Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul de medicina Orhei condiţie de bunăstare fizică, mintală şi maternităţii fără risc (vezi mai jos).

Au fost
socială completă, care nu poate fi definită formulate un set de recomandări pentru
doar prin absenţa bolii sau infirmităţii şi ameliorarea sănătăţii reproducerii.
Pliant informativ la Sănătatea care este legată de tot ce ţine de sistemul de
În cadrul planificării strategice şi
reproducere, funcţiile şi procesele
reproducerii pe tema : consultării cu diferiţi experţi naţionali au
fost identificate domeniile sănătăţii
Sănătatea reproducerii Generalitați reproducerii relevante pentru Republica
Moldova:
Sănătatea reproducerii, la nivel Planificarea familială. Drepturile în
internaţional, este recunoscută drept una din realizarea funcţiei de reproducere.
componentele fundamentale necesare Opţiuni
dezvoltării umane. De ea depinde sănătatea contraceptive;
generală a populaţiei, prosperarea şi Maternitate fără risc. Îngrijirea
dezvoltarea tuturor ţărilor. Comportamentul preconcepţională. Diagnosticul şi
reproductiv sănătos asigură un impact îngrijirea prenatală.
pozitiv asupra generaţiilor îndeplinite de acesta pe parcursul întregii Prevenirea naşterii copiilor cu
următoare.Sănătatea reproducerii este o vieţi a omului. malformaţii congenitale;
Adolescenţii şi tinerii. Sănătatea
Părţile componente ale definiţiei sănătăţii reproducerii şi sexualităţii la
reproducerii sunt: sănătatea sexuală (viaţa adolescenţi şi tineri.
sexuală responsabilă, plăcută şi sigură); Servicii prietenoase tinerilor.
planificarea familială (libertatea Educaţia în şcoală;
reproducerii, acces la informaţie, metode şi
servicii) şi maternitatea fără risc (sarcină şi
naştere în condiţii de siguranţă, copii
sănătoşi).
Pe parcursul ultimilor ani prin consens
internaţional au fost adoptate definiţiile
sănătăţii reproducerii, sănătăţii sexuale şi
Infecţiile tractului reproductiv. Persoanele în vârstă. Sănătatea sexuale, fără coerciţie, discriminare sau
Prevenirea şi managementul sexuală a persoanelor în vârstă. violenţă (OMS/EUR, OMS/HQ Geneva şi
infecţiilor cu transmisie Servicii de consiliere. Asociaţia Mondială de Sexologie,
sexuală şi a infecţiei cu HIV/SIDA. Ca urmare, sănătatea reproducerii noiembrie 2002).
Servicii de diagnostic şi tratament; implică o
Avortul. Avortul în siguranţă.
viaţă sexuală în siguranţă, posibilitatea
Serviciile de întrerupere a sarcinii.
persoanelor de a procrea, precum şi
Consilierea postavortum;
libertatea de a hotărî cînd, dacă şi cît de
Infertilitatea. Prevenirea infertilităţii.
des doresc să procreeze; sănătatea
Servicii de diagnostic şi tratament a
reproducerii include dreptul femeilor şi al
infertilităţii;
bărbaţilor de a fi informaţi şi de a avea
Violenţa domestică şi abuzul sexual.
acces la metode sigure, eficiente,
Prevenirea şi managementul violenţei
accesibile şi acceptabile de planificare
domestice şi abuzului sexual;
familială, pe care să le poată alege
Traficul cu fiinţe umane. Prevenirea
singuri, precum şi dreptul de acces la Drepturi reproductive :
traficului cu fiinţe umane. Emigraţia;
servicii medicale corespunzătoare ce
Cancerul genito-mamar. Diagnosticul Recunoaşterea dreptului tuturor cuplurilor
permit femeii să parcurgă în siguranţă
precoce şi managementul cancerului şi al indivizilor de a decide liber şi
sarcina şi naşterea;
genitomamar; responsabil asupra numărului de copii pe
Sănătatea sexuală care doresc să îi aibă, asupra intervalului
Sănătatea sexuală reprezintă o stare de dintre sarcini şi asupra momentului cînd
bunăstare fizică, emoţională, mintală şi vor să aibă copii, precum şi dreptul la
socială în domeniul sexualităţii şi nu constă folosirea metodelor de contracepţie, la
doar în absenţa bolii, a desfuncţiilor sau acces la servicii de calitate de ocrotire a
infirmităţii. sănătăţii reproducerii, la educare şi
informare în acest domeniu.
Sănătatea sexuală permite realizarea unei
vieţi sexuale plăcute, în condiţii de
siguranţă. Se bazează pe o abordare pozitiv A realizat:Lupașco Cristina gr 49
şi plină de respect a sexualităţii şi relaţiilor
Profesor: Strașnei Elena

S-ar putea să vă placă și