Sunteți pe pagina 1din 8

Ștefan Cel Mare

“Moldova nu ea mea și nici a voastră nu e, ci a


urmașilor urmașilor voștri
...” (Ștefan Cel
Mare)

SURSA :
H TTP : / / I STO R I A .M D / ARTI C OL / 17 / %C 5 %9 E TE F AN_ AL _I I I _L E A_ _% C5 % 9E TE F AN _C E L_ MA RE _ %C 5% 9 FI _ SF% C3 % A2N
T_ , _ DO M N _ AL _ MO LDO V EI
SURSA :
H TTP : / / I STO R I A .M D / ARTI C OL / 17 / %C 5 %9 E TE F AN_ AL _I I I _L E A_ _% C5 %
9 E T E F A N _ C E L _M A RE _ % C5 %9 F I_ S F %C 3% A 2 NT _ , _D O MN _ A L_ MO LD O V E I
SURSA:
H T T P : / /IS TO RI A. MD / AR TI C OL /1 7 / %C 5 % 9 E TE F AN _ AL _ II I_ L E A_ _ % C5 % 9 E T E F AN _ C E L
_ M A R E _ %C 5 % 9 F I_ S F %C 3 %A 2 NT _ , _ D O MN _ AL _ M OL D O V E I
SURSA :
H TTP : / / I STO R I A .M D / ARTI C OL / 17 / %C 5 %9 E TE F AN_ AL _I I I _L E A_ _% C5 % 9E TE F AN _C E L
_ M A R E _ % C5 %9 F I _SF %C 3 %A2 NT_ , _ D OM N_ AL_ MO L D OV E I
SURSA:
H T T P : / /IS TO RI A. MD / AR TI C OL /1 7 / %C 5 % 9 E TE F AN _ AL _ II I_ L E A_ _ % C5 %
9 E T E F A N _ C E L _ MA R E _ %C 5 % 9 F I_ S F %C 3 %A 2 NT _ , _ D O MN _ AL _ M OL D O V E
I