Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE

Propunatoare: Grama Violeta (Buzatu)

Moisoiu Nicoleta (Rădvan)

Prof.coord.lect.univ.dr. Mălureanu Flavia

Anul III
Data : 16.12.2020

Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit Nr. 2 Focșani

Grupa: Mijlocie ″Albinuțele″

Profesor învățământ preșcolar: Ciobotaru Ana Maria

Profesor coordonator: lect. univ.dr. Mălureanu Flavia

Propunătoare: Grama Violeta (Buzatu) și Moisoiu Nicoleta (Rădvan)

Tema anuală: ″Când/ cum și de ce se întâmplă?″

Proiect tematic: ″Tradiții și obiceiuri românești în inimi de copii″

Tema săptămânii: ″Să împodobim brăduțul și să-l așteptăm pe Moș Craciun!″

Tema activității: Forme geometrice. Chipul lui Moș Crăciun

Domeniul experiențial: Domeniul Științe (DȘ) și Domeniul Om și Societate (DOS)

Categoria de activitate: (DȘ) Activitate matematică și (DOS )Activitate matematică și practică

Forma de realizare: DȘ: Joc didactic

DOS: Aplicație- lipire

Tipul activității: Activitate integrată: DȘ : Consolidare și sistematizare a cunoștințelor


DOS.: Formare de priceperi și deprinderi

Dimensiuni ale dezvoltării

E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea


mediului apropiat;

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.

Comportamente manifeste

DȘ. 2.3. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător.

DOS: Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

Obiective operaționale

O1. Să numească figurile geometrice învățate;

O2. Să recunoască culorile învățate;

O3. Să descrie figurile geometrice după formă, culoare și mărime;

O4. Să potrivească corect figurile pe tablă;


O.5 Să identifice corect materialele și instrumentele de lucru necesare realizării lucrării;

O.6 Să lucreze curat , ordonat, îngrijit pe toată suprafața ghetuței;

O.7 Să respecte etapele de lucru pentru finalizarea lucrării.

Strategii didactice

Metode și procedee: conversația, expunerea, jocul didactic, explicația, demonstrația

Mijloace de învățământ: sacul misterios, scrisoarea spiridușului, o jucărie, figuri geometrice din
hârtie, lipici, dischete demacheate, ochișori mișcători,cariocă roșie, plicuri cu materialele necesare
( triunghi, cerc din hârtie, dischete demachiate) tabla magnetică, magneți, șosețica cu recompense a lui
Năsturel, recompense bulinuțe, muzică pentru iarnă, laptop,

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Jocul didactic: ●scopul didactic:consolidarea și reactualizarea cunoștințelor despre formele


geometrice;

●sarcina didactică: recunoașterea, denumirea și descrierea figurilor geometrice;

●elementele de joc: aplauzele și recompensele.

Resurse : - umane: 28 de preșcolari

- temporale: 30 de minute + 30 minute

Bibliografia:
Curriculum pentru învățământ preșcolar ( 3- 6/7 ani). 2019. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Glava, A.,Tătaru, L., Chiș, O. (coord.), 2014, Piramida cunoașterii : repere metodice în aplicarea curriculumului
preșcolar. Ed. Diamant, Pitești.

https://www.youtube.com/watch?v=dt_t5Ar5IUY

https://www.youtube.com/watch?v=6SlwnNKsidw&ab_channel=TAMTAMMUSIC

Desfășurarea activității
Etapele Ob. Activitatea Activitatea Metode si Mijloace de Forma Evaluare
lectiei Op. propunatoarei preșcolarilor procedee învătământ De
Org.
1.Momentul Asigur condițiile Copiii intră în clasă, Conversația Frontală
organizatoric optime pentru o bună se așează pe scăunele
desfășurare a activității: și îmi răspund la
aerisesc clasa, pregătesc salut.
materialele de lucru, așez
scăunelele pe două rânduri
cu spatele la mese.
Îi salutăm pe copii și
ne prezentăm: Bună
dimineața, copii, noi
suntem Violeta și Nicoleta
iat astăzi vom face
activități împreună.
2.Reactualizarea Le voi adresa copiilor Copiii vor Conversația Frontală Observarea
cunoștințelor câteva întrebări pentru a ne răspunde la întrebări, sistematică a
aminti în ce perioadă a formulând propoziții: Individuală copiilor
anului ne aflăm: Suntem în
Cine poate să îmi anotimpul iarna. Aprecieri
spună în ce anotimp Suntem în luna verbale
suntem? decembrie.
În ce lună suntem? În această lună
Vă mai amintiți ce sărbătorim Crăciunul.
sărbătorim în acestă lună? Îl așteptăm pe
Eu știu că trebuie să Moș Crăciun.
ne pregătim pentru un
invitat special, despre cine
este vorba, oare?
Îi voi atenționa pe
copii să formuleze
propoziții atunci când
răspund la întrebări.
3.Captarea Captarea atenției o voi Copiii sunt curioși Conversația Sacul Frontal Observarea
atenției face cu ajutorul sacului de și își dau cu părerea misterios, sistematică
cadouri a lui Moș Craciun în legătură cu sacul. scrisoarea lui comportamen-
și o scrisoare surprisă. Expunerea Năsturel Individual tului copiilor
Dragi copii, când am
venit dimineață la grădi am Ei ascultă cu
găsit în fața ușii acest sac atenție lecturarea
mare și roșu cu o scrisoare scrisorii.
lângă el. Al cui o fi sacul?
L-a adus vreunul dintre
voi? A cui o fi?
Eu sunt foarte curioasă
ce scrie în scrisoare,
haideți s-o citim.
(Anexa 1)
Le voi citi copiilor
scrisoarea surpriză.
Copii, ce necajit este
Năsturel. Haideți să îl
ajutăm, da?
4.Anunțarea Le voi spune copiilor Copiii ascultă cu Conversația Frontal Observarea
temei și a care este tema activității de atenție. sistematică a
obiectivelor astăzi. comportamen-
activității Astăzi vom vorbi tului copiilor
despre figurile
geometrice : pătratul,
cercul, triunghiul și
dreptunghiul. Trebuie să îi
arătăm lui Năsturel că noi
le cunoaștem și să îl
ajutăm și pe el să și le
amintească. Vom juca
împreună jocul ″Numește
și potrivește″.
5.Dirijarea Etapele jocului. (1) Copiii Copiii sunt atenți Explicația Sacul Observarea
activității vor fi împărțiți în două când le explic misterios, sistematică a
grupuri (cele două rînduri regulile jocului. Figuri comportamen-
pe care sunt așezați geometrice tului copiilor
reprezintă grupurile). din hârtie
O1 (2) Le explic copiilor Conversația colorată,
regulile și modul cum se Copilul care va fi Tabla Frontal
va sesfășura jocul și pentru numit va veni în față magnetică, Aprecieri
a ma asigura că toată și va răspunde la magneți, verbale
lumea a înțeles vom întrebare. șablonul
executa un joc de probă desenat pe Individual
folosindu-ne de o jucărie tablă, șosețica
O2 pentru a nu dezvălui Jocul didactic lui Năsturel,
surpriza din sac. recompensele
(3) Voi numi un copil din bulinuțe, o
prima grupă care va veni jucărie Pe grupe
în față și va căuta în sacul Toți copiii vor fi
lui misterios, va descoperi atenți și vor participa
O3
o figură geometrică pe care activ la joc.
va trebui să o numească.
Al doilea copil va spune ce
O4
culoare are figura
geometrică, al treilea copil
va spune ceva despre
forma figurii ( din câte
linii este formată, cum sunt
liniile), al patrulea copil va
spune care este mărimea
figurii geometrice iar al
cincilea o va așeza pe
șablonul de pe tabla
magnetică așezând-o la
locul potrivit. A doua Copilul care va
figură geometrică va fi extrage elementul va
extrasă de un copil din fi atent și va ști să
grupa a doua, iar jocul va spună că nu este o
continua până când toți figură geometrica.
copiii vor participa.
(4) Complicarea
jocului: în sacul misterios
vor fi introduse două
forme diferite ( o inimă și
o steluță) pentru a testa
spiritul de observație al
copiilor. Copiii se vor bucura
(5) Încheierea jocului: de recompensele
grupa care va da cele mai primite.
multe răspunsuri corecte
va fi desemnată
câștigătoare și va primi Demonstrația
recompensele din șosețica
lui Năsturel.
Pentru a nu creea
controverse între copii
ambele grupe vor fi
desemnate câștigătoare și
toți copiii vor primi
recompense (bulinuțe în
formă de steluță).
Le mulţumesc copiilor
pentru modul în care au
participat la activitate

TRANZIȚIA
Se va desfățura astfel:
copiii vor merge în Laptop
coloană spre toaletă în
timp ce pe fundal se aude
cântecul ″Moș Crăciun cu
plete dalbe″.
https://www.youtube.com
/watch?v=dt_t5Ar5IUY
6. Obținerea Scot din sacul Moșului Frontal Observare
performanței un alt plic cu a
materialele necesare
comportam
pentru a a realiza
chipul lu Moș Crăciun entelor
și le prezint copiilor Triunghiuri copiilor în
mari rosii timpul
a)Prezentarea din hârtie
explicării și
materialelor copiilor: Copiii identifică cartonată,
O5 cerc mare demonstraț
Triunghiuri mari rosii materialele de
alb din iei.
din hârtie cartonată, lucru. hârtie albă
cerc mare alb din cartonată,
hârtie albă cartonată, dischete
dischete demachiante, demachiant
ochișri mișcători, e, ochișri
cariocă roșie mișcători,
cariocă
b)Demonstrarea și roșie
explicarea modului de
lucru
Le prezint copiilor
modelul realizat de Copiii ascultă cu Explicația
mine și apoi le explic, atenție modul de
pas cu pas ,realizarea lucru pentru
lucrării executarea
ghetuței.
”Punem lipici pe baza
triunghiului roșu .
Baza triunghiului este
partea de jos a
triunghiului care va fi
căciula Moșului.
O vom lipi pe partea
de sus a cercului și
deja arată a un cap cu
căciuliță.
Apoi punem lipici pe Frontal
dischete pentru a face
bretonul , mustața și
barba Moșului.
Bretonul este partea
de păr tăiat pe frunte.
Pentru realizarea
acestuia vom tăia
dicheta/ dischetele în
jumătate
Demonstrația
Și la mustață vom
proceda la fel.
A mai rămas să lipim Copiii indică locul
ochișorii aceștia unde trebuie lipiți
mișcători...unde ar fi ochișorii,
locul lor? deasupra
Le împarte copiiilor mustățiii
plicurile cu materialele Fiecare copil
de lucru primește câte un
plic cu :
Triunghi mare
rosu din hârtie
cartonată,
cerc mare alb din
hârtie albă
cartonată,
dischete
demachiante,
ochișri mișcători

c) Exerciții motrice
entru încălzirea
mușchilor mici ai
mâinilor :
-„Închidem și
deschidem pumnii! „ ;
-„Scuturăm mâinile !”; Copiii fac
Exercițiul Individua
-„Morișca !”; exercițiile pentru
l
-„Cântecul la pian !„; - încălzire a
„Hai să vedem cum degetelor și
cad fulgii de nea?Da, mâinilor
exact ca și picurii de
ploaie !”;
-„Facem un bulgăraș
de zăpadăl !”;
-„Luăm zăpadă de jos,
ne aplecăm și
aruncăm zăpada în
sus! „;
-„Ura !”.

Le precizez criteriile
de evaluare de care
trebuie să țină cont
pentru realizarea
chipului Moșului:

-Folosirea corectă a Observarea


elementelor Frontal sistematică
decorative; Copiii se a
pregătesc pentru comportam
-Respectarea așezării efectuarea entului
elementelor decorative lucrării. preșcolarul
pe formele ui
geometrice;
-Estetica și
originalitatea lucrării.

Urez -„Spor la lucru!”


copiilor.
Pun muzică pe fundal
https://www.youtube.c
om/watch? Laptop
v=6SlwnNKsidw&ab_c
hannel=TAMTAMMUSI
C

d)Efectuarea lucrărilor
de către copii.
O6
Unde este nevoi voi
oferi explicații
suplimentare copiilor
care întâmpină
dificultăți în
Exercițiul
efectuarea lucrării, și-i Copiii lucreazaă Frontal și
încurajez pe toți ,pe pentru realizarea Individual
parcursul activității chipului lui Moș
practice. Crăciun

e)Evaluarea

După finalizarea
lucrărilor, copiii vor Copiii aduc în Turul Galeriei Tablă Aprecieri
O7 expune lucrările, cu față, la tabla Conversația magnetică, verbale
ajutorul meu pe magnetică, pe magneți
panoul de expoziție. măsură ce
Purtăm discuții termină de realizat
referitoare la lucrările
respectarea criteriilor
precizate

7. Fixarea și Pentru fixarea Copiii răspund la Conversația Frontal și Aprecieri


sistematizarea activităților de astăzi întrebări Individual verbale
conținutului voi pune câteva
activităților întrebări copiilor.
-Ce activități am
desfășurat noi astăzi?
-Care a fost prima
activitate?
-Cum se numește
jocul de astăzi?
-Dar în a doua
activitate?, Ce am
lucrat?

Voi face aprecieri


individuale și generale
8. Încheierea cu privire la modul de
activităților lucru și de
interacțiune a copiilor Copiii sunt Stimulente
și primesc cîte o încântați de
ciocălățică în forma de stimulente Frontal
Moș Crăciun

Anexa 1. Scrisoarea lui Năsturel

Dragi copii,

Eu sunt spiridușul Năsturel, ajutorul lui Moș Crăciun, și am mare nevoie de ajutorul vostru pentru că
am făcut o mare boacănă: am încurcat adresele copiilor iar acum Moșul nu va mai ști unde să vă aducă
cadourile. Am vrut să desenez căsuța fiecăruia dintre voi dar am uitat figurile geometrice și fără ele nu pot
desena căsuțele.

Vai, ce necaz pe capul meu!

Copii, vă rog, mă ajutați voi să îmi amintesc figurile geometrice?

Cu drag, Năsturel

S-ar putea să vă placă și