Sunteți pe pagina 1din 14

Rezultatele sondajului realizat de Primăria municipiului

Chișinău în vederea aflării opiniei publice referitor la


problemele din suburbii și proiectele ce urmează a fi executate
în mod prioritar

_____

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Cu privire la Rezultatele sondajului realizat de Primăria municipiului


Chișinău în vederea aflării opiniei publice referitor la problemele din
suburbii și proiectele ce urmează a fi executate în mod prioritar

Primăria municipiului Chișinău a alocat pentru al doilea an consecutiv, suma de


circa 100 milioane de lei, bani prevăzuți pentru dezvoltarea și modernizarea
localităților din componența municipiului.

Municipalitatea și-a pus drept scop implicarea locuitorilor suburbiilor într-un proces
democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire
a banilor alocați, prin identificarea proiectelor ce urmează a fi executate în mod
prioritar.

În acest sens, Primăria a lansat o platformă pentru a se consulta cu locuitorii


suburbiilor, pentru ca aceștia să identifice problemele prioritare, iar autoritatea să
găsească soluții în acest sens, prin implementarea proiectelor ce vizează sectoarele
problematice.

Pentru a colecta date despre proiectele care ar trebui dezvoltate, în perioada 20


februarie – 10 martie 2021, a fost realizat un sondaj public, disponibil pe
platforma: suburbii.chisinau.md. Accesul a fost liber pentru toții locuitorii din
suburbii, fără a restricționa participarea pentru un anumit grup de oameni. Iar modul
de completare a chestionarului a fost explicit pentru toate părțile implicate în
proces.

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Astfel, pe site-ul oficial: www.chisinau.md, a fost activat un nou buton
„SUBURBIILE VOTEAZĂ”. Aici au fost elaborate 2 sondaje, primul sondaj
separat, pe fiecare localitate, realizat în baza solicitărilor primite de la cetățeni și
administrațiile localităților suburbane. La sondaj au avut acces 18 suburbii din
componența municipiului Chișinău.

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Totodată, a fost realizat și un sondaj general, la dispoziția oamenilor fiind oferite 5
priorități, considerate stringente, pentru ca oamenii să-și expună părerea și să
identifice cea mai prioritară necesitate.

Ca urmare a desfășurării chestionarului, menționăm că s-a înregistrat o implicare


activă din partea cetățenilor, circa 22 667 de persoane din orașele, comunele și
satele din componența municipiului Chișinău au participat la sondajul lansat de
municipalitate pe pagina: suburbii.chisinau.md. Iar în rezultat cetățenii au decis ce
proiecte investiționale vor fi realizate în localitățile lor, cu susținere financiară din
partea APL Chișinău. 
Acest sondaj, a permis municipalității să înțeleagă care sunt preocupările, nevoile și
prioritățile oamenilor, pentru a asigura implementarea celor mai necesare proiecte.
Astfel, participarea cetățenilor este văzută ca o potențială soluție pentru Primăria
municipiului Chișinău. În această situație, locuitorii nu sunt doar un simplu receptor
al deciziilor luate de autorități, dar sunt niște actori cheie care se implică în procesul
de definire şi identificare a problemelor localității din care fac parte.
Rezultatele au arătat că suburbiile se confruntă cu mai multe probleme decât cele
evidențiate de Primăriile locale și chiar cele enunțate la nivelul municipalității.
Astfel, sondajul de pe pagina web dedicată localităților suburbane, va fi util inclusiv
____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
pentru APL-urile din aria metropolitană, pentru edilii celor 18 primării și cele 35 de
orașe, comune și sate din jurul Chișinăului.
Atragem atenția asupra faptului că, cele mai multe voturi din sondaj, cca 37%, au
fost direcționate pentru soluționarea problemei privind asigurarea cu transport spre
și de la Chișinău, însă există localități unde acest indice este și mai mare, de cca
60% (Grătiești, Vatra, Colonița, Durlești, Codru).
Iar 23% (Trușeni, Ghidighici, Băcioi etc.) din participanți au enunțat drept
prioritare pentru localitățile lor construcția rețelelor de apeduct și canalizare.
Tot atâția cetățeni (Cruzești, Colonița, Condrița, Bubuieci, Budești etc.) au
menționat despre necesitatea desfășurării proiectelor investiționale privind
reabilitarea căilor de acces, care se află într-o stare degradantă.
Alți peste 14% din respondenți se pronunță pentru reparația școlilor și a
grădinițelor.

Informațiile colectate ne-au permis să identificăm prioritățile oamenilor din fiecare


suburbie, ceea ce ne va oferi posibilitatea să contribuim, prin pași concreți la
îmbunătățirea condițiilor de trai al oamenilor.

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
În context, ținem să mulțumim locuitorilor din suburbii pentru implicare și
participare la sondajul lansat de municipalitate. Acesta s-a dovedit a fi un
instrument bun pentru a cunoaște ce își doresc nemijlocit oamenii.
Cert este că, sondajul a demonstrat că suburbiile se confruntă cu diferite probleme și
își doresc implementarea mai multor proiecte importante, iar unul dintre acestea este
asigurarea cu transport de calitate pentru ca cetățenii să poată veni în capitală
și să revină ulterior în siguranță acasă.
Recepționarea feedback-ului părților consultate oferă municipalității o claritate și un
suport pentru luarea celor mai optimale decizii, în sensul alocării mijloacelor
financiare, conform priorităților.

Principalul sondaj are următoarele rezultate:

Transport spre Chișinău (tur-retur) 36.74%


Apeduct/Canalizare 23.64%
Drum de acces spre suburbii 19.85%
Reparații în școli/grădinițe 14.20%
Reparația căminului cultural din localitate 1.66%

Băcioi

Proiectarea sistemului de canalizare în comuna Băcioi 22.06%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 21.30%

Reparația sistemului de termoficare, a apeductului și schimbarea geamurilor


(50%) la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din comuna Băcioi 17.92%

Proiectarea și construcția parcului din centrul comunei Băcioi 12.28%

Construcția unei grădinițe de copii în satul Brăila, comuna Băcioi 8.90%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Drum de acces (tronson bd. Dacia – intrarea pe drumul de acces în comună)
7.52%

Reparația apeductului în satul Brăila, schimbarea rețelelor vechi de metal 4.51%

Construcția și amenajarea gardului Liceului Teoretic „Grigore Vieru” din comuna


Băcioi 2.26%

Iluminat public stradal în comuna Băcioi 1.88%

Construcția și amenajarea unui cimitir nou în comuna Băcioi 0.25%

Bubuieci

Cale de acces or. Chișinău - s. Bâc 30.40%

Renovarea capitală a gardului IET nr.1 și nr.2 30.22%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 12.36%

Drum de acces spre localitate 6.94%

Construcția rețelelor de canalizare pe mai multe străzi din com. Bubuieci. 6.48%

Construcția străzii Dumbrava 5.83%

Punct medical 1.39%

Construcția unui edificiu de menire socială situat pe str-la Grădinarilor, s. Bâc


1.20%

Budeşti

Transport spre Chișinău (tur-retur) 32.10%

Drum de acces spre localitate 17.51%

Proiectarea unui Centru Sportiv Multifuncțional Regional 16.73%

Proiectarea și reparația capitală a trotuarelor adiacente străzii; Bălțata și strada


Chișinău.

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Lucrări de reparație curente a Centrului de Sănătate 10.51%

Construcția apeductului în sectorul locativ ”D” 9.34%

Reparația drumului de acces de la str. Chișinău – str. Veronica Micle până la str.
Bălțata 4.09%

Renovarea și construcția rețelelor de iluminat public stradal 3.50%

Schimbarea geamurilor și ușilor imobilului din str. Chișinău, 115 (Căminul


cultural CCT, Biblioteca, Muzeu) 1.75%

Reparația imobilului din str. Chișinău, 28, pentru amplasarea unui Centru
Comunitar destinat persoanelor în etate 1.75%

Construcția și amenajarea a 4 stații de așteptare a transportului și reparația a 2


stații existente 0.19%

Ciorescu

I.E.P. nr. 220 Licurici" - Reparația capitală a sistemului de încălzire 27.85%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 24.26%

Lucrări de reparație capitală a drumului din s. Ciorescu 19.30%

Lucrări de reparație capitală a drumului din s. Făurești 9.49%

Construcția trotuarului adiacent străzilor Albișoara, str. S. Lazo, str. Viilor 7.91%

I.E.P. nr. 220 „Licurici” - Reparația capitală a 2 grupe. 5.70%

Construcția unui drum din beton 2.85%

Drum de acces spre localitate 1.48%

Codru

Transport spre Chișinău (tur-retur) 50.59%

Construcția străzii Livădarilor.

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Reparația capitală a str. Izvoarelor. Reparația capitală a stradelei Izvoarelor 1
din or. Codru. mun. Chișinău 23.70%

Drum de acces spre localitate 12.03%

Colonița

Transport spre Chișinău (tur-retur) 54.44%

Drum de acces spre localitate 38.58%

Reparaţia capitală a străzii Răsăritului şi a sistemului pluvial din s. Coloniţa


5.11%

Reparația capitală a Centrului de Creație și Agrement 1.61%

Condriţa

Lucrări de reparație capitală a drumului municipal Condrița - Malcoci 26.34%

Construirea rețelelor de apeduct și canalizare în sat. Condrița, inclusiv proiectare


25.85%

Reparația și termoizolarea fațadei Gimnaziului nr.65 din s. Condrița 14.63%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 13.17%

Alocarea surselor de finanțare pentru proiectarea, reparație capitală și amenajarea


unei Instituții preșcolare în s. Condrița 8.78%

Drum de acces spre localitate 5.85%

Procurarea unei autospeciale pentru evacuarea apelor menajere 4.39%

Cricova

Transport spre Chișinău (tur-retur) 48.06%

Construcția rețelelor de canalizare în perimetrul str. Păcii, str. M. Frunze, str.


Miorița. Str. Minerilor, str. Livezilor, str. A. Colosov și str. B. P. Hasdeu 36.93%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Reconstrucția iluminatului public stradal din str. Chișinăului – str. P. Ungureanu
8.09%

Izolarea termică a pereților exteriori ai Gimnaziului nr. 77 3.54%

Drum de acces spre localitate 2.53%

Cruzeşti

Reparația străzilor din comuna Cruzești: str. Mit. G. Bănulescu – Bodoni, str.
Livezilor, str. Sf. Treime, str. Independenții. 37.63%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 32.33%

Drum de acces spre localitate 14.66%

Reconstrucția apeductului pe strada Stefan cel Mare (proiect elaborat de S.A. Apă
– Canal Chișinău, fără acoperire financiara) 9.54%

Reparația Complexul Educațional din com. Cruzești (șandrama acoperiș, reparația


scărilor, a pavajului și aleilor) 5.30%

Durleşti

Transport spre Chișinău (tur-retur) 52.76%

Construcția unei anexe/bloc la Liceul Teoretic „Hyperion” și reconstrucția


acoperișului blocului existent

28.32%

Drum de acces spre localitate 11.84%

Procurarea a 4 autospeciale de gospodărie comunală. 5.64%

Ghidighici

Lucrări de canalizare a străzilor: Victorie, str. D. Cantemir, str. Ștefan cel Mare
din satul Ghidighici 31.44%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Construcția rețelei de aducțiune, a stației de pompare, a rezervoarelor de apă și a
rețelei de distribuție pe str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9
Mai, str. Fundul Văii, str. Sărături, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str.
Viilor - etapa I, II, III 30.20%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 13.80%

Drum de acces spre localitate 12.68%

Construcția drumului principal de acces, trotuar, iluminat public pe str. Gura Văii,
str. Victoriei din satul Ghidighici 10.76%

Grătiești

Transport spre Chișinău (tur-retur) 64.63%

Drum de acces spre localitate 18.36%

Canalizarea s. Grătiești, et. 3 12.05%

Strămutarea LEA 10 s. Hulboaca 4.97%

Sîngera

Construcția grădiniței de copii or. Sîngera 27.07%

Canalizarea or. Sîngera 26.40%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 17.60%

Construcția sensului giratoriu or. Sîngera 9.47%

Drum de acces spre localitate 5.07%

Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Dobrogea zona nouă 4.40%

Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Revaca, zona nouă 3.47%

Construcția canalelor pluviale 2.00%

Adaptarea gimnaziului nr.67 la școală-grădiniță 1.20%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Amenajarea cimitirului or. Sîngera 1.20%

Stăuceni

Transport spre Chișinău (tur-retur) 40.52%

Lucrări de modernizare a iluminatului stradal în satul Stăuceni și satul Goianul


Nou, cu corpuri de iluminat tip LED 30.72%

Construcţia căii de acces şi a drumului pe str. Botoşani - str. Stamate (etapa I)


14.69%

Drum de acces spre localitate 7.12%

Construcția reţelei de apeduct pe str. Botoșani 6.06%

Tohatin

Construcția rețelelor de canalizare – Colectorul - s. Cheltuitori, cartierul nou satul


Tohatin spre stația de pompare regională 21.92%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 10.85%

Construirea staţiei regionale de pompare a apelor menajere – satul Tohatin,


comuna Budeşti, comuna Cruzeşti 10.85%

Drum de acces spre localitate 5.65%

Construcția a 2 terenuri de joacă pentru copii 5.08%

Construcția trotuarului str. Păcii - str. M. Eminescu, gimnaziu. 4.75%

Construcția drumului de legătură s. Tohatin - cartierul nou al satului Tohatin 4.75%

Lucrări de reparații interioare ale edificiului grădiniței nr.223 din comuna Tohatin
(2 grupe) 3.05%

Lucrări de reparații ale pavilioanelor la grădinița nr. 223 din comuna Tohatin
0.23%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
Proiectarea rețelelor de gazificare în cartierul nou satul Tohatin pe străzile: N.
Sulac, str. Independenței, str. Valea Trandafirilor, str. A. Doga, str. Ciocârliei, str.
Cocorilor 0.11%

Trușeni

Lucrări de construcție a rețelei de canalizare 64.31%

Transport spre Chișinău (tur-retur) 13.81%

Drum de acces spre localitate 11.60%

Lucrări de reparație capitală a căminului cultural 2.98%

Reconstrucția străzii G. Cojbuc 2.65%

Vadul lui Vodă

Transport spre Chișinău (tur-retur) 46.82 %

Construcția drumurilor din or. Vadul lui Vodă: str. Chişinăului, str. A. Donici, str.
Mihai Eminescu, str. Ion Creangă 18.79%

Drum de acces spre localitate 13.87%

Finisarea trotuarului din zona de agrement 9.25%

Amenajarea havuzului de tip pietonal - muzical și jocuri de lumini în scuarul casei


de cultură or. Vadul lui Vodă. 6.94%

Vatra

Transport spre Chișinău (tur-retur) 60.06%

Drum de acces spre localitate 17.92%

Supraetajarea unui bloc al grădiniţei nr. 193 10.06%

Amenajarea stadionului provizoriu şi construcția blocului gospodăresc situat pe


str. Vodă, 41 2.83%

____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md
____________________________________________________________________________________________
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova,
primaria@pmc.md