Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

Proiect
Echipamenteelectrice II

Coordonator: Student:
Conf. Dr. Ing. LizetaPopescu
EM 331/2

2016

1
Temă de proiect
Echipamente Electrice II, 2016

Să se dimensioneze o schemă electrică de comandă, pornire, inversare de


sens, protecţie şi semnalizare, a unui motor electric asincron de uz general, cu
rotorul în scurtcircuit, de putere 30kW (±5%)şi numărul de poli 4
Schema electricăva realiza o pornire stea-triunghi cu inversare de sens şi
limitare a curentuluide pornireşi cel puţin 4 semnalizări. Comanda se va face cu
contactoare de c.a., comandate în c.c., iar protecţiile vor fi cel puţin la
suprasarcină, supracurenţi şi scurtcircuit.
Schema de comandă va fi alimentată în c.c. prin transformator de separare şi
punte redresoare.
Se vor parcurge etapele:
a. Alegerea şi prezentarea unei acţionări cu motorul impus, bilanţul energetic şi
estimarea randamentului total;
b. Prezentarea caracteristicilor tehnice ale motorului (3 producători);
c. Desenarea Schemei Electrice Desfăşurate şi explicarea funcţionării ei;
d. Alegerea echipamentelor de forţă (contactoare, siguranţe fuzibile, relee
maximale de curent, relee termice sau relee electronice, disjunctoare şi cabluri de
alimentare);
e. Alegerea echipamentelor de comandă şi semnalizare (transformatorul de
separare, puntea redresoare, siguranţele fuzibile, protecţii electronice, rezistenţele
economizatoare, releul de temporizare, butoane, lămpi de semnalizare şi
conductoare de alimentare).
f. Calcularea şi reprezentarea caracteristicii de protecţie temporală şi explicarea
ei.
Pentru fiecare echipament ales se va preciza metoda (relaţia) de alegere, vor fi
alese 3 variante constructive, de la 3 producători diferiţi, şi se vor prezenta
caracteristicile lor tehnice.

Termen de predare a proiectului în format electronic şi listat 26.05.2016.


Consultaţii pe lizeta.popescu@ulbsibiu.ro

2
1. Descrierea aplicaţiei
Am ales să folosesc motorul trifazat asincron de uz general, cu rotorul în
scurtcircuit, de putere 30 kW pentru acţionarea unei macarale portal din industria
metalurgică.

Figură 1 Schema bloc

2. Bilanţul energetic şi randamentul

ηto=ηmot r⋅ηcupla⋅ηalignl¿reductor¿¿;¿ηmot r=0.92¿ηcupla=0.98¿


ηreductor =0. 94
ηtot =0 .92⋅0. 98⋅0 .94=0. 84
P1=puterea absorbită de la reţea de către motor;
P2 = puterea utila
P2 =ηcupla⋅Pmotor =0 .98⋅30=29 . 4 [kW]
3. Alegerea motorului

 Grad de protecţie: IP 55;


 Forma de montaj: IMB3;
 Clasa de izolaţie: F;
 P=30 kW
 Nr poli=4
 Pornire stea – triunghi
 Acces la 6 borne statorice
 Porneste in gol sau cu sarcina redusa
 Turatia de sincronism n=1500 rpm

Tip Motor Putere Turatia Curent Curent η Ip/In Mp/Mn Masa Mm/Mn cos
[kW] [rot/min] absorbit absorbit [%] [kg]
(400 V) (230 V)
ASU 225S-4 30 1465 54.5 A 94.4 A 92 6.5 2.0 260 2.6 0.87
VM 225 B3 30 1481 55.2 A 95.6 A 93 6 2.8 250 3.0 0.85
Y2225S-4 30 1472 55 A 94.8 A 92.5 7.5 2.2 205 2.2 0.87

3
3.2 Cote de gabarit

4
4. Desenarea schemei electrice desfasurate:
4.1. Schema electrica
4.2. Explicarea schemei

4.2.1. Elementele schemei:


F1,F2,F3,F6,F7,F8,F9,F10 – sigurante fuzbile;
F4 – releu termic;
F5 – disjunctor;
K1,K2,K3,K4 – contactoare electromagnetice ;
K5T – releu de temporizare;
S1F – buton de avarie;
S2,S3,S4 – butoane de actionare;
M – motor asincron cu rotor in scurcircut ;
H1,H2,H3,H4– lampi de semnalizare;
D1 – punte redresoare;
C1 – condensator de filtraj;
T1 – transformator de separare;
R1,R2,R3,R4 – rezistente economizatoare;
C1– condensator de filtraj.

4.2.2. Partea de forta:


Se alimentaza cu tensiune motorul cu pornirea in stea la inchiderea contactoarelor
K1, K4 ; pentru trecerea din stea in triunghi a alimentarii motorului se va deschide
contactorul K4 si se va inchide contactorul K3; pentru inversarea sensului de mers
al motorului se va actiona contactoarele K2,K4 ; pentru a trece din stea in triunghi
a alimentarii se va deschide contactorul K4 si se va inchide contactorul K3.

4.2.3. Partea de comanda:


Prin actionarea butonului S3(2,4) se va alimenta bobina contactorului K1si se va
automentine contactele K1 (2,4;6,8),iar contactul K1(1,3) se va deschide asfel va
intra in circuit si rezistenta economizatoare R1, la inchiderea contactului K1(6,8)se
va alimenta bobina contactorului K4 si temporizatorul K5T, contactul K4(1,3) se
va deschide asfel va intra in circuit si rezistenta economizatoare R2, dupa
terminarea temporizarii se va actiona contactul K5T(2,4) care va alimenta bobina
contactorului K3 si se va automentine contactul K3(2,4), iar contactele K3(1,3;5,7)
se vor deschide, deschizanduse contactul K(5,7) rezistenta economizatoare R4 va
intra in circuit . Pentru a schimba sensul de rotire a masinii se va actiona butonul
S4(4,6) care va opri alimentarea contactoarelor K1, K3 si va alimenta bobina
contactorului K2 si se va automentine contactele K2(2,4;6,8) si deschiderea
contactului K2(1,3) intrand in circuit rezistenta economizatoare, prin actionarea
contactului K2(6,8) se va alimenta bobina contactorului K4si temporizatorul
K5T,dupa terminarea temporizarii se actioneaza contactul K5T(2,4) care va
alimenta bobina contactorului K3 si se va automentine contactul K3(2,4), iar
contactele K3(1,2;5,7)se vor deschide.
Pentru oprirea macaralei in regim normal se va actiona butonul S2,iar pentru
oprirea in caz de avarie se va actiona butonul de tip ciuperca S1F
5. Alegerea echipamentelor de forţă

5.1. Contactoare
Felul sarcinii : AC4
I n ≥1 .05⋅I n 400 V =1 . 05⋅55=57 ,75 [ A]

I n ≥57 , 75 A
Tensiunea de comanda : Uc = 48 [V] cc

Tip contactor In Uc Regim UN PN Pcomanda[W] Uizolatie Temperatura Puterea


[A] [V] [V] [kW] [V] de lucru [°C] de
atragere
Siemens 60 48 AC4 400 30 10 660 (-25 ; 50) 45.6
Schneider 60 48 AC4 400 30 7.5 700 (-5 ; 40) 38
Chint 60 48 AC4 400 30 8 660 (-25 ; 55) 40

Tip contactor Configurare pini Terminal Montare Nr. Anduranta Mas Contacte Fixare
e Poli mecanica a auxiliare
[kg]
Siemens 3 Cleme cu DIN 3- 107cicluri 0.30 NO+NC Placa
principale+auxiliar surub pola sau
e r sina
1 NO
1 NC
( NO x 3 )
Schneider NO x 3 Cleme cu DIN 3- 107cicluri 0.22 NO Sina
surubsi Sau pe pola sau pe
saiba placa cu r placa
profilata 4
suruburi
Chint NO x 3 Cleme cu DIN 3- 107cicluri 0.33 NO sina
surub pola
r

5.2. Temporizator

Releu industrial de temporizare Schneider Zelio Time


Gama de intarziere: 0,3…30 [s]
Tensiunea nominala de alimentare: 24…240 [V] c.a.(50/60[Hz])/c.c.
Cuplu de strangere: 0,6…1.1 [Nm]
Setarea preciziei temporizarii: <+/- 20%
Precizia de repetare: <1%
Resetare timp: >= 100 ms după perioada de întârziere
Curent la suprasarcină:15 [A] pentru 10 [ms]
Caderea de tensiune : 3[V] inchis contacte 0,7 [A]
Curent de scapari: 6 [mA] contact deschis contacte
Puterea disipata: <=2,5 [W]
PKxT=1,5[W]
Durabilitate electrica: 100000000 cicli
Latime: 22,5 [mm]
Inaltime: 78 [mm]
Adancime: 80 [mm]
Greutate: 0,11 [kg]
Temperatura ambianta pentru utilizare: -20...60 [°C]
Rezistenta la vibratii: 0,35 [mm] (f=10…55 [Hz])
Grad de protectie:
Borne: IP20
Carcasa: IP50
[3]
5.3. Relee termobimetalice

I =I n ∆=60 [ A ];
I S ≥ I n ∆ =¿ I S ≥ 60[ A];

firma Tracon EATON Schneider


510
Tensiunea
nominala de tinere 6 6 6
la impuls [kV]
Tensiunea nominal 690 690 690
de izolare [V]
Tensiunea
nominala de lucru 690 690 690
[kV]
Domeniu curent de 50...80 40…80 20...100
reglaj releu [A]
Categoria de
supratensiune / III/3 III/3 III/3
grad de poluare
Separare sigurã,
între contactele 440 440 440
auxiliare si
contactele
principale [V]
Frecventa
nominala de lucru 0…400 25…450 0…400
[Hz]
Eroare de
compensare cu ≤0,3 ≤0,25 ≤0,25
temperatura > 40 °C
[%/K]
Pierderi prin efect
Joule (3contacte) 15 16 15,5
Valoare superioarã
din domeniul de
reglaj [W]
Protectie la
scurtcircuit valoare 100 100 100
max. sigurantã
fuzibilã [A]
Inaltime [mm] 58 40 50
Adancime [mm] 65 58 70
Latime [mm] 60 65 75
Moment de 1,4 1,8 1,7
strângere [Nm]
Surub de conectare M4 M5 M4
borne
Grad protectie IP20 IP20 IP20
Masa [kg] 0,120 0,15 0,124
[2],[3],[14]

5.4. Disjunctoare
1,1∗1
∗2∗I P
√ 3 1,1∗1
X1= =¿ X 1= ∗2∗7,5=9,54
In √3
X 2 ≥ 2∗X 1 =¿ 2∗9,54=19,1
I declansare=X 1∗I ∆=¿ I declansare=9,54∗60=572[ A ]

Figură 1 Caracteristica de protectie


Tip UN IN Idecl PN Numar Capacitare Anduranta Temperatura
disjunctor [V] [A] [A] [kW] poli de rupere electrica mediului
[kA] Cicluri ambiant[oC]
SCHNEIDE 400 80 500 37 4 40 105 - 20 ¿ 60
R
EATON 400 80 500 37 4 36 105 - 20 ¿ 55
Siemens 400 80 500 37 4 40 105 - 25 ¿ 55

Tip disjunctor Gabarit Clasa de Masa Mod de Curba de Anduranta


protectie prindere declansare mecanica
SCHNEIDER S 10 0.55 Pe sina TM-D 104
EATON S 10 0.55 Pe sina TM-D 104
Siemens S 10 0.45 Pe sina TM-D 104

[2],[3],[13]
5.5. Siguranța fuzibila

I nF= X 2∗I ∆=¿ I nF =19.1∗60=1146 [ A]


Tip UN IN Capacita Tip Masa Putere Temperatur Anduranta
siguranta [V] [A] te de [kg] disipata a de lucru
rupere [W] [°C]
[kA]
400 1000 120 MPR 0.3 50 (-40 ; 60) >8000
Cooper gL/Gg
BUSSMAN NH4

ETI 400 1000 120 MPR 0.5 45 (-50 ; 50) >8000


gL/Gg
NH4
400 1000 120 MPR 0.6 45 (-40 ; 70) 9000
MERSEN gL/Gg
NH4

Tip Caracteristica Soclu Anduranta Dimensiuni Versiune


siguranta de declansare
Cooper B,C E27 20000 10x38 Fuzibil
BUSSMAN

ETI B,C E27 10000 10x35 Fuzibil


MERSEN B,C E27 9500 9.3x38 Fuzibil

[1],[5],[15
]
5.6. Soclu MPR

Cod Curent Materia Tensiune Grupa Tip Siguranta Echivalent


nominal [A] l punte izolatie asociata soclu
montaj [V]
1P-NH3 630 Metal 690 NH3 1P NH3 SIST 601

5.7. Alegerea cablurilor de forta

Tip UN IN Sectiune Diametru Izolati Rezistent Grosi Material Temperat Caracteri


Cabluri [V] [A] conducto exterior e a mea ura de stica de
r [mm2] [mm] Electrica izolati lucru protectie
la 20° ei [°C]
Atu 400 68 4 16 PVC 1.86 1 Cupru (-33; CYY
Tech 70)
NetVolt 400 68 4 15.6 PVC 1.80 1 Cupru (-30; CYY
uni sau 65)
multifilar
Energop 400 68 4 16 PVC 1.86 1 Cupru (-25 ; CYY
last multifilar 60)
rasucit

5.8. Alegerea cablurilor pentru partea de comanda

Caracteristici tehnice TASKER LAPP KABEL HELUKABEL


Tensiunea 49 50 49
nominala[V]
Curent nominal[A] 4 4,5 4,2
Nr conductori in 1x0,75 1x0,75 1x0,85
sectiunea nominala[
mm2 ]
Izolatie PVC PVC PVC
Sarcina admisibila- 30C...35A 30C....40A 30C.....37A
pozare in aer[C]
Temperatura [C] -15......+70 -40......+70 -40.....+90
Diametrul 4,7 4,3 4,8
exterior[mm]
Tip cablu MYFF MYFF MYFF
Material Cupru Cupru Cupru
Clasa flexibilitate 5 5 5
[9],[10],[11]
6. Alegerea echipamentelor de comandă şi
semnalizare
6.1. Transformatorul:
Pc =P KD +P KI +PKST +3∗P H =10+1+3+3⋅4=26 [W]
PKD = 13[W] - putere contactor deschis
PKI =1[W] -putere contactor inchis
PKST = 3 [W] - putere releu temporizare
PH = 4 [W] - putere lampi de semnalizare
P 26
S N= C = =35 , 77
η⋅cos ϕ 0 , 81∗0,9 [VA]

Producator EATON SCHRACK TRACON


Tip Transformator Siguranta Siguranta Siguranta
Putere[VA] 40 40 40
U 1 n[V] 230 230 230
U 2 n[V] 48 24-48 12-24-48
Clasa etanseitate IP20 IP20 IP20
Randament[%] 0.81 0.78 0.77
Montare DIN DIN DIN
Clasa termica Ta130B Ta40B Ta40B
Clasa izolatie B B B
Terminale Banda cu cleme Banda cu cleme Banda cu cleme
Masa[kg] 1,17 0.8 1.9
[2],[14],[21]
6.2. Puntea redresoare
Sn 40
Sn=U 2 n∗I 2 n=¿ I 2 n= =¿ =0,83[ A ]
U2n 48
P 40
I d > c =¿ I d > =0,83
U2n 48
Sn 40
I 1n = = =0,26[ A]
U 1n∗η 230∗0,78

Producator DIOTEC DC FAIRCHILD


SEMICONDUCTOR COMPONETS SEMICONDUCTOR
Cod B125S20A DB201S DF005S
Tip componenta Punte redresoare Punte redresoare Punte redresoare
Umax inversa[V] 250 50 1000
In[A] 1,5 2 1,5
Carcasa SMD slim DB-1S DB-1
Montare SMD SMD THT
Isoc[A] 50 50 50
Masa [g] 0.57 0.66 0.73
[7],[8],[6]
6.3. Alegerea butoanelor

Caracteristici Schneider Electric Tracon electric Eaton


tehnice
Diametru[mm] 22 22 22
Cursa totala[mm] 4,3 5 4
Forta de 3,5 3 3
actionarea[N]
Protectie la 10 10 10
scurcircuit[A]
Temperatura[oC] -40.....+70 -35.....+60 -35......+70
Grad de protectie NEMA 13 TH TH
Durabilitate 5000000 5000000 5000000
mecanica [cicli]
[3],[14],[2]

6.4. Alegerea lampilor de semnalizare


Conditii impuse:
-acelasi diametru ca si butoanele de garda
-se aleg in functie de tensiunile U1n si U2n alimentate prin punte
-lampa de culoare verde pentru semnalizarea tensiunii de alimentare
-lampa de culoare rosie pentru semnalizarea butonului de oprire
-lampa de culoare alba/galben pentru semnalizarea functionarii stea-triunghi

Lampi pt semnalizarea tensiunii din primarul transformatorului


Caracteristici Tracon SCHNEIDER SIEMENS
tehnice ELECTRIC
Tensiunea de 230 230 230
alimentare[V]
Culoare Verde Rosu Alba
Putere 4 4 3
consumata[W]
Putere disipata[W] 0.33 0.40 0.35
Masa neta[kg] 0.04 0.08 0.07
Temperatura de -25....+70 -40.....+70 -25.....+70
o
functionare[ C]
Dimensiuni[mm] 49x28x11 47x30x54 45x29x20
Clasa de protectie IP66 IP66 IP66
[14],[3],[13]
Lampi pt semnalizarea tensiunii din secundarul transformatorului
Caracteristici FREDEER SCHNEIDER SCHRACK
tehnice
Tensiunea de 48 48 48
alimentare[V]
Putere 4 4 3
consumata[W]
Culoare Verde Galben Rosu
Curent nominal <2 <2 <2
[mA]
Grad de protectie IP40 IP66 IP66
Diametru[mm] 22 22 22
o
Temperatura[ C] -20...+70 -25....+70 -25....+70
[4],[3],[21]

6.5. Alegerea condensatorului


Cc=10[μF ]

Caracteristici KEMET ARCOTRONICS AVX


tehnice
Tip condensator Ceramic Cu poliester ceramic
Capacitate[ μF ] 10 10 10
Ulucru[V] 50 50 50
Dielectric X7R X7R X7R
Toleranta[%] ± 10 ± 10 ±10
Montare SMD THT SMD
Temperatura [oC] -55.....125 -55....105 -55....+125
[20],[4],[19]

6.6. Calculul sigurantelor fuzibile

ISF10=1.1*2*I2N=1.82;
I2N=0.83 [A];
ISF10=1.82 [A];
ISF10Stas≥ISF10;
ISF10Stas=2 [A];
ISF10Stas
K10’= I 2N =2.4 [A];
K89=1.5*k10’=3.61[A];
ISF89=1.1*k89*I2N;
ISF89=3.29 [A];
ISF89Stas≥ISF89;
ISF89Stas=4 [A];
ISF89Stas
K89’= I 2N =4.81 [A];
K67=1.5*k89’=7.22[A];
ISF67=1.1*k67*I1N=2.06;
I1N=0.26 [A];
ISF67=2.06 [A];
ISF67Stas≥ISF67;
ISF67Stas=2 [A];
ISF67Stas
K67’= I 1N =7.69 [A];
Verificare
K67’≥1.5*k89’≥1.5*k10’7.69 >7.21>3.61

6.7. Calculul rezistentelor economizatoare

U 22 N 482
Rk = = =178[Ω]
P KD 13
Rk
U 2=0.08∗U 2 N = ∗U 2 N
Rk + R e
U 2=3.84 [V ]
178
3,84= ∗48=¿ 3,84 Re + 884,7=11059,2
178+ R e

11059,2−884,7
Re = =2649[Ω]
3,84
Alegem Re =2500 [Ω]
PSA WF25P
Toleranta: +-1%
Puterea disipata la Tamb=70oC: 2[W]
Tensiunea maxima nominala:300[V]
Tensiunea de suprasarcina: 500[V]
Bibliografie
1) http://ep-uk.mersen.com/en/
2) http://www.eaton-electric.ro/ro/
3) http://www.schneider-electric.com/ww/en/
4) http://www.celon.ro/
5) http://www.cooperindustries.com/
6) https://www.fairchildsemi.com/
7) http://diotec.com/en/home.html
8) http://www.dccomponents.com/
9) http://www.helukabel.com/us/home.html
10) http://www.lappkabel.com/
11) http://www.tasker.it/
12) http://www.iproeb.ro/
13) https://www.siemens.com/global/en/home.html
14) http://ro.traconelectric.com/
15) http://www.etigroup.ro/
16) http://www.teco.com.sg/ecatalogues.php
17) http://www.tecmotors.co.uk/
18) http://www.marellimotori.com/
19) http://www.avx.com/
20) http://www.kemet.com/
21) http://www.schrack.ro/

S-ar putea să vă placă și