Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

II

I. Se dă textul: 40p
„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, Aşeaz-o cu credinţă căpătâi.
Decât un nume adunat pe-o carte. Ea e hrisovul vostru cel dintâi,
În seara răzvrătită care vine Al robilor cu saricile, pline
De la străbunii mei până la tine, De osemintele vărsate-n mine.”
Prin râpi şi gropi adânci, (Testament, T. Arghezi)
Suite de bătrânii mei pe brânci,
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă,
Cartea mea-i, fiule,o treaptă.

A. 1. Explică sensul secvenței Ea e hrisovul vostru cel dintâi. 8p


2. Menționează o atitudine a poetului, prin raportare la textul dat. 8p
3. Prezintă o temă și un motiv literar al textului citat, exemplificându-le cu secvențe din text. 8p
4. Explică motivul pentru care poetul apare într-o ipostaza de tată. 8p
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, lumea care se identifică în textul citat. 8p
B. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 25 rânduri, despre menirea scriitorului/artistului în societatea
contemporană. 30p
În redacterea textului vei avea în vedere următoarele repere
-formularea ipoteze/problematicii puse în discuție; 3p
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 3p
-enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 18p
-formularea unei concluzii pertinente; 3p
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 2p
-respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p
II. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături ale simbolis
20p
Copacii albi, copacii negri Și frunze albe, frunze negre;
Stau goi în parcul solitar Copacii albi, copacii negri;
Decor de doliu funerar ... Și pene albe, pene negre,
Copacii albi, copacii negri. Decor de doliu funerar ...

În parc regretele plâng iar ... În parc ninsoarea cade rar ...

Cu pene albe, pene negre


O pasăre cu glas amar (G. Bacovia, Decor)
Străbate parcul secular ...
Cu pene albe, pene negre ...

În parc fantomele apar ...


Pentru conținut, vei primi 12 puncte, iar pentru redactare, vei primi 8 puncte (utilizarea limbii literare –2; logica înlănțuirii ideilor – 2; ortogr
punctuaţia – 2).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 decuvinte şi să dezvolte subiectul propus.