Sunteți pe pagina 1din 10

FACTURA

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala Seria GDF nr.11510074911


Data facturii: 30.10.2020

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6036011468 / 16.06.2018


Contacte utile: engie.ro/contact/
Nume client: Dna. ANISIA GABRIELA
Call Center:0219366
Serviciul Gestiune Clienti Bucuresti CERNAT
B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, Bucuresti Adresa: Drumul BINELUI Nr. 49 Bl. 2 SC
Cod postal: 040254 1 Et. 5 Ap. 49 localitatea BUCURESTI
Cod client: 191117808052 Bucuresti România 042147
Contract furnizare: 3008238712

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

196,110 36,90 LEI 02.12.2020


Atenţie! Achitaţi urgent soldul precedent!

Situaţia contului la data de : 30.10.2020 Perioada de facturare: 24.09.2020 - 24.10.2020


* Sold precedent 7,98 LEI Adresa locului de Drumul BINELUI Nr. 49 Bl. 2 Sc.1 Ap.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: 49 BUCURESTI Bucuresti România
Factura curentă: 28,92 LEI 042147
Categorie consum: C1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4001752879
Cod loc consum(CLC): DGSBUSC20000459489

Pagina 1 din 4 la factura nr. 11510074911


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 3310296
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 24.11.2020 - 28.11.2020
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
TEMEI LEGAL 199.245.540 lei
Lg.nr.123/2012*, Ord.35/2013*, Ord.61/2013*, Lg.227/2015*, Ord.nr.29/2016*,
Ord.nr.219/2018*, Ord.nr.234/2019*,Ord.nr.125/2019
*cu modificările şi completările ulterioare.

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

h5k engie.ro
191117808052011510074911000036908
Factură detaliată:
Serie Consum Consum estimat
Perioada de Index Index Pcs
contor/ estimat lunar lunar
facturare vechi nou (kWh/mc)
corector (mc) (kWh)

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


24.09.2020 7.009 7.027
102222 18 10,895 196,110
-24.10.2020 (citit) (estimat)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh 196,110 0,12392 24,30 4,62 28,92
lei/kWh

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 24,30 4,62 28,92


Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ore, dacă
achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi faceţi
Unde puteţi achita factura? Economisiţi timp alegând să plătiţi factura
dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online de pe
de gaze naturale prin debit direct, virament bancar, Internet banking,
engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea va fi
bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 30.000
efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa şi
puncte de plată. Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi
numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform
site-ul engie.ro.
prevederilor contractuale, aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016
l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar (vă pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la
rugăm să indicaţi codul de client şi numărul de factură): clienţii finali, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă
BRD GSG - SMCC RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
Raiffeisen Bank RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea
BCR RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere, în
Citibank Europe RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage rezilierea contractului de
Banca Centrală Cooperatistă RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 drept, cu un preaviz de 15 zile calendaristice. De asemenea, este necesar să
CREDITCOOP operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale, atunci când se
UniCredit Bank RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de locatar),
ING Bank RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
CEC Bank RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 Revizii şi verificări: Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia
Banca Transilvania RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune
Garanti Bank RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON tehnică obligatorie, în sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează
l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank. numai cu firme autorizate ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii,
verificări şi alte recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi
l Parteneri non-bancari: Pay Point, Westaco Express, QIWI, un-doi
Centru de Plăți, Orange Money. engie.ro.
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
Când trebuie să plătiţi factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită
până Ia data scadentă înscrisă pe factură. În cazul neachitării facturilor, - prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;

Pagina 2 din 4 la factura nr. 11510074911


ENGIE Romania poate să perceapă, conform contractului, majorări pentru
fiecare zi de întârziere şi să întrerupă furnizarea gazelor naturale cu un - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com .
preaviz de 15 zile calendaristice. Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
soluţionare a plângerilor clienţilor accesaţi engie.ro/procedura-reclamatii/.
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale conform standardelor de
S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plăţii. performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare la standardul de
performanta gasiti pe engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
Incepand cu data de 12.02.2020 intra in vigoare Ord. 234/2019 prin care
a fost aprobata Procedura de schimbare furnizor de energie electrica/gaze Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
naturale de catre clientul final. respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
ANRE (www.anre.ro).
pe site-ul engie.ro.
Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE
Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde preţul
România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă personalizată
de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteţi
înmagazinarea). Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale
obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind datele de
este variabil, conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în
contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi pentru a
vigoare.
consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
Totodată, vă informam că aveţi dreptul: să apelati la ANRE la adresa: str.
Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, cod poştal 020995,
telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelati la alte proceduri
extrajudiciare de soluţionare a plângerilor (exemplu – medierea); să vă
adresati instanţei judecătoreşti competente.
Cum se calculează energia? Conversia volumelor de gaze naturale în
unităţi de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCs , unde:
E este energia gazelor naturale - kWh;
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc;
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.
ANEXA PRET LA FACTURA GDF 11510074911
PRINCIPALII PARAMETRI CONTRACTUALI

Capacitate rezervata de transport


Nr. Instalatie Adresa Categorie consum
(MWh/h)
4001752879 / 24.09.2020 Drumul BINELUI Nr.49 Bl. 2 Sc.1 Ap. 49
1. 0,004 GFC-C1-ND
- 24.10.2020 BUCURESTI Bucuresti 042147

CALCUL PRET - 24.09.2020 - 24.10.2020

Tarif de distributie 24.09.2020 - 24.10.2020 30,24 lei/MWh

Pagina 3 din 4 la factura nr. 11510074911


Dna. ANISIA GABRIELA CERNAT
Adresa: Drumul BINELUI Nr. 49 Bl. 2 SC 1 Et. 5 Ap. 49 localitatea BUCURESTI
Bucuresti România 042147
Cod client: 191117808052

Anexa detaliere facturi din sold

Situatia contului dvs. la data de 30.10.2020 este:

Data emitere
Document Detalii Data scadenta Sold
factura
11410075638 Factura 29.09.2020 29.10.2020 7,98
TOTAL 7,98

Pagina 4 din 4 la factura nr. 11510074911


INFORMARE
privind eliminarea prețurilor reglementate de ANRE pentru
furnizarea gazelor naturale la clienții casnici

Aşa cum te-am informat în perioada mai-iunie 2020, începând cu data de 1 iulie 2020 piaţa gazelor
naturale s-a liberalizat şi, astfel, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici, categorie în
care te regăseşti, nu mai sunt stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE)*.

Ce înseamnă acest lucru pentru tine?


l Ai dreptul să închei un contract nou în piaţă liberă, aferent furnizării gazelor naturale în regim
concurențial. Acesta poate fi semnat cu noi, furnizorul tău actual sau cu orice alt furnizor de gaze
naturale, prin acceptarea unei oferte selectate de tine sau printr-un proces de licitaţie/achiziţie
publică. Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, fără costuri suplimentare
și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul pe care îl alegi.
l Dacă doreşti să compari ofertele disponibile în piaţă liberă poţi accesa aplicația Comparator
oferte-tip de furnizare a gazelor naturale disponibilă online pe anre.ro, la adresa:
http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn sau poţi descărca
aplicaţia ANRE pe dispozitivul tău mobil.
l În acest moment îţi furnizăm gaze naturale la preţul ofertei noastre tip comunicate anterior, ENGIE
Gas Start, în baza contractului reglementat**. Poţi încheia un contract pentru această ofertă dacă
ne trimiţi decizia ta. Este important de reţinut că trebuie să închei un contract în piaţă liberă până la
data de 30 iunie 2021.
l Pe parcursul schimbării contractului tău din piaţă reglementată într-un contract în piaţă liberă,
gazele naturale vor fi furnizate în continuare şi nu vor fi oprite niciun moment. Trebuie doar să te
asiguri că eşti cu plata facturilor la zi şi că instalaţia ta funcţionează în parametrii optimi.

Aşadar, poţi alege orice ofertă de furnizare gaze naturale consideri că este potrivită nevoilor tale. Fie că îţi
doreşti doar furnizare de gaze naturale, fie că vrei şi alte servicii sau echipamente incluse, noi îţi
recomandăm să închei contractul tău online şi să rezolvi totul rapid, direct de la tine de acasă.
Intră pe engie.ro pentru a vedea toate ofertele nostre ce pot fi contractate sigur şi în doar câţiva paşi
online.
Suntem alături de tine pe parcursul acestei schimbări, iar dacă ai întrebări poţi accesa oricând pagina
engie.ro/liberalizare-gaz/ şi ne poţi contacta prin formularul de contact de pe engie.ro/contact/ sau la
numărul 021.9366, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 -19:00.

Echipa ENGIE Data 30.10.2020

Informarea se adresează tuturor clienţilor casnici din portofoliul ENGIE Romania care la data transmiterii nu şi-au
exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract de furnizare gaze naturale în piaţă liberă.
______________________________

*Încetarea aplicabilității prețurilor finale reglementate de către ANRE începând cu data de 1 iulie 2020 este realizată
conform prevederilor legale în vigoare, mai precis art. 179 alin. (2) lit. b din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și
a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
C2-Intern

**Conform Ordinului nr. 27/2020, începând cu data 1 iulie 2020 au fost eliminate preţurile reglementate de ANRE
pentru furnizarea gazelor naturale către clienții casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat
pentru furnizarea gazelor naturale în piaţa liberă.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
Õqlvn—‚vžÖ ՊtƒÃxvÖ
05001002432210 3008238712

ENGIE Gas Start


Oferta-tip de furnizare gaze naturale adresată clienților casnici din portofoliul ENGIE Romania S.A.,
conectați la sistemul de distribuție, care în prezent au încheiat contract reglementat cu aceasta
Bună,

Începând cu data de 1 iulie 2020 preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici nu mai sunt stabilite de către
ANRE. De aceea, trebuie să închei un contract* în piaţa liberă pentru locul de consum menţionat mai jos.

Nume client: Dna. ANISIA GABRIELA ENGIE Gas Start


CERNAT
Cod client: 191117808052 Preţ** Valabilitate Valabilitate
Loc consum: Drumul BINELUI Nr. 49 Bl. 2 (lei/MWh fără TVA) preț ofertă tip
Sc.1 Ap. 49 BUCURESTI Bucuresti România
042147 123,92 12 luni 01.10.2020 – 31.12.2020

*Noul contract va intra în vigoare de la momentul acceptării ofertei şi poate fi consultat pe engie.ro/liberalizare-gaz/. Ca şi în cazul contractului reglementat, preţul din contract se va actualiza în
mod automat în urma modificărilor care vor fi aduse tarifelor reglementate de distribuție, transport şi înmagazinare de către ANRE, conform prevederilor legale în vigoare. Acestea se regăsesc
actualizate pe engie.ro/tarife-reglementate/ .
**Preţul final, exprimat în lei/kWh este de 0,12392 și include toate serviciile reglementate menționate mai sus, fiind compus din: 0,09368 (preț gaz natural cu servicii de transport și
înmagazinare incluse) și 0,03024 (tarif reglementat de distribuție aferent categoriei de consum). Preţurile afișate nu conțin TVA, valoarea TVA fiind de 19%.

Pentru contractarea ofertei ENGIE Gas Start paşii sunt următorii.


Accesează engie.ro/liberalizare-gaz/oferta/ şi asigură-te că ai rezolvat sigur, simplu şi cu succes.

1. Te autentifici folosind codul de client de mai sus şi CNP sau CUI.


2. Alegi oferta.
3. Finalizezi procesul şi primeşti contractul pe e-mail sau la adresa ta de corespondenţă.

Apoi, te poţi bucura de beneficiile tale online:

Factura prin e-mail Plată online 24/7 acces la contul online

Totuşi, dacă online-ul nu e varianta potrivită pentru tine, poţi accepta oferta şi prin metodele descrise mai jos. Îţi recomandăm
însă să accesezi mai întâi pagina engie.ro/liberalizare-gaz/oferta/ ca să te convingi cât de simplu şi rapid este.

Transmiţi oferta completată prin poştă/curier la cel mai sau Vii cu oferta completată în cel mai apropiat
apropiat centru de relaţii clienţi ENGIE. centru de relaţii clienţi ENGIE.
În funcţie de opţiunea aleasă, vei primi contractul imediat sau în 15 zile de la procesarea ofertei.
1. Completeză datele tale de contact cu majuscule respectând regula: câte un caracter în fiecare căsuţă.

E-mail:

Telefon: 0 7

2. Bifează dacă vrei să primeşti în continuare cele mai noi oferte create special pentru tine, 3. Semnează aici oferta:
dar şi noutăţi din piaţa de energie. Te rugăm să actualizezi opţiunea ta privind prelucrarea
datelor în scop de marketing (transmiterea de oferte sau informaţii) prin: utilizarea sistemelor
automate de apelare ce nu necesită intervenția operatorului uman, e-mail sau orice altă
metodă care folosește serviciile de comunicații electronice.

DA c NU c
C2-Intern

Fără semnătură oferta nu va fi procesată.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
Õqlvn—‚vžÖ ՊtƒÃxvÖ
05001002432210 3008238712

Te invităm pe site-ul engie.ro pentru mai multe oferte potrivite nevoilor tale.
ENGIE Thermo Smart ENGIE Celsius Plus ENGIE One
gaz + înlocuire centrală termică + gaz + verificare/revizie gaz + electricitate
termostat inteligent + monitorizare instalaţie gaz + verificare periodică + servicii tehnice
proactivă + servicii tehnice centrală termică
Ofertele prezentate în chenarul de mai sus sunt destinate exclusiv clienților persoane fizice.

Este simplu şi rapid să schimbi numele titularului contractului de energie!


Urmează paşii de mai jos:

1. Intri online pe engie.ro.


2. Alegi fluxul de contractare şi urmezi paşii.
3. La final, ne transmiţi indexul alături de seria contorului şi încarci documentele în funcţie de caz:
l persoană fizică: act de identitate, act de proprietate/folosinţă spaţiu. Suplimentar, dacă spaţiul e deţinut de
mai mulţi proprietari mai ai nevoie de acordul lor şi de copiile actelor de identitate. De asemenea, dacă nu
eşti tu proprietar, ai nevoie să încarci acordul scris al acestuia şi actul lui de identitate.
l persoană juridică: act de identitate reprezentant legal, copie CUI, act de proprietate/folosinţă spaţiu,
declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că locul de consum este destinat consumului casnic şi
alte documente justificatoare, dacă este cazul.
l asociaţie de proprietari: copie CIF, act de identitate reprezentant legal, copie Hotărâre Judecătorească de
înfiinţare a asociaţiei de proprietari.

Condiţii generale ale ofertei ENGIE Gas Start

Durată contract, condiţii de Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.
reînnoire / prelungire şi de Contractul încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare, prin
încetare a prestării denunţare unilaterală în termen de 30 de zile de la data notificării, reziliere sau de
serviciilor şi a contractului drept. În cazul schimbării furnizorului se va avea în vedere termenul legal prevăzut
în Procedura de schimbare furnizor.
Modalităţi de transmitere Oferta cuprinde serviciul de transmitere a facturii în format electronic pe adresa de
factură e-mail a clientului sau în format fizic la adresa de corespondenţă, conform opţiunii
alese.
Termen de plată factură 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Modalităţi şi condiţii de Simplu şi rapid, direct din contul online ENGIE, Internet banking, bancomate,
plată factură automate de plată sau numerar la unul din cele peste 35.000 de puncte de plată ale
partenerilor bancari şi non-bancari ai ENGIE Romania.
În funcţie de riscurile identificate, ENGIE Romania poate solicita clientului, înainte de
Garanţii solicitate
semnarea contractului ori pe durata executării acestuia, o garanţie (mijloc legal de
garantare) a plăţii consumului de gaze naturale. Tipul şi cuantumul garanţiei vor fi
stabilite ulterior de părţile contractante.

Prin semnarea ofertei nu va mai fi necesară semnarea unei cereri de contractare.

Listă de abrevieri
ANRE = Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
CNP = Cod Numeric Personal
CUI = Cod Unic de Înregistrare
CIF = Cod de Identificare Fiscală

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro