Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR CU PRIVIRE LA MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ

Chestionar adresat elevilor din clasa a VIII-a

Acest chestionar se adresează elevilor din clasa a VIII-a şi îşi popune să cunoască opinia acestora referitoare
la motivaţia care stă la baza învăţării. Te rugăm să răaspunzi cu sinceritate la itemii de mai jos.

Bifează răspunsul potrivit în opinia ta pentru următoarele afirmaţii:

Nr. crt. Afirmaţie a) De b) Nu sunt


acord de acord
1. În general, îmi place să învăţ.
2. Am mai mare încredere în mine dacă învăţ.
3. În ziua de azi, nu contează câtă şcoală ai, tot
este greu să obţii un loc de muncă.
4. Şcoala este o pierdere de vreme.
5. Sunt atent la orele de curs.
6. În general, nu îmi place să învăţ.
7. Mă distrez în timpul orelor.
8. Şcoala este un lucru important şi serios.

9. Alege principalele trei motive pentru care înveți, în general:


a) pentru a reuși în viață;
b) pentru că îmi place să fiu primul (cel mai bun);
c) pentru că îmi este rușine de părinți/familie, profesori;
d) pentru că îmi place să fiu mereu în competiție cu mine însumi/însămi și cu ceilalți;
e) pentru că astfel evit neînțelegerile cu părinții/profesorii;
f) îmi place studiul, în general;
g) pentru a-i mulțumi pe părinți;
h) învăț doar pentru a promova;
i) pentru că îmi respect profesorii;
j) învăț doar pentru note;
k) alte motive, de exemplu………………………………………………………………………
l) nu am motive să învăț;
m) nu știu/nu răspund.

10. Care este comportamentul tău în timpul orelor de curs, în general? Notează cu X rubrica ce
indică cel mai bine frecvența acestui comportament:
Variante de răspuns De cele mai multe ori Rareori Niciodată
a) Sunt atent pentru a reține mai bine
informațiile predate.
b) Sunt atent în prima jumătate a orei, după
care îmi fac altă ocupație.
c) Sunt atent doar dacă îmi place materia și
sunt interesat de ea.
d) Sunt atent doar dacă îmi place stilul de
predare al profesorului.
e) Sunt atent, îmi place să mă implic și să
aduc informații suplimentare.
f) Mă plictisesc în timpul orelor de curs.
g) Nu sunt atent și deranjez ora.
h) Am alte ocupații în timpul orelor de curs.
i) Mă distrez cu colegii.
Page1

1
11. Merg la școală pentru că:
a) îmi place;
b) trebuie;
c) alt motiv, care?.............................................................................................................................................

12. Nu învăț, în general, pentru că…


Alege principalele trei motive.
a) în opinia mea, cartea nu te ajută să reușești în viață;
b) nu îmi place stilul de predare al profesorilor;
c) nu am voință;
d) pentru familia mea nu contează;
e) nu vreau să fiu considerat tocilar;
f) nu fac față cerințelor profesorilor;
g) nu am timp;
h) nu îmi place;
i) am alte preocupări, de exemplu………………………………………………………………………;
j) alte motive, de exemplu……………………………………………………………………………….;
k) nu știu/nu răspund.

13. Ce te-ar putea ajuta mai mult să înveți? Alege trei variante de răspuns.
a) programa școlară să fie mai puțin încărcată;
b) metodele de predare să fie moderne, interactive;
c) școala să se axeze mai mult pe formare, decât pe informare;
d) să existe competiție la nivel de clasă/școală;
e) recompense materiale/financiare din partea părinților;
f) să se implice mai mult familia în activitățile mele școlare;
g) evaluarea profesorilor să fie corectă, obiectivă;
h) atmosfera din timpul orelor de curs;
i) pregătire suplimentară în școală la materiile de examen;
j) altele, de exemplu………………………………………………………………………………………
k) nu știu/ nu m-am gândit.

14. Cât timp aloci zilnic următoarelor activități? Bifează răspunsul potrivit.

Variante de răspuns Deloc Mai puțin 1 – 2 ore Peste 2


de o oră ore
a) Studiu.
b) Lectură.
c) Jocuri pe calculator.
d) Odihnă.
e) Activități recreative în aer liber.
f) Activități recreative extrașcolare (dans,
pictură, instrument muzical, sport etc.)
g) Comunicare pe rețelele de socializare.
h) Activități cu prietenii.
i) Activități cu familia.

15. Înaintea unui examen ai emoţii, în general ?


a) da;
b) nu;
c) nu ştiu/nu m-am gândit.
Page1

2
16. Cât de pregătit/ă te consideri din punct de vedere al cunoştinţelor însuşite pentru susţinerea
Examenului de Evaluare Naţională?

a) Foarte b) Pregătit c) Slab pregătit d) Nu sunt pregătit deloc e) Nu ştiu/ nu m-am


pregătit gândit

17. Dacă ar fi să susții în scurt timp (o săptămână) Evaluarea Naţională, care crezi că ar fi media obținută?
Încearcă să te autoevaluezi realist.

a) Între 10,00 – 8,00 b) Între 8,00 – 6,00 c) Între 6,00-4,00 d) Sub 4,00 e) Nu ştiu/ nu
m-am gândit

18. Un model demn de urmat în viață, în opinia ta îl constituie:


a) membrii familiei;
b) cadre didactice;
c) persoane publice, de exemplu…………………………………………………………………………………...;
d) altele, de exemplu……………………………………………………………………………………………….;
e) nu știu/ nu m-am gândit.

Date de identificare:

Unitatea de învățământ:………………………………………………………………………..

Localitatea:…………………………………….

Mediul de rezidență: a) urban b) rural

Gen: a) M b) F

Media generală anuală în anul școlar anterior:

4 - 4,99 5 – 5.99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 - 10

Mulțumim pentru colaborare!

Page1