Sunteți pe pagina 1din 17

GLANDELE ENDOCRINE

GENERALITĂŢI

COMPLEMENT SIMPLU

1.

Glandele endocrine:

a.

se mai numesc şi glande cu secreţie internă

b.

se mai numesc şi exocrine

c.

secretă hormoni

d.

secretă enzime

e.

sunt corecte răspunsurile a şi c

2.

Hormonii sunt:

a.

vărsaţi direct în sânge

b.

substanţe active

c.

substanţe cu acţiune specifică

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c

3.

Hormonii:

a.

acţionează la distanţă de locul sintezei

b.

regelază metabolismul celular

c.

contribuie la dezvoltarea normală a organismului

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b

4.

Glande endocrine:

a.

au în structura lor epitelii secretorii

b.

îşi varsă produşii de secreţie direct în sânge

c.

secretă substanţe active

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

nici un răspuns nu este corect

5.

Sistemul endocrin:

a.

reglează metabolismul celular

b.

reglează pe cale nervoasă diferite activităţi

c.

este coordonat de sistemul nervos

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c

6.

Sistemul endocrin:

a.

reglează metabolismul celular

b.

este un sistem morfo-funcţional complex

c.

armonizează activitatea organelor interne

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c

COMPLEMENT MULTIPLU

1.

Glandele cu secreţie internă:

1.

se mai numesc şi endocrine

2.

se mai numesc şi exocrine

3.

secretă hormoni

4.

secretă enzime

2.

Hormonii sunt:

1.

eliberaţi direct în sânge

2.

substanţe inactive

3.

reglatori ai metabolismului celular

4.

secretaţi în sistemul exocrin

3.

Hormonii:

1.

acţionează la distanţă de locul sintezei

2.

sunt eliberaţi pe suprafaţa corpului

3.

sunt eliberaţi în cavităţi

4.

sunt secretaţi de glandele endocrine

4.

Sistemul endocrin:

1.

reglează metabolismul celular

2.

reglează, pe cale nervoasă, diferite activităţi

3.

este controlat exclusiv de sistemul umoral

4.

armonizează, pe cale umorală, diferite activităţi

5.

Hormonii sunt:

1.

substanţe active

2.

eliberaţi în diferite organe

3.

eliberaţi în sânge

4.

substanţe inactive

6.

Sistemul endocrin:

1.

este un sistem morfo-funcţional complex

2.

este coordonat de sistemul nervos

3.

armonizează, pe cale umorală, diferite activităţi

4.

este controlat exclusiv de sistemul umoral

7.

Glandele endocrine:

1.

au în structura lor epitelii senzoriale

2.

secretă hormoni

3.

armonizează, pe cale nervoasă, diferite activităţi

4.

secretă substanţe active

HIPOFIZA

COMPLEMENT SIMPLU

1.

Hipofiza este localizată:

1.

în şaua turcească a osului etmoid;

2.

înapoia encefalului;

3.

la baza cerebelului;

4.

toate răspunsurile sunt corecte;

5.

nici un răspuns nu este corect.

2.

Hipofiza:

a.

se mai numeşte şi glanda pineală;

b.

are dimensiunile unui bob de fasole;

c.

este alcătuită din 4 lobi;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

3.

Adenohipofiza este formată din:

a.

lobii anterior şi posterior;

b.

lobii mijlociu şi posterior;

c.

lobii anterior şi mijlociu;

d.

numai din lobul posterior;

e.

numai din lobul anterior.

4.

Neurohipofiza este formată:

a.

numai din lobul anterior;

b.

din lobii intermediar şi posterior;

c.

din lobii anterior şi posterior;

d.

numai din lobul posterior;

e.

din lobii anterior şi intermediar.

5.

Legătura dintre hipofiză şi hipotalamus este

realizată prin:

a.

tija pituitară;

b.

sistemul port hipotalamo-hipofizar;

c.

tractul hipotalamo-hipofizar;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

nici un răspuns nu este corect.

6.

Sistemul port-hipotalamo-hipofizar:

a.

reprezintă un sistem circulator;

b.

leagă neurohipofiza de hipotalamus;

c.

este o legătură de tip nervos;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

7.

Tractul hipotalamo-hipofizar:

a.

leagă neurohipofiza de hipotalamus;

b.

leagă lobul mijlociu de hipotalamus;

c.

reprezintă un sistem circulator;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

8. Tractul hipotalamo-hipofizar:

a. conduce produşi de neurosecreţie;

b. conduce produşi de secreţie ai nucleilor hipotalamici;

c. leagă neurohipofiza de hipotalamus;

d. toate răspunsurile sunt corecte;

e. nici un răspuns nu este corect.

9. Hormonii secretaţi de nucleii hipotalamici:

a.

sunt produşi de neurosecreţie;

b.

ajung la neurohipofiză prin tractul hipotalamo- hipofizar;

c.

ajung la neurohipofiză prin sistemul port hipotalamo-hipofizar;

d.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

10.

Lobul anterior hipofizar:

a.

este constituit din cordoane celulare;

b.

conţine epiteliul secretor al glandei hipofize;

c.

include celule specifice pentru fiecare hormon secretat;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

nici un răspuns nu este corect.

11.

Lobul anterior hipofizar:

a.

secretă hormonul somatotrop;

b.

secretă hormoni glandulari tropi;

c.

secretă hormonul antidiuretic;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

12.

Hormonii glandulari tropi adenohipofizari

sunt:

a.

LH;

b.

ADH;

c.

MSH;

d.

STH;

e.

Ocitocina.

13.

Hormonul somatotrop hipofizar (STH):

a.

stimulează creşterea armonioasă a organismului;

b.

stimulează sinteza tisulară a proteinelor;

c.

scade oxidarea lipidelor;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

14.

Hormonul somatotrop hipofizar:

a.

stimulează creşterea oaselor;

b.

stimulează creşterea muşchilor;

c.

activează transportul aminoacizilor în celule;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

nici un răspuns nu este corect.

15.

Hormonul somatotrop hipofizar:

a.

are efect de cruţare a glucidelor;

b.

stimulează creşterea muşchilor;

c.

inhibă oxidarea lipidelor;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

16.

Hipersecreţia de STH înainte de puberate

24.

ACTH stimulează:

determină:

a.

activitatea secretorie a glandei corticosuprarenale;

a.

creşterea exagerată în înălţime;

b.

talie peste 2 metri;

b.

creşterea glandei corticosuprarenale;

c.

gigantism;

c.

dezvoltarea glandei corticosuprarenale;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

17.

Gigantismul este provocat de:

25.

Hipersecreţia de ACTH produce:

a.

hipersecreţia de STH înainte de pubertate;

a.

creşterea secreţiei de hormoni medulosuprarenalieni;

b.

hiposecreţia de STH după pubertate;

c.

hipersecreţia de STH după pubertate;

b.

hipertrofierea corticosuprarenalei;

d.

hiposecreţia de STH înainte de pubertate;

c.

diabetul zaharat;

e.

nici un răspuns corect.

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

 

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

18.

Acromegalia se caracterizează prin:

 

a.

creşterea exagerată a extremităţilor membrelor;

26.

Hormonul tireotrop hipofizar se mai numeşte

b.

micşorarea limbii;

şi:

c.

subţierea buzelor;

a.

STH;

d.

micşorarea exagerată a unor viscere;

b.

Tireotropină;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

c.

Prolactină;

 

d.

Tiroxină;

19.

Acromegalia este provocată de:

e.

nici un răspuns corect.

a.

hiposecreţia de STH după pubertate;

 

b.

hipersecreţia de STH înainte de pubertate;

27.

Hormonul tireotrop hipofizar:

c.

hipersecreţia de STH după pubertate;

a.

stimulează creşterea glandei tiroide;

d.

hiposecreţia de STH înainte de pubertate;

b.

stimulează secreţia de tiroxină;

e.

nici un răspuns corect.

c.

inhibă secreţia de tiroxină;

 

d.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b;

20.

Hiposecreţia de STH determină la copii:

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

a.

dezvoltare fizică disproporţionată;

 

b.

nanism tiroidian;

28.

Hormonii gonadotropi hipofizari sunt:

c.

intelect anormal;

a.

luteinizant (LH);

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

b.

foliculinostimulant (STH);

e.

nici un răspuns nu este corect.

c.

melanocitostimulant;

 

d.

oxitocina;

21.

Nanismul hipofizar presupune:

e.

nici un răspuns corect.

a.

dezvoltare normală a intelectului;

 

b.

dezvoltare fizică proporţională;

29.

La bărbat, hormonul foliculinostimulant

c.

talie mare;

induce:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

dezvoltarea tubilor seminiferi;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

b.

inhibarea spermatogenezei;

 

c.

creşterea foliculilor ovarieni;

22.

Secreţia de STH este stimulată de:

d.

maturarea foliculului de Graaf;

a.

diversele solicitări ale organismului;

e.

apariţia corpului galben.

b.

creşterea în inălţime;

 

c.

hipoglicemie;

30.

La femeie, hormonul foliculinostimulant

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

induce:

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

a.

maturarea foliculilor ovarieni;

 

b.

ovulaţia;

23.

Activitatea secretorie a glandei

c.

apariţia corpului galben;

corticosuprarenale este stimulată de:

d.

secreţia de androgeni;

a. CRH;

e.

secreţia de progesteron.

b. Corticotropină;

 

c. Glucocorticoizi;

31.

La bărbat, hormonul luteinizant stimulează:

d. toate răspunsurile sunt corecte;

a.

secreţia de hormoni androgeni;

e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

b.

secreţia de hormoni estrogeni;

c.

dezvoltarea tubilor seminiferi;

d.

spermatogeneza;

e.

maturarea foliculilor ovarieni.

32.

La femeie, hormonul luteinizant stimulează:

d.

hipotalamusul posterior;

a.

maturarea foliculilor ovarieni;

e.

lobul intermediar hipofizar;

b.

ovulaţia;

 

c.

dezvoltarea tubilor seminiferi;

41.

Vasopresina:

d.

secreţia lactată;

a.

stimulează absorbţia apei la nivel renal;

e.

toate răspunsurile sunt corecte.

b.

reduce cantitatea de urină eliminată;

 

c.

controlează volumul lichidelor intracelulare;

33.

Prolactina se mai numeşte şi:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

STH;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

b.

hormonul luteotrop;

 

c.

vasopresină;

42.

Vasopresina:

d.

oxitocină;

a.

are efect antidiuretic;

e.

nici un răspuns corect.

b.

reduce cantitatea de urină eliminată;

 

c.

controlează volumul lichidelor extracelulare;

34.

Prolactina stimulează, la femeie:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

secreţia lactată;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

b.

activitatea gonadotropă;

 

c.

ovulaţia;

43.

Hipersecreţia de ADH determină:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

vasoconstricţie;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

b.

diabet zaharat;

 

c.

hipertensiune arterială;

35.

Prolactina stimulează, la femeie:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

secreţia corpului galben;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

b.

maturarea foliculilor ovarieni;

 

c.

ovulaţia;

44.

Ocitocina:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

a.

stimulează contracţia musculaturii netede a uterului gravid;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

 

b.

stimulează alăptarea;

36.

Lobul intermediar hipofizar secretă hormonul:

c.

stimulează contracţia celulelor mioepiteliale din canalele galactofore;

a.

melanocitostimulant (MRH);

b.

ACTH;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

c.

Corticotropina;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

 

e.

nici un răspuns corect.

45.

Ocitocina:

37.

Hormonul melanocitostimulant stimulează:

a.

stimulează contracţia musculaturii netede a uterului gravid;

a.

secreţia de melanină;

b.

stimulează ovulaţia;

b.

secreţia corpului galben;

c.

stimulează contracţia celulelor mioepiteliale ale uterului gravid;

c.

ovulaţia;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

nici un răspuns corect.

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

38.

Neurohipofiza secretă:

 

a.

vasopresină;

COMPLEMENT MULTIPLU

b.

ADH;

c.

Oxitocină;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

1.

Hipofiza este localizată:

e.

nici un răspuns corect.

1.

în şaua turcească a osului sfenoid;

 

2.

înapoia encefalului;

39.

Hormonii neurohipofizari sunt:

3.

la baza encefalului;

a.

vasopresină;

4.

deasupra encefalului.

b.

ADH;

 

c.

Ocitocină;

2.

Hipofiza:

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

1.

se mai numeşte şi glanda pineală;

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

2.

are dimensiunile unui bob de fasole;

 

3.

este alcătuită din 4 lobi;

40.

Hormonii neurohipofizari sunt secretaţi de:

4.

este localizată în şaua turcească a osului sfenoid.

a.

hipotalamusul anterior;

 

b.

talamus;

c.

adenohipofiză;

3.

Adenohipofiza include:

12.

Hormonul somatotrop hipofizar:

1.

lobul anterior;

1.

stimulează creşterea armonioasă a organismului;

2.

lobul posterior;

2.

inhibă oxidarea lipidelor;

3.

lobul intermediar;

3.

are rol hiperglicemiant;

4.

lobul superior.

4.

inhibă transportul aminoacizilor în celule.

4.

Lobul anterior hipofizar:

13.

Hormonul somatotrop hipofizar:

1.

este constituit din cordoane celulare;

1.

intervine în dezvoltarea celolelor;

2.

este parte a neurohipofizei;

2.

intensifică oxidarea lipidelor;

3.

are origine ectodermică;

3.

stimulează sinteza tisulară a proteinelor;

4.

conţine epiteliu secretor.

4.

asigură energia necesară sintezei proteice.

5.

Lobul posterior hipofizar:

14.

Gigantismul se caracterizează prin:

1.

se mai numeşte şi neurohipofiză

1.

creşterea exagerată în înălţime;

2.

este parte a adenohipofizei

2.

afectarea intelectului;

3.

este aderent de adenohipofiză

3.

creşterea exagerată a oaselor feţei;

4.

are origine ectodermică.

4.

creşterea exagerată a taliei.

6.

Legătura dintre hipofiză şi hipotalamus este

15.

Acromegalia se caracterizează prin:

realizată prin:

1.

creşterea exagerată a extremitii membrelor;

1.

tija pituitară;

2.

afectarea intelectului;

2.

sistemul port-hipotalamo-hipofizar;

3.

subţierea buzelor;

3.

tractul hipotalamo-hipofizar;

4.

creşterea exagerată a oaselor feţei.

4.

axonii ai neuronilor din nucleii hipotalamici anteriori.

16.

Acromegalia se caracterizează prin:

 

1.

creşterea exagerată a oaselor feţei;

7.

Sistemul port-hipotalamo-hipofizar:

2.

creşterea exagerată a mâinilor;

1.

este o legătură de tip circulator;

3.

creşterea exagerată a picioarelor;

2.

leagă neurohipofiza de hipotalamus;

4.

creşterea exagerată a unor viscere.

3.

este o legătură de tip nervos;

 

4.

leagă adenohipofiza de hipotalamus.

17.

Acromegalia apare:

 

1.

în hipersecreţia de STH;

8.

Tractul hipotalamo-hipofizar:

2.

în hiposecreţia de STH;

1.

leagă neurohipofiza de hipotalamus;

3.

după pubertate:

2.

este o legătură de tip vascular;

4.

înainte de pubertate.

3.

este format din axonii ai neuronilor din nucleii hipotalamici anteriori;

18.

Hiposecreţia de STH înainte de pubertate

4.

leagă adenohipofiza de hipotalamus.

conduce la următoarele, cu EXCEPŢIA:

 

1.

oprirea creşterii neuropsihice;

9.

Hipotalamusul controlează hipofiza prin:

2.

nanism tiroidian;

1.

produşi de neurosecreţie;

3.

stimularea creşterii somatice;

2.

factori de eliberare;

4.

piticism.

3.

factori de inhibare;

 

4.

impulsuri nervoase.

19.

Piticismul hipofizar presupune:

 

1.

dezvoltare neuropsihică normală;

10.

Hormonii glandulari tropi adenohipofizari

2.

dezvoltare fizică proporţională;

sunt:

3.

talie mică;

1.

ACTH;

4.

cretinism.

2.

FSH;

 

3.

TSH;

20.

Secreţia de STH este stimulată de:

4.

STH.

1.

hipoglicemie;

 

2.

cortizol;

11.

Hormonii glandulotropi adenohipofizari sunt:

3.

diverse solicitări ale organismului;

1.

LH;

4.

creşterea cantităţii de acizi graşi liberi circulanţi.

2.

MSH;

 

3.

LTH;

4.

STH.

21.

Activitatea secretorie a glandei

30.

La femeie, prolactina stimulează următoarele,

corticosuprarenale este stimulată de următoarele:

cu EXCEPŢIA:

1.

activitatea gonadotropă;

1.

ACTH

2.

ovulaţia;

2.

corticotropină;

3.

dezvoltarea foliculilor ovarieni;

3.

hormonul adenocorticotrop;

4.

secreţia lactată.

4.

MSH;

 
 

31.

Lobul intermediar hipofizar secretă următorii

22.

Hipersecreţia de ACTH produce:

hormoni, cu EXCEPŢIA:

1.

hipertrofia corticosuprarenalei;

1.

melanocitostimulant (MRH);

2.

tulburări metabolice;

2.

ACTH;

3.

diabetul bronzathipersecreţia de hormoni ai corticosuprarenalei;

3.

corticotropina;

4.

melanocitostimulant (MSH).

4.

diabet zaharat.

 
 

32.

Hormonul melanocitostimulant (MSH) are

23.

Hormonul tireotrop se mai numeşte şi:

următoarele roluri, cu EXCEPŢIA:

1.

STH;

1.

dezvoltarea foliculilor ovarieni;

2.

tireotropină;

2.

ovulaţia;

3.

triiodotironină;

3.

activitatea gonadotropă;

4.

TSH.

4.

sinteza de melanină.

24.

Hormonul tireotrop hipofizar:

33.

Neurohipofiza eliberează:

1.

stimulează creşterea glandei tiroide;

1.

vasopresină;

2.

stimulează secreţia de TSH;

2.

ADH;

3.

stimulează secreţia de STH;

3.

ocitocină.

4.

stimulează secreţia de tiroxină.

4.

STH;

25.

Hormonii gonadotropi hipofizari sunt:

34.

Hormonii neurohipofizari sunt:

1.

luteinizant (LH);

1.

vasopresină;

2.

STH;

2.

STH;

3.

foliculinostimulant (FSH);

3.

ocitocină

4.

ocitocina.

4.

ACTH.

26.

La bărbat, hormonul foliculinostimulant

35.

Hormonii neurohipofizari sunt secretaţi de:

induce:

1.

hipotalamusul anterior;

1.

dezvoltarea tubilor seminiferi;

2.

talamus;

2.

secreţia de estrogeni;

3.

neuroni;

3.

activitatea corpului galben;

4.

celule reticulare.

4.

spermatogeneza.

 
 

36.

Vasopresina:

27.

La femeie, hormonul foliculinostimulant

1.

creşte absorbţia apei la nivel renal;

induce:

2.

reduce volumul urinar;

1.

maturarea foliculilor ovarieni;

3.

produce vasoconstricţie;

2.

ovulaţia

4.

scade concentraţia urinară;

3.

apariţia corpului galben

 

4.

secreţia de estrogeni.

37.

Ocitocina:

28.

La bărbat, hormonul luteinizant stimulează

1.

stimulează contracţia musculaturii netede a uterului gravid;

următoarele, cu EXCEPŢIA:

2.

alăptarea;

1.

secreţia de estrogeni;

3.

stimulează contracţia celulelor mioepiteliale din canalele galactofore;

2.

dezvoltarea foliculilor ovarieni;

3.

apariţia corpului galben;

4.

produce vasoconstricţie.

4.

secreţia de androgeni.

 

29.

La femeie, hormonul luteinizant stimulează:

1. apariţia corpului galben

2. secreţia de androgeni

3. ovulaţia

4. secreţia de ADH

 

8.

Aldosteronul determină:

GLANDELE SUPRARENALE

a.

reabsorbţia de Na + ;

b.

eliminarea de K + ;

c.

retenţia de apă;

COMPLEMENT SIMPLU

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

e.

nici un răspuns corect.

1.

Glandele suprarenale:

9.

Prin acţiunile sale, aldosteronul determină:

a.

reglarea metabolismului mineral

a.

sunt în număr de 2 perechi;

b.

reabsorbţia apei;

menţinerea echilibrului acido-bazic

menţinerea presiunii osmotice normale;

toate răspunsurile sunt corecte.

b.

se mai numesc şi exocrine;

c.

c.

sunt situate la polul inferior al rinichiului;

d.

d.

secretă enzime;

e.

e.

nici un răspuns corect.

 

2.

Glanda suprarenală:

10.

Hipersecreţia de aldosteron produce:

a.

boala Basedow;

a.

conţine o medulară (periferică);

b.

diabet zaharat;

b.

este formată din două porţiuni identice anatomic;

este formată din două porţiuni diferite embriologic;

c.

absorbţie suplimentară de Cl - ;

c.

d.

acromegalie;

e.

nanism.

d.

este plasată la polul inferior al rinichiului;

 

e.

nic un răspuns corect.

11.

Hipersecreţia de aldosteron produce:

 

a.

boala Basedow;

3.

Corticosuprarenala:

b.

diabet zaharat;

a. reprezintă porţiunea medulară a glandei suprarenale;

b. secretă hormoni de natură protidică;

c.

absorbţie suplimentară de HCO 3 - ;

d.

acromegalie;

e.

nanism.

c. sintetizează hormoni pe bază de colesterol;

 

d. sintetizează enzime cu rol vital;

12.

Hiposecreţia de aldosteron produce:

e. nici un răspuns corect.

a.

boala Basedow;

b.

acidoză;

4.

Corticosuprarenala secretă hormonii:

c.

acromegalie;

a.

mineralocorticoizi;

d.

diabet insipid;

b.

sexosteroizi;

e.

nanism.

c.

glucocorticoizi;

 

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

13.

Glucocorticoizii sunt reprezentaţi de:

e.

sunt corecte numai răsunsurile a şi c.

a.

ADH;

 

b.

cortizol;

5.

Principalul hormon mineralocorticoid este:

c.

aldosteron;

a.

cortizonul;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

b.

hidrocortizonul;

e.

sunt corecte numai răsunsurile a şi c.

c.

progesteronul;

 

d.

aldosteronul;

14.

Printre efectele glucocorticoizilor asupra

e.

testosteronul.

metabolismului protidic se numără:

 

a.

creşterea catabolismului hepatic;

6.

Aldosteronul determină:

b.

activarea catabolismului;

a.

excreţia de Na + ;

c.

scăderea numărului de neutrofile;

b.

eliminarea de K + ;

d.

modificările senzoriale;

c.

reabsorbţia de Ca 2+ ;

e.

nici un răspuns corect.

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

 

e.

nici un răspuns corect.

15.

Printre efectele glucocorticoizilor asupra

 

metabolismului glucidic se numără:

7.

Excreţia K + sub influenţa aldosteronului are loc

a. hipoglicemie;

în:

b. gluconeogeneza;

a.

tubii colectori proximali;

c. natriurie;

b.

jejun;

d. poliurie;

c.

tubii distali;

e. nici un răspuns corect.

d.

ileon;

e.

nici un răspuns corect.

16.

Printre efectele glucocorticoizilor asupra

23.

Asupra aparatului cardiovascular, hormonii

metabolismului lipidic se numără:

medulosuprarenalieni au următoarele efecte:

a.

mobilizarea acizilor graşi din ţesutul adipos;

a.

vasodilataţie;

b.

creşterea catabolismului hepatic;

b.

vasoconstricţie;

c.

scăderea eliminărilor de azot;

c.

hipertensiune;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

d.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

e.

sunt corecte numai răsunsurile b şi c.

e.

sunt corecte numai răspunsurile b şi c.

17.

Hormonii sexosteroizi corticosuprarenalieni

24.

Asupra tubului digestiv, hormonii

sunt:

medulosuprarenalieni au următoarele efecte:

a.

completează activitatea hormonilor secretaţi de

a.

relaxarea musculaturii netede a pereţilor tubului

gonade;

digestiv;

b.

contribuie la apariţia caracterelor sexuale secundare;

b.

contracţia sfincterelor;

c.

inhibarea majorităţii secreţiilor digestive;

c.

sunt asemănători celor secretaţi de gonade;

d.

toate răspunsurile sunt corecte;

d.

toate răspunsurile sunt corecte

e.

sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

e.

nici un răspuns nu este corect

 
 

25.

Asupra metabolismului, hormonii

18.

Rolul hormonilor sexosteroizi

medulosuprarenalieni au următoarele efecte:

corticosuprarenalieni este prepondrent în:

a.

glicogenoliză;

a.

dezvoltarea caracterelor sexuale primare;

b.

anabolismul acizilor graşi;

b.

metabolismul lipidic;

c.

hiperglicemie;

c.

ovula