Sunteți pe pagina 1din 10

Mediul

Mediul este un sistem:

• Structurat
• Ierarhizat
• Organizat
și orice schimbare suferită de un
element al său declanșează o
reacție în lanț care influențează
mediul în ansamblul său.
Ce reprezintă conservarea
mediului?
Conservarea mediului înconjurător reprezintă un ansamblu de măsuri ce trebuie luate pentru
prevenirea şi înlăturarea poluării, a diminuării efectelor ei asupra mediului prin folosirea de
tehnologii nepoluante, prin acţiuni care să limiteze efectele distrugătoare ale unor fenomene
naturale.

Poluarea este procesul prin care aerul, apa şi solul devin nocive (vătămătoare pentru sănătate)
din cauza materialelor reziduale (resturi ale proceselor tehnologice),a deşeurilor industriale, a
gazelor de eşapament.

Calitatea mediului este afectata de doua grupe de factori esentiali: factori obiectivi,rezultati
prin manifestarea unor fenomene naturale nefavorabile si factori subiectivi,cauzati de activitati
umane. Printre multiplele activitati prin care omul poate contribui ladistrugerea mediului se includ
si activitatile turistice, desfasurate nerational si necontrolat, înteritoriu. Spre deosebire însa de
rezultatele nocive pentru mediu, pe care le genereaza uneleîndeletniciri (ca, de exemplu, cele
industriale), ale caror efecte pot fi, în cel mai fericit caz,limitate, turismul îsi poate aduce o
contributie proprie, semnificativa, nu numai la stopareadegradarii cadrului natural, cauzata de
activitatile desfasurate, dar si în directia protejarii siconservarii mediului, prin adoptarea unor
reglementari specifice si eficiente.
Poluarea

Poluarea este procesul prin care aerul,


apa şi solul devin nocive (vătămătoare
pentru sănătate) din cauza materialelor
reziduale (resturi ale proceselor
tehnologice), a deşeurilor industriale, a
gazelor de eşapament.
Pentru a conserva factorii de mediu
(apă, aer, sol), a preveni şi combate
fenomenele nedorite care produc
poluarea este necesar să se respecte
prevederile Legii protecţiei mediului:
Legea protecției mediului

Pentru a conserva factorii de mediu (apă,aer,sol),a


preveni şi combate fenomenele nedorite
care produc poluarea este necesar sa se respecte
următoarele prevederi:

– amplasarea obiectivelor industriale, a staţiilor de


epurare şi depozitelor de deşeuri menajere
la periferia localităţilor sau în zonele din afara lor;
– menţinerea,întreţinerea spaţiilor verzi,a
parcurilor,arborilor şi arbuştilor de protecţie stradală;
– întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi
împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi
din curţi şi dintre clădiri;
– întreţinerea curată a luciilor de apă (a lacurilor,
ştrandurilor) din parcuri, zone de agrement şi
de interes turistic;
– protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale.
Combaterea poluarii

Combaterea poluării implică activităţi care au scopul de a limita şi corecta efectele negative ale
poluării, cum ar fi:
– extinderea şi protejarea spaţiilor verzi;
– construirea de staţii de epurare a apei;
– modernizarea gropilor de gunoi;
– colectarea reziduurilor menajere în recipiente speciale, pe sortimente (sticlă, metal, hârtie,
material plastic) şi reciclarea acestora;
– controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice utilizate în procesele industriale prin
dotarea echipamentelor industriale cu filtre sau instalaţii de neutralizare;
– producerea energiei prin procedee nepoluante;
– ridicarea nivelului de securitate nucleară;
– utilizarea carburanţilor nepoluanţi de către autovehicule;
– nedepozitarea pe maluri sau în albiile râurilor a deşeurilor;
– execuţia lucrărilor de îndiguire şi construire a barajelor;
– combaterea eroziunii solului;
– protejarea pădurilor şi utilizarea lemnului numai în limita aprobată prin lege, etc.
Efectele activitații omului
asupra mediului
• Aparitia vegetatiei verde de la suprafata apelor este cunoscuta sub denumirea de eutropie. Acest strat verde
de la suprafata apelor actioneaza ca un invelis gros prin care razele soarelui nu pot patrunde. Algele se
inmultesc in lacuri si in bazine si din urmatoarele cauze: defrisarea padurilor si aplicarea de fertilizatori
arborilor.
• Supraexploatarea faunei si a florei a dus la reducerea unor specii pana la disparitia lor.Vanatoarea masiva a
unor specii de animale a condus la distrugerea sau chiar la disparitia acestora.
• Smogu-ul oraselor – gazele de esapament emanate de masini impreuna cu fumul si gazele industriale aduc in
atmosfera agenti poluanti. Acestia pot crea o ceata sufocanta mai ales cand nu exista vanturi care sa
imprastie poluantii. Agentii poluanti pot afecta respiratia.
• Ploile acide- gazele se amesteca cu umezeala din aer si precipitatiile devin acide. Ploaia acida distruge
plantele si animalele.Din cauza incalzirii globale va creste nivelul marilor,regiunile situatie mai jos fiind
inghitite de ape. Pe masura ce numarul populatiei creste,tot mai mult carbune,ulei,gaz si lemn sunt arse
pentru a produce energia necesara pentru incalzire,gatit,transport,constructii si pentru realizarea bunurilor
necesare oamenilor. Gazele eliberate in procesul de ardere al acestor carburanti se numesc gaze de seră,
deoarece lasa lumina sa patrunda,dar retin caldura eliberata de suprafata pamantului. Rezultatul este
incalzirea planetei.
Conferințe pentru mediu
• Stockholm 1972
-un singur Pământ- prima conferință a U.N.
-5 iunie – ziua mondiala pt protectia mediului
-declaratia pt mediul înconjurător
• Nairobi Kenya august 1981
-a încercat să focalizeze atenția ,în special a țărilor mai puțin dezvoltate care sufereau din pricina
creșterii prețului petrolului , asupra surselor de energie regenerabilă;
-s-a stabilit un plan de acțiune dar nu s-a ajuns la o înțelegere privind finanțarea acestuia în ciuda
faptului că proiectul era susținut de Comunitatea Europeană, Canada și țările lumii a treia ,din
pricina opoziției SUA .

• Rio de Janeiro 1992


-agenda 21, document sintetic ce surprinde intentiile participantilor pt protectia calitatii
mediului;

• Kyoto Japonia decembrie 1997


-acest summit a avut ca temă încălzirea globală
-Reprezentanți ai SUA, UE și a multor țări dezvoltate au ajuns la un acord de reducere a emisiilor de gaze
Forme de ocrotire și conservare a unor medii sau
peisaje unicat

• Parcuri naționale (spații extinse, protejează peisaje, specii


de animale și plante)

• Parcuri naturale (mai restrâns, menține peisajul nealterat


dar și folosințele sale tradiționale

• Rezervațiile (au un element major protejat în funcție de


care se numesc geomorfologice, geologice, speologice,
botanice, zoologice

• Rezervațiile științifice (scop exclusiv pt.cercetare


științifică

• Rezervațiile peisagistice (forme de relief și peisaje


naturale de mare valoare estetică

• Monumentele naturii (locuri, arii. Obiective naturale


ce se impun a fi ocrotite din cauza importanței științifice, istorice,
estetice – Teiul lui Eminescu

• Refugiile (areale protejate temporar pentru ocrotirea


animalelor)
PROTEJAȚI NATURA!

S-ar putea să vă placă și