Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect - Schiţa PS - 01–01/21 - V1

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,


obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto
subterană şi pasaj suprateran)

Adresa:
mun. Chişinău
sect. Centru
bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 2 şi nr. 4

Nr. cadastral al terenurilor:


0100207.225
0100207.226

Beneficiar:
"MOLDOVA - TUR" S.C.

"VIGRO PROIECT" S.R.L.


Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
Chişinău 2021
GSPublisherVersion 0.0.100.100
N S Plan general Sc. 1:500 N Plan încadrare în teritoriu Sc. 1:2000

80
6.
Acess parcare subterana P

N
P+22

00

2. P L
00 0
25
.0
42

0
As L
P

9.

a a
fle fle
pr
0

iu iu
00

C r. C
6.

st
L
8

9P

da
As

ra
00
Dl rezerv.

St
As

00
.0
12

.0
24
Acess parcare subterana 9
Terenul nr.2;

t.
189-43

cn
Nr cadastral al terenului 0100207.225

ce
00
As

.0
12
9. 3 Terenul nr.1;
25 Nr cadastral al terenului 0100207.226
m

00
P az
00
0
ag
Dl
ga PN Legenda plan general

.0
L

in
.0
As
32 5P

12
6. ra
48

00
je nr.
0 Denumiri obiecte Note

-9
crt.

G
SD
t
da

1 Obiectivul proiectat_A Proiect


P+25
en

00
sp

2
su

Obiectivul proiectat_B Proiect

.0
24

12
M
L

N
3
3P

.0 Acess parcare subterana Obiectivul proiectat_C Proiect


A 00 4
16 Clădire P+8E Existent
L 5 Clădire PL Existent

P
P PN 6 Clădire P+5E Existent

PT-400
L PCT nr.2012
7 vana 7 Clădire P+2E Existent
at

14
nd

8 Clădire P+8E Existent


e

.5
sp

ce
00
su

00 9 Clădire P+8E Existent


.0

8
38

ca
n.
viz 10 Monument Existent
ita
bi
l 11 Havuz Proiect

PD-7
30
14

0
0 gazon

25
0
x
30 .0
1 00

5.
00
Dl

0
Suprafaţa pavata acces pietonal

00
vana Proiect

6.
m
m 12 Suprafaţa pavata acces auto Proiect
.0
0

Acess parcare subterana


00

00 Suprafaţa pavata acces pietonal Proiect

00
8.

l
Cp

.0
Cp

Gazon natural Proiect

12
l

N
1.

6P L
48 Arbori de foioase
ce

Proiect
Cp
00

Iluminarea exterioara
.0

Proiect
14

00
A

1
N
Bancă Proiect

.0
12
Bu A Acess parcare subterana 30
gazon
Hotarul terenului
le .0
va
rd 11 A 00
ul
6
Cpl

Ste
fa P+23 Indicatori plan general
n 50

t
n
ce nr.

L
ra
.5

2P
00
lM Indicatori de baza Valori

u
00

ta
2
.0

ar Dl
crt.
01

s
30

e
2

re
11
T-

Terenul nr.1;
si 1 Aria sectorului_1, ha 0,7281 ha
PC

Nr cadastral al terenului
Sf vana .7 0100207.226
ân su 50 2 Aria sectorului_2, ha
Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului
0,4528 ha
t sp
e nd
0100207.225

at 3 Aria consrtuita, m.p. 2400,0 m.p.


4 P.O.T. 20 %

00
2

.0
ce

5 C.U.T.
25

12
gazon
9.

14
t
.0 en
da
00

00
sp
.0

su
16

00
.0
30
0
70
5.
0
80

4 5
E(Y) = 12500

Dl
5.

bazin
0
25

N
54
9.

N(X) = 24550
.0
00
189 - Benificiar:
43 "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
00
.0

Dl
16

Dl PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


vana social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
a
fle

Dl PN
iu

As 10/1
AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe
C
da

Plan amenajarea teritoriul;


Arhitect Mărgărint N. Legenda plan amenajarea teritoriul
PS 1
ra

E(Y) = 234050
St

11
20 .5 "VIGRO PROIECT" SRL
7 Liceţna seria A MMII
10 Bulevardul C. Negruzzi Scara 1:500
nr. 055487
N(X) = 208550 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 1
PS 2

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 2
PS 3

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 3
PS 4

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 4
PS 5

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 5
PS 6

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 6
PS 7

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 7
PS 8

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 8
PS 9

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 9
PS 10

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 10
PS 11

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 10
PS 11

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 10
PS 12

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 10
PS 13

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 10
PS 14

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
N
I
J
L

F
T

B
E
K
P
S
V

C
D
H
N
R
U

A
G
Q

GSPublisherVersion 0.0.100.100
120.000

GSPublisherVersion 0.0.100.100
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
P+22

P+25
1
6.000

2
6.000

3
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000

4
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
7 7
1 1 1
13 13
18 18 18
6 6
2 2 2
288 m2

14 14
17 17 17
5 5
3 3 3
15 15
16 16 16
4 4
4 4 4
16 16
15 15 15
3 3
5 5 5
17 17
14 14 14
2 2
6 6 6
18 18
13 13 13
1 1
7 7 7
12 8 8 12 8 12
11 9 9 11 9 11
10 10 10

6.000

5
2
2

10 10 10
11 9 9 11 9 11
12 8 8 12 8 12
7 7 7
1
13 13 13
18
6 6 6
2

576 m2
570 m2
14 14 14
17
5 5 5
3
15 15 15
16
4 4 4
4
16 16 16
15
3 3 3
5
17 17 17
14
2 2 2
6
18 18 18
13
1 1 1
7
8 12

9 11
10

6.000

6
10
9 11
8 12
7 13
6
273 m2

14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000

7
6.000

8
6.000

9
2.500

10
14.000
118.500

11
6.000

12
6.000

13
1
2 18

3 17

4 16

5 15

6 14

7 13

8 12

9 11
10

6.000

14
10
9 11
8 12
7 13
6
360 m2

14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000
Plan parter Sc. 1:500

15
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000

16
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
13 7 7 13
14 6 6 14
15 5 5 15
16 4 4 16
17 3 3 17
18 2 2 18
1 1
6.000
539 m2

17
6.000

18
6.000

19
6.000

20
1

P+23

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1


PS - 21 - 08/19
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială,
Beneficiar: "MOLDOVA hotel,
- TUR" parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
S.C.
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226
Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii, Planşe
AŞP
AŞP Grozavu V.
Grozavu V. obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Faza Planşa
Arhitect Vintilova
Arhitect MărgărintN.N. cu parcare
Plan parter auto subterană si pasaj suprateran, din contul
sc. 1;500
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS
PS 15
8
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT"
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria
Liceţna A MMII
seria A
Plan parter cota 0.000 Sc. 1:500
nr. 055487
nr. 055487
din
din 29
29 iunie 2017
iunie 2017
N
I
J
L

F
T

B
E
K
P
S
V

C
D
H
N
R
U

A
G
Q

GSPublisherVersion 0.0.100.100
120.000

GSPublisherVersion 0.0.100.100
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
P+22

P+25
1
6.000

2
6.000

3
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000

4
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
7 7
1 1 1
13 13
18 18 18
6 6
2 2 2
288 m2

14 14
17 17 17
5 5
3 3 3
15 15
16 16 16
4 4
4 4 4
16 16
15 15 15
3 3
5 5 5
17 17
14 14 14
2 2
6 6 6
18 18
13 13 13
1 1
7 7 7
12 8 8 12 8 12
11 9 9 11 9 11
10 10 10

6.000

5
2
2

10 10 10
11 9 9 11 9 11
12 8 8 12 8 12
7 7 7
1
13 13 13
18
6 6 6
2

251 m2
14 14 14
17
5 5 5
3
15 15 15
16
8,092 m2

4 4 4
4
16 16 16
15
3 3 3
5
17 17 17
14
2 2 2
6
18 18 18
13
1 1 1
7
8 12

9 11
10

6.000

6
10
9 11
8 12
7 13
6 14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000

7
6.000

8
6.000

9
2.500

10
14.000
118.500

11
6.000

12
6.000

13
1
2 18

3 17

4 16

5 15

6 14

7 13

8 12

9 11
10

6.000

14
10
9 11
8 12
7 13
6 14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000
Plan etaj 1 Sc. 1:500

15
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10
89 m2

6.000

16
97 m2

10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
13 7 7 13
14 6 6 14
15 5 5 15
16 4 4 16
17 3 3 17
18 2 2 18
1 1
6.000

17
6.000

18
6.000

19
6.000

20
1

P+23

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1


PS - 21 - 08/19
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială,
Beneficiar: "MOLDOVA hotel,
- TUR" parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
S.C.
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226
Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii, Planşe
AŞP Grozavu V. obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Faza Planşa
N.
Vintilova N.
Arhitect Mărgărint cu parcare
Plan auto
etaj 1 sc. subterană si pasaj suprateran, din contul
1:500
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS
PS 16
9
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Plan etaj 1 Sc. 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
N
I
J
L

F
T

B
E
K
P
S
V

C
D
H
N
R
U

A
G
Q

GSPublisherVersion 0.0.100.100
120.000

GSPublisherVersion 0.0.100.100
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
P+22

P+25
1
6.000

2
6.000

3
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000

4
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
7 7
1 1 1
13 13
18 18 18
6 6
2 2 2
288 m2

14 14
17 17 17
5 5
3 3 3
15 15
16 16 16
4 4
4 4 4
16 16
15 15 15
3 3
5 5 5
17 17
14 14 14
2 2
6 6 6
18 18
13 13 13
1 1
7 7 7
12 8 8 12 8 12
11 9 9 11 9 11
10 10 10

6.000

5
2
2

10 10 10
11 9 9 11 9 11
12 8 8 12 8 12
7 7 7
1
13 13 13
18
6 6 6
2

288 m2
14 14 14
17
5 5 5
3
15 15 15
16
4 4 4
4
16 16 16
15
3 3 3
5
17 17 17
14
2 2 2
6
18 18 18
13
1 1 1
7
8 12

9 11
10

6.000

6
10
9 11
8 12
7 13
6 14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000

7
1,410 m2

6.000

8
1,446 m2

6.000

9
2.500

10
14.000
118.500

11
6.000

12
6.000
Plan etaj 3 Sc. 1:500

13
1
2 18

3 17

4 16

5 15

6 14

7 13

8 12

9 11
10

6.000

14
10
9 11
8 12
7 13
6 14
5 15
4 16
3 17
2 18
1

6.000

15
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000
97 m2
89 m2

16
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
13 7 7 13
14 6 6 14
15 5 5 15
16 4 4 16
17 3 3 17
18 2 2 18
1 1
6.000

17
1,572 m2

6.000

18
6.000

19
6.000

20
1

P+23

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1


PS - 21 - 08/19
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială,
Beneficiar: "MOLDOVA hotel,
- TUR" parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
S.C.
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226
Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii, Planşe
AŞP Grozavu V. obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Faza Planşa
Arhitect Mărgărint N.
Vintilova N. cu parcare
Plan auto
etaj 3 sc. subterană si pasaj suprateran, din contul
1:500
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS
PS 17
10
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Plan etaj 3 Sc. 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
N
I
J
L

F
T

B
E
K
P
S
V

C
D
H
N
R
U

A
G
Q

GSPublisherVersion 0.0.100.100
120.000

GSPublisherVersion 0.0.100.100
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

1
6.000

2
6.000

3
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000

4
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
7 7
1 1
13 13
18 18
6 6
2 2
288 m2

14 14
17 17
5 5
3 3
15 15
16 16
4 4
4 4
16 16
15 15
3 3
5 5
17 17
14 14
2 2
6 6
18 18
13 13
1 1
7 7
8 12 8 12

9 11 9 11
10 10

6.000

5
2

10 10
9 11 9 11
8 12 8 12
7 13 7 13
6 6

288 m2
14 14
5 15 5 15
4 16 4 16
3 17 3 17
2 18 2 18
1 1

6.000

6
6.000

7
1,410 m2

6.000

8
1,446 m2

6.000

9
2.500

10
14.000
118.500

11
6.000

12
Plan etaj tip Sc. 1:500

6.000

13
6.000

14
6.000

15
1 1
18 2 2 18
17 3 3 17
16 4 4 16
15 5 5 15
14 6 6 14
13 7 7 13
12 8 8 12
11 9 9 11
10 10

6.000
97 m2
89 m2

16
10 10
11 9 9 11
12 8 8 12
13 7 7 13
14 6 6 14
15 5 5 15
16 4 4 16
17 3 3 17
18 2 2 18
1 1
6.000

17
1,572 m2

6.000

18
6.000

19
6.000

20
1

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1


PS - 21 - 08/19
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială,
Beneficiar: "MOLDOVA hotel,
- TUR" parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
S.C.
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226
Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii, Planşe
AŞP Grozavu V. obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Faza Planşa
N.
Vintilova N.
Arhitect Mărgărint cu parcare
Plan sc. subterană
etaj tipauto 1:500 si pasaj suprateran, din contul
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS
PS 18
11
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Plan etaj tip Sc. 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
Planşe

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
Sectiune 1-1 Sc. 1:500

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire

din 29 iunie 2017


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),

nr. 055487
Planşa
19
87.600

din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
84.300 84.300

Faza
81.000 81.000

PS
PS - 01–01/21 - V1
77.700 77.700

74.400 74.400

71.100 71.100

67.800 67.800

64.500 64.500

61.200 61.200

57.900 57.900

Sectiune 1-1 sc. 1:500


54.600 54.600

51.300 51.300

48.000 48.000

44.700 44.700

41.400 41.400

38.100 38.100

34.800 34.800

31.500 31.500

28.200 28.200

Arhitect Mărgărint N.
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A.

Grozavu V.
24.900 24.900

21.600 21.600

18.300 18.300

15.000 15.000

AŞP
10.500 10.500

6.000 6.000

0.000 0.000

-3.000 -3.000

-6.000 -6.000

Terenul nr.1; 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.500 14.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Nr cadastral al terenului 0100207.226 Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului 0100207.225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PS - 21 - 08/19

Beneficiar: "MOLDOVA - TUR" S.C.


Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226

AŞP Grozavu V. Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii,


obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Faza Planşa Planşe
Arhitect Vintilova N. cu parcare auto subterană si pasaj suprateran, din contul
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS 12
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Sectiune 1-1 Sc. 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Sectiune 2-2 Sc. 1:500

87.600

84.300 84.300

81.000 81.000

77.700 77.700

74.400 74.400

71.100 71.100

67.800 67.800

64.500 64.500

61.200 61.200

57.900 57.900

54.600 54.600

51.300 51.300

48.000 48.000

44.700 44.700

41.400 41.400

38.100 38.100

34.800 34.800

31.500 31.500

28.200 28.200

24.900 24.900

21.600 21.600

18.300 18.300

15.000 15.000

10.500 10.500

6.000 6.000

0.000 0.000

-3.000 -3.000

-6.000 -6.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V

Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V1


PS - 21 - 08/19
PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire
social-culturală, comercială,
Beneficiar: "MOLDOVA hotel,
- TUR" parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
S.C.
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
Nr. cadastral al terenurilor: 0100207.225; 0100207.226

AŞP Grozavu V. Proiectarea unui coplex multifunctional (locuinte, oficii,


Faza Planşa Planşe
obiective de menire social - culturală, comercială si hotel)
Mărgărint N.
Arhitect Vintilova N. Sectiune
cu parcare2-2auto
sc 1:500
subterană si pasaj suprateran, din contul
demolării imobililor proprietate privată, din bd. Ştefan cel PS
PS 20
13
Mare şi Sfânt, nr.2 şi nr.4, sect. Centru, mun. Chişinău
"VIGRO PROIECT" SRL
Liceţna seria A MMII
Sectiune 2-2 Sc. 1:500
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
GSPublisherVersion 0.0.100.100