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”
Să trăiești în credință înseamnă să trăiești conform principiilor lui Dumnezeu, încrezându-te
că El este cine spune că este, că a făcut ceea ce spune că a făcut și că El ți-a dat ceea ce spune că ți-a
dat. Să trăiești în credință înseamnă să îți ancorezi viața în Cuvântul lui Dumnezeu, refuzând să te lași
împins în stânga sau în dreapta; asigurarea plină de credință că lucrurile pe care le aștepți se vor
materializa în mod favorabil.

17

Unii oameni cred că ar trebui să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu pentru că ei


„trăiesc corect.” Da, în virtutea neprihănirii noastre, noi suntem obligați să trăim corect, dar să crezi
că Dumnezeu trebuie să facă anumite lucruri pentru tine din cauza lucrărilor bune pe care le faci
înseamnă să te încrezi în lucrările tale; și Biblia spune: „nu pentru faptele făcute de noi în
neprihănire...” (Tit 3:5).
În primul rând trebuie să înțelegi că, în calitate de creștin, Dumnezeu te-a binecuvântat deja
peste măsură; ești binecuvântat cu TOATE binecuvântările spirituale în locurile cerești în Cristos
(Efeseni 1:3). El nu te-a binecuvântat din cauza a ceea ce ai făcut; de fapt, te-a binecuvântat înainte
de a te naște; înainte de întemeierea lumii. „Lucrările tale bune” nu Îl vor face să te binecuvânteze
mai mult decât a făcut-o deja.
De exemplu, unii cred că Dumnezeu îi va asculta sau ar trebui să-i asculte pentru că s-au
rugat timp de câteva ore; însă nu așa funcționează. Este vital să te rogi; rugăciunea și alte activități
spirituale sunt extrem de lăudabile și sunt recomandate fiecărui creștin, însă nu încerca să obții
aprobarea lui Dumnezeu doar făcându-le. Ceea ce caută și răsplătește El este credința ta, nu faptele;
cu toate acestea, dacă sunt făcute cu credință, lucrările tale te vor înălța și te vor promova.
Nu există nimic ce ți-ai putea dori vreodată care nu este deja al tău în Cristos; tot ce-i
aparține Lui îți aparține. Astfel, ancora credinței tale ar trebui să fie ceea ce Cristos a venit să facă.
Aceasta ar trebui să constituie baza pentru credința și mărturisirea ta; aceasta ar trebui să constituie
baza pentru încrederea ta în El. Motivul pentru care ai sănătate divină, prosperitate divină și o viață
de supraabundenţă, de exemplu, este că Isus Cristos ți le-a dat deja. Trebuie să te concentrezi asupra
a ceea ce El a făcut deja.
Când mărturisești sănătatea, prosperitatea, biruința și toate binecuvântările Evangheliei, care
sunt ale tale în Cristos, ar trebui să fie cu această conștiință; conștiința a cine ești și a tot ce ți-a pus El
la dispoziție în Cristos.

18

În Ioan 6:32-33, Isus le-a răspuns evreilor: „... Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu
vă dă adevărata pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer şi dă
lumii viaţa.” El a subliniat acest lucru în Ioan 6:49: „Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au
murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.”
Aici vorbea despre El; El este Pâinea vie!
Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vie care a coborât din cer; Cuvântul care a devenit carne.
Isus a explicat acest lucru în Ioan 6:51. El a spus: „Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă
mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu
pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”
Dar 1 Corinteni 10:17 dezvăluie ceva puternic; spune: „Având în vedere că este o pâine, noi,
care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” Dacă suntem o singură
pâine cu El, înseamnă că avem aceeași viață, pentru că ne-am născut din Cuvânt (1 Petru 1:23), așa
cum Isus este Cuvântul întrupat (Ioan 1:14). Coloseni 1:18 spune: „El este Capul trupului, al
Bisericii....” Viața din trup nu este diferită de viața din cap; capul și corpul împărtășesc aceeași viață.
Nu e de mirare că 2 Petru 1:4 spune că suntem „asociați ai lui Dumnezeu” (2 Petru 1:4);
împărtășim viața Lui, slava Lui, neprihănirea Lui, sănătatea, prosperitatea, tăria și autoritatea Lui!
Aceasta este ceea ce afirmăm când luăm cina Domnului; este o sărbătoare a unității noastre cu El; noi
suntem membri ai trupului Său, ai cărnii Lui și ai oaselor Lui (Efeseni 5:30). Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

19

1 Petru 2:24, spune despre Isus: „El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru
ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” Creștinii din
întreaga lume folosesc acest verset în a-și înflăcăra credința pentru vindecare; dar știi că acest verset
nu a fost scris pentru creștini? El nu se aplică cu adevărat noii creații, deoarece Petru le scria în
esență evreilor care erau împrăștiați în teritorii din afara Israelului (citește 1 Petru 1:1).
Noua creație are viața divină, însăși viața lui Dumnezeu; prin urmare, cum ar putea fi
vreodată bolnavă? Cu toate acestea, ca un prunc în credință, ca unul care încă se maturizează în
cunoașterea lui Cristos, s-ar putea să te simți bolnav și apoi să primești vindecare. Dar adevărul este
că sănătatea divină este natura ta în Cristos. Vindecarea este bună; este pâinea copiilor, dar
umblarea în sănătatea divină este cel mai bun pentru tine, unde nu ai nevoie de vindecare, pentru că
nu te îmbolnăvești.
Pentru unii oameni este imposibil ca cineva să fie mereu sănătos; ei cred că este absurd, dar
aceasta este viața pe care Isus ne-a adus-o. Asta a făcut pentru noi moartea, înmormântarea și
învierea Lui. El nu a fost niciodată bolnav. Nu am citit nicăieri în Biblie că a avut nevoie să să fie
vindecat; El a trăit într-o sănătate perfectă. Și Biblia spune că după cum este El, așa suntem noi în
această lume (1 Ioan 4:17).
Transcende nivelul de nevoie de vindecare de la Dumnezeu, pentru a trăi în fiecare zi în
sănătate divină. Aceasta este viața noii creații în Cristos Isus. Înțelegerea din timpul copilăriei
spirituale, că Isus a luat neputințele și bolile noastre, este bună. Cu toate acestea, dincolo de acest
lucru există un nivel mai înalt de conștientizare și de recunoaștere a faptului că, fiind născut din nou,
viața lui Dumnezeu este de fapt în tine, iar tu ești părtașul naturii divine; tu ai viața învierii care
depășește boala și maladia. Această cunoaștere superioară este ceea ce ar trebui să studiezi cu
adevărat și acesta este adevărul pe care ar trebui să te antrenezi să îl trăiești.

20

Neprihănirea este natura lui Dumnezeu care a fost împărtășită în duhurile noastre ceea ce ne
face ca El. Această natură te face să gândești ca El, să vorbești ca El și să umbli ca El. Neprihănirea
este conformitatea cu voința și natura lui Dumnezeu. Acestea - voința și natura lui Dumnezeu -
trebuie să fie primite, învățate sau descoperite prin revelația lui Dumnezeu sau prin revelația de la
Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, prin Cuvântul lui Dumnezeu, ești instruit sau inițiat în litera sau învățătura
neprihănirii; ești antrenat să vezi și să gândești altfel! 2 Timotei 3:16 spune: „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire.” Cuvântul lui Dumnezeu este manualul de instrucțiuni al lui Dumnezeu pentru a te
instrui pe calea și viața neprihănirii.
Prin slujirea Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, ești învățat cum să fii un succes în
viață, indiferent de cariera aleasă. Cu acest antrenament, ești perspicace, excepţional, capabil să
tratezi cu înțelepciune și excelență în viață. În plus, când te antrenezi în neprihănire, te poziționezi să
domnești în viață. Romani 5:17 spune: „... cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul
neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos.”
Este nevoie de înțelegerea neprihănirii pentru a domni peste demoni, boală, eșec, înfrângere
și moarte. Tu ai nevoie de înțelegerea dreptății pentru a respinge tot ce nu este de la Dumnezeu și să
susții numai ceea ce este în concordanță cu voia Lui perfectă pentru tine. Trebuie să fii priceput,
antrenat în cuvântul neprihănirii pentru a vorbi diferit, a vedea diferit și a gândi diferit.
De aceea ar trebui să te supui în mod constant lucrării Cuvântului, căci Cuvântul este
manualul de pregătire în viața neprihănirii și pentru aceasta.

21

În calitate de copil al lui Dumnezeu, porţi slava Sa în viaţa ta, şi această slavă creşte continuu
în timp ce meditezi la şi trăieşti pe baza Cuvântului. Acesta este unul dintre motivele pentru care
punem atât accent pe participarea la serviciile divine ale bisericii locale. Oridecâteori te găseşti în
biserică sau într-un grup de părtăşie şi asculţi învăţături din Cuvântul lui Dumnezeu, salva din viaţa ta
creşte. Iar atunci când pleci de la acea întâlnire, pleci cu o slavă mai mare decât cea cu care ai venit.
Acelaşi lucru se întâmplă atunci când studiezi şi meditezi asupra Cuvântului în privat; slava lui
Dumnezeu din tine creşte. Bineînţeles, slava lui Dumnezeu din duhul tău este intangibilă, însă
impactul şi efectele ei sunt evidente. Slava din noi este foarte puternică, însă nu este la fel pentru toţi
oamenii. Unii creştini poartă mai multă slavă decât alţii; contează cât de mult din Cuvântul lui
Dumnezeu lucrează în duhul tău! Gradul în care te supui Cuvântului şi trăieşti prin el face diferenţa.
Versetul tematic spune astfel: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
Acesta este efectul Cuvântului în viaţa noastră: pe măsură ce privim Cuvântul, suntem transformaţi;
slava noastră creşte. Cu cât medităm mai mult asupra Cuvântului, cu atât devenim mai glorioşi.
Chiar acum, eşti mai glorios decât ai fost cu câteva momente în urmă, din cauza părtăşiei pe
care o ai cu Cuvântul prin acest devoţional. Iar când vei păşi în locul tău de muncă, în afacerea ta şi în
mediul tău azi, vei păşi cu o slavă mai mare; influenţează-ţi lumea cu această slavă. Continuă să creşti
slava din tine studiind şi meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

22

Atunci când ai fost născut din nou, ai fost născut într-un mediu care se numeşte „Cristos.”
Cristos este o persoană, şi El este şi un loc. Astfel, tu eşti în Cristos; acesta este domiciliul tău; acesta
este locul din care operezi în calitate de copil al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, acum că eşti în
Cristos Duhul Sfânt te conduce şi te îndrumă, însă asta nu înseamnă că nu vor mai fi ispite în calea ta,
multe lucruri vor încerca să îţi distragă atenţia şi să te deturneze de la scopul lui Dumnezeu pentru
viaţa ta, însă tu trebuie să îţi păstrezi privirea îndreptată asupra ţelului tău şi să nu te laşi distras.
În călătoria vieţii, multe lucruri se luptă pentru a capta atenţia ta. Poate este vorba de
îngrijorări financiare, de apariţia a tot mai multe boli infecţioase şi incurabile din punct de vedere
omenesc, de îngrijorări legate de bunăstarea familiei tale sau de afacerea ta, etc. Însă tu trebuie să te
hotărăşti să acorzi atenţie doar Cuvântului lui Dumnezeu. Pune-ţi încrederea în Domnul şi în Cuvântul
Său infailibil.
Pasajul din Filipeni 4:6 spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” Pune acest lucru în
practică în viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu este arbitrul final în orice situaţie a vieţii. Pasajul din Evrei
12:2 te îndeamnă să nu te uiţi la nimic care ţi-ar putea distrage atenţia, ci să-ţi fixezi privirea asupra
lui Isus – Cuvântul întrupat.
Setează viaţa ta pe direcţia împlinirii destinului pe care îl are Dumnezeu cu viaţa ta făcând o
distincţie clară între lume şi Cristos, refuzând distragerile lumii. Cristos este un loc. Şi lumea este un
loc. Unde vrei să trăieşti? Vrei să trăieşti în această lume ca un om din această lume? Isus a spus în
Ioan 15:19: „... nu sunteţi din lume şi ... Eu v-am ales din mijlocul lumii....”
Tu trebuie să trăieşti în lume cum a trăit Avraam; Biblia spune despre el: „Prin credinţă a
venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi
Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe” (Evrei 11.9). El a locuit
ca străin ; nu a trăit ca cetăţean al acestei lumi; nu a permis lumii şi sistemelor ei să facă parte din
viaţa lui.
Refuză să fii supus principiilor sistemului acestei lumi. Cetăţenia ta este cerească, nu din
lume. Filipeni 3:20 spune: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri....” Aleluia!

23

Adeseori oamenii aud voci care le spun că direcţia în care se îndreaptă sau lucrurile pe care le
fac sunt bune; mintea le este bombardată de salve de gânduri, în special atunci când sunt pe punctul
de a lua decizii foarte importante care le vor afecta întreaga viaţă. Ca şi creştin, e important să judeci
şi să verifici gândurile şi vocile pe care le auzi prin Cuvânt, chiar şi atunci când aceste voci sunt „voci
familiare.”
Faptul că acea voce pe care ai auzit-o sau pe care o auzi chiar acum este familiară nu
înseamnă neapărat că Dumnezeu a trimis-o. Deci, fii înţelept şi fă diferenţa dintre o voce care ţi-a
fost trimisă de Dumnezeu şi vocea unui străin. Un străin, aşa cum îl descrie Biblia în acest context, nu
este o persoană pe care nu ai mai văzut-o sau întâlnit-o înainte; ci este cineva care nu a fost trimis în
viaţa ta.
Adeseori oamenii îşi doresc şi speră că un străin va confirma mesajul lui Dumnezeu pentru ei,
gândindu-se că e mai spectaculos şi mai supranatural atunci când o persoană pe care nu o cunosc le
confirmă Cuvântul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu lucrează întotdeauna aşa. Cel mai probabil,
Dumnezeu îţi va trimite pe cineva pe care-l cunoşti ca să-ţi confirme Cuvântul în duhul tău, nu o
persoană pe care nu o cunoşti. Astfel, asigură-te că vocea pe care o asculţi sau care te conduce şi îţi
confirmă gândurile şi profeţiile este vocea lui Dumnezeu sau vocea unei persoane pe care El a trimis-
o.
Nu există un copil adevărat al lui Dumnezeu care să nu cunoască sau să nu recunoască vocea
Duhului Sfânt. Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine” (Ioan
10:27), iar în versetul tematic, El spune: „Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu
cunosc glasul străinilor.” Problema este că mulţi ignoră vocea Sa. Ascultă vocea lui Dumnezeu şi
caută îndrumare în Cuvântul Său, pentru că El îţi va vorbi prin Cuvânt sau prin cei pe care i-a rânduit
să fie lideri peste tine.

24

Versetul tematic este foarte instructiv: Moise alege să treacă prin aceeaşi suferinţă prin care
trecea poporul lui Dumnezeu în Egipt în loc să se bucure pentru puţină vreme de plăcerile lumii.
Acela a fost un moment decisiv în viaţa lui, iar el a fost ghidat de înţelepciunea lui Dumnezeu ca să
facă alegerea corectă. El a preţuit mai mult ocara lui Cristos decât bogăţiile Egiptului (Evrei 11:26).
Moise considera că ceea ce va primi de la Dumnezeu este o comoară mult mai mare decât
ceea ce putea să îi ofere lumea. Să ne aducem aminte, Egiptul reprezintă o tipologie a lumii; lumea şi
tot ce reprezintă ea. Mai mult, Moise a fost educat în palat – ca să fie Faraon – cea mai „glamoroasă”
poziţie de pe pământ din acel moment; el ar fi devenit Faraon dacă ar fi rămas în Egipt. Însă el nu a
lăsat ca acest lucru să-i influenţeze decizia.
Adeseori unii creştini tânjesc după lume şi plăcerile ei, încercând să rămână parte din lumea
de care au fost despărţiţi. Tu nu faci parte din această lume; trebuie să refuzi să te încurci în
întunericul şi sistemele lumeşti pline de eşec. Odată ce ai fost scos din lume şi ai intrat în Cristos, nu
trece din Cristos în lume; este interzis. De exemplu, dacă ai devenit lucrător al Evangheliei, este o
ruşine să demisionezi pentru a intra în afaceri sau în politică.
Moise a fost educat în toate artele şi cunoştinţa din Egipt, însă atunci când Dumnezeu a avut
nevoie de el, a pus totul deoparte şi a preluat însărcinarea de a fi un eliberator al poporului lui
Dumnezeu. Pavel a făcut acelaşi lucru; el a spus: „Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o
pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am
pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos” (Filipeni 3:8). Deci, lasă ca
înţelepciunea lui Dumnezeu să te ghideze pe cărarea pe care Dumnezeu a pregătit-o mai dinainte
pentru viaţa ta.

25

Cu toate că este catalogată de mulţi ca fiind doar una dintre multele religii ale lumii,
creştinismul nu este o religie. Religia descrie dorinţa nesăţioasă a omului de a interacţiona cu un
„Dumnezeu” care este undeva, şi frica lui de acel „Dumnezeu,” oricine ar fi el. Apoi acţiunile sale
reflectă gândurile pe care le are despre acel „Dumnezeu” pe care încearcă să-l contacteze şi să-l
înţeleagă; încercând să-şi trăiască viaţa după această gândire şi percepţie pe care o are despre acea
fiinţă divină. Însă nu acesta este creştinismul!
În creştinism, nu omul Îl caută pe Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a căutat pe om şi l-a adus într-o
relaţie vibrantă, în unitate cu El. Creştinismul este Cristos în tine, viaţa extraordinară a lui Cristos în
fiinţa umană! Creştinismul este divinitatea la lucru în omenire. Dumnezeu ne-a dat o viaţă
triumfătoare în Cristos Isus; creştinismul este umblarea ta în viaţa transcendentă a lui Cristos; este
dezvăluirea Cuvântului viu în viaţa umană.
Până când acest lucru nu devine o revelaţie pentru tine, ceva ce cunoşti personal, ce ai trăit
practic, ceea ce ai este doar un număr de principii creştine şi nu creştinismul real şi autentic. A fi
creştin înseamnă că ai natura lui Dumnezeu în duhul tău uman. Creştinul este dezvăluirea neprihănirii
lui Dumnezeu; exprimarea şi abundenţa glorioasă a slavei Sale. Aleluia!
Creştinul este literalmente născut din Dumnezeu; el este omul-dumnezeu; adică „omenirea”
lui Dumnezeu; el are şi trăieşte viaţa dumnezeiască pe pământ. El este un „dumnezeu” în sensul
literal. Psalmul 82:6 spune: „Eu am zis «Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.»” Noi
suntem copii ai Celui Preaînalt pentru că suntem „născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din
voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:13). Acesta este motivul pentru care boala, neputinţa sau
infirmitatea trupului nu pot şi nu trebuie să ne stăpânească.
Tu eşti părtaş naturii divine; natură ce nu poate fi coruptă sau pângărită de boală, infirmitate
sau orice vine din întuneric, pentru că este natura lui Dumnezeu. Acesta este creştinismul adevărat:
este lucrarea exterioară a divinităţii – a vieţii lui Cristos - din tine; implementarea celor cereşti pe
pământ! Aleluia!

26

Există oameni care sunt captivaţi de simbolurile de succes ale acestei lumi, însă, în calitate de
creştini, noi nu trebuie să fim în competiţie cu lumea ca să avem succes. Unii creştini cred în
strângerea bogăţiilor păcătoşilor; astfel, ei cred că pentru a căpăta bogăţiile păcătoşilor, trebuie să
meargă în lume. Acest lucru este complet neadevărat.
Atunci când Dumnezeu te ia dintr-un loc şi te pune în altul, rămâi acolo unde te-a pus
Dumnezeu. De exemplu, să ne imaginăm un creştin care este un cântăreţ foarte bun, iar biserica nu îi
oferă bani atunci când cântă în biserică. E posibil ca lumea să îl cheme şi să îi ademenească cu câţi
bani poate face dacă ar cânta în lumea seculară. El poate fi ademenit şi mai mult de ideea că, având
un câştig atât de mare, poate dărui financiar pentru răspândirea Evangheliei.
Acum, dacă el cade în ispita de a renunţa la cântatul în biserică pentru a merge să facă bani
cântând în lume, a făcut o eroare gravă. Adevărul este că motivaţia sa reală nu era aceea de a merge
în lume pentru a aduna bogăţiile de acolo şi a le aduce în biserică, ci a fost îndemnat doar de
carnalitatea sa. În scurt timp limbajul său se va transforma şi nimeni nu va mai putea observa o
diferenţă între el şi lume.
Atunci când vine vorba de a-I sluji Domnului, nu îţi face planuri sau opţiuni secundare. Unii se
gândesc că, dacă în slujirea lui Dumnezeu lucrurile se mişcă încet sau nu funcţionează până la urmă,
vor face un detur, fără a realiza că nu există viaţă în afara lui Cristos. Siguranţa, prosperitatea şi pacea
ta sunt în biserică. Nu contează ce îţi oferă lumea; rămâi în Cristos, rămâi în biserică. Rămâi unde te-a
pus Dumnezeu, făcând cu credincioşie ceea ce El vrea să faci.
Versetul tematic spune că El ne-a eliberat de puterea întunericului şi ne-a mutat în Împărăţia
Fiului Său drag. Nu permite nici unui lucru şi nimănui, inclusiv căutării după faimă sau bogăţie, să te
mute din biserică în lume, de unde Dumnezeu te-a scos deja.
27

Cuvântul lui Dumnezeu este singura soluţie reală pentru orice provocare: nu doar în ce
priveşte sănătatea ta. De aceea Cuvântul în viaţa ta de creştin este foarte important, în primul rând
pentru că te-ai născut din Cuvânt: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate
putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne
în veac” (1 Petru 1:23). În al doilea rând, pentru că eşti născut din Cuvânt, trebuie să rămâi conectat
la Cuvânt ca să prosperi, pentru că orice lucru viu trebuie să rămână conectat cu sursa sa pentru a
rămâne în viaţă. Pentru noi, sursa este Cuvântul lui Dumnezeu.
Acordă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu; preţuieşte-l mai mult decât orice altceva în viaţă.
Iov a spus: „... am stimat cuvintele gurii Sale mai mult decât mâncarea necesară mie” (Iov 23:12,
Fidela). Şi tu trebuie să ai o atitudine asemănătoare faţă de Cuvânt. Cuvântul este tot ce ai nevoie.
Conform psalmului 107:20, Cuvântul lui Dumnezeu vindecă şi eliberează; acest pasaj susţine ceea ce
am citit în versetul tematic. Dacă ai fi bolnav şi ai pune timp deoparte pentru a medita asupra
Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvântul ar produce sănătate în tine; el te va rejuvena şi te va revitaliza
atunci când îl aplici în viaţa ta.
Cuvântul este viu şi plin de putere; aceasta înseamnă că este activ, operativ şi eficient. De
aceea, nu contează care e situaţia; dacă adopţi Cuvântul, dacă îl accepţi şi acţionezi pe baza lui, el va
produce în şi pentru tine rezultatele dorite. Cuvântul nu este soluţia doar pentru boli şi neputinţe, ci
şi reţeta garantată pentru succes şi prosperitate. Pasajul din Iosua 1:8 spune: „Cartea aceasta a Legii
să nu se depărteze de gura ta: cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea;
căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8).

28

Înainte de înălţarea Sa, Isus a spus ucenicilor Săi: „... rămâneţi în dragostea Mea,” aşa cum
citim în versetul tematic. Dragostea lui Cristos este reală. Dacă ai experimentat vreodată dragostea
lui Cristos, ştii că este dincolo de orice din lumea aceasta. Biblia spune: „Aşa încât Cristos să
locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să
cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată
plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:17-19).
De aceea, pentru noi faptul că perseverăm în lucrare şi împlinim ceea ce ne-a încredinţat
Domnul este un rezultat al forţei extraordinare a dragostei Sale. Astfel, slujba pe care o facem pentru
Domnul prin lucrarea Evangheliei nu este ca un loc de muncă, chiar dacă într-un sens aşa este; ci, de
fapt, a sluji în lucrare înseamnă a umbla în părtăşie cu Domnul şi a trăi în dragostea Lui. Mai mult,
pentru că trăieşti în dragostea Sa, tu eşti înnoit şi împrospătat continuu, viziunea ta creşte şi viaţa ta
merge înainte întotdeauna; tu progresezi tot timpul.
Aceasta este viaţa cu Cristos; în El, tu te găseşti într-o călătorie în care slava e din ce în ce mai
mare; nu trebuie să te îngrijorezi cum să rămâi puternic, cum să termini bine sau să speri că îţi vei
îndeplini destinul în El; nu. Ci tu eşti atât de împlinit şi entuziasmat de faptul că eşti în El şi El este în
tine; El este slava ta, succesul tău şi totul pentru tine; şi tot ce îţi doreşti este să Îl cunoşti mai mult, să
Îi faci plăcere şi să-L iubeşti mai mult. Fiecare zi vine cu o nouă oportunitate minunată de a te bucura
de dragostea şi binecuvântarea Sa şi de a te desfăta în slava Lui, cu mai multă dragoste în inima ta
pentru El. Aleluia!
29

Odată, Simon Petru şi colegii lui încheiaseră o expediţie nereuşită de pescuit şi se pregăteau
să-şi ancoreze corabia când Isus a trecut pe acolo. El i-a cerut lui Petru să-şi îndepărteze puţin corabia
de ţărm pentru ca El să poată vorbi mulţimii adunate acolo.
Petru a făcut cum i-a cerut Isus, iar El a predicat din barca lui Petru. Când Isus a terminat, i-a
spus lui Petru: „... Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” Observă cu atenţie
fragmentul subliniat din răspunsul lui Petru: „... Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am
prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Luca 5:4-5). Ce s-a întâmplat cu Petru? El a
primit un transfer de credinţă în timp ce Îl asculta pe Isus predicând şi învăţându-i pe oameni; de
aceea i-a fost uşor să acţioneze pe baza cuvintelor Domnului.
Chiar dacă Petru ştia că nu este omeneşte posibil ca el şi colegii săi să prindă peşti la acel
moment al zilei, pentru că cutreieraseră marea toată noaptea în efortul de a prinde ceva, însă a
acţionat prin credinţă, bazându-se pe cuvintele lui Isus, iar rezultatul a fost dincolo de imaginaţia sa.
Biblia spune: „... au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut
semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut
amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile” (Luca 5:6-7).
importanţa credinţei în viaţa unui creştin nu poate fi subliniată îndeajuns. Ce este credinţa?
Este reacţia duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când auzi Cuvântul lui Dumnezeu şi
reacţionezi în conformitate cu el, fără nici o urmă de îndoială sau necredinţă ca cea rostită de Petru,
cu siguranţă vei mărturisi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viaţa ta. Deci creşte-ţi credinţa în
mod continuu prin Cuvânt şi întăreşte-o prin exerciţiu; adică punând Cuvântul la lucru.

30

Domnul Isus a numit Duhul Sfânt Tatăl care locuieşte în El, identificându-L pe Duhul Sfânt ca
fiind Cel ce făcea miracole prin El câtă vreme a umblat pe Pământ. Mai mult, în Ioan 8:38, El spune:
„Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu....” Este foarte clar faptul că Isus umbla în unitate cu Tatăl în mod
extraordinar. El nu făcea nimic fără puterea Duhului Sfânt.
El a spus în Ioan 5:19: „... Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine;
El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.” El era conştient
întotdeauna de unitatea Sa inseparabilă cu Tatăl. Nu e de mirare faptul că viaţa Sa a fost de un succes
extraordinar, iar noi trebuie să Îl imităm. Trebuie să umblăm în unitate cu Tatăl aşa cum a umblat şi
El.
Odată ce am primit Duhul Sfânt, Tatăl locuieşte în noi, pentru că noi suntem templul Său (1
Corinteni 16:19). Deci, la fel ca Isus, tu eşti în Tatăl, şi Tatăl este în tine. Devino conştient de această
realitate. Fii conştient că nu eşti singur. Nu este nevoie să strigi sau să plângi ca El să te audă. Oriunde
mergi, mergi în şi cu Tatăl care locuieşte în tine permanent.
Duhul Sfânt este cu adevărat Tatăl tău. El te cunoaşte mai mult şi mai bine decât e cunoşti tu
însuţi. Nimic din ceea ce te priveşte nu este străin sau ciudat pentru El. El este mai pasionat de
succesul tău decât ai putea fi tu vreodată. Pur şi simplu acceptă cine te vede El că eşti şi însuşeşte-ţi
imaginea; atunci eşti gata să umbli în unitate cu El.

S-ar putea să vă placă și