Sunteți pe pagina 1din 2304

Gradul I

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. Noţiuni de


radiestezie.

1
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Nişa IE = spaţiul maxim din care şi în care un sv ( vegetal, animal sau


Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. uman ) poate recepţiona şi genera câmpuri energetice ( E ) şi
Noţiuni de radiestezie. informaţionale ( I ).
Operator = persoana care practică radiestezia
radiestezist
I. Noţiuni introductive
Extrasensi- = capacitatea unui sv de a recepţiona semnale generate de
II. Indicatoare radiestezice în trecut şi prezent
bilitate alte sisteme vii, pe alte cai, prin alte mijloace decât prin
III. Clasificarea surselor de semnal
intermediul organelor de simţ şi de a decodifica semnalele IE prin alte
IV. Clasificarea radiesteziei mijloace decât acelea convenţionale
V. Metode de cercetare radiestezică - cele mai vechi probe materiale despre existenţa şi aplicaţiile radiesteziei
VI. Ecuaţia radiestezică provin din jurul anului 3.000 î.e.n., din regiunea Chinei, unde au fost
VII. Starea ready descoperite pietre sculptate ce reprezentau diferite persoane făcând
VIII. Exerciţii de antrenament investigaţii radiestezice cu beţişoare; din aceste sculpturi reiese faptul că
IX. Fazele investigaţiei radiestezice aceste persoane făceau parte din familii imperiale, nobiliare.
X. Surse de semnal teluric ( SST ) - în toate ţările lumii există legende despre oameni cu calităţi radiestezice
XI. Radiaţiile Hartmann - în România au fost găsite, prin procedee radiestezice cca. 50% din
XII. Determinarea poziţiei unei surse de apă zăcămintele de petrol şi aur ( între 1935 – 1940 ), de către inginerul Simu
XIII. Orientarea pe glob Simeon, care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de
XIV. Tipuri de fenomene petrol din zona Prahovei şi din alte zone; el este considerat părintele
XV. Introducerea în inforenergetică radiesteziei în România, publicând primul manual de radiestezie în 1940, în
care specifică metode de investigare, diferiţi parametrii ai unor zăcăminte
şi descrie modul de lucru cu indicatorul în formă de “ V “ care îi poartă
L1 numele ( format din două nuiele legate la capăt )
Biodetecţia: procedura prin care se determină de către un OR unghiul
format de direcţia pe care se găseşte sursa de semnal şi o
Noţiuni introductive anumită direcţie considerată “ direcţia 0 “

Radiestezia = fenomenul prin care un sistem viu ( SV ) recepţionează


extrasenzorial ( în afara organelor de simţ ), din oceanul Relevment: este unghiul format între “ direcţia 0 “ şi direcţia pe care se
energetic şi informaţional, un anumit semnal inforenergetic ( IE găseşte SS biodetectată
), căutat anterior şi în cazul descoperirii, reacţionează într-un Biolocaţia: procedura prin care se determină poziţia unei SS; ea se poate
mod prestabilit ( printr-o senzaţie sau mişcare fizică realiza prin două sau mai multe biodetecţii succesive sau
particulară sau prin stări afectiv-sentimentale specifice ). Prin
aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa
sau inexistenţa anumitor caracteristici ale generatorului de
semnal aflat în nişa IE a operatorului radiestezic ( OR )
( aerian, terestru, acvatic, subteran etc ).

3
Cursuri de inforenergetică – gradul I

simultane ( atunci când sunt doi sau mai mulţi OR ) sau printr-o biodetecţie stringurilor, care le determină “ citirea ţintelor “ ( de exemplu, vulturii şi
şi o determinare la distanţă până la SS alte răpitoare zburătoare, terestre sau acvatice fac biodetecţia într-un
L
2 mod foarte perfecţionat; pe acestea nu numai auzul, văzul şi mirosul le
ajută să determine caracteristicile "“ţintei "“biodetectate, ci la toate
aceste animale, ca şi la erbivore – care migrează către locurile unde se
Indicatoare şi mijloace radiestezice în trecut găseşte hrana, deşi acestea se află mult dincolo de bătaia organelor de
simţ, necesităţile fundamentale ale lor de tipul foame, sete, evitarea unor
şi în prezent catastrofe, le amplifică potenţele de biodetecţie, în unele cazuri chiar de
zeci de ori )
Necesităţile de supravieţuire amplifică şi potenţele de biodetecţie
2.1 Istoric extrasenzorială; acesta este un argument în plus pentru care este bine
ca oamenii să ţină post!
- mai înainte de 70.000 ani î.e.n. se folosea vizionarea ( închideau ochii şi “
vedeau “ figuri, fiinţe, ce se întâmplă cu “ ţinta “, intrau în legătură cu “ 2.2. Indicatoare şi mijloace radiestezice
ţinta “ şi aveau imagini vizuale despre aceasta ); oamenii din acele vremuri
erau în stare să simtă “ ţinta “, citeau “ ţinta “, aceasta fiind de fapt Citirea utilizate în prezent
în Duh, de care erau capabili şi diferiţi sfinţi
- în acele vremuri nu erau necesare indicatoare radiestezice
A) nuiaua de alun – folosită de către fântânari, aurari etc, se culege doar
- în perioada 70.000 – 40.000 î.e.n., biodetecţia se realiza tot fără
de la anumiţi aluni şi poate fi folosită uscată sau verde; pentru
indicatoare radiestezice, pe baza extrasensibilităţilor personale,
biodetecţie se ţine uşor înclinată, fără să atingă solul, în
utilizânduse direcţia “ lungul nasului “;oamenii de atunci, când erau pe
momentul detecţiei SS începând să aibă o mişcare oscilatorie,
direcţia SS căutată, simţeau o stare tensională de decodificare
care se amplifică odată cu apropierea de SS
- primele indicatoare radiestezice aveau formă de baston, băţ, toiag, fiind
B) indicatorul în formă de “ V “ sau bagheta lui Simu Simion – este
confecţionate din lemn foarte uscat şi uşor, cu lungimea de 1 – 2 m; acestea
formată din două vergele elastice din lemn, legate la un capăt; pentru
au apărut acum cca. 40.000 de ani
biodetecţie se ţine orizontal, cu palmele întoarse spre exterior, oscilând în
plan vertical, cu o anumită amplitudine în momentul biodetecţiei ( această
- pentru biodetecţie se ţineau de mijloc, în mână, pe orizontală; lemnul, pe
codificare, se rotea şi vibra, iar toate acestea se interpretau
corespunzător.
- cu cca 20.000 de ani î.e.n., indicatoarele radiestezice au început să se
diversifice, apărând indicatoare din lemn de diferite tipuri; ulterior
materialele s-au diversificat, confecţionându-se indicatoare din oase de
peşte şi de pasăre şi din diferite tipuri de metal
- evoluţia construcţiei indicatoarelor radiestezice este paralelă cu
variabilitatea spirituală a calităţilor umane, marcate prin parametrii I.E.
- animalele şi plantele încă mai realizează biodetecţia prin intermediul

4
Cursuri de inforenergetică – gradul I

amplitudine are anumite semnificaţii - OR începe investigaţiile cu baghetele orientate paralel; la intrarea în sta-
prestabilite de OR, în funcţie de rea ready baghetele sunt convergente, cu vârfurile apropiate, iar pe măsura
apropierii de SS vârfurile încep să se încrucişeze, cu atât mai mult cu cât
C) pendulul sideral – a apărut cu cca. 1.700 de ani î.e.n. şi a fost SS este mai aproape, iar când se ajunge pe SS, vârfurile sunt încrucişate,
perfecţionat în special în secolul al XVIII – lea de către radiesteziştii suprapuse
francezi; constă dintr-un obiect suspendat de un fir inextensibil. - distanţa de la vârful baghetelor la punctul de încrucişare este
Clasificare: a) după lungime: - scurte, ( l < 15 cm ) proporţională cu distanţa dintre OR şi SS; astfel, împărţindu-se lungimea
- lungi ( 15 cm < l < 80 cm ) baghetei într-un anumit număr de unităţi de lungime convenţională, se poate
b) după forma corpului suspendat: sferă, picătură, determina cu aproximaţie distanţa OR - SS
cilindru, inel, cruce, spirală, con etc - dacă se face biodetecţia SS, acesta se află pe direcţia bisectoarei
c) după masa corpului suspendat : - uşoare ( m < 8 g ) unghiului format de baghete
- medii ( 8g < m< 15g ) - se poate lucra şi cu un singur “ L “, caz în care direcţia la SS este directă,
- grele ( m > 15 g ) iar deasupra SS bagheta ajunge în poziţia “ la 90º “ faţă de direcţia iniţială
- nu contează forma sau materialul din care este confecţionat pendulul, ci - există şi baghete în “ L “ cu probe, care la mâner au un locaş pentru
greutatea şi lungimea lui introducerea probelor
- se pot utiliza pendule cu probe, care include în obiectul suspendat E) rigla Tourenne – se utilizează pentru analize cantitative şi calitative ale
eşantioane de structuri fizice, bucăţi de ţesut conservat etc; aceste probelor
eşantioane sunt folosite pentru detecţia “ în cunoştinţă de cauză “ a unui - pentru determinări cantitative se parcurge rigla de la platanul A ( unde se
anumit tip de mineral, zăcământ, substanţă. pune un eşantion din proba martor ) la platanul B ( unde se pune un eşantion
- OR poate avea o trusă cu eşantioane din proba de cercetat ) cu pendulul, iar în momentul în care acesta începe să
- mişcările pendulului – ovoidale sau liniare, spre stânga sau spre dreapta, oscileze perpendicular pe direcţia riglei, se citeşte valoarea de pe riglă,
trebuie să aibă o semnificaţie prestabilită de operator care reprezintă ce procent din proba martor conţine proba cercetată
- creşterea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul apropierii de SS, iar
scăderea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul depărtării de SS
D)indicatoare în formă de “ L “ – primul indicator în formă de “ L “ se
găseşte reprezentat pe o sculptură chinezească în piatră cu cca. 2.500 ani
î.e.n.
- aceste indicatoare se pot confecţiona din lemn, os, metal, sticlă, plastic
etc
- în 1978 a apărut bagheta în formă de “ L “, perfecţionată la noi în ţară de
către dr. ing. Cojocaru de la Spitalul Militar Central din Bucureşti în 1982
- acest indicator este dublu, fiind format dintr-o pereche de baghete în
formă de “ L “ paralele
- “ L “ – urile se folosesc în special pe terenuri întinse, vânt, pentru ţinte
îndepărtate sau pentru determinări subacvatice; pentru determinările
subacvatice, baghetele trebuie să aibă o greutate de maximum 300 g
( inclusiv proba )

5
Cursuri de inforenergetică – gradul I

F) morişca inductoare – este o elice foarte uşoară, verticală, aşezată pe un dar se poate executa şi din Ag sau Cu cu ø = 0,6 – 2 mm., important fiind ca
vârf de ac, astfel încât frecarea să fie minimă
G) compensatorul Maurry – este un aparat folosit pentru diagnosticări
medicale
C1 – cadran pentru acord brut ( în fin din potenţiometrul P2 în zeci şi

L
2

P2

B2
atmosfera terestră
sute de unităţi ) unităţi, se adună valorile citite pe Clasificare d) surse aeriene aflate în
C2 - cadran pentru acord fin ( zeci cadranele C1 şi C2 atunci când
şi unităţi ) ledurile L1 şi L2 au luminozitate a surselor afara atmosferei terestre
3. după starea de agregare:
L1 – sursă de lumină pentru acord minim ă reglată, iar semnalele de semnal a) surse materiale: I) solide
brut ( led ) sonore ale buzerelor B1 şi B2 s-au
L2 – sursă de lumină pentru acord stins ( iniţial erau puternice la II)
fin ( led ) atingere ) 1. după natura SS:
B1 – buzer pentru acordul brut - în funcţie de valoarea finală se SS teluric ( SST ) lichide
determină afecţiunile predominante SS provenind de la sv. ( SSV ) III)
B2 – buzer pentru acordul fin ale pacientului, prin comparare cu terestre diferite: - vegetale -
P1 – potenţiometru acord brut P2 valorile înscrise în tabelul anexat animale - umane gazoase
– potenţiometru acord fin aparatului SS astrale ( SSA ) IV)
A – led semnalizare de alimentare I H) ansa şi raportorul – inventate 2. d.p.d.v. al locului unde se află
– întrerupător de alimentare - de d-l Claudian Dimitriu şi sursa: plasmatic
pacientul atinge cu mâna membrana brevetate de acesta la Osim în a) surse subacvatice sau e
de cauciuc PC, care asigură un 1996; ansa se execută, de obicei, subterane
semnal magnetic şi electric; se din sârmă oţelită, b) surse aflate la suprafaţa
reglează acordul brut din pământului sau a apei
potenţiometrul P1 în sute şi acordul c) surse aeriene aflate în

6
Cursuri de inforenergetică – gradul I

b) surse energetice transport toate


L4
c) surse informaţionale 8. după cinematica sursei: semnalele
d) surse conceptuale, a) surse fixe I.E.
supraconceptuale b) surse mobile
Clasificarea corespun
4. după modul în care se găsesc în 9. după vârsta sursei în ani zătoare
natură: tereştri: radiesteziei tuturor
a) zăcăminte a) surse tinere ( cu vârsta sub SS din
b) surse de apă – localizate 10 ani ) Univers
Teoria informaţională a radiesteziei
la suprafaţă b) surse de vârstă medie
BDD – este caracteristică şi
- în ( între 10 - 100 de ani )
1) Radiestezia fizică – are la specifică I.E. şi nu poate fi
profunz c) surse cu vârstă mare
bază teoria radiativă, conform accesată decât treptat,
ime ( între 100 – 1.000 de ani )
căreia orice proporţional cu meritele
- temperatură - reci d) surse antice ( peste
SS emite dobândite prin eforturi
- 10.000 de ani ) 2) Radiestezia propriul spirituale, conform
termale e) surse astrale ( peste un 3) mentală semnal învăţăturilor Mântuitorului
c) accidente carstice milion de ani ) ( teleradiestezia ) I.E., pe Isus Cristos,
( fracturi de plăci tectonice, falii Pentru biodetecţie nu există
baza descoperirilor ştiinţelor
etc. ) limite distanţă şi nu există
căruia moderne şi semnificaţiilor
d) construcţii obstacole fizice!!!
e) diverse obiecte nevii Teoria
f) diverse sisteme vii
5. după modul lor de apariţie:
a) naturale
BDD
b) artificiale
6. în funcţie de distanţa dintre SS
sursă şi OR:
poate fi
a) surse aflate în limita din I.E.; de aici rezultă
detectat
potenţelor organelor de simţ necesitatea unor calităţi
ă
b) surse aflate în afara spirituale din ce în ce mai
– presupune o experienţă şi o
potenţelor organelor de simţ ridicate ale OR pentru ca
capacitate de concentrare mai
7. după modul în care pot fi acesta să fie capabil să
mare din partea OR; are la bază
biodetectate: acceseze BDD - formarea
teoria informaţională, care
a) surse pentru care OR se de algoritmi de codificare
afirmă că în Univers există o
deplasează pe jos – decodificare cât mai
Bancă de Date Divină ( BDD ), în
b) surse pentru care OR complecşi, elaboraţi,
care se
trebuie să se deplaseze cu precişi, constituie unul din
află
diferite mijloace de scopurile I.E., care nu se

7
Cursuri de inforenergetică – gradul I

poate atinge decât cu multă cunoaştere şi voinţă


L
5 – cel mai 4) metoda centrală
frecvent
utilizată; în
Metode de cadrul ei OR se
cercetare află în
interiorul
radiestezic terenului de
cercetat şi cu
ă instrumentul
radiestezic în
mână balează
circular terenul
respectiv, de la
stânga la
dreapta
( metoda
inversă ) sau de
la dreaptă la
stânga 5 5) metoda triangulaţiei – se AO =
utilizează atunci când între OR 2 sin A
( metoda
directă ), şi SS se interpune un obstacol
biodetectând care nu poate fi trecut ( o apă, L6
astfel direcţia un munte, deal etc ); foloseşte
pe care se află teorema sinusurilor din
SS căutată geometrie. Ecuaţi
- se cunosc: O1O2, unghiurile R1 şi R2; a
unghiul A = 180º - ( R1 + R2 )
- O1O2 AO1 AO2
= =
realit
sin A sinR2 ăţii
sinR1
sinR2 x O1 O2
metoda directă
AO = metoda inversă
- substanţele levogire sin A – au sensul vieţii
1 sunt benefice

- substanţele dextrogire sunt


sinR1 considerate
x O1 O2
mai malefice
inversă directă
- metoda centrală poate fi aplicată de un singur OR sau de doi sau mai mulţi
( dextrogir ) ( levogir )
2) metoda pătratelor succesive: OR simultan, pentru biodetecţia SS;
8 - în punctul O1 OR biodetectează limita exterioară stângă a SS, obţinând
relevmentul R1 şi apoi limita exterioară dreaptă a SS, obţinând relevmentul
R2; în punctul O2, OR biodetectează limita exterioară dreaptă a SS,
inversă (dextrogir ) directă ( lev ogir ) obţinând relevmentul R3 şi apoi limita exterioară stângă, obţinând relev-
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- pe lângă aceste trei structuri, cantitatea totală de I, E şi Alg


fiinţele umanoide mai pot avea, în pe care o deţine un sv la un
funcţie de gradul lor de elevare momentdat este egală cu
spirituală, un număr de până la 7 cantitatea totală de I, E, Alg
structuri supranoesice preluată prin intermediul
organelor de simţ, la care se
- teoria lui Eugen Makovski a fost adaugă cantitatea de I, E, Alg
completată ulterior de d-l Claudian obţinută prin intermediul SN şi
Dumitriu în I.E., pe baza constatării supranoesice (adică prin
că fiecare structură are mijloace intermediul extrasensibilităţilor )
de a recepţiona E şi I specifice ei, totală sv organe simţ SN
cu o rezultantă per total sv, după Q
I,E,Alg I,E,Alg
= Q
I,E,Alg
+ Q

cum una sau alta din aceste


structuri este cu un rol organe simţ văz auz miros pipăit gust

coordonator în cadrul sv, conform Q


I,E,Alg I,E,Alg
= Q
I,E,Alg
+ Q + Q
I,E,Alg +

liberului albitru momentan al Q


I,E,Alg QI,E,Alg

acestuia
- potrivit ecuaţiei realităţii, - se fac următoarele notaţii:
a)
1 1 1

QI QE QAlg
cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t1
2 2 2

QI QE QAlg
cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t2, unde t2 > t1 b)
2

∆QI =QI - QI

- are la bază teoria academicianului 2 1

român Eugen Makovski, potrivit ∆QE = QE – QE


căreia orice sv. este polistructurat,
fiind alcătuit din cel puţin trei
structuri:
2 1 ∆QAlg = QAlg – QAlg
a) structura fizică ( SF )
- există următoarele situaţii
b) structura biosică =
posibile:
raţiunea ( SB )
c) structura noesică =
sufletul ( SN )

9
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) ∆QI > 0 indică faptul că persoana în cauză sentimentelor de


s-a ocupat de acti- iubire de Dumnezeu şi
∆QE > 0 vităţi care au dus la a Creaţiei Lui
evoluţia ei, la creşterea 3) eliminarea tendinţelor
cantităţii ∆QAlg> 0 de I şi E de a-i judeca pe alţii
de pe toate structurile ei şi la 4) eliminarea
2) ∆QI = 0
organizarea lor suspiciunilor,
∆QE = 0
mai eficientă în bănuielilor, laudelor,
∆QAlg= 0 criticilor,
Alg
înjurăturilor, negaţilor
5) nerezonarea la
indică pierdere de timp din partea
manifestările meschine, rele, ale
persoanei
altora
6) ţinerea posturilor mici
şi mari, fără excepţie,
facerea de cel puţin
3) ∆QI > 0 în acest caz de două ori pe zi a
persoana a acumulat I care au pus rugăciunilor către
în mişca- Sfânta Treime
∆QE > 0 re mai multe 7) spovedirea şi primirea
energii, dar gradul lor de Sfintei Împărtăşanii
organizare în Alg de cel puţin patru ori
∆QAlg < 0 a scăzut; poate fi o pe an
persoană erudită, dar nu inteligentă 8) participarea la Sfânta
Liturghie cel puţin o
4) ∆QI < 0 persoana s-a dată pe săptămână
ocupat de activităţi care au dus la ( Duminica )
involu- 9) cunoaşterea Sfintei
∆QE < 0 ţia ei Scripturi, a vieţii
∆QAlg < 0 sfinţilor importanţi şi
aplicarea celor
- pentru elevare spirituală se însuşite în viaţa
recomandă: personală
1) sacralizarea 10) facerea a cât mai
activităţilor personale multe fapte bune
2) dezvoltarea şi 11) neacceptarea laudelor
manifestarea

1
0
Cursuri de inforenergetică – gradul I

12) aplicarea şi afara algoritmului de lucru de echilibru psihic, de


7.2. Codul etic al OR
conştientizarea b) cunoaşterea teoretică a linişte sufletească
regulilor de smerenie subiectului investigat b) să aibă încredere
1) să fie modest şi să-şi cunoască
personală faţă de c) cunoaşterea fazelor deplină în ceea ce face
limitele
Entităţile Divine ale de lucru, a metodelor şi c) să înlăture bruiajele
2) să tindă spre perfecţionare
Sfintei Treimi, în procedeelor practice ce de orice fel: vorbăria,
spirituală, morală, profesională
relaţiile cu ceilalţi vor fi aplicate pentru neîncrederea,
3) să nu urmărească câştiguri
oameni rezolvarea subiectului mişcarea haotică în
materiale
cercetat incinta unde lucrează,
4) să urmărească în primul rând
d) mobilizarea şi emiterea de gânduri
L
7 binele celor din jur şi apoi acela
concentrarea tuturor negative
propriu
potenţelor pentru d) să aibă cât mai multe
5) să prevină evenimentele
Starea ready parcurgerea succesivă sau
negative cu foarte mare atenţie şi
date despre ceea ce investighează
simultană şi rezolvarea e) să aleagă mijloacele şi
după multe investigaţii, cunoscând
fiecărei etape de lucru de codificările adecvate
că acestea nu depăşesc niciodată
7.1. Definiţie către OR
limitele personale de a le rezolva
în funcţie de mediu şi
- starea ready se consideră atinsă de sursă
6) să mulţumească Sfintei Treimi,
atunci când: f) să aibă o stare de
- este acea stare de pentru ajutorul primit, după fiecare
1) au dispărut orice alte sănătate bună şi să fie odihnit
concentrare I.E. semiconştientă, investigaţie şi să se străduiască în
preocupări în afara - informaţiile despre SS din
specifică inves-tigaţiei permanenţă să conştientizeze că
subiectului cercetat, a memorie ajung la nivelul raţiunii,
radiestezice, în care trebuie să rezultatele obţinute sunt de fapt
rămas doar unde sunt organizate în algoritmi şi
intre OR pentru a-şi putea induce Lucrarea Sfintei Treimi prin fiinţa
cunoaşterea lui atunci când OR intră în stare ready,
la nivelul subconştientului său lui
2) apar diferite senzaţii trec la nivelul subconştientului; tot
algoritmul de cercetare formulat
fizice şi o anumită la nivelul subconştientului ajung şi
raţional şi pentru a-şi transfera 7.3. Algoritmul de
stare tensională în tot informaţiile despre SS, captate
inforenergiile structurilor codificare -
corpul sau doar în prin intermediul BCF, direct de la
inferioare ( SF şi SB ) pe SN şi decodificare
anumite zone sursă
per total; intrarea în această
3) apare o stare de - cele două semnale se suprapun şi
stare înseamnă deschiderea căilor - este o schemă bloc necesară
linişte şi siguranţă subconştientul comandă organelor
de comunicare între subconştient parcurgerii succesiunii fenomenelor
de simţ, care determină mişcarea
şi conştient care au loc în timp ce OR face
instrumentului în modul prestabilit
- fazele şi condiţiile necesare investigaţia
- la nivel sufletesc apare o senzaţie
intrării în starea ready sunt - condiţiile pe care trebuie să le
de linişte, semn că investigaţia s-a
următoarele: îndeplinească OR pentru realizarea
realizat
a) deconectarea de la unei investigaţii corecte sunt:
orice subiect raţional, în a) să se afle într-o stare

1
1
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- raţiunea ia act de rezolvarea 8


L

antrenament
investigaţiei datorită mişcării
instrumentului
Exerciţii de

SF

Autor: C. Dumitriu – 18 ianuarie 2002

1
2
Cursuri de inforenergetică – gradul I

măsurători pentru în stomac 9


L

8.1. Exerciţii alţii - apariţia de


2) 81 % < N ≤ 87 % - cazul este junghiuri în
1) căutarea obiectelor ascunse
satisfăcător diferite organe Fazele
2) se iau patru ceşcuţe cu apă, iar
într-una din ele dizolvăm zahăr
3) 87 % < N < 90 % - cazul este sau părţi ale
investigaţiei
bun corpului, cârcei,
sau sare; se biodetectează
ameţeli sau radiestezice
ceaşca ce conţine substanţa
4) 90 % < N < 97 % - cazul este senzaţii de leşin
3) biodetectarea cu ansa a
foarte bun - apariţia de
cartonaşelor colorate cu 1) cunoaşterea cerinţelor
5) 97 % < N ≤100 % - cazul este diferite sunete
diferite culori, cărţi de joc beneficiarului
excepţional; în acest caz se pot profunde în
4) etalonări de lungimi, lăţimi,
face măsurători pentru alţi urechi, vâjâituri
înălţimi, suprafeţe, volume etc.
beneficiari IV) este interzis lucrul sub
5) etalonări temporare retro şi
influenţa alcoolului
pre
V) este interzis ca la început
6) etalonări de nume
7) orice fel de exerciţii de 8.3. OR să lucreze în condiţii neigienice,
de
etalonare, inclusiv cu
poluare sonoră sau chimică
aplicabilitate, la locul de muncă
Reguli de intensă
VI) OR trebuie să se antreneze
8.2. Scala valorică protecţie la început în condiţii
uşoare de muncă şi apoi în
de apreciere ale OR condiţii de bruiaj sonor,
personală luminos sau în condiţii
I) OR trebuie să aibă o SS
meteo grele
bună şi să fie odihnit
- se defineşte randamentul, VII) OR trebuie să fie
II) OR trebuie să se afle în
eficenţa OR astfel: întotdeauna pozitivist,
stare de echilibru psihic
optimist şi să aibă
III) se întrerupe lucrul
număr de încredere în munca şi în
măsurători corecte radiestezic sau I.E. în
rezultatele sale
N = x 100 cazul apariţiei
Recomandări:
număr total de simptomelor: - senzaţie de
1) OR nu trebuie să aibă idei
măsurători uscăciune în gură sau în
preconcepute
jurul ochilor
1) N < 81 % - nesatisfăcător; nu 2) Este bine să lucreze cu toate
- apariţia de
se indică ca instrumentele
migrene, senzaţie
persoana în cauză 3) Este bine să lucreze cu ambele
de vomă sau de gol
să facă mâini

1
3
Cursuri de inforenergetică – gradul I

2) cerere de determinare, de - teluric = material - bacteriile din a doua însoţită întotdeauna de tensiuni
investigare a unei SS - constituie o SST orice cutie Petri au fost supuse foarte puternice, forţa de
3) precizarea necesităţilor discontinuitate dintr-un mediu unei forţe de strângere F1 împingere între plăcile tectonice
beneficiarului omogen solid, lichid sau gazos; între un şurub şi o piuliţă având valori de milioane de tone
4) documentarea OR, cunoaşterea discontinuitate = orice ruptură, - bacteriile din a treia ( kN )
zonei din hârţi sau planuri sau lovitură, orice formă obţinută în cutie Petri au fost supuse - atunci când forţele de împingere
prin deplasarea la faţa locului; special prin impact sau în urma unei forţe de strângere F2, depăşesc rezistenţa de rupere a
cunoaşterea intimă a unor fenomene termice ( topiri, unde F2 > F1 rocilor din placa tectonică, aceste
obiectivelor cercetării evaporări ), fenomene carstice - după 48 de ore s-a plăci se fracturează, forţele
( cunoaşterea proprietăţilor subterane şi formele care le
fizico-chimice ale surselor însoţesc ( peşteri, falii, rupturi în
investigate, cunoaşterea plăcile tectonice, avene )
caracteristicilor geologice şi - o SST o constituie şi clădirile
hidro-meteo ale zonei şi - radiaţiile emise de SST au un
împrejurimii ) caracter nociv pentru orice celulă
5) familiarizarea cu obiectivele şi vie sau structură noesică de sine
condiţiile cercetării în teren stătătoare ( dar numai pentru cele
6) întocmirea planului de benefice ); pentru astfel de sv.,
investigaţie ( minim doi OR ) nocivitatea constă în frânarea,
constatat că bacteriile s- existente se micşorează,
7) executarea cercetării propriu- blocarea sau anihilarea semnalelor
au înmulţit după consumându-se prin mişcări
zise, cu notarea rezultatelor I.E. care circulă de-a lungul
următoarele suprafeţe seismice; de aceea, după seisme,
8) ordonarea rezultatelor şi meridianelor bioenergetice
haşurate: SST se modifică
analiza lor cunoscute, precum şi procesele
- intrarea în rezonanţă cu radiaţiile
9) întocmirea raportului de metabolice fundamentale ale - concluzie: în funcţie de
telurice duce la stări de oboseală,
cercetare radiestezică cu celulelor vii sau a programelor forţa de strângere a
slăbiciune, ameţeală, tahicardie etc.
planuri, concluzii şi cercetări informaţionale fundamentale şurubului, care dă mărimea
10) predarea lucrării implementatorii ale acestor celule SST, bacteriile ( materia
- nocivitatea acestor radiaţii a fost vie ) au suferit o stagnare,
10.2 Determinarea
L10 testată şi la noi în ţară de un viaţa a fost abătută de la
colectiv de la Spitalul Militar din evoluţia ei firească adâncimii la care se
Bucureşti ®experiment: - s-au - fenomenul de ducere şi subducere
folosit trei cutii Petri cu bacterii
găseşte o SS
10.1 Surse de a plăcilor tectonice generează o
ţinute în aceleaşi condiţii de radiaţie de tip teluric foarte subteran
semnal teluric temperatură, luminozitate, puternică; radiaţia telurică este
umiditate etc.
( SST ) - prima cutie s-a ţinut ca
- semnalul I.E emis de o sursă se indiferent dacă există sau nu medii
propagă cu aceeaşi intensitate, materiale
probă martor uniform, în toate direcţiile, - cu cât distanţa dintre direcţia de

1
4
Cursuri de inforenergetică – gradul I

deplasare a OR şi sursă este mai percepută o sursă aflată la H3 - pe baza perechilor de valori a – H
mare ( adică cu cât adâncimea la adâncimea Hn H2 se poate construi un grafic
care se găseşte SS subterană este k1, k2, k3 = coeficienţi constanţi H1 personal, cu ajutorul căruia se
mai mare ), cu atât OR preia specifici OR = 29 m H2 = 21 m H3 = 15 m poate determina adâncimea SS,
semnalul de la SS de la o distanţă x = puterea specifică OR m a2 = 19 m a3 = 14 m cunoscând distanţa a de la care
mai mare faţă de proiecţia sursei la ⊾ α ( dintre tangenta la curbă şi este biodetectat
x
suprafaţa pământului perpendiculara dusă din punct la a 1 + k 2 x a1 + k 3
suprafaţa pământului ) reprezintă a 2 + k 2 x a2 + k 3
x

indicele de sensibilitate a OR, iar x


a 3 + k 2 x a3 + k 3
a1 = a 1 ' a2 = a 2 ' a3
mărimea lui este direct x
a 4 + k 2 x a4 + k 3
= a3 '
proporţională cu sensibilitatea la
- ne aflăm la suprafaţa solului şi 1) datorită amplificării
semnal a OR; acest unghi creşte - pe baza acestor perechi de valori sensibilităţii OR, atunci când
dorim să identificăm o SS
când OR capătă experienţă şi poate se poate întocmi tabelul personal
subterană diferenţele de adâncime constatate
să scadă atunci când OR nu lucrează periodic al OR astfel: în realitate depăşesc cu ± 2 %
- facem biodetecţia direcţiei pe
mai multă vreme
care se află SS căutată şi apoi adâncimea determinată radiestezic,
- contactul I.E. cu ţinta tabelul şi graficul trebuie refăcute
pornim cu ansa în direcţia proiecţiei
biodetectată este cu atât mai mare
SS la suprafaţa pământului ( vârful 2) refacerea este indicată la
cu cât fiinţa umană este mai elevată 1 2 3 4 5 6 7 început din trei în trei luni, după un
ansei este paralel cu direcţia de
( spiritual, profesional )
deplasare ) an din şase în şase luni şi ulterior la
- sensibilitatea radiestezică 7 un an
- în punctul A1, vârful ansei începe
personală ( SRP ) este o funcţie
să se deplaseze faţă de direcţia de 3) după câţiva ani de lucru se
dependentă de gradul de elevare ajunge la un regim optim constant şi
înaintare, iar în punctul B1 ajunge să
( ca orice parametru I.E. )
fie perpendiculară pe aceasta - din numai este necesară refacerea
- relaţia de mai sus poate fi 15
punctul B1 în B1' ansa nu-şi schimbă
utilizată pentru determinarea
orientarea; după B1' ansa revine L
11
adâncimilor la care se găseşte SS, 29
încet la poziţia iniţială, până când în
dacă OR cunoaşte valorile k1, k2, k3 şi
A1' ajunge din nou paralelă cu
x pentru determinarea acestor
direcţia de înaintare
valori se poate lua o SS la suprafaţa
11.1 Radiaţiile
- deosebim: - două zone de semnal
I.E. variabil:
pământului, OR deplasându-se ca în Hartmann
figura de mai jos; se aleg patru
- B1' A1'
distanţe diferite faţă de SS, - se adună valorile de pe orizontală
- o zonă de semnal I.E. constant: - în anul 1940, cercetătorul german
măsurându-se în teren patru cu valorile de pe verticală,
B1B1' Joseph Hartmann a făcut
perechi de valori a H obţinânduse astfel a, iar în căsuţa
Hn = k1 x a n + k2 x an +
x
- se formează un sistem cu patru din tabel se trece valoarea lui H
următoarea experienţă:
k3 necunoscute (k1, k2, k3 şi x ) corespunzătoare acelui a
- a pus pe pământ mai
an = distanţa de la care este multe cuşti cu şoareci şi a

1
5
Cursuri de inforenergetică – gradul I

observat că aceştia se - concluzia finală a cercetărilor lui eliberare ale suprapresiunilor, de-a
adunau cu regularitate în Hartmann a fost că: pământul lungul contururilor continentelor, al
aceleaşi locuri, pe care le- emite o reţea de radiaţii rifturilor oceanice, precum şi fisuri
a însemnat, apoi a organizate sub forma unor benzi, importante traversând continentele
schimbat poziţia cuştilor şi întocmai ca paralelele şi sau arhipelagurile şi formând în
a constatat că animalele au meridianele geografice, orientate prezent “ lanţurile de foc “ de-a
revenit pe locurile pe direcţia N – S şi E – V lungul acestora ( linii continue de
însemnate, evitând - radiaţiile Hartmann ( rH ) sunt vulcani )
aceleaşi zone născute de presiunile magmei - proporţional cu grosimea plăcii
asupra părţilor rigide ale plăcilor tectonice, cu variabilitatea
tectonice , prin intermediul zonelor densităţii, naturii rocilor către
vâscoase, plăcile tectonice având o suprafaţă, forţele de împingere ale
grosime între 70 – 190 km magmei difuzează în masa plăcii,
- presiunea la nivelul inferior al având tendinţa de a se egaliza, pe
plăcii tectonice se manifestă principiul vaselor comunicante, de la
conform celor cunoscute din punctul de naştere al forţei către
hidraulică: perpendicular punctul de aplicaţie; ca urmare a
( perpendiculara locului este acestora, apar atât radiaţiile
N – S N
dreapta care uneşte centrul rectangulare de tip Hartmann, cât
pământului cu punctul şi variabilităţile acestora în timp,
observatorului de referinţă ) ca şi curbarea acestora, care la
- forţele de împingere ale magmei suprafaţa plăcii atinge un unghi de
E – V
i determină apariţia tensiunilor 70° faţă de verticala locului;
lE - V
interioare, care sunt proporţionale - această curbare având loc faţă de
cu aceste forţe perpendiculara locului, pe axele N –
N - S
i
E - când aceste forţe de împingere S şi E – V, are ca urmare un aspect
V depăşesc rezistivitatea specifică a de inflorescenţă la nivelul planului
plăcii, aceasta se fisurează, iar plăcii, care se amplifică de-a lungul
magma accesează prin fisuri verticalei locului, astfel încât la
structurile ei superioare anumite înălţimi variabile, deasupra
bandă Hartmann punct plăcii, extremităţile benzilor
S
critic ( nod ) Hartmann se unesc, determinând o
i = interval l = lăţimea sferă spaţială în jurul pământului, la
benzii înălţimi variabile în timp, în care rH
- forţele de împingere ale magmei, au densitate uniformă, omogenă şi
maxime, au creat până în prezent, nu heterogenă ca la suprafaţa
în plăcile tectonice, fisurile de pământului ( unde există benzi

1
6
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Hartmann ) sus câţi sunt necesari pentru a loc atunci când 1999 - maxim de activitate seismic
- zona de radiaţii telurice omogene aduce suferinţă celor benefici, mai oamenii nu vor mai în 15 V , ora 6:45 ® viteza de
este caracterizată de lipsa benzilor elevaţi, rămaşi în zona plăcii, pentru greşi, nu vor mai deplasare a benzilor spre S – E =
Hartmann şi este o zonă mai a-şi rezolva problemele reciproce păcătui ( ca în 45,8 cm / oră şi spre S – V = 37,5
favorabilă vieţii, zonă ce se apropie spirituale încă nerezolvate; timpul ultimilor 500 cm
de suprafaţa pământului în timpul seismele şi erupţiile nu vor mai fi - în paralel cu creşterea vitezei de
de ani din cei “
seismelor şi imediat după aceea necesare şi nu vor mai avea deplasare a caroiajului Hartmann
1000 de ani Pace “ )
- tensiunile interne din plăci sunt apare şi o mişcare de rotaţie a
- rH constituie rezultanta
constituite din E şi I, având acestuia ( maximum 3° în 12 ore )
configurării forţelor din plăcile
caractere malefice, orientate pe Atenţie: panica favorizează şi
tectonice la suprafaţa acestora,
direcţiile fisurilor şi a coşurilor amplifică efectele seismului şi
corespunzător profilului lor; ele
vulcanilor, prin care, atunci când seismul în declanşarea lui
sunt rezultatul armonizării forţelor
sunt excedentare rezistivităţii Pe 14 V 1999, caroiajul Hartmann s-
tensionale ale magmei la suprafaţa
specifice, erup, consumându-se prin a rotit levogir cu 12°în 330 de
plăcii tectonice
lucrul mecanic executat de seism
- fiecare placă, corespunzător minute ( 2°18' /oră )
şi/sau prin mişcarea ascendentă sau
caracteristicilor sale fizico- - în fiecare dimineaţă, răsăritul
pe orizontală a magmei
chimice, are rolul de a compune şi a soarelui determină atât
- în prezent, echilibrul plăcilor
descompune forţele pe care le rearanjarea, cât şi amplificarea rH
tectonice este numai temporar, nu
armonizează sub forma rH; de aici ( cresc lăţimile benzilor şi
este stabil şi continuu, cu motivaţii
rezultă că benzile de rH nu sunt intervalele ), diminuând riscul
ce depăşesc cunoaşterea gradului I
egale pe fiecare placă tectonică, producerii seismelor
- încă de la Facere, toate creaţiile
ele diferă, ceea ce explică şi - la apusul soarelui apare fenomenul
Tatălui Ceresc au fost subordonate
variabilităţile locale şi în timp ale invers: noaptea amplifică riscul de
omului, creat în ziua a şasea
acestora, inclusiv prin producerea producere al seismelor, prin
- cataclismele tectonice care au
seismelor în unele locuri mişcarea ei de la vest la est
fost, sunt şi vor mai fi, sunt
- acest lucru arată că limitele de - activitatea informaţională
permise de Legile Divine, ca urmare
producere a seismelor în fiecare malefică din zona plăcilor tectonice
a activităţilor executate cu liberul
zonă, ţară, placă tectonică, pentru determină acumularea atât de I cât
albitru de către oamenii având
rH sunt diferite ( diferă viteza şi şi de E malefice în plăci; atunci
caracter malefic; de aceea, în urma
direcţia de variabilitate a benzilor ) când aceste acumulări malefice
cataclismelor tectonice îşi pierd
- nocivitatea radiaţiilor în timpul depăşesc anumite limite permise
viaţa ateii, orgolioşii, cei cu păcate
seismelor scade şi astfel, posibile, prin lucrul mecanic al
depăşind o anumită limită permisă,
paradoxal, în timpul distrugerii seismului, E malefice se consumă,
precum şi aceia care acceptă
fizice apar şi condiţiile necesare iar suferinţele oamenilor, provocate
iubirea acestora
renaşterii Observaţii: măsurători în zonă, anihilează I de tip malefic
- după fiecare seism, erupţie,
făcute în perioada 28 IV – 15 V acumulate în plăci
rămân numai atâţia din cei de mai

1
7
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- aceste I.E. malefice acumulate în survolării, aprovizionării şi precum şi alte SST afectează
plăci de activităţile ( sentimente, staţionării trupelor NATO negativ I.E. fundamentale ale sv,
gânduri, vorbe, fapte ) malefice ale pe teritoriul ţării determinând apariţia oboselii
oamenilor din zonă sau alte zone, - pe 15 V 1999, fizice, precum şi apariţia
atrag de asemenea entităţi dimensiunile benzilor sentimentelor de teamă
malefice specifice tipului de I.E. Hartmann au fost: nejustificată, nelinişte etc.
- în timpul seismului, când se - i = 11 cm, - se recomandă, ca la apariţia
declanşează şi se consumă aceste respectiv 15 cm acestor sentimente şi vibraţii să se
I.E. malefice., entităţile atrase, - l = 6,5 cm, verifice dimensiunile caroiajului
inclusiv îngerii păzitori ai karmelor respectiv 6,6 cm Hartmann pentru o perioadă de mai
celor din zonă îşi realizează - la momentul critic: -i multe zile, pentru a se observa dacă
propriile misiuni, după care, în = 7,5 cm, respectiv 9 cm ele scad şi se apropie de cotele de
funcţie de I.E rămase, rămân numai - pericol
entităţile corespunzătoare l - lăţimi ale benzilor mai mici de 2
- beneficitatea activităţii oamenilor = cm şi a intervalelor sub 10 cm
din zonă este un factor favorabil, 1 indică probabilitatea unor seisme
care se implementează sub formă , de magnitudine mai mare de 7° pe
de E şi I în amprentele I.E. create 7 scara Richter
în placă - marile seisme se pot disipa în
- activităţile malefice ale oamenilor c mai multe seisme de
( războaie, legi având caracter m magnitudine mică
călcător de Legi Divine, conflicte ,
de diferite tipuri, articole r Caracteristicile radiaţiilor
scandaloase din mass-media ) e Hartmann
creează decalaje nepermise, s
incompatibile de E antagonice, care p
perturbă starea de echilibru I.E. a e
plăcii c
- de exemplu, pentru perioada t
aprilie – mai 1999, evenimentele i
care au dus la acumularea de I.E. au v
fost: 2
- benefice – vizita papei şi ,
rugăciunile din toate 1
bisericile creştine c
- malefice – conflictul din m
Yugoslavia, aprobarea - variaţiile caroiajului Hartmann,

1
8
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) tendinţa - i dimensiunile reţelei cumpănă şi salt în


fundamentală de cm ajung la 0 cm; practic istoria omenirii
descreştere în timp – s- - l reţeaua dispare, după - în 1860 a început ultimul ciclu
a constatat că în timp cm care revine la 5) la acelaşi moment de timp,
dimensiunile benzilor şi - l dimensiunile iniţiale dimensiunile rH prezintă variaţii
ale intervalelor se cm 4) rH prezintă o în spaţiu; în diferite puncte de pe
modifică, fără a fi - când viteza de periodicitate de 140 ± 8 glob, rH diferă ca dimensiuni,
modificată orientarea deplasare a benzilor ani, când dimensiunile datorită particularităţilor
lor depăşeşte 15 cm /1 h, devin i = l = 0 şi astfel, scoarţei terestre şi a plăcilor
2) prezintă variaţii cutremurul este iminent la aceste intervale de tectonice din zonă
momentane înaintea, în timp pot apare 6) punctul de intersecţie al
3) viteza de deplasare
cutremure benzilor se numeşte punct critic
măsurători pentru Bucureşti devastatoare ( dacă şi este de cca. 6 – 7 ori mai nociv
acest fenomen este decât o bandă de radiaţie
meritat ) sau pot avea - pisicile îşi încetează ( reduc )
an 1940 1986 1990 1994 loc mai multe cutremure propriile activităţi energetice ca
dimensiuni de intensitate mică să poată dormi şi se odihnesc în
care eliberează special pe punctele critice
i
E – V 2m 92 cm 45 cm 25 cm energiile tectonice în - când punctul critic se suprapune
mod gradat; acestea peste o altă SST, creşte
sunt momente de nocivitatea radiaţiilor
lE - V 36 cm 18 cm 16 cm 14 cm

i
N – S 1,92 m 86 cm 36 cm 23 cm

L
N - S 32 cm 15 cm 14 cm 12 cm

timpul şi după
normală a unei plăci
producerea
tectonice este de 4 – 6
cutremurelor; astfel,
cm / an; când i < 11 cm
înaintea unei mişcări
şi l < 5 cm, producerea
seismice din 1991 s-au
seismului are loc în cca.
semnalat valorile: - iN – S
1 - 1½ h
= 11 cm
- în timpul seismelor,

1
9
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- în atmosferă, acolo unde i = l = 0, se formează o sferă


benefică în jurul pământului, care nu este perturbată de rH
8) în cazul producerii cutremurelor, punctul de emisie de rH
este mult mai apropiat de scoarţa terestră; cu cât benzile sunt
mai late, cu atât ele sunt generate de la o adâncime mai mare
- atunci când adâncimea de emisie este sub 20 km, cutremurul
este iminent
9) un strat de apă cu o grosime peste 15 m opreşte penetrarea 3) pe aceeaşi direcţie se continuă căutarea, folosind algoritmul: „ În
rH şi le anihilează efectul nociv; pe mări şi pe oceane nu există numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai limita dinspre
reţele de rH mine a următoarei benzi Hartmann; când ajung pe ea, ansa să facă 90°
cu direcţia de înaintare ”
- se determină astfel limitele benzii 2 ( în mod similar ca şi banda 1 )
11.2 Algoritmul de determinare al 4) se alege un alt punct de staţie B şi o direcţie de înaintare
radiaţiilor Hartmann perpendiculară pe prima şi în mod analog se determină limitele benzilor
3 şi 4

- păsările îşi construiesc cuibul în 1) se alege un punct de staţie A direc-ţia de înaintare ”


zonele de interval între benzile şi se stabileşte direcţia de - se găsesc astfel limitele benzii
Hartmann, iar dacă sub cuibul înaintare ( se determină 1 din figură
unei păsări ajunge un nod, atunci direcţia nord ); OR se 12
L

pasărea părăseşte acel cuib concentrează pe algoritmul: „


7) rH sunt provocate de În numele Tatălui, al Fiului şi
diferite structuri angajate al Sfântului Duh, caut numai Determinarea
tensional, fiind generate de la limita benzii Hartmann cea
poziţ
adâncimi cuprinse între 70 – 170 mai apropiată de acest
km punct; când ajung pe ea, ansa ie
- faţă de verticala locului fac un să facă 90° cu direcţia de
unghi de 70° înaintare ”
unei
- se determină astfel două surs
puncte ale limitei
2) menţinând direcţia, OR se e de
concentrează pe algoritmul: „ apă
În numele Tatălui, al Fiului şi
al Sfântului Duh, caut numai prin
cealaltă limită a acestei meto
benzi Hartmann; când ajung
pe ea, ansa să facă 90° cu da

2
0
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) cu ajutorul metodei centrale


cent se delimitează mai întâi
rală suprafaţa unde se găseşte SS
( mai ales când terenul de
cercetat are o suprafaţă mare )

2
1
R2 50 m
R4

01 02

- metoda poate fi aplicată de un singur OR ( prin măsurători succesive )


sau de doi OR concomitent
2) după ce s-a delimitat zona, se determină conturul SS ( proiecţia la
L
13
suprafaţă a SS )

Orientarea pe glob

5) - după ce se alege “ direcţia 0 “, OR aflat în punctul de staţie 0


biodetectează SS, găseşte relevmentul R şi apoi se deplasează din
punctul 0 în punctul A concentrându-se pe algoritmul: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai conturul SS; când Na – nordul adevărat Nm –Rnordul
a – relevment
magnetic
adevărat
Nc – nordul
Dm compas
– drumuldmagnetic
– declinaţia
al navei
ajung pe el, ansa să facă 90° cu direcţia de înaintare ” magnetică dc – deviaţia compas
Rm – relevment
specifică aparatului
magnetic deDmăsură
a – drumul adevărat al navei

- se găseşte astfel punctul A a) se măsoară relevmentul Rc R


– crelevment
cu aparatul
compas
de măsură Dc – drumul compas al navei
- din punctul A OR schimbă algoritmul de lucru: „ În numele Tatălui, al b) se calculează Rm din relaţia Rm = Rc + d c
Fiului şi al Sfântului Duh, vârful ansei să indice conturul SS “ Rm = Dm – RP / d
6) în cazul surselor de apă se determină liniile batimetrice la diferite
adâncimi şi alte caracteristici ale sursei de apă respective:
temperatură, debit şi, dacă este cazul, gradul de potabilitate, sensul - d este specifică aparatului de măsură; anual toate aparatele se verifică şi
de curgere ( în cazul râurilor subterane ), compoziţie chimică i se ataşează fiecăruia un tabel cu deviaţii anuale
detaliată etc. c) se stabileşte valoarea Ra din relaţia: Ra = Rm + dla zi
20 m d
la zi = D
m an hartă + Dd

unde D d = danual de pe hartă x numărul anilor de pe hartă până în prezent


30 m Exemplu: - în 1996 d = - 2' Þ în 2002 Dd = (- 2' ) x 6 = - 12'
45 m - se calculează la zi: 2° + ( - 12' ) = 1°48'
- pe hartă şi în documente trebuie trecute numai valorile adevărate şi nu pe
14.2 Fenomene exotice ( PSI; ESP )
acelea măsurate
Determinarea punctelor de coordonate:
A) cu relevmentul la relee terestre
B) cu drepte de înălţimi astronomice ( la stele, soare, lună )
14.2.1 Fenomene exotice extrasenzoriale
C) cu ajutorul sateliţilor navigatori
D) cu aparate radio de navigaţie – se determină poziţia navei pe baza 1) telepatia – fenomen caracterizat prin transfer informaţional între doi
diferenţelor de timp subiecţi, prin alte canale decât cele senzoriale cunoscute
2) clarviziunea – un subiect achiziţionează I de la o sursă exterioară, care nu
este un sv. cu trup, raţiune şi suflet
L
14 3) precogniţia – achiziţia de I din viitor
4) retrocogniţia – achiziţia de I din trecut
5) radiestezia – percepţia de I de la surse telurice pe alte căi,
Tipuri de fenomene extrasenzoriale
6) paradiagnoza – I achiziţionate, care se referă la afecţiunile unui pacient
7) psihometria – achiziţia de I este stimulată şi orientată de un obiect
14.1. Clasificare inductor, care a aparţinut unei anumite persoane

- conform clasificării inginerului Adrian Pătruţ fenomenele pot fi: 14.2.2 Fenomene exotice psihokinetice
I) 1) nepotenţiale ( nu au existenţă obiectivă )
2) potenţiale ( au existenţă obiectivă )
- mai pot fi: Psihokinezia – se ocupă cu mişcarea obiectelor sub acţiunea psihicului
II) 1) nemanifeste ( au existenţă obiectivă, dar sunt nonspaţiale şi - poate fi:
nontemporale şi aparţin unei realităţi de obicei necunoscute de 1) psihokinezia ( PK ) de poziţie – se modifică poziţia unui obiect fizic aflat la
oameni, pe care aceştia nu o pot accesa ) distanţă; ea poate fi: a) telekinezie – mişcarea obiectului are loc în plan
2) manifeste ( au existenţă obiectivă şi se desfăşoară într-un orizontal
anumit cadru spaţio-temporar; ele aparţin realităţii fizice ) b) levitaţie -– mişcarea obiectului are loc pe
III) 1) cauzale ( se supun legilor cauză-efect ) verticală
2) asociative (se bazează pe coincidenţe necauzale, prin unirea 2) PK de traiectorie – se modifică traiectoria unui obiect aflat în mişcare
de factori asociativi ) 3) PK de coeziune – este solicitată coeziunea unui sistem fizic prin
IV) 1) comune ( sunt considerate normale şi explicate de teorii ştiinţifice deformări, rupturi etc.
actuale, naturale ) 4) PK de stare – modificarea stării mecanice, electrice, quantice a unor
2) exotice ( sunt considerate paranormale şi nu sunt explicate încă de sisteme fizice
ştiinţă )
14.2.3. Psihofotografia Introducere în I.E.
- subiectul acţionează asupra emulsiei
fotografice, acest lucru fiind vizibil după
developare Materializări
14.2.4.
- pot fi: - propriu-zise ( de condensare )
- aporturi de substanţă ( fantome )
Conceptofonia

- se acţionează PK asupra benzii magnetice, 14.2.7. Theta


rezultând semnale de audiofrecvenţă umană;
fenomenul s-a extins şi în arta video - I.E. de mediumitate

14.2.5 L15
Poltergeist
- inforenergetica este o ştiinţă nouă,
- se manifestă prin mişcări haotice ale anunţată:
obiectelor, spargerea acestora, distrugeri, - intern în 1997 Asociaţiei
mişcări de mobilier etc. Oamenilor de Ştiinţă la Brăila
- acest fenomen apare în locuri infestate de - internaţional – în 1992, între 9 – 12
evenimente dramatice consumate anterior sau septembrie, cu ocazia Antantei
în apropierea unor persoane care sunt Medicale Intermediteraniene din
dominate de un puternic conflict interior partea Uniunii Medicale Balcanice, de
neconştientizat; în I.E. aceste fenomene sunt către domnul Claudian Dumitriu,
întotdeauna malefice, determinate de entităţi fondatorul acestei ştiinţe
malefice - raportorul centesimal, ansa şi întreg
aparatul teoretic al inforenergeticii sunt
brevetate la Osim în 1996 de acelaşi Claudian
14.2.6. Dumitriu
- această ştiinţă, deocamdată de graniţă, se
ocupă cu studiul regulilor, efectelor şi
aplicaţiilor care se referă la organizarea unei
cantităţi de I într-un Alg mai mult sau mai
puţin complex, implementat pe un suport
energetic oarecare de un anumit tip ( electric,
magnetic, electromagnetic, mecanic, caloric,
chimic etc. )
- acest suport – volum energetic, conţinând
anumite I – Alg activi, vizând un anumit scop,
este delimitat într-un spaţiu de sine stătător,
cu anumite efecte, urmărite într-o anumită
perioadă de timp, într-un anumit spaţiunişă
I.E. sau într-o anumită zonă specifică, asupra
sv. sau nevii din acel spaţiu
Caracteristicile inforenergetici sunt:
1) existenţa şi determinarea unor unităţi de
măsură I.E. conform scalei unice de valori
I.E. şi utilizarea acestora în scopul
stabilirii unei ( unor ) stări I.E.
momentane sau în timp, aferente unui sv.
polistructurat sau unei structuri fizice
2) existenţa unui portofoliu de parametrii
I.E., a căror mărime, pe o scară a valorilor
unică între – 100 şi + 100, indică o anumită
caracteristică I.E. şi fizică a fiecărei
structuri a sv. şi per total sv.
-corelaţia ( inclusiv matematică ) dintre
parametrii I.E. ai sv., exprimaţi în unităţi
de măsură specifice, indică o anumită
stare particulară şi de elevare a sv.,
conform unor reguli de apreciere
standardizate; această scară de valori
unică pentru toate sv. a fost determinată
pe baza unui volum imens de măsurători,
determinări, făcute de autori, repetate şi
confirmate de mii de cercetători I.E.
ulterior
3) constituie o ştiinţă spirituală, care face legătura dintre religie şi
toate ştiinţele moderne pe care le include, dovedind colinearitatea
lor şi faptul că nu sunt antitetice; ierarhizează toate teoriile
existenţiale, în funcţie de importanţă astfel:
I) categorii de tip supraconceptual
II) categorii de tip conceptual, determinate de categoriile
de tip supraconceptual
III) categorii de tip informaţional, determinate de
categoriile de tip conceptual
IV) categorii de tip energetic, determinate de categoriile de
tip informaţional
V) categorii de tip material, determinate de categoriile de
tip energetic
4) punerea la punct a tehnicilor, procedeelor, a metodelor de acţiune
I.E. în scopul depărtării sau anihilării factorilor I şi E malefici şi a
redre-sării, corectării, ameliorării acelora benefici, a stărilor I.E. a
sv. sau a structurii lor fizice cu anumite carenţe
5) cunoaşterea Legilor Divine şi aplicarea I.E. numai în acord cu ele
6) aplicarea de către inforenergeticeni a I.E. şi a regulilor de lucru, cu
prioritate asupra propriei persoane, apoi acelora dragi, asupra
prietenilor, cunoscuţilor, colegilor, dar numai când aceştia au nevoie,
solicită aceasta
7) are un pronunţat caracter creştin, regulile şi legile ei fiind acelea
spuse de Mântuitorul Isus Cristos sau deduse din faptele şi viaţa lui
şi a sfinţilor apostoli, precum şi din spiritualitatea populaţiilor
predacice, dacice şi a celor din prezent, utilizând tezaurul spiritual,
ştiinţific, cultural autohton în principal
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor


vii

25
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. Electronografia


Cuprins: - electronografia este o metodă de cercetare electronomagnetică a
corpurilor ( fără efecte negative asupra acestora )
XVI. Electronografia
- corpurile sunt supuse acţiunii unui impuls electric continuu sau alternativ
XVII. Biocâmpuri fizice ( BCF )
de intensitate mare, într-un timp foarte scurt; răspunsul sistemului se
XVIII. Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor
înregistrează pe o placă fotografică sau film, iar la developare se constată
XIX. Biocâmpurile palmelor
că în exteriorul sistemului apare o zonă luminoasă formată din strimeri şi o
XX. Biocâmpurile animalelor şi plantelor
aură, diferite la fiecare sistem în parte.
XXI. Anomalii bioenergetice
- electronografia relevă faptul că toate sv. au la suprafaţă o zonă de
XXII. Starea de sănătate ( SS )
interfaţă cu o grosime de până la 5 cm, care prezintă o variabilitate foarte
XXIII. Starea de vitalitate ( SV )
pronunţată, unde se produc radiaţii sub formă de strimeri, cu luminescenţă,
XXIV. Energii benefice fundamentale ( EBF ) formă şi structură variabile; aceşti strimeri sunt de două categorii:
XXV. Despre bine şi rău electropozitivi şi electronegativi.
XXVI. N-versurile existente - elctronografia poate fi:
1. tip kirilian – realizată prin curenţi alternativi
2. tip Florian Dumitrescu – realizată prin curenţi polarizaţi, mai
bogată în informaţii
Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. *Kirilian – fotograf rus, care a făcut întâmplător această
descoperire în 1950!
Noţiuni generale - amplitudinea şi forma fiecărui tip de strimer diferă, deşi deţin acelaşi tip
de informaţie despre caracteristicile beneficiarului electronografiei:
- inforenergetica sv. studiază structurile sv., biocâmpurile ( BCF ) proprii, - la persoanele sănătoase, strimerii sunt lungi, organizaţi armonios, sunt
care le înconjoară, centrii I.E. ai lor, variabilităţile lor, tipul acestora, drepţi, luminoşi, pe toată suprafaţa sistemului
caracteristicile lor, cauzele variabilităţilor I.E. ale acestora, urmările - la persoanele bolnave ( sv. bolnave ), apar pete întunecate ( regiunile
acestor variabilităţi, aprecierea lor, măsurile care se iau pentru corec- respective nu răspund la impulsul electric ), strimerii sunt curbaţi, cu
tarea carenţelor şi amplificarea calităţilor sv., de asemeni comunicarea luminozitate scăzută, cu striuri etc.
dintre sv., dintre structurile lor, corectarea semnalelor I.E. ale lor, mij- - strimerii sv. prezintă o variabilitate momentană şi în timp, care la
loace , metode de ameliorare a lor şi de anihilare a carenţelor de comu- sistemele nevii lipseşte ( la acestea strimerii sunt uniformi ca luminozitate )
nicare. - strimerii palmelor unui inforenergetician, după optimizare, devin mai lungi,
- variabilitatea I.E. a sv. este diferită de aceea a sistemelor nevii, în sensul mai strălucitori, dispar petele întunecate, striurile capătă caracteristici
că la sv., cantitatea de I., E., şi Alg. conţinută şi vehiculată de structurile, speciale.
biocâmpurile şi centrii lor I.E. prezintă o variaţie mult mai mare decât la
sistemele nevii.

L1
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- în timpul somnului, în timpul anesteziei sau după exces de cafea, precum şi rezultate în urma comprimării şi a constatat că greutatea totală a materiei
în cazul unor maladii, stări patogene, strimerii sv. sunt mult diminuaţi, puţin vii, în urma comprimării a scăzut şi astfel s-a pus în evidenţă existenţa
luminoşi, faţă de strimerii din starea normală de sănătate. structurii biosice dezintegrate şi a structurii noesice care a plecat
- strimerii se pot clasifica după: - formă - prin presare s-a demonstrat că sv sunt întotdeauna poroase la nivelul SF,
- tip deci orice SF îşi poate micşora volumul; un sv care moare îşi schimbă
- suprafaţă greutatea ( aceasta scade în urma decesului )
- conturul generator - o altă experienţă făcută de E. Makovski a fost următoarea: dintr-o
- normalitatea sistemului investigat cantitate de boabe de grâu a luat un eşantion pe are l-a încălzit la
- electronografia furnizează o imagine simplificată, corespunzătoare temperatura de 80°C, apoi l-a analizat la microscop, constatând că în urma
fenomene I.E. care au loc în structurile fizice ale sv. sau nevii încălzirii nu a apărut nici o modificare fizico-chimică la nivelul SF şi a
semănat atât eşantionul încălzit, cât şi lotul iniţial, constatând că boabele
2
L încălzite ( practic omorâte ) nu au mai încolţit; concluzia a fost că lotul
încălzit la 80°C şi-a pierdut SN şi implicit pe aceea biosică
- teoria lui E. Macovski a fost sincretizată şi pentru faptul că arată că SN
Biocâmpurile fizice ( BCF ) la fiinţele vii decedate rămâne între 9 şi 40 de zile în apropierea SF

2.1. Istoric 2.2. Definiţia sv.

- în anul 1982, acad. român Eugen Makovski publică lucrarea: “ Teoria Definiţia sv: orice sistem care are structuri, BCF şi centrii I.E. este viu;
biostructurală a sistemelor vii “ , conform căreia orice sv. are 3 structuri lipsa acestora indică o existenţă nevie.
cunoscute, iar sv. umane pot avea cel puţin 2 structuri superioare acestora ( - orice sv. ( vegetal, animal sau uman ) este înconjurat de 7 BCF; acestea
4 + 5 ): pornesc de la limita externă a sv, până la distanţe care sunt variabile şi
1) structura fizică ( SF ) specifice fiecărui sv.
- BC au conţinut de I.E., a căror specificitate este dată atât de reacţiile sv
2) structura biosică ( SB ) – corpul eteric ( al memoriei,
respectiv, cât şi de influenţa altor sv cu care acesta intră în rezonanţă
sensibilităţii )
- denumirile, funcţiile şi caracteristicile BC sunt aceleaşi pentru toate sv.,
3) structura noesică ( SN ) – corpul astral, al dorinţelor
indiferent dacă sunt vegetale, animale sau umane
4) structura enisică
- fiecare structură, datorită activităţii bioelectrice proprii, generează în
5) structura eonică
jurul ei BCF, caracteristice, după cum în jurul unui conductor electric
- această lucrare a fost publicată în patru limbi, fiind o descoperire de
străbătut de curent electric se formează câmpuri electrice caracteristice
mare valoare, însă la noi în ţară ea a fost minimalizată, deoarece demonstra
curentului, care se determină conform regulilor lui Fleming
ştiinţific existenţa sufletului şi contrazicea materialismul dialectic în vogă
- fiecare structură şi BCF sunt coordonate de centrii I.E. proprii – chakre
la acea vreme
- fiecărui centru I.E. îi corespunde o culoare, care se păstrează şi la nivelul
- Eugen Makovski şi-a demonstrat teoria astfel: a luat o secţiune de
BCF şi al structurii coordonate
materie vie, care pusă la microscop prezenta spaţii interstiţiale, apoi a
comprimat-o – pusă din nou la microscop, proba nu mai prezenta interstiţii;
a măsurat greutatea iniţială, apoi greutatea finală rămasă, greutatea apei
Nr. Culoare Centrul de
Biocâmp
criteriu specifică coordonare I.E.

1. BCFV roşu Muladhara

2. BCFcs portocaliu Svadisthana

3. BCFP galben Manipura

4. BCF
CIT verde Anahata

5. BCFE albastru Vishuda

6. BCFR indigo Ajna

- dacă existenţa este vie, ea mai are:


a)BCF, care constituie spaţii înconjurătoare existenţei, însă de la
7. BCF
CIU violet Sahasrara
următoarea stare de existenţă superioară: adică o existenţă
materială este înconjurată de un spaţiu E, I, conceptual şi
- Muladhara, Svadisthana, Manipura şi Anahata se numesc centrii I.E. supraconceptual, care repetă forma existenţei, urmărindu-i
inferiori, primii trei coordonând SF, iar Anahata coordonând SB contururile spaţiale, după anumite proporţii, în timp ce o existenţă
înconjurată de un spaţiu cu energii mai subtile: I, concepte şi E este
supraconcepte, iar o existenţă I este înconjurată de un spaţiu
conceptual şi supraconceptual, cărora ştiinţele moderne nici nu le ceea ce se întâmplă în spaţiul sv. Dacă BCF P este mic, toate aceste
intuiesc prezenţa. decodificări şi automatisme, inclusiv decizia conştientă, se declanşează cu
- spaţiile exterioare sv. se numesc BCF, iar existenţele interioare - întârziere şi persoanele nu reuşesc să reacţioneze în timp util. Astfel de
structuri persoane sunt predispuse la accidente! Persoanele cu BCFP sub 1,80 m nu
b)fiecare structură şi BCF ale unui sv. sunt coordonate de centrii trebuie să lucreze în locuri periculoase!!! BCFP se micşorează în stări de
I.E.; cu cât numărul de structuri şi BCF active configurate este mai oboseală, în timpul bolilor, în stare de ebrietate şi în timpul fumatului.
mare sv. este mai complex şi invers 4) BCFCIT – răspunde de capacitatea sv. de a comunica cu corpul ceresc pe
- orice structură vie, chiar şi acelea mai simple, trebuie să aibă două care se află, comunicarea fiind inconştientă sau conştientă ( în cazul
structuri temporare ( SF şi SB ) configurate, specifice sv., iar dintre persoanelor antrenate ). Prin acest BCF se primesc semnale de la diverse
structurile nemuritoare, cel puţin o structură activă configurată ( SN ) SST, semnale ce premerg diverse catastrofe fizice şi tot prin acest BCF,
- existenţele lipsite de SN nu pot avea nici SB, deci acestea sunt existenţe sv. transmite pământului variabilităţile sale I.E.
nevii 5) BCFE – răspunde de influenţa sv. asupra mediului înconjurător; prin acest
- sv sunt ierarhizate în funcţie de mărimea configurării structurilor, BCF şi biocâmp se realizează comunicarea sv. cu alte sisteme din jur, de acelaşi fel
centrilor lor I.E., fiecare sv. diferind de toate celelalte, atât prin mărimea sau diferite. BCFE participă la realizarea telepatiei.
configurării structurii, BCF şi centrilor I.E., cât şi prin particularităţile 6) BCFR – răspunde de capacitatea sv. de a recepţiona, de a prelua I.E. din
caracteristice acestora mediul înconjurător. Prin acest BCF se realizează comunicarea sv.,
- o structură poate fi: materială, E, I, conceptuală sau supraconceptuală şi preluându-se semnalele I.E. de la alte sv., structuri fizice sau diferite
mixtă existenţe I.E. ( entităţi, gânduri, sentimente etc. ). O caracteristică
importantă a tuturor BCF, dar în special a BCF R este aceea că intră în
2.3. Caracteristicile BCF rezonanţă numai cu variabilităţile I.E. care influenţează sv. şi nu cu orice
semnal I.E. din mediul înconjurător.
7) BCFCIU – este responsabil de capacitatea sv. de a genera I.E. organizate
în algoritmi specifici propriilor activităţi şi stări ( gânduri, sentimente,
1) BCFV - coordonează viaţa sv., fiindu-i caracteristice I.E. de tip vital
vorbe, activităţi practice etc. ). Toate acestea se înregistrează şi rămân
( necesare vieţii ). Sv. în suferinţă au un BCF V redus ca mărime, aflat sub
implementate în BDD. Prin BCF CIU se realizează schimbul de informaţii cu
limita normală. La o persoană sănătoasă, BCF V ( măsurat pe direcţia
Universul, cu versurile ( cerurile ) din care face parte sv., precum şi cu
anterioară, pornind de la piept ) este cuprins între 1,2 – 1,8 m. La o persoana
Dumnezeu.
în suferinţă, BCFV scade, putând ajunge chiar sub 80 cm, iar în cazul
- după deces dispar BCF 1, 2, 3, şi 6 şi rămân activate un timp BCF 4, 5, şi 7;
bolnavilor de neoplasm, SIDA etc. BCFV poate să scadă chiar sub 50 cm.
BCFCIT păstrează un timp legătura cu Pământul, BCF V generează amprenta
2) BCFCS – prin el se manifestă capacitatea sv. de autoreglare a funcţiilor
I.E. specifică sv.; pe baza acestor argumente se pot depista modul în care a
proprii, de regenerare a cel. afectate, de iniţiere a unor procese
avut loc decesul, cauza lui etc.
producătoare de substanţe necesare revenirii sistemului la funţionarea
normală. Amplificarea acestui BCF produce intensificarea funcţiilor de
revenire a sv. respectiv la funcţionalitatea normală.

3) BCFP - este răspunzător de protecţia sv., influenţând capacitatea


acestuia de a decela un eventual factor agresor. El sesizează tot ceea ce
intră în spaţiul sv., bun sau rău, el informează subconştientul, care emite
semnale specifice ( de simpatie, bucurie, plăcere, repulsie, frică etc. ).
Aceste semnale trec la nivelul conştientului, care astfel este informat de
- există şi structuri fizice care au anumite BCF: moaştele sfinţilor, icoanele - în momentul în care un anumit factor penetrează BCF, sv. realizează
făcătoare de minuni, diferite alte obiecte cu puteri magice. perturbarea, înainte ca ea să se producă fizic; se determină astfel direcţia
- dincolo de cele 7 BCF există o zonă de interfaţă ( cu mediul în care se şi sensul mişcării unui anumit factor, după maximul densităţii de semnal şi
găseşte ) viteza de variabilitate a semnalului respectiv

2.4. Configuraţia biocâmpurilor


2.5. Variabilitatea biocâmpurilor
- factorii de variabilitate a BCF sunt de două feluri:
a)factori personali interni:
- vârsta
- SS şi SV momentană
- activităţile în care este implicat sv. ( fizice,
intelectuale sau afectiv sentimentale )
- respiraţia şi pulsul ( o respiraţie profundă măreşte
BCF, pe când o respiraţie accelerată sau un puls
accelerat le micşorează )
- sexul ( în general bărbaţii au mai mari primele trei
BCF, iar femeile ultimele trei ).
b b)factori externi:
c - factori sociali, de colectiv sau de mediu
- factori meteorologici ( ploaie, soare, vânt şi ciclul
diurn – nocturn )
- factori telurici de tip SST
- factori astrali – semnale I.E. generate de diferite
corpuri cereşti, configuraţia planetelor etc.
- apropierea altor existenţe, cu sau fără structură
fizică
- factorii care amplifică BCF sunt favorabili, benefici, pozitivi, iar cei
care le micşorează sunt nefavorabili, malefici!!!
- păcatele umane diminuează un BCF al unei structuri veşnice, sau altul, în
funcţie de gravitatea păcatului, producând astfel perturbări I.E. mai mari
sau mai mici, într-o structură sau alta; ulterior această perturbare va migra
în cursul unei perioade de timp mai scurte sau mai lungi, ajungând în final pe
structura fizică, însă amplificată de 3 - 6 ori la fiecare trecere pe fiecare
structură.
- de-a lungul vieţii, un sv. prezintă o anumită evoluţie a BCF sale, în funcţie
de calitatea sv. şi de activităţile în care acesta este implicat.
- BCF pot fi variate voliţional, pe concentrare, intensificându-se astfel
activitatea centrilor I.E. cu care aceştia interacţionează
- orice stare patogenă diminuează întâi BCF V, apoi BCFCS, şi din ce în ce mai
puţin pe celelalte
- atunci când două sv. se apropie, primul lor contact I.E. ( prima lor
comunicare ) se realizează prin BCF; acestea interferează progresiv şi sv.
iau cunoştinţă unul de caracteristicile I.E. ale celuilalt, chiar mai înainte de
a se vedea fizic
- dacă se întâmplă ca doi duşmani sau două sv incompatibile să se apropie,
BCF unuia suferă o diminuare bruscă, iar al celuilalt o amplificare la fel de
rapidă; se produce astfel fuga şi atacul
- micşorarea BCF înseamnă frică, iar frica înseamnă dezorganizare de A
- o fiinţă vie nu va fi atacată dacă îşi amplifică BCF de la nivelul de contact
I.E., dar sentimentele de antipatie, neplăcere, nelinişte sunt semnale certe
că BCF s-au micşorat, deci sv. respectiv a ieşit din starea de normalitate;
momentul reducerii BCF transformă sv. în victimă şi determină automat
mărirea BCF şi atacul din partea agresorului
- BCF sv. agresat se retrage, lăsându-l pe acesta descoperit; în acelaşi timp
BCF agresorului se amplifică în direcţia sistemului agresat
- amplificarea voliţională a BCF şi în special a BCF P şi a celor superioare,
precum şi înfrânarea senzaţiilor de frică, neplăcere, nelinişte îndepărtează
agresiunea sau o blochează
- în cazul diminuării BCF se pot lua următoarele măsuri:
a) persoanele antrenate îşi amplifică BCF pe concentrare
b) persoanele neantrenate îndepărtează factorul agresor până
când BCF încetează să interfereze
- atunci când două sv. sunt compatibile, BCF lor se amplifică, se atrage şi
rezonează puternic
- ierarhia BCF este aceeaşi pentru toate sv., iar variaţia unuia dintre ele
determină variaţia tuturor celorlalte în acelaşi sens
L
3

3.1. Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor


- pentru determinarea acestei variabilităţi, s-au efectuat măsurători în
următoarele condiţii:
a) măsurătorile s-au efectuat din oră în oră
b) timpul de lucru a fost de 24 ore
c) s-au măsurat ambele mâini pe partea anterioară şi posterioară
- BCFCIU variază conform graficului, între un minim personal şi un maxim zilnic, se produce, din palme, o descărcare I.E. în emisferele cerebrale
personal, având în anumite momente nişte scăderi bruşte, cu valori de coordonatoare, pentru revenirea şi energizarea organismului prin
amplitudine mică şi de durată foarte scurte, numite “ descărcări “ meridianele I.E. cunoscute – de aici I.E. ajung în Anahata, de unde sunt
- se poate spune din acest grafic că BCF palmelor se comportă ca nişte “ redistribuite în întreg organismul
saci energetici “ , care se încarcă timp de 15 ore într-o zi şi se descarcă în 9 - palmele sunt considerate în I.E. ca acumulatori – receptori de I.E. pentru
ore; descărcare lor are rolul de a “ încărca “ sv., emisferele cerebrale cu sv.; poate de aceea ele utilizează peste 40% din suprafaţa emisferelor
I.E. de tipul celor din BCF palmelor, care sunt apoi redistribuite în întreg cerebrale
organism - palmele sunt considerate de indieni ca fiind al 6-lea simţ
- se observă că practic principala energizare a sv. cu aceste I.E. are loc - orice personalitate spirituală are BCF palmelor mari, dar reciproca nu este
între orele 0 – 9, când BCF palmelor se descarcă întotdeauna adevărată ( există persoane care au BCF palmelor mari, dar nu
- la ora 9 se atinge minimul I.E. al BCF palmelor, corespunzător momentului sunt elevate )
de încărcare maximă a emisferelor cerebrale; de aici rezultă necesitatea
somnului în această perioadă de evoluţie
3.2 Modelul teoretic al variabilităţii
- la ora 24 se atinge nivelul maxim al BCF palmelor, corespunzător
descărcării I.E. a emisferelor cerebrale circadiene al biocâmpurilor palmelor.Modelul
- în timpul somnului, organismul se încarcă cu I.E. de la palme, iar SN
degajată se încarcă cu I.E. din cerurile corespunzătoare acesteia, care se
programatorului I.E. personal
vor “ descărca “ în organism şi vor fi consumate abia după trezire, între
orele 6 şi 24 - este un model matematic care ilustrează modul de variaţie al BCF palmelor
- palma dreaptă se descarcă în emisfera cerebrală stângă, iar palma stângă în timpul unei zile şi de-a lungul vieţii unei persoane
se descarcă în emisfera cerebrală dreaptă - modelul nu este valabil pentru persoanele care îşi amplifică BCF pe
- sv. diurne şi cele cu viaţă nocturnă, devenite prădătoare s-au maleficizat; concentrare; el se bazează pe un număr foarte mare de măsurători ale BCF
ele au apărut după căderea lui Adam din Rai, ca urmare a influenţei directe palmelor, făcute la momente de timp diferite, pentru categorii diferite de
a omului asupra lor, deoarece plantele şi animalele au emisie numai către om oameni, de profesii şi vârste diferite ( perioada măsurătorilor a fost între
( nu pot comunica direct cu Dumnezeu, ci doar prin om ) 1985 – 1987 în principal )
- variabilitatea BCF: - la bărbaţi D BCF = 55 % din BCFmax - s-au făcut observaţiile: - pd < ad – 75 % din zi
- la femei D BCF =33 % din BCFmax - pd > ad – 25 % din zi
- D BCF = BCFmax - BCFmin - în emisferele cerebrale, descărcările de I.E. sunt mai dese şi mai mici la
- în timpul unei zile, BVF alternează anterior – posterior şi au loc diverse “ femei comparativ cu bărbaţii
descărcări “ ale acestor BCF, cu rol de reîncărcare a sv.; acestea sunt - în final, suma tuturor vectorilor BCF este variabilă
minimum 7 la bărbaţi şi 9 la femei
- femeile îşi revin I.E. în general mai rapid decât bărbaţii, sunt mai
armonioase decât ei, deoarece au consumurile I.E. mai mici şi reîncărcarea,
reechilibrarea mai rapidă
- cu cât conurile I.E. ale palmelor sunt mai mari, cu atât persoana respectivă
poate influenţa mai mult şi mai uşor sv. din mediul înconjurător
- între orele 9 şi 24 sunt absorbite prin palme I.E. necesare sv., iar în
momentul în care capacitatea de păstrare a acestora în BCF palmelor este
depăşită şi în momentul în care există riscul ca bilanţul I.E. al sv. să scadă
sub o anumită valoare minimă, datorită particularităţilor de consum I.E.
- deoarece segmentele ad, pd, as ,ps au aceeaşi variabilitate, putem reprezenta programatorul I:E. perso
printr-un segment de dreaptă vectorul I.E. total al ambelor mâini v v = ad + - vectorul v de realităţiîn care se găseşte
pd + as +ps - variaţiile BCF ( între valorile minime şi maxime e reprezintă spaţial printr-
- variaţia vectorului v în decursul unei zile va fi: o elice; numărul de spire al elicei este leg de viteza programatorului I.E.
personal, iar aceasta din urmă este mai mică la începutul vieţii şi este mai
Vector total palma dreaptă mare la sfârşitul ei, precum şi la eforturi
Mâna dreaptă - diametrul maxim al corpului descris de programator este maxim la ora 24
al fiecărei zile, iar minimul este la ora 9 ( în medie ), acest lucru fiind dat de
descărcările în emisferele cerebrale - se recomandă să se facă măsurători,
pentru fiecare persoană, timp de
24 de ore, pentru a determina exact ora de maxim şi de minim a vectorului
total al BCF palmelor în decursul unei zile - este bine ca aceste măsurători
24 sa se facă atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de activitate intensă
sau de stres
- de obicei:
Axa timpului - până la cca. 35 de ani, ziua biologică este mai mică decât ziua cronologică
- între 35 – 36 ani ziua biologică este egală cu ziua cronologică
- peste 36 ani, ziua biologică este mai mare decât ziua cronologică ( valori
medii )
- de-a lungul vieţii unui sv., vectorul total al ambelor mâini variază astfel:

- Programatorul I.E pe

toate
cap
1) momentul concepţiei 2) momentul naşterii
2 – 3 = copilărie (până la 7 – 14 ani )
3 – 4 = tinereţe ( până la 30 – 35 ani )
4 – 5 = maturitate ( până la aproximativ 50 – 55 ani )
5 – 6 = bătrâneţe 6 – 7 = senilitate
7) deces clinic 8) deces biologic

racteristicile sv.
nştientizare a sv., a
- dacă segmentul AB este mai mare decât segmentul A'B', atunci persoana a extrasensibilităţi, proporţional cu gradul de invaliditate
involuat în acea viaţă, iar dacă segmentul AB este mai mic decât segmentul - BCF palmelor se măsoară atât pe partea anterioară cât şi pe partea
A'B', atunci este posibil să fi evoluat în viaţa respectivă posterioară a acestora, existând un vector total pentru fiecare palmă şi un
- capătul din stânga indică mărimea SN în momentul concepţiei ( cu care se vector total al ambelor mâini
naşte ), iar capătul din dreapta indică mărimea SN care pleacă în urma - variabilitatea BCF este în general mai mare la bărbaţi decât la femei
decesului ( când începe viaţa entităţii noesice )
- începutul vieţii este caracterizat de o viteză mai mică a programatorului
I.E. personal, viteză care se măreşte treptat, atingând maximul spre
sfârşitul vieţii
- variabilitatea strimerilor şi a BCF este specifică sv.
- dacă viteza de derulare a vieţii cronologice este constantă, curgerea vieţii
biologice este variabilă; lungimea şi viteza de curgere a vieţii biologice
determină lungimea vieţii cronologice a fiinţei respective ( longevitatea )
- timpul cronologic ( tc ) = timpul solar legal
- timpul biologic ( tb ) = timpul specific sv. în nişa sa I.E., a cărui viteză de
curgere este marcată şi determinată de
densitatea de fenomene, procese şi variabilităţi
I.E. ale lor, în unitatea de timp cronologic.
- există un decalaj între t b şi tc, în sensul că la majoritatea oamenilor de
astăzi, tb < tc ( vârsta biologică este mai mică ca vârsta cronologică ) până în
jurul vârstei de 50 de ani, când tb = tc, iar peste 50 ani tb > tc
- timpul Tatălui Ceresc ( Tc ) reprezintă vectorul total, rezultant, al
tuturor manifestărilor, proceselor supraconceptuale, conceptuale, I, E,
specifice şi proprii fiecărui vers, care coroborează la realizarea 100 % a
conceptului Tatălui Tuturor Începuturilor ( Domnul Dumnezeu ), la
perfecţionarea Esenţei Sale Divine, specific fiecărui vers ( între o valoare
minimă şi una maximă ) şi populaţiilor lor
- pentru fiecare fiinţă umană în parte, în funcţie de gradul ei de elevare şi
de epoca în care trăieşte, există o acceleraţie specifică a programatorului
I.E. personal

L4

Biocâmpurile palmelor
- în dreptul palmelor şi tălpilor picioarelor există nişte conuri I.E.; acestea
au aspectul unor “ rădăcini “ în oceanul I.E. înconjurător
- în cazul persoanelor invalide, funcţiile acestor conuri sunt preluate de BCF
întregului corp şi ca urmare a acestui fapt, aceste persoane capătă anumite
5
L
( victime ) şi-au dezvoltat în special câmpul de recepţie, pentru a fi capabile
în orice moment să deceleze un atac
- dresarea animalelor se poate face în două feluri:
5.1. Biocâmpurile plantelor a) prin vibraţii afective, schimb de I, E pozitive prin BCF
b) prin frică – animalul îşi retrage BCF şi se creează în timp un
reflex continuu de retragere a BCF la vederea dresorului
- plantele sunt deosebit de sensibile la BCF altor sv. şi în special la cele
umane; ele au cea mai mare sensibilitate de recepţie dintre toate sv. ,
amplificându-şi sau diminuându-şi BCF sub influenţa acestora
- unele sv. vegetale sunt mai benefice, altele mai puţin benefice sau chiar
Algoritmul de determinare a biocâmpurilor
malefice, atât fizic prin SF, cât şi prin BCF lor fizice
- se constată în natură că plantele care se agreează îşi atrag BCF, iar acelea
care nu se garează reciproc îşi resping BCF; necesitatea, tendinţa de
normalitate determină convergenţa sau divergenţa tulpinilor acestora, care 1) se intră în starea ready
se înclină corespunzător – sv. mai viguroase au înclinare minimă în această 2) se pleacă cu ansa pe direcţia aleasă pe codificarea: „ În numele Tatălui,
situaţie, iar acelea mai slabe au înclinare mai mare al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCF v; când vârful
- sv. sunt foarte sensibile şi reacţionează foarte puternic, specific, la ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de înaintare “
prezenţele cu diferite motivaţii a sufletelor umane malefice sau benefice 3) se marchează locul găsit
din zonă; de aceea copacii din curţile spitalelor sunt întotdeauna cu 4) se continuă căutarea din locul găsit sau plecând tot de lângă sv., cu ansa
malformaţii, bolnavi, cu cât mai mult cu cât spitalul este mai vechi orientată pe aceeaşi direcţie, folosind algoritmul: „ În numele Tatălui,
- semănatul cu mâna, de către persoane benefice, are o influenţă foarte al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCF CS; când vârful
bună asupra seminţelor, mărind capacitatea de germinare a acestora ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de înaintare “
- amplificarea BCF plantelor determină obţinerea de producţii mari la ha, 5) se procedează identic pentru toate celelalte câmpuri
rezistenţă crescută la diferite boli sau dăunători etc. 6) după determinarea celor 7 câmpuri, mulţumim Sfintei Treimi pentru
ajutorul primit şi ne facem Semnul Crucii.

5.2 Biocâmpurile animalelor


Rapoartele R1, R2, R3
- BCF se modelează la distanţe diferite de exteriorul corpurilor, în funcţie
de elevarea spirituală a acestora, de modul lor de viaţă ( carnivore sau 1) R1 = ØBCF / Ø v ( numărul de unităţi de biocâmp pe unitate de v. ); se
erbivore ), de vârstă etc. consideră unitatea de sv. în partea cea mai dezvoltată a acestuia R1V =
- animalele au tendinţa de a-şi dispune BCF în mod egal în jurul corpului, Ø CV / Ø v ( numărul de unităţi de BCFV pe unitatea de v. ) R1CS = Ø
pentru a se putea apăra în toate direcţiile CS / Ø v, etc.
- şarpele are cele mai mari BCF dintre toate animalele cunoscute
- animalele sălbatice au capacitatea de a-şi mări de 3 – 4 ori BCF într-un
timp foarte scurt; agresorii au întotdeauna BCF mai mari ( în timpul atacului
), iar victimele BCF mai mici ( când le este frică )

- animalele de pradă şi-au dezvoltat în special câmpul de emisie, pentru a-şi


paraliza victima, făcând-o să-i fie frică; în replică, animalele erbivore
2) R2 = Ø BCF / Ø CV ( numărul de unităţi de BCF pe unitatea de câmp a) anomalia nu trebuie prelungită în timp
vital ) b) cauzele anomaliei nu trebuie să se repete mai înainte de
3) R3 = Ø BCF1 – 7 ( valoarea momentană ) / Ø BCF1 – 7 ( valoarea redresare
maximă ) c) anomalia nu trebuie menţinută la nivel ridicat prin activităţile
- aceste rapoarte sunt specifice fiecărui sv. şi dau caracterul de unicitate care o provoacă sau prin alte activităţi ce determină mărirea
al sv. respectiv; cu ajutorul lor se pot ierarhiza sv. în funcţie de o anumită anomaliei
calitate, care prezintă interes pentru o anumită activitate - o perturbare în limite normale poate fi redusă de sv. într-un interval de 24
- valorile acestor rapoarte indică gradul de elevate al persoanelor în cauză de ore , fără intervenţie din afară
Exemple: - ABEP sunt determinate de suprasolicitări repetate, de eforturi prea mari,
R1 – câmp vital mare = SS bună, longevitate, funcţionalitate maximă care nu pot fi redresate de sv. în acest timp de 24 de ore
R1 – CS mare = denotă capacitate de recuperare crescută după - intervalul cuprins între 30 % şi 100 % reprezintă scala ABEP
traume de orice fel - intervalul cuprins între 0 % şi 30 % reprezintă PBEN
R1 – CP mare = persoană care poate lucra în condiţii grele sau în - intervalului cuprins între 30 % şi 100 % i se aplică o nouă scală a valorilor
locuri periculoase de la 0 % la 100 %, rezultând:
R1 – CIT mare = indică o corelaţie puternică şi activă între sv. 1) ABEP mici, cuprinse între 0 – 30 %
respectiv şi planeta pe care se găseşte 2) ABEP mijlocii, cuprinse între 30 – 60 %
R1 – CE mare = persoane care pot acţiona în mod eficient asupra 3) ABEP mari, cuprinse între 60 – 90 %
mediului înconjurător, care pot fi buni emiţători în cazul 4) ABEP deosebit de grave, cuprinse între 90 – 100 %
transmisiei telepatice - apariţia anomaliilor se datorează imposibilităţii centrilor I.E. inferiori ( 1,
R1 – CR mare = persoane care pot recepţiona semnale din mediul 2, 3 şi 4 ), sub influenţa centrilor I.E. superiori ( 5, 6, 7 ), de a furniza sv.
înconjurător în afara mijloacelor organelor de simţ, având necesarul I.E. pentru compensarea I.E. consumate în 24 de ore normale
capacitate de recepţie mare - cu cât numărul celulelor afectate într-un organ sau zonă este mai mare, cu
R1 – CIU mare = arată că schimbul de I dintre sv. şi Univers este atât acest vector va fi mai mare
puternic şi se face în ambele sensuri
- orice sv. are un cod I.E. unic; cunoaşterea şi folosirea codului
I. E. personal este interzisă oricărui sv., aceasta fiind posibilă
numai entităţilor divine ale Sfintei Treimi şi împuterniciţilor ei !!!

L6

6.1 Anomalii bioenergetice ( ABE )

- perturbările I.E. ale unui sv. pot fi:


1) în limite normale ( PBEN ) – situaţie care nu determină o stare
patogenă
2) ABE patogene ( ABEP ) – perturbări I.E mai importante ca
mărime, care determină disfuncţii, modificări structurale,
indicând o stare patogenă a sv.
- condiţiile de redresare I.E. a unei ABEP sunt
Scala valorică de apreciere a unei ABEP 8) rect
9) uter şi ovar
100 10) colonul transvers
90 Modificări structurale deosebit de grave 11) splina şi pancreasul
12) tiroida
80 13) plămânii
Modificări structurale 14) articulaţia coxo-femurală
70 15) ggl. inghinali şi axilari
ABEP 16) coloana vertebrală – regiunea cervicală
60 17) coloana vertebrală – regiunea sacrală
50 - valoarea 0 % a ABEP indică lipsa ABEP, deci o stare de sănătate perfectă,
Disfuncţii iar valoarea 100 % este echivalentă cu distrugerea organului sau a zonei
40 respective

30
20 6.2 Algoritmul de determinare al ABEP
Perturbări I.E. normale ( PBEN )
10 - o ABE
este o perturbare a 1) în starea ready se parcurge sv. cu ansa paralelă cu corpul, folosind
BCF sistemului respectiv, în special a BCFV, care indică deficitul de I.E. a algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
celulelor dintr-o anumită zonă sau organ ABEP; în dreptul organului sau a zonei cu ABEP, ansa să facă 90˚ faţă
- orice ABE de pe SF îşi găseşte cauza în carenţe de ordin afectiv de poziţia iniţială ( faţă de paralela la suprafaţa corpului ) “
sentimental; dacă nu se are în vedere eliminarea acestor carenţe, eforturile 2) se parcurge organul sau zona respectivă, concentrându-ne pe
pentru redresarea sănătăţii sunt zadarnice – de aceea se spune că trupul algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
este bolnav pentru că sufletul este bolnav valoarea maximă a ABEP la nivelul acestui organ “
- organele ( cu activitate foarte intensă ) care produc perturbări I.E. în 3) se caută conturul spaţial ( ABEP au un contur spaţial în plan orizontal ),
după algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, vârful
mod permanent, normal, sunt: inima, stomacul, ficatul, organele genitale,
ansei să urmărească conturul spaţial al acestui ABEP “
rinichii, splina, pancreasul
4) se măsoară cu ansa şi raportorul valoarea ABEP respective
- ierarhizarea organelor în raport cu constatarea ABEP:
5) se continuă căutarea de-a lungul corpului sv., pentru determinarea altei
1) ficat
ABEP ş.a.m.d.
2) vezica biliară
6) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face Semnul
3) stomac
Crucii
4) inima
Observaţie: se poate determina valoarea maximă a ABEP şi prin măsurare
5) colonul ( descendent )
directă, folosind algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
6) rinichii ( în special cel drept )
Duh, caut valoarea maximă a ABEP la nivelul organului…………( sau a zonei
7) colonul ascendent
respective ) “, iar în timpul măsurătorii se vizualizează organele şi zonele 7
L

respective
Starea de sănătate - 81 % = limita minimă de normalitate pentru SS
- între 81 – 90 % - SS satisfăcătoare sau bună
- între 90 – 97 % - SS foarte bună
SS = starea I.E. de existenţă momentană a structurii la care se - între 90 – 100 % - SS excepţională
referă, a organului sau a zonei respective, comparativ cu starea - SS = 100 % indică SS perfectă, integritate structurală şi
perfectă ( 100 % ) a sa; ea poate fi percepută cu ajutorul organelor funcţională perfectă a structurilor la care se referă
de simţ sau prin extrasensibilităţi - SS = 30 % indică decesul clinic, încetarea tuturor funcţiilor
Caracteristici: fundamentale a structurii respective, remanenţa I.E fundamentale
1) se măsoară în procente, aplicându-se următoarea scală vieţii numai în anumite grupuri de celule, limita inferioară de
valorică unică: supravieţuire
- SS = 0 % indică decesul biologic al structurii, inexistenţa I.E.
fundamentale vieţii
2) se măsoară pe fiecare structură ( SF, SB, SN ) şi pe total sv.,
vectorul total referindu-se la întregul sv., considerat ca un întreg,
cu toate structurile sale ( prin SN se înţelege toate structurile de
tip noesic şi supranoesic pe care le posedă fiinţa măsurată )
3) semnificaţia pe structuri:
a) pe SF – toate organele, zonele şi sistemele, precum şi SF pe
ansamblu se află în starea indicată de valoarea SS măsurată
( corespunzător scalei valorice unice )
b) pe SB:
I) SS = 100 % - înseamnă că în fiecare por al SF este
implementată SB, în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare sv.
şi funcţionează la capacitatea maximă posibilă
II) SS = 81 % - indică capacitatea de formare de Alg corecţi,
specifici, pentru rezolvarea unor probleme, dar cu nivel minim
III) 70 % < SS < 81 % - este cazul persoanelor surmenate
intelectual, incapabile de a face analize şi sinteze corecte raţional
IV) 50 % < SS < 70 % - persoane cu psihoze uşoare
V) SS < 50 % - este cazul persoanelor cu psihoze deosebit de
grave, ca urmare a unor şocuri care au afectat SB
c) pe SN:
I) SS = 100 % - are semnificaţia existenţei SN corecte,
implementate în SF, a îndeplinirii 100 % a tuturor funcţiilor
sufletului care animă SF respectivă
II) SS = 81 % - reprezintă starea I.E. minimă pentru trăirea
afectiv – sentimentală normală a sv. respectiv ( sensibilitate,
afectivitate şi rezonarea la sentimentele altora minime sentimentală, după anumite şocuri afectiv-sentimentale ( drame,
admisibile ), limita minimă de normalitate a funcţionării SN tragedii etc. )
III) SS < 81 % indică persoane aflate în suferinţă afectiv - d) pe total sv.: valorile de pe total indică, în funcţie de
apropierea valorică de una sau alta dintre structuri, nivelul de 2) pentru interpretarea rezultatelor se foloseşte aceeaşi scală
elevare al persoanei respective, de care dintre structuri este valorică ca şi pentru SS:
coordonată acea fiinţă: a) SV = 100 % indică maximul posibil, firesc, de I.E. specifice şi
I) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea de necesare structurii respective; în cazul SV se pot obţine valori mai
pe SF, persoana respectivă este preocupată în special de mari de 100 %, dar acest fenomen se petrece temporar şi
activităţi fizice reprezintă o supraenergizare a structurii respective – tot ceea ce
II) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea este mai mare de 100 % se consumă sau este radiat repede, în
de pe SB, persoana respectivă este raţională prin câteva minute, deoarece aceasta nu este o stare normală şi firească
excelenţă b) SV = 30 % - corespunde momentului decesului clinic; I.E.
III) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea existente în structură nu mai pot susţine procesele celulare
de pe SN, persoana respectivă este preocupată de fundamentale ale structurii
activităţi spirituale c) SV = 0 % - corespunde decesului biologic, indică absenţa totală
IV) dacă valoarea de pe total este mai mare decât a I.E. vitale, specifice structurii respective
oricare din valorile de pe structuri, persoana beneficiază 3) SV este mai mobilă decât SS, variind mai uşor decât aceasta
de o influenţă benefică din exterior 4) SV variază în funcţie de capacitatea persoanei, de nivelul de
V) dacă valoarea de pe total este mai mică decât oricare elevare şi de condiţiile de mediu
dintre valorile de pe structuri, persoana suferă o 5) SV trebuie să fie mai mare cu 5 % decăt SS pentru a o putea
influenţă negativă din exterior ( este afectată negativ din susţine; dacă SV este mai mic, atunci SS, în perioada
exterior ) următoare va decade ( pentru vindecare, SV trebuie să fie
Exemple: întotdeauna mai mare de 90 % )

SS F B N T

Persoană cu sănătate fizică


satisfăcătoare, uşor surmenată,
83 80 90 86 ( obosită ), cu preocupări spirituale
Persoană cu probleme de sănătate pe
78 65 80 62 toate structurile, alimentate de o
influenţă negativă exterioară
L
8

Starea de vitalitate ( SV )

SV – se referă la starea I.E. a unei structuri, ea indicând potenţialul


I. E. de care dispune structura în momentul măsurătorii
Caracteristici:
1) se măsoară pe fiecare structură şi pe total sv.
Reguli care exprimă normalitatea pentru SS şi
Nr. Struc
SV crt tura
Comentarii

F B T
O persoană care are probleme de sănătate pe
- SS pe structura noesică ( SS N ) trebuie să fie mai mare decât SS pe toate structurile; SS este în decădere,
1 73 77 75 76
structura biosică (SSB ), iar aceasta mai mare decât SS pe structura fizică deoarece SV nu-i mai poate menţine nivelul
(SSF ) ( cu 5 % este normal ): I.E. normal
78 77 74 77
SSN > SSB > SSF
SVN > SVB > SVF
- diferenţele între structuri, în mod normal, trebuie să fie mai mari de 5
SS O persoană echilibrată, dar care a suferit un
procente 83 87 79 84 şoc afectiv-sentimental destul de puternic;
- SV trebuie să aibă valori mai mari decât SS pe toate structurile şi pe total 2
este de puţin timp în această stare, deoarece

- SV a unei structuri influenţează mai întăi SS a acelei structuri şi apoi SV a SV SS şi SV pe celelalte structuri sunt încă bune
84 82 76 83
celorlalte structuri:
SVN SSN SVB SS Este o persoană cu probleme de sănătate
SVB SSB SVF 74 85 86 86 destul de mari pe SF, în curs de redresare,
aflată la începutul procesului de însănătoşire
SVF SSF 3
- SB este o interfaţă între SN şi SF
78 84 85 84
- dacă SV – SS = 5 % pentru fiecare dintre structuri, spunem că structura SV
respectivă este susţinută I.E.; dacă SV < SS, cu cât această diferenţă este 4 O persoană echilibrată, în curs de evoluţie,
ale cărei SV reuşesc să menţină şi să
mai mare, cu atât decăderea va fi mai gravă şi se va realiza într-un timp mai 83 86 88 87 amelioreze SS pe toate structurile; este o
scurt pentru structura respectivă S persoană cu preocupări spirituale
- SV fiind mai mobilă, este mai uşor influenţabilă, ea fiind prima care
reacţionează la un factor benefic sau malefic; depărtarea SV de SS în sens 88 90 92 92
SV
pozitiv sau negativ indică mărimea factorului respectiv O pesoană cu probleme de sănătate , aflată în
- dacă SV = SS în cadrul structurii, starea este instabilă, cu posibilităţi de 74 80 81 79 tratament I.E.; are depozitele I.E. necesare
SS
degradare 5 revenirii SS la valori normale

- dacă SV < SS, sv. se află în involuţie I.E. 89 94 97 86


SV
- dacă SV > SS, structura este în curs de ameliorare I.E.
- dacă valoarea vectorului total a SS şi SV este apropiată, cel mult egală cu
valoarea de pe structura noesică, persoana este preocupată de activităţi
spirituale ( cazul egalităţii – avem de-a face cu o personalitate spirituală )
- dacă valoarea vectorului total este apropiată sau egală cu cea de pe SB,
avem de-a face cu o persoană cu raţiune foarte puternică
- dacă valoarea de pe total este apropiată sau egală cu cea de pe SF avem
de-a face cu o persoană de tip primitiv, condusă de instincte fizice
Exemple:
9 total ? “. Întotdeauna, EBFAPL < EBFCON
L

D) EBF utilă ( EBFUT ) se calculează cu relaţia: EBF x EBF EBF


= POT CONx UT
Energii benefice fundamentale ( EBF )
EBF
UT

100 100

EBFPOT > EBFCON > EBFAPL > EBFUT


EBF constituie parametrul de bază în aprecierea calităţii unui sv., - primele trei EBF se măsoară, ultima se calculează
structură, fenomen, categorie, procedură, metodă, acţiune etc.; EBF - toate tipurile de EBF, pe fiecare structură şi pe total au o limită maximă şi
constituie suportul energetic minim necesar pentru funcţionarea, o limită minimă, între care variază într-o anumită perioadă de timp ( oră, zi,
eficientă a algoritmilor fundamentali ai vieţii. lună, an etc ) Caracteristici
- EBF are semnificaţia I.E. fundamentale vieţii şi evoluţiei sv. 1) se măsoară pe scala valorică unică ( pe fiecare structură şi pe total sv. ),
- EBFMAX universal este Lumină de la Dumnezeu, care există într-o structură, având valori cuprinse între - 72 şi 100, cu semnificaţii adaptate
fenomen, procedură, categorie etc 2) EBFPOT = + 100 % reprezintă maxim posibil uman de beneficitate
- fiecare sv. posedă I.E. specifice şi unice fiecărei structuri, în structurile 3) EBFPOT = + 81 % reprezintă limita minimă normală de beneficitate
inferioare ( SF şi SB ) reflectându-se I.E. structurilor superioare ( de tip 4) EBFPOT = - 72 % indică maxim de posibil de specializare negativă,
noesic ) caracter demonic
- cu cât sv. este mai elevat, cu atât I.E. structurilor superioare au un rol mai 5) EBFPOT < 81 % şi sau mai mic de 0 % au efecte nefavorabile vieţii şi
determinant şi invers, cu cât un sv. este mai puţin elevat, cu atât influenţa evoluţiei sv.
structurilor de tip noesic este mai mică în totalul sv., iar influenţe-le SF şi 6) EBFPOT < 0 % exprimă lipsa completă a I.E. benefice, dar şi prezenţa I.E.
SB sunt mai mari anihilatoare ale acestora, ceea ce are ca efect final decesul întrun timp
- beneficitatea este calitate divină, care are la bază iubirea de tip cristic, mai lung sau mai scurt, iar până atunci suferinţe specifice structurii
datorită căreia un sv. nu poate face rău, având necesităţi de a face doar bine 7) valorile cuprinse între 0 şi 81 % de EBF POT indică existenţa EBF
EBF pot fi: nesatisfăcătoare pentru necesităţile structurii sau per total sv.,
A) EBF potenţiale ( EBFPOT ) – care se găsesc în orice sv. – mai mult specifice sv. rele
sau mai puţin sau de loc, caz în care sv. are caracter demonic, 8) EBFPOT < 81 % indică întotdeauna răutate, carenţe specifice structurii şi
când I.E. corespunzătoare ale structurilor sale sunt riscuri crescute de suferinţe specifice acestor structuri sau pe total
anihilatoare ale I.E. proceselor fundamentale ale sv. benefice; sv.
EBFPOT sunt nemanifeste, latente, deşi există în structurile vii 9) 81 % < EBFPOT < 90 % indică valori minime necesare unui sv. pentru
B) EBF conştientizate ( EBFCON ) – fiecare sv. conştientizează îndeplinirea funcţiilor specifice structurilor sale, a necesităţilor
numai o parte din EBFPOT pe care o are pe fiecare structură şi
per total; algoritmul pentru măsurare este: „ În numele Tatălui,
al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din beneficitatea
potenţială pe care o are sv. o conştientizează ? “ Întotdeauna
EBFCON < EBFPOT

C) EBF aplicată ( EBF APL ) – din beneficitatea conştientizată pe


fiecare structură şi per total a sv. se aplică doar o parte, cu
motivaţii specifice; algoritmul pentru măsurare este: „ În
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din cât
conştientizează aplică acest sv. pe structura respectivă sau pe
acestora, a evoluţiei structurilor şi a evoluţia sv. trebuie să aibă loc prin eforturi proprii şi nu în mod
întregului sv. şi pentru beneficitate artificial, exterior – lucru valabil pentru sistemele umanoide
minimă şi medie - efectele de beneficizare se pot obţine numai în Legile Divine, altfel
10) EBFPOT ≥ 90 % corespunde sv. foarte bune, bine integrate în acest sunt temporare, datorită faptului că nu corespund Legilor Divine ale
Univers, longevive, având I.E. specifice şi necesare, pentru îndeplinirea evoluţiei sv. Evoluţia nu este voliţională, este Lege Divină!
rolului acelui sv. în nişa sa I.E. 16) la sv. la care EBF per structuri şi pe total diferă între ele cu mai mult
11) semnificaţia valorilor pe structuri: de 5 %, apar disarmonii, conflicte în interiorul sistemului viu şi între
a) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SF este dominată de impulsuri fizice, sistemele vii care au concepte şi manifestări diferite, atât în interior
brutală, capabilă de infracţiuni cât şi în exterior ( nu pot fi preluate, însuşite de către celălalt sv.,
b) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SB este o persoană severă, nervoasă, deoarece sunt depăşite limitele biologice fundamentale de intrare în
rezonanţă a structurilor şi a BCF )
agitată, irascibilă, bănuitoare, critică, arţăgoasă etc.
17) din motivul de mai sus, două sv., din care unul este pe valori maxime, iar
c) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SN este o persoană rece, insensibilă,
celălalt pe va lori minime a EBF, îşi determină disarmonii, conflicte
incapabilă de a comunica corect afectiv-sentimental, o persoană
reciproce, în special dacă nu sunt evoluate, nu au autocontrol
impotentă în iubire
18) structurile oricărui sv. manifestă mai mult sau mai puţin calitatea de a-
12) gradul de elevare a beneficităţii sv. se apreciază în funcţie de valoarea
şi transfera E sau I fundamentale către structura solicitată de un efort
EBFMIN ( potenţial, conştientizat, aplicat sau util ) pe fiecare structură
I.E.
şi per total sv.
19) I.E. fundamentale ale fiecărei structuri, atunci când sunt transferate
13) ΔEBFPOT = EBFPOT MAX - EBFPOT ΔEBFUT = EBFUT MAX – EBFUT MIN
spre structura superioară – procentele câştigate de structura
- au semnificaţia rezervelor de elevare în beneficitate; sv, în curs de elevare
superioară sunt întotdeauna mai puţine decât procentele livrate de
au de obicei diferenţa dintre maxim şi minim mare sau foarte mare , pe
structura inferioară şi invers ( există un coeficient de diminuare al I.E.
când sv. foarte elevate au diferenţa între maxim şi minim foarte mică
la trecerea dintr-o structură superioară într-una inferioară )
sau chiar 0 şi limita minimă foarte ridicată. Pentru măsurarea EBF se ia
20) creşterea EBF pe structuri se poate realiza astfel:
ca etalon Mântuitorul Isus Cristos ( cât a fost în trup pe pământ ), care
- a) EBFF creşte prin post, eliminarea cărnii din alimentaţie, autocontrolul şi
a avut ΔEBF = 0 şi EBFPOT = EBFCON = EBFAPL = EBFUT = + 100 %
conducerea trupului cu SN, interzicerea intrării în rezonanţe negative
14) există unele sv. care pot avea unele structuri malefice ( cu EBF < 0 % )
( crize de furie, violenţă, gelozie etc. )
şi unele structuri benefice ( EBF > 81 % ) – exemple: unele feline sau
- b) pe SB EBF creşte prin eliminarea gândurilor negative ( suspiciune,
oameni cu SN cu EBF negativ, în timp ce SB şi SF pot avea EBF > 81 %.
bănuieli, invidie, răzbunare etc. ), utilizarea învăţăturilor cristice,
Unele clase şi specii animale sau vegetale sunt influenţate negativ de
interzicerea, stăpânirea pornirilor de a-i judeca pe alţii ( stăpânirea
decăderea spirituală a fiinţelor umane; atunci când omul va evolua
tendinţelor critice la adresa celorlalţi )
spiritual, această caracteristică le va dispare, ceea ce în unele cazuri va
determina dispariţia unor specii, iar în alte cazuri schimbarea com- - c) EBF pe SN creşte prin iertare, rugăciuni zilnice, prin sacralizarea vieţii,
portamentului, a modului de alimentare a acestora ( precum ne arată fapte bune cât mai multe, acţiuni de îndreptare a propriilor greşeli, de
Sfânta Scriptură, a existat această situaţie cel puţin în două momente: alinare a suferinţelor provocate anterior, prin dezvoltarea
la Facere şi în Arca lui Noe )
15) EBF, ca mărime şi semnificaţie, sunt acelea care despart lumile malefice
de acelea benefice; în societatea umană ponderea existenţei oamenilor
răi este de 1/5, iar 4/5 sunt oameni mai mult sau mai puţin buni, însă
lipsiţi de cunoaşterea necesară manifestării beneficităţii lor
- nu există în Legile Divine tehnici de beneficizare a celor răi, deoarece
şi manifestarea sentimentelor benefice, de - lupta împotriva răului se realizează prin fapte bune, prin acţiuni
iubire faţă de creaţia Tatălui Ceresc continue de iubire
- exemple de EBFPOT momentan: - răul coexistă lângă bine numai atunci când nu este optimizată situaţia
respectivă ( când nu are EBF = 100 % ); asta se întâmplă în societăţile
neelevate, dar chiar şi atunci răul nu apare concomitent cu binele, ci ca o
Nr. F B N T Comentarii replică, după un timp
crt - răgazul de timp se măreşte din ce în ce mai mult, până când răul nu va mai
apărea; numai în societăţile umane mai elevate, dar de tip disarmonic, între
O fiinţă primitivă, nervoasă, care are un suflet bun, îi momentul facerii binelui ( sau al răului ) şi momentul facerii răului ( sau al
1 60 88 92 76 pare rău după ce face o prostie, dar atunci când este
binelui ), există un timp intermediar, cu atât mai lung cu cât societatea
nervoasă nu-şi poate asculta sufletul; este propria sa
victimă, fiind în permanenţă măcinată de remuşcări respectivă este mai elevată spiritual
Tipul de profesor cu suflet bun, dar foarte sever - în societatea viitorului ( a celor 1.00 de ani de pace ), acest timp va fi
2 84 78 94 82
( care dă greu note mari ). Este la limita de jos a EBF foarte lung sau fără sfârşit, întru-cât lucrările răului nu se vor mai produce,
per total din cauza propriei sale raţiuni, având un
eficienţa lor fiind nulă
spirit critic foarte dezvoltat
Persoană care se străduieşte să fie din ce în ce mai - cu cât răgazul de timp este mai scurt, societatea, colectivitatea, familia
bună şi îşi impune aceasta cu propria raţiune este mai disarmonică, mai neevoluată etc.
3 87 93 86 88 ( ambiţios spiritual ) - cunoaşterea, voinţa, cultura generală sunt necesare pentru formularea
unor algoritmi corecţi, complecţi, cu EBF = 100 %
- numai în acest Univers există acest mozaic al binelui şi al răului succesive;
4 89 87 100 98 Este o persoană foarte bună, elevată spiritual
sfinţii manifestă numai binele de la nivelul la care sunt
- în perioada de început a creştinismului, în special până la Consiliul de la
Niceea ( anul 325 după Cristos ), când creştinii erau în ilegalitate, sfinţii,
- există trei tipuri de rugăciuni:
martirii sunt mai mulţi decât după aceea, când creştinismul a devenit legal
- în faţa Sfintei Treimi vă rugaţi să cereţi iertare din tot sufletul
datorită sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena; suferinţele mari i-au călit pe
tuturor celora care v-au greşit acum sau altădată, cu voie sau fără
creştinii în ilegalitate
voi, cu gândul, vorba sau fapta
- creştinarea împăratului Constantin a determinat creştinarea în masă a unor
- în faţa Sfintei Treimi vă cereţi iertare din tot sufletul de la toţi
oameni care nu cunoşteau creştinismul, slabi în credinţă; de aceea, ulterior,
aceia faţă de care a-ţi greşit cu gândul, vorba sau fapta, cu voie
creştinismul a slăbit
sau fără de voie, de când există sufletul vostru, până în ziua
- anterior anului 325 domneau Legile Vechiului Testament, răul era
respectivă
preponderent ( 80 % ), funcţiona legea “ dinte pentru dinte “
- vă cereţi iertare Sfintei Treimi, atât pentru propria persoană,
cât şi pentru cei implicaţi în propriile greşeli, pentru toate greşelile făcute
cu gând, vorbă sau faptă sau aflate în suflet

L
10

Despre bine şi rău

- binele şi răul sunt două categorii distincte, antagonice


- după naşterea Mântuitorului Isus Cristos ponderea răului a scăzut până la Andrei
60 %; în epoca modernă, ponderea binelui a crescut la 60 % Mihai F B N T
- raportul coexistenţei binelui cu răul se schimbă din Vechiul Testament în SS 89 93 94 92
Noul Testament; schimbarea raportului în favoarea faptelor bune este SV 90 95 95 95
manifestă, iar noi trebuie să contribuim la îmbunătăţirea sa ( până când EBF 85 90 93,5 92
numărul de fapte bune va fi 100 % şi nu se vor mai produce fapte rele ) Septembrie = 65 Octombrie = 74
C
M
- faptele bune ale oamenilor se intercalează cu acelea rele, în pondere direct
proporţională cu elevarea lor spirituală; deci cele două noţiuni nu se
amestecă: “ într-o zi fac n fapte bune şi m fapte rele “ şi acest raport ne
Luminiţa F B N T
caracterizează
SS 86 88 90 91
- se defineşte coeficientul de manifestare al unei fiinţe:
SV 93 97 95 94
FB
Cm = x 100 FB = fapte bune EBF 86 91 95 93
FB + FR FR = fapte rele C
M Septembrie = 69 Octombrie = 80
L
11
- există mai multe situaţii:
a) FB > FR - 50 % < Cm < 100 %
b) FB = FR - Cm = 50 % N – versurile existente
c) FB < FR - Cm < 50 %
d) FB = 0 - Cm = 0
- Dante Aligheri, în “ Divina Comedie “, în secolul al VI-lea, defineşte în
e) FR = 0 - Cm = 100 %
termeni literari noţiunea de nivele existenţiale
- normal este ca 50 % < Cm < 100 %, ideal este să tindă către 100 %
- în anul 1978, academicianul Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei
- în funcţie de ponderea facerii de FR şi FB, acestea fiind simultane un timp
Române (până în 1990 ) publică lucrarea “ Eseuri despre materialitate,
în cadrul unei colectivităţi ( nu a individului ), o colectivitate este mai bună
informaţie, spiritualitate ", reluând o teorie franceză la care îşi aduce
atunci când ponderea FB este mai mare decât 60 %; acest coeficient de
aportul personal; el defineşte în scrierile sale conceptul de informaterie
manifestare se referă la orice colectivitate, etnie, naţiune, până la nivel de
- publică şi alte lucrări în domeniu:“ Inelul lumii materiale “, “ Ortofizica “
specie
- teoria sa existenţialistă demonstrează că universul euclidian
- răul există, dar cu LA şi cu discernământ trebuie să ne străduim să nu-l
( tridimensional ) este o hipersferă fără limite; două hipersfere formează o
manifestăm; în societatea umană, sfinţii, martirii, mucenicii, eroii, făcătorii
altă hipersferă denumită Bivers ( dimensiunile din bivers sunt patru ), iar
de bine au ales să facă doar fapte bune, în timp ce oamenii neelevaţi, răi,
două Biversuri formează un Trivers (cu cinci dimensiuni ) ş.a.m.d., până la
perturbatori, negativişti au ales cu liberul arbitru să facă fapte rele, ceea
Decavers
ce micşorează randamentul, eficienţa activităţilor umane şi frânează
evoluţia spirituală a societăţii în care trăiesc
- îndepărtarea din colectivităţile benefice a celor care frânează eficienţa şi
evoluţia acestora şi formarea de colective de reeducare, în cadrul cărora C M
< 50 % şi ∆ C M < 5 % este soluţia pentru armonizarea societăţii
- formarea de colective de muncă, sociale, în cadrul cărora ∆ C M < 5 %
constituie un criteriu de bază pentru formarea viitoarelor colective
Univers
Bivers
Trivers

Versul Ordinul
Numărul de dimensiuni
Univers 1 3
Bivers 2 4
Trivers 3 5
Tetravers 4 6
Pentavers 5 7
Hexavers 6 8
Heptavers 7 9
Octavers 8 10
Nonavers 9 11
Decavers 10 12
- cerul 8 se numeşte “ Oraşul de Argint “ Exerciţii:
- determinări de EBF:

Nume F B N T
Violeta 86 91 93 91
Călin 86 93 95 93
Maria 86 93 95 93
Antoniu 90 96 96 93
Daniela 87 93 95 93
Mihai 91 95 98 96
determinări de ABEP:
Nume inimă stomac ficat rinichids pancreas Col.cervic
Andrei 27 37 29 25, 34 24 38
Mihai 29 34 33 30, 34 25 34
Rodica 30 39 36 29, 33 29 40
Lidia 33 47 34 29, 29 30 43

- dimensiunile din fiecare Vers sunt egale cu numărul Versului la care se adaugă doi
- nivelul 10 ( versul sau cerul 10 ) este nivelul Divinităţii, este “ Cetatea de Opal “, locuinţa entităţilor Dumnezeieşti, Divine.
- nivelul 9 se numeşte “ Oraşul de Aur “
GRADUL III
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul III

deci, etaloane variabile pentru exprimarea stării I.E. dintr-un moment


Cuprins: dat comparativ cu aceeași stare I.E. din alt moment ( etalonul nostru
comportamental este Isus Cristos, 100 % pentru comportamentul
1) Optimizarea I.E. uman )
2) Compatibilitatea I.E. 5) diferența dintre măsurătoare și etalon este constituită din categoria
3) Stări specifice ale sv. opusă celei măsurate ( exemplu: diferența dintre beneficitatea de
4) Punerea în stare de vindecare ( PSV ) moment și etalon este constituită de maleficitate )
5) Feluri de redresare - în Univers există întotdeauna un fenomen și un antifenomen; dacă unui
6) Amprente I.E. antifenomen i se permite să se manifeste chiar și cu 1 – 2 %, riscăm ca în
7) Spații I.E. timp acest viciu să câștige teren în acțiunea, activitatea respectivă
8) Entități de tip noesic - etaloanele de lucru în I.E. trebuie să fie cunoscute, în așa fel încât
9) Entități noesice benefice false algoritmii respectivi să aibă EBF maxim și complexitate informațională
10) Tehnici de curățare I.E. maximă; imperfecțiunea unui algoritm format la repezeală are ca efect
11) Terapii compatibil I.E. organizarea antiinformațiilor în algoritmi – acestea sunt slăbiciunile
12) Telepatia cunoașterii incomplete, lipsa strădaniilor de acumulare a I și a organizării
13) Fișa PSI lor în Alg
14) Fazele de lucru în terapia I.E. - cu cât efortul de organizare a I este mai mare și cu cât efortul de a
15) Sacralizarea vieții terapeutului genera E benefice este mai mare, cu atât șansa de dezorganizare a Alg
noștri este mai mică
- în tehnicile I.E. nu se lucrează decât cu Alg 100 % beneficiu şi nivel
L1 de energizare 100 % pentru ceea ce este necesar

1.2. Optimizarea I.E.


1.1. Etaloane
Prin optimizare I.E. se înţelege găsirea sistemului, procedurii,
- etalonul este o categorie tip, un sistem, de acelaşi fel cu cea pe care alimentului, medicamentului, a terapiei, soluţiei, procedurii, drumului, pe
o avem de măsurat, categorie care ea însăţi a fost determinată scurt a alternativei cu EBF cel mai ridicat
anterior - este operația, tehnica, prin care se determină și se ierarhizează soluțiile
Caracteristicile etalonului: și căile posibil de urmat, având în vedere scopul urmărit, eliminându-se
1) în măsurătorile x – numerice procentuale, are valoarea de 100 % soluțiile inutile și cele dăunătoare
2) etalonul este de același fel cu categoria pe care o măsurăm - tehnica optimizării are la bază măsurarea EBF ale fiecărei soluții sau căi
3) etalonul trebuie cunoscut intim, profund de către OR ( informații posibile, fiecărei categorii, alternative, pentru un anumit beneficiar, având
biosice ) în vedere un anumit scop ( de vindecare, de odihnă, consulting, profil
4) se întrebuințează pentru definirea, clasificarea, ierarhizarea economic, alegerea profesiei sau a unui anumit loc de muncă etc. )
variabilității fenomenelor la ceea ce avem de măsurat sau a - pentru optimizare sunt necesare:
caracterizării temporale ( trecut, prezent, viitor ) ale acestora; avem - un beneficiar al măsurătorilor

52
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- o categorie de fenomene ce trebuie investigate

53
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- intervalul de timp pentru care se face optimizarea sau maxime ale emisiilor noastre, precum şi frecvenţa trece-rii prin
minime sau maxime
Tipuri de optimizări: 12) optimizarea profesiei – în cazul în care o persoană solicită informaţii,
îndrumarea pentru alegerea unei meserii, se poartă în primul rând o
1) optimizarea perioadelor de concediu şi a locurilor de petrecere a discuţie din care vor reieşi preferinţele persoanei respective; în
acestora – alegerea staţiunii, perioada, mijlocul de transport etc. paralel se notează meseriile asupra cărora persoana se opreşte în mod
benefice pentru toată familia deosebit, precum şi acelea care vin în minte inforenergeticianului în
2) optimizarea timpului de lucru – urmăreşte stabilirea activităţilor ce momentul discuţiei
trebuie făcute neapărat în cadrul programului de lucru din fiecare zi - în continuare se fac câte două măsurători pentru fiecare meserie:
sau pentru o perioadă de timp ( se măsoară EBF pentru DA – NU la a) se măsoară EBF a implicării persoanei respective în acea
fiecare activitate până găsim 100 % ) meserie
3) optimizarea somnului, a timpului de odihnă – se determină numărul de b) se măsoară EBF pentru influenţa acelei meserii asupra
ore de somn necesare pentru intrarea în stare de vindecare şi persoanei
intervalul de timp în care este cel mai bine să se doarmă; se determină Exemplul 1: - EBF om – meserie = 95 % - se face media aritmetică a celor
ce activităţi trebuie făcute în cadrul timpului de odihnă precum şi - EBF meserie – om = 75 %
durata lui două măsurători: 95 + 75 / 2 = 85 %, deci EBF mediu = 85 % - se calculează
4) optimizarea interiorului – a camerelor de locuit, a birourilor unde se astfel mediile aritmetice ale clor două măsurători pentru fiecare meserie în
lucrează, a sălilor de clasă etc. parte şi se recomandă alegerea meseriei cu EBFmediu cel mai ridicat
5) optimizarea anturajului şi a relaţiilor de prietenie Exemplul 2 - un caz special: atunci când persoana care solicită sfatul are în
6) optimizări specifice a diferitelor tipuri de activităţi prestate – grijă o persoană handicapată, se fac aceleaşi măsurători atât pentru
conform specializărilor personale solicitant cât şi pentru persoana handicapată, pe Alg:
7) optimizarea temperaturii de îmbăiere a bebeluşilor „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF din
8) optimizarea alimentelor, a reţetelor culinare – nu măsurăm EBF ale punct de vedere al handicapatului ca această persoană să lucreze în
alimentului, ci EBF pentru consumul acestui aliment de către persoana meseria…….? “
în cauză, în starea sau la momentul respectiv; se măsoară EBF al
„ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF din
consumului respectiv ca şi cum acesta se consumă în cantităţi normale,
punct de vedere al handicapatului pentru meseria respectivă, dacă
obişnuite pentru persoana respectivă
această persoană se implică în ea ? “
9) optimizarea medicaţiei – se face în condiţiile în care medicamentele au
- se fac media rezultatelor acestor măsurători şi se recomandă meseria cu
fost în prealabil “ curăţate I.E. “ şi energizate conform unei tehnici
media cea mai mare; o medie peste 81 % trebuie să fie alcătuită din EBF mai
specifice, care se va prezenta ulterior
mari ( ambele ) decât 81 %
- nu se umblă la doza de medicamente până nu avem situaţia sub
- se recomandă ca aceste măsurători să se execute de 2 – 4 operatori
control!
simultan, pentru a avea mai multe percepţii, eventual se pot face medii şi
10) optimizarea combinării terapiilor
pentru aceste măsurători
11) optimizarea emisiilor personale – se determină EBFmin şi EBFmax pentru
13) Optimizarea alimentaţiei – se face de obicei pentru o perioadă de cca.
gândurile, vorbele, faptele comportamentul propriu sau al altora şi
30 de zile, după care se reface; se execută la finalul şedinţelor
luarea măsurilor potrivite în urma analizei valorilor obţinute;
determinarea intervalului de timp în care ne menţinem pe valori minime

54
Cursuri de inforenergetică – gradul III

de terapie și este obligatorie pentru a produce efecte negative


intrarea și ajungerea sv. în stare de Observaţie:
vindecare și apoi pentru ajungerea și - caracteristicile optimizării sunt personale, ele diferă de la un individ la
altul sau chiar la același individ, de la un moment la altul, în funcție de
menținerea lui în SS normală
starea sănătății lui; proporțional cu ameliorarea parametrilor, la fiecare 10
Etape:
% se face optimizarea alimentației
a) se alcătuiește o listă care să cuprindă alimentele pe care persoana
- medicamentelor, ca și alimentelor, li se poate aplica următoarea tehnică:
obișnuiește să le consume, pe care le preferă, apoi alimentele pe
1) în starea ready se rotesc palmele în sens levogir deasupra
care le consumă mai rar și la sfârșit alte alimente
alimentului ( medicamentului ), mișcând ușor degetele, la o distanță
b) se măsoară EBF ale consumului unei cantități obișnuite, normale,
de cca. 10 cm, rostindu-se Alg: ” În numele Tatălui, al Fiului și al
din alimentul respectiv ( din listă ) de către subiect, pentru starea
Sfântului Duh, se anihilează cu Lumina Sfintei Treimi toate I, E,
din momentul respectiv
Alg și programele malefice, toate toxinele din acest aliment
c) se alcătuiește o listă cu alimentele așezate în ordinea
( medicament )
descrescătoare a EBF ale lor, făcându-se persoanei recomandările
2) în continuare, se trece la energizarea alimentului
potrivite având în vedere că:
( medicamentului ), folosind Alg.: ” În numele Tatălui, al Fiului și al
I) alimentele cu EBF peste 90 % sunt vindecătoare
Sfântului Duh, se energizează acest aliment ( medicament ) cu
II) alimentele cu EBF între 81 % și 90 % nu fac rău, dar nici
toate I, E, Alg benefici, specifici și necesari pentru ca cel ( cei )
nu vindecă
care îl consumă să intre și să se mențină în stare de vindecare “
III) alimentele cu EBF sub 81 % sunt interzise în timpul
3) se măsoară dacă s-au realizat 100 % cele două faze ( 1 și 2 );
terapiei
în cazul valorilor mai mici de 100 % se reia procedura
d) se măsoară distribuția acestor alimente pe mesele zilnice, iar apoi
4) se mulțumește Sfintei Treimi pentru ajutor și se face Semnul
se măsoară pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh,
Crucii
ce cantitate din acest aliment ( se face pentru fiecare aliment )
poate consuma bolnavul zilnic, astfel încât să nu i se facă rău ? “
e) se fac măsurători referitoare la ora optimă din zi de administrare
L2
a fiecărui aliment în parte și dacă se distribuie pe mai multe mese
f) măsurători referitoare la prepararea alimentelor , sortimentelor,
modul de combinare a lor, modul de servire etc.
g) după aceste măsurători se întocmește o listă cu alimentele cele mai
Compatibilităţi I.E. ( C )
benefice pentru aceea persoană ( cele mai favorabile însănătoșirii
acelei persoane ) - compatibilitatea reprezintă capacitatea sau proprietatea unui sv. de
h) se mai face o listă cu alimentele strict interzise, cu EBF sub 0, a influenţa pozitiv, prin punerea în rezonanţă, din punct de vedere
acestea din urmă fiind toxice, de-a dreptul malefice pentru I.E., un alt sv., determinând un anumit tip de variabilitate ( creşterea
persoana respectivă sau descreşterea BCF, centrilor I.E. )
- pentru alimentele cu EBF mic, dar pozitiv, se fac măsurători
suplimentare, pentru a se constata dacă anumite mici cantități, la
anumite intervale de timp, pot fi consumate de acea persoană, fără

55
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- C este determinată de structurile nemuritoare, de sufletul sv., care - C poate fi greu schimbată, cu eforturi, dar niciodată nu poate fi forţată
creează, induc în structurile temporare caracteristici şi particularităţi sau violentată; orice tentativă în aceste direcţii, de violentare sau forţare a
plăcute, favorabile, benefice sau, dimpotrivă, neplăcute, nefavorabile, C determină refularea manifestărilor normale şi face ca ulterior
malefice – adică incompatibiltatea, caracteristică şi manifestă numai pentru incompatibilităţile împotriva cărora s-a luptat să se manifeste mult mai
cei care sunt în legea karmei pregnant după o anumită perioadă de timp
- fiinţele umane elevate spiritual, în urma eforturilor voliţionale, conştiente, - un sv. C altui sv., îi amplifică acestuia parametrii I.E. şi invers, un sv.
au înlocuit-o, o resimt şi o manifestă sub forma sentimentului de milă incompatibil altui sv. îi diminuează acestuia din urmă parametrii I.E.
- cauzele compatibilităţilor sunt întotdeauna în subconştientul celor - C reprezintă rezultanta acţiunii a numeroase caracteristici exprimate prin
implicaţi, în memoria lor astrală diferiţi parametrii I.E. proprii sv. implicate
- dacă motivaţiile cauzelor incompatibilităţii, în mod voliţional sau în mod Parametri I.E. implicaţi în C:
inconştient sunt anihilate prin manifestări cristice potrivite, şi raţiunea a) EBF
( SB ) şi trupul celor implicaţi se schimbă, iar în final, doi oameni care sau b) credinţa în Dumnezeu
antipatizat pot ajunge, cu eforturi voliţionale reciproce, să transforme c) păcatele şi greşelile făcute faţă de cei implicaţi în C până în
relaţia, să o facă plăcută în mod firesc, aşa cum este normal să fie între doi momentul măsurătorii
buni creştini d) cât de mult şi-au iertat păcatele şi greşelile reciproce
- când acest tip de efort nu se face de către unul din cei doi parteneri sau e) fermitatea pe calităţi
de către amândoi, apar dorinţele de răzbunare, de a provoca celuilalt - C se clasifică după numărul de sv. implicate astfel:
suferinţe de tipul acelora produse de acesta altădată ( cel puţin ); aceste I) C univocă – când un singur sv. are influenţă benefică favorabilă,
situaţii nedorite, nefericite, dar frecvente, întăresc problemele de karmă, pozitivă, iar celălalt sv. sau celelalte sv. exercită influenţe de altă
le amplifică, adică se vor amplifica suferinţele şi problemele atât între natură
parteneri, dar şi cu persoanele care acceptă iubirea acestora II) C bivocă ( reciprocă ) – atunci când două sv. exercită unul
- perpetuarea acestor situaţii timp de mai multe vieţi produce asupra celuilalt influenţe de acelaşi tip
incompatibilităţi atât de ridicate, încât la reîntâlnirea partenerilor apare III) C plurivocă ( multivocă ) – atunci când mai multe sv. au
necesitatea răzbunării, de a face rău celuilalt, foarte puternică, încât acela influenţe de acelaşi tip unele asupra altora
care este mai puţin elevat poate face o infracţiune împotriva celuilalt, Caracteristici:
aparent fără justificare, fără motivaţie 1) se măsoară pe toate structurile şi pe total sv.
- în momentul în care două sv. intră în contact I.E., ele se influenţează 2) valorile C < 30 % înseamnă incompatibilitate accentuată şi chiar
reciproc prin intermediul BCF, producând variabilităţi I.E. unul altuia, însă repulsie
reciprocitatea nu este obligatorie; în raport cu sensibilitatea determinată 3) valorile C < 81 % indică incompatibilitate şi au semnificaţia
de acest tip de influenţă, C poate fi favorabilă ( benefică ) sau nefavorabilă influenţelor negative asupra sv.
( malefică ) 4) valoarea C = 81 % are semnificaţia indiferenţei biologice,
- incompatibilitatea reprezintă influenţa negativă din punct de vedere însemnând de obicei pierdere de timp
I.E. a unui sv. asupra altuia 5) valorile 81 % < C < 90 % sunt caracteristice unei C acceptabile
- când variabilităţile parametrilor sunt egale cu 0, nu se produc influenţe, 6) valorile C > 90 % sunt caracteristice C bune şi foarte bune
apare indiferenţa biologică ( prietenii, iubiri etc. )
- C, incompatibilitatea şi indiferenţa sunt toate de natură biologică şi sunt
proprii fiecărui sv. în parte

56
Cursuri de inforenergetică – gradul III

7) valoarea C = 100 % reprezintă cuplurile perfecte, semnificând divergențe raționale )


influența pozitivă maxim posibil umană sau exercitată asupra unui - pe SN: comunicare spirituală, sufletească, realizarea împlinirii
sv. de către o existență externă lui, cu sau fără rațiune spirituale prin partener sau parteneră ( incompatibilitatea = lipsa
- în general, C se poate ameliora volițional cu maxim 5 % de comunicare sufletească și chiar repulsie )
- în substratul incompatibilităților se găsesc deosebiri esențiale, - pe total: are semnificația determinării structurii cu rol
fundamentale între sv. implicate, pe structura ( structurile ) pe care se preponderent în cadrul sv., corespunzător gradului de elevare al
constată această incompatibilitate: acestuia
a) pe SF – nepotriviri fizice mai mult sau mai puțin pronunțate - maximul de C biologică corespunde sentimentului de Iubire deplină,
b) pe SB – îngăduință sau severitate în analiză, criterii educaționale afinitate maxim posibilă între sv. implicate; cu cât C este mai ridicată între
sau raționale diferite două sv., cu atât parametrii lor I.E. sunt mai asemănători ( în aceste cazuri,
c) pe SN – capacitate de iubire diferită, deosebiri nete de credință, numărul de întâlniri succesive în viețile anterioare este mai mare )
afectivitate și sensibilitate - pentru ca un cuplu să funcționeze, să fie viabil, armonios, trebuie ca pe
d) per total – suferințe mai mici aduse din trecut ( la incompatibilități toate structurile C să fie mai mare de 95 %, iar diferențele de C între
mai mici ) sau suferințe mai mari aduse altădată ( la structuri și pe total să fie sub 4 % ( excepții pot apare la cazurile cu C pe
incompatibilități mai mari ) SN cu valori foarte mari )
Observaţie: C şi incompatibilitatea sunt determinate de probleme - incompatibilitatea micșorează BCF și semnalele acestora
karmice, astrale ( din altă viaţă ), benefice sau malefice, existente - la persoanele care prezintă incompatibilități frecvente se remarcă BCF R
între fiinţele implicate. În funcţie de ce a dăruit altădată fiecare din sărac, lipsă de sensibilitate și de aici anumite caracteristici:
cei implicaţi în C, va fi pus în situaţii plăcute sau neplăcute - agresivitate
- regula de bază în Legile Divine, care funcționează numai la cei care - nevoia de cineva pe care să-l paraziteze
evoluează inconștient este: tot ceea ce ai dăruit ( cu o structură sau pe
- nevoia de a fi mereu în centrul atenției,
total ) este tot ceea ce vei primi pe aceeași structură, de la foștii primitori
exhibiționism social
- doar la aceia care evoluează conştient, voliţional, regula este:
- C variază în timp în funcție de vârstă, sex, condițiile sociale, condițiile
„ Întotdeauna să dăruiești numai iubire prin faptele, vorbele și gândurile
astronomice etc.
proprii, cu toate structurile proprii, indiferent de beneficitatea celor ce ai
- pentru ca un cuplu să funcţioneze bine, sunt absolut necesare C mari
primit, în special însă când ai primit din acelea malefice, rele “
pe toate structurile; dacă o structură este în deficit, va atrage după
- sunt benefice acelea care au ajutat la îndumnezeirea ființei, la evoluția ei
ea şi celelalte şi structuri ( excepţiile sunt foarte rare )
pe toate planurile și sunt malefice care frânează, blochează sau inversează
îndumnezeirea
Exemple de C bivocă:
- C bivocă se măsoară pe fiecare structură și pe total sv., având
semnificațiile:
- exemplul 1
- pe SF: atracție fizică, sexuală, acceptarea comportamentului,
C F N B T
fizionomiei, a gesturilor, a timbrului vocii etc. a celui sau celor în
ea 26 91 94 82 el pentru ea
cauză ( incompatibilitatea = respingere, disconfort, repulsie )
- pe SB: acceptarea punctelor de vedere, a conceptelor, a el 92 67 92 90 ea pentru el

raționamentelor, logicii, analizelor și sintezelor celui sau celor în


cauză ( incompatibilitatea = păreri contrare, controverse, certuri,

57
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- după un timp: scăzute a C pe SN de la bun început; influenţele negative externe duc la


C F B N T sfârşit într-un timp mult mai scurt
ea 26 70 85 73 el pentru ea - atunci când valorile de pe total sunt mai mici decât valorile de pe oricare
el 92 67 85 76 ea pentru el din structuri, înseamnă că există influenţe negative din exterior

- 26 pe SF – din cauza incompatibilităţii fizice, el se va simţi frustrat, iar Tabel de compatibilitate plurivocă:
ea se va simţi agresată; după un timp constată că iubirea lor iniţială s-a
stins A B C D
- 67 pe SB – el este agresiv verbal, pricinos, mereu în contradicţie, critic;
ea îi tolerează totul la nivel raţional ( C = 91 % ), deşi se va simţi
nedreptăţită, refulând aceasta A - F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T
- între ei există un puternic sentiment de iubire sufletească ( valori mari
ale C pe SN )
- această relaţie se dovedeşte fragilă, deoarece, oricât de mare este C pe B F, B, N, T - F, B, N, T F, B, N, T
SN, nu este de-ajuns, întru-cât pe SF şi SB sunt incompatibili; este un cuplu
fără viitor, care poate sfârşi în mod violent - exemplul 2 – cuplu tânăr:
Faza 1 – de început, când abia se cunosc C F, B, N, T F, B, N, T - F, B, N, T

C F B N T
ea 98 71 54 88 el pentru ea D F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T -
el 96 81 38 90 ea pentru el

Faza 2 – după un timp ( încă se mai suportă ) - rezultatele măsurătorilor de C se comunică personal şi individual
C F B N T - nemanifestarea unei compatibilităţi nu înseamnă inexistenţa ei, ci
ea 91 69 57 82 înseamnă că cel sau cea în cauză refulează după un timp mai lung sau
el pentru ea
mai scurt şi atunci aceasta se va manifesta mai puternic
el 89 76 41 84 ea pentru el
- C este rezultanta interacţiunii tuturor caracteristicilor sv., concretizată
prin diverşi parametrii I.E.
Faza 3 – după o altă perioadă de timp
- pe fiecare structură şi pe total, C mai este influenţată de antagonismul
C F B N T
sau similaritatea mărimii credinţei, de idealurile urmate, de hobby-urile
ea 84 67 59 77 el pentru ea
el 81 69 43 73 ea pentru el
- compatibilităţile pe SN ( în special a ei pentru el ) cresc uşor în timp, iar
incompatibilităţile de pe SB cresc; ajung să nu se mai suporte reciproc, se
ceartă continuu şi se despart urât când sunt neelevaţi sau rece când sunt
mai elevaţi spiritual
- în acest exemplu se observă evoluţia sub influenţa negativă a valorii

58
Cursuri de inforenergetică – gradul III

personale, vârstă, concepțiile de viață, de - C și incompatibilitatea se manifestă și la sv. cu aceeași calitate a EBF din
experiența personală, profesie, de motivele de mai sus
specializările fizice, biosice și noesice - sv., care din dorința de a fi C cu altele mai puțin elevate, își coboară
( ca urmare a activităților preponderent parametrii în mod volițional, vor decade datorită partenerului, în special
prestate ), de fermitatea pe propriile când acesta refuză sau respinge efortul de ridicare a parametrilor I.E.
proprii
calități etc.
- partenerii care fac aceste eforturi trebuie sprijiniți, stimulați, ajutați,
- C pozitivă are întotdeauna ca urmare creșterea randamentului de muncă,
pentru a nu mai recade pe limitele minime ale parametrilor lor
a potențelor creative, a SV și SS, reducerea pericolelor de accidente,
- C se măsoară și se analizează numai personal, sfaturile se dau cu mare
desfășurarea activităților într-o stare de armonie, bucurie, pace, liniște
atenție, înțelepciune, cu foarte multă iubire, discutându-se cu fiecare
sufletească și invers
persoană în parte doar aspectele care o privesc pe ea și spunându-i-se doar
- multe sv. de același tip, datorită conștientizării și aplicării mai mici a
ceea ce are ea de făcut
potențelor lor, nu ajung să fie C între ele, în special dacă unele sunt pe
- este bine ca la măsurătorile de C să se măsoare și alți parametrii ai
limita maximă, iar altele pe limita minimă; acest lucru se întâmplă frecvent
persoanei, recomandările făcându-se și în funcție de aceștia
la ființele cu credință mică sau foarte mică, la atei, și este o
- C are și un caracter premonitor, în sensul că în funcție de valorile
incompatibilitate aparentă, temporară, care se poate remedia, dacă nu
prezente, se pot trage concluzii privind viitorul legături
diferă cu mai mult de 5 %, prin eforturile voliționale corespunzătoare ale
- recomandările de C se dau doar pentru salvarea unui cuplu deja format
sv. care se află pe limitele minime ale parametrilor săi, dar are cunoaștere
sau pentru a împiedica formarea unui cuplu clar fără viitor, care într-un
cristică și se străduiește să se ridice la nivelul partenerului
interval de timp mai mic sau mai mare se va dezintegra
- ateii sunt impotenți de a-și rezolva problemele de karmă, chiar dacă
- o relație este bună dacă duce la elevarea tuturor celor implicați în ea și
cunosc învățăturile cristice ( ateii dogmatici )
invers, este rea, dacă duce la decăderea spirituală a celor implicați
- ateii și aceia care le acceptă iubirea trăiesc cele mai mari, cele mai grave
- C mai poate fi: de colectiv, pentru o profesie, pentru o funcție etc.
probleme karmice, care de multe ori se transferă și în viața următoare, în
- de fiecare dată când se măsoară o C, de exemplu: C unei persoane pentru
special dacă partenerii s-au despărțit mai înainte de a le rezolva; numai
o profesie se măsoară și C profesiei pentru persoana respectivă
bunii trăitori creștini, cu viață personală sacralizată își pot rezolva
- o relație, un colectiv de muncă este corect format dacă duce la variația
problemele de karmă în Legile Divine
parametrilor I.E. în sens benefic pentru persoanele care fac parte din el
- mirosul neplăcut al trupului semnalizează existența unor carențe,
- o profesie este bine aleasă dacă duce la ridicarea calității I.E. a
neelevări în personalitatea unei ființe; odată cu elevarea spirituală,
persoanelor care o prestează, iar oamenii, prin activitatea lor, dacă sunt
mirosurile neplăcute dispar, fiind înlocuite cu acelea plăcute, frumoase ( de
bine aleși, determină depășirea standardelor existente în acea profesie
exemplu: partenera lui Solomon mirosea în continuu a trandafiri, fiind o
entitate întrupată foarte elevată; moaștele sfinților sau chiar corpul unora
dintre ei încă din timpul vieții ) L
3
- caracteristicile proceselor metabolice care indică neelevarea spirituală
pot fi și sunt iertate întotdeauna la ființele iubite ( sunt acceptate ca
firești, conducând la obișnuință și ulterior nu mai sunt remarcate ); atunci 3.1. Stările specifice ale sv.
când dragostea dispare, acestea explodează și constituie argumente că
iubirea s-a sfârșit și nu că ființa s-a schimbat
- se notează cu QI, E, Alg cantitățile de I, E, Alg fundamentale ale sv.

59
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- valorile QI, E, Alg cuprinse între 30 – 60 % indică stări patogene foarte


grave
- valorile QI, E, Alg cuprinse între 60 – 81 % indică stări patogene ușoare

60
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- valorile QI, E, Alg cuprinse între 81 - 100 % indică stări normale


- valorile QI, E, Alg peste 100 % reprezintă cantitatea de I, E şi Alg
suplimentară, necesară pentru repunerea în stare de vindecare a sv.
suferind

vindecare
Q
I, E, Alg
vindecare maxim pentru SS normală


I, E, Alg
Q Q
I, E, Alg

90 normală minim pentru SS normală

81 ∆ I, E, Alg
Q
, E, Alg

80
70 tări patogene uşoare patogen

60 ∆
I, E, Alg
Q

50 Stări patogene foarte grave


40 minim pentru supravieţuire
30 Q
I, E, Alg

20 Deces
10 10 20 30 40 50 60 70 80 tb L4
Timp
10 20 30 40 50 60 70 80 tc
4.1. Ecuaţia punerii în stare de vindecare
3.2 Variabilitatea QI, E, Alg la terapiile I.E. ( PSV )

- Qp = cantitatea de I, E, Alg la preluarea pacientului - starea de vindecare este acea stare în care un sv. suferind trebuie
- se determină panta de cădere ( a ) să ajungă pentru ca, în urma acestui fapt, să poată reveni la o SS
- la început, după tratamente, panta se micşorează ( b ), după care urmează permanentă şi stabilă pentru el ( peste 81 % )
o perioadă staţionară ( c ); revenirea este accentuată ( d + e )
- dacă persoana este sau devine credincioasă, panta va fi şi mai abruptă
spre starea de vindecare
vindecare minim necesar supravieţuirii patogen normal necesar vindecării
Q = Q + Q + Q + Q
I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg

4.2. Punerea în stare de vindecare ( PSV )

61
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- PSV este caracterizată prin cantităţi de E şi I mult mai mari decât SS 4) anihilarea amprentelor I.E. malefice
obişnuită, pentru ca sv. afectat să poată consuma oricât pentru refacere, Tehnicile de redresare se aplică în următoarea ordine:
dar astfel încât nivelul I.E. al SV să nu ajungă sub cel al SS 1) reducere de ABEP
vindecare
- valoarea QI, E, Alg nu are o mărime fixă, ci este „ atât de mare cât 2) energizare locală
este necesar pentru ca sv. să se vindece “ 3) energizare generală
PSV implică: 4) amplificarea BCFV
1) asigurarea I.E. specifice şi necesare pentru intrarea tuturor - toate aceste tehnici de redresare se aplică numai după curăţare şi numai
organelor şi zonelor în starea de vindecare, pentru refacerea dacă fiinţa respectivă are ( după aplicarea procedurilor de curăţare ) EBF
integrităţii structurale şi funcţionale pe N şi T ≥ 90 % ( a terapeutului faţă de pacient )
2) ştergerea tuturor amprentelor şi capacităţilor de coordonare - excepţie de la regula de mai sus o constituie pacienţii aflaţi în stare de
incorecte de la toate nivelele sistemului nervos „ urgenţă I.E. “, care pot beneficia de procedurile de redresare şi dacă au
3) stabilizarea I.E. pe SV şi SS proporţional cu menţinerea şi EBF pe N şi T şi C pe N şi T < 90 %, dar ≥ 81 %
ameliorarea calităţii pacientului, a credinţei lui ( „ Dacă vei greşi, - „ urgenţele I.E. “ stau la baza urgenţelor medicale, fiind rezultatul unor
îţi fi mai rău ! “ ) agresiuni I.E. deosebit de puternice Urgenţele medicale sunt următoarele:
- infarcturile de toate tipurile

5
L - hemoragiile grave
- crizele de astm
- accidentele vasculare
Tehnici şi procedee I.E. - fracturile
- colicile de toate tipurile
- tehnicile I.E. se împart în două mari categorii: - intoxicaţiile acute
1) tehnicile de curăţare I.E.
- arsurile grave
2) tehnicile de redresare I.E.
- întotdeauna asupra unui sv. se vor aplica, iniţial, obligatoriu, tehnicile de - şocul anafilactic
curăţare I.E. şi numai după aceea, dacă anumite condiţii sunt îndeplinite, se - abdomenul acut
aplică tehnicile de redresare ! - stopurile respiratorii
- tehnicile de „ curăţare “ au drept scop înlăturarea formaţiunilor I.E. - sufocările, înecul
malefice şi se aplică obligatoriu de către inforenergetician ori de câte ori
- tulburările psihice evidente ( stările de şoc psihic )
se întâlneşte un sv. parazitat
- „ curăţarea “ I.E. este obligatorie, deoarece un sv. parazitat nu mai are - în toate aceste cazuri, succesiunea fazelor rămâne aceeaşi, dar limita
întreg LA ( are LA afectat malefic ) pentru EBF şi C scade la 81 %, adică acestor persoane li se pot aplica
Tehnicile de curăţare se aplică în următoarea ordine: procedurile de redresare dacă, după curăţare, EBF şi C pe N şi T sunt mai
1) anihilarea SPM sau a SP cu EBF variabil, cu sau fără program, mari de 81 %, însă doar pentru primul ajutor şi scoaterea din criză; după
activate sau neactivate aceea se aplică procedura ( regula ) normală
2) alungarea ENM şi CM care parazitează sv. - terapia I.E., cu toate formele ei, are drept scop final PSV a sv.
3) anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E. malefice ale ENBF

62
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- procedurile de curățare se aplică pentru orice sv. agresat, indiferent de Observaţie: Alg se rosteşte pe tot timpul acţiunii, repetându-se
parametrii săi, acest fapt fiind o obligație deontologică a dacă este nevoie; procedura se încheie atunci când palmele
inforenergeticeanului, deoarece un sv. parazitat nu mai are întreg LA noastre au ajuns la 1 – 2 cm de sv. respectiv. Pe tot parcursul
acţiunii, inforenergeticianul va menţine o stare de concentrare
corespunzătoare, o viteză de lucru optimă, fără
L6 gânduri parazitare, având un sentiment de siguranţă şi de
realizare a obiectivului !
- dacă cumva apare un sentiment de nesiguranță, neliniște,
Tehnici de redresare nerealizare, acesta poate fi determinat de viteza prea mare sau prea
mică cu care lucrăm sau de o concentrare insuficientă, determinată de
intrarea necorespunzătoare în starea ready
- sunt tehnici ce urmăresc ameliorarea SV și a SS a organului sau a zonei
- viteza de lucru trebuie să fie potrivită ( este o stare „ cu sufletul la
afectate și a întregului sv., în cazul în care acesta se găsește într-o stare
gură “ )
patogenă
3) la terminarea procedurii se verifică spațial și valoric dacă valoarea
- aplicarea acestor tehnici se face după cele de curățare, inversarea
ABEP este 0; dacă mai există ABEP, se reia procedura
acestei ordini determinând în unele cazuri apariția unor dureri locale, stări
4) mulțumim Sfintei Treimi pentru ajutor și ne facem Semnul Crucii
generale de rău, tensiuni etc.
- vindecarea se va face încet, în timp, pentru că SF afectată necesită o
perioadă de timp mai îndelungată pentru a-și reveni
1) Tehnica reducerii de ABEP
- organul respectiv, pus să-și îndeplinească funcțiile în cadrul sv. este
- are drept scop refacerea matricei I.E., care, odată afectată, nu restabilit din punct de vedere I.E., dar SF a sa este încă afectată și atunci
mai este capabilă să dea ordine corecte ( să coordoneze ) sv. ABEP poate reveni
respectiv; reducerea unei ABEP este procedura prin care o perturbare - pentru programarea ședințelor de terapie I.E. - trebuie să avem în
I. E. patogenă este corectată ( dispare ), în vederea PSV a sv. vedere ca până la viitoarea ședință, ABEP, în cazul în care revin, să nu
Procedura: depășească valoarea de 30 %
1) în primul rând se determină spațial și valoric ABEP respectivă - orice ABEP se reduce și la nivelul craniului ( SNC ), pe Alg: „ În numele
2) în stare ready se pun ambele palme pe vârful ABEP, cu fața spre Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, unde este reprezentarea pe cortex a
sv., fără să atingem palmele între ele acestui ABEP “; avem în vedere ca până la viitoarea ședință de terapie,
- se rotesc palmele levogir, mișcând ușor degetele, se apropie încet ABEP respectivă, în cazul în care mai revine, să nu depășească 30 %
de sv., pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului - reducerea unei ABEP are ca urmare creșterea SV destul de repede, a SS
Duh, rog Sfânta Treime să pună în palmele mele acea informație și ceva mai încet, deoarece modificarea structurală rămâne acolo și după o
energie benefică, speci-fică și necesară, pentru reducerea în totalitate perioadă ABEP revine; obligația noastră este să reducem ABEP până se
a acestei ABEP, de jur împrejurul ..........................................( denumirea reface SF !
organului sau a zonei )............, pentru punerea acestuia în stare de Observaţii:
vindecare 100 % “ - sensul de rotaţie levogir este invers sensului de mişcare a acelor de
- fiecare zonă, organ, sistem funcționează pe un anumit fel de I.E. ceasornic şi se foloseşte când aplicăm tehnici de redresare pe
specifice lui

63
Cursuri de inforenergetică – gradul III

partea din faţă a pacientului; când aplicăm numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se energizează foarte
proceduri pe partea din spate a pacientului, puternic acest organ ( zonă ), cu I.E. benefice, specifice şi
mâinile se rotesc dextrogir necesare, atât de mult cât trebuie pentru punerea lui în stare de
- uneori, după o reducere de ABEP pe o mare concentrare, la verificarea vindecare rapidă, totală şi permanentă ! “
remanenţei ABEP, se poate constata că pot apărea valori mai mici decât 0, 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din suta
ceea ce însemnă că odată cu reducerea ABEP s-a produs şi o energizare necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici de sută
locală, a zonei sau organului respectiv la sută se reia procedura
- în timpul efectuării procedurii se vizualizează organul sau zona respectivă 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
puternic luminat / ă cu Lumina Sfintei Treimi şi se respiră profund şi rar, Semnul Crucii
menţinându-se respiraţia în apnee, atâta timp cât este posibil, cu ochii Observaţie: în cazul organelor sau zonelor cu infecţii, tumori nu se
semiînchişi, mâinile rotindu-se cu viteza potrivită, reglată de sentimentul de energizează decât celulele tipice, caracteristice organelor respective
linişte, siguranţă, realizare
- în cazul de ABEP propriu, unde vârful ABEP nu este accesibil sau când 3. Tehnica energizării generale
spaţiul nu permite, tehnica se realizează introducând mâinile în ABEP
- în cazul anumitor afecţiuni, pentru a avea o eficienţă mai mare, este - urmăreşte realizarea unui depozit I.E. la nivelul întregului organism,
recomandabil a se utiliza şi alţi Alg specifici după reducerea ABEP ( de pentru ca toate nivelele, organele ( zonele ) sale să fie puse în stare de
exemplu, dizolvarea şi eliminarea pe cale nedureroasă, naturală, a calculilor, vindecare şi apoi în SS normală
anihilarea viruşilor sau altor agenţi patogeni prin reducerea BCF V al lor şi Procedura:
eliminarea rapidă şi totală a acestora din organism etc. ) 1) în stare ready se pun ambele palme deasupra capului persoanei, la
20 – 30 cm şi se coboară într-o mişcare levogiră, parcurgând astfel
întregul corp, până la degetele picioarelor, vizualizând cum
2. Tehnica energizării locale energizăm întregul sv., cu tot ceea ce conţine în el
2) se lucrează numai în faţa suferindului, pe Alg: „ În numele Tatălui,
- este tehnica prin care se creează, la nivelul organului sau a zonei al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să pună în palmele
respective, un depozit de E şi I peste nivelul 0, atins în urma reducerii mele toate energiile şi informaţile benefice, specifice şi necesare,
de ABEP pentru energizarea în totalitate a ..........................................( numele
- acest depozit se va consuma ulterior, într-un timp mai lung sau mai scurt, de botez a persoanei ) ..., pentru ca acest sv. şi toate organele lui
după care ABEP va reapare cu o valoare mai mare sau mai mică, în funcţie de să fie puse în stare de vindecare şi apoi în SS normală, pentru a-şi
cum s-au respectat tehnicile aplicate şi cum a respectat persoana putea realiza faptele bune ce-l aşteaptă ! “
recomandările făcute 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din suta
Procedura: necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici de sută
- este inversă tehnicii de reducere a ABEP la sută se reia procedura
1) în starea ready se pun ambele palme în dreptul organului sau a 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
zonei unde este necesară energizarea Semnul Crucii
2) rotim palmele levogir, depărtându-le treptat de suprafaţa corpului
persoanei, astfel încât să descriem o suprafaţă semisferică, în al
cărui centru este zona bolnavă, concentrându-ne pe Alg: „ În

64
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4. Tehnica de amplificare a biocâmpului vital vindecare; la valori mai mici de sută la sută se reia procedura
5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
- prin această procedură se realizează o rezervă suplimentară Semnul Crucii
importantă de I.E., necesară aducerii sv. în starea de vindecare Observaţie:
- depozitul va fi utilizat în intervalul dintre două şedinţe, asigurând astfel o - atunci când poziţia pacientului sau spaţiului avut la dispoziţie nu permit
revenire rapidă a sv. la SS normală aplicarea procedurii în acest fel, amplificarea BCF V se poate realiza şi în
- BCFV al unui om sănătos variază între 1,5 – 1,7 m; sv. bolnave au un BCF V dreptul altor zone ale corpului ( de exemplu deasupra capului sau chiar la
redus şi de aceea, acesta trebuie amplificat, atât cât este necesar, pentru tălpi ), vizualizând însă şi concentrându-ne pe amplificarea BCF V proporţional
vindecare de jur împrejurul sv., pentru a nu-i schimba caracteristicile IE. Toate
- mărirea BCFV atrage după sine şi amplificarea celorlalte BCF, conform tehnicile de redresare ( reducerea de ABEP, energizările, amplificarea
rapoartelor R1 şi R2 ( vezi gradul II ), ceea ce de fapt înseamnă evoluţie BCFV ) se aplică întotdeauna doar după tehnicile de curăţare I.E. şi
Procedura: doar dacă suferindul are EBF şi C ( a terapeutului faţă de pacient ) pe
1) în stare ready se determină cu ansa conturul BCFV al pacientului N şi T ≥ 90 %. Procedurile de redresare I.E. se mai pot aplica şi dacă
2) în stare ready se pun ambele palme pe suprafaţa exterioară a BCF V 81 % ≤ EBF şi C pe N şi T ≤ 90 %, dar doar în situaţiile în care sv. se
( la nivelul locului posibil pentru amplificare ) află în stare de urgenţă I.E.
3) se rotesc levogir ambele palme, concomitent cu o îndepărtare a lor
de suprafaţa BCFV şi de pacient, pe concentrarea: „ În numele L
7
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se amplifică BCF V al acestui sv.
în mod proporţional, de jur împrejurul corpului lui, atât de mult cât
este necesar pentru punerea în stare de vindecare a zonelor şi Amprente I.E.
organelor afectate ale acestei fiinţe, şi pentru revenirea ei la o
SS normală ! “
- în mod normal, procedeul durează între 2 – 5 secunde - orice sv., atunci când se află într-o stare I.E. specială
- în timpul rostirii algoritmului se are în vedere că dorim PSV a ( excedentară sau deficitară ), creează în structurile fizice pe care la
tuturor organelor şi zonelor, astfel încât sv. respectiv să ajungă la atinge ( obiecte, trupuri, case etc. ), prin implementare, amprente
SS normală şi firească I. E. corespunzătoare propriei stări şi personalităţi
- pe tot timpul aplicării acestei tehnici I.E. se vizualizează - aceste stări sunt determinate de emoţii şi sentimente şi sunt
configuraţia BCFV în jurul sv. respectiv ( în timpul vizualizării, BCF V prezente în special la sv. umane şi la cele superioare acestora
poate apare de culoare alb strălucitor – pentru cei care - mărimea diferenţei I.E. dintre starea normală şi starea de moment a sv.,
vizualizează alb – negru sau roşu intens pozitiv, benefic, luminos precum şi nivelul I.E. al mediului constituie cei doi factori principali care
strălucitor – pentru cei care vizualizează colorat ) determină caracteristicile amprentei create de sv. respectiv
- se urmăreşte ca în timpul procedurii, BCF V să fie amplificat - amprentele I.E. constituie cartea de vizită a creatorului lor, deoarece, cu
proporţional, de jur împrejurul sv. respectiv ajutorul codului I.E. personal al sv. respectiv, se poate accesa „ fişa
- mişcarea levogiră se continuă până la sfârşitul procedurii, când informaţională “ a acestuia din BDD
apare un sentiment de datorie împlinită, de linişte
4) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de amplificare, din suta
necesară, adică dacă corespunde cu intrarea pacientului în stare de

65
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- codul I.E. este unic, caracteristic şi propriu pentru fiecare sv. în parte, în - s-a observat că în timp, amprentele radiază conţinutul lor I.E.,
el fiind concentrate toate caracteristicile I.E. al fiecărei structuri influenţând, corespunzător algoritmilor lor, sv, ale căror BCF le
temporare ( muritoare ) şi nemuritoare pe care sv. respectiv le posedă şi, interferează; după un timp, amprentele slabe îşi disipează
după acest cod, sv., cu sau fără SF este recunoscut şi apărat către de alte conţinutul şi nu mai pot fi decelate corect, intensitatea lor slăbind
existenţe nemuritoare; de asemenea, codul I.E. este conţinut parţial în sub limita extrasensibilităţilor medii umane
prenumele aferent vieţii respective şi este conţinut în totalitate în numele 5) după durata existenţei: a) amprente temporare
veşnic care însoţeşte orice EN de tip noesic. b) amprente permanente
- cunoaşterea acestui cod în întregime face posibilă modificarea - amprentele malefice de pe obiecte vechi, bijuterii etc. au durată
variabilităţilor I.E. ale structurilor unui număr restrâns de EN, numai în lungă de viaţă, fiind obiecte de dispută, iar persoanele care le ating
virtutea unor merite deosebite şi atunci când au un rol deosebit în evoluţia le amprentează în consecinţă
altor sv. 6) după modul lor de realizare:
- dintr-o amprentă I.E. se pot obţine: a) spontane ( neconştientizate, realizate fără concentrare )
a) toate caracteristicile F, B şi spirituale ale creatorului lor, b) cu cunoaştere ( conştientizate, realizate pe concentrare, cu un
inclusiv portretul robot scop precis )
b) toate datele informaţionale legate de evenimentele la care 7) în funcţie de realizarea lor:
acesta a participat a) amprente realizate de oameni
- amprenta I.E. este infinit mai exactă decât orice amprentă dactiloscopică b) amprente realizate de sv. vegetale sau animale
Clasificări: c) amprente realizate de existenţe diferite de cele de mai sus
1) după beneficitate: - amprente benefice ( cu EBF ≥ 81 % ) 8) în funcţie de originea realizatorilor:
- amprente malefice ( cu EBF < 81 % ) a) amprente ale realizatorilor tereştrii
- sv. umane nu pot crea amprente cu EBF > 100 % b) amprente cu realizatori astrali, care pot fi:
2) după intensitate: a) amprente slabe - de tip solar ( care provin din sistemul nostru solar )
b) amprente medii - de tip extrasolar
c) amprente puternice Exemple de amprente:
d) amprente foarte puternice 1) obiecte din antichitate care, de obicei, conţin amprente cu
3) după mărimea suprafeţei ( arată ca o pată ): necazurile şi problemele celor cărora le-au aparţinut sau cu
a) amprente cu suprafeţe mici ( Æ < 10 cm ) evenimentele neplăcute la care au fost „ martore “
b) amprente cu suprafeţe medii (10 cm < Æ < 30 cm ) 2) obiecte de „ artă neagră “ ( statuete, diferite tapiţerii etc. ),
c) amprente cu suprafeţe mari ( 30 cm < Æ < 80 cm ) amprentate malefic
d) amprente cu suprafeţe foarte mari ( Æ > 80 cm, până 3) diferite publicaţii cu conţinut necorespunzător, „ dubios “
la câţiva zeci de metri ) 4) amprente benefice realizate pe diferite talismane Observaţie:
4) după vârstă ( corespunzător perioadelor istorice în care au trăit a) realizarea amprentelor malefice constituie un păcat, chiar dacă
creatorii acestor amprente ) este făcut fără cunoaştere
a) amprente recente ( realizate de o perioadă de timp b) decodificarea amprentelor malefice este interzisă !
sub 1 an )
b) amprente vechi ( realizate de o perioadă de timp ce
depăşeşte 1 an )

66
Cursuri de inforenergetică – gradul III

c) amprentele malefice se anihilează; anihilarea lor este obligatorie şi benefici, specifici şi necesari realizării scopului propus ); se
face parte din procedurile de curăţare determină EBF ale amprentei, iar la valori mai mici de 100 % se
Procedura de anihilare a amprentelor malefice: reia procedura
1) biodetectăm amprenta pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai amprenta malefică “ Semnul Crucii
2) în starea ready se punem ambele palme deasupra amprentei Nu avem voie să intervenim în LA al cuiva cu nici una dintre tehnici !!!
biodetectate, la o distanţă de cca. 30 – 40 cm de aceasta sau de o
parte şi de alta a obiectului, în cazul obiectelor verticale L
8
3) rotindu-ne levogir ambele palme, ni le apropiem încet de suprafaţa
obiectului, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, se anihilează în totalitate orice energii malefice Spaţii I.E. simple
conţinute în această amprentă, se dezagregă şi se disipă orice I, E,
Alg şi concepte malefice, acum şi pentru totdeauna ! “
4) verificăm cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a amprentei Spaţiile I.E. constituie existenţe spaţiale de sine stătătoare, cu
malefice; dacă a mai rămas ceva, reluăm procedura ( palmele se individualitate în spaţiu şi timp fizic ( ocupă un volum spaţial diferit, au
apropie până la cca. 2 cm de suprafaţa amprentată ) un timp determinat ), cu un anumit conţinut I.E., în care sunt
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi ne facem Semnul implementaţi Alg specifici,( corespunzători scopului urmărit
Crucii de creator ), putând avea variabilităţi în timpul manifestării efectelor
Procedura de realizare a amprentelor I.E. benefice lor, efecte care se resimt în nişa I.E. care le conţine
1) se alege şi se determină Alg benefic ce urmează a fi implementat, - intensitatea lui I.E. scade în timp, acesta îşi măreşte volumul şi apoi se
având în vedere scopul propus ( ameliorarea SS şi a SV a fiinţelor disipează, beneficitatea rămânându-i constantă pe toată perioada
din apropiere, ameliorarea parametrilor, obţinerea unui anumit existenţei
rezultat ca efect benefic asupra unui sv. pe un anumit timp etc. ); - spaţiile I.E. conţin I.E. organizate în Alg specifici, cu anumite influenţe
Alg ales trebuie să aibă EBF de 100 % şi Ef gradul de complexitate asupra SV ale sv. sau asupra structurilor lângă care sau în care se găsesc -
de 100 % faţă de scopul propus spaţiile se mişcă conform Alg implementat, au dinamică proprie
2) se pun ambele palme la o distanţă de 1 – 2 cm faţă de zona care - vorbele rele aruncate la întâmplare, blestemele, descântecele malefice
trebuie amprentată creează spaţi malefice; conţinutul lor I.E. va fi malefic ( cu atât mai
3) palmele se rotesc levogir şi se îndepărtează încet de locul în care malefic, cu cât puterea de concentrare în timpul realizării spaţiului este
se creează amprenta, până la o distanţă convenabilă, în funcţie de mai mare )
condiţiile în care lucrăm; mişcarea levogiră se continuă până la - conţinutul I.E. al spaţiului are aceeaşi acţiune asupra destinatarului, ca şi
dobândirea unui sentiment de satisfacţie, linişte, datorie împlinită. autorul vorbelor, faptelor, gândurilor ( malefică sau benefică )
- mişcarea se face pe următorul Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului - spaţiile I.E. pot fi făcute conştient ( cu intenţie ) sau inconştient ( fără
şi al Sfântului Duh, se amprentează E şi I ...( numele obiectului sau intenţie )
locului vizualizat ); amprenta astfel creată va......................................
( se rosteşte algoritmul stabilit la început ! ) “
4) se verifică cu ansa şi raportorul cât la sută din necesarul E din
amprentă am realizat ( adică dacă s-au implementat toate I, E, Alg

67
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Scopul realizării spaţiului I.E. benefic: Caracteristicile spaţiilor I.E.:


1) înlocuieşte inforenergeticianul atunci când prezenţa acestuia este 1) au un volum, şi o formă sferică ( de obicei )
imposibilă ( inforenergeticianul nu poate fi lângă subiect, nu este 2) au cinematică proprie
agreat de persoana respectivă sau de cei din jur sau atunci când 3) au mod, timp şi viteză de acţiune proprie
avem de-a face cu persoane suferinde cu psihoze deosebit de 4) se algoritmează şi cu programe proprii de existenţă, stabilite de
grave, care pot deveni agresive, este la distanţe mari etc. ) creator
2) înlocuieşte inforenergeticianul în perioada dintre două şedinţe 5) sunt existenţe de sine stătătoare, în anumite locuri, în aer sau
3) pentru curăţarea unui sv. sau a unei SF la distanţă plasate pe anumite obiecte sau sv.
4) pentru redresarea unui sv. la distanţă 6) SP I.E. pot fi vizualizate de cei cu extrasensibilităţi optice
5) pentru antrenamente 7) culorile SP I.E. diferă în funcţie de EBF ale lor:
6) pentru obţinerea unor rezultate benefice asupra unor sv. vegetale, - cele benefice au culori de la roz deschis foarte luminos, până la
animale, umane, a unor zone cultivate, lăcaşe de odihnă, a unor nuanţe de alb – argintiu, auriu, opaliu, sunt calde, determină
produse alimentare etc. senzaţii plăcute, sentimente de bucurie
7) spaţii benefice de tip paznic ( de protecţie a unor sv. sau locuri - cele malefice sunt maronii sau pot fi gri – negru intens,
deosebit de importante din punct de vedere spiritual ) întunecate, iar la pipăit înţeapă, pişcă, produc furnicături, dureri
- se interzice realizarea de către inforenergeticieni de spaţii I.E. cu etc.
EBF sub 100 %; pentru realizarea lor se va folosi doar Lumina şi 8) SP pot fi determinate cu ansa, ca orice sursă de semnal I.E., li se
Iubirea Sfintei Treimi poate măsura EBF, precum şi alţi parametrii I.E. caracteristici
- spaţiul este un mijloc foarte puternic de acţiune directă, la orice distanţă, 9) SPM, ce conţin I şi Alg cu scopuri malefice, nu sunt suportate de
asupra beneficiarului sv. benefice, în special de plante şi de unele animale ( le perturbă
Este interzis ca prin spaţii I.E. să se acţioneze asupra LA al cuiva !!! - semnalele I.E. fundamentale şi structurile benefice );
în scopul PSV, iniţial se face un SP de „ curăţare I.E. “ cu Alg benefici - SPM se pot crea şi inconştient, spontan; ele se anihilează
specifici şi i se trimite beneficiarului ( sau se pune pe el ), obligatoriu, obligatoriu de către inforenergetician
înaintea SP de redresare I.E. 10) prin SP, pe lângă programul conţinut, se pot afla toate
- pentru fiecare scop în parte se realizează un SPB simplu, cu discernământ, caracteristicile I.E. şi fizice ale creatorului ( constituie astfel
în mod benefic maxim, corespunzător intereselor numai benefice ale cartea I.E. de vizită )
beneficiarului 11) persoanele cu EBF < 81 % pe F şi B şi EBF < 90 % pe N şi T nu li se
- un SPB de „ curăţare I.E. “ conţine: fac SP de redresare I.E., ci numai SP de „ curăţare I.E. “ Observaţii:
- Alg de anihilare a SPM, Alg de alungare a ENM, a CM, de anihilare I) este interzisă realizarea de SPM de către inforenergeticieni
a programelor şi caracteristicilor malefice ale ENBF şi de anihilare II) câinii sunt foarte sensibili la SPM - le ocolesc, îşi zbârlesc părul de-a
a amprentelor malefice lungul şirei spinării, latră şi sunt foarte iritaţi de efectul agresor al SPM;
- Alg de cinematică proprie, care asigură parcurgerea pacientului plantele sunt cele mai sensibile la prezenţa SPM - se vestejesc şi mor fără
de către SP de la cap la picioare şi înapoi, de mai multe ori, până la motiv fizic
realizarea anihilării; mişcarea SP se face levogir, în spirale care se
intersectează, astfel încât să nu rămână nici o parte neatinsă de
SP
- SPB „ curăţare I.E. “ va însoţi beneficiarul, oriunde se va duce acesta

68
Cursuri de inforenergetică – gradul III

III) dacă SP sunt puternice, induc prin rezonare variabilităţi ale BCF sv. şi dacă Ef < 90 %, SP se recheamă şi se reenergizează până la Ef =
din apropiere, iar acestea la rândul lor centrilor I.E. şi astfel sv. este 100 %
influenţat corespunzător de SP respectiv ( benefic sau malefic ) c) SP permanente
IV) gândurile de suspiciune, bănuială, gelozie, invidie etc. constituie SPM; 4) după complexitatea lor: a) SP simple (gradul III )
persoanele cu EBF < 81 %, datorită stărilor lor afective şi gândurilor lor, b) SP complexe - de la gradul IV în sus
pot produce pe o concentrare oarecare SPM la adresa persoanelor din jur 5) după cinematica lor: a) SP statice
( deochi, blestem etc. ) b) SP cu cinematică proprie, conform
- forma SPM este diferită de forma SPB ( care în mod normal este programului stabilit de realizator
sferică ), putând fi: conice, cilindrice, aciculare, stelate, sub formă de 6) în funcţie de destinatar: a) SP cu un destinatar
cârlige, baston, buzdugan, plăci etc. b) SP cu mai mulţi destinatari
- culoarea SPM este întotdeauna întunecată, maronie, vişinie sau neagră - 7) în funcţie de numărul de realizatori:
protecţia împotriva lor se realizează prin iluminarea tuturor structurilor a) SP individuale, realizate de o singură persoană
prin eforturi proprii de credinţă în Dumnezeu ( corespunzătoare fiecărei b) SP colective, realizate de două sau mai multe persoane
structuri ) Clasificarea spaţiilor: 8) în funcţie de poziţie: a) SP interioare
1) în funcţie de beneficitate: a) spaţii benefice ( EBF ³ 81 % ) b) SP exterioare
b) spaţii malefice ( EBF < 81 % ) Există 9) după mărimea lor:
SP cu EBF variabil ! Acestea sunt făcute cu cunoaştere şi conţin a) SP mici, cu diametrul până în 50 cm
anumite programe ce au înscrise informaţii cu o maleficitate foarte b) SP medii, cu diametrul între 50 cm – 1,5 m
ridicată, care acţionează ca un SPM în anumite ore, la anumite c) SP mari, cu diametrul între1,5 – 10 m
intervale de timp sau doar în anumite conjuncturi, d) SP foarte mari, cu diametrul peste 10 m
determinând victima să aibă un comportament de neînţeles pentru cei
din jur, instabil, agresor, iar alte perioade ale zilei sau în anumite I. Procedura de anihilare a spaţiilor I.E. malefice ( SPM ):
circumstanţe prezentându-se ca un SPB cu EBF acceptabil ( 81 % < EBF
< 88 % ) de obicei 1) în starea ready se biodetectează SPM, parcurgând sv. cu ansa
- acestea sunt farmecele; din punctul nostru de vedere, SP cu EBF variabil paralelă cu corpul, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi
sunt malefice şi trebuie anihilate al Sfântului Duh, caut numai SPM; dacă este interior, ansa să facă
- nu pot fi realizate SP cu EBF variabil cu EBF > 87 % 90° spre corpul persoanei, iar dacă este interior, ansa să facă 90°
- SPM cu EBF variabil se biodetectează ca orice alt SPM, introducând în spre exteriorul persoanei “
Alg: „......cu EBF variabil în timp.....” şi apoi se anihilează ca orice SPM 2) se aşează palmele de o parte şi de alta a SP, la limita exterioară
2) după modul de realizare: a) SP realizate cu intenţie, cu cunoaştere 3) rotind palmele levogir ( faţă de sv. respectiv ), le apropiem una de
b) SP spontane, realizate fără intenţie alta, fără a le atinge ( dacă SPM este interior, îl prindem între
3) după permanenţa lor în spaţiu şi timp: palme şi vizualizăm pe concentrare cum BCF palmelor noastre se
a) SP temporare, cu existenţă limitată în timp, putând acţiona de apropie, dezintegrând în totalitate SPM ), concentrându-ne pe Alg:
la o perioadă de câteva ore, până la ani de zile „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în
b) SP programate periodic – deoarece după un timp oarecare, deşi totalitate acest SPM cu Lumina Sfintei Treimi, radiată prin
rămân benefice, îşi disipează energiile, scăzându-le eficenţa ( Ef ); palmele mele “
în acest caz, la intervale de timp determinate, se măsoară Ef a SP

69
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4) se verifică, cu ansa, dacă a mai rămas ceva din acel SPM, caz în determinându-se EBF ale SP ( cât la sută din cele de mai sus, faţă de
care se reia procedura necesar, au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori mai
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii mici de 100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine această
valoare
II. Procedura de realizare a SPB: 7) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind în
gând numele Sfintei Treimi
1) se examinează destinatarul ( sau destinatarii ) şi, după efectuarea 8) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
analizei de caz, se stabileşte Alg optim al SP pentru persoana respectivă Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă la . .( destinatar )... şi să-şi
2) în starea ready se aşează ambele palme faţă în faţă, la o distanţă de îndeplinească misiunea ! Amin ! “ şi se face gestul aruncării SP în sus
cca. 30 cm una de alta 9) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii
3) rotind o palmă levogir ( palma stângă se menţine fixă şi se roteşte Observaţie: pentru a avea mai multă eficienţă la realizarea spaţiilor
palma dreaptă ) sau ambele palme într-o mişcare dublu levogiră, se I. E., inforenergeticienii trebuie să fie în stare de armonie,
delimitează conturul ( suprafaţa ) unei sfere cu raza de 15 – 20 cm, odihniţi, să aibă toate structurile în ordine
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
rog Sfânta Treime să pună în palmele mele toate acele I.E. benefice, III. Realizarea spaţiilor benefice de curăţare:
specifice şi necesare pentru realizarea şi energizarea foarte puternică,
intens pozitivă, benefică a acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei - un SPB de curăţare va conţine toţi Alg de curăţare astfel:
Treimi, la care adaug toată iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai - anihilarea SPM, cu sau fără program sau cu EBF variabil, activate
frumos în mine. Acest SPB va ................( se introduc Alg determinaţi şi sau neactivate
formulaţi la punctul 1 ) ! “ - alungarea ENM sau CM
4) se stabileşte cinematica ( de exemplu, dacă este un SP pentru o - anihilarea tuturor programelor şi caracteristicilor malefice ale
persoană, rostim: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest ENBF
spaţiu va parcurge...( persoana ) ...din creştet până la vârful degetelor de la - anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil, cu
picioare şi invers, în spirale levogire, care se intersectează continuu şi o va sau fără program, activate sau neactivate
însoţi oriunde aceasta va merge, realizând algoritmii implementaţi în el ! “ Procedura:
5) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 1) în starea ready se realizează suportul spaţiului de curăţare, rotind
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al palmele într-o mişcare dublu levogiră sau simplu levogiră, concentrândune pe
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, până Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să
când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa şi se va pune la pună în palmele mele toate acele I.E. benefice, specifice şi necesare pentru
dispoziţia Tatălui Ceresc ! “ realizarea şi energizarea foarte puternică, intens pozitivă, benefică a
- SP poate fi rechemat şi reenergizat acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi, la care adaug toată
- se rămâne pe această concentrare de energizare puternică până la apariţia iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai frumos în mine. Acest SPB va
sentimentului de linişte, siguranţă, satisfacţie, realizare, relaxare; în palme, ...................................................( se introduce Alg de curăţare în ordinea:
în acest timp, se va simţi o tensiune puternică şi o senzaţie de căldură, - anihilarea SPM cu sau fără program, cu EBF variabil, activate sau
proporţională cu intensitatea concentrării neactivate
6) se determină cu ansa şi raportorul dacă SP conţine toate I.E., Alg şi
programele specifice şi necesare pentru realizarea obiectivului propus,

70
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- alungarea ENM şi CM ordinea:


- anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E malefice ale ENBF - reducerea APEB, anihilarea BCFV al agenţilor patogeni, anihilarea
- anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil, cu şi eliminarea pe cale naturală, nedureroasă, în timp optim, a tuturor
sau fără program, activate şi neactivate ) ! “ toxinelor din organismul respectiv
2) se stabileşte cinematica: : „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului - energizarea locală şi generală , pe Alg cunoscuţi
Duh, acest spaţiu va parcurge ..( persoana )...din creştet până la vârful - amplificarea BCFV
degetelor de la picioare şi invers, în spirale levogire, care se intersectează 3) se parcurg în continuare toate celelalte puncte ca şi la SP de curăţare
continuu şi o va însoţi oriunde aceasta va merge, iar în tot acest timp îi va Observaţie:
curăţa toate celulele, structurile, BCF şi centrii I.E. ! “ a) SP de redresare se fac numai pentru sv. cu EBF pot. mom. minim pe N şi T ≥
3) ) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 90 %, iar pentru cele cu 81 % ≤ EBFpot. mom. ≤ 90 % pe N şi T, doar când se
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al află în stare de urgenţă I.E.
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, până b) se realizează şi se trimite întotdeauna numai după SPB de curăţare sau
când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa ! “ ( sau va fi după ce au fost introduşi Alg de curăţare în acelaşi SP
rechemat pentru energizare ) c) în cazul persoanelor care prezintă ABEP multe şi mari, pentru o
4) se determină cu ansa şi raportorul EBF ale SP ( cât la sută din necesar, eficienţă mai mare, dacă acestea au EBF de lucru pentru redresare, este
au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori mai mici de recomandabil să se trimită mai multe SP statice pentru fiecare organ
100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine această valoare puternic afectat şi un SP dinamic de redresare pentru întregul sv.
5) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind în c) se recomandă a se lucra cu SP cu Alg specifici pentru rezolvarea
gând numele Sfintei Treimi diferitelor afecţiuni
6) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă să-şi îndeplinească misiunea ! Amin ! “ IV. Spaţii I.E. de tip paznic
şi se face gestul aruncării SP în sus
7) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii - se realizează la fel ca SP de curăţare pentru o persoană, însă la punctul 2
Observaţie: pentru persoanele care vor să se lase de fumat şi de se introduce Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest SP
băutură, pe lângă Alg de curăţare obişnuiţi, mai introducem Alg de va conţine groaza de moartea cea mai cumplită cunoscută a ţânţarilor,
anihilare a tuturor I.E. care determină plăcerea, satisfacţia, dorinţa gândacilor, şoarecilor etc., va împiedica apropierea de..( se precizează şi se
de a fuma ( bea ), precum şi aceia de a le crea o stare I.E. foarte vizualizează zona ) a ţânţarilor, gândacilor, şoarecilor etc. Aceştia să
neplăcută, de repulsie, neplăcere, greaţă la semnalizarea mirosului meargă acolo unde vrea bunul Dumnezeu ! Amin ! “
acestora sau a gustului lor, ori a vederii lor, de anihilare a Alg malefici - la punctul 3 se stabileşte cinematica dorită
care alimentează şi susţin dependenţa de aceste vicii, din toate
structurile. V. Exerciţi şi antrenamente cu spaţii I.E.
Se pot face SPB pentru casă ( curăţă casa şi toate persoanele care
intră în casă ) - se pot face SP cu următoarele scopuri:
III. Spaţii de redresare pentru sv.
Procedură:
1) se realizează suportul SP, conform procedurii de mai sus
2) se introduc Alg de redresare corespunzător tehnicilor de redresare, în

71
Cursuri de inforenergetică – gradul III

1) biodetecţii: a) simple 1) după beneficitate:


b) complexe a) benefice ( ENB ), cu EBF ≥ 81 % în timpul vieţii cu trup, iar în
2) realizări cu diferite efecte I.E. benefice la distanţă pentru: timpul vieţii fără trup, cu EBF > 100 %
- terenuri agricole b) malefice ( ENM ), cu – 72 % < EBF < 81 % în timpul vieţii cu trup
- grajduri, staule, animale etc. şi până la – 18.000 în timpul vieţii fără trup
- oameni 2) după mărime: a) mici ( cu Ø < 20 cm )
3) cu ajutorul SPB simple se pot realiza: b) medii (cu 20 cm < Ø ≤ 80 cm )
- decodificări de mesaje ( cuvinte, imagini, stări c) mari ( cu 80 cm < Ø ≤ 2 m )
de spirit, sentimente, afecte etc. ) d) foarte mari ( cu Ø peste 2 m, până la 400 – 500 m )
- biodetecţii şi decodificări de mesaje - EN mari şi foarte mari au capacitatea de a-şi concentra conţinutul şi de a
se modela, ceea ce determină unele fenomene şi manifestări fizice, de
multe ori de natură mecanică
9
L

- variabilitatea particulelor solide şi lichide în suspensie, din atmosferă, ca


urmare a variabilităţii electrostatice ( produse de variabilităţile EN ),
Entităţi de tip noesic ( EN ) determină modificarea coeficientului de refracţie a luminii, în special în EN
respective şi, de aici, modificarea luminozităţii EN.
- oamenii prezenţi în apropierea EN, furnizează acestora energii, care de
EN sunt existenţe de sine stătătoare, care provin din fostele SN ce au multe ori fac EN vizibile pe pelicula fotografică
aparţinut unui sv. vegetal, animal sau uman şi care au rămas după 3) în funcţie de fostele sv. cărora le-au aparţinut şi după gradul lor de
pierderea SF şi SB de către acesta, adică au purtat numele de SN inteligenţă:
atâta timp cât au fost implementate într-o SF, decesul unui sv. a) stihii sau duhuri ale naturii – provin din sv. vegetale, animale
determinând rămânerea numai a SN de tip nemuritor, formată din mai sau chiar de la sv. de tip uman, dar aflate într-un stadiu primar de
multe structuri, întocmai ca o „ ceapă nemuritoare “ care determină evoluţie; capacitatea lor de a forma Alg inteligenţi este foarte
apariţia unei EN; aceste EN au o existenţă veşnică scăzută
- unele EN, cu LA al lor, şi-au manifestat caracteristicile I.E. negative - aceste EN sunt caracterizate de instabilitatea comportamentală,
proprii, autocondamnându-se la o „ cădere din ceruri “ şi ca urmare, aceste irascibilitate; pot produce fenomene luminoase, sau chiar
EN coboară în plan terestru, căpătând trup şi raţiune în încarnări succesive, materializări parţiale ale ultimei structuri vii( fizice ) avute
intrând sub legea karmei; dacă în viaţa cu trup îşi manifestă în continuare ( partea superioară a sv. ), pot produce efecte sonore sau chiar
aceste caracteristici I.E. negative, după deces, ele vor ajunge în ceruri mai mişcări de obiecte
joase decât cel din care au venit iniţial la întrupare - staţionează în diferite locuri din natură, iar EBF ale lor este
- în timpul vieţii cu SF şi SB a EN ( atunci SN ), fiinţa umană nu poate avea cuprins între – 300 şi + 300
EBF < - 72 % sau EBF > 100 % - pot fi vizualizate – de obicei de culoare cenuşie, dar prezintă şi
- în viaţa fără SF şi SB, EN pot avea EBF cu valori ce pornesc de la – 18.000 diferite nuanţe: între portocaliu şi negru, în funcţie de EBF
( cel mai coborât posibil ) şi ajung peste + 100 ( până la câteva milioane sau, - pot crea manifestări contradictorii, - de exemplu: spiriduşi,
în cazul Entităţilor Divine, chiar infinit ) gnomi, elfi ( EN ale Pământului ), ondine, sirene ( EN ale apelor ),
silfide, zâne, muze ( EN ale aerului ), salamandra ( EN de foc )
Clasificare: - evită oamenii, însă preferă copii (, care pot să le vadă ),

72
Cursuri de inforenergetică – gradul III

deoarece aceste EN sunt scăzute, acest lucru aflate, decât dacă „ intrusul “ malefic – demon, ENM, duhuri
jucăuşe, dar mai puţin datorându-se misiunii primite îndeplineşte anumite calităţi rele etc. ( prin I.E. coborâte
înţelepte şi inteligente; pot să „ de pază “ d) îngerii păzitori – încă de şi săvârşirea de fapte rele,
apară pe unele fotografii - sunt ENB cu EBF originare la naştere, fiecare om are cel persoana respectivă cheamă
b) duhuri ale locurilor – ale pozitive ( putând ajunge la + puţin o ENB, cu misiunea de la practic ENM, devenind pradă
munţilor, peşterilor, 4.000 ca EN sau în viaţa cu Dumnezeu să-l apere de rele şi gazdă pentru ele )
pădurilor, lacurilor sau ale trup până la + 90 % ), dar pe şi să-i conducă paşii în viaţă, e) EN ce se găsesc în
altor locuri de pe planetă – timpul executării misiunii EBF astfel încât să poată realiza perioada de tranziţie dintre
sunt EN cu EBF diferite devin negative, putând scădea cât mai multe din Voia decesul clinic şi cel biologic –
( bune sau rele ), de regulă cu până la – 5.000; la ieşirea din Domnului în această perioadă are loc
misiuni în curs de executare misiune EN revine la EBF - sunt EN de tip paznic, pe refacerea, reglarea unicităţii
c) EN de tip paznic ale iniţiale sau chiar mai mari ( în care le avem fiecare, care ne proprii, care la om durează un
unor locuri din natură, în care această situaţie ca răsplată a ajută şi ne sfătuiesc în timp variabil, între 1,5 ani,
se găsesc diferite obiecte de îndeplinirii misiunii ) privinţa faptelor bune pe care până la 7 ani
interes material sau spiritual - ENP pot declanşa le avem de făcut; numai cine - cu cât sv. este mai evoluat,
( lăcaşuri de cult, tezaure, catastrofe fizice, modificări îşi ascultă propriul suflet le cu atât perioada de tranziţie
rămăşiţe ale unor SF ale vremii, accidentarea aude şi le înţelege este mai scurtă; în timpul ei
aparţinând unor personalităţi intruşilor, desprinderi de - îngerii păzitori stau în nu este bine, nu este permis
spirituale, ruine de biserici, pietre, avalanşe etc. apropierea oamenilor de care să se ia legătura cu aceste EN
altare, şcoli şi biblioteci de - pătrunderea în zona „ păzită au grijă, inducându-le I cu prin spiritism, aceasta
spiritualitate, temple sau “ cu gânduri, intenţii bune, caracter benefic producând suferinţe EN,
locuri în care deocamdată nu paşnice poate determina ENP - când omul respectiv nelăsând-o să evolueze în
se găseşte nimic, dar care să ajute, susţină şi să apere respinge cu LA alternativele linişte
conform planurilor Sfintei persoanele, ca să-şi poată benefice ale ENB, începe să - în primele 9 zile de la
Treimi vor fi de importanţă în îndeplinii faptele bune pe care comită fapte rele; dacă decesul clinic se degajă între
viitor le au de făcut acestea sunt repetate, 40 - 60 % din SN, până la 40
- EN de tip paznic ( ENP ) au - aceste EN cu LA al lor, au produc vibraţii atât de joase ( de zile se degajă spre 80 %,
o caracteristică: iniţial, în renunţat la evoluţia normală inforenergiile lui au EBF ce se iar mai apoi, într-un ritm
marea majoritate a cazurilor, prin intermediul întrupărilor micşorează continuu ), încât descrescător, până la 7 ani,
ele au fost ENB în timpul succesive, pentru a-şi persoana va intra din ce în ce se degajă restul până la 100
vieţii, şi au îndeplinit această îndeplinii misiunea, din iubire mai greu în rezonanţă I.E. cu %
funcţie de paznic în ultima lor şi credinţă propriul îngeraş păzitor, care - atitudinile fireşti faţă de
existenţă terestră cu trup şi - această stare de fapt poate este obligat în final să-l cei decedaţi sunt acelea de
raţiune dura uneori mii de ani părăsească, se îndepărtează, iubire, de împăcare cu
- la măsurarea EBF ale - de obicei, obiectivele păzite locul lui fiind ocupat de un situaţia respectivă şi nu
acestor EN se constată că de ENP nu pot fi valorificate înger păzitor al karmei acelea de deznădejde, care
uneori acestea pot fi foarte şi, câteodată, nici măcar individului, care are caracter provoacă multă suferinţă EN

73
Cursuri de inforenergetică – gradul III

abia formate 3) cu EBF cuprinse între + 500 pe corpul ceresc respectiv, cu


f) EN de tip decăzut ( ENM ) avea loc atâta timp cât ENM există şi + 1.800 sunt îngeri păzitori activitate în Universul nostru ( cu
– în timpul vieţii cu trup fiind în BCF şi structurile acestuia 4) EN strategi tereştri, care EBF cuprins între + 4.500 şi +
oameni răi, aceste ENM sunt - în funcţie de EBF ale lor, ENM pot coordonează activităţile 8.500 )
incapabilei de iubire şi iertare, determina apariţia de ABEP în benefice sau malefice ale - sunt mesageri ai altor arhistrategi
nu pot face şi nu pot mobiliza perioade mai lungi sau mai scurte planetei, în funcţie de EBF al mai mari, care aduc Voia Lui
alte EN pentru a face fapte - un tip special de ENM este aşa- lor ( au EBF cuprinse între ± Dumnezeu la nivel terestru
bune în numele şi Slava Sfintei zisul comando de ENM ( CM ) 600 şi ± 1.200 ) 8) arhistrategi care coordonează
Treimi - cel din centru este cel mai 5) arhistrategii tereştri, care activitatea spirituală pe Pământ ( cu
- la baza tuturor stărilor puternic şi îşi ascunde, prin poziţia coordonează toate planurile EBF cuprins între + 8.500 şi +
patogene grave sau foarte sa, atât neputinţele de iubire, cât şi Sfintei Treimi pentru această 12.500 )
grave stau întotdeauna ENM; intenţiile de a acţiona în viitor planetă, toate acţiunile şi 9) EN arhistrategi astrali benefici
ele parazitează sv. şi determină variabilităţile de pe planeta sau malefici, specializaţi pe diferite
formarea de ABEP, noastră, pe grupuri de sv. şi de domenii de activitate, ( cu EBF
coordonează agenţii fizici domenii pozitive sau negative cuprins între ± 12.500 şi ± 18.000 )
malefici de tip microbi, viruşi ( au EBF cuprinse între ± 1.200 Observaţie: toate EN de mai sus se
etc. şi ± 4.500 ) găsesc în Cerurile ± 7,2, inclusiv
- ENM sunt atrase de vibraţiile - coordonatorul arhistrategilor 10 ) EN sfinte – se găsesc în Cerul 8
joase ale celor care săvârşesc de lumină tereştri este şi sunt specialişti coordonatori ai
păcate, iar alungarea lor entitatea lui Moise tuturor variabilităţilor
reprezintă o tehnică de - începând din acest secol, corespunzătoare tuturor Cerurilor
curăţare I.E. care se repetă de Mântuitorul Isus Cristos este inferioare Cerului 8 ( au EBF cuprins
multe ori în timp, pentru a-i da cel care a preluat şi„ urmăreşte între + 18.000 şi + 59.000 )
persoanei suferinde răgazul evidenţa “ oricărui sv. şi suflet 11) EN cu responsabilităţi în
necesar vindecării ( în primul uman, ţinută în fiecare cer sub realizarea planurilor Sfintei Treimi
rând a SN ) supervizarea coordonatorului – Sfinţii Arhangheli (cu EBF cuprins
- gândind, vorbind, făcând ceea de cer între + 59.000 şi + 80.000 )
ce contravine Voii Sfintei 6) arhistrategii de tip curieri - aceştia intervin în momente grele,
Treimi ne punem în astrali – care sunt mesageri pentru a restabilii Ordinea
inferioritate faţă de aceste Voii Sfintei Treimi, pentru 12) Sfinţii Serafimi şi Sfinţii
existenţe, care ne pot afecta Universul nostru ( cu EBF Heruvimi – cei care îşi feresc ochii
doar în acest mod, doar pe cuprins între + 1.200 şi cu aripile de Lumina Sfintei Treimi (
această cale 4.500 ) cu EBF cuprins între + 80.000 şi +
- însănătoşirea unui sv. nu poate 7) arhistrategii de tip Cosmic, 200.000 ); EBF ale lor pot varia
Clasificarea EN în funcţie de astral, coordonatori de corpuri când au sarcini deosebite de la
EBF: cereşti, care au în subordine Dumnezeu, ajungând la valori
1) cu EBF cuprinse între + 81 şi + 300 sunt EBF în tranzit toţi strategii şi arhistrategii de cuprinse între 1.000.000 şi
2) cu EBF cuprinse între + 300 şi + 600 sunt sfinţi martiri

74
Cursuri de inforenergetică – gradul III

15.000.000 longevitatea, astfel încât să-şi bune hărăzite de Dumnezeu


13) EN din preajma lui Dumnezeu, ( spirite ale poată îndeplinii toate faptele bune pentru ea ! Amin ! “
care se deplasează numai cu focului ) îngerii hărăzite lor de Dumnezeu 2) se întorc palmele spre fiinţa
misiuni cu totul şi cu totul speciale ( spirite ale - ENB asigură rezistenţa sv. la din faţă şi se parcurge din creştet
(cu EBF peste + 200.000 ); în crepusculului ) agresiune până la degetele picioarelor, rotind
timpul îndeplinirii misiunii lor, EBF - în a doua ierarhie sunt: Domni, - atragerea a cât mai multor ENB mâinile levogir şi configurând
ale lor tinde spre infinit ( nu poate Puteri, Împăraţi de către o persoană se realizează Semnul Sfintei Cruci,
fi măsurat ) - între Cerul 9 şi Cerul 10 există prin strădaniile proprii de a face concentrându-ne pe Alg: „ În
14) EN Divine din Cetatea de un număr foarte mare de EN Voia Sfintei Treimi şi constituie numele Tatălui, al Fiului şi al
Opal ( Cerul 10 ) – Sfânta Treime, sfinte, aflate în ultima etapă de adevărata protecţie a persoanei Sfântului Duh, intraţi acum în
Sfânta Fecioară Maria, ceilalţi 32 evoluţie a oricărei EN: aceia de respective fiinţa aceasta, pentru a o putea
de fi de Dumnezeu; au EBF reunificare cu Tatăl Ceresc - orice alt tip de protecţie păzi, iubi, ajuta, pentru a-i da
infinite, nu pot fi măsurate - EN din Cerul 10 au EBF cuprins constituie un procedeu de putere şi a o sfătui ca să se
- sfinţii Arhangheli, sfinţii între + 135.000 şi + ¥ importanţă secundară şi este vindece şi să-şi poată face toate
Heruvimi, sfinţii Serafimi şi alte Observaţii: temporar faptele bune hărăzite ei de Sfânta
EN superioare se găsesc în Cerul I) în prezenţa EN din Cerul 9 sau Treime ! Amin ! “
9, unde se află EN a lui Zamolxes, 10, se simte miros de smirnă, Procedura de chemare a ENB: 3) se suflă Duhul Sfânt peste
Decebal, Ştefan cel Mare, Budha , tămâie, mir, busuioc, pâine fiinţă, în formă de Cruce,
Ioan Botezătorul etc. proaspătă, zăpadă proaspătă etc. - se aplică la finalul şedinţei de rostindu-se în gând numele Sfintei
- din cerul 9 fac parte şi cele 9 II) în prezenţa ENB din Cerurile terapie, înaintea optimizării Treimi şi spunând în gând această
ierarhii îngereşti: superioare, de obicei, oamenii alimentare şi numai pentru rugăciune: „ Las grija acestei
1) sfinţii Serafimi lăcrimează, sau plâng persoanele cu EBFpot minim pe N şi T fiinţe, a vindecării şi sănătăţii ei în
( spirite ale iubirii ) - numărul EN de tip noesic este ≥ 90 % mâna Ta Tată Ceresc, aşa cum ne-
sfinţii Heruvimi ( mult mai mare decât numărul 1) în stare ready, se ţin ambele a învăţat Fiul Tău. Amin ! “
spirite ale straturilor noesice aparţinând sv. palme în sus, la nivelul pieptului, 4) ne facem Semnul Sfintei Cruci,
armoniei ) cunoscute; astfel, pentru un sv. se rotindule încet levogir în plan mulţumim Sfintei Treimi pentru
tronurile ( spirite pot concentra şi pot lucra un orizontal şi mişcând degetele, ne ajutor, mulţumim tuturor ENB
ale voinţei ) număr foarte mare de EN de tip concentrăm pe Alg: „ În numele care au venit, le dăruim tot ce
2) Kyriotetes noesic ( pozitive sau negative ) Tatălui, al Fiului şi al Sfântului avem mai bun şi mai frumos în noi,
( spirite ale înţelepciunii ) - la sfârşitul tuturor procedurilor Duh, Te rog fierbinte, Doamne toată iubirea noastră şi rugăm
Dynamis ( spirite I.E., înainte de optimizarea Dumnezeule Tată Ceresc, Isuse Sfânta Treime să le răsplătească
ale mişcării ) alimentară şi medicamentoasă, se Cristoase, Sfinte Duh, trimite
Exusiai ( spirite cheamă întotdeauna ENB care pot acum în palmele mele toate ENB
ale formei ) şi vor să vină, să intre în BCF şi care trebuie, vor şi pot să vină să
3) Arhai ( spirite ale structurile pacienţilor cu EBF pe N o ajute pe fiinţa din faţa mea să
personalităţii ) şi T > 90 %, pentru a-i ajuta să se se vindece rapid, total, permanent,
Arhanghelii vindece, să le mărească pentru a-şi putea face faptele

75
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Observaţie: Duh, afară acum şi pentru ( păcate, vulnerabilităţi ), astfel b) inducerea fricii şi a
I) în timpul aplicării procedurii, totdeauna, din această fiinţă şi din încât acesta să fie mai uşor neîncrederii în potenţele proprii
unele persoane lăcrimează, chiar această ţară şi să te duci acolo agresat - ENBF se adaptează sau a fiinţelor pe care le iubeşte
plâng, îşi simt sufletul plin de unde Dumnezeu ţi-a hărăzit locul slăbiciunilor omului şi atacă sau care o iubesc pe victimă
iubire; copii, mai ales cei mici, văd pentru totdeauna ! “ folosindu-se de I.E. malefice ale c) inducerea stării de
entităţile benefice 3) se verifică cu ansa dacă a mai acestor slăbiciuni ( în special cele nemulţumire, de nerealizare
II) este recomandabil să solicităm rămas ceva din acel ENM, caz în sexuale ) personală, teamă difuză fără nici o
mereu Sfintei Treimi să trimită care se reia procedura până la - o ENBF este rezultatul fuziunii cauză, irascibilitate crescută
toate ENB care trebuie, pot şi vor dispariţia totală dintre o ENB slabă (Cerul + 4 ) şi o d) sădeşte suspiciuni între
să ne ajute în activităţile pe care 4) mulţumim Sfintei Treimi EN conceptuală malefică ( ENCM ) victimă şi fiinţele iubite de
le desfăşurăm şi apoi să le pentru ajutor şi ne facem Semnul puternică din Cerurile – 6,8 până la aceasta
mulţumim şi să mulţumim Sfintei Crucii Observaţie: –7,2 e) incapacitate de decizie şi
Treimi, rugând-O să le - pentru ENM de tip CM, - legătura actuală se produce în inconsecvenţă în deciziile luate
răsplătească procedura de alungare este anumite împrejurări şi are la bază
III) este recomandabil ca cele de identică o legătură afectivă foarte veche,
la punctul II să le aplicăm şi - ABEP au efect de antenă, dintr-o altă viaţă anterioară cu
pentru alte persoane benefice vibraţia lor joasă atrăgând ENM trup şi raţiune, când s-a confundat
- ENM din exterior creează noi atracţia fizică cu iubirea şi astfel,
Procedura de alungare a ENM ABEP, apropiindu-se încet de ENB a fost aservită ENCM
victimă şi intrând în organul vizat - învelişul benefic poate avea EBF
1) se biodetectează ENM, destul de mari ( + 300 ) şi se
L
10
parcurgând fiinţa cu ansa paralelă manifestă numai în timpul zilei,
cu corpul, pe concentrarea: „ În între orele 6 şi 24
numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, caut numai ENM
ENB false ( ENBF ) - EN inferioară principală poate
avea EBF foarte coborâte ( -
( sau CM, EN cu EBF variabil ); 2.500 sau chiar mai jos ), fiind
dacă este interior, ansa să facă ENBF sunt EN specializate întotdeauna o arhistrategă
90° spre corpul persoanei, iar dacă inteligente de tip malefic, care malefică, care se manifestă în
este exterior, să facă 90° spre prezintă un înveliş benefic fals, timpul nopţii între orele 0 şi 6,
exteriorul persoanei ! “ care este utilizat pentru a putea atunci când sv. diurne se
2) în starea ready se aşează perturba BCF fără ca sv. odihnesc şi sunt mai vulnerabile
palmele de o parte şi de alta a respectiv să fie alertat de la agresiuni Simptomele agresiunii
ENM şi se face gestul aruncării apropierea unui factor malefic - ENBF
afară, pe drumul cel mai scurt, ENM ( prin intermediul BCFP ), a) coşmaruri în timpul nopţii, cu
care evită corpul sau organele păcălind astfel viitoarele victime, subiecte la care victima este
vitale, rostind Alg: „ În numele pentru a culege informaţii sensibilă, care urmăresc
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului referitoare la sv. în cauză dezorientarea ei

76
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- la ENBF se anihilează programul bazin, se revine apoi cu palmele - terapiile cele mai compatibile,
şi caracteristica malefică, după până în dreptul pieptului, unde cu o fitotera pentru a se obţine afectele de
aplicarea procedurii EN devenind o mişcare bruscă din stânga spre pia vindecare totală, rapidă,
ENB slabă în curs de evoluţie dreapta se încheie semnul Sfintei - permanentă ( creştine ); aceasta,
- ENBF se plasează de obicei în Cruci spaţiale, concentrându-ne pe aromote pentru că unele tehnici, ştiinţe,
interiorul victimei, constituind un Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi rapia sunt cele mai compatibile unor
blocaj pentru ENB, care nu mai pot al Sfântului Duh, se anihilează în - oameni cu alte specialităţi decât
ajuta sv. totalitate toate programele şi acupunct ale creştinilor, aparţinând altor
- ENBF poate fi vizualizată de caracteristicile I.E. malefice ale ura religii, cu alte caracteristic umane
către cei cu extrasensibilităţi, acestei ENBF acum şi pentru -
arătând ca o zăpadă murdară şi totdeauna ! “ heliopunc L
12
poziţionându-se de obicei în zona 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi tura
pieptului victimei pentru ajutor şi se face semnul -
crucii iridologia
Procedura de anihilare a - procedura de alungare a ENM şi ( diagnos
Telep
programelor şi caracteristicilor cea de anihilare a programelor şi ticarea atia
I.E. malefice ale ENBF caracterelor malefice din ENBF după
fac parte din „ tehnicile de iris )
1) în stare ready se Telepatia este fenomenul prin
curăţare I.E.“ -
biodetectează ENBF care se transmit I între două
- orice bolnav psihic are ENBF astrologi
2) se aşează ambele mâini în sv., altfel decât pe căi
- ENBF constituie agresiunea CM a
formă de Cruce ( palma dreaptă convenţionale; este fenomenul de
cea mai frecventă în societatea -
spre pacient, palma stângă spre comunicare la
modernă, fiind întâlnită în argiloter
terapeut ) în dreptul frunţii majoritatea stărilor patogene, pe apia şi
victimei, concentrându-ne pe Alg: „ lângă alţi factori agresori alte
În numele Tatălui, al Fiului şi al ştiinţe
Sfântului Duh, palmele formează L
11 benefice
Sfânta Cruce IE de Lumină şi - pot fi benefice, însă nu în toate
Iubire, cu piramida biconică I.E. cazurile, următoarele ştiinţe
aurie în centru, din care ţâşneşte Terapii compatibile realizate prin contactul dintre
Sfântul Duh “
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până
I.E. vindecător şi suferind: - Rhei-qi
- masajele
la apariţia sentimentului de - presopunctura
realizare - sunt compatibile în - reflexoterapia
3) se rotesc palmele în formă de inforenergetică, însă de sine etc.
Cruce în sens levogir, cu mişcări stătătoare următoarele ştiinţe, - inforenergeticianul, prin
ample, din creştet până mai jos de care nu trebuie însă amestecate: determinări, va stabili care sunt

77
Cursuri de inforenergetică – gradul III

distanţă ( în afara în timpul stabilirii contactului fi nevoie Exemplul 2: legate de pacient, diagnosticul
mijloacelor de telepatic - se alege un set de 5 cifre, apoi medical, precum şi parametrii
comunicare uzuală ) - trebuie evitaţi factorii de culori; se emite imaginea culorii I.E. ai pacientului.
a unor imagini, perturbatori mecanici, acustici sau a cifrei sau cuvântul care o - fişa Y se completează imediat
gânduri, sentimente subtili desemnează sau şi una şi alta ( se după aplicarea tehnicilor de
- fizicianul german Zenner a pus la emit diferite imagini statice, de curăţare, măsurându-se parametrii
etc.
punct un sistem de antrenament exemplu, apoi imagini dinamice ) pacientului la fiecare şedinţă; de
- în cadrul fenomenului telepatic
telepatic, compus din mai multe - pentru încercările de început asemenea, în fişa Y se notează
sunt necesare cel puţin un
exerciţii, care a fost utilizat în este bine ca primele imagini să fie optimizările alimentare şi
emiţător ( E ) şi un receptor ( R ),
SUA: Exemplul 1: transmise din locuri cunoscute de medicamentoase recente, făcute
care eventual se schimbă
- se alege un set de 5 simboluri şi R, ulterior acest lucru nemaifiind de terapeut, şi dozele la care
alternativ
se emite de către E un anumit necesar persoana a avut modificări
- emisia – recepţia sunt fără
simbol, folosind imaginea lui sau Exemplul 3: semnificative în structurile ei
contact, excluzându-se potenţele
cuvântul care îl desemnează sau şi - se pot transmite sentimente, - la fiecare şedinţă:
celor 5 organe de simţ
una şi alta afecte specifice sau mesaje a) se încercuiesc
- rapoartele R1 şi R2 trebuie să fie
- pentru încercările de început - pentru telepatie este important parametrii I.E.
maxime în timpul desfăşurării
este bine ca E şi R să fie în aceeaşi nu numai măsurarea BCF, ci şi necorespunzători
contactului telepatic
încăpere; se vor face seturi de calitatea lor; BCFE şi BCFR ale celor
- în funcţie de distanţa la care
câte 10 încercări implicaţi trebuie să fie de aceeaşi
are loc, telepatia poate fi:
calitate pentru a putea rezona
1) telepatia la vedere –
- între persoanele implicate
subiecţii se pot vedea între ei
trebuie să existe C
2) telepatia la distanţe mici
1 2 3 4 5 6 7 - în cazul transmisiei de mesaje,
– până la 1 – 2 km
decodificarea conţinutului lor se
3) telepatia la distanţe
Δ Ο » Ο poate realiza şi cu ansa şi
mari – până la 1.000 km
* * raportorul
4) telepatia la distanţe
foarte mari – peste 1.000 km
Δ Ο * » Ο *
- telepatia se produce prin apariţia
unui string I.E., care se formează
L13
de la E spre R, iar după caz, şi - E notează ce a emis, iar R ce a
invers recepţionat
- pentru realizarea telepatiei, - emisia durează în jur de 5 – 10 Fişa Y ( PSI )
trebuie ca R să intre în rezonanţă secunde pentru fiecare simbol
cu E, iar între ei trebuie să existe - ulterior se pot folosi exerciţii la
Este o fişă care se completează
C pe N şi T peste 90 %, iar SV pe distanţă, iniţial stabilindu-se o
pentru fiecare pacient în parte;
B şi N trebuie să le fie peste 90 % anumită oră pentru emisie –
cuprinde câteva date personale
recepţie, iar după aceea nu va mai

78
Cursuri de inforenergetică – gradul III

b) se notează în fişa L
14 - alungarea ENM şi CM pentru pacient
Y numai valorile - anihilarea programelor - un SP de redresare
parametrilor I.E. şi caracteristicilor malefice din ( dacă are parametrii I.E.
care se referă la Fazele de lucru care ENBF corespunzători )
SS, SV, centrii
trebuie parcurse în - anihilarea amprentelor - un SP de curăţare
I.E., la organele I.E. malefice pentru casa pacientului
care sunt cele abordarea unei
mai afectate, 4) se completează fişa PSI
precum şi ce
persoane prin terapie 5) dacă persoana are EBF pe N şi
L
15

factori agresori I.E. T ³ 90 % ( valori potenţiale


minime ) se aplică şi procedurile de
I.E. s-au găsit
redresare astfel: Sacralizarea
prezenţi la
începutul 1) rugăm persoana să ia loc, să - reducerea ABEP activităţilo
şedinţei, pentru a se relaxeze, să stea comod, cu - energizarea locală
putea urmări picioarele apropiate, cu palmele - energizarea generală r
variabilitatea SS, pe genunchi, fără să le atingă; o - amplificarea BCFV personale
SV, rugăm să respire profund şi rar 6) se aplică procedura de
particularităţile în tot timpul procedurilor, să-şi chemare a ENB ale
facă Semnul Crucii, să închidă
suferindului etc. 7) rugăm persoana să-şi deschidă
terapeutul
c) se estimează ochii şi să spună „ Tatăl Nostru ochii, să-şi facă Semnul Crucii şi să
rata de creştere “ şi alte rugăciuni cunoscute mulţumească Sfintei Treimi pentru ui I.E.
a SS, pentru a se 2) rugăm Sfânta Treime să ne ajutorul primit
putea aprecia dea Lumina Sa, pentru a putea Observaţie: este recomandabil ca
Sacralizarea activităţilor
timpul de face această faptă bună, numai în atunci când persoana deschide
reprezintă implicarea Sfintei
vindecare, dacă numele şi pentru Slava Sfintei ochii, să ne uităm în ochii ei cu
Treimi în toate activităţile
suferindul Treimi şi să ne trimită toate ENB foarte multă căldură şi să rostim
noastre, aceasta însemnând:
respectă care trebuie, pot, vor să vină să ne pe concentrare: „ În numele
- menţinerea contactului de tip
recomandările ajute să rezolvăm cu bine cazul şi Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
bivoc cu Sfânta Treime, prin
terapeutului care sunt specializate în Duh, facă-se Voia Ta Doamne cu
comunicare permanentă cu Sfânta
d) se notează în fişa rezolvarea tuturor problemelor finţa din faţa mea “
Treime, prin lansarea tuturor
Y prescurtat legate de el 8) se realizează optimizarea
problemelor, dilemelor către
tehnicile I.E. 3) se aplică tehnicile I.E. de alimentară şi medicamentoasă şi
Sfânta Treime, prin rugăciuni şi
folosite şi se curăţare: recomandările potrivite
aşteptarea răspunsurilor, în tot
marchează cu o - anihilarea SPM sau cu 9) se stabileşte data următoarei
acest timp făcându-se faptele
săgeată organele EBF variabil, cu sau fără şedinţe
bune hotărâte cu sufletul
pe care s-a program, activate sau 10) se realizează trei spaţii:
lucrat neactivate - un SP de curăţare

79
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- acordarea rolului conducător în potrivite, prin rugăciuni şi Iubirea Tatălui, îşi măreşte a iubit Mântuitorul Isus
sv. propriu a SN, prin stăpânirea manifestări, pentru a se realiza longevitatea şi se transformă în Cristos “, dar nicăieri nu
trupurilor ( posturi ), iar pentru - conştientizarea faptului că tot iubire nemuritoare există sfatul să acceptăm
cei cu vulnerabilităţi mari pe SF – ceea ce este Lumină, Iubire, - în sacralizarea iubirii terestre, iubirea demonilor,
posturi prelungite bucurie vine de la Dumnezeu foarte importante sunt demonizaţilor etc.
- prin implicarea trupului numai în - sacralizarea faptelor bune se următoarele: - a iubi înseamnă cu totul
acţiuni benefice realizează prin conştientizarea că a) conştientizarea altceva decât a accepta iubirea
- prin înfrânarea pornirilor raţiunii orice faptă bună se face numai în faptului că pe primul loc c) dezvoltarea
de a-şi începe analizele înainte de numele şi pentru Slava Sfintei este întotdeauna iubirea capacităţii de iertare prin
a afla deciziile sufletului Treimi şi numai cu ajutorul Ei pentru Sfânta Treime, facerea, cu regularitate,
- prin înlocuirea gândurilor şi Sacralizarea iubirii terestre se Sfânta Fecioară Maria, pe a rugăciunilor complete şi
vorbelor prezente cu altele de o realizează prin: locul secund iubirea corecte de iertare ( atât
calitate I.E. tot mai ridicată 1) dăruirea iubirii terestre Sfintei pentru partener(ă) şi apoi de mult putem iubi cât de
- conştientizarea permanentă a Treimi şi EN Ei de Lumină, care au iubirea pentru toate mult putem ierta )
convieţuirii în şi cu Sfânta Treime, ajutat, ajută şi susţin iubirea celelalte creaţii ale d) slujirea oamenilor,
realizată prin strădaniile depuse respectivă Tatălui Ceresc prin dezvoltarea
pentru menţinerea stării de 2) facerea rugăciunilor de b) neacceptarea iubirii capacităţii de jertfă a
armonie, pace şi linişte în mulţumire către Sfânta Treime persoanelor cu parametrii propriilor structuri,
interiorul nostru ( stare necesară pentru iubirea care ne-o dăruieşte I.E. necorespunzători, pentru ajutorarea
stabilirii contactului cu Sfânta prin partener sau parteneră persoanelor depărtate de oamenilor în numele şi
Treime ) prin conştientizarea 3) mulţumiri adresate Sânta Treime ( pe aceste Slava Sfintei Treimi ( îl
faptului că avem întotdeauna numai partenerului sau partenerei pentru persoane le iubim, slujim pe Dumnezeu
ce merităm din ce ne dorim strădaniile, pe care le face, de a ajutându-le să eleveze slujindu-i pe oameni, fără
- autoînsuşirea calităţii de slujitor exprima Iubirea Sfintei Treimi, dacă vor, dacă ne solicită să aşteptăm sau să
al Sfintei Treimi, care se care se manifestă prin el ( ea ), ajutorul şi doar dacă ne acceptăm laude )
realizează prin: pentru noi ascultă sfaturile pe care - faptele bune este bine să fie
- dezvoltarea dorinţei 4) facerea rugăciunilor de iertare le dăm, pentru reintrarea ştiute numai de cel care le-a făcut,
sincere şi, apoi, a voinţei adresate partenerului sau lor pe calea Mântuitorului de beneficiar şi de Sfânta Treime
sincere de a face, cu partenerei pentru modul nevrednic Isus Cristos, cu La al - laudele sunt hrana orgolioşilor;
toate structurile, în şi păcătos în care suntem în stare lor ); în caz contrar, lauda este cea mai modernă formă
fiecare moment, numai să primim Iubirea Sfintei Treimi evităm să ne pierdem de agresiune, ea rupe contactul
Voia Sfintei Treimi manifestate prin el ( ea ) vremea cu aceste dintre lăudat şi Sfânta Treime,
- abandonarea structurile, - sacralizarea iubirii terestre persoane, făcând ceva mai împiedicând lăudatul să
cât mai conştienţi, numai realizează contactul dintre bun conştientizeze de unde a primit
Sfintei Treimi această iubire şi Iubirea Tatălui - în Sfânta Scriptură ajutorul pentru fapta bună făcută
- la acestea ne hotărâm cu LA şi Ceresc şi astfel, această iubire, suntem sfătuiţi „ să ne
depunem toate eforturile devine mai bine integrată în iubim între noi precum ne-

80
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- când suntem lăudaţi, trebuie să de mulţumire către Sfânta Treime implicaţi, îmbunătăţirea
ne smerim şi să dăruim rezultatele pentru ziua care a trecut parametrilor I.E., organizarea şi
pe care le avem Sfintei Treimi şi ( rugăciunile de seară din cărţile reorganizarea structurilor
armatei ei de Lumină, care ne-a de rugăciuni ), iar apoi este bine să superioare, duce la micşorarea
ajutat şi susţinut, şi să mulţumim rostim şi următoarea rugăciune: orgoliului şi constituie adevărata
pentru aceasta „ Te rog pe Tine Doamne, primeşte noastră protecţie
Exemple de activităţi sacralizate: şi în această noapte sufletul, - tuturor persoanelor, indiferent
1) alimentaţia noastră şi a altora: raţiunea şi trupul la şcoala Iubirii de parametrii lor, li se recomandă
- facem Semnul Crucii pe Tale, sub Mâna Ta, pentru ca sacralizarea activităţilor proprii
concentrare maximă, mâine să fiu mai vrednic în slujba - pentru cei care nu o pot face - li
explozivă, asupra Ta decât am fost în ziua care a se recomandă celor din familie,
alimentelor, apei etc., trecut ! Amin ! “ care îi iubesc pe aceştia, să facă
după aplicarea tehnicilor 4) la trezire mulţumim pentru tot ce trebuie făcut
de curăţare şi energizare, noaptea care a trecut şi ne facem - sacralizarea activităţilor
astfel încât să rămână pe rugăciunea de dimineaţă personale impune respectarea
parametrii I.E. maxim 5) pregătirea mâncărurilor şi a regulilor de viaţă creştine,
benefici băuturilor aferente fiecărei structuri în viaţa
- facerea de rugăciuni 5) realizarea igienei zilnice intimă, zilnică şi socială
potrivite înainte de masă 6) spălatul rufelor - sacralizarea activităţilor
( de exemplu: „ Te rog pe 7) curăţenia în locuinţă personale determină sfinţirea lor
Tine Doamne Dumnezeule, 8) muncile agricole şi Rugăciunea inimii:
pe Tine Isuse Cristoase, gospodăreşti „ Doamne Isuse Cristoase,
pe Tine Sfinte Duh, 9) începând cu învăţatul, toate miluieşte-mă pe mine păcătosul !
binecuvântează această celelalte activităţi sociale în care “sau „ Doamne, Isuse Cristoase,
mâncare, pe bunii şi suntem implicaţi în viaţa zilnică Lumina lumii, luminează-mă pe
drepţii care au pregătit-o - executarea diferitelor activităţi mine, cel care mă aflu în
şi pe păcătoşii care o în mod ateu, în lipsa Sfintei Treimi întuneric ! “
mănâncă; Îţi mulţumesc şi a concentrării spirituale,
Doamne că mă mai ajuţi determină scăderea randamentului
odată, că mă mai asculţi personal, a rezistenţei la agresiuni
odată, că mă mai saturi a sv. implicate, precum şi
odată ! “ ) agresarea acestora de către
- facerea rugăciunilor diferite existenţe întunecate
potrivite de mulţumire pentru - aplicarea şi trăirea sacralizării şi
masă a activităţilor sacralizate
2) somnul nostru şi al altora accelerează formarea
3) facerea rugăciunilor potrivite extrasensibilităţilor celor

81
Cursuri de inforenergetică – gradul III

spre centrul palmei stângi. Exerciţii ajutătoare: c) Ca un amuzament, puteţi


Autovindecare Apropiaţi şi depărtaţi palmele, la a) Cu palmele faţă în faţă, se încerca să direcţionaţi fluxul de
început între 5 şi 20 cm, iar apoi inspiră profund pe nas, energie din deget prin cap, picior,
Sub acest titlu vă prezentăm o
pe distanţe din ce în ce mai mari, concentrând atenţia în centrul torace, palma sesizoare fiind
metodă simplă de autoajutorare,
pe măsură ce veţi avansa. După ce palmei stângi. La expirare atenţia întotdeauna în cealaltă parte a
uşor de aplicat de către oricine,
va trece o perioadă de timp de dumneavoastră se va focaliza în corpului.
utilă în familie, putându-se aplica
exersare, palmele dumneavoastră centrul palmei drepte. Exersând, Atenţie, după ce aţi dobândit
în cuplu.
vor deveni mai sensibile. Din când după un timp, veţi percepe,în sensibilitate,va trebui să vă
1. Sensibilizarea palmelor în când este util să ne frecăm timpul expirării, cum energia se va realizaţi singuri codificarea şi
palmele până când vor deveni calde accelera de la palma dreaptă spre decodificarea semnalelor
În centrul palmelor există câte un (activând astfel centrii din palme palma stângă, iar în timpul recepţionate, reuşind foarte uşor
centru energetic secundar, care şi centrul din creştetul capului), inspiraţiei cum energia se va grăbi să diferenţiaţi diverse probleme
are legătură cu centrul energetic iar apoi trecând din nou la să ajungă din palma stângă spre de sănătate.Veţi putea astfel
aflat în creştetul capului numit exersare. După ce aţi început să cea dreaptă, trecând prin braţul diferenţia diverse "goluri",
Sahashrara, centru prin care noi simţiţi căldură, furnicături sau stâng, stern, braţul drept, ieşind "vârfuri", "benzi" de energie,
absorbim energie de cea mai înaltă înţepături (senzaţiile diferă de la apoi prin palma dreaptă. Dobândind senzaţii de cald sau rece în dreptul
calitate din cosmos, de la om la om) continuaţi acest experienţă, acest flux vi se va unor organe, pulsaţii ale organelor
Divinitate. Vom învăţa să utilizăm exerciţiu, dar cu ochii deschişi. părea că se învârte continuu între sau zone cu energie densă sau
aceşti centri pentru a-i ajuta pe Mai târziu veţi observa că începeţi palma dreaptă, palma stângă, rarefiată. Puteţi, de asemenea,
alţii sau chiar pe noi înşine. La să percepeţi aceste senzaţii braţul stâng, stern, braţul drept, palpa energetic diverse plante,
persoanele dreptace, centrul din foarte uşor şi cu ochii deschişi. palma dreaptă, astfel închizându- animale, minerale.
palma dreaptă emite un flux de Puteţi trece acum la palparea se un circuit. La stângaci, fluxul va
energie legat direct de centrul din energetică a antebraţului, a zonei circula invers. 2. Utilizarea palmelor
creştet, iar centrul din palma din jurul capului, a genunchilor, a b) Se ţine una din palme în plan
stângă absoarbe un flux energetic întregului dumneavoastră corp. La vertical, iar cu degetul arătător al
aproximativ egal cu cel emis de început veţi plimba palma la o celeilalte mâini (ţinut la o distanţă Înainte de a utiliza palmele în
centrul din palma dreaptă. distanţă de 10 – 20 cm de oricare cuprinsă între 10-15 cm) îndreptat vederea ajutării cu energie, este
zonă pe care o palpaţi energetic, spre palma opusă, se vor trasa util a face următorul exerciţiu:
Exerciţiu după mai mult antrenament reuşind spirale, cercuri, linii etc. până veţi stând în picioare cât mai relaxat,
Închideţi ochii, vă relaxaţi uşor să măriţi această distanţă până la reuşi să creşteţi sensibilitatea se inspiră
respirând lent dar ritmic, până un metru sau chiar mai mult. Nu palmelor. Încercaţi să faceţi acest
simţiţi că sunteţi cuprinşi de o trebuie să insistaţi prea mult chiar exerciţiu descriind aceleaşi trasee
stare de bine. Apropiaţi-vă palmele de la început, nu forţaţi percepţia, cu degetul şi pe dosul palmei
deschise în faţa corpului, la nivelul încercaţi mereu să rămâneţi opuse. Dacă senzaţiile sunt clare şi
ombilicului (cu ochii închişi), şi relaxaţi, fiind doar atenţi la ce se pe dosul palmei, înseamnă că aţi
încercaţi să simţiţi energia care întâmpă sub palmele ajuns la o sensibilitate foarte
curge din centrul palmei drepte dumneavoastră. bună.

82
Cursuri de inforenergetică – gradul III

profund pe nas iar procesul trebuie aplicată palma este mare de apă, cu amplasarea vasului la
pe expirare se respiraţiei. (de exemplu, plămânii), aceasta va lumină solară. Razele soarelui vor
"trimite" energia fi aplicată cu degetele răsfirate, pătrunde şi vor energiza cristalul,
spre creştetul dacă zona este mică (de exemplu, iar soluţia salină va extrage
capului, se inspiră Reguli generale ochii), palma va fi aplicată cu informaţia şi energia parazită din
Acum suntem gata, după o frecare degetele lipite. Nu este necesar cristal. Pentru a ne acorda cu
din nou, dar de data
uşoară a palmelor, să aplicăm pe o întotdeauna ca palmele să fie acest minunat prieten, îl vom purta
aceasta odată cu
zonă bolnavă palma dreaptă (la aşezate direct pe piele, dar este 2-3 săptămâni cu noi, întrun
expiraţia energia se indicat în cazurile de entorse, buzunar, din când în când neuitând
stângaci, palma stângă), lăsând
focalizează spre fracturi, diverse traumatisme să-l scoatem la lumină. În unele
cealaltă palmă deschisă şi
locul dintre anus şi orientată în sus. După o oarecare fizice etc. Este bine ca pacientul cazuri putem utiliza chiar două
organele genitale. experienţă se vor putea pune să fie îmbrăcat în haine lejere, cristale de cuarţ, câte unul în
Trimitem deci ambele palme pe zonele bolnave. dacă se poate din bumbac sau alte fiecare palmă, cel din palma
alternativ energie Nu ţineţi palmele lipite de zona fire naturale şi să înlăture dreaptă fiind orientat cu vârful
când spre creştet bolnavă mai mult de 5-10 minute. obiectele din metal (cercei, către zona bolnavă. Este de
(centrul energetic Dacă în această perioadă vă simţiţi brăţări, inele etc.). preferat ca dimensiunea
Sahashrara), când obosiţi sau aveţi o stare de cristalelor să nu fie mai mare de
moleşeală accentuată, trebuie să Utilizarea ca element ajutător a 6-8 cm, fiind important ca
spre zona dintre
vă opriţi şi să vă odihniţi. La finalul cristalului de cuarţ vârfurile cristalelor să nu fie
anus şi organe
şedinţei mâinile se vor scutura Pentru a amplifica fluxul de ciobite sau şlefuite. Vârful natural
genitale (centrul energie prin palme putem utiliza în
puternic de câteva ori, gândindu- este de preferat celui obţinut prin
energetic mâna stângă un cristal de cuarţ cu şlefuire.
ne că aruncăm în pământ sau într-
Muladhara). Acest vârful orientat înspre centrul
un foc imaginar toate "deşeurile" Dan Levi
exerciţiu are ca de energie negativă. Este bine să palmei. Palma dreaptă va fi aşezată
scop activarea mai se lucreze cu mâna dreaptă pe pe zona bolnavă. Cu cât cristalul va
puternică a celor partea stângă a bolnavului iar cu fi mai limpede, cu atât vibraţiile
doi centri, creând mâna stângă pe partea dreaptă a care vor fi amplificate vor fi mai
tot odată un acestuia. Aceasta deoarece se ţine înalte iar energia va circula mai
echilibru Yin—Yang a cont, de cele mai multe ori, de liber prin el. Pentru a putea fi
sistemului energetic polaritatea palmelor şi a părţilor utilizat, cristalul de cuarţ trebuie
corpului. Astfel, putem considera purificat şi trebuie "acordat" cu
propriu. Este bine
că palma şi partea dreaptă a vibraţiile utilizatorului. Purificarea
ca acest exerciţiu
corpului este plus, iar palma şi cristalului se face în felul următor:
să-l efectuăm timp de 30 de zile acesta va fi
partea stângă a corpului este
zilnic, timp de 5-10 ţinut într-un vas transparent cu
minus. Prin diferenţă de
minute, având grijă apă şi sare (de preferat sare
polaritate, energia va circula mult
să nu forţăm mai bine. Dacă zona pe care marină), 3-4 linguriţe la 1/2 litru

83
Gradul IV
direct
Cuprin
de CD
s 1.
1)Credinţa
în
A) Dumnezeu
Param ( CD )
etri 2.
I.E.
influen Puterea
ţaţi
I.E. ( PIE ) RA )
3. 5.

Iubirea lui Camelionis


Dumnezeu mul
( pentru spiritual
om ) – IO ( CAM )
4. 6.

Rezistenţa Duhul
la Sfânt
agresiuni ( ( DH )
7. indirec
t de
CD:
Orgoliul
personal, 8.
mândria
deşartă Acceptul
(O) Sfintei
B) Alţi Treimi
param ( ACC )
etri 9.
influen
ţaţi Misiunea
personală noesice
( MP ) originale
10. ( SNO )
C)
Alte
Integritat
ea subiec
te:
structural
ă ( IS ) 12.
11.
Structuri
IS a adăugate (
structurii Str. Add )
13.
Procedura
Stringuri totală ( PT
14. )
16.
Entităţi
noesice Centrii IE
benefice ( Chakre )
false 17.
( ENBF )
15. Spaţii
benefice
speciale gie
( SPB externă
spec. ) IE
18. 20.

Cauzele IE Cristalogr
ale afia IE
suferinţel 21.
or
19. Etaloane
IE
Piramidolo 22.
Optimizar
A
.
ea IE 1.
Cre
dinţ
a în
Dum
nez
eu (
CD ţilor
Divine
) ( ED )
ale
Sfintei
Caract
Treimi
eristic
2.
i:
1.
Ar
Semnif
at
ică
ă
iubirea
în
Entită
cr E
ed D
er al
ea e
de Sf
pli in
nă te
în i
ca Tr
lit ei
ăţ mi
ile :
o ie
m nţ
ni a
pr şi
ez o
en m
ţa ni
, po
o te
m nţ
ni a
sc Lo
r, cr
in ea
cl ţi
us e,
iv pe
ca ca
pa re
ci nu
ta m
te ai
a Ta
de tă
l ă,
Ce contin
re uă cu
sc ED ale
o Sfintei
ar Treimi
e 4.
3.
M
Comuni ăr
carea im
fireasc ea
ef ec
or ar
tu e
ril st
or ru
sp ct
ec ur
ifi ă,
ce pe
, nt
cu ru
fi ap
lic it
ar or
ea ul
în ui
vă Is
ţă us
tu Cr
ril is
or to
M s
ân în
tu vi
aţ te
a re
pe a
rs şi
on ap
al lic
ă ar
5. ea
te
Cu xt
no el
aş or
Sf ilo
in r
te sf
i in
Sc ţil
ri or
pt - CD
ur poate
i, fi:
a · a)
vi Po
eţ te
nţ nd
ial po
ă te
– nţ
C el
DP e
OT
de

cr
re
ed
pr
in
ez
ţă
en
al

e · b)
un Co
ei nş
fii ti
nţ en
e( ti
se za
m tă
ăs –
oa C
ră DC
) ON


re en
pr ti
ez za
in tă
tă ,
cr di
ed n
in ce
ţa a
co po
nş te
ti nţ
ial C
ă( DC
se ON

=
m
ap
ăs
tit
oa
ud

ini
di
· c)
n
A
C
pli
DP
OT ca
); tă
– ţa
C ap
DA lic
PL
at

ă
re
di
pr
n
ez
ac
in
ee

a
cr
co
ed

in
ti n
en C
ti DC
za ON

)

· d)
(s
Ut
e
ilă
m
,
ăs
m
oa
an

if
di
es
tă la
– su
C tă
DU di
T – n
re cr
pr ed
ez in
in ţa
tă po
câ te
t nţ
ial ă)
ă –
es se
te ca
ut lc
ilă ul
(s ea
e ză
ut -
ili difere
ze nţele
az 100 %
- CD = 100
pentru
-
fiecare tip
de CDPOT (
credinţă
vulner
reprez abilită
intă ţi,
rezerv ateu
ele de etc )
credin Are
ţă semni
astfel: ficaţi
1. a unor
CD
poten =
ţiale 1
de CD 0
nedez 0
voltat -
e, dar C
posibil D
e! CO

N;
2.
r
e
pr
e
di

ă
e
xi
st
e
nt
e,
d
ar
în
în
tr
-
u
n
a
n
u
m
it
m
o
el
e
va

sp
ir
it
u
al
ar
tr
e
e
r
e

ă
e
g
al
ă
c
u
0
R
3. e
pr
e
zi
nt
ă
c
e
e
a
c
D
CO
N

c
u
di
f
e
ri
te
pr
et
e
m
ijl
o
a
c
e,
al
te
tr
e
b
ur
4. ra

p
ot
e

el
e
d
e
cr
e
e
ut
il
e,
n
e
m
a
ni
f
e
st
st
e
m
ul
vi
u
în
tr
-o
a
n
u
ti
m
p
d
at
ă.
- în
total,
rezerv
ele de
credin
ţă
într-o Δ
anumit CDCON
ă + Δ
perioa CDAPL =
dă de Δ
timp CDPOT +
dată Δ
sunt: CDMAN
Δ
CDTOT Manifestarea – pe care
= Δ trebuie pus accentul cel mai
CDPOT + mult
C nţă ( Δ
DPOT x CDTOT )
CDCON arată
x calea
CDAPL rămasă
CDUT = până la
100 îndumn
ezeire
- a
aceast fiinţei,
ă treptel
difere e din
„ scara până la
“ treapt
sfântul a 30 –
ui Ioan ultima
Scărar )
iu, pe - cu
care cât o
acea fiinţă
fiinţă umană
le mai este
are de mai
urcat ( elevat
ă obişnui
spiritu ţi, în
al, cu stare
atât obişnui
are Δ tă, se
CDTOT consta
mai tă că
mic şi CDUT
invers este
- la foarte
oameni mică,
i între 6
– 25 e CDUT
%, iar mai
la cei mari
mai ( adică
elevaţi cei mai
până la elevaţi
60 %, oameni
foarte au
puţini rezerv
oameni ele de
având credin
valoril ţă în
mod ţii se
obişnui găsesc
t de deoare
cca. 89 ce
%, iar societa
pe tea
concen umană
trare moder
cca. 40 nă nu
% ). şi-a
Aceste sacrali
propor zat
activit suficie
ăţile, nt în
iar activit
oameni ăţile şi
i nu-L viaţa
manife lor
stă şi -
nu-L param
implică etrii
pe IE
Dumne influen
zeu ţaţi
direct influen
de CD ţaţi
pot fi: direct
potenţ de CD
iali au
valoril
e utile
direct
- toţi propor
param ţionale
etrii cu
IE valoare

- conştientizaţi
- aplicaţi
- utili
a CDUT CDAPL
CDUT =
CD 1002
PAR. - se
IEUT =
PAR. poate
IEPOT x spune

100
manife
C starea
DPOT x fiecăr
CDCON ui
x param
etru că
IE ateism
este ul
influen bloche
ţată ază
de calităţi
credin le,
ţa virtuţil
manife e
stă fiinţei
utilă a umane
fiinţei, ( care
sunt -
de la param
Dumne etrii
zeu ) şi IE pot
favoriz fi
ează influen
manife ţaţi de
starea CD în
carenţ mod
elor, direct:
defect PIE,
elor ei PIEC,
IO, O, gradel
DH, e
CAM, următo
RA, are )
EBF, C sau
şi alţi indirec
param t: MP,
etrii ACC,
( care IS etc
vor fi - în
învăţaţ fiecar
i la e viaţă
şi în evoluţi
veşnici ei
e este fiinţei
normal respec
ca Δ tive
CDTOT Caract
să eristic
scadă i ale
mereu, CD:
coresp 1. se
unzăto m
r ăs
oa ă,
ră pe
pe fi
sc ec
ar ar
a e
va st
lo ru
ri ct
că ur
un ă
ic şi
pe ri
r cu
to pr
ta in
l se
sv. în
, tr
av e
ân –
d 72
va şi
lo +
10 te
0; re
se lig
m ii (
ăs di
oa vi
ră ni
şi ta
pe te
nt a
ru es
al te
ac ei
ee di
aş fe
i, ră
nu )
m 2.
ai
de fi
nu ec
mi ar
ril e
e ti
p ur
de ă
C şi
D, pe
pe r
fi to
ec ta
ar l,
e va
st ri
ru az
ct ă
în ti
tr m
o p,
an în
u tr
mi e
tă o
pe li
ri mi
oa tă
dă mi
de ni
m D
ă de
şi te
un r
a mi
m nă
ax m
im ăr
ă im
3. ea
tu
C tu
ro IE
r ut
ce ili,
lo pe
rl ca
al re
ţi -i
pa in
ra fl
m ue
et nţ
rii ea

di va
re lo
ct ril
sa e
u ne
in ga
di ti
re ve
ct al
4. e
C
D v,
se re
m sp
ni in
fi ge
că re
at a
ei şi
s co
m nt
ac ra
ti ca
ra pr
re op
a rii
Iu fii
bi nţ
rii el
Di or
vi de
ne m
, on
fii iz
nd at
e tă
sa ur
u a
de ra
ti po
p rt
de at
m ă
on la
ic sp
(a ec
ra ifi
cu )
l 5.
st
ru va
ct lo
ur ril
ii e
re cu
sp pr
ec in
ti se
ve în
tr m
e pa
0 si
şi v
81 pr
% op
in ri
di u
că ac
at el
ei ei
s pe
rs sa
oa u
ne L-
, a
ca ui
re ta
L- t
a pe
pi D
er u
du m
t ne
ze ţă
u, 6.
in
di va
câ lo
nd ril
pu e
ţi cu
nă pr
cr in
ed se
in în
tr ei
e s
0 m
şi fo
30 ar
% te
re ve
pr ch
ez i
in şi
tă an
at un
ţă tr
su ăi
fe te
ri de
nţ ja
e sa
fo u
ar ca
te re
m se
ar af
i lă
în
cu va
rs lo
de ril
de e
sf C
ăş D
ur cu
ar pr
e in
7. se
în
tr s
e m
30 pa
şi si
60 v
% ve
in ch
di i,
că ca
un re
at at
ei ra
ge su
şi fe
de ri
te nţ
r e
mi fo
nă ar
ne te
ca m
zu ar
ri i
şi pe
nt re
ru a
ce ce
i lui
ca în
re ca
ac uz
ce ă
pt ca
ă şi
iu pe
bi nt
ru cu
ac ra
es bil
ta e)
di 8.
n
ur pe
m rs
ă( oa
bo ne
li le
in cu
C se
D vo
< r
60 îm
%, bo
da ln
r ăv
să ii
nă sa
to u
as ac
e, ci
de te
nt sc
a ur
în t,
tr da
- că
un nu
ti vo
m r
p lu
fo a
ar cu
L
A
o
hotă i
r t
â ă
r î
e n
p L
o e
t g
r i
i l
v e
D r
i i
v n
i ţ
n e
e l
; e
s l
u o
f r
e v
o a
r c
a t
v e
e r
a e
u x
n p
c l
a o
r z
i i
v a
, r
p d
u e
t c
â e
n d
d a
c 9.
h
60
va şi
lo 80
ril %
e au
cu se
pr m
in ni
se fi
în ca
tr ţi
e a
at ri
ra nţ
ge e
rii mi
de ci
ne şi
ca m
zu ed
ri, ii
de pe
su nt
fe ru
ce po
i se
ca so
re ru
ac lui
ce şi
pt ap
ă oi
iu pe
bi nt
re ru
a el
în ec
su ifi
şi, ce
su ,
fe în
ri sp
nţ ec
el ial
e pe
fii st
nd ru
sp ct
ur ac
ile es
pe te
ca va
re lo
s- ri
au 10.
co
ns va
ta lo
ta ril
t e
cu di
pr că
in o
se cr
în ed
tr in
e ţă
81 sl
şi ab
90 ă,
% m
in ed
ie su
sa nt
u m
po ai
tr ap
ivi ro
tă pi
, at
du e
pă de
cu 81
m sa
u C
90 D
UT
% <
11.
8
1
to %
at in
e di
va că
lo fii
ril nţ
e e
u ge
m a
an ka
e r
ca m
re ei
tr 12.
ăi
es va
c lo
în ril
le e
cu in
pr di
in că
se o
în cr
tr ed
e in
90 ţă
şi fo
10 ar
0 te
% pu
te - de
rn regulă,
ic cca. 70
ă % din
în bolnavi
Sf suferă
ân de
ta ateism
Tr pasiv
ei sau
m activ,
e aceast
a fiind vii cu
motiva EBF şi
ţia CD >
princip 81 %
ală a pe SF,
suferi SB,
nţei SN şi
lor; per
restul total )
de 30 „ plăte
% sc “
( bolna prin
suferi - în
nţă toate
pentru aceste
ateii a cazuri,
căror bolnavi
iubire i nu se
o pot
accept vindec
ă a dacă
( inclus nu se
iv cea rupe
fizică ) legătur
a de sau
iubire dacă
sau de ateul
relaţie nu
fizică revine
dintre la
cel credin
credin ţă
cios şi -
cel atunci
necred când
incios difere
nţa de mai
CD mare
între de 5
struct %,
urile apare
de între
acelaşi aceste
fel la a şi
două per
fiinţe total
umane sv,
este incomp
atibilit CD al
atea, unui
care suferi
va nd sau
genera al
conflic acelor
te, a a
diverg căror
enţe, iubire
certuri o
etc accept
- dacă ă nu se
amelio este
rează, posibil
suferi să se
nţele schimb
se vor e, iar
amplifi în cele
ca din
contin urmă
uu, bolnav
deşi ul
natura poate
lor deceda
- grave,
suferi având
nţa de până la
natură urmă
afectiv drept
ă scop
genere orienta
ază rea
proble subiec
me de tului
conştii spre
nţă amplifi
carea uri:
contac 1.
tului pe SF,
cu CD are
Dumne semnif
zeu icaţia:
-
Semni
r
ficaţiil
e
e CD
sp
pe
e
struct
ct
ăr m
ii ic
tu i
tu şi
ro m
r ar
p i,
os fă
tu ră
ri e
lo x
r c
e i
pţ sf
ie in
, te
a lo
p r
ar ta
c in
ur e
g al
e e
ri sp
ov şa
e ni
d ei
a ,
ni pr
ei e
şi c
î u
m m
p şi
ăr r
tă e
sp d
e e
ct vi
ar aţ
e ă
a cr
r e
e şt
g in
ul ă
il -
or sa
cr n
al al
iz e
ăr (i
ii m
vi pl
eţ ic
ii ar
p e
e a
rs S
o fi
nt ti
ei vi
T tă
r ţi
ei le
m p
i e
în rs
to o
at n
e al
ac e
), u
st al
ă it
p ăţ
â ii,
ni în
ri lă
i tu
in ră
st ri
in i
ct i
m e,
p e
ul n
su e
ri rv
lo ar
r e,
d f
e ur
m ie
â ,
ni vi
ol c
e o
nţ m
ă, o
r di
e ta
n te
u şi
nţ su
ăr p
ii e
la rf
ic tr
ia u
lit p
at ul
e ui
şi în
i fa
m pt
pl e
ic b
ăr u
ii n
e r
şi e
e sp
f ir
or it
tu u
ri al
d ă,
e r
el e
e d
va â
n il
d or
u- n
s e
e m
as ur
tf it
el o
st ar
ru e
ct ro
ur lu
l sv
d 2. pe
e SB
c aratã:
o -
or câ
d t
o de
n m
at ul
or t
al po
se cu
so no
ru aş
l te
şi- re
a a
în Sf
su in
şi te
t i
di Sc
n ri
pt or
ur -
i câ
şi t
a de
vi m
eţ ul
ilo t
r S
sf F
in es
ţil te
su ac
bo ea
rd st
on a
at di
ă n
fa ur
ţă m
de ă
S fa
B ţă
şi de
S no
N aş
- te
câ re
t a
de cr
m is
ul ti
t că
di es
n te
cu ut
ili co
za ti
tă di
în en
ra e
ţi -
on cr
a ed
m in
en ţa
te ra
le ţi
on iv
al el
ă e
fi di
re vi
as ne
că al
în e
pr Sf
er in
og te
at i
Tr o
ei m
mi ni
– po
o te
m nţ
ni a,
pr o
ez m
en ni
ţa sc
, ie
nţ tă
a ri
- a
ar m
at ed
ă it
fr aţ
ec iil
ve or
nţ pe
a di
şi fe
ri să
te aj
te ut
m e
e la
cr co
is nş
ti ti
ce en
, ti
ca za
re re
a (
su mi
bi n.
ec 30
te de
lo mi
r nu
re te
sp de
ec m
ti ed
ve it
aţ câ
ie t
pe de
zi m
) ul
3. t
po
valoril se
e CDUT so
pe SN ru
indică: l
ro
-
st ul,
eş în
te m
ru od
gă re
ci gu
un la
ile t
cu -
su câ
fl t
et de
m an
ul if
t es
D t
uh la
ul ni
Sf ve
ân lul
t st
es ru
te ct
m ur
ilo te
r ns
su e
pe su
ri nt
oa tr
re ăi
, ril
câ e,
t se
de nt
in im
en ză
te to
le ar
şi e
af co
ec m
te un
le ic
co ăr
re ii
sp cu
un Sf
ân a
ta co
Tr m
ei un
m ic
e ăr
- ii
ne cu
ce En
si tit
ta ăţ
te ile
Di şi
vi câ
ne t
al de
e m
Sf ul
in t
te es
i te
Tr re
ei ali
mi za
tă re
ac sp
ea ec
st ti
a, v
câ pr
t im
de eş
m te
ul şi
t re
sv. zo
ne r
az Di
ă vi
cu ne
Iu -
bi simţire
re a şi
a trăirea
En iubirii
tit faţă
ăţ de
ilo semeni
- DU
va T

pe
lo
S
ril
N
e
re
co
pr
bo
ez

in
te

al
un
e
a
C
di
nt e
re sp
ce iri
le tu
m al
ai e,
gr ca
av re
e m
ca ar
re ch
nţ ea
ză ac
po ea
se st
so ă
rii vi
lo aţ
r, ă;
în ac
sp es
ec t
ial fa
în pt
co i
ns ga
tit m
ui e
e de
ţi ag
nt re
a si
un un
or i
la -
rg oa
m vi
en aţ
ii ă
ca cu
re C
vi DU
n T

ri
în
di
ac
ca
ea
t
st
pe
ă
S
N di
au nt
ac r-
ea o
st al
ă„ tă
în ex
că is
rc te
ăt nţ
ur ă(
ă“ vi
n al
„ te
pr pe
eg rs
ăt oa
iţi ne
sp au
iri ne
tu vo
al ie
“ ) de
; su
fe e
ri fo
nţ ar
e te
fi m
zi ar
ce i
şi pe
ra nt
ţi ru
on a
al pu
te (s
a uf
să le
cr tu
ea l
sc şi
ă le
C în
DU su
T
şe
pe
şt
S
e
N
pe )
nt
ru
a„
în

ţa

cr
ed
in
ţa
- e
C a
D z
UT
ă
p
k
e
ar
S
m
N
a,
in
a
fl
c
u
e
e
as

ta u
p n
ut ăt
â ăţ
n ii
d sa
u- u
s în
e ră
î ut
m ăţ
b ii
în e
f C
u D
n UT

în

tr
ie
-o
d
e
e
xi
va
st
ri
e


iil
ă
sa de
u pe
al to
ta ta
4. l
sv.
va in
lo di
ril că
e ,
C pr
DU in
T
ap a
ro sa
pi u
er al
ea ta
de di
va nt
lo re
ar st
ea ru
un ct
ei ur
i, o
ca mi
re na
es nt
te ă
st în
ru ca
ct dr
ur ul
a sv.
pr În
ed ce
ea ei;
ce de
pr as
iv e
eş m
te en
cr ea
ed ,
in in
ţa di
fii că
nţ fe
r se
mi so
ta ru
te lui
a ,
în lip
cr sa
ed în
in do
ţă iel
a ilo
po r,
ap - CD
ro fermă,
pi desăvâ
er rşită,
ea trebui
de e să
D fie
u rezulta
m tul
ne prezen
ze ţei ei
u în
toate ă
struct armoni
urile, e
aceast conduc
a e la un
însemn potenţ
ând ial IE
starea ridicat
de şi prin
armoni urmare
e; , şi la
aceast realiză
ri e este
ieşite specifi
din că
comun, sfinţiil
de or
tipul creştin
miraco i sau
lelor din
- alte
starea religii,
de care
armoni sunt
adevăr mai
aţii puţin,
maeştr minunil
ii e
spiritu cristic
ali, e
care - lipsa
pot CD
realiza duce
, mai întotd
mult eauna
sau la
suferi le:
nţe,
iar Comen
credin tarii
ţa legate
neînso de
ţită de valoril
fapte e din
bune tabel:
„ nimic
este “ -
Exemp exempl
ul activ,
număru dar
l 3 există;
este în plan
un raţiona
suflet l poate
de fi
ateu, agresa
unde t mai
ateism greu
ul nu ( se
este teme
de crede
Dumne cu
zeu ) mintea
- şi cu
exempl sufletu
ul l, dar
număru nu ţine
l 4 posturi
este şi nu
un face
ateu efortu
care ri
fizice nu se
pentru ocupă
fapte raţiona
bune l de
- aspect
exempl ele
ul legate
număru de
l 5 credin
este o ţă
fiinţă ( este
care incult
în demag
credin og,
ţă ) pregăt
- it
exempl raţiona
ul l cu
număru puţină
l 6 credin
este ţă,
un care
ateu poate
bigot, vorbi
de mai
valoril mult
e îşi
credin ascund
ţei, e
dar nu ateism
va ul,
face pentru
nimic; a
cu păcăli
raţiune şi a-şi
a lui satisfa
ce
interes
ele 100 100 100
meschi
ne
printre 87 89 85
cei
credin
82 76 78
cioşi

CD
POT min SF SB
4) Om puţin
75 84
credincios 81 70 70

5) Incult
84 78
puţin Obser
credincios vaţii:

-
întotd
eauna
CDPOT ³ max. şi
CDCON ³ min.;
CDAPL ³ idealul
CDUT este
- de a
fiecar reduce
e din difere
aceste nţele
valori între
are un max. şi
punct min. în
de orice
situaţi CDAPL =
e, pe CDUT =
cât 100
posibil - un alt
- dezide
Mântui
rat
torul
import
Isus
Cristos ant
a avut ( difici
CDPOT = l ) este
CDCON =
ca
CDCON CDCON –
să în
tindă acest
spre fel
CDPOT, CDUT
iar ajunge
CDAPL să
să tindă
tindă spre
CD
POT
spre
- CDUT se
CDPOT, calcule
CDCON ază cu
şi formul
CDAPL a
se cunosc
măsoar ută
ă cu
ansa şi C
raport DPOT x
orul, CDCON
iar x
CDAPL 69 %
CDUT = CDAPL =
100 67 %
- se
Exemp calcule
lu: ază
- EBFUT:
EBFPOT EBFPOT x
= 97 % CDUT
EBFUT =
83 % = 37
%,
unde
CDUT =
a
38,4 % info
100
ren
erg
A etic
. 2.ă
Put ( PI
ere E )
- PIE stată
are în nişa
semnif sa IE,
icaţia adică
influen reprez
ţei intă
infore putere
nerget a
ice ale manife
unui stată
sv. a
manife person
alităţii de 25
sv. la de ore,
contac PIE
tul cu variază
alte între o
existe limită
nţe minimă
din şi una
nişa maxim
sa IE ă,
- în limita
decurs maxim
ă fiind pe SN
deter şi per
minată total,
de astfel
concen încât
trarea aceast
tuturo a să
r aibă o
energii valoare
lor şi maxim
inform ă –
aţiilor aceast
ă putere
concen a IE
trare pe
deter concen
mină trare a
PIE pe person
concen alităţii
trare ( spiritu
PIEC ) ale a
- fiinţei
PIEmax, PIE
adică poate
fi: E
· a) în )
st –
ar câ
e nd
ob va
iş ri
nu az
it ă
ă în
( tr
PI e
o ax
li im
mi ă,
tă de
mi te
ni r
m mi
ă na
şi te
un de
a so
m lic
it nt
ăr ac
ile tu
şi l
ef cu
or al
tu te
ril sv.
e ob
IE iş
în nu
co it
e; it
de ă,
ob ex
ic is
ei, tă
în o
st Δ
ar PI
e E
ob de
iş 5
nu %
· b) )
pe –
co ca
nc re
en se
tr po
ar at
e e
( ob
PI ţi
E ne
C pr
in I,
co co
nc nc
en ep
tr te
ar lo
ea r
tu şi
tu su
ro pr
r ac
E, on
ce n
pt to
el ta
or lit
fu at
nd ea
a bil
m an
en ţu
ta lui
le IE
di al
un S
ui N
sv. şi
, pe
de to
pe ta
S l
F sa
şi u
S în
B st
pe ru
ct el
ur în
ile câ
su t
pr to
an ta
oe lul
si ar
ce e
, va
as lo
tf ri
fo gă
ar si
te te
ap pe
ro S
pi N
at -
e ad
de ic
ac ă
el pe
ea co
nc an
en sf
tr er
ar ul
e in
se fo
re re
ali ne
ze rg
az iil
ă or
tr de
pe ne
S m
F ur
şi it
S oa
B re
pe şi
st pe
ru to
ct ta
ur l;
ile sc
op co
ul ns
ob tit
ţi ui
ne e
rii ef
un ici
ui en
PI ţa
Em în
ax
cr
îl ed
in in
ţă co
– nc
un en
ob tr
ie ar
ct e(
iv de
pr ex
op .:
us pe
pr nt
ru suma
te valoril
ra or
pi absolu
e) te ale
- PIE
bilanţu sau
l IE al PIEC
unui pe SF,
sv. SB şi
este SN la
dat de un
momen or
tdat dinspr
- în e SF şi
cazul SB
PIEC spre
se SN, în
realize vedere
ază a
transf realiză
erul rii
infore eficien
nergiil ţei
maxim diferi
e pe
- în fiecar
cazul e
aceluia struct
ş ură în
bilanţ, parte
valoril ΣPIE(
e PIE F, B, N )

sau =
PIEC Bilanţ
pot ul IE
al sv. Caract
= | eristic
i ale
PIEF|
PIE:
+ |
· 1) se
PIEB|
m
+ | ă
PIEN| s
-
o
analog
a
pentru
PIEC r
ă o
p ri
e c
s ă
c u
a n
l i
a c
v ă,
a p
l e
f c
i t
e u
c r
a ă
r şi
e p
s e
t r
r t
u o
t o
a ri
l, c
a u
v p
â ri
n n
d s
v e
a î
l n
t 0
r · 2)
e v
– al
1 o
0 a
0 r
şi e

+ a
d
1
e
0
+ e
1 s
0 e
0 m
p n
e if
S i
N c
a
a ţi
r a
v e
a p
l o
o si
ri b
i il
m e
a p
x e
i n
m t
r c
u u
u o
n d
s o
v. t
u a
m r
a e
n n
, a
ti si
v b
ă il
m ă
a u
x m
i a
m n
ă ă
p · 3)
o e
t r
a u
l P
o I
n E
u C
l îl
p c
e o
n n
t s
ti o
t r
u u
i l
e I
M s
â u
n s
t C
u ri
it s
t a
o a
s, v
c u
a t
r S
e F
, ,
d S
e B
şi ,
S r
N m
ă
şi t
T o
, a
a r
v e
e l
a e
u v
a :
l
o
ri SB SN T ΣPIE
a
l
e - 100 + 100 + 100 300
P
I
E
C 53 64 57 159
Cursant
- 12 -7 93
gradul IV
• 4) și
va S
lo B
ril au
e se
ne m
ga ni
ti fi
ve ca
pe ți
S a
F tr
an m
sf ai
er mi
ul c
ui de
m IE
ai pe
m S
ar N
e și
sa pe
u to
ta a
l, IE
al sp
ca ec
pa ifi
ci ce
tă S
ții F
de și
je S
rt B
fă și
a tr
ac eg
es im
to e(
r je
st rt
ru fa
ct de
ur si
i ne
în )
în • 5)
ac er
ea tf
st a
ă de
ca si
ra ne
ct )
er se
is în
ti tâ
că ln
( j eș
te e
nu și
m nu
ai m
la ai
fii pe
nț co
el nc
e en
el tr
ev ar
at e;
ac ca
es ur
t m
ti ar
p e
de cr
tr eș
an te
sf re
er a
ar PI
e EC
pe si
S bil
N nu
și m
pe ai
to pr
ta in
l an
și tr
es en
te a
po m
en ne
t le
sp de
iri ti
tu p
al. pr
Pe im
nt iti
ru v,
pe ne
rs el
oa ev
at tr
e an
sa sf
u er
de ul
că și
zu je
te rt
sp fa
iri su
tu nt
al, im
po te
si cu
bil no
e. sc
A ut
ce di
st n
su ti
bi m
ec pu
t ri
es st
ră să
ve ob
ch ți
i; nă
da ac
cii ea
se st
st ă
ră ca
du lit
ia at
u e
pr en
in te
du lo
ri r
ta și
te pr
a ob
an el
tr or
en la
a ca
m re
er le
au de
su sp
pu iri
și tu
el ali
ev ta
ii te
di .
n • 6)
șc va
oli lo
ril al
e e
po PI
zi EC
ti in
ve di
pe că
S fa
F pt
și ul
S că
B ac
es -o
te pr
st op
ru or
ct ți
ur e
i m
ab ai
so m
rb ar
în e
tr sa
u IE
m și,
ai de
mi as
că e
IE m
di en
n ea
bil ,
an au
țu se
l m
ni je
fi rt
ca fă
ți a
a ac
in es
ca to
pa r
ci st
tă ru
ții ct
de ur
i ili
• 7) ta
PI te
EC a
de PI
te E
r pe
mi st
nă ru
va ct
ri ur
ab i
și ea
pe va
r lo
to ril
ta or
l, pe
pr S
in F
mi și
cș S
or B,
ar cu
se po
m rt
ni an
fi țe
ca i
ți ac
a es
pi to
er r
de st
rii ru
im ct
ur es
i. iv
D ă
up a
ă ac
ex es
ec tu
ut i
ar ti
ea p
su de
cc co
nc ce
en pe
tr să
ăr se
i, ap
va ro
lo pi
ar e
ea pe
PI fi
E ec
în ar
e va
st lo
ru ar
ct ea
ur de
ă pe
și S
pe N,
to ca
ta re
l es
de te
m nt
ax ru
im or
ă ic
în e
ca sv.
dr • 8)
ul pe
fii nt
nț ru
ei ef
pe ici
en ci
ța en
be t
ne nu
fi m
că ai
, un
nu PI
es EC
te m
su ar
fi e,
da nd
r ă
și sp
E re
B 10
F 0
tr %
eb (
ui be
e ne
să fi
ti ci
ta at
te e
și fi
pu ni
te ci
re od
) at
• 9) ă
PI un
EC ob
nu ie
po ct
iv el
m ev
aj at
or e
pe sp
nt iri
ru tu
pe al
rs (
oa do
ne ar
le pe
nt
ru 10
ce )
i PI
cu EC
E ar
B e
F un
< ca
81 ra
% ct
) er

ac BC
ti FE,
v, ca
m re
ar in
ca fl
t ue
de nț
m ea
ăr ză
im BC
ea FR
al pe
e pr
al in
to ci
r pi
sv. ul
di va
n se
ni lo
șa r
IE co
, m
un ur
ic că
an ni
te ve
. lul
PI PI
EC E
- (v
ur âr
ile fu
de ri
se )
• 11) a
cu PI
câ EC
t ( |
va PI
lo EC
ar | )
ea es
ab te
so m
lu ai
tă m
ar ar
e ea
pe 87
r ,
to cu
ta at
l ât
de fii
câ nț
t a
va es
lo te
m e
ai su
aj pe
ut ri
at oa
ă re
de (
ex be
is ne
te fi
nț ce
el sa
u ,
m re
al sp
ef ec
ic ti
e) v
di an
n ti
ve ce
rs ru
ur ril
ile e
ri va
di lo
ca rii
te PI
• E
sa
12 u
) PI
sc EC
ăd ,
er pr
ea ec
u an
m u
și mi
a te
bil va
an lo
țu ri,
lui re
PI pr
E ez
su in
b tă
o sp
st ec
ar ti
e v
cr •
iti
că 13
pe )
nt câ
ru nd
sv. PI
re E
sa pe
u r
PI to
EC tal
su și
nt câ
≤ nd
50 ∑P
pe IE
S și
N ∑P
și IE
C o
≤ st
10 ar
5, e
ac pa
es to
te ge
val nă,
ori ma
in nif
di es
că ta
tă ea
în re
pri zis
mu te
l nț
râ ei
nd la
pri ag
n re
sc siu
ăd ni,
er ca
re oți
im on
pli ală
că ,
la inc
bil oe
ita re
te nț
psi ă
hi în
că, ex
em pri
ma or
re, ee
inf et
lu c
en •
ța
bil 14
ita )
te PI
ma E
re, sa
log u
PI in
EC di
≥ că
30 bo
, ală
iar psi
∑P hi
IE că
și (d
∑P . p.
IE d.
C v.
), a
iar că
d. rei
p. st
d. ru
v. ct
IE uri
o no
pe esi
rs ce
oa ori
nă gin
ale ma
( i
S mu
N lt
O sa
) u
es ma
te i
af pu
ec țin
ta ma
tă lef
ic EC
• pe
S
15 N
) și
PI pe
E, to
re tal
sp ,
ec re
tiv sp
PI ec
tiv gr
∑P ad
IE ul
și de
∑P el
IE ev
C ar
re e
pr spi
ez rit
int ual
ă ăa
un ep
ui on
sv. de
, re
ac nt
tiv e,
ită mă
țil ri
e me
sal a
e inf
pr lue
nț ,
ei pu
sv. tâ
re nd
sp u-
ec se
tiv tr
în ag
niș e
a co
sa ncl
IE uzi
i N.
pri V
vin âr
d st
vâ a
rs as
ta tr
as al
tr ă
ală (
a V
S A
) S
es N
te a
du ap
ra ăr
ta ut
de în
câ cr
nd ea
ac ție
es cu
t uni
cit în
at uni
ea tă
sa ți
pr cal
op en
rie da
, ris
ex tic
pri e
ma te
tă re
st )
re un
( om
mil ev
iar olu
de at
de tr
ani eb
) ui
• e

16 fie
ca re
pa pe
bil de
să ,
tr pe
an S
sf N
er și
e, pe
uș to
or tal
și ,
PI SB
E- ,
uri pe
le nt
ne ru
ce re
sa ali
re, za
de re
pe a
SF un
și ui
sc rin
op, ge
în nt
ca e,
zul im
un ed
ei iat
ne e
ce •
sit
ăți 17
st )
co oc
nc ed
en ee
tr IE
ări ,
le me
pe dit
te ați
hn ile
ici IE
și ,
pr ro
sti tr
re ar
a e,
ru to
gă at
ciu e
nil cu
or fr
pe ec
co ve
nc nț
en ă
ma EC
re, •
co
nd 18
uc )
la cu
am câ
eli t
or te
ar hn
ea ici
PI le
IE sit
su ă
nt po
ma te
i nț
ri e
di ma
ca i
te ma
și ri,
ne cu
ce at
ât
PI 19
EC )
cr cu
eș câ
te to
ma fii
i nț
mu ă
lt es
• te
ma
i SF
el și
ev SB
at tr
ă eb
spi ui
rit e
ual să
, ab
cu so
at ar
ât bă
ma iar
i PI
pu EC
țin pe
e S
IE N
fu să
nd cr
am ea
en sc
tal ă
e, ma
i rul
mu ui
lt, Is
du us
pă Cr
mo ist
de os
lul
M
ân
tui
to
PIEC
poten SB SN ∑PIEC
ţial
mediu
la -100 - 100 + 100 + 100 300
diferi
te
tipuri 51 55 52 138
de
oame
ni 28 40 34 130
Om de ştiinţă, fără -8
preocupări spirituale 28 63 90 84 100

Artist 28 35 - 19 92 87 121

Om de la ţară 37 31
C
Demonizat 25 20 DUT
PIECUT
Inforenergeticean =
gradul I 29 45 PIECPO
x
T
eticie
100 ni
Valori
TOTAL
le
PIECUT TOTAL UT MIN
CD

PIECP
Terminare Admitere Terminare
OT per

total
14,5 15,2
la
67 23
grade
le de
15,9 16,3
infor
71 23
energ
22,5 22,6 23
III) 98,3
16,8
73 76 23,5 23,6 24
22,6 22,7 23
IV) 98,5
19,3
84 87 24,5 24,6 25
22,7 22,7 23
V) 98,65
21,3
93 96 25,6 25,6 26
22,2 22,7 22,7 23
VI) 96,5 97,8 98,76
23,1 29,6 29,6 30
A. eu (
pen
3.I tru
ubir om
ea )
lui IO
Dum
I
nez
O are de
semnif CD,
icaţia care
recepţ reprez
ionării intă
iubirii iubire
Sfinte a sv.
i faţă
Treimi de
( spre Dumne
deose zeu ),
bire exprim
ând - IO
cât este
din darul
iubire de
a Iubire
Sfinte al
i Tatălui
Treimi Ceresc
poate , al
recepţ Entită
iona ților
un sv. Sfintei
Treimi m, o
; primim
reprez și o
intă integr
acea ăm în
Iubire propri
a a
Tatălui noastr
Ceresc ă
pe ființă,
care o în
merită proprii
le de
struct elevar
uri, ca e
urmare depuse
a și
faptel totoda
or tă
bune reprez
făcute intă și
, a capacit
efortu atea
rilor de
reflec Legile
tare a Divine
aceste – mai
i Iubiri mult
față sau
de mai
semeni puțin,
i datorit
noștri ă
- sv. păcate
care lor lor,
încalcă încep
să-și în
piardă ceruril
potenț e
ele de superi
a primi oare
IO, -
esenți
ală pentru
pentru supravi
integri ețuire,
tatea IO
ființei constit
uie una l IE al
din sv.
cele benefi
mai ce, dar
import pentru
ante acelea
surse din
de anticer
infore uri
nergii este
pentru insupo
bilanțu rtabilă
, t cu
putând ele
anihila - cu
energii cât un
le sv.
malefi este
ce ale mai
acesto elevat,
ra, având
dacă struct
vine în urile
contac superi
oare scântei
config a
urate divină
mai este
mult, utiliza
mai tă mai
active, mult
cu atât de
IO struct
recepț urile
ionată inferio
de are și
invers până în
- IO momen
este tul
strâns măsură
legată torii,
de cu
număru import
l de anța
fapte divină
bune a lor,
realiza dar și
te de
potenț benefi
ele de c al sv.
a )
săvârși -
fapte
bune și gândur
în ile,
viitor ( vorbel
adică e sau
de faptel
potenț e care
ialul încalcă
Legile Treimi,
Divine deoare
deter ce
mină păcate
micșor le
area coboar
recepț ă
iei și vibrați
integr ile,
ării frecve
Iubirii nța de
Sfintei oscilaț
ie și special
deter pe
mină struct
acumul urile
area superi
de IE oare,
negati care
ve pe devin
fiecar un
e filtru
struct opac
ură, în pentru
Iubire caract
a eristici
Divină; patoge
datorit ne la
ă nivelul
acesto struct
r urilor
carenț superi
e, un oare
sv. și,
capătă după
inițial răgazu
l patoge
acorda nia se
t de manife
Sfânta stă și
Treime pe SF
pentru
corect -
are,
dacă meritu
nu se l sv. de
iau a
măsuri, primi,
recepț nale
iona ale
Iubire acestui
a a în
Divină, realiza
este rea de
deter fapte
minat bune,
de deter
străda minate
niile de
volițio Iubire
a a
Creato asupra
rului tuturo
- r
ființel
Existe or,
nțele popula
Divine țiilor,
își asupra
revars tuturo
ă r
Iubire oameni
lor, proprii
însă lor lor
aceștia efortu
pot și ri de
vor să integr
primea are
scă într-un
numai cer
atât sau
cât altul,
coresp adică
unde Tatăl
Ceresc a Lui,
nu datorit
iubeșt ă
e mai neelev
puțin o ării
existe sale
nță, ci -
aceast
a nu Iubire
primeș a
te Sfintei
Iubire Treimi
este momen
integr tul
ată de respec
orice tiv, în
sv. în funcți
măsura e de
în care gândur
struct ile,
urile trăirile
acestui și
a o pot vorbel
face în e sale
- aportul
energii
atunci lor și
când inform
IO ațiilor
este funda
mai mental
mică, e,
sv. necesa
este re
lipsit propri
de ei
existe mari,
nțe; cu cât
aceast valoril
a e IO
deter sunt
mină în mai
timp mici
vulner - IO
abilită este
ți, cu moșten
atât irea
mai cuvânt
ului înalt
„ IO “ grad
folosit de
de inițier
marile e,
person cuvânt
alități pe
spiritu care
ale din aveau
trecut, drept
însemn să-l
ând un folose
ască începu
numai t să
absolv funcțio
enții neze
Acade cu
miei de 22.000
Spiritu de ani
alitate înainte
din de
Carpaț Cristos
i ( care , pe
a teritor
iul denumi
protod t
aciei ) altfel
- în -
cadrul
aceste Şcoala
i lui
acade Zamol
mii, xes –
cuvânt cum a
ul „ IO fost
“ era denumi
tă at și a
aceast dezvol
ă tat
acade caract
mie cu erul
1.500 IO,
de ani rolul
înainte său în
de integri
Cristos tatea
- a și
preciz chiar
existe absolv
nța enții
ființei Şcolii
umane lui
- Zamol
xes
titlul după
„ IO “ mulți
se ani de
obține pregăt
a de ire și
către inițier
e și preoți
numai ( munt
de ele
către Meru )
acei -
care
devene Zamol
au xes =
conduc Nobisc
ători us
sau -
mari
ori,
aceast voievo
a este zi,
explica cneji,
ția de unii
utiliză din
rii membr
acestui ii din
titlu familiil
de e
către domnit
domnit oare
de la pregăt
noi din it
țară popula
sau din țiile
alte predac
țări ice și
- dacice
pentru
aceast venire
ă a
școală Mântui
a torului
Isus care a
Cristos purtat
și acest
pentru titlu a
creștin fost
izare Consta
- ntin
Brânco
ultimul veanu
domnit
or
român
- IO na I
nu singula
reprez r, aşa
enta cum a
forma fost
arhaic interpr
ă a etat
prenu de unii
melui filologi
person ;
al, semnif
persoa icaţia
lui i
este Caract
aceea eristic
de ile
absolv IO:
ent al · 1) se
Acade m
miei de ăs
Spiritu oa
alitate ră
din pe
Carpaţ
sc
al ec
a ar
va e
lo st
ri ru
că ct
un ur
ic ă
ă, şi
pe pe
fi r
to cu
ta pr
l in
sv. se
, în
av tr
ân e
d –
va 72
lo şi
ri +
10 rş
0 iri
· 2) în i
m un
o ui
m pă
en ca
tu t,
l I
să O
vâ sc
ad it
e at
pr ea
op ac
or es
ţi tu
on ia
al · 3)
cu va
gr lo
ril
av
e ne
ne re
ga ce
ti pţ
ve io
in na
di re
că a
nu I
nu O,
m ci
ai au
şi go
se ni
m ce
ni ,
fi co
ca nt
ţi ra
a ca
de ra
IE to
an ar
ta e
al su
e nt
I sp
O, ec
pr ifi
in ce
fa de
pt m
e on
re ilo
le r,
şi cu
sa m
u şi
fă un
ră or
S a
F di
şi n
S de
B, m
pr on
ec iz
u aţ
i, nţ
va e
lo şi
ri tr
ca ag
re ed
at ii
ra as
g up
su ra
fe pu
ri rt
ăt ac
or ce
ilo pt
r ă
şi iu
ac bi
el re
or a
a în
ca le
re ge
le a
ka ti
r ve
m se
ei; m
ac ni
es fi
te că
va re
lo sp
ri in
ne ge
ga re
a ril
de or
că Di
tr vi
e ne
in ,
di da
vi r
d şi
a a
Va gâ
lo nd
ur ra
ilo de
r că
şi tr
a e
fa D
pt u
el m
or ne
ac ze
es u.
to Pă
ca ad
te ar
le at
gr ât
av re
e ce
îm pţ
pi io
ed na
ic re
ă a,
aş câ
t Di
şi vi
m ne
an · 4) IO
if ar
es e
ta un
re ca
a ra
Iu ct
bi er
rii de
da te
r, pe
de nt
ră ru
sp fii
la nţ
tă el
şi e
ne be
ce ne
si fi
ta ce
( l ca
a o
un hr
an an
u ă
mi ne
t ce
ni sa
ve ră
l ,
es da
te r
da es
că te
te m
în ai
to m
rc ar
i, e)
su ,
fe ia
ri r
nţ pe
a nt
ru ve
ex rs
is în
te tu
nţ ne
el ca
e t,
di ac
n ea
or st
ic ă
e Lu
mi ef
nă ec
a tu
lui l
D pe
u ca
m re
ne îl
ze ar
u e
ar fo
e cu
l zi
as ce
up (
ra de
un ar
ei de
st re
ru )
ct · 5)
ur va
i lo
fi ril
e na
I ,
O da
≤ că
60 nu
ar a
at in
ă tr
că at
pe în
rs că
oa în
su nd
fe ,
ri la
nţ fe
ă, l
va şi
in ce
tr i
a ca
în re
cu o
râ iu
be es
sc to
şi ra
pe li
ca se
re re
îi co
iu m
be an
şt dă
e( fa
ac ce
re e
a bu
de ne
ur ,
ge re
nţ in
ă tr
a ar
un ea
or pe
fa ca
pt le
a to
M s(
ân pr
tu in
it fa
or ce
ul re
ui a
Is ce
us lo
Cr r
is cr
eş :
ti u
ne n
şt el
i ). e
O p
b e
s rs
e o
rv a
aţ n
ie e
a –
ut a
is c
te e
a st
u a
I e
O st
= e
1 u
0 n
0 c
a u
z p
sp ă
e c
ci e
al p
, e
în rs
ca o
r a
e, n
d a
a m
să is
vâ ,
rş vr
it e
u a
n să
c ru
o p
m ă
pr c
o u
L r
A el
di e;
n în
la si
nţ n
ul e
d a
e ei
fa a
pt u
e lo
c nţ
b el
ăt e
ăl în
ii g
în e
tr ri
e lo
in r
fl d
u e
e lu
m c
in aţ
ă i
şi p
a e
c nt
el ru
or r
în e
tu c
n u
e p
e e
ra tr
r u
e p
a ul
ei şi
, ra
în ţi
ti u
m n
p e
c a
p r
e e
rs z
o ul
a ta
n tu
ei l
aş a
te c
a e
pt st
ă or
lu e
pt nt
e ru
d a
e a
in cţ
fl io
u n
e a
nţ · 6)
e, va
p lo
ar e
ea se
lui m
I ni
O fi
în ca
tr ţi
e a
60 m
– ul
81 to
ar r
su şi
fe af
ri ec
nţ ti
e, v–
at ra
ât ţi
fi on
zi al
ce e,
câ m
t ul
te te
dil de
e pr
m op
e, ri
su a
fe pe
ri rs
nţ oa
e nă
le sa
ga u
de ec
ce ti
i v;
de câ
ca t
re ti
su m
nt p
le I
ga O
ţi <
af 81
pe a
un nu
a po
di at
n e
st fi
ru ad
ct us
ur ă
i, , în
fii st
nţ ar
e ct
de ur
vi ă
nd ·
ec 7) IO
ar este
corelat
e
cu alţi
pe
param
ac
etrii
ea
IE:
st
CD,
ru
DH, r
MP, to
EBF ta
etc l
· 8) in
va di
lo că
ar ,
ea pr
I in
O ap
pe ro
pi i,
er ca
ea re
de es
un te
a st
di ru
n ct
st ur
ru a
ct co
ur or
do E
na x
to e
ar m
e pl
a u:
sv.
re
sp SB SN T
ec
ti
v.
1:
1) o
72 83 m
ob
2) 40 78 iş
nu
it
Ex ca
e re
m nu
pl pr
ul ea
ţi pu
ne ţi
po nă
st vr
ur e
i ( m
sa e)
u şi
le m
ţi ai
ne fa
de ce
gr et
eş ă.
eli Es
cu te
S o
F, fii
pe nţ
ca ă
re în
le cu
re rs
gr de
el în
ev ce
ar pu
e t
sp să
iri ac
tu or
al de
ă, m
ca ai
re m
a ul
tă câ
im t
po ce
rt lo
an rl
ţă al
su te
fl st
et ru
ul ct
ui ur
de i.
Ex at
e ă,
m la
pl în
ul ce
2: pu
fii t
nţ de
ă ev
ne ol
el uţ
ev ie,
cu S
m F
an (s
if ex
es ua
tă le
ri ),
ab lă
er sâ
an nd
te u-
pe se
co er
nd ile
us ac
ă es
de te
po ia.
ft Pe
el S
e B
şi nu
pl po
ăc at
e t
ju fe
de lul
ca de
co sc
re uz
ct e,
– ar
va gu
gă m
si en
to te
pe ce
nt ră
ru u
to fă
t ră
ce să
ea fi
ce e
fa co
ce nş
. ti
Fa en
t pe
de ri
ce oa
fa re
ce su
. nt
St su
ru pu
ct se
ur S
ile F
su şi
S ul
B )
(n es
u- te
şi o
as vii
cu to
lt ar
ă e
su vi
fl ct
et im
ă en
a te
de (d
m eo
on ca
iz m
ăr da
ii tă
pe es
r te
m de
an m
on
A
iz
at .
do
ar
te 4.R
m
po ezis
ra tenţ
r)
. a la
agre
de a
siuni anihila
( R ,
contra
A ) cara o
parte
R din
A are agresi
semnif unile
icaţia specifi
capaci ce
tăţii unei
anumit SS şi
e SV a
struct acesto
uri şi ra să
tuturo nu
r scadă
struct niciod
urilor ată
unui sub
sv., 81.
astfel
încât
- RA purile
indică și
pe centrii
toate lor IE,
cele 10 potenț
struct ele de
uri ale a
unui anihila,
sv. de a
uman, contra
cu cara
biocâm orice
factor a
agreso Semni
r ficaţii
specifi ale RA
c pe
fiecăr struct
ei uri:
struct 1)
uri și pe SF:
efecte -
le se
acestui re
fe st
ră e
la m
po ul
te im
nț un
el it
e ar
da al
te sv.
de –
si re
zi e
st ag
en re
ța so
la ar
mi e
cr m
oo al
rg ef
an ic
is e
m de
ti or
pu i,
l: ci
ba up
ct er
er ci,
ii, pă
vi ia
ru nj
su en
ri, i
sp et
c în
- m
od
po di
te re
nț ct
a ,
de fi
a re
ev sc
it ,
a di
fe e,
ri ch
te im
ac ic
ci e,
de ca
nt lo
e ri
m ce
ec ,
an en
ic er
ge ce
ti et
ce c
, 2)
el pe SB:
ec -
tr se
o re
m fe
ag ră
ne la
ti po
te ra
nț re
el a
e ad
de ev
de ăr
ce ur
la ilo
re r
și de
se mi
pa nc
iu de
ni, ac
a el
su ea
bi re
ec al
te e,
lo pr
r ec
fa u
ls m
e și
co ilo
nș r
ti di
en n
ti el
za e,
re to
a tu
ad l
ev în
ăr so
ur țit
de fe
ne r
ce mi
si ta
ta te
te a
a, vo
do liț
ri io
nț na
a lă
și de
a i,
nu de
se a
ab nu
at ac
e ce
de pt
la a
ad fa
ev ls
ăr ur
ur ile
, mi
de nă
oa în
re to
ce td
ac ea
es un
te a
a co
de m
te pr
r o
mi în
su ce
ri în
mi ce
ci, m
ia ai
r m
ap ar
oi i
di 3)
n pe
ce SN:
- fl
se et
re ul
fe ui
ră de
la a
po re
te sp
nț in
el ge
e ne
su ad
ev v–
ăr se
ur nt
ile im
, en
fa ta
ls le
ur (e
ile x.:
af co
ec nf
ti uz
iil se
e x
di și
nt iu
re bi
ne re
ce )
si și
ta de
te a-
a și
de im
pu ct
ne ur
as i
up op
ra ți
ce un
lo ile
rl co
al re
te ct
st e,
ru pr
op ac
rii ti
, că
pe 4)
nt per
ru total
a sv.:
fi -
pu
se va
în lo
pr ar
ea fi
co ap
ns ro
ta pi
ta at
tă ă
pe de
r st
to ru
ta ct
l ur
va a
cu te
R m
AM cu
IN, no
as aș
tf te
el și
în lu
câ a
t m
să ăs
pu ur
ile rii
ce ac
le el
m ei
ai st
po ru
tr ct
ivi ur
te i,
, pe
pr nt
op ru
a mi
m ni
eli m
or e
ar Caract
ea eristic
ac i ale
el RA:
ei a) se
va m
lo ăs
ri oa
ră pe
pe fi
sc ec
al ar
a e
va st
lo ru
ri ct
că ur
un ă
ic și
ă, pe
r cu
to pr
ta in
l se
sv în
., tr
av e
ân –
d 7
va 2
lo și
ri +
10 ta
0, te
cu -
se
m va
ni lo
fi ar
ca e
ții a
le m
ad in
ap i
m a
ă m
in ai
di vu
că ln
st e
ru ra
ct bi
ur lă
a a
c sv
e . (
ia la
r lț
di i
n p
a ar
n a
al m
iz et
a ri
c i
el I
or E
s c
e a
p u
ot z
d el
et e
e c
r ar
m e
in d
a et
și e
r bi
m li
in ta
ă te
ac ,
e p
as ut
tă â
vu n
ln d
e u-
ra s
e ăr
fa il
c e
e n
r e
e c
c e
o sa
m r
a e
n el
d i
m d
in e
ăr ti
ii m
ei p
- a
c
ră or
g d
a at
z d
ul e
S ri
fâ lo
nt r
a d
T e
r gr
ei e
m ș
e el
fă i
că și
to p
ăc u
at n
e a
e su
st fi
e ci
în e
to nt
t d
d e
e lu
a n
g b
p ă
e ti
nt m
ru p
ca să
ac s
e e
șt c
ia o
să nș
ai ti
e și
nt să
iz s
e e
z fa
e c
gr ă
e fa
ș pt
e el
al e
a b
u r
n e
e pt
n ăr
e ii
c ei
e b)
sa
r va
e lo
în ril
d e
0 ne
< co
R re
A sp
<
un
81

in
to
di
ar

e
va
al
lo
e
ri
R
A, rii
cu st
ur ru
m ct
ăr ur
ile ii
ne c) la
ga va
ti lo
ve ri
pr al
op e
R ti
A sf
în ăc
tr ăt
e or
81 ),
și ex
90 is
( tă
R vu
A ln
sa er
ab pu
ili te
tă rn
ți ic
la e
ag d)
re
si va
un lo
i ril
m e
ai 90
< e,
R fi
A re
<
șt
10
i
0
pe
su
nt
nt
ru
no
un
r
sv.
m

al

to e) la
s, va
m lo
ed ri
iu R
el A
ev <
at 60
sp ,
iri sv.
tu pr
al ez
in pe
tă st
vu ru
ln ct
er ur
ab a
ili re
tă sp
ți ec
m ti
ar vă
i ,
in el
di or
câ în
nd le
pr ge
ez a
en ka
ța r
su m
fe ei
ri f)

le
fii ge
nț a
el iu
e bi
ca rii
re (a
se vâ
gă nd
se S
sc N
în di
nt 2
r- ),
un ni
ce ci
r od
m at
ai ă
m nu
ar po
e t
de av
7, ea
R ta
A m
pe ai
o mi
st c
ru de
ct 90
ur g)
ă
sa va
u lo
al ril
e ab
ne se
ga nț
ti a
ve po
al te
e nț
R el
A or
in a
di mi
că nt
it ra
e, ge
și re
ch a
ia un
r ui
m ti
ai p
m de
ul ag
t, re
at si
un m
e ul
sa t,
u cu
al câ
tu t
l, va
cu lo
at ar
ât ea
m R
ai A
es ed
te es
m ti
ai na
mi te
că “)
( „ h)
vi
ct va
im lo
e ril
pr e
R en
A ța
< în
90 ge
ar ril
at or
ă pă
de zi
fa to
pt ri
ef ai
ici ka
r lo
m r
ei ne
sv. ie
, rt
pr at
ez e,
en ca
ța re
pă co
ca nt
te in
uă im
să ei
ac i)
ți
on C
ez D
e m
as ăr
up eș
ra te
vi pr
ct op
or te
ți po
on si
al bil
R it
A, at
ce ea
ea m
ce at
pe e
r m
mi at
iz nc
ăr ții
ii sp
pa ec
ra ifi
m ce
et lo
ril r.
or M
IE ăr
în im
fu ea
R ru
A im
co po
ns rt
tit an
ui t
e pe
un nt
pa ru
ra pr
m og
et no
za i
re la
a ca
ti re
pu va
ril fi
or su
de pu
ag s
re sv.
si ,
un pe
nt or
ru lo
de r
te și
r a
mi re
na co
re m
a an
ca dă
uz ril
el or
co fă
re cu
sp te
un ,
ză as
to tf
ar el
e în
ce câ
vo t
r sv.
fi să
în în
ve ai
țe nt
le e
cț ca
ia ac
re es
sp te
ec ag
ti re
vă si
, un
i cu RA
să coborâ
se tă pe
m SF și
an SB le
if va fi
es contrai
te ndicat
- să
lucrez
persoa e în
nelor locuri
de ntelor
muncă -
pericul
oase, crește
deter rea RA
minare se
a RA realize
ducând ază
la prin
evitare respec
a tarea
accide regulil
or de tarea
viață Legilor
creștin Divine
ă, - și în
posturi cazul
, prin RA
înțeleg există
erea, manife
conști stări
entiza ale
rea și unor
respec limite
minime de de
și timp,
maxim fiind
e în import
decurs antă
ul unei conști
zile entiza
sau a rea
unei faptulu
anumit i că
e mărim
perioa ea
credin
ței în
Sfânta
Treime
va
conduc
e în
timp la
crește
rea RA
- entităţ
adevăr ilor de
ata lumină
protec superi
ţie o oare;
constit orice
uie cea alt tip
a de
Entită protec
ţilor ţie
Divine ( realiz
şi a ată
chiar ară
pe - RA
concen poate
trare ) fi: 1)
are potenţ
caract ial
er ( RAPOT
secund )
ar şi 2)
este
numai util ( RAUT
tempor )
CD ul unei
R perioa
AUT = de de
RAPOT x timp
100 între o

- atât limită
RAPOT minimă
cât şi şi una
RAUT maxim
variază ă
în - RA
decurs se
măsoar ură şi
ă ca per
limită total
minimă indică
; gradul
valoare de
a elevar
minimă e al
pe persoa
fiecar nei ( în
e special
struct RAUT
MIN )
spir
A itua
.5. l
Cam ( C
elio AM
nis )
mul
C
AM firesc
indică param
potenţ etrii
ele IE
unui pozitiv
sv. de i sau
a-şi negati
modifi vi o
ca anumit
voliţio ă
nal perioa
sau dă de
timp, anumit
mai e
lungă scopur
sau i.
mai - CAM
scurtă este
( de un
obicei param
minute etru
sau antren
ore ), abil,
în antren
ament întotd
ul fiind eauna
favora volunta
bil sau r
nefavo -
rabil, întotd
în eauna,
funcţi valoril
e de e
scopul modifi
urmări cărilor
t, voliţio
nale o
ale persoa
CAM nă
sunt elevat
superi ă
oare spiritu
acelor al,
a valoril
realiza e
te pozitiv
inconşt e
ient; la ridicat
e ale tăţii şi
CAM fermit
reprez ăţii pe
intă o proprii
gravă param
carenţ etrii
ă, IE
manife benefi
stată ci,
prin adică
lipsa aceste
stabili fiinţe,
intrân deoare
d într- ce
un intră
mediu mai
mai uşor în
puţin rezona
elevat, nţe
vor fi negati
influen ve
ţate - la
de persoa
acesta, nele
decăzu dar
te, totoda
prezen tă o
ţa neşans
valoril ă, în
or funcţi
CAM e de
pozitiv mediul
e în care
constit se
uie o găsesc
şansă, ( de
gradul exteri
de or au
elevar EBF ≥
e al sv. 90,
influen CAM
ţatoar pozitiv
e ). al sv.
Atunci respec
când tiv
influen constit
ţele uie o
din şansă
favora oare
bilă benefi
acestui ce.
a; el va Dacă
evolua sv.
spiritu recept
al, or are
datorit CAM <
ă 0 )
influen ceea
ţelor ce
exteri înseam
nă nu vor
fermit putea
ate pe pune în
proprii rezona
param nţă
etrii biocâm
IE ), purile
influen lui,
ţele care
pozitiv vor
e din rămân
afară e pe
vechii ;
săi persoa
param na
etrii trebui
coborâ e
ţi. aborda

- CAM când
negati CAM
v – este
încăpă pozitiv
ţânare , altfel
nu uie
există fermit
şanse ! atea,
- exprim
antoni ată
mul prin
cameli valori
onismu negati
lui ve ale
spiritu CAM
al îl - dacă
constit se
găsesc te, ele
valori au
negati semnif
ve ale icaţia
CAM la că
persoa aceste
ne fiinţe
puţin nu au
elevat suferit
e sau încă
la cele destul
decăzu în
legea a
karmei renunţ
, a la
pentru propri
a ul
putea orgoliu
prelua , adică
şi acesto
conşti ra le
entiza vor
CD, mai fi
pentru necesa
re în ; ei nu
viitor înţeleg
alte iubirea
suferi ,
nţe, iertare
pentru a, CD,
a se iar
vindec dacă li
a de se
ateism explică
şi de , se
orgoliu pierde
timpul întotd
- CAM eauna
negati lipsa
v la de
persoa sensibi
nele litate;
neelev acest
ate tip de
sau persoa
decăzu ne mai
te au
indică următo
arele -
simpto pentru
ame: ca un
negati sv. să-
vism, şi
simţ poată
critic întreb
foarte uinţa
pronun voliţio
ţat, nal,
perma benefi
nent c CAM
pentru trebui
elevar e să le
ea sa dobând
spiritu ească,
ală, care
trebui defect
e să e
cunoas trebui
că e să şi
care le
anume corect
calităţi eze,
întru- aceea
cât, se
dacă interzi
nu şi le ce
cunoaş desinc
te, retizar
foarte ea
greu şi conţin
le utului,
poate semnif
îndrep icaţiilo
ta. De r
param are a
etrilor carenţ
IE, a elor
tehnici către
lor de persoa
măsura ne din
re, afara
precu cursuri
m şi a lor IE,
celor care
de nu
corect prezin
tă confir
garanţi me
a unui utiliza
portof rea
oliu de benefi
param că a
etrii aceste
IE i
benefi cunoaş
ci, teri IE
care - sv.
să animal
e şi procur
vegeta area
le au hranei,
CAM împere
numai cherea
în mod ,
firesc, apărar
acest ea de
param agreso
etru r etc
favoriz ( ex.:
ând mimeti
smul urmare
natural a a
practic CAM,
at de animal
diferit ele şi
e plantel
vieţuit e îşi
oare schimb
pentru ă
a se culoar
apăra - ea,
ca înfăţiş
area, de
forma, agreso
comuni r, cât
carea, şi de
compo victimă
rtamen , în
tul scopuri
etc). opuse.
CAM - prin
este CAM, o
practic fiinţă
at atât face
efortu calităţi
ri care în
pentru realita
a-şi te
însuşi lipsesc
tempor şi de
ar şi pe
pentru urma
a cărora
dovedi profită
tempor , are
ara anumit
e necesa
avanta r,
je, pe întru-
care în cât
stare Domnul
normal Dumne
ă nu le zeu nu
are a creat
- la agreso
Facere ri; El a
, CAM creat
nu era numai
vieţuit rele de
oare astăzi,
cu o care
anumit au
ă apărut
alimen ca
taţie urmare
vegeta a
riană decăde
şi nu a rii
creat omului
carnivo
Ca fu
ra nc
ct ţi
er e
is de
ti m
ci ăr
u im
m ea
an C
e A
în M
Adolescenți și tineri
Tip uman şi
Nr. crt. 29 51 78 50
caracteristicile lui SF care
( persoană
urmărește moda, barurile de

Copii cu vârsta sub un și tineri


Adolescenți
1) an și cu EBF credincioși,
per total educați 15 9 4 10
> 90 88
Copii de cca. 5 ani cu
Adolescenți și tineri din
2) EBF per total > 81
18 22 28 38 32
străinătate, suferă sentimental
Impostori, excroci,
6) Adulți cu EBFșarlatani,
per totallichele
- 7etc 43
> 81, obișnuiți, educați 78 51 68
Adulți cu EBF per total
< 81 ( săraci,Prostituate,
răi, nu pot fi afemeiați,
7) 32 62 58 31 60
homosexuali
reeducați – salarii de mizerie, pofticioși,
comentarii negative, oameni cu
proxeneți, pești etc
„pofte“)
Adulți cu EBF per total
8) < 81 care au suferit - 100 - 100 - 100 - 100
destul și pot fi 32
reeducați
Obser
vaţii: încadr
- a în
mai
oameni multe
i au de catego
obicei rii
caract simulta
eristic n ( de
i exempl
comun u, pot
e; ei se fi și
pot afemei
ați și per
excroc total >
i și 15 și în
mincin special
oși ) CAM >
- 25 nu
prezin
persoa tă
nele încred
care ere în
au asociaț
CAM ii,
priete le vor
nii, execut
mariaj a
e, nu li decât
se pot parțial,
acorda având
sarcini întotd
și eauna „
misiuni motiva
grele, ții
întru- înteme
cât nu iate “
- alte
perioa
CAM ≥ de
15 istoric
este o e sau
valoare pentru
normal alte
ă în națiuni
prezen , CAM
t la are
români alte
, iar în valori
- la eze
valori frecve
ale nt pe
CAM cei din
per jur cu
total > instabi
40, litatea
persoa acțiuni
na lor,
începe opțiuni
să-i lor și
deranj păreril
or sale nă
( categ întotd
oria eauna
3) antren
- la ament,
valori cunoaș
ale tere și
CAM > voință
60 în
aceast practic
a area
înseam CAM
ca ( categ
tactică oria
pentru 9 );
obține aceste
rea de situații
profitu sunt
ri caract
materi eristic
ale sau e
avanta secătu
je rilor,
sociale lichelel
or, or și
impost reprez
orilor, entanți
plagiat lor
orilor, diferit
excroc elor
ilor de organi
diferit zații și
e secte
tipuri satanic
sau e.
agențil Lichele
le pot -
fi:
fizice valoril
2) e CAM
se
național
amelio
sociale
3) rează
prin
sentimentale
efortu
4) ri
specifi
mixtece,
volițio a se
nale, mări
pe fermit
fiecar atea
e pe
struct valoril
ură e
( inclus benefi
iv prin ce ale
posturi param
), etrilor
pentru IE și
pentru exteri
a se oare
micșor
a
intrare
a în
rezona
nțe cu
influen
țele
malefi
ce
Caract a
eristic va
i ale lo
CAM: ri
1) se că
m un
ăs ic
oa ă,
ră în
pe tr
sc e
al –
10 ru
0 ct
şi ur
+ ă
10 şi
0 pe
pe r
fi to
ec ta
ar l
e sv.
st ,
cu 2)
se
m valoril
ni e
fi pozitiv
ca e
ţii indică
le prezen
ad ţa
ap aceste
ta i
te caract
eristic in
i IE di
3) că
an
va to
lo ni
ril m
e ul,
ne şi
ga an
ti u
ve m
e ur
fe ă
r sa
mi u
ta al
te ta
a, ,
pe st
o ab
st ili
ru ta
ct te
a sa
pa u
ra m
m al
et ef
ril ici
or ,
IE ad
be ic
ne ă
fi po
ci at
e bu
fi ni,
o el
ca ev
lit aţ
at i )
e( sa
la u
oa o
m ne
en şa
ii ns
ă( et
la c)
oa 4)
m
en st
ii ru
ră ct
i, ur
ex ile
cr te
oc m
i po
ra po
re t
( av
S ea
F va
şi lo
S ri
B po
), zi
un ti
eo ve
ri al
e pe
C r
A to
M, ta
ia l
r să
S ai
N bă
şi va
un lo
eo ri
ri ne
ga ur
ti a
ve as
; cu
de lt
pi at
nd ă,
e co
de or
st do
ru na
ct to
ar ro
e, l
ca be
ac ne
es fi
t c
C sa
A u
M m
să al
ai ef
bă ic
5) to
ţi
C ce
A ila
M lţi
es pa
te ra
co m
re et
la rii
t IE
cu ca
re ca
de lit
te at
r e
mi sa
nă u
ca de
ra fe
ct ct
er al
ul ac
de es
tu at
i e
pa fi:
ra a)
m C
et A
ru M
IE po
C te
A nţ
M ial
po -
C 100
A
6)
MP
OT

b) pe
CAM rs
util - oa
CAMUT ne
CDUT le
C ca
AMUT = re
CAMPO au
x
T
C
A ur
MP i
OT
sa

u
30
pe
pe
r
un
to
a
ta
di
l
n
su
st
nt
ru
co
ct
nt nd
ra uc
in er
di e,
ca în
te m
în ar
fu iaj
nc e
ţii şi
de pr
co ie
te ri
nii ze
, ,
de de
oa ob
re ic
ce ei
of ne
er pl
ă ăc
su ut
rp e(
pe in
rs fl
oa ue
ne nţ
vu ab
ln ile
er )
ab -
ile va
şi lo
uş ri
or m
ar rs
i o
al a
e n
C e
A fă
M ţa
in rn
di ic
că e,
p in
e st
a a
bi la
le a
, gr
ca e
r si
e u
p ni
ot d
c e
e st
d ul
d sp
e e
m ci
ic al
i, st
sp ru
e ct
ci ur
fi il
c or
e p
în e
ca A
r M
e m
s- ar
a e
c 7)
o
ns va
ta lo
ta ril
t e
C m
ar su
i nt
al fi
e re
C şt
A i
M în
(p pr
es im
te ii
30 6
) an
i aţ
de ia
vi pă
aţ ri
ă nţ
şi ilo
de r
ac es
ee te
a im
ed po
uc rt
an ei
tă im
şi pl
ef e
ici m
en en
tă te
, az
pe ă
nt pr
ru og
că ra
m to
e at
IE ă
ca vi
re aţ
ră a
m -
ân E
va N
la m
bil ai
e el
e p
va ăr
te in
, ţi
ca c
r or
e e
îş sp
i u
al n
e z
g ăt
or p
i ut
lo e
r a
( b
el e
e n
va e
ţi fi
), ci
vo a
r d
e bi
pr le
o pr
gr o
a pr
m ie
e i
I M
E P,
fa p
vo e
ra c
â te
n ,
d al
E e
N g
m â
ai n
n d
e u-
el şi
e p
va ăr
in i
ţi lo
i r,
c m
or ai
e n
sp e
u el
n e
z va
ăt ţi
or ,
a ii
u 6
n a
e ni
şa d
ns e
a vi
ca aţ
în ă
pr să
i pr
m i
m n
e e
as c
că or
pr e
o sp
gr u
a n
m z
e ăt
I o
E ar
e ,
d ul
e te
la ri
ac or
e di
şt n
i şc
p ol
ăr i
in şi
ţi a
p E
oi N
di e
n st
vi e
aţ m
ă ai
- el
c e
u va
câ tă
t ,
c o
u n
at c
ât e
îş pţ
i ie
al p
e ăr
g in
e ţi
la m
c ai
el ar
e e,
va c
ţi ar
p e
e o
nt vo
ru r
în aj
tr ut
u a
p în
pr de
o pe
pr rs
ia on
M ali
P ta
8) – te
ca în
re tr
nţ e
el 1
e şi
6 ri
an or
i pr
se in
po au
t to
co ed
re uc
ct aţ
a ie,
ul da
te r
de in
st le
ul ge
de a
gr ka
eu r
şi m
de ei,
ob cu
ic su
ei fe
pr ri
nţ fie ≥ 5
e % în
- în fiecar
mod e
normal viaţă,
∆ CAM adică,
= fermit
CAMNA atea
ŞTERE – pe
CAMDEC param
ES
etrii
trebui
benefi
e să
ci or
trebui orgolio
e să şi, nici
creasc o
ă existe
contin nţă nu
uu poate
- după decade
cădere mai
a din mult
Rai a de
îngeril două
ceruri foarte
şi de mult;
aceea, persoa
oameni nele
i care care
au au
CAM CAM
mare, pozitiv
în la
creşte moarte
re, nu , care
trăiesc nu
învaţă ce
aceast fiecar
ă e viaţă
lecţie este
spiritu dată
ală au pentru
de a eleva
obicei spiritu
longevi al şi nu
tate pentru
mică, a
deoare decade
Valoril :
e CAM
la
cursan
ţii 4 5 6 7 8 9 10
infore
nerget- 7 - 19 - 32 - 48 - 62 - 82 - 94
icieni
( valor
i - 12 - 28 - 40 - 56 - 73 - 93 - 100
orient
ative )
- dacă ilitate
în mare
viitorul de a
unei face
persoa un
ne păcat
având cu LA
CAM > care i-
15 ar
există atrage
o decăde
probab rea cu
mai acelei
mult fapte,
de datorit
două ă
ceruri, îngeril
acea or
persoa păzitor
nă va i ai
deceda karmei
mai ,
înainte aceast
a a fiind
cauza au
multor dovedi
accide t prin
nte, viaţa şi
catast jertfa
rofe lor
- fermit
sfinţii ate
de maxim
toate posibil
tipuril ă a
e, care fiinţei
umane adevăr
în ate
iubirea modele
şi umane
manife de
starea maeştr
lui ii
Isus spiritu
Cristos ali
, pentru
constit toţi
uie oameni
i, din
toate
religiil
e
- cu atât
mai
după mult
cât de ne vor
mult îl asculta
slujim ECB,
pe îngerii
Dumne de
zeu, Lumină
slujim , care
Creați au ca
a lui, MP să
ajute
oameni
6.D
i să se uhul
îndumn
ezeias
Sfâ
că, nt (
respec
tându- DH
ne însă )
LA

D
A .
H are e,
semnif curat,
icaţia strălu
reman citor,
enţei precu
Sfânt m
ului Sfânt
Duh ul Duh
într- al
un Tatălu
sv., i
limped Ceresc
, t
- Duhul
Sfânt
după origina
Facere l,
, diminu
oameni ându-l,
i, prin tulbur
faptel ându-l,
e lor, întune
au cându-
afecta l,
pertur SF și
bându- SB în
l cu propor
păcate ție de
le 91 %,
proprii iar în
făcute faza
în de EN
fiecar în
e viață propor
succes ție de
ivă cu 9%
- se pe
poate care
spune Tatăl
că Ceresc
păcate l-a dat
le au fiecăr
strâmb ei
at, au ființe
schimo umane;
nosit aceste
Sfântu păcate
l Duh au
deter în
minat totalul
implica ființei
rea crescâ
mai nd,
putern ceea
ică a ce a
EN în frânat
materi îndumn
e, ezeire
ponder a –
ea SF scopul
final al 2)
elevări
i D
spiritu H
ale ut
- DH il
poate ®
fi: 1) D
DH H
UT
potenț C
ial ® D
DHPOT UT
D DHUT
HUT = -
DHPOT x
100 variați
Δ a DH
DHPOT în
= 100 cursul
- unei
DHPOT zile,
Δ luni
DHUT = este
100 - dată
de rezona
intrăril nțe
e în pozitiv
rezona e
nțe amplifi
negati că
ve sau DHPOT
pozitiv și
e ale DHUT,
sv. iar
( intră intrăril
rile în e în
rezona elevat
nțe ă
negati spiritu
ve al
diminu trebui
ează e să
aceste aibă:
valori ) M

- o IN
MIN
MAX

persoa
åDHUT

= DHUT
foarte
+ DHUT eauna
> 81 şi o
DH > stabili
68; tate
astfel bună a
de propri
persoa ei
ne person
prezin alități,
tă manife
întotd
stată repulsi
în nișa a, ura,
sa IE răzbun
area
-
etc
sunt
frica,
simpto
mânia,
amele
nervoz
intrăril
itatea,
or în
invidia,
rezona
gelozia
nțe
,
negati lți
ve, param
ceea etrii
ce IE
atrage
decăde D
rea H
DHPOT consti
MIN și a
tuie
tuturo param
r etrul
celorla IE
funda valoar
mental e
, maxim
princip ă a
al, tuturo
care r
deter celorla
mină o lţi
valoar param
e etrii MIN

minimă - unii
şi o dintre
sfinții 5 ( ex.:
creștin sfântul
i sau ai Franci
celorla sc
lte d'Assi
religii si,
au avut sfântul
DHPOT Maxim
chiar Mărtu
peste risitor
81 și ul,
ΔDH < sfânta
Parasc ul care
hiva și a avut
mulți în
alții ) viața
- cu trup
și
Mântui rațiune
torul DHPOT =
Isus DHUT =
Cristos 100 și
este ΔDH =
singur 0
- sv. le și
sunt ca păcate
o le
lampă, săvârși
la care te
flacăra reprez
este intă
DH, iar funingi
sticla nea de
este pe
SF; sticlă,
greșeli iar
dacă or
aceast Caract
ă eristic
funingi i ale
ne DH:
este 1) se
multă, m
flacăra ăs
nu mai oa
lumine ră
ază în pe
exteri sc
al pe
a r
va to
lo ta
ri l
că sv.
un ,
ic av
ă, ân
nu d
m va
ai lo
ri 10
cu 0,
pr cu
in se
se m
în ni
tr fi
e ca
– ții
72 le
și ad
+ ap
ta ne ale
te sv.
2) umane
3)
valoril
e 0 < valoril
DHPOT e
MIN < negati
42 ve sunt
indică caract
stări eristic
patoge e
demoni ti
lor cu ve
trup și al
rațiune e
4) D
HP
va OT
MI
lo N ≥
ril 42
e ,
ne da
ga r
< pe
45 nt
su ru
nt oa
no m
r en
m ii
al ob
e iș
as nu
tă iți
zi ,
in st
di ru
câ ct
nd ur
o ile
R ,
AM C
EDI
E
D
pe sl
to ab
at ă
e sa
u al
m e
ed re
ie, ce
pr nt
eo e
cu și
pă fa
ri pt
sp e
iri de
tu iu
bi ril
re e
in D
su HP
fi OT
MI
ci N <
en 35
te in
5) di

va
un
lo
ri
sc iz
fo ar
ar e
te sa
ri u
di de
ca af
t ec
de ta
de re
m m
on al
ef e
ic D
ă HP
OT
a MI

S N >
N 69
O in
6) di

va o
lo ef
ril ici
en și
ță a
sc ag
ăz re
ut si
ă un
a ilo
ag r
re as
so up
ril ra
or sv.
u lo
m ril
an e
e D
po HP
OT
se MI

so N <
25
ar
in
e
di
7)

de
va
m al
on ef
iz ic
ar ă
e a
sa S
u N
af O
ec de
ta m
re ul
m tă
vr ;
e în
m ac
e( es
de t
pe ca
st z,
e sc
1 hi
½ zo
an fr
i ) en
ia, e,
m ir
an es
if po
es ns
tă ab
ril ili
e ta
pa te
ra a
no su
ic nt
fo au
ar au
te to
m co
ar nt
i, ro
pe l,
rs se
oa m
ne an
le if
nu es
tă vi
im aț
po a
te de
nț fa
a mi
în lie
m și
un în
că vi
, aț
în a
so is
ci te
al nț
ă a
și sp
es ec
te ial
ne iz
ce at
sa ă
ră pe
as r
m u
an ex
en or
tă ci
, za
cu re
ră a
ța 8)
re
a su
IE m
sa a
va e
lo a
ril D
or HP
mi OT

și
ni
D
m
HU
e
T,
și
ad
m
ic
ax
ă
im

D el
HP e
OT
d
și
e

bi
D
la
HU

T,
ul
po
S
ar


nt
nu
ul
m
ui v
D ut
uh il
po P
te e
nț b
ial a
, z
re a
sp D
ec H
PO
ti T
MI
N
e
şi
c
a
a

r
D
a
H
UT
c
s t
e e
p ri
o z
a a
t g
r al
a o
d ri
ul c
d ă
e r
el ei
e fi
v n
a ţ
r e
e u
m face
a numai
n când
e DHPOT
- MIN

admite
rea la
cursuri
le IE
se
poate
prezi
ADMITERE DHPOT ΔDHPOT
ntă TERMINARE
următ
oarel MAX MIN MAX MIN MAX
e
valori,
confo 57 43 57 0 0
rm
tabel
ului: 60 45 60 0 0
3) 6/7
47 63 4986 67 89 2 3

4) 91 72 95 2 4
7 51 71 53

5)
7 55 76 5797 78 99 3 2

6) 7 60 82 62
100 88 100 8 0
- DHPOT
nota MIN =
pentru 1,525
DHPOT 4 +
se 11,8
calcule -
ază ∑
astfel: D
MĂS HU
DH T

N de
OTA te
rm
ină exi
ier st
ar en
hiil ţel
e or
ce ne
re ga
şti tiv
ale e
tut sa
ur u
or po
zit er
ive uri
( d )
in 9)
ce
ru p
ri e
sa r
u s
din o
an a
tic n
e n
l u
e p
c o
u t
D fi
H p
PO
T
u
M
IN
s
≤ e
4 î
5 n
s a
t r
a e
r (
e n
d u
e s
vi e
n vi
d n
e d
c e
c e
ă l
) e
10) c
u
p D
e H
r PO
T
s M
IN
o ≥
a 6
n 7
, c
d e
a i
r a
n c
u a
m r
a e
i îl
l sl
a u
a j
e p
s e
c D
î u
n m
c n
o e
n z
ti e
n u
u ,
u î
n if
c e
e s
p t
e e
s n
ă e
s p
e u
m t
a r
n e
z d
ir u
e p
a ă
t m
r o
u a
p r
u t
l e
u -
i fie
ca ân
re tul
tr ui
ea Io
pt an
ă Sc
din ăr
„ s ar
ca ul
ra es
“ te
sf ca
ra şi
ct un
eri a
za ma
tă xi
de mă
o a
lim ∑
ită D
mi HU
ni T

-

D
H i
es cei
te lal
de ţi
te pa
rm ra
ina me
nt tri
pe i
nt Exem
ru ple
toţ de
carac
teriz POT MIN
DH
∑DHUT
are a
oame
nilor 0 - 38 0 - 45
în
funcţi
e de 38 - 50 45 - 71
DHPOT
MIN şi

∑DHU 50 - 60 71 - 81
T
4) 50 - 60

5) 60 - 75

6) 75 - 90
unei
7) 90 - 100 societă
ți
2)
1
) p
trădăt e
ori, r
demoni s
zați, o
dezide a
nți ai n
e i
p o
u a
ți s
n e
c ,
r a
e v
d â
i n
n d
c la
b e
il p
it ă
ă c
ți a
a t
f e
e l
r o
e r
n p
t r
a e
c d
ti e
c z
a i
t d
e e
și n
ri ț
s ă
c ;
d n
u li
a t
p a
li t
c e
ă î
î n
n vi
t a
o ț
t a
a p
r p
o e
p c
ri a
e r
r e
e l
g e
u c
li u
l n
e o
s c
c u
3) p
r
p e
e o
r c
s u
o p
a ă
n ri
e s
p c
ir r
it e
u d
a i
l n
e c
( i
p o
u și
ți ),
n d
a v
r a
n a
u n
m i;
a n
i u
d a
e u
c C
â D
ți f
o r
a p
r o
t t
e fi
m a
a j
r u
e t
, a
d ți
a c
u e
i z
u e
b –
ir f
e ă
s r
ă ă
e a
l j
e u
v t
o li
r s
v e
o r
r e
d c
e o
c m
a a
d n
e d
( ă
a p
si e
s r
t s
e o
n a
ț n
a e
u c
n r
o e
r d
i u
n ri
c d
i e
o m
a u
s n
e c
, ă
l î
o n
c c
o i
l c
e e
c )
ti 4)
v
e p
b e
e r
n s
e o
f a
n s
e e
c ,
r c
e u
d M
i P
n și
c a
i c
o ti
a vi
t e
ă o
ți s
s e
p b
ir it
it e
u ,
a d
l e
e m
d a
i a
m n
u i
lț );
i o
a a
n s
i t
( f
5 e
– l
8 d
e z
p i
e n
r t
s ă
o î
a n
n t
ă o
p t
r d
e e
a si
u b
n il
a it
e ă
x ți
t ,
r i
a n
s t
e u
n iț
i e
e c
și u
c S
o f
m â
u n
n t
i u
c l
a D
r u
h (
5) s
fi
s n
u ți
n )
t c
f u
ii M
n P
ț și
e a
c l
ti e
vi d
t e
ă o
ți s
s e
p b
ir it
it e
u p
a e
n r,
t c
r u
u d
c a
e r
i u
d ri
i d
n e
j la
u S
f if
â e
n s
t t
u e
l (
D p
u e
h n
m t
a r
n u
a p
- li
și n
p i
u m
t is
e i
a u
î n
n e
d a
e )
– t
s o
u ri
n a
t i
b o
u a
n m
i e
sl n
u il
ji o
r, la
a n
n t
i e
m l
a o
l r
e e
l t
o c
r, c
p u
e ă
x ți
t p
r u
a t
s e
e r
n n
si i
b c
il e
it 6)
ri
s și
f M
i P
n d
ți e
c o
u s
d e
o b
t it
ă d
e m
i a
m n
p if
o e
r s
t t
a ă
n m
t u
e lt
; e
h n
a t
r u
u l
ri D
d u
e h
l 7
a ) ființe
S Dumne
f zeiești
â -
ază
păcate Sfântu
le, l Duh,
încălcă iar
rile iertare
Legilor a
Divine păcate
afecte lor
ază acorda
negati tă ca
v și urmare
ecrane a
rugăci rile
unilor făcute
și pentru
faptel iertare
or - prin
bune, iertare
refac se
DH, anihile
propor ază
țional energii
cu le
efortu malefi
ce ale încât
greșeli DH
lor și iradiaz
păcate ă mai
lor, mult în
curățâ afară,
ndu-se însă
astfel inform
„ lampa ațiile
“ ( SF malefi
și SB ), ce
astfel despre
păcate inactiv
rămân e până
implem în
entate momen
în tul
struct repetă
urile rii
nemuri păcatul
toare ( ui
8 ), ( comit
fiind erii
însă unui
păcat țiile,
similar studiul
) asupra
- subiec
telor
rugăci din
unile Sfânta
către Script
Sfânta ură și
Treime viețile
, sfințil
medita or,
precu sacrali
m și zarea
faptel tuturo
e bune r
care activit
necesi ăților
tă zilnice,
efortu ridică
ri și
mari, mențin
însoțit DHPOT
e de MIN și
∑DHUT ∑DHUT
la se
valori ridică,
maxim ajungâ
e; prin nd și
aceste ele
a, după
limita un
minimă timp
a să se
DHPOT apropi
și e de
limitel uu,
e valoril
maxim e
e a minime
DHPOT se
și ridică
DHUT, și ele
adică contin
făcând uu, iar
aceste elevar
a ea
contin spiritu
ală este
este deter
accele minat
rată și se
- manife
stă
primiti prin
vismul lipsa
ființel cunoaș
or terii
benefi cristic
ce e, care
deter o
mină la intelig
rândul ență
ei scăzut
potenț ă
e de ( acest
conști ea
entiza sunt
re caract
manife eristic
ste e
mici și astăzi
la VA deoseb
sub ire de
2,5 primiti
miliard vismul
e ani ) spiritu
- al,
este
decade caract
nța erizată
spiritu de o
ală, experi
spre ență și
special e de
izare ani
mai -
mare,
coresp interzi
unzăto cerea
are voliţio
unor nală,
VA contin
peste uă, de
2,5 a intra
miliard în
rezona ală
nţe contin
malefi uă,
ce, accele
constit rată şi
uie o nu
cale sincop
sigură ată!!!
de -
elevar
e pentru
spiritu a fi
foarte ),
buni trebui
într-o e ca la
anumit aleger
ă ea ei
profes DHPOT
ie ( în MIN să
special fie ≥
de 55
preot -
sau
medic ierarhi
i MIN ≥
biseric 65, la
ii fel ca
creștin și
e ar conduc
trebui ătorii
să din
aibă, „ echip
pentru a
promov guvern
are, amenta
DHPOT lă “
Recom de
andări servici
: u sau
- să de
se școală,
măsoar priete
e nii etc
membr -
ii din
familie suspici
, șefii, unea,
colegii gelozia
, frica, l,
furia, invidia,
enerva bârfa,
rea, aversiu
indigna nea,
rea, antipat
ura, ia etc
negati sunt
vismul, rezona
minciu nțe
na, negati
orgoliu ve
care rtarea
duc la de
decăde Isus
rea Cristos
param și de
etrilor Împăr
IE și ăția
involuț Ceruril
ia or
spiritu - în
ală, timpul
îndepă rugăci
unilor IE,
sau în ∑DHUT
timpul crește
diferit - dacă
elor practic
slujbe, area
a sacrali
aplicăr zării
ii este
diferit obișnui
elor tă,
tehnici contin
uă și maxim
este e ale
însoțit DH se
ă măresc
contin ,
uu de difere
fapte nțele
bune, dintre
limitel ele
e scad,
minime astfel
și încât
valoril
e DH concen
ajung trările
și se IE
mențin aferen
ridicat te
e și în aplicăr
stare ii
normal diferit
ă elor
- tehnici
sau
proced rapidă
ee IE, a
prin limitel
număru or DH
l și decât
intensi rugăci
tatea unea
lor, sau
asigură medita
o ția
crește
re mai
- or
difere primiti
nţa ve şi în
∆DH = cazul
DHMAX fiinţel
– or
DHMIN foarte
este evoluat
minimă e ( dar
şi în decăzu
cazul te ) şi
fiinţel este
mare ridicat
în sunt
cazul persoa
fiinţel ne
or iubite,
puţin plăcut
elevat e de
e cei din
- jur,
persoa deoare
nele cu ce
DH mărim
ea DH DH
arată ridicat
capacit se
atea realize
de ază
comuni comuni
care carea
prin corect
iubire ă,
- între fireasc
persoa ă,
nele cu între
toate creşte
struct atunci
urile când
lor, iertăm
prin din tot
algorit sufletu
mi de l
iubire, ( numai
corect aşa
formaţ putem
i fi
- DH iertaţi
la Legile
rândul Divine,
nostru fără
), când excepţ
se ie sau
respec compr
tă omisur
regulil i
e de
viaţă
A .
creştin
ă, 7 .
Org ria
oliu deş
l art
per ă -
son O )
a l
O
( m
are
ând semni
ficaţi ei, a
a subes
supra timări
estim i
ării celor
propri din
ei jur, a
perso rolului
ane şi lor,
a consi
rolului derân
du-le defect
secun elor
dare umane
- O - cauza
este O este
cel mai în
bătrân princip
păcat, al
fiind la influen
baza ţa SF
tuturo şi SB
r cu
poftel reprez
e, intă
plăceri ecoul
le şi influen
interes ţelor
ele struct
raţiona urilor
le şi tempor
sociale are
specifi asupra
ce struct
- urilor
nemuri - O
toare, este
exerci cea
tate în mai
special gravă
prin stare
interm patoge
ediul nă a
raţiuni unui
i ca sv.;
interfa întotd
ţă eauna
orgolio se
şii lăuda
manife şi de a
stă primi
următo laude
arele: II.
I.
dorinţ egocen
a de a trism,
obţine egoism
putere ,
, de a ateism
III. altul
este o
pretin umilinţ
d a fi ă
slujiţi nemeri
de alţii tată
IV. Caract
eristic
consid i ale
eră că orgoliu
a sluji lui:
pe 1) se
măsoar cuprins
ă pe e între
scala – 100
valoric şi +72,
ă cu
unică, semnif
numai icaţiile
pe adapta
total te
sv., 2)
având
valori etalon
ul este l = -
Mântui 100
torul 3)
Isus
Cristos valoril
, care e
a avut pozitiv
în e
viaţa cuprins
cu e între
trup 10 şi
orgoliu 20
dovede i din
sc prezen
mândri t ( în
e Români
deşart a)
ă, însă
4) -
la
O
nivele

obişnui 35
te ,
pentru pe
oameni rs
oa pe
na ce
în i
ce di
pe n
să ju
-i r,
de pr
ra od
nj uc
ez ân
e d
ef to
ec ra
te .
ne -
ga pe
ti rs
ve oa
as ne
up le
ra cu
ac O
es >
50 pr
su ea
nt pli
in ne
su de
po el
rt e
ab în
ile se
, le
fii şi
nd de
im do
po uă
rt sa
an u
ţa m
lo ai
r. m
- ul
pe te
nt fii
ru nţ
ca e
să is
fi te
e co
co nf
m lic
pa te
ti ,
bil ce
e, rt
să ur
nu i
ex et
c e
tr să
eb fi
ui e
e ≤
ca 5
∆ 5) O
O este
di
corelat
nt
re cu toţi
el ceilalţi
param 6) O
etrii este
incomp
IE,
atibil
fiind cu
deter credin
ţa
minat
putern
de DH
POT
ică,
MIN şi reală,
de manife
stă
∑DHUT
7) grav
defect
toate ( de
sv. ex.:
vegeta cocoşu
le, l,
animal păunul,
e sau unele
umane flori ®
pot tranda
avea firul ®
acest „ Micul
Prinţ “ perioa
de dă de
Atoine timp,
de O
Saint- variază
Exupér între o
y) limită
8) minimă
şi una
într-o maxim
anumit ă;
ă limita
maxim s din:
ă, I.
indică O
gradul ancest
de ral –
elevar OA –
e proven
spiritu ind din
ală alte
O vieţi
este II
compu . O
dobând orgoli
it - ul
OD- în total:
fiecar OTOT =
e OA +
viaţă, OD
de la -
concep la
ţie, sosirea
până la la
deces concep
Þ ţie, O
TOT al 100
embrionul M
ui A
=O ĂS

N O
ota MAX= -
pentru 100 Þ
acest Nota
param = 10
etru: 9)
MĂS
este
O
MAX

N un
ota O param
= 5 -
etru r
IE celorla
consult lte
ativ defect
( nu e
este umane,
elimina dar şi
tor ), ale
care altor
stă la sv.
baza 10 )
tuturo valoril
e renunţ
negati at la O
ve începe
indică m să
antoni facem
mul, primii
adică paşi pe
smere calea
nia smere
( abia niei )
după 11)
ce am
acel
cu cât sv.
creşte este
O, cu mai
atât impote
scad nt în
potenţ lucrăril
ele, e
param Sfântu
etrii lui Duh
IE, cu şi este
atât mai
vulner ri ai
abil la karmei
diferiţ ; cei
i foarte
factori orgolio
agreso şi pot
ri, fi în
fiind final
victima demoni
îngeril zaţi
or
păzito
Tabel
cu 19 13
OTOT
MAX la

cursu 13 7
rile
IE

Grad Admitere 4 0

-6 - 11
5) - 15 - 63 - 74

6) - 25 - 79 - 99

Simpt
7) - 37 oamel
e
orgoliu
8) - 49 lui:
1)
folosir ateism
ea pasiv,
cuvânt iar în
ului cazuri
„ eu “ mai
de grave,
foarte activ
multe 3)
ori
2) sunt
manife persoa
stă ne
agitate stă
, irespo
gălăgio nsabili
ase, tate,
vorbes lipsă
c tare de
pentru înţelep
a-i ciune,
acoper îşi
i pe asumă
alţii, cu LA
manife sarcini
pe rea
care proprii
nu le lor
pot defect
finaliz e,
a potenţ
4) e
ridicat
impote e de
nţă în conşti
conşti entiza
entiza re a
defect incore
elor ctă, cu
altora, toate
de struct
critică urile şi
a per
acesto total
ra în
5) acest
Univer
integr s şi în
area toate
versuri ul
le din celorla
care lţi şi
provin de a
e SN acorda
6) ajutor
altora,
refuzu cu
l de a motiva
accept ţii de
a obicei
ajutor meschi
ne, de şi
tip nerecu
materi noaşte
al sau rea
raţiona lucrăril
l or
7) Sfântu
lui Duh
ignorar prin
ea, proprii
respin le
gerea activit
ăţi şi obicei
în O
societa mare
te sau
8) cei foarte
care mare,
suferă spre
pentru deoseb
proprii ire de
le aceia
păcate care
au de suferă
pentru mic
păcate sau
le foarte
altora, mic )
a căror - O
iubire reprez
o intă
accept astăzi
ă cea
( aceşt mai
ia pot gravă
avea O stare
patoge e,
nă deter
manife minând
stă la neiert
nivel area
de altora,
individ, iar
grupar aceast
e a
socială răzbun
, area
naţiun -
datorit lauda
ă constit
urmăril uie una
or dintre
deoseb cele
it de mai
grave moder
ale ne
exacer forme
bării actual
orgoliu e de
lui, agresi
une adoptă
- dictat
întotd ura,
eauna impune
orgolio rea
şii prin
sunt forţă,
agresiv şantaj,
i şi simt
sociabi nevoia
li şi de să-şi
obicei exerci
te nământ
putere ul
a , corect
fiind al
cei mai binelui
aprigi „ şi
vânăto răului,
ri de au
putere simţul
“; nu etic
au person
discer al
distors aproap
ionat, e
lucru similar
eviden cu
ţiat smere
prin nia
acţiun ( care
ea lor presup
- une
inversu mult
l O mai
este mult
decât nie se
inversu naşte
lO) marea
- cunoaş
Leonar tere “
do da -
Vinci preoţii
spunea spun: „
că: smere
„ din nia
marea este
smere cheia
care este
deschi cheia
de care
porţile deschi
Împăr de
ăţiei porţile
lui cunoaş
Dumne terii
zeu “ tuturo
- r
smere ceruril
nia or;
fără
smere
nie nu
există
elevar
e
spiritu
ală
- a nă
cunoaş înţeleg
te pe ere
altul - a te
este o cunoaş
ştiinţă; te pe
a te tine
cunoaş însuţi
te pe este
tine necesa
însuţi r
înseam pentru
a-L Pentru
cunoaş a
te pe diminu
Dumne a O şi
zeu a fi
( de smerit
aceea sunt
oameni necesa
i nu se re
cunosc următ
pe ei oarele
înşişi ) :
a) ru

conşti ci
entiza un
rea ile
existe co
nţei O ti
în di
struct en
urile e
proprii să
b) în co
nş ta
ti Tr
en ei
ti m
ză e
m su
că nt
fa e
ţă m
de ne
Sf vr
ân ed
ni c
ci, şi
ne că
tr o
eb al
ni tă
ci, vi
pă zi
că un
to e
şi as
et up
ra râ
pr m
op bă
ri ,
ei in
pe co
rs re
oa ct
ne ă,
es să
te ne
st ad
re se
să co
m m
ep pa
it ra
et ti
e, v
inj cu
ur Sf
ii, ân
of ta
en Tr
ei se
m lo
e r
c) sp
iri
pu tu
ne al
re e
a m
in ai
te pr
re es
us er
de ial
ce e
le şi
ra a
ţi in
on te
al re
e se
şi lo
m r
at ce
lo ea
rl pr
al op
ţi rii
m ,
ai pr
pr in
es ap
us lic
de ar
ac ea
el în
vă Is
ţă us
tu Cr
ril is
or to
M s(
ân ve
tu zi
it le
or cţ
ul ia
ui sp
ăl fi
at m
ul în
ui to
pi td
ci ea
oa un
re a
lo ga
r) ta
; pe
să nt
ru ca
a re
ac au
or ne
da vo
aj ie
ut de
or el,
ul da
ce r
lo să
r nu
-l el
im de
pu ve
ne ni
m m
ni în
ci to
od td
at ea
ă, un
al a
tf ag
re in
si ţe
vi lo
d) r
la
an ud
ihi ei
la pr
re op
a rii
te ,
nd pr
in r
re ce
cu lo
no rl
aş al
te ţi
re şi
a în
ca pr
lit im
ăţ ul
ilo al
Sf en
in ia
te es
i te
Tr ce
ei a
mi m
e) ai
im
s po
m rt
er an
tă ri
vi vă
rt di
ut n
e iu
u bi
m re
an a
ă, de
ca oa
re m
de en
i, t,
an ce
im r
al şi
e, st
pl el
an e;
te es
, te
pă di
m re
ân ct
pr e
op de
or iu
ţi bi
on re
al a
ă în
cu tr
po eg
te ii
nţ Cr
el ea
ţii şi
şi, a
im En
pli tit
ci ăţ
t, ilo
a r
Cr Di
ea vi
to ne
ru - O
lui indică
gradul de
de aceea
integr orgolio
are a şii nu
sv. în respec
ierarhi tă
ile ierarhi
cereşti ile, nu
şi în pot
cele concep
terest e şi
re şi manife
sta frică,
asculta impusă
rea ;
fireasc întotd
ă, ci eauna,
accept aceştia
ă şi protes
manife tează,
stă sunt
numai contra,
asculta critică
rea de şi
nicioda întotd
tă nu eauna
partici le
pă diminu
constr ează,
uctiv le
la murdă
acţiuni resc,
le le
benefi invers
ce, pe ează
care -
întotd proprii
eauna le
adulţii păcate
bolnavi ; cu
au cât
orgoliu păcate
l mare le
atunci neiert
când ate
plătes sunt
c mai
pentru multe,
cu atât îngerii
fiinţa păzitor
este i ai
mai karmei
orgolio şi de
asă aceea
- sunt
orgolio contrai
şii ndicaţi
întotd în
eauna funcţii
atrag de
conduc andări
ere, atrage
misiuni întotd
import eauna
ante, mari
priete necazu
nii etc; ri,
încălca dileme,
rea proble
acesto me
r -
recom fiecar
e debara
orgolio sa de
s acest
trebui defect
e să şi
facă nimeni
efortu altcine
ri va nu
pentru poate
a se prelua
vindec aceste
a, efortu
ri care
- O şi deter
ateism mină
ul sunt lipsa
cele de
mai comuni
grave care
stări interu
patoge mană,
ne neiert
moder area,
ne războa
iele ar fi
etc imposi
- dacă bile,
toţi neavân
oameni d
i ar fi cauze;
smeriţi de
, aceea,
războa pentru
iele, distru
neînţel gerea
egerile unei
unităţi lui
familia membr
le, de ilor
grup acelei
sau comuni
sociale tăţi
, se prin
utilize mijloac
ază e de
mărire obicei
a materi
orgoliu ale şi
sociale moder
( care ne , cu
privesc person
poziţia al
, calific
autorit at
atea -
etc ), există
de şi
către astăzi
servici institu
i ţii
care t este
consid cea
eră că mai
unitate pericul
a oasă –
spiritu aceast
ală, a
bazată constit
pe uie
iubire deoseb
şi irea
respec dintre
institu tele au
ţiile trecut
satanic de pe
e şi planul
cele materi
ale al pe
Sfintei planul
Treimi pedago
- în gic,
prezen raţiona
t l şi
conflic spiritu
al, prin sc
apariţi debuso
a larea
diferit spiritu
elor ală,
secte, dezorg
organi anizar
zaţii şi ea şi
institu manife
ţii starea
care ateism
urmăre ului
activ e din
- 1937 a
sfântul conda
Sinod mnat
al francm
Biseric asoner
ii ia, ca
Creşti fiind
ne cea
Ortod mai
oxe import
Român antă
organi mai
zaţie gravă
satanic erezie
ă creştin
mondia ă:
lă, negare
care a
se Entită
face ţilor
vinovat Divine
ă de ale
cea Sfintei
Treimi a
- până -
în genera
1944, lul Ion
lojile Antone
francm scu a
asonic scos
e au francm
funcţi asoner
onat ia în
legal în afara
Români legii
- al II- ce în
lea două:
război marea
mondia lojă a
l a occide
fost ntului
provoc şi
at de marea
scinda lojă a
rea orient
lojilor ului
masoni ( în
1939 ) peste
- hotare
francm , de la
asoner loja
ia reunifi
română cată a
execut orient
ă ului şi
ordinel occide
e ntului,
primit ordine
e de străine
de lipseşt
naţiun e
ea iubirea
română de
şi oameni
poporu ,
l animal
român e,
- plante,
ştiinţa cer şi
din stele
care este o
ştiinţă creşte
satanic rea
ă potenţ
- elor de
creşte conşti
rea entiza
smere re şi a
niei meritu
person lui
ale accesu
deter lui
mină inform
aţional l, şi de
- aceea
laudele toate
de spiritu
orice alităţil
tip e
stimul planet
ează are
orgoliu consid
l, eră
amplifi laudele
cându- ca o
agresi O, a
une mândri
Smere ei,
nia ceea
este ce nu
caract trebui
erizat e să ne
ă împiedi
prin: ce să
a) ne
bucură
lipsa m de
realiză fiinţă
rile b)
Sfintei
Treimi, credin
de ţa
ajutor fermă
ul şi
aceste putern
ia prin ică în
şi în Sfânta
propri Treime
a şi
armata
sa de
Lumină
c) în
orice
realiza plan
rea constit
întotd uie
eauna lucrare
a a şi
faptul ajutor
ui că ul
actul Sfintei
de Treimi,
reuşită acorda
te în
acel manife
momen starea
t prin iubirii
acele şi a
persoa iertării
ne sau perma
acelor nente
persoa pentru
ne aceia
d) din jur
şi în
special fapte
pentru concre
agreso te
rii f)
noştri
e) interzi
cerea
ajutor judecă
area rii
celor celor
sărman din
i prin jur,
ceea ra
ce nu ( para
va metrii
împiedi IE ) şi
ca aplicar
consta ea
tarea metod
vorbel elor
or şi coresp
faptel unzăto
or are IE
acesto g)
Dumne
trăirea zeiasc
cristic ă a lui
ă – Isus
conşti Cristos
entiza se află
rea în
faptul fiecar
ui că o e din
părtici noi
că din h)
fiinţa
Sfintei
conşti Treimi
entiza prin
rea rugăci
propri uni de
ei ajutor
nevred are şi
nicii iertare
i) a
altora
solicit şi apoi
area pentru
noi celor 7
j) taine
creştin
ducere e, a
a unei decalo
vieţi gului şi
creştin a
e, regulil
corect or
e, cu deduse
respec din
tarea aceste
a său
- dezvol
smere tă
nia spiritul
conduc de
e la sacrifi
dezvol ciu
tarea person
bunului al, de
simţ, iubire
care la a
rândul tuturo
r adevăr
creaţii ata
lor cale de
Tatălui elevar
Ceresc e
-
elevar
B
ea cu
şi prin . 1.
iubire
constit
Acc
uie ept
ul CC
A

Sfin este
un
tei param
Trei etru
de
mi ( sintez
ACC ă,
care
) reprez
intă
cât de ate,
mult implica
accept rea în
ă aceast
Sfânt a,
a desfăş
Treim urarea
e unui
partici fenom
parea en,
la o aleger
activit ea
unei , a
profes unui
ii, mariaj
numire etc
a A
într-o rhistra
funcţi tegia
e, Divină
începe a
rea Entită
unei ţilor
relaţii Sfintei
Treimi ACC =
este 100 şi
compu care
să din conţin
diferit şi
e exprim
evenim ă
ente, întotd
care eauna
au iubirea
întotd Entită
eauna ţilor
Sfintei iubire
Treimi sunt
- fapte
evenim rele -
entele ACC
ce nu constit
conţin uie un
sau param
exprim etru
ă IE
aceast funda
ă mental
, ,
elimina evenim
toriu, ente,
deoare unele
ce cunosc
Sfânta ute de
Treime noi,
are în altele
vedere necuno
condiţi scute
i, nouă,
factori care
se vor tive
manife
- ACC
sta în
poate
viaţă,
varia
pe
în
parcur
timp,
sul
în
desfăş
funcţi
urării
e de
activit
Arhist
ăţii
rategia
respec
de
Lumină perioa
a de
Domnu -
lui măsura
Dumne rea
zeu, acestui
propri param
e etru la
fiecăr diferit
ui e
momen interva
t sau le de
timp precog
permit nitive
e - se
conşti măsoar
entiza ă
rea întotd
unor eauna
aspect la
e de sfârşit
natură ul unei
retro serii
sau de
măsură finală
tori de este
param ACC
etrii Caract
IE, iar eristic
cel i ale
care ACC:
va 1) se
caract m
eriza ăs
situaţi oa
a ră
pe m
sc ai
al pe
a r
va to
lo ta
ri l
că sv.
un ,
ic av
ă, ân
nu d
va şi
lo +
ri 10
cu 0,
pr cu
in se
se m
în ni
tr fi
e ca
– ţii
72 le
ad în
ap ti
ta m
te p,
2) în

po nu
at m
e ai
va di
ri n
a pr
ez tr
en ec
t ut
că ,
tr A
e CC
vii va
to fi
r; în
pe to
nt td
ru ea
un ab
a il
co -
ns va
ta ri
nt a
, bi
fi li
x, ta
in te
va a
ri A
C r
C e
di vi
ns it
pr or
e e
pr st
e e
z în
e f
nt u
sp n
cţ d
ie e
d L
e u
A m
r in
hi ă
st a
ra S
te fi
gi nt
a ei
T ru
r i
ei m
m o
i, m
pr e
o nt
pr sa
ie u
fi p
e e
că ri
o it
a ă
d va
e ri
vi a
it bi
o li
ar tă
e, ţi
d lo
at r
or fa
pt e
el o
or a
fă m
c e
ut ni
e -
c m
u ăs
L ur
A ar
d e
a rv
A al
C e
C d
la e
di ti
f m
e p
ri p
te e
in r
te m
it u
e n
c or
o as
nş p
ti e
e ct
nt e
iz r
ar et
e ro
a sa
u recom
pr andă
e săvârşi
c rea
o numai
g a
ni faptel
ti or cu
v ACC =
e 100
- 3) în
se ca
zu 10
l 0,
în da
ca r
re m
ap ai
ar m
va ar
lo i
ri de
su 81
b ,
se m
ca pe
ut nt
ă ru
m de
o sf
m ăş
en ur
tu ar
l ea
op ac
ti ti
vi en
tă tu
ţii al
re el
sp e
ec co
ti nd
ve iţi
sa i
u ca
a re
ev tr
eb ru
ui ca
es A
c CC
m să
od de
ifi vi
ca nă
te 10
, 0
pe (s
nt e
m tr
ăs eb
oa ui
ră e
, fă
de cu
ex t
.: pe
„c nt
e ru
m ca
ai A
CC ?“
să –
cr m
ea o
sc m
ă en
de tu
la l
92 de
la ti
10 m
0 p
et fapte
c) rele
4) 5)

valoril ac
e ţi
cuprin un
se în ile
interva cu
lul – 72 va
şi + 81 lo
indică ri
al al
e ul
A 0
CC şi
cu +
pr 81
in re
se pr
în ez
in in
te tă
rv pă
ca ul
te ui
îm şi
po a
tr Cr
iv ea
a ţi
Ta ei
tă în
lui ge
, a ne
Fi ra
l, lo
ca ri
re le
po n
t e
fi g
ie at
rt iv
at e
e in
- di
va c
ă Di
în vi
că n
lc e
ar şi
e m
a ai
L m
e ul
gi t,
lo c
r o
nt şi
ra a
ca u
ra s
r e
e m
a ni
ac fi
e c
st aţ
or ia
a p
ăc nt
at ul
el ui
or D
î u
m h,
p c
ot ar
ri e
va n
S u
fâ s
e CC
ia =
rt 10
ă 0
6) in
di
ac că
ţi fa
un pt
ile e
cu ca
A re
fa ra
c te
pa gi
rt a
e de
di Lu
n mi
A nă
L( )
Ar şi
hi a
st că
ro un
r pă
ne ca
re t,
ali fă
za cu
re t
re av
pr ân
ez d
in cu
tă no
aş C
te C
re =
F 1
a 0
p 0
t a
el u
e c
c a
u r
A a
c p
t e
e n
r t
o r
bl u
ig u
a n
t in
o f
ri o
u r
e
n te
e hn
r ici
g le
e de
ti cu
c ră
e ţa
a re
n IE
7) au
în ră
to ex
td ce
ea pţ
un ie
a
A
CC
=
10
0,

- r
s v
e a
p c
o ă
a e
t x
e e
o c
b u
s t
e a
r ă
e ţi
a c
u u
n A
o C
r C
a <
c 1
ti 0
vi 0
t şi
în u
s A
p C
e C
ci <
al 8
a 1
c e
el s
o t
r e
c în
s u
o n
ţi a
t d
ă e
în s
t e
o n
t ti
d m
e e
a n
t e
el m
e ul
d ţ
e u
n m
el ir
in e
iş e
t t
e, c
n di
n t
p o
a r
r ul
t ui
e (
a la
f o
ă a
p m
t e
ui ni
i z
b el
e e
n d
e e
fi n
ci el
) in
Þ iş
în t
f e
a s
e în
m c
ă a
s z
o ul
a în
r c
ă a
A r
C e
C s
- e
m e
ă ig
s n
o o
a r
r ă
ă a
A c
C e
C s
şi t
s f
a u
p -
t, s
e e
x t
e o
c t
u u
t şi
â a
n c
d ti
vi ei
t di
a n
t c
e o
a n
( si
d d
e e
o r
bi e
c n
t m
e a
r t
a e
ţi ri
o al
n e
al ),
e a
s c
a e
u a
s n
t e
a g
a a
f ti
e v
c S
t N
e a
a f
z ă
ă p
t ui
ui p
t a
o r
r a
ul m
ui e
, t
al ri
c i
ă I
r E
şi -
p d
o a
t c
e ă
n în
ţ t
e r
s e
c c
a u
d t
s- n
a u
e m
x it
e ă
c a
u c
t ţi
a u
t n
o e
a c
u e
A f
C ă
C c
< u
8 t
1, e
t c
r el
e e
b c
ui u
v ş
e ti
ni ,
t p
e, e
c n
r t
e r
ş u
ti ie
n r
e t
a p
r e
e n
a t
p r
ă u
c a
a n
t e
el e
o vi
r, t
a a
p r
r m
o ă,
bl p
e e
m c
el a
e r
d e
e ni
k le
a ri
m n
d a
e c
t e
e s
r t
m e
in f
a a
t p
p t
e ra
8) m
et
A ru
CC ca
es re
te se
ul ut
ti ili
m ze
ul az
pa ă
pe ti
nt vi
ru tă
op ţi
ti
mi
B
za
re .
a
un
ei 2.M
ac
isiu emnifi
S

nea că
număr
per ul de
son fapte
bune
ală realiz
( M ate
până
P ) într-
un
anumit o
momen persoa
t, din nă
totalul ( sau
de grupar
fapte e ),
bune într-o
planifi anumit
cat de ă
divinit perioa
ate dă a
pentru vieţii
aceste a
ia realiza
- orice o
sv. parte
vine la din
concep faptel
ţie, se e bune
naşte prevăz
şi ute de
trăieşt AL a
e Sfintei
pentru Treimi,
cu vine la
efortu concep
ri ţie, va
proprii avea o
- cu MP de
cât EN fapte
este bune
mai mai
elevat multe
ă şi mai
atunci import
când ante
decât care
o EN vine la
mai concep
puţin ţie
elevat încă
ă, din
adică cerul
MP se aferen
dă t ei,
întotd confor
eauna m
EN potenţ
elor de
sale venire
proprii la
- în concep
funcţi ţie îi
e de va fi
gradul deter
de minat
elevar de
e a propri
EN, a
timpul elevar
e excepţ
spiritu ia
ală celor
- mai din
înainte anticer
de uri ) îşi
venire cunosc
a la MP şi
trup, numai
toate când o
EN accept
( cu ă, vin
la vin area
la unei
concep alte
ţie – MP
capătă -
SF, în aceast
caz ă
contra cunoaş
r, tere a
rămânâ MP, o
nd în EN
aştept evoluat
ă o are fost
cu instrui
câteva tă un
luni anumit
înainte timp,
de pentru
venire misiun
a la e
concep
-
ţie,
câteod
după
ată,
ce a
viitorii
părinţi fiinţe;
nici nu în
se acest
cunosc caz,
în alte
momen entităţ
tul i
stabili primes
rii MP c
a misiun
viitoar ea de
ei realiza
re a ru, în
întâlni vedere
rii şi a
medier realiză
e a rii
cunoaş legătur
terii ii de
viitoril iubire,
or care
părinţi va
în plan deter
terest mina
concep ), este
ţia cea
- EN care
care indică
vine la perech
întrupa ea
re aleasă
( dacă pentru
aparţin a-i fi
e unui părinţi
cer ,
ridicat astfel
încât, părinţi
să i se i
creeze stabile
condiţi sc
ile misiun
optime ea
pentru entită
îndepli ţii în
nirea viaţa
MP Þ respec
deci tivă
mu - dacă
entitat viaţa
ea nu- cu trup
şi sau şi-
alege o va
corect îndepli
părinţi nii
i, nu îşi foarte
va greu,
putea cu
îndepli efortu
nii MP ri mari
în -
pentru perech
realiza i de
rea MP părinţi
100 % -
sunt aleger
necesa ea
re: anumit
- or
aleger locuri
ea unei de
anumit muncă
e succes
ive or
- locuri
aleger de
ea viaţă
anumit -
or aleger
parten ea
eri anumit
- or
aleger priete
ea ni etc
anumit cu LA
- de
poseso îngerii
rul potrivi
unei ţi de
MP va lumină
fi sau ai
ajutat karmei
întotd , fiind
eauna întotd
în eauna
aceste încerc
alegeri at
iniţial e
prin faptel
ispite or
şi bune
tentaţi din
i MP, să
malefi întrepr
ce să indă
facă acţiuni
faptel care
e să-l
invers îndepă
rteze c, care
de MP nu-L
sau să ascultă
facă din
MP suflet
imposi pe
bilă Dumne
- toţi zeu,
aceia nu-şi
care pot
se îndepli
pripes ni 100
% MP; tul
aceste decesu
a sunt lui
cauzel clinic
e şi apoi
pentru biologi
care c au
majori MP1 şi
tatea MP2 <
oameni 100
lor, în -
momen există
EN deoare
care ce,
nu vor până în
mai ultima
veni lor
nicioda viaţă,
tă la s-au
concep strădui
ţie şi t să-şi
trup îndepli
pe nească
Terra, MP cu
mari atunci
efortu când
ri, şi existe
de nţa lor
aceea, în
aceste trup,
EN se pentru
vor anumit
întrupa e
numai evenim
voliţio ente
nal, care
vor data
veni produc
este erii
necesa evenim
ră, entului
alegân , când
du-şi prezen
momen ţa lor
tul este
optim, necesa
pentru ră, să
ca la aibă
vârsta avea
optimă mai
- multe
neînde cauze:
plinire ^
a MP ne
de al
către eg
o EN er
cu ea
trup, op
poate ti
m a
ă co
a nd
pe iţi
re ilo
ch r
ii so
de ci
pă al
ri e,
nţ na
i, ţi
on al
al e
e, of
m er
at it
er e
ial de
e ac
şi eş
sp ti
iri a,
tu pe
nt co
ru pil
în ul
de ui
pli
ni
re
a
mi
si
un
ii
^ tr
ne up
el ,
ev ca
ar re
ea va
E av
N ea
so ef
si ec
te t
la co
m za
od cu
it tr
at up
ea şi
sp ra
iri ţi
tu un
al e
ă ^
în ne
fa as
cu a
lt cu
ar tr
ea up
S ,
N câ
pr nd
op fii
rii nţ
în a
vi es
aţ te
co nz
nd aţ
us iil
ă e
de S
im F
pu sa
ls u
ur de
ile ra
şi ţi
se on
a pr
m e
en m
te at
le ur
S ă
B a
^ m
al o
eg m
er en
ea tu
lui Vi
ve te
ni az
rii ul
la ),
tr ce
up ea
(e ce
x.: at
Mi ra
ha ge
i în
to ol
td e,
ea su
un fe
a ri
gr nţ
eu e
tă et
ţi, c
ob -
st neînde
ac plinire
a MP în mină
curger hotărâ
ea rea
timpul Sfintei
ui Treimi
terest de
ru şi a modifi
timpul care a
ui anumit
Tatălui or
Ceresc acţiuni
deter şi
evenim -
ente, faptel
deşi e bune
obiecti neexec
vul şi utate
planul sunt
său înlocui
strate te prin
gic altele,
rămân care
neschi vor fi
mbate execut
ate de timp
alţi mai
oameni lung
, pe decât
alte cel
căi, cu scurs
alte atunci
mijloac când
e, însă faptel
întotd e bune
eauna ar fi
într-un fost
execut la
ate de oameni
cei leneşi
prevăz şi a
uţi acordă
iniţial ( rii
adică unor
în MP
cazul suplim
luării entare
unor altor
MP de oameni
, strate
timpul gic
de este
execut întotd
are eauna
pentru mai
îndepli lung
nirea decât
aceluia timpul
şi iniţial )
obiecti -
v neînde
plinire oameni
a MP lor
încetin -
eşte variabi
întotd litatea
eauna timpul
viteza ui
de îndepli
evoluţi nirii
e MP a
spiritu unui
ală a sv.
este îndepli
deter nirii
minată MP a
de unui
manife sv.
starea deter
LA a mină
acestui variabi
a lităţi
- compe
variabi nsatori
litatea i ale
MP a Sfintei
altor Treimi
sv.,
numărul de
astfel fapte bune
încât realizate
să se M
îndepli P = x
100
nească
în numărul de
totalit fapte bune
planificate
ate
voia - MP
pate bu
fi: ne
1. MP re
1 = ali
nu za
m te
ăr pâ
ul nă
de în
fa m
pt o
e m
en rt
tu at
l la
m nu
ăs m
ur ăr
ăt ul
or de
ilo fa
r, pt
ra e
po bu
ne en
pl tu
an l
ifi m
ca ăs
t ur
pâ ăt
nă or
în ilo
m r,
o în
m m
ul ta
ţit nă
cu )
10 –
0 se
( m
M ăs
P oa
m ră
o de
m la
en na
şt FB
er realiza
e t până
pâ în
nă momen
în tul
pr măsur
ez ătorii
en MP1 = x
t 100
număr n
ul de umărul
FB
planifica de
t până
fa
în
momentu pt
l e
măsurăt
bu
orii
ne
2. MP re
2 = ali
nu za
m te
ăr pâ
ul nă
în ilo
m r,
o ra
m po
en rt
tu at
l la
m nu
ăs m
ur ăr
ăt ul
or de
fa ru
pt în
e tr
bu ea
ne ga
pl vi
an aţ
ifi ă,
ca în
t m
pe ul
nt ţit
cu o
10 vi
0 aţ
( ă)
M
P număr
to ul de
ta FB
lă realiza
di t până
nt în
r- momen
tul vaţii:
măsur -
ătorii întotd
MP2 = eauna
100 deter
n minare
umărul
a MP1
FB
planifica are
t pentru aspect
toată
de
viaţa
retroc
Obser ogniţie
, iar lor
deter deter
minare mină
a MP2 dezvol
aspect tarea
de acesto
precog r
niţie extras
( frecv ensibili
enţa tăţi,
deter accesu
minării l la un
anumit pot
nivel a face
unui divers
anumit e
cer ) apreci
- în eri în
funcţi ceea
e de ce
mărim priveşt
ea MP1 e
şi a longevi
MP2 se tatea
sv. timpul
respec ui
tiv cronol
- MP2 ogic,
trebui coresp
e să unzăto
creasc r sv.
ă - în
odată mod
cu normal
trecer , MP1
ea trebui
e să iminen
fie mai t ( în
mare următo
decât arele
MP2 ore );
- în
atunci acest
când caz,
MP1 = singura
MP2, şansă
decesu de
l este mărire
a de
longevi gradul
tăţii I al
persoa celei
nei vizate,
vizate depend
se entă
poate de
realiza aceast
numai a, se
dacă o va ruga
rudă la
Sfânta mama,
Treime fiind
pentru unicul
a da părint
MP e şi
suplim fiind
entare pe
aceste morte,
ia este
( ex.: necesa
atunci ră
când pentru
întreţi girea
nerea vieţii
şi mamei;
educar în
ea cazul
copilul în care
ui şi Mântui
copilul torul
se Isus
roagă Cristos
pentru apreci
prelun ază ca
reală număr
rugăci de
unea, fapte
va bune
aloca o care
MP se va
suplim adăuga
entară, la MP
compu totală,
să planifi
dintr- cată
un pentru
viaţa n
umărul
respec
FB
tivă ) planifica
t iniţial
numărul
+
FB până
numărul
în
FB
momentu
suplimen
l
tare
măsurăt
orii
-
MP2 număru
final = l FB
100 planifi
cat MP2
iniţial scade
< propor
număru ţional
l FB cu
planifi vârsta,
cat fiind
final maxim
- ă în
difere copilăr
nţa ie şi
MP1 - minimă
aproap
e de
decesu
l clinic
- un sv. dintr-o
are MP
întotd astrală
eauna , egală
o MP cu
tempor suma
ară tuturo
într-o r MP
viaţă, ale sv.
care din
face toate
parte vieţile
cu ezeire
trup, - Mp
dar şi aferen
din te EN
existe în faza
nţele fără
fără SF şi
trup, SB au
până în o
faza ponder
de e mai
îndumn mică
din MP e din
total ce în
astral ce mai
( MPT mare,
A ) la cu cât
EN mai EN
puţin este
elevat mai
e elevat
spiritu ă, mai
al şi o bătrân
ponder ă
astral, ) din
astfel starea
încât fără
la ECB SF şi
din SB au
ceruril o
e 9 şi ponder
10, e
aceste foarte
MP mare
astrale în
( MPA MPTA
a lor, rare
cu atât decât
mai ale
mult altor
cu cât EN
întrupă -
rile timpul
acesto astral,
r ECB petrec
sunt ut fără
mult SF şi
mai SB,
este Caract
foarte eristic
lung la ile
ECB şi MP:
mult 1) se
mai m
scurt ăs
la EN oa
mai ră
puţin pe
elevat sc
e al
a r
va to
lo ta
ri l
că sv.
un ,
ic av
ă, ân
nu d
m va
ai lo
pe ri
cu cu
pr se
in m
se ni
în fi
tr ca
e ţii
0 le
şi ad
+ ap
10 ta
0, te
2) 3)

valoril va
e între lo
0 şi 80 ril
sunt e
nesatis M
făcăto P1
£
are
60
pentru
at
MP1 ra
g ei
în şi
ge m
rii ar
pă i
zi su
to fe
ri ri
ai nţ
ka e
r pe
m to
at va
e lo
st ri
ru <
ct 50
ur ,
ile pe
, rs
ia oa
r na
de re
la sp
ec un
ti ac
vă ci
va de
av nt
ea 4)
în
m lo
od ng
si
ev
gu
r it
at or
ea ţi
sv. on
es al
te ă
di cu
re M
ct P1
pr şi
op in
ve M
rs P2
pr -
op d
a
or
c
ţi ă
on M
P1
al
<
ă 6
cu 0,
p d
e a
rs în
o tr
a -
n u
a n
va ti
d m
e p
c f
e o
ar u
te n
sc a
ur d
t e
şi m
în o
to ar
t te
d n
e e
a n
at e
ur vâ
al rs
ă, ta
in ei
di ;
f a
e c
r e
e st
nt e
d p
e d
rs e
o c
a e
n să
e tr
n ăi
u as
m c
ai ă,
a d
u e
o e
ar pl
e in
c e
e sc
n fa
u- pt
şi el
m e
ai b
în u
d n
e ni
p t
e (î
nt nt
ru ot
ca d
r e
e a
a u
u n
v a
e M
P u
a a
u c
c c
u e
n pt
os at
c -o
ut în
-o ai
şi nt
a e
d to
e t
c d
o e
n a
c u
e n
pţ a
ie M
) P
- e
în st
e nt
d ru
et lo
e n
r g
m e
in vi
a ta
nt te
ă a
p sv
e .,
e n
xi d
st d
â e
n c
d e
şi su
si l
tu sv
aţ .
ii în
câ c
h in
ei su
e f
M e
P ri
a nţ
ac el
e e
st şi
ui e
a f
pr e
ct le
el c
e o
pr m
o o
d d
us e
e sp
- ir
fi it
in u
ţe al
îş în
i d
p el
ăs u
tr n
e g
a at
z c
ă ar
ti a
m ct
p e
ri p
st c
ic e
il a
e c
pr el
o e
pr a
ii, sâ
în rg
ti ui
m n
ci V
o oi
as i
e D
în o
r m
e n
al ul
iz ui
ar şi
e le
a a
m u
el u,
io el
r e
e vâ
a n
z d
ă -
c m
o ăr
nt ir
in e
a lo
lo r
n sâ
g rg
e ui
vi n
tă ci
ţi o
i as
fi e
in s
ţe e
r d
e a
al c
iz ă
e a
a c
z e
ă st
n e
u a
m fa
ai c
u nt
n d
sa e
lt cr
i e
m di
pr nţ
e ă
si şi
o M
n â
a nt
ui al
to o
ru c
l ă
I M
su P
s su
C pl
ri i
st m
os e
le nt
ar in
e te
- rv
pe al
ri e
od de
ic, ti
la m
di p
fe M
ri ân
te tu
it nă
or cu
ul al
Is te
us E
Cr N
is de
to Lu
s, mi
îm nă
pr di
eu n
ce az
ru ă
ril şi
e re
ri aş
di ea
ca ză
te M
, P
an al
ali e
ze tu
tu ân
ro t
r -
sv. în
u ca
m zu
an l
e ac
de es
pe te
Pă i
m re
aş se
ez ad
ăr au
i a gă
M M
P, P
un su
or pli
oa m
m en
en ta
i li re
( nu
de lui
ob ,
ic pr
ei in
în in
ti te
m r
pu m
l ed
so iul
m S
N to
de ra
ga li
ja se
te ia
), di
în n
ti M
m P
p pl
ce an
al ifi
ca m
tă od
, ifi
ce ca
ea re
ce a
ar lo
e ng
ca ev
ef it
ec ăţ
t ii
ac di
es n
to M
ra P
- ce
de lo
ob r
ic co
ei m
li oz
se i
ia sp
iri ev
tu aţ
al, i,
în ca
să re
şi su
ce nt
lo ne
r ce
m sa
ai ri
el în
tr di
- n
un vii
m to
o r,
m câ
en nd
t vo
de r
ti re
m ve
p ni
la po
tr rt
up an
cu te
M -
P di
sp n
iri 19
tu 66
al s-
e a
im de
sc us
op Cr
er is
it to
că s
M an
ân ali
tu ze
it az
or ă
ul de
Is do
uă P,
or al
i oc
pe ân
an d
în mi
de si
pli un
ni i
re su
a pli
M m
en d
ta M
re P
ce de
lo la
r ce
ha i
rn le
ici ne
şi şi
lu -
ân de
la ci
va un
lo sv.
ri nu
al m
e ai
M es
P1 te
£ vi
30 ab
, il
ni -
ne ne
în pl
de an
pli ifi
ni ca
re te
a ar
fa e
pt se
el m
or ni
bu fi
ca ge
ţi ab
a a,
că nu
ac va
el pu
sv. te
tr a
ăi el
eş ev
te a
de sp
iri ro
tu st
al, în
ia Le
r gil
vi e
aţ D
a o
lui m
nu nu
ar lui
e ®
pe ur
rs ,
oa cu
na at
va ât
de m
ce ai
da tâ
pr nă
e ră
m ,
at cu
câ at
t e
M în
P1 tâ
es m
te pl
m a
ai ca
mi M
c P
5) se to
po ta
lă ă
a câ
un te
ei va
pe fa
rs pt
oa e
ne de
să os
co eb
nţ it
in de
im ne
po ca
rt re
an se
te na
; sc
ex nu
is m
tă ai
pe pe
rs nt
oa ru
a nă
fa de
ce os
o eb
an it
u de
mi im
tă po
fa rt
pt an
ă tă
bu ,
un e
ic şi-
ă au
şi, în
da de
că pli
au ni
fă t
cu mi
t- si
o, un
el ea
vi nu
eţ în
ii de
lo pli
r ne
- şt
da e
că ac
pe el
rs e\
oa ac
na ea
fa ev
pt ar
ă, e
îşi în
pi ac
er ea
de vi
şa aţ
ns ă,
a ,
de ia
el r
da ali
că za
nu re
se ,
ia îşi
u po
m at
ăs e
ur pi
i er
de de
re ch
ia care
r conţin
şi o
vi faptă
aţ import
a antă:
Ex a
emple )
de
astfel naşter
de ea unui
misiuni copil
( la a
naşter u
e, n
mama ei
moare E
) N
b) i
m
aj p
ut or
ar ta
e nt
e S
în fi
pl nt
a ei
n T
ul r
st ei
ra m
te i
gi c)
c
al sc
ri m
e p
r or
e ta
a nt
u e,
n c
ei o
că m
rţ p
i u
i n
e u
r zi
e c
a al
u e
n u
ei ni
pi c
e e,
s r
e e
m al
iz ar
ar ti
e st
a ic
d e
e u
al ni
te c
cr e
e et
aţ c
ii -
câ ă
te b
o u
d n
at ă
ă, u
ac ni
e c
as ă,
tă i
fa m
pt p
or ²)
ta ,
nt tr
ă e
( b
„ ui
ro e
st fă
ul c
vi ut
eţ ă
ii la
o ăr
vâ ă,
rs ia
tă r
d d
e a
st c
ul ă
d p
e e
tâ rs
n o
a te
n ri
a or
a p
r o
e at
al e
iz d
at e
- c
o, e
ul d
a, tă
p d
e at
nt ă
ru în
a sc
r o
e p
v ur
e i
ni si
al m
il o
ar bi
e, c
în ei
ca
r
e
e
st
e
d
e
s ă
p (
e s
c u
i b
a i
l e
i c
z t
a d
t e
s 9
c 9
o 3
p l
e a
r m
i o
t a
î r
n t
1 e
a u
l n
a e
n i
a f
ş e
t m
e e
r i
e d
a e
2 a
4 r
d e
e M
a P
n 1
=
i
M
,
P
l 2
a =
c 1
0 i
0 e
) :
O e
b s
s t
e e
r f
v o
a a
ţ r
t c
e a
i E
m N
p s
o ă
r p
t l
a e
n c
t e
d r
i u
n p
v c
i u
a M
ţ P
1
a
=
c
M
u
P
t 2
= re
1 la
0 m
0 oa
6) rt
ea
pe lo
rs r
oa au
ne M
le P1
ca =
M şi-
P2 au
< în
10 de
0, pli
în ni
se t
a mi
m si
nă un
că ea
nu de
fa nă
pt sc
e ut
bu (p
ne e
pe ca
nt re
ru au
ca ac
re ce
s- pt
au at
-o nc
în ep
ai ţi
nt e)
e –
de es
ve te
ni bi
re ne
a ca
la pe
co nt
ru m
ac la
es Sf
te ân
pe ta
rs Tr
oa ei
ne m
să e
ne să
ru le
gă ie
rt ar
e ea
şi vii
să to
le ar
aj e
ut O
e bs
în er
în va
tr ţi
up e:
es să
te fi
ne e
ce 1
sa 0
r 0
ca -
M efortu
P rile
zil voliţio
ni nale de
că realiza
re a evoluţi
MP ei
deter spiritu
mină ale şi
creşte invers
rea - MP şi
potenţ variabi
elor litatea
IE, dar IE
şi caract
accele erizea
rarea ză
orice influen
sv. ţându-
- MP se
ale sv. recipr
trăitoa oc – de
re în aici
aceiaşi derivă
nişă IE import
sunt anţa
interd alegeri
epende i
nte, colecti
vităţii te unui
- AL ciclu
cuprin de
de viaţă
suma - nici o
tuturo EN nu
r MP vine la
astrale concep
ale ţie
tuturo fără
r sv. MP
aferen - în
funcţi vor
e de face
MP parte,
necesa vor
re în veni la
strate concep
gia ţie
viitorul numai
ui grup EN
social capabil
din e,
care pregăt
ite a la
- trup a
sosirea tuturo
la r EN
concep necesa
ţie a re în
oricăr legea
ei EN karmei
atrage ,
după pentru
sine ca EN
venire venită
iniţial nefavo
să îşi rabile,
poată constit
rezolv uite
a într- din
o încălcă
singură ri ale
viaţă Legilor
proble Divine
mele neiert
karmic ate,
e din
viaţa e, cât
anteri şi
oară bărbaţ
De ii
exempl implica
u: ţi, în
pentru mod
păcatul separa
avortul t,
ui, trebui
atât e să
femeil facă
faptel II.
e bune
contra sal
re var
pruncu ea
ciderii, vie
care ţii
sunt: un
I. or
năşitul co
unor pii
copii ( d
e ide
la nte
îne de
c, cir
inc cul
en aţi
diu e
, etc
că )
de sau
re, vin
acc de
car că
ea nu
pri s-
n ar
pro fi
ce făc
de ut,
e co
IE, pii
car ar
e fi
da mu
rit tine
III. re şi
bătr
sfăt âne
uire privi
a nd
cât păca
mai tul
mult avor
or tului
pers şi
oane ce
treb persoa
uie nele
făcu infore
t nerget
pent icene
ru a implica
fi te în
iert avort
at să se
Este special
bine izeze
ca în
ajutor copi
area salvaţi
IE a , se
copiilo iartă
r, find un
cunosc avort
ut -
faptul avortu
că rile
pentru sponta
fiecar ne
e5–9
sunt
deter sau de
minate ambii
întotd părinţi
eauna , care
de un face
păcat imposi
făcut bilă
după realiza
concep rea
ţie de MP2 a
unul copilul
ui care execut
se va area
naşte unor
- decizii
astfel, import
în ante
perioa ca
da de mutare
sarcină a
nu se domicil
recom iului, a
andă servici
ului, ă
etc perioa
( care dă
pot părinţi
constit i
ui trebui
aseme e să
nea ducă o
obstac viaţă
ole ) şi corect
în ă,
aceast creştin
ească, minat
putern de
ic facere
sacrali a
zată păcate
- lor
câteod împotr
ată, iva
avortul Sfântu
sponta lui Duh
n este de
deter către
părinţi a
( contr Sfintei
acarar Treimi
ea sau a
lucrăril uneia
or, din EN
tainelo Sfintei
r Treimi
Sfântu )
lui -
Duh, fiecar
negare e MP a
unei la
EN trup: a
sosite karmei
la trup , a
are iubirii
EBF sau
propri pentru
u, care ambele
arată - în
în ce prezen
lege a t,
venit toate
EN în sus
care - EN
vin la care
concep vin
ţie, dintr-
este un cer
normal inferio
să r
soseas cerului
că de 6 vor
la fi
cerul 6 domina
te de va
legea începe
karmei să le
; cele fie
care domina
vin ntă
dintr- -
un cer pentru
superi un sv.
or – normal
legea , MP1
iubirii trebui
e să cuprins
fie ³ între
81, 30 –
ajungâ 60
nd prezin
până la tă un
100 risc
- foarte
persoa mare
nele de
care accide
au MP1 ntare
gravă număru
sau l
deces, oameni
deoare lor cu
ce nu- MP1 <
şi 60
îndepli este
nesc mai
misiun mare,
ea atunci
- dacă ei vor
un fi
implica tornad
ţi într- ă etc,
o iar
catast dacă
rofă număru
hidro- l
meteo acesto
rologic ra
ă de este şi
tip mai
inunda mare,
ţie, oameni
i că sau
găsind o
u-se în erupţi
aceeaş e
i zonă, vulcani
atunci că,
se care
produc deter
e o mină
catast pierde
rofă rea
seismi mai
multor aceia
vieţi care
- în
au MP1
aceast
< 60 şi
ă
vor
catast
supravi
rofă
eţui
îşi vor
( cu
pierde
răni
viaţa
sau
toţi
infirmi urmăril
tăţi ) or unei
numai catast
aceia rofe
care este
au MP1 deter
> 60 minată
- de
amploa număru
rea l
oameni
lor
care
au MP1
< 60
dintr-o
zonă
- şti,
întotd constit
eauna uie
catast mijloac
rofele e în
de legea
orice karmei
tip, cu pentru
pierde :
ri de a)
vieţi
omene re
du ar
ce e
re sp
a iri
de tu
ca al
laj ă
el di
or nt
de re
el oa
ev m
en Le
i, gil
la e
li Di
mi vi
te ne
le -
pe m
r ai
mi mi
se c
în de
5 o
%, ar
as m
tf on
el ie
re pi
st er
ab du
ili tă
nd b)
u-
se cr
eş ţe
te le
re pc
a iu
be nii
ne şi
fi a
ci cr
tă ed
ţii in
, a ţe
în i
în pierd
D viaţa şi
u acei
m buni
ne sau
ze foarte
u buni,
- în care
aceste au
catast accept
rofe at
îşi iubirea
( maria aceste
j, sex ) a sunt
ateilor motive
, le
orgolio pentru
şilor, care
acelor nici o
a cu catast
păcate rofă
mari şi nu
grele poate
- fi
preven dacă
ită cu totuşi
exacti reuşes
tate c, se
de evită
către astfel
ştiinţel doar
e tempor
moder ar
ne nişte
atee, urmări
iar karmic
e şi or
alte păzitor
catast i ai
rofe karmei
vor fi ;
atrase singura
pentru cale de
a se pentru
realiza evitare
obiecti a lor
vele este
îngeril aceea
a ignorat
regăsir e până
ii şi la
aplicăr aceste
ii catast
învăţăt rofe
urilor - frica
Mântui înainte
torului a şi în
Isus timpul
Cristos unui
, catacli
sm ri ai
facilit aceste
ează ia,
realiza amplifi
rea cându-
obiecti se
velor astfel
karmic efecte
e ale le
îngeril distruc
or tive
păzito - MP
care făcut
nu altădat
sunt ă
făcute -
la faptel
timpul or
cuveni bune
t vor care
fi nu au
foarte fost
greu făcute
de ,
prevăz metod
ute de e, de
AL, tot către
se vor alte
realiza persoa
, însă ne şi
pe alte într-un
căi, timp
prin mai
alte lung
mijloac decât
e şi cel
iniţial cate,
planifi constit
cat; se uie
poate cauza
spune întârzi
că erii
neface evoluţi
rea ei
faptel fiecăr
or ui om
bune şi a
planifi societă
ţii entare
umane se dau
în celor
genera vredni
l, ci şi se
aceast iau de
a, la cei
deoare leneşi
ce spiritu
misiuni al
le - prin
suplim deter
minare IE, se
a MP1 pot
şi MP2 deter
şi prin mina
analiza cauzel
lor, e
împreu suferi
nă cu nţelor
cea a unui
altor, sv., iar
param pentru
etrii ca
acest e
sv. sa anihila
poată te
intra Obser
în vaţie:
stare - se
de poate
vindec măsura
are, , la
aceste sfârşit
cauze ul
trebui fiecăr
ei zile, noastr
EBF e,
minim observ
şi ându-
maxim se:
al ·
gândur care
ilor,
au fost
vorbel
or, cele
faptel minime
or ?
· maxim
cât ?
timp ·
am Valoar
stat pe ea MP
nivelul pentru
minim? ziua
· respec
cât tivă
timp -
am uneori
stat pe MP
nivelul
dintr-o consid
anumit erată
ă zi ca
poate atare;
consta aceste
dintr-o acţiuni
singură pot fi
faptă conşti
bună, o entizat
singură e
acţiun numai
e de
persoa ne
nele care
care se află
se lasă perma
condus nent în
e stare
perma cristic
nent ă
de -
sufletu restan
l lor, ţele de
persoa MP
trebui timp )
e şi
realiza fapta
te s-a
imedia execut
t; dacă at fără
totuşi noi, va
au trebui
trecut pe
câteva viitor
zile să ne
( câtva strădui
m să comuni
îndepli ca
nim rezult
compe atele
nsator măsur
mai ătorilo
multe r MP
fapte celor
bune în
Este cauză;
interzi acesto
s a se ra li
se nefăcu
recom te
andă până
numai atunci
faptel sau
e faptel
bune, e bune
concre compe
te, pe nsatoa
care re
le pot faptel
face, or
rele
săvârş
grit
ite ate
a
B
stru
.
ctur
ală
3.I
( I
nte
S )
I inform
S aţional
reprez ă,
intă concep
cât de tuală,
mult o este
struct confor
ură m
materi matric
ală, ei IE
energe a
tică, aceste
ia - ura,
arheti organu
pului, l zona
adică sau
cât de sistem
mult ul
coresp Concep
unde tului
creaţi Divin
a, al
corpul, Tatălu
struct i
Ceresc tul
, care
pentru se
o manife
fiinţă stă în
vie timp
- sub
matric forma
ele IE unei
constit celule,
uie organ,
proiec sistem,
corp, un
struct proiec
ură t
etc; de momen
aceea, tan,
concep implicâ
tul nd
este variabi
mai litate
cuprin caract
zător eristici
decât lor şi a
proiec matric
tului în ea IE
timp, este
fiindu- rezulta
i tul
superi concep
or din tului
acest de
punct realiza
de re
vedere divină
- -
etalon ura
ul 100 ideală,
% perfec
pentru tă,
IS va confor
fi m
consid Concep
erat tului
proiec Divin
tul coresp
pentru unzăto
struct r
Caract va
eristic lo
ile IS: ri
1) se că
m un
ăs ic
oa ă,
ră av
pe ân
sc d
al va
a lo
ri 0,
cu cu
pr se
in m
se ni
în fi
tr ca
e ţii
0 le
şi ad
+ ap
10 ta
te ru
; ct
se ur
po ă,
at la
e o
re ce
fe lul
ri ă
la vi
o e,
st la
o ar
co ă
m sa
po u
ne la
nt un
ă gr
in up
tr de
ac ce
el lul
ul e
av si
ân un
d e)
ac în
ee ca
aş dr
i ul
fu sv.
nc et
ţi c
e( 2)
mi valoril
e IS <
100
apar
de la
ABEP ³
60
3) la su
pr fe
im ri
a nd
şe ,
di se
nţ fa
ă, ce
cu ex
or a
ic m
e en
ul se
co şi
m va
pl lo
et ril
, e
m A
ăs B
ur EP
ân şi
du I
- S;
se le
va sa
lu u
cr si
a st
pe e
or m
ga el
ne e
le, cu
zo I
ne S
mi at
ni ea
m, st
ap ăr
re ii
cii pa
nd to
u- ge
se ne
gr i
av în
it fu
nc m
ţi e
e al
de I
ac S
es şi
te de
va im
lo po
ri rt
mi an
ni ţa
or te
ga va
ne lo
lo ri
r 4)
la
ca în
re ce
ap pâ
ar nd
ac de
es la
şe ră
di nu
nţ m
a ai
a I
do S,
ua în
, tr
se u-
m câ
ăs t
oa A
B de
EP te
- hn
ur ici
ile le
su IE
nt şi
di nu
mi m
nu ai
at su
e nt
co a
nc ∆
lu I
de S
nt –
e 10
5) 0
pe
di r
fe si
re st
nţ e
m r
m mi
ăs na
ur re
at a
se ti
rv m
eş pu
te lui
la pr
de ob
te ab
il ea
ne su
ce fe
sa ri
r nd
pe ul
nt ui,
ru as
vi tf
nd el:
ec ∆IS 60
ar Timp
de de
vindec amelio
are = rare a
+ IS
probab într-o
il zi a
( TVP ABEP
) Rata în % la
de n zile
amelio ( R1 )
rare ( R2 )
rata ∆
IS = e
100 – r
ISmăsur ă
at
vi
- n
s d
e e
c c
o a
n t
si ă
d fi
in m
ţ o
a di
c fi
a c
r ă
e ri
n s
u t
a r
r u
e c
t B
u E
r P
al =
e, 0
I la
S t
= o
1 a
0 t
0, e
A o
r (
g e
a x.
n :
el o
e f
şi e
z ti
o ţ
n ă
el d
e e
la e
O m
r ie
a ,
d c
e a
a r
c e
u a
le v
u e
c a
I e
S z
s e
â n
n t
g a
e t
7 o
9, r
a a
p t
r ă
d S
e d
c e
r 3
e 0
ş %
t /
e zi
r Þ
e T
a V
I P
= 9
2 zi
1 le
/ 6)
3
+ re
6 dr
0 es
/ ar
3 ea
0 I
= S
în pr
ca ea
zu m
l ar
un e
ui ex
te pe
ra ri
pe en
ut ţă
fă es
ră te
le ă)
nt ,
ă, fii
( 1 nd
– de
2 te
% r
/s mi
ăp na
tă tă
m fo
ân ar
te ru
m ir
ul ea
t te
de ra
ef pe
or ut
tu ul
ril ui,
e pr
şi ec
dă u
m ,
şi de
de m
cr od
ed ul
in în
ţa ca
pa re
ci ac
en es
tu ta
lui re
uş a
eş Sf
te in
să te
re i
zo Tr
ne ei
ze mi
cu O
iu b
bi s
re e
r a
v r
a t
ţi e
e i
: m
e p
s o
t r
e t
f a
o n
t ci
ă e
di n
s t
c ul
u ,
ţi d
a e
c o
u a
p r
a e
c ul
e, n
d u
a p
c a
ă r
p ti
a ci
ci p
e ă
n la
t e
f e
o u
r t
t ul
u ui
ri şi
le n
t u
e r
r e
a s
p p
e c
c e
t s
ă t
in ui
di a
c (
a f
ţi a
il p
e t
a e
b t
u c
n )
e s
r a
e u
al d
iz a
a c
t ă
e c
e o
n r
ti e
n a
u L
ă e
c gi
u lo
în r
c D
ăl iv
c in
a e,
vi e
n al
d iz
e e
c a
a z
r ă
e în
a t
s r-
e u
r n
ti s
m a
p u
f d
o e
a vi
r n
t e
e i
lu m
n p
g o
si r
bi a
lă d
; a
s c
e ă
v t
a r
m a
ă t
s a
u m
e ic
n (
t d
ul e
s c
e â
f t
a e
c o
e ri
zi p
ln e
zi e
) zi
s le
a ,
u d
d a
u c
p ă
ă s
c e
â f
t a
c n
e s
di p
r a
e ţi
c i
t e
s t
a c
u -
p uneori,
ri interve
nţiile rtarea
de tip cauzel
chirur or IE
gical care
sau au
alte produs
interve afecţi
nţii la unea,
nivelul pot
SF, deter
fără mina
îndepă modifi
carea acesta
matric -
ei IE a acelaşi
aceluia tip de
şi păcate
organ deter
sau al mină
altuia, acelaşi
aflat tip de
în modifi
legătur cări de
ă cu terme
ni ai patoge
matric ne
ei IE a asemă
struct nătoar
urilor e la
afecta nivelul
te, SF
ceea -
ce anihila
deter rea
mină energii
stări lor
malefi permit
ce ale e
păcate punere
lor a în
care stare
au de
modifi vindec
cat are a
terme sv.,
nii deşi
matric inform
ei IE aţia
comite la
rii repeta
greşeli rea
i unor
rămân greşeli
e ,
nemodi modifi
ficată, carea
activă; terme
din nilor
acest matric
motiv, ei IE
vor fi mai
mai greşeş
mari şi ti, că
vor îţi va
atrage fi mai
suferi rău ² )
nţe -
mai anihila
grele ( rea
„ şi de energii
acum lor
sa nu malefi
ce lor ² ,
coresp reface
unzăto rea
are corect
greşeli ă a
lor, terme
are nilor
aspect matric
ul de ei IE
„ ierta constit
re a uind
păcate urmare
a uţ
iertării ii
Obser I
vaţii: E
- şi
în p
tr a
e ci
te e
ra nţ
p i
e s
e p
in or
st t
a d
ur e
e iu
a bi
z r
ă e
u şi
n r
ra e
sp s
e e
ct at
- in
e g
st ă
e p
in a
te ci
rz e
is nt
să ul
- a
p m
e e
to nt
at ul
ă ui
d su
ur nt
at a
a b
tr so
at lu
t iil
c e
o s
nt e
ra x
in u
di al
ca e
te în
r tr
el e
aţ te
ra e
p in
e te
ut rz
şi ic
p e
ac d
ie e
nţ z
i b
- ră
s c
ar au
e ordine
a de
p import
ac anţă
ie diferit
nt ă
ul pentru
ui viaţa
- acestui
organe a şi de
le sv. aceea,
modifi deoseb
cări it de
mai import
mici de ante,
IS pot decât
fi mai modifi
grave cări
atunci mai
când mari
sunt de IS,
pe dar pe
organe organe
mai o stare
puţin mai
import gravă
ante decât
( de IS =
ex.: IS 97 la
= 97 la stomac
hipotal ,
amus, colecis
cerebe t etc )
l, inimă - din
indică aceast
ă ză
cauză, este:
regula „caut
comple organu
tă de l cu
aleger IS
e a minim,
organu însă
lui pe de
care import
se anţă
lucrea maxim
ă² este:
Ierarh 1.
izarea inima
organe 2.
lor şi emisfe
sistem rele
elor, în cerebr
funcţi ale şi
e de cerebe
import lul
anţa 3.
lor

măduv 5.
a
spinări sâ
i şi ng
coloan el
a e(
verteb ob
rală se
4. rv
cutia aţ
crania ie
: ng
în e
tâ a
i E
an şi
ihi I,
la ca
re re
a au
di de
n cl
sâ an
şa ap
t oi
şi en
su er
sţ gi
in za
af re
ec a
ţi cu
un E,
ea I,
şi Al
g ec
sp ăr
ec ii
ifi to
ci ta
şi le
ne şi
ce co
sa m
ri pl
vi et
nd e)
6.

glandel
e cu
secreţi
e
internă
7.
plămân
rinichii i,
, splină,
vezica pancre
urinară as,
, ureche
prosta medie
tă, şi
ochi internă
8. 9.
ficat
10
. organe
le
stomac genital
, e,
intesti
colecis
n
t
subţir
12
e şi
.
gros,
rect
membr
11.
ele
superi
oare articul
13 aţiile
. etc
- cu
membr cât IS
ele este
inferio mai
are mică
14 faţa
. de 100
pe o
anumit fost
ă mai
struct putern
ură, cu ică şi
atât mai
agresi bătrân
unea ă, iar
pe cauzel
struct e
ura produc
respec erii ei
tivă a mai
grave a
- când greşeli
se lor; s-a
ajunge ajuns
la IS < la
100 pe suferi
SF, sv. nţă pe
respec SF
tiv se deoare
află în ce sv.
ultima nu a
etapă reuşit
să-şi acest
înveţe stadiu
lecţiile de
respec suferi
tive cu nţă
struct fizică
urile indică
superi nivel
oare spiritu
- al
ajunge scăzut,
rea la lipsa
sensibi 100 la
lităţii nivelul
şi SF,
slaba etalon
comuni ul IE
care avut în
cu vedere
Sfânta îl
Treime constit
- în uie
cazul matric
IS < ea IE
perfec -
tă, de fi
la şa
geneza P
organu S
lui, I
zonei tr
sau e
sistem b
ului ui
Obser e
vaţie: s
e n
m a
n d
at e
ă p
în a
to ci
t e
d nt
e ,
a ia
u r
la at
e e
a b
tr ul
e et
b in
ui el
e e
a d
n e
e a
x n
al c
iz e
ă p
m ut
e ul
di ,
ca di
lă n
d ti
e m
la p
în ul
şi m
d e
e nt
la ul
sf ui
âr ,
şi as
tu tf
l el
tr în
at c
a ât
te nt
ra iz
p e
e z
ut e
ul c
să or
c el
o aţ
nş iil
ti e
e di
nt şi
r r
e e
m z
ăs ul
ur ta
ăt te
or le
il o
e b
I ţi
E n
ut ;
e a
în c
ur e
m as
a ta
a îl
n va
al aj
iz ut
el a
or să
fi pi
e e,
m să
ai g
e ăs
fi e
ci as
e c
nt ă
în m
te et
ra o
d i
el m
e i
şi p
al e
g nt
or ru
it p
m u
ii n
o e
pt r
e c
a ar
în e
st în
ar tr
e -
d u
e n
vi ti
n m
d p
e c
ât IS sau
m decăde
ai rea ei
sc indică
ur întotd
t eauna
- în neaplic
timpul area
terapii recom
lor IE, andăril
staţion or de
area către
suferi struct
nd sau urilor
de superi
către oare ,
aceia realiza
pentru tă
care printr-
suferă un
- orice păcat,
pertur se
bare la resimt
nivelul e într-
un urile
timp inferio
mai are ),
lung dacă
sau nu se
mai iau
scurt măsuri
la de
nivelul corect
SF are a
( pe pertur
struct bării
- pe Treime
SF pentru
modifi corect
cările are,
apar care în
după cazul
un păcate
timp lor
de grave
răgaz sau
dat de foarte
Sfânta grave
poate cazul
fi păcate
chiar lor mai
de uşoare
câteva mai
zeci de lung
minute -
până la răgazu
maxim l este
um un pentru
an, iar repara
în rea
greşeli îşi
lor şi poate
depind recăpă
e de ta IS
gradul iniţială
de , chiar
elevar dacă
e acesta
- SF la a fost
fiinţel afecta
e tă de o
umane stare
patoge constit
nă, uie o
accide calitat
nt etc e pe
- care
regene iniţial
rarea toate
SF a sv. au
unui avut-o,
organ, însă în
zonă decurs
etc ul
timpul -
ui, înainte
datorit a
ă Genez
decăde ei,
rii Tatăl
spiritu Ceresc
ale, a avut
omul prezen
şi-a te în
pierdu Sinea
t-o Sa
matric înainte
ele IE a
coresp existe
unzăto nţei
are arheti
fiecăr purilor
ei în
creaţii Sinea
, din Sa, au
fiecar exista
e zi t toate
- I, Alg
coresp corpuri
unzăto lor
ri cereşti
realiză ,
rii apelor,
matric tuturo
elor IE r sv.
ale etc şi
cerului regulil
, e de
pământ algorit
ului. mare
pentru ilor şi
fiecar proprii
e tip lor
de legi,
creaţi deriva
e, te din
coresp Legea
unzăto Iubirii
are - fără
necesi aceste
tăţilor, preexi
scopur stenţe,
Genez e a
a nu ar fiinţel
fi fost or
posibil umane,
ă conţin
- utul
coresp fiecăr
unzăto uia şi a
r tuturo
gradul r celor
ui de de mai
elevar sus ( I,
Alg ) inclusi
vor v
putea pentru
fi refolo
decodi sirea,
ficate aceste
trepta i
t, cunoaş
confor teri
m - cu
Legilor cât
Divine, aceast
ă atribut
decodi elor şi
ficare, calităţi
cunoaş lor
tere Creato
va fi rului
mai va fi
amplă, mai
cu atât mare,
conşti deoare
entiza ce, un
rea om, cu
cât atât
este potenţ
mai ele
primiti sale de
v, într- conşti
un entiza
stadiu re sunt
mai mai
primar mici
al Capaci
evoluţi tatea
ei, cu de
conşti divină
entiza nefiin
re d
este posibil
un ă fără
atribu amplifi
t carea
divin, conşti
reînto entiză
arcere rii
a la
starea
B.
origin
4.Int ale
egrita ( SN
tea O )
struct
O
urilor
rice
noesic
sv.
normal
e
, biocâ
sănăto mpuri
s, şi
este centrii
caract IE,
erizat având
prin IS a
existe matric
nţa elor
unor IE de
struct 100 %
uri, - o
parte SB, cu
din biocâm
struct purile
uri, şi
biocâm centrii
puri şi coresp
centrii unzăto
IE ri ), iar
sunt struct
tempor urile
are noesic
( SF şi e şi
supran
oesice
sunt
veşnic
e ( opt
struct
uri )
- orice progra
sv., me IE
atunci proprii
când EN
se sosite;
naşte, aceste
trebui a
e să poartă
aibă o numele
SN de
comple struct
tă, cu uri
noesic pe
e lângă
origina aceste
le SNO,
( SNO un sv.
) poate
- dobând
ulterio i alte
r, pe struct
parcur uri de
sul tip
vieţii, noesic,
benefi ,
ce sau aceste
malefi a
ce favoriz
- ează
atunci agresi
când unea
activit cu
ăţile struct
proprii uri
conţin noesic
păcate e
adăuga SNAd
te d, la
malefi măsura
c rea SN
( SNA totale
dM ) ( SNT
- ) se
întotd consta
eauna, tă că
când aceast
un sv. a este
are o mai
mare de
de 100 agresi
% ( cât une cu
ar SNAd
trebui M:
să fie )
- pot - în
să cazul
apară agresi
următo unilor (
arele prin
situaţii proced
ee SNO <
demoni 100,
ce ), iar
EBF a SNAd
SNAd M=1–
M £ 30 15 %
Cazul Cazul
1: PIE 2: PIE
al sv. al sv.
respec respec
tiv < tiv ³
50, 50,
SNO = voliţio
100, nală,
iar conşti
SNAd entă,
M=1– constit
15 % uie un
- păcat
afecta foarte
rea grav;
malefi cel
că a care
SNO, execut
ă ei
acest ( proce
proced deul
eu „ mâini
satanic i
poate tremur
deter ătoare
mina ²)
chiar -
moarte aplicar
a ea
victim acestui
tip de or şi
agresi victimă
une -
necesi execut
tă un orul
contac ( călăul
t fizic ),
de întotd
scurtă eauna,
durată este o
între persoa
execut nă cu
mari execut
potenţ are
e prin
malefi acest
ce de proced
concen eu
trare este
de tip luată
explozi întotd
v, iar eauna
hotărâ de un
rea de consili
u de -
conduc SNAd
ere, M se
SNAd recolt
d prin ează
acest de la:
proced cerşet
eu ori,
având prostit
EBF uate,
negati alcooli
v ci,
drogaţ special
i, copii e de
ai depozi
străzii, tare a
persoa SNAd
ne M,
asasina care
te etc sunt
- în accesa
SUA te de
există operat
bănci ori
instrui moder
ţi n de
- agresi
afecta une şi
rea este
malefi practic
că a at în
SNO cadrul
este diferit
un elor
proced organi
eu zaţii,
secte, işti,
institu mormo
ţii, ni,
având scapeţ
caract i,
er „halate
satanic le
( de albe² ,
ex.: la sataniş
francm ti etc )
asoni, - la
advent cursuri
le din
parano 1986,
rmale instruc
organi torii
zate care
de au fost
fostul aduşi
minist din
er de orient
intern şi
e extre
român mul
orient, urmare
au , nici
practic unul
at din
aceast acei
ă cursan
tehnic ţi
ă astăzi
asupra nu mai
cursan are
ţilor şi familie
ca ,
foarte o mică
mulţi parte
au mai
murit sunt
premat încă în
ur, s- activit
au ate
pensio -
nat din afecta
motive rea
medica SNO
le, iar deter
mină victim
de ei
obicei, Simpt
într-un oamel
timp e
mai afectă
scurt rii
sau malefi
mai ce a
lung, SNO
demoni sunt:
zarea I.
in d
iţ e
ia fr
l, ic
s ă,
e n
nt el
i in
m iş
e t
nt e,
e n
e iz
m ar
ul e
ţu p
m e
ir rs
e, o
n n
e al
r ă,
e p
al e
r ic
m at
a e
n II.
e ob
nt ose
e, ală
n ,
ej so
u mn
st ne
if odi
hni de
tor po
, ftă
coş de
ma via
r, ţă,
ins ner
om voz
nie ita
, te,
lip irit
să abi
lita impo
te sibil
pe itat
rm ea
an conc
ent entr
ă ării
III. aten
ţiei
neră asup
bda ra
re, unui
sing sun
ur t
subi agi
ect tat
IV. e,
au
fiz log
ic, ore
pe e,
rso pu
an pil
ele ele
sun efl
t ex
dil ele
ata ocu
te lar
chi e
ar sun
la t
lu af
mi ect
nă ate
( r ),
nu a,
râ nu-
d, şi
nu pot
pot fac
plâ e
ng se
e, mn
nu ul
se cru
pot cii
rug etc
V. d
e
f în
ot ăl
o ţi
f m
o i,
bi fr
e, ic
fr ă
ic d
ă e
a e
fi ri
si c,
n av
g e
ur rs
i, iu
d n
e e
în f
tu aţ
n ă
d ava
e nsa
a te
p ( d
ă upă
e 8 –
tc 12
VI. în lun
sta i
dii de
ma af
i ect
are e
), dif
înc eri
ep tel
să e
se fo
agr bii,
ave apa
ze re
foa chi
rte ar
tar rep
uls e,
ia sim
faţ pto
ă am
de e
pe de
rso sc
an hiz
ele ofr
be eni
ne e
fic din
ce de
în cre
ce şte
ma rea
i agr
acc esi
ent vit
uat ăţii
e, ,
îns cri
oţi ze
te de
de sui
pr cid
esi ,
e act
put e
ern de
ice viol
, enţ
ten ă
din etc
ţe
de
- de e
a a
c s
e t
e ă
a f
, a
î z
n ă
a ,
c s
e n
r t
e e
c r
o n
m a
a r
n e
d a
ă ş
i i
a l
s i
i f
s i
t c
e a
n t
ţ ă
ă p
c e
a r
m nervoa
a se sunt
n foarte
e multe
n aseme
nea
t
persoa
ă
ne
- în
- dacă
aşeză
afecta
mintel
rea
e de
SNO
boli
are loc ului
de la mental
vârste şi
fraged apariţi
e, a
aceast diferit
a va elor
deter handic
mina apuri,
instala în
rea special
retard dacă
agresi copii,
unea a în
avut afara
loc în retard
apropi ului
erea mental
momen ,
tului manife
naşteri stă
i asincro
- nizare
aceşti a
mişcări ua
lor contin
membr uu
elor, - din
lipsa aceste
de cauze,
coordo se
nare recom
etc, andă
care tuturo
se vor r
accent mamel
or, ca puţin
în atunci
perioa când
da de conşti
gravidi entize
tate să ază
mearg simpto
ă la ame de
control agresi
ul IE une,
lunar pentru
sau cel a
putea născut
preven -
i femeil
situaţii e care
le de nu
mai doresc
sus, să aibă
care copii,
vor pentru
afecta a evita
negati păcatul
v noul avortul
ui, concep
este ţie,
bine să pentru
se a se
prezin preven
te la i
control facere
ul IE a unui
în cel păcat
mult 9 mai
zile târziu
după -
pastori e,
i deoare
diferit ce
elor enoria
secte şii nu
practic sunt
ă o foarte
serie uniţi în
de credin
metod ţă
e putern
satanic ică şi
sunt malefi
foarte c sunt
uşor foarte
de greu
manipu de
lat suport
- at în
oameni familie
i cu şi în
SN societa
afecta te;
t aceste
persoa ţate
ne labilită
devin ţi
deoseb psiho-
it de emoţio
suspici nale,
oase, nu pot
negati râde
viste, sau
critice plânge,
şi au simt
pronun nevoia
de a şi
ofta capacit
foarte ate de
des, efort
prezin scăzut
tă o ă pe
stare toate
de struct
obosea urile -
lă după
perma agresa
nentă rea
victim ( ce nu
elor, le
aceste plăcea
a înainte
prezin ajunge
tă să le
schimb placă
ări de şi
person invers
alitate )
de - dacă
180º agresi
unea zile
este ( ex.: o
foarte fetiţă
veche, de 4
reveni ani,
rea având
este SNO
dificilă afecta
, t de la
putând naşter
dura e de un
ani de „ priet
en de ani şi
familie doar
² 80 %,
satanis rămânâ
t, îşi nd cu
va carenţ
putea e
reveni motorii
de abia la
în jurul mâini,
vârstei picioar
de 21 e şi
mişcări SNO,
le în
capului special
, la
aceast copii,
a deter
deoare mină
ce modifi
afecta cări
rea struct
malefi urale,
că a în
urma înmulţi
creării t
unor grupări
ABEP- le şi
uri sectel
foarte e
mari ) satanic
- în e,
Români -
a, după primul
1989, congre
s-au s
român săptăm
esc al âni a
sataniş fost şi
tilor a primul
avut simpoz
loc la ion
Cluj, în naţion
martie al al
1998, homos
iar exualil
peste or
3 -
afecta practic
rea ate şi
malefi demon
că a strate
SNO guvern
este ului
una din SUA
tehnici de
le către
satanic Şandor
e, care Andrei
au fost La Vey
la mului
începu moder
tul n; el
secolul este şi
ui XX, autorul
care unor
este cursuri
consid de tip
erat satanic
părint ,
ele iniţiat
satanis e şi
aproba de
te de afecta
guvern re a
ul SNO a
SUA, ( „ arma
prima tei
şcoală inamic
de tip e²
satanic -
), ce aceste
conţin cursuri
tehnici erau
predat extins
e în e la
cadrul toată
pregăt armata
irii ,
ofiţeri inclusi
lor din v la cei
marina din
militar NATO
ă, - în
ulterio timpul
r fiind revoluţ
iei din partici
1989, pat
absolv foarte
enţii activ
cursuri cu
lor aceste
satanic tehnici
e din în
1986 cadrul
din evenim
Români entelo
a au r
Evoluţi
a da
victim că
elor S
acesto N
r ră
agresi m
uni as
poate îşi
fi: în
1) su
şe
şt A
e d
Al M,
g vi
m ct
al im
ef a
ici be
de ne
la fi
S că
N ,
da av
r ea
sl sc
ab hi
ă( m
cu bă
PI ri
E de
mi pe
c) rs
, on
va ali
ta ve
te ni
fo nd
ar m
te al
gr ef
av ic
e, ă
fii 2)

a da
de că
vi ă(
ct PI
im E
a m
es ai
te m
m ar
ai e)
pu ,
te ia
rn r
ic S
N te
O, Al
pr g
op m
ri al
e ef
se ici
îm di
po n
tr S
iv N
eş A
d m
M, an
at if
un es
ci tă
vi ri
ct pa
im ra
a do
va xa
av le
ea (f
iin fo
d ar
câ te
nd re
fo a)
ar ;
te PI
bu E
nă al
, ei
câ se
nd va
mi se
cş va
or ag
a ra
co va
nt ra
in pi
uu d,
, în
st m
ar ul
ea ţi
nd zo
u- fr
se en
m ic
an e,
if ia
es r
tă în
ril fi
e na
sc l
hi pe
rs la
oa az
na il
va -
tr victim
eb ele
ui acesto
in r
te agresi
rn uni
at sunt
ă întotd
eauna afecta
oameni rea
buni, malefi
dar că a
slabi, SNO
majori se
tatea poate
atei, face
dar cu
nedecl cunoaş
araţi tere
- sau
neinte ă, în
nţionat princip
, al,
asupra intrării
unor acesto
victim ra în
e rezona
slabe, nţă cu
fără agreso
pregăt rul
ire, Consta
datorit tarea
afectă sau nu
rii 100 %
SNO: b)
a) da
se că
măsoar S
ă SNO N
pentru O
a =
vedea 10
dacă 0
este %
(n t)
u ,
lip se
se m
şt ăs
e oa
ni ră
ci S
un N
pr T,
oc ca
en re
tr da
eb că
ui S
e N
să T
fi es
e te
to m
t ai
10 m
0 ar
%; e
de tă
10 S
0 N
%, A
în d
se M
a (c
m az
nă ul
că II
ex )
is c) se
po O
at <
e 10
în 0
tâ %
m şi
pl S
a N
ca T
>
şi
10
S
0
N
%
(c ri
az se
ul ap
I) lic
; ă
în pr
a oc
m ed
be ur
le a
ca de
zu re
fa
ce
re
a
S
N
O
Proced orie şi
ura de cuprin
reface de 3
re a faze:
SNO: 1)
Consti
tuie o anihila
proced rea
ură de SNAd
reface M
re 2)
obligat
ţi
reface odată
rea cu
SNO = SNO
100 % Realiz
3) area
proced
reactiv urii:
area 1)
centril
or IE anihila
afecta rea
SNAd N
M: O
I.
ş
i

S
N
T
;

d
s
t
e

1
0
0

%
1
0
0

%
,

r
e
z
u
a
n
a

a
r
e

S
N
A
d
e
c
i
n
ţ
a
,

a
p
l
i
a

d
e

r
e
f
a
c
e
r
e
a

r
e
a
d
II. y

s
e
a
l
m
e

î
n

f
o
r
m
e
a
s
u
p
r
a

f
r
u
n
,

c
o
n
c
e
n
t
r
â
n
:

Î
n

n
u
m
a
l

F
i
u
l
u
i

ş
u
i

D
u
h
,

p
a
l
m
m
e
a
z
ă

S
f
â
n
t
a
u

p
i
r
a
m
i
d
a

b
u
r
i
e

î
n

c
e
n
t
ţ
â
ş
n
e
ş
t
e

S
f
m
i
n

²
.

S
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
r
e
n
d
e
,

p
â
n
ă

l
a
n
t
i
m
e
n
t
u
l
u
i
d
e

r
e
a
l
i
z
a
r
e
i
III.

rot
ind
pal
mel
e
lev
ogi
r,
se
cob tan
oar ţă
ă de
înc 10
et, –
par 15
alel cm,
cu din
cor cre
pul, şte
la o t
dis pân
ă ine
mai cu
jos ele
de în
baz dre
in, ptu
dup l
ă An
car aha
e tei,
se und
rev e
cu a
o se
miş înc
car hei
e e
bru se
scă mn
stâ ul
nga Sfi
- nte
dre i
apt Cru
ci În
spa nu
ţial me
e, le
con Ta
cen tăl
trâ ui,
ndu al
-ne Fiu
pe lui
Alg şi
: al
Sf tot
ânt alit
ulu ate
i ,
Du de
h, fin
se itiv
ani ,
hil ori
ea ce
ză SN
în Ad
M, 2)
str
ăin reface
ace rea
ste SNO =
i 100 %:
fii IV. se
nţe înti
. nd
Am am
in ! bel
² e
pal e
me se
ori mif
zon lex
tal, ate
cu ,
faţ con
a în cen
sus trâ
, ndu
bra -ne
ţel pe
Alg şi
:: al
În Sf
nu ânt
me ulu
le i
Ta Du
tăl h,
ui, SN
al O
Fiu lim
lui pe
de, ânt
cur ul
at Co
şi nc
str ept
ălu al
cit Ta
or, tăl
pre ui
cu Ce
m res
Sf c,
car apa
e rţi
apa ne,
rţi să
ne vin
ace ă
ste acu
i m
fin în
ţe pal
car me
e-I le
me la
le. apariţ
Am ia
in ! senti
² mentu
- se lui de
aştea realiz
ptă 10 are,
– 15 bucuri
secun e,
de, însoţi
până t de o
senza î
ţie de n
căldur t
ă o
plăcut r
ă în c
palme
V. p
a
l
m
e
r
e

p
i
e
p
t
u
l

f
l
a

c
m
t
e
s
c

l
e
v
o
g
i
r
d

S
f
â
n
t
a

C
r
u
î
n

f
a
ţ
a

v
i
c
t
t
r
â
n
d
u
-
n
e

p
e
u
m
e
l
e

T
a
t
ă
l
u
ş
i

a
l

S
f
â
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
a
d
e
,

c
u
r
a
t

ş
i
,

p
r
e
c
u
m

S
f
â
a
l

T
a
t
ă
l
u
i
a
p
a
r
ţ
i
n
e

a
c
c
a
r
e
-
I

a
p
a
r
t
e

s
t
r
u
c
t
u
r
i
r
i
l
e

ş
i

c
e
n
t
A
m
i
n

S
e
ă

s
e
m
n
u
l

c
r
u
l

i
m
p
l
e
m
e
n
t
ă
r
c
u
r
g
e
r
e
a

f
i
e
ş
t
e
t

p
â
n
ă

m
z
i
n

ş
i
,

r
e
v
e
t
u
l

p
i
e
p
t
u
l
u
s
e

f
a
c
e

m
i
s
t
â
n
g
a
d
r
e
a
p
h
e
i
e

s
e
m
n
u
l
i

s
p
a
ţ
i
a
l
e

î
i

v
i
c
t
i
m
e
3)

reacti
varea e
centril t
or IE r
afecta e
ţi c
odată e
cu l
SNO a
V r
I. e
a
s c
t il
i o
v r
a I
r E
e ,
a c
c a
e r
n e
t î
r n
t a
o c
t e
d s
e t
a t
u i
n p
a d
, e
l a
a g
r e
e z
s a
i c
u t
n i
e v
s a
u ţ
n i;
t a
d c
t f
i a
v c
a e
r n
e u
a m
l a
o i
r a
s t
e â
t r
d e
e s
m p
u u
l n
t d
c e
â g
t r
c a
o d
u e
l f
u i
i r
d e
e s
e c
l ş
e i
v e
a f
r o
r e
t p
u â
r n
il ă
o î
r n
d p
e r
p e
u z
s e
n e
t r
d s
e o
a a
c n
e ă
a (
s v
t e
ă z
p i
l ii
e I
c E
ţ ²
i )
a O
„ b
C s
e e
n r
t v
r a
ţ m
i ai
e g
: r
- a
în v
c e,
a în
z u
u r
ri m
le a
a ti
f v
e e
c a
t S
ă N
ri O
i ,
n u
e n
g ul
a s
a i
u I
m E
ai s
m u
ul p
ţi e
c ri
e o
n ri
t p
ri o
t e
fi n
in s
v d
e e
r r
s o
a t
ţi a
c ţi
a e
s fi
r in
e te
s i
c Tr
VII. se ei
m mi
ul pe
ţu nt
m ru
eş aj
te ut
Sf or
ul cr
pr uc
im ii
it VIII. se
şi cer
se e
fa fos
ce tei
se vict
m ime
nu să
l des
chi se
dă mn
och ul
ii cru
( du cii )
pă şi
ce să
şi-a se
făc uit
ut e în
şi och
ea ii
inf
ore î
ner n
get t
ice i
anu m
lui p
rad u
ies l
tez a
ist c
IX. e
s e
t c
e i
i p
p r
r o
i c
v e
i ,
r i
i n
r f
o a
r n
e u
n l
e t
r r
g e
e b
t u
i i
c e
e s
ă o
a m
i i
b e
ă z
o â
f m
i b
z i
i t
o o
n a
r e
e c
ş o
i n
s c
ă e
f n
a t
c r
ă a
, r
p e
, u
u g
r ă
m c
ă i
t u
o n
a e
r c
e ă
a t
r r
e e
S :
f „
â Ţ
n i
t e
a T
T a
r t
e ă
i C
m e
r e
e C
s r
c i
, s
Ţ t
i o
e a
I s
s e
u ,
s Ţ
i V
e ă
S p
f r
i e
n d
t a
e u
D a
u c
h e
, a
s i
t j
ă ă
f ,
ii p
n e
ţ n
ă t
î r
n u
g a
r f
a V
c o
e i
c a
u T
e a
a !
n ²
u O
m bserva
a ţii:
i -
în f
a o
c s
e t
a a
s vi
t c
ă ti
f m
a ă
z p
ă, o
a s
t t
e ă
a ri
v s
e u
a r
m p
a ri
ni n
f z
e ă
t
o
a
r
e:
- poate
plânge
pe
tăcute
sau cu
suspin
e
îmbrăţ
poate işeze
ţipa terape
de utul
bucuri ( de
e, bucuri
putân e)
d - poate
chiar ofta din
să adâncul
sară sufletului
să - în
timpul fizică
şi după a
reface fostei
rea victim
SNO e timp
sunt de o zi
interzi -
se infore
sexul nerget
şi iceanul
atinge radies
rea tezist
trebui ală
e să
aibă şi
C.

manife 1.
ste o
înaltă
Str
ţinută uctu
etică,
morală
ri
şi adă
spiritu
uga trAdM
S

te consti
tuie
mal rezult
efic atul
unei
( St agresi
rAd uni
demon
M ) ice,
corobo
rate a unui
cu păcat
intrar grav
ea în sau cu
rezona accept
nţe area
negati iubirii
ve, unei
exage fiinţe
rate malefi
sau cu ce, de
facere către
victim cca
ă. Are 30 cm
forma de
unui exteri
ou or ( în
care interio
îmbrac rul
ă BCFV )
victim ,
a la o produc
distan ând
ţă de blocar
ea, ecteaz
frânar ă cu
ea ansa
semnal pe
elor orizon
biocâ tală,
mpuril de la
or piept
superi spre
oare - exteri
se or -
biodet pot
exista viziona
1–2 te de
StrAd cei cu
M, de extras
grosim ensibili
i tate
diferit optică
e, ca
între 4 având
şi 10 o
cm - culoar
pot fi e
maroni furnică
e- turi
negrici sau
oasă dureri
- pot fi în
simţite degete
şi cu - după
mâna, cca 3 –
produc 4 luni
ând de la
înţepă agresi
turi, une,
atunci uri
când import
aceste ante,
struct care
uri se
sunt amplifi
active, că
încep contin
să uu, cu
produc toate
ă urmăril
ABEP- e,
inclusi bloche
v ază
atrage activit
rea de ăţile
ENM, funda
ECM mental
etc e
- celular
StrAd e ale
M organe
frânea lor,
ză, sistem
elor, de
precu elevar
m şi e
integr spiritu
area ală
victim Simpt
ei în oame:
ceruril -
e neliniş
fireşti te,
gradul obosea
ui ei lă,
frică StrAd
perma M pot
nente, fi:
nejusti a)
ficate active,
- somn
de la
neodihnito
creare
r b)
-
in
coşmar ac
uri etc ti
ve al
la ef
cr ic
ea e,
re ca
, re
fă vo
ră r
ef ap
ec ar
te e
m nu
m cu
ai pr
du og
pă ra
ac m
ti )
va -
re activar
a ea
lo StrAd
r M
( poate
avea activit
loc ate
atunci -
când: victim
a se
- întâlne
victim şte cu
a se o
implică anumit
într-o ă
anumit persoa
ă nă
- creare
victim -
a face victim
un a
anumit soseşt
păcat e într-
- un
trece anumit
un loc
anumit -
timp se
de la produc
e un mează
anumit de
evenim către
ent creato
exteri rul
or etc malefi
- c,
activar realizâ
ea ndu-se
StrAd ulterio
M se r
progra confor
m o
progra struct
mului ură
- până inform
la aţional
activar ă
ea ( lipseş
StrAd te
M, conţin
aceast utul
a are energe
numai tic )
cât caract
timp eristic
viitoar e;
ea astfel,
victimă câteod
nu îi ată pot
creeaz trece
ă ani de
energii zile
le până la
malefi activar
ce ea ei
( ex.: u de la
într-un 5 ani )
caz de - până
demoni la
zare, activar
StrAd e,
M care StrAd
favoriz M nu
au pot fi
aceast viziona
ă stare te, nu
exista dau
senzaţ ază ( în
ii timpul
fizice, anihilă
victima rii,
este StrAd
aparen M par
t că
curată fumeg
- ă ),
StrAd aceast
M se a
anihile constit
uind o ura de
tehnic anihila
ă de re a
curăţa StrAd
re IE, M:
care 1) în
cuprin st
de ar
următo ea
arele re
faze: ad
Proced y
se r
pu m
n ă
a de
m cr
be uc
le e
pa de
lm as
e up
în ra
fo fr
un co
ţii nc
vi en
ct tr
im ar
ei ea
2) se pu
re te
ali rn
ze ic
az ă
ă pe
Al al
g: Fi
: „ ul
În ui
nu şi
m al
el S
e fâ
T nt
at ul
ăl ui
ui, D
uh ea
, ză
pa S
lm fâ
el nt
e a
m Cr
el uc
e e
fo I
r E,
m cu
pi e
ra în
mi ce
da nt
bi ru
co ,
ni di
că n
I ca
E re
au ţâ
ri şn
eş ².
te S
S e
fâ aş
nt te
ul ap
D tă
uh pe
. co
A nc
mi en
n! tr
ar ap
e ar
10 iţi
– a
15 se
se nt
cu im
nd en
e, tu
pâ lui
nă de
la lin
iş ur
te ii
, 3)
de
re ro
ali ti
za nd
re pa
a lm
pr el
oc e
ed le
vo ra
gi lel
r, cu
se co
co rp
bo ul,
ar la
ă o
în di
ce st
t, an
pa ţă
de pâ
10 nă
– m
15 ai
c jo
m, s
di de
n ba
cr zi
eş n,
te du
t pă
ca tu
re l
se A
re na
vi ha
ne te
cu i,
el un
e de
în cu
dr o
ep mi
şc pt
ar a
e se
br în
us ch
că ei
st e
ân se
ga m
- nu
dr l
ea Sf
in t
te ac
i es
Cr t
uc ti
i m
sp p
aţ co
ial nc
e, en
în tr
to ân
du T
- at
ne ăl
pe ui,
Al al
g: Fi
„ ul
În ui
nu şi
m al
el S
e fâ
nt în
ul to
ui ta
D lit
uh at
, e,
se d
an ef
ih ini
ile ti
az v,
ă or
ic sa
e u
S ne
tr ac
A ti
d va
M tă
, .
ac A
ti mi
va n!
tă ²
4) se or
ve ul
ri da
fi că
că a
cu m
an ai
sa ră
şi m
ra as
po ce
rt va
, ur
ca a
z
în
ca
re
se
re
ia
pr
oc
ed
5) se re
m im
ul i
ţu pe
m nt
eş ru
te aj
S ut
fi or
nt şi
ei se
T fa
ce ea
se StrAd
m M este
nu implica
l t şi
cr accept
uc ul
ii victim
- de ei, prin
obicei, greşeli
la le şi
formar activit
ăţile mul
necore necore
spunză spunză
toare tor,
pe intrare
care a în
aceast rezona
a le-a nţe cu
presta fiinţel
t e
- agreso
psihis are,
precu ei
m şi aceste
gândur struct
ile uri IE
negati străine
ve de ea,
persist dar
ente, autoge
creeaz nerate
ă în - ca
jurul urmare
victim a
acestui misiun
tip de ea cu
agresi victima
une, ,
ENB aceast
ajutăt a nu
oare mai
nu-şi poate
mai benefi
pot cia de
îndepli ajutor
ni ul lor
- Divine,
StrAd asupra
M nu bunilor
au credin
eficien cioşi
ţă
asupra
C.
celor
care 2.
respec

Stri
Legile ngu
ri din
astron
IE omie,
unde
are
T
semnif
ermen
icaţia
ul
unui
provin
cordon
e din
materi
fizica
al şi
plasme
energe
i şi
tic, semnif
care icaţia
leagă unui
două cordon
corpur energe
i tic şi
distinc inform
te; în aţional
infore genera
nerget t de
ică BCFE
are al EN
genera ediul
toare BCFR.
către Datori
un alt -tă
sv., acestu
care i
recepţ string
ioneaz şi a
ă variabi
string lităţilo
ul prin r
interm BCFR,
în variabi
struct lităţi
urile induse
şi în de
centrii emiţăt
IE ai or.
recept - prin
orului interm
se ediul
produc stringu
anumit rilor
e se
vehicul pot fi
ează benefi
infore ce sau
nergii malefi
funda ce
mental -
e de la atunci
emiţăt când
or la emiţăt
recept orul
or, este
care malefi
c, este
nicioda benefi
tă nu c,
poate acesta
genera genere
stringu ază de
ri obicei
benefi stringu
ce; ri
când benefi
emiţăt ce, dar
orul poate
genera negati
şi ve
stringu ( ex.:
ri mame
malefi benefi
ce, ce,
atunci care
când intrân
intră d în
în rezona
rezona nţe
nţe malefi
ce îşi le
afecte accept
ază ă
negati iubirea
v copii )
sau Dacă
alte string
fiinţe urile
pe benefi
care le ce
iubesc sunt
şi care favora
bile, rile
cele malefi
malefi ce se
ce plasea
trebui ză de
e obicei
anihila în
te - s- dreptu
a l
observ rinichil
at că or
stringu victim
ei, sub -
forma genera
unor torii
cilindri se pot
i găsi la
negrici distanţ
oşi, cu e
diamet foarte
rul mari
între 5 faţă
– 15 de
cm recept
or, de ce nu
zeci numai
sau oameni
sute i, ci şi
de ECM
kilome - în
trii cazul
Pot ECM,
genera aceast
string a
uri poate
malefi genera
mai e care
multe au
stringu greşit
ri în
malefi acelaşi
ce fel,
simulta situate
n chiar
asupra la
mai distanţ
multor e
victim foarte
mari zeci de
- o mii de
ECM km de
( EBF victim
< e,
2.500 aceste
) se entităţ
poate i fiind
situa de
la mii fapt
sau nişte
chiar arhistr
ategi cate
întune ( ECM
caţi, –
găsind demoni
u-se –
imedia ENM )
t după -
demoni pentru
în biodet
ierarhi ecţia
ile stringu
întune rilor
malefi ului
ce se Duh,
folose caut
şte numai
Alg: string
„În uri IE
numele malefi
Tatălu ce
i, al ( legăt
Fiului uri IE
şi al malefi
Sfânt ce )
existe -
nte curăţa
între rea IE
aceast constă
ă finţă în
şi tăiere
orice a şi
entita anihila
te cu rea
sau infore
fără nergiil
SF ² or
malefi ura de
ce ale anihila
stringu re a
lui şi, string
dacă urilor
este malefi
cazul, ce şi
a ECM a
agreso ECM:
r, 1) în
astfel: st
Proced ar
ea st
re ân
ad gă
y, a
pl vi
as ct
aţ im
i ei,
în se
pa ri
rt di
ea că
br ra
aţ ca
ul pu
dr lui
ep vi
t ct
în im
ti ei,
ns pr
de in
as sp
up at
el Al
e g:
ei, „
co În
nc nu
en m
tr el
ân e
du T
- at
ne ăl
pe ui,
al uh
Fi ,
ul br
ui aţ
şi ul
al m
S eu
fâ dr
nt ep
ul t
ui es
D te
în ui
co Di
nj vi
ur n
at al
d S
e fâ
Pa nt
ra ul
F ui
oc D
ul uh
, mi
al n!
că ²
ru -
i s
sa e
bi aş
e te
es a
te pt
. ă
A 1
0 zi
– o
1 n
5 â
s n
e d
c u-
u s
n e
d în
e, tr
vi e
g nj
ul ur
b at
ra d
ţ e
d u
r n
e ci
pt li
în n
c d
o ru
a d
ur e
iu c
- c
o a
p 2
al 5
in –
, 3
lu 0
n c
g m
, ul
ca t
r di
e n
s c
e ol
în o
ti d
n e
d d
e e
m g
et s
e, e
p nt
â i
n m
ă e
la nt
a ul
p ui
ar d
iţ e
ia r
e p
al ot
iz a
ar p
e, ar
sa e
ti şi
sf a
ac n
ţi u
e m
( it
e ă
s în
e b
n ra
z ţ
aţ )
ii 2) se
d co
e bo
că ar
ld ă
ur în
ce c
t m
br de
aţ co
ul rp
dr ul
ep vi
t ct
la im
cc ei,
a pr
20 in
sp ba
at zi
el n,
e du
ei, pă
pâ ca
nă re
m se
ai ri
jo di
s că
de în
ap la
oi, ţil
pâ or
nă ,
în un
dr de
ep cu
tu o
l mi
o şc
m ar
op e
br în
us ch
că ei
st e
ân se
ga m
– nu
dr l
ea Sf
pt in
a te
se i
Cr du
uc ne
i pe
sp Al
aţ g:
ial „
e, În
co nu
nc m
en el
tr e
ân T
at ul
ăl ui
ui, D
al uh
Fi ,
ul se
ui ta
şi ie
al şi
S se
fâ an
nt ih
ile ti
az v
ă şi
în pe
to nt
ta ru
lit în
at to
e, td
d ea
ef un
ini a
or la
ic or
e ic
st e
ri ag
ng re
m so
al r
ef al
ic, ac
d es
e te
i ă
fii m
nţ în
e. fa
A ţa
mi vi
n! ct
im
3) ne ei,
de pu
pl nâ
as nd
u- m
ne ă
a de
m cr
be uc
le e
pa de
lm as
e up
în ra
fo fr
r un
ţii g:
ei, „
co În
nc
en
tr
ân
du
-
ne
pe
Al
num ,
e a
l l
e F
T i
a u
t l
ă u
l i
u ş
i i
a D
l u
S h
f ,
â p
n a
t l
u m
l e
u l
i e
m ă
e S
l f
e â
f n
o t
r a
m C
e r
a u
z c
e i
I d
E a
, b
c i
u c
p o
i n
r i
a c
m ă
I n
E t
a r
u u
r ,
i d
e i
î n
n c
c a
e r
e â
ţ n
â t
ş u
n l
e D
ş u
t h
e .
S A
f m
i a
n p
! t
² ă
. p
S e
e c
a o
ş n
t c
e e
n s
t e
r c
a u
r n
e d
1 e
5 ,
– p
2 â
0 n
ă s
l e
a n
a t
p i
a m
r e
i n
ţ t
i u
a l
u ,
i d
d e
e r
l e
i a
n l
i i
ş z
t a
e r
e i
a 4)
p
r ro
o ti
c nd
pa
e
lm
d
el
u e
r le
i vo
gi lel
r, cu
se co
co rp
b ul,
oa la
ră o
în di
ce st
t, an
pa ţă
ra d
e pâ
10 nă
– m
15 ai
c jo
m, s
di d
n e
cr ba
eş zi
te n,
t du
pă ep
ca tu
re l
se A
re na
vi ha
ne te
cu i,
el un
e d
în e
dr cu
o dr
mi ea
şc pt
ar a
e se
br în
us ch
că ei
st e
ân se
ga m
- nu
l co
S nc
fi en
nt tr
ei ân
Cr du
uc -
i ne
sp pe
aţ Al
ial g:
e, „
Î al
n Fi
n ul
u ui
m şi
el al
e S
T f
at â
ăl nt
ui ul
, ui
D în
u to
h, ta
s li
e ta
a t
ni e,
hi d
le e
a fi
z ni
ă ti
v, in
o f
ri or
c m
e aţ
p i
r şi
o c
g o
ra n
m c
e, e
pt e
e st
m ui
al E
e C
fi M
c !
e A
al m
e in
a !²
c 5) se
ve ul
ri re
fi m
că an
cu en
an ţa
sa st
şi ri
ra ng
po ul
rt ui
or sa
u re
a ia
E pr
C oc
M e
, du
ca ra
z 6) se
în m
ca ul
re ţu
se m
eş ru
te aj
S ut
fi or
nt şi
ei se
T fa
re ce
im se
i m
pe nu
nt l
cr -
uc stringu
ii rile IE
- sv. benefi
legate ce pot
prin apare
stringu inconşt
ri se ient
influen sau
ţează conşti
recipr ent, pe
oc concen
trare unui
IE sv.
voliţio aflat
nală, de
urmări obicei
nd în
ajutor afara
area, limitel
influen or
ţarea organe
benefi lor de
că a simţ
C. efic
e
3.E fals
ntit e
ăţi ( E
noe NB
sice F )
ben
E astral
NBF ă de
este o până
ECM la 6
agreso miliar
are de de
foarte ani,
bătrân fiind
ă, forma
putând tă
avea dintr-
vârsta o ECM
centra motiv
lă, nu a
neagră mai
, şi o putut
ENB eleva
neelev şi a
ată, rămas
exteri în
oară, cerul
care 4;
din ECM
acest este
entita obicei
tea ECM
„ stăp aparţin
ân ², e unor
iar anticer
ENB uri
este foarte
entita coborâ
tea te
„ sclav ( cerul
ă² - 6,8,
- de până la
– 7,2 )
ENBF ca
sunt ni
entităţ ba
i a lis
căror m
apariţi ul
e este fi
genera zi
tă de: c,
I. câ
nd
un fi
bă zi
rb c
at o
m fe
al m
ef ei
ic e
m b
ăn en
ân ef
că ic
ă în
II. som
soţi n
ile de
sau par
soţi ten
i erii
ben lor
efic mal
i, efic
omo i,
râţi făr
ă ca car
vict e îl
imel iub
e să eau
con III. la
ştie moar
ntiz tea
eze unei
agr fiinţ
eso e
rul, dem
pe oniz
ate ă
sau dire
cu ct
SNO ENB
afec F
tat IV.
male
fic, acc
când ept
se are
gene a
reaz căs
ăto e
riilo mat
r cu eria
o le
EN sau
M soci
într ale;
upa dup
tă, ă
din dec
inte esul
res lor,
SN l şi
ben rela
efic ţiile
, inti
deo me
are cu
ce a per
acc soa
ept na
at cu
mar EBF
iaju scă
zut SN
e, mal
va efic
îngl ,
oba for
şi mân
va du-
fi se
ase EN
rvit BF
ă - în
de cazuril
e I şi rămas
II, în
ENB viaţă,
care a pentru
deceda a
t, fuzion
aşteap a după
tă, din moarte
iubire, a
ECM a acestui
parten a; în
erului aseme
nea parten
situaţii erului
, ENB rămas
a în
parten viaţă,
erului până la
deceda decesu
t va l
rămân acestui
e în a
preajm ( trăie
a şte,
datorit parte
ă din
aventu chinuri
rilor le
amoroa iadului;
se ale chinuri
parten le sunt
erului¤ merita
parten te,
erei în deoare
viaţă, ce a
o mică accept
at t
iubirea malefi
unui c)
demon - într-
sau a o
unei ENBF,
fiinţe ECM
demoni stăpân
zate ă, într-
sau cu o
SNO perioa
afecta dă de
cca 5 e,
ani, însuşin
poate du-şi
ingera IE ale
una acesto
sau ra,
maxim pentru
două a-şi
ENB creşte
slabe, potenţ
puţin ele
elevat malefi
ce aceast
- cu a
fiecar special
e ENB izându
ingera -se
tă, pentru
potenţ a
ele ajunge
malefi într-o
ce ale fază
ENB finală,
cresc, de
demon apar
- sub
ENBF forma
impres unui
ioneaz „ salam
ă ² cu
pelicul exteri
a orul
fotogr albicio
afică, s, iar
pe în
care interio
r se mai
observ mic,
ă un negru:
tub acela
roşiati este
c, iar ECM
în - apare
interio sub
rul formă
acestui de
a, un „ salam
alt tub ²
deoare viteza
ce de
este în deplas
mişcar are a
e ( în ENBF
staţion se
are poate
are calcula
formă din
sferică lungim
) ea
- „ salam
ului ² şi întotd
din eauna,
timpul către
de victimă
expune ,
re partea
fotogr benefi
afică că
- o ( ENB
ENBF ),
îndrea exteri
ptă oară,
pentru şi ia
ca măsuri
BCFP al de
victim protec
ei să ţie, de
nu o respin
semnal gere
izeze -
şi să o ENBF
identif este
ice şi entitat
să nu- ea
agreso spiritu
are ale a
cea oameni
mai lor
frecve -
ntă şi căsăto
moder riile
nă, deter
datorit minate
ă de
decăde interes
rii e
materi azi,
ale sau deşii
sociale autorii
sunt nu au
cauza avut
apariţi respon
ei a sabilit
foarte atea
multor urmăril
ENBF or
existe atunci
nte când
şi-au
adus
aportul
la
facere
a
aces fic
tor viit
mari orul
aje celo
( ca r
re drag
afec i şi
teaz al
ă în soci
mod etăţ
male ii )
- zona are
roşie între
dintre ENB şi
cele ECM,
două legate
entităţ prin
i are iubire
rolul unilate
de rală
interfa -
ţă canibal
izolato ismul
fizic rea
se oricăr
regăse ui
şte şi progra
în m IE
lumea malefi
entităţ c de
ilor orice
noesic tip din
e ENBF,
- consti
anihila tuie o
tehnic face
ă de cu
curăţa ansa,
re IE orizon
obligat tal, de
orie la
- nivelul
biodet pieptul
ectare ui spre
a exteri
ENBF or
se Influe
nţele totalul
ENBF cazuril
sunt: or )
- -
d
hipere e
xcitaţi z
e or
sexual ie
ă ( cca nt
70 % ar
din e
sp e
ir pi
it e
u r
al d
ă, e
p di
e sc
nt e
ru rn
a ă
s m
â u,
nt c
ul e
di e
nt a
r c
e e
bi fa
n vo
e ri
şi z
ră e
a fa
z ct
ă or
ac i
ţi a
u gr
n e
e so
a ri
al (
to 1
r 7
% el
di or
n )
to -
ta
lu produc
l e
in coşmar
fl uri în
u timpul
e nopţii
nţ – orele
24 – 5 N
(3%) B
- F
în c
ti ul
m e
p g
ul e
zi in
le f
i or
E m
aţ r
ii e
di sl
n ă
vi bi
ct ci
i u
m ni
ă, ,
d pl
e ă
sp c
e c
ri e
, o
p b
ăc os
at e
e al
- a
pr tu
o tu
d ro
u r
st e,
ru d
ct e
ur o
il ar
or e
in c
f e
e le
ri a
o b
ar so
ar )
b -
e in
e d
n u
e c
rg e
iil a
e m
( pl
6 if
% ic
ar le
e m
a el
pr or
o m
bl at
e e
m ri
el al
or e
şi şi
di so
ci a
al vi
e, ct
p i
e m
nt el
ru e
a d
în e
st in
ră fl
in u
e n
nţ e
el fi
e c
sp e,
ir as
it tf
u el
al în
e c
b ât
e să
le o
î nş
m ti
pi e
e nt
di iz
c e
e z
să e
- pr
şi o
c bl
e )
m -
el tineret
e ul, dar
d şi
e copii,
su sunt
fl victim
et ele
( perfec
4 te ale
% ENBF
şi, de progra
aseme melor
ni, şi
persoa caract
nele eristic
benefi ilor IE
ce, dar malefi
atee ce ale
Proced ENBF
ura de 1) în
anihila stare
re a ready
se formă
biodet de
ecteaz Cruce (
ă palma
existe dreapt
nţa ă spre
ENBF pacien
2) se t,
aşează palma
ambele stângă
mâini spre
în terape
ut ) în Tatălu
dreptu i, al
l Fiului
frunţii şi al
victim Sfântu
ei, lui
concen Duh,
trându palmel
-ne pe e
Alg: „ forme
În ază
numele Sfânta
Cruce în
de centru
Lumină , din
şi care
Iubire ţâşneş
, cu te
pirami Sfântu
da l Duh “
biconi - se
că aşteap
I. E. tă 10 –
aurie 15
secund palmel
e, până e în
la formă
apariţi de
a cruce
sentim în sens
entului levogir
de , cu
realiza mişcări
re ample,
3) se din
rotesc creşte
t până pieptul
mai jos ui,
de unde
bazin, cu o
se mişcar
revine e
apoi cu bruscă
palmel din
e până stânga
în spre
dreptu dreapt
l a se
încheie Tatălu
semnul i, al
Sfintei Fiului
Cruci şi al
spaţial Sfântu
e, lui
concen Duh,
trându se
-ne pe anihile
Alg: „ ază în
În totalit
numele ate
toate agrese
progra ază
mele şi aceast
caract ă
eristic fiinţă,
ile I.E. acum
malefi şi
ce ale pentru
oricăr totdea
ei una ! “
ENBF 4) se
care mulţum
eşte ansa şi
Sfintei raport
Treimi orul
pentru eventu
ajutor ala
şi se reman
face enţă a
semnul ENBF,
crucii caz în
5) se care
verific se va
ă cu repeta
proced uri,
ura apoi
- modifi
acţiun cări
ea struct
ENBF urale,
deter iar
mină victima
iniţial poate
apariţi deceda
a de premat
ABEP- ur prin
accide rii
nt sau malefi
boală ce a
- toate SNO,
victim cu
ele deoseb
acuză irea că
simpto victim
amele ele
similar ENBF
e pot
afectă râde
sau ECM,
plânge, în
nu au decurs
fobii, ul
nu au timpul
pupile ui, a
dilatat ingera
e t 50 –
- 60 de
există ENB
ENBF sau
în care chiar
mai părăsi
multe ENBF,
- în care
unele rămân
cazuri, e un
când ECM
ENB negru,
este care
mai poate
putern chiar
ică, să vină
poate la
concep influen
ţie, ţa
atunci alcoolu
când lui,
aceast drogur
a este ilor,
realiza mâniei,
tă răzbun
necore ării
spunză etc ),
tor în
( sub urma
practic se
ării întrup
sexului ează,
lipsit ECM
de rămânâ
iubire nd
- neîntr
atunci upată,
când dar
ENB legată
dintr-o de
ENBF ENB
printr- manife
un sta
sting tulbur
putern ări
ic, schizo
copilul, frenic
de la e şi va
naşter fi
e, va fi demoni
foarte zat,
vulner iar
abil, va exorci
zarea zări )
asupra - când
acestui se
a va fi întrup
foarte ează
grea succes
( expli iv ECM
că din
eşecur ENBF,
ile fiinţa
unor umană
exorci va
avea IE al
un ENB
PIEC sclav
şi PIE -
superi princip
oară, ala
deoare cale de
ce blocar
benefi e a
ciază generă
de rii de
aportul ENBF
o pentru
constit ca
uie ENBF
elevar să nu
ea mai
spiritu aibă
ală a surse
societă de
ţii genera
umane, re
cu SF
şi SB,
C.
4.rin P

Pro aceast
ă
ced tehnic
ura ă IE
se
tota execut
lă ( ă
simult
PT ) an, cu
excepţ
ia redres
primei are IE
şedinţ A.
e, Toate
atât proced
proced eele
ura de de
curăţa curăţa
re IE, re IE
cât şi aplicat
proced e
ura de simulta
n
implică
:
a)
A
Tăier ni
ea hi
string la
urilor r
şi e
anihila a
rea pr
ECM o
b) gr
a
or
m
al
e
fi
c
e
di
n
E
N
B
ct
c) ur
il
or
a
d
ă
u
g
at
e
m
e
a
ct
iv
at
e
d)

Anihil
area
SPM
e)
ce
Anihil -
area d
ENM e
şi CM la
f) ş
e
Anihil di
area nţ
ampre a
ntelor a
malefi d
o ur
u m
a ăt
s o
e ar
e el
x e
e r
c e
ut d
ă r
şi e
să i
ri m
I a
E ş
si e
m di
ul nţ
ta ă
n s
(l e
a e
pr x
e i
c şi
ut la
ă p
d e
o rs
ar o
la a
c n
ur e
sa la
nţ c
ar 9
e 0
E p
B e
F N
FP şi
OT
MI to
N
ta
şi l)
C :
su B.
nt
³
Aplicar Reduc
ea erea
tehnici ABEP
lor de b
redres )
are IE
simulta Energi
n: zarea
a locală
) şi
genera
lă ile de
c mai
) sus, de
la
Amplif şedinţ
icarea a a
BCFV doua,
etc proced
eele A
Obser
şi B se
vaţie:
realize
- în
ază
condiţi
simulta are a
n, pe PT:
concen 1)
trare
IE î
maxim n
ă,
explozi s
vă t
Modul a
de r
realiz e
a u
n
r
e a
a m
d b
y e
l
s e
e
p
p a
l
m d
e e

î c
n r
u
f c
o e
r
m d
ă e
a i
s i
u v
p i
r c
a t
i
f m
r e
u i
n ş
ţ i
s ă
e
c
r o
e n
a c
l e
i n
z t
e r
a a
z r
e
a p
e
p
u A
t l
e g
r :
n :
i „
c
ă Î
n ă
l
n u
u i
m ,
e a
l l
e F
i
T u
a l
t u
i u
ş i
i D
a u
l h
S ,
f p
â a
n l
t m
u e
l l
e a
z
m ă
e
l S
e f
â
f n
o t
r a
m
e C
r i
u r
c a
e m
i
I d
E a
,
c b
u i
c
p o
n e
i
c î
ă n

I c
E e
n
a t
u r
r u
i ,
d n
i e
n ş
t
c e
a
r S
e f
â
ţ n
â t
ş u
l .
D S
u e
h
. a
A ş
m t
i e
n a
p
! t
² ă
a
p r
e e

c 1
o 0
n
c –
e 1
n 5
t
r s
e l
c a
u
n a
d p
e a
, r
p i
â ţ
n i
ă a
s i
e d
n e
t
i l
m i
e n
n i
t ş
u t
l e
u ,
d
e a

r p
e r
a o
l c
i e
z d
a u
r r
e i
i l
2) m
e
r l
o e
t
i l
n e
d v
o
p g
a i
r
, î
s n
e c
e
c t
o ,
b p
o a
a r
r a
ă l
e l
l a
c
u o

c d
o i
r s
p t
u a
l n
, ţ
ă c
m
d
e d
e
1
0 a
c
– e
1 s
5 t
a
,
d p
i â
n n
ă
c
r m
e a
ş i
t j
e o
t s
p
d ă
e
c
b a
a r
z e
i
n s
, e
d
u r
e
v î
i n
n
e d
r
c e
u p
t
e u
l l
e A
n
a c
h u
a
t o
e
i m
, i
u ş
n c
d a
e r
e n
g
b a
r -
u d
s r
c e
ă a
p
s t
t a
â
s e
e m
n
î u
n l
c S
h f
e i
i n
e t
e
s i
C e
r ,
u î
c n
i
s t
p o
a t
ţ
i a
a c
l e
s e
t n
t
t r
i â
m n
p d
u
c -
o n
n e
c
p n
e u
m
A e
l l
g e
:
„ T
a
Î t
n ă
l
u i
i a
, l
a S
l f
F â
i n
u t
l u
u l
i u
ş i
D ş
u i
h s
, e
s
e a
n
t i
a h
i i
e l
e
a i
z t
ă a
t
î e
n ,
d
t e
o f
t i
a n
l i
t
i î
v n
t
ş o
i t
p d
e e
n a
t u
r n
u a
g
o u
r r
i i
c m
e a
l
s e
t f
r i
i c
n e
, a
c c
a e
r a
e s
t
l ă
e
a f
g i
ă n
ţ
ă n
t
d i
e t
a
o t
r e
i
c a
e g
r
e e
s m
o e
a l
r e
e ,
, i
p n
r f
o o
g r
r m
a a
ţ e
i p
i t
l e
e l
e
ş
i m
c a
o l
n e
c f
i ă
c r
e e
i
a E
l C
e M
,
o p
r r
i o
c g
r m
a a
m ţ
e i
l i
e l
, e
i
n ş
f i
o c
r a
r l
a e
c
t m
e a
r l
i e
s f
t i
i c
c e
i
a E
l N
e B
F
o
r a
i g
c r
ă e
r s
e o
i a
r u
e c
, t
o u
r r
i ă
c
e m
a
s l
t e
r f
i ,
c o
ă r
i
a c
d e
ă
u S
g P
a M
t
ă c
u r
o
s g
a r
u a
m
f ,
ă a
r c
ă t
i
p v
a t
t i
e v
a
s t
a e
u ,
o
n r
e i
a c
c e
a
E g
N r
M e
s
s o
a r
u
ş
C i
M o
r
i
c m
e a
l
a e
m f
p i
r c
e e
n
t c
e a
r
e a
c
a e
g a
r s
e t
s ă
e
a f
z i
ă i
n ver
ţ ific
ă ă
. cu
A ans
m a şi
i rap
n ort
oru
! l
² eve
3) se ntu
ala agr
re eso
ma r,
nen caz
ţă în
a car
vre e
- se
unu va
i rep
fac eta
tor nu
mai a
pro 4)
ced
ura sep
IE ara
car t,
act de
eri la
stic şed
ă inţa
ace întâ
stui i,
dup par
ă am
cur etri
ăţa lor
re, IE,
se pre
fac cu
toa m
te şi
măs ana
ură liza
rile de
caz le
, de
iar red
dac res
ă are
se IE,
pot ace
apli ast
ca a
şi se
teh fac
nici e
ast şi
fel: al
„ Î Sf
n ânt
nu ului
mel Du
e h,
Tat se
ălui red
, al uc
Fiu la
lui 0
în uril
tot e
alit ace
ate ste
, i
def fiin
init ţe,
iv, din
toa toa
te te
AB org
EP- ane
le put
şi ern
zon ic
ele loc
ei, al
se şi
ene gen
rgi era
zea l
ză înt
foa rea
rte gă
ace t
ast de
ă mul
fiin t
ţă, cât
se est
am e
plif nec
ică esa
BC r
FV, pen
atâ tru
pun 100
ere %a
a în ace
sta ste
re i
de fin
vin ţe.
dec Am
are in! ²
( P Miş
SV cări
) le
pal la
mel cur
or ăţa
şi re
poz 5) se
iţia mul
est ţum
e eşt
ide e
nti Sfi
că nte
ca i
Tre ul
imi cru
pen cii
tru Obser
aju vaţii:
tor I. PT nu
şi inclu
se de
fac refa
e cere
se a
mn SN
O, iale;
reac aces
tiva tea
rea se
cent exec
rilor ută
IE sepa
şi rat
aplic După
area PT,
SPB centrii
spec IE se
reactiv pentru
ează în aceast
funcţi a
e de PT se
situaţi consid
a dată, eră
dacă termin
sunt ată
îndepli atunci
nite când
condiţi fiecar
ile e din
tehnici suferi
le nd la
aplicat cca 15
e s-a minute
realiza ,
t 100 începâ
% nd cu
IV. PT şedinţ
reduce a a
timpul doua,
dedica când
t unui victima
şi a
suferi proced
nţele urilor
ei sunt aplicat
cunosc e
ute. separa
Eficien t,
ţa PT succes
este iv
mai După
mare aplicar
decât ea PT
se
.
recom
andă o Cen
pauză
trii
de 15
minute IE (
pentru
Cha
terape
ut kre
)
C.5
O unor
rice biocâ
sv. mpuri
este caract
caract eristic
erizat e
prin acesto
existe ra,
nţa precu
unor m şi a
struct centril
uri, a or IE
coordo
natori
- se
centrii găsesc
IE sau începâ
chakre nd de
le sunt la cap,
nişte de-a
discuri lungul
energe coloan
tice şi ei
inform verteb
aţional rale şi
e, care până la
capătul faţă a
ei corpul
inferio ui
r nişte
- proiec
fiecar ţii în
e formă
centru de
IE are pâlnie,
în deschi
partea să
din spre
înainte de
- germe
pentru ne,
struct biocâm
urile purile
neconf şi
igurat centrii
e în lor IE
totalit se vor
ate afla şi
sau în ele
stadiul într-o
stare puri şi
similar centrii
ă de IE vor
dezvol fi
tare; diminu
funcţii ate
le sau
acesto inexist
r ente,
struct în mod
uri, coresp
biocâm unzăto
r şi nu urile,
îşi mai biocâm
îndepli purile
nesc şi
rolul centrii
de IE mai
interfa puţin
ţă struct
- cu urate
cât un sau în
sv. are stadiul
struct de
germe urilor
ne, cu deter
atât mină
acesta întotd
este eauna
mai dezact
primiti ivarea
v unuia
- sau
apariţi mai
a multor
ABEP- din
primii următo
patru rilor
centrii trei
, ceea centrii
ce IE, cu
deter urmăril
mină şi e
dezact coresp
ivarea unzăto
coresp are
unzăto - cu
are a cât
dezact este
ivarea mai
centril gravă
or IE Caract
este eristic
mai ile
putern centril
ică, cu or IE:
atât 1)
starea
patoge Forma
nă a sv : în
mod form
normal e,
este cum
circula ar
ră fi: în
gură
- în
desc
cazu
hisă
l
cu
cons
dinţi
tată
,
rii
form
altor
ă ă
ovoi întot
dală, deau
patr na,
ulate în
ră, spec
strâ ial la
mbe cent
etc, rii
acea IE
sta supe
indic riori,
stări oase
pato ,
gene schi
deos zofr
ebit eniei
de ,
grav reta
e, de rdul
tipul ui
bolil ment
or al
nerv etc
- urma
dacă re a
malf unor
orma even
ţia imen
cent te
rilor male
IE fice,
este dem
rece onic
ntă, e şi
ca se
core ma
ctea se
ză poat
form e
a vind
cent eca
rilor într-
IE o
strâ singu
mba ră
ţi, şedi
victi nţă (
în cent
care rilor
se IE
core se
ctea verif
ză ică
acea cu
form vârf
ă) ul
- anse
form i ( se
a urmă
reşt - în
e aşez
cont ămin
urul tele
cent de
rului boli
IE nerv
cu oase
vârf ,
ul strâ
anse mba
i) rea
cent form
rilor a de
IE agre
supe siun
riori e
este cea
foar mai
te frec
des vent
întâl ă
nită, -
fiind dacă
anom enita
alia lă ),
de acea
form sta a
ă cond
este us la
de la modi
naşt ficăr
ere ( i
aşa func
zis ţiona
cong le,
dar i
şi nerv
stru os
ctur cent
ale, ral;
de în
obic toat
ei la e
nivel cazu
ul rile
siste de
mulu aces
t tip, te
acea ale
stă părin
anom ţilor
alie -
a aplicar
fost ea
dete tuturo
rmin r
ată tehnici
de lor
păca posibil
e în r,
acest autism
caz va ului,
aduce dar nu
numai la
o vindec
amelio area
rare a totală
disfun ( rămâ
cţilor, n
handic sechel
apurilo e mai
mari de 3 –
sau 4 cm
mai - în
mici, cazuril
după e în
caz ) care
2) diamet
rul
Diame este
trul : mai
normal mare,
este aceast
a superd
indică otare
întotd IE,
eauna extras
un ensibili
efort tăţi
cu prezen
struct te pe
ura acea
coordo struct
nată ură
sau o - un
diamet diamet
ru mai ru mai
mare mic de
de 5 3 cm
cm indică
indică întotd
întotd eauna
eauna stări
extras patoge
ensibili ne ale
tăţi struct
- un urilor
coordo reactiv
nate ează
( de centrii
aceea IE )
la 3)
SNO
afecta S
t, după en
reface su
rea l
acestui de
a se ro
ta r,
ţi da
e: r
no nu
r m
m ai
al pe
es nt
te ru
le fii
vo nţ
gi el
e ic
be e
ne au
fi se
ce ns
(f ul
iin de
ţe ro
le ta
m ţi
al e
ef a
ch de
ak rotaţie
re se
lo biodet
r ecteaz
de ă cu
xt vârful
ro ansei,
gi la
r) partea
- superi
sensul oară a
centrul ce li se
ui invers
- ează
există sensul
tehnici de
satanic rotaţie
e, în la
urma centrii
cărora IE
sistem superi
elor vii ori
benefi ( de la
5 la putern
7 ), ică
ceea pertur
ce are bare a
ca întreg
efect ( ului
dar sv., cu
numai toate
la sv. organe
benefi le şi
ce ) o funcţii
foarte le lui;
centrii ă
IE agresi
inferio une
ri, la moder
sv. nă
benefi este
ce nu practic
pot fi ată
inversa întotd
ţi eauna
- de
aceast persoa
ne -
care
au s
cunoaş t
tere şi a
potenţ r
e e
malefi
ce şi d
are ca e
urmări
: c
o r
n d
f e
u r
z e
i a
e
- d
i
p s
i c
e e
r b
n i
ă n
m e
â l
n u
t i
u
l ş
u i
i
r
ă -
u
l s
u t
i a
- r
e
f
r d
i e
c
a o
b a
o n
s e
e n
a t
l ă
ă ,

p n
e e
r j
m u
s a
t p
i a
f c
i i
c t
a a
t t
ă e
-
d
c e
,
e
f i
o n
r t
t e
l
f e
i c
z t
i u
c a
l n
t
ş a
i l
-
s a
e f
n e
t c
i t
m i
e v
e
d -
i nervo
m zitate
i excesi
n vă,
u izbucni
a ri de
t violenţ
ă ă etc
- -
logore
d l
u u
p n
ă i

c d
â e
t
e l
v a
a
a
g
r v
e i
s c
i t
u i
n m
e ă
,
s
l e
a
i c
n h
s i
t z
a o
l f
e r
a e
z n
ă i
a
s
p i
r a
o r
g
r d
e u
s p
i ă
v
ă m
, a
i
a
m n
u
l d
t e

d z
e i
l
u e
n ,
s ă
e
d
i i
n f
s e
t r
a i
l t
e e
a
z h
a o
n c
d o
i m
c o
a t
p o
u r
r i
i i

l s
a n
u t
a
r l
e -
t
a l
r a
d
t
m o
e a
t c
e t
i
a m
c e
e ,
s
t s
e o
m
v n
i u
l h
n
e i
s t
t o
e r
,
n
e a
o p
d a
i r
o
i ş
n m
s a
o r
m u
n r
i i
i
, d
e
c s
e

e
t
c
- organi
inversa zaţii,
rea institu
centril ţii,
or IE culte
superi şi
ori secte,
este care
practic din
ată de aceast
diferit ă
e cauză
pot fi martor
consid ii lui
erate Iehova
satanic ,
e, halatel
chiar e albe,
dacă sataniş
numele tii,
lor mormo
este nii,
altul francm
( ex.: asonii
etc ) tehnici
- lor IE
consu prin
mul de care
drogur se
i, obţine
alcool, acest
tutun rezulta
favoriz t
ează -
efecte accept
le area
iubirii poate
( inclus deter
iv mina
fizică ) uneori
a inversa
persoa rea
nelor centril
cu or şi a
centrii celui/c
IE elei
inversa care
ţi accept
ă pierd
iubirea simţul
- valoril
întotd or
eauna etice
victim şi
ele cu autoco
aceast ntrolul
ă -
caract inversa
eristic rea
ă îşi centril
or IE după
atrage exorci
întotd zare,
eauna trebui
în timp e
demoni redres
zarea aţi
victim centrii
ei şi de IE ai
aceea, persoa
întotd nei
eauna respec
tive r
( refac gradul
erea ui de
sensul elevar
ui de e
rotaţie spiritu
levogir ală a
şi apoi persoa
reactiv nei )
area, -
coresp redres
unzăto area
centril obligat
or IE orie,
ca care
sens implică
de Alg: „
rotaţi În
e este numele
o Tatălu
tehnic i, al
ă de Fiului
curăţa şi al
re Sfântu
lui IE
Duh, ( nume
se le
pune centru
în lui ),
stare numai
perfec până la
tă de activa
funcţi rea
onare normal
acest ă şi
centru fireas
că, persoa
coresp ne,
unzăto efortu
are rilor
gradul IE
ui de depuse
elevar ,
e faptel
spiritu or ei
ală a realiza
aceste te
i până în
prezen paralel
t. cu
Amin ! centrul
² Se respec
lucrea tiv
ză - este
rotind interzi
palmel să
e depăşi
levogir rea
, în gradul
plan ui de
activar spiritu
e ală a
normal fiinţei
şi -
firesc depăşi
coresp rea
unzăto acestui
r grad
nivelul de
ui de activar
elevar e
e constit
uie un malefi
păcat ce
foarte asupra
grav pacien
pentru tului
operat 4)
or şi
va Cu
avea lo
efecte ar
negati ea
ve, :
co IE
re re
sp sp
un ec
ză ti
to v
ar di
e n
ce sp
nt ec
ru tr
lui ul
ui l
so IE
la ar
r; e
at o
un al
ci tă
câ cu
nd lo
ce ar
nt e
ru de
câ su
t cc
ce es
a iu
co nii
re di
sp n
un sp
ză ec
to tr
ar ul
e so
la eb
r, ui
es e
te re
o dr
an es
o at
m ă
ali co
e re
ce sp
tr un
ză rii
to :
r câ
5) nd
St S
ră S
lu şi
ci S
re V
a su
cu nt
lo >
81 a
, cu
ce lo
nt ri
rii st
IE ră
au lu
în ci
to to
td ar
ea e;
un da
că S
ce S
nt şi
rii S
su V
nt su
de nt
za af
ct ec
iv ta
aţ te
i ( ),
cu sa
lo st
ril ră
e lu
su ci
nt rii
m co
ai re
pa sp
lid un
e, zâ
lip nd
în ge
to ne
td şi
ea un
un or
a S
st S
ăr şi
ilo S
r V
pa <
to 81
6) te
pr
Vi op
te ri
za e
de fi
ro ec
ta ăr
ţi ui
e ce
: nt
es ru
IE ri
( or
m i
ai şi
mi di
că n
la ce
ce în
nt ce
rii m
in ai
fe m
ar -
e când
sp struct
re ura
ce coordo
nt nată
rii de
su centrul
pe respec
ri tiv
or este
i) supusă
la cu
efort, efortul
viteza depus,
lui de până la
rotaţie o
se limită
măreşt maxim
e ă, după
întotd care,
eauna dacă
propor efortul
ţional contin
uă, viteza
viteza de
de rotaţie
rotaţie este
scade minimă
brusc ; din
- în acest
stare motiv,
de în
repaus dreptu
sau de l
somn, centril
or IE, at
în vârtej
exteri IE
or, 7)
spre T
partea i
din m
faţă a p
sv., u
există l
un d
adevăr e
a
a
c v
c i
e t
l e
e z
r e
a i
r d
e e
r t
o ă
t
a c
ţ a
i p
e a
: c
i
a t
r a
a t
e ş
a i
a
d n
e t
r
e e
f n
o a
r m
t e
n
t c
u u
l
l s
a t
r
e u
f c
o t
r u
t r
a
normal
r este
e de cca
s 10
p minute
e , iar la
c maeştr
t ii
i spiritu
v ali
ă este
- de cca
0,1 prin
secund caract
e eristici
( acest le lor
timp IE,
este chakre
antren le
abil ) realize
Funcţii ază
le următo
chakre arele
lor: funcţii
:
1) Emisia
IE
Coordo specifi
narea că
struct fiecăr
urilor eia
şi a 3)
biocâm
purilor Recepţ
2) ia IE
specifi
că ţ
fiecăr ă
eia
4) î
n
I t
n r
t e
e
r s
f i
a s
t n
e
m a
u l
l s
e v
n .
d ş
o i
c i
r n
i f
l s
u t
e e
n n
ţ ţ
e e
l l
e o
r
e
x I
i E
d a
i
n s
v
n .
i ;
ş d
a e

I a
E c
e E
e
a s
, u
c n
e t
n
t c
r a
i
i n
I i
ş ,
t a
e n
t
r e
ă n
d e
ă
c d
i e
n
i e
m i
i e
s
i a
e l
- e
r
e s
c v
e .
p î
ţ n
c
n e
i s
ş t
a u
i
I a
E 5)

a P
l r
a i
n s
e
c
e r
n e
t a
r l
i i
i z
I e
E a
z
ă a

d i
e n
t
a e
s g
e r
m a
e r
n e
e a
c
s o
v r
. e
î s
n p
u
c n
e z
r ă
u t
l o
r r
u
f c
i t
e u
c r
ă i
r ;
e d
i e
s
t a
c f
e i
e e
a c
, a
p r
e e
n
t s
r t
u r
u
c ă
t r
u u
r i
ă s
, v
a .
,
o e
r x
i i
c s
t r
ă s
u
c l
e )
r
u c
l o
( r
e
v s
e p
u
n f
z u
ă r
t n
o i
r z
, e
c a
a z
r ă
e
i s
n p
f e
o c
r i
e f
n i
e c
r e
g
i ş
i i
n u
e c
c t
e u
s r
a i
r i
e ,
d
s a
t r
r
ş e
i
p l
r a
i
m s
e t
ş r
t u
e c
t
d u
r n
a e
r
s g
v i
. i
i s
n p
f e
o c
r i
e f
i z
c ă
e t
, o
c a
o r
r e
e
s a
p c
u e
n s
t m
u a
i i
a a
, t
î u
n n
s c
ă i
c
n â
u n
d
S
s V
v
. >
e
s 9
t 0
e ,
a
c d
u i
c
ă e
c
e h
x i
i l
s i
t b
ă r
u
u
n d
i t
n r
a e
m
i f
c i
e
I c
E a
r
î e
n
c u
e r
r i
l
ş e
i
s s
t v
r .
u t
c r
t ă
i r
t r
o a
a ,
r d
e a
r
p
e ş
i
T p
e e
i
a c
l e
t r
e e
ş
c t
o i
r ,
p î
u n
r
s i
p d
e e
c Păca
i tele
a oameni
l lor,
u călcar
m ea
a Legilor
n Divine
o de
către A
ei, are f
ca e
urmar c
e: A. t
Dezact a
ivarea r
centril e
or IE a a
oameni
lor m
B. a
l u
e r
f o
i r
c
ă c
e
a r
u
t r
u i
t l
o a
r ţ
i
ş i
i l
a o
r
p
o a
p c
u e
l s
t m
o i
r t
a e
n
( t

c c
o u
n
c e
o x
t i
i c
n e
d r
e u
r r
e i
a l
o
a r
n
t ş
i r
a
p
p o
o p
t u
e l
n a
ţ ţ
e i
l i
o l
o )
r Reacti
varea
a centril
c or IE (
e doar
s când
t EBF şi
o C pe N
r şi total
a ³ 90 )
I. În
st le
ar pa
ea lm
re e
ad pa
y ra
se lel
pu e
n cu
a su
m pr
be af
aţ af
a ec
pr ta
oi t,
ec ap
ţi oi
ei ro
ce ti
nt nd
ru u-
lui le
IE le
vo co
gi nc
r, en
fă tr
ră ă
să m
le pe
at Al
in g:
ge „
m, În
ne nu
m al
el S
e fâ
T nt
at ul
ăl ui
ui, D
al uh
Fi ,
ul
ui
şi
se ă
r a
e c
a e
c s
t t
i c
v e
e n
a t
z r
u )
( ,
n d
u e
m c
e u
l l
e o
l a
u r
i e
( e
s n
p t
e r
c u
i l
f u
i i
c I
ă E
c r
e n
s t
p e
e n
c s
t p
i o
v z
) i
, t
i i
v e
b c
e ă
n t
e r
f e
i S
c f
ă â
, n
d t
u e
l m
D u
u l
h t
, ş
a i
t d
â e
t p
d u
t r
e e
r s
n p
i u
c n
c d
â e
t p
c u
o n
e a
r r
i e
i d
s e
v v
. i
î n
n d
s e
t c
a n
r !
e ²
1 -
0 s
0 e
c
%
o
.
n
A t
m i
i n
u m
ă e
r l
o o
t r
a p
ţ â
i n
a ă
p l
a a
l t
e t
r i
m r
i ii
n A
a l
r g
e ş
a i
r a
o p
s a
r n
i t
ţ u
i l
a u
s i
e d
n e
t r
i e
m a
e li
z c
a ţ
r i
e e
, II. Se
s tre
a ce
t la
i rea
s ctiv
f are
a a
cen ă se
trul ajun
ui ge
IE la
ime ulti
diat mul
sup cen
erio tru
r, IE
simi III.
lar, Se
pân mulţum
eşte ansa şi
Sfintei raport
Treimi orul
pentru dacă
ajutor activar
şi se ea
face fiecăr
semnul ui
crucii centru
IV. Se este
verific coresp
ă cu unzăto
are mici de
100 % 100 %,
punerii centrul
în IE
stare respec
de tiv se
vindec corect
are; în ează
cazul coresp
unor unzăto
valori r
mai Rea
ctiv de
are urge
a nţă
cent pent
rilor ru
IE men
este ţine
una rea
din unei
proc pers
ede oan
ele e în
viaţ r
ă u
Obs p
ervaţi e
e: r
i. e
a
Î v
n i
t e
r ţ
e ii
u
n s
u u
i b
s
u p
f r
e e
r t
i e
n x
d t
u ii
l s
î u
n f
t e
r r
e i
r n
u ţ
p e
e i
r ş
i n
a ţ
li e
p l
s o
e r
i e
s s
p t
e e
r u
a n
p n
r i
o c
c p
e e
d n
e t
u r
s u
a c
t a
a r
e g
o â
p d
e e
r l
a e
t )
o v
r a
u f
l i
( r
ă g
s e
p a
l k
ă a
t r
i m
t e
î i
n ii.
l
e E
s u
t c
e r
i u
n l
t p
e e
r c
z e
i n
s t
l r
ii o
I b
E o
s
î e
n a
s l
t ă
a ,
r d
e e
e s
t r
r a
e r
s e
, r
d a
e ţ
t i
u o
l n
b a
u l
ă t
s a
a l
u ă
s (
e i
n n
t d
i i
m f
e e
n r
e e
n p
t r
d e
e g
g ă
r t
a i
d r
u e
l a
d i
n c
f e
o a
r n
e u
n l
e u
r i
g )
e iii.
t
i E
s e
t r
e s
in o
t a
e n
r el
zi e
s (
c t
a e
p r
a g
p r
e a
u v
ţi e
i (
) e
c x.
u :
b n
ol e
i o
pl )
a s
s ă
m lu
, c
S r
I e
D z
A e
e I
t E
c p
e p
c a
h ci
a e
k n
r ţi
e i
s c
a u
u a
p c
e e
e şi
a p
şi e
m n
al t
a r
di u
e t
( e
id r
e a
m p
e u
u t
ţi a
i c
c el
a e
r a
e şi
a b
u ol
a i
v şi
s e
- c
a u
u r
vi â
n n
d d
e )
c Sem
a nificaţ
t ii ale
d deter
minăril inferio
or ri
dezact ( primii
ivării patru )
centril până la
or IE: cca 60
I. %,
a
Dezact re
ivarea semnif
centril icaţia
or IE unor
stări e sv.
patoge îşi
ne pierd
foarte viabil
grave itate
II. Sub a,
valori valori
de le
30 fiind
%, propr
struc ii
turil fiinţ
elor d
dece e
date c
clinic e
- d
la a
fi t
in e
ţ cl
e i
l n
e ic
c s
e t
n r
t e
ri a
i z
îş ă
i u
m n
ai g
p r
ă a
d t
d o
e t
a d
c e
ti a
v u
a n
r a
e s
, u
în b
3 e
0 a
% v
( al
a o
p ri
r i
o a
p c
i ti
e v
r ă
ri E
i şi
u a
n c
ui e
c lo
e rl
n al
t t
r e
u d
I e
a i
c n
e d
a ic
s ă
t a
ă p
m r
ă o
ri p
m i
e e
r ic
e )
a
d
e Valoar
c ea 0 se
e atinge
s în
ul momen
ui tul
cl decesu
in lui
biologi din ea
c al - la
struct animal
urii, e,
adică despri
în nderea
momen SN
tul după
degajă decesu
rii l clinic
totale variază
a SN între
câteva orelor
luni la sau
câteva minute
zile, în lor; la
funcţi copaci
e de însă
specie, poate
iar la dura şi
plante perioa
este de de
de câteva
ordinul luni de
zile mult
( ex.: câteva
la săptăm
stejar âni )
poate - în
fi de vechim
luni de e,
zile, la protod
meste acii şi
acăn dacii
este aveau
de cel reţete
de a urile,
prelun biocâm
gi purile
foarte şi
mult centrii
proces IE la
ele copaci
vitale, ( ani
de a de zile
menţin ),
e precu
struct m şi de
a-i destin
pietrif ate
ica; desfăş
aceste urării
tehnici unor
erau ritualu
aplicat ri
e la benefi
diferit ce
e -
constr StrAd
ucţii M şi
ENBF antenă
bloche de
ază, emisie-
frânea recepţ
ză ie IE
funcţia Se
centril interzi
or IE ce
de infore
rădăci nerget
nă şi icenilo
de r cu
centrii altor
IE persoa
dezact ne
ivaţi - dacă
să o
aplice struct
vreo ură
tehnic este
ă de supras
redres olicitat
are IE ă, ea
asupra îşi
amplifi limită
că maxim
toate ă
caract posibil
eristic ă
ile fiecăr
centril eia
or IE - dacă
coordo efortul
naţi se
până la contin
o uă
voliţio diminu
nal ează
peste brusc
aceast până la
ă valori
limită sub 81,
maxim caract
ă, eristic
toate e
caract suprae
eristic forturi
ile se lor;
dacă a
nici funcţii
atunci lor
efortul centril
nu or IE
încete va
ază, contin
decăde ua,
rea aceştia
caract intrân
eristic d într-
ilor şi o stare
patoge limită
nă permis
Conclu ibilă,
zie: care
dacă întotd
se eauna
depăşe are o
şte cu durată
efortul în timp
depus mică
voliţio sau
nal o foarte
mică, mai
infore pot
nergiil reveni
e la
struct valori
urii şi ale SS
centrul şi SV
ui său de
IE peste
coordo 81 % în
nator 24 de
nu-şi ore,
adică
struct
Spa
ura a ţii
intrat
într-o
ben
stare efic
patoge
nă e
spe
C.6 cial
. e
( SP cele
special
Bspec e au în
plus:
) ^
Centrii
S IE de
pre la 1 la
deoseb
4
ire de
SPB realiza
simple, ţi de
creato nţă
rul nelimit
spaţiul ate în
ui timp
^ Caract
Durată eristic
de i ale
SPBsp
acţiun
ec:
e şi 1) Nu
existe s
e o
c r
o b
n i
s n
u d
m i
ă n
, f
a o
b r
s e
n I
e E
r ,
g p
ii r
d i
i n
n i
n n
i t
ş e
a r
m o
e r
d l
i o
u r
l
c
e
n
t
r
il
2) n