Sunteți pe pagina 1din 2

SEMNAREA CONTRACTELOR DE STUDll LA IFR

"
In primele doua saptamani de cursuri studentii din anul I, II, III i IV vor
completa i semna, in doua exemplare, contractul annal de studii. Contractele
se ridica i se predau dupa completare la indrumatorul de grupa.
Pana la data de 10 octombrie a.c. studentii anului II, III i IV var achita prima
trana din taxa de colarizare pentru anul in curs.
Va atragem atentia asupra faptului ca nesemnarea contractului de studii in
termenul stabilit sau neachitarea primei trane din taxa de colarizare poate
conduce la exmatricularea studentilor, in conformitate cu prevederile
,,Regulamentu lui activitiifii universitare a studenfilor ".
ACADEMIA NAVALA ,,MIRCEA CEL BATRAN"
Facultatea de Navigatie i Management Naval
Structura pentru jnvii f iimantul cu Frecvenfii
redusii

Domnule Decan,

Subsemnatul , student al
Facultatii de Navigatie i Management Naval, programul de stud.ii
_
, grupa , anul , rog
aprobati efectuarea unui stagiu de ambarcare, in perioada _
, la armatorul _
, pe functia de
_ Anexez la prezenta cerere adeverinta de ambarcare eliberata de agentia de
recrutare

Data

Semnatura

S-ar putea să vă placă și