Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul

Informatică și Ingineria Sistemelor

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.3

Disciplina: „Programarea orientata pe obiecte”

A elaborat st. gr.IBM-181,Țurcan Ilie

A verificat Lect.univ,Osovschi Mariana

Chișinău 2019

1
Tema: Supraîncărcarea operatorilor
Scopul lucrării:
 Studierea necesităţii supraîncărcării operatorilor;
 Studierea sintaxei de definire a operatorilor;
 Studierea tipurilor de operatori;
 Studierea formelor de supraîncărcare;

Sarcina:

Codul programului :

#include <iostream>

using namespace std;

class num_intreg{
private:
int num;
public:
num_intreg(){

}
num_intreg(int n): num(n){

}
~num_intreg(){

}
num_intreg operator++(){
num_intreg temp;
temp.num = ++num;
return temp;
}
num_intreg operator++(int){

2
num_intreg temp;
temp.num = num++;
return temp;
}
void operator=(num_intreg a){
this->num = a.num;
}
num_intreg operator+(num_intreg a){
num_intreg temp;
temp.num = this->num + a.num;
return temp;
}
void afisare(){
cout<<num<<endl;
}
friend num_intreg operator-(num_intreg a, num_intreg b);
};

num_intreg operator-(num_intreg a, num_intreg b){


num_intreg c;
c.num = a.num - b.num;
return c;
}

int main(){
num_intreg a, b, c;
int x;
cout<< "Introducetinumarul a: ";
cin>> x;
a = x;
cout<< "Numarul a = ";
a.afisare();

cout<< "Preincrementare." <<endl


<< "b = ++a" <<endl;
b = ++a;
cout<< "Numarul a = ";
a.afisare();
cout<< "Numarul b = ";
b.afisare();

3
cout<< "Postincrementare." <<endl
<< "c = a++" <<endl;
c = a++;
cout<< "Numarul a = ";
c.afisare();
cout<< "Numarul c = ";
c.afisare();
c = a - b;
cout<< "Supraincarcareaoperatorului '-' ca functieprietena." <<endl
<< "c = a - b " <<endl;
cout<< "Numarul c = ";
c.afisare();
}

Demonstratea programului :

Concluzie:

 In rezultatul elaborarii lucrarii date s-a pus baza aplicarii in practica a cunostintelor teoretice
referitoare la utilizarea operatorilor.
 Astfel se poate judeca despre posibilitatile largi acordate de limbajul C++ referitor la
manipularea memoriei in directia dorita de utilizator.

4
5

S-ar putea să vă placă și