Sunteți pe pagina 1din 4

Test (Analize gramaticale pentru elevii de gimnaziu, liceu și în vederea admiterii la

facultate)

”Mă întorsesem strigând:


unde este viața mea?
Doamne, ce ai făcut tu cu mine
ca să-ți mătur cu sufletul meu
natura lucrurilor.
De ce m-ai pus să-l văd pe arbor, Doamne?
Și în genere, de ce m-ai dezrădăcinat,
făcându-mi picioare cu tălpi?
De ce m-ai blestemat să-mi fie
foame și sete?
De ce te-ai logodit cu mine, Doamne,
dându-mi dor de femeia mea iubită?
Hai, mori și tu odată, Doamne,
ca să fiu sigur că mor liniștit
și nelogodit
și plin de dor în sufletul meu
plin de dor. ”
(Nichita Stănescu, Oase plângând)

1. Să se împartă textul în propoziții, să se arate felul lor și relațiile dintre ele;


2. Într-o compunere de 20-25 de rânduri, comentați poemul;
3. Ce vrea să spună poetul prin sintagma ca să-ți mătur cu sufletul meu / natura
lucrurilor?... Eplicați în 7-10 rânduri;
4. Ce comparație implicită conțin aceste versuri?... Explicați în 7-10 rânduri;
5. Explicați ce vrea să spună poetul prin logodnă cu Dumnezeu;
6. După ce tânjește poetul?...
7. Explicați interogația poetică din text;
8. Explicați ideea filosofică care stă în spatele conceptului de moarte a lui Dumnezeu;
9. Explicați utilizarea virgulei;
10. Analizați sintactic și morfologic verbele din text.

Barem:

1. 20 p.
2. 30 p.
3. 10 p.
4. 10 p.
5. 5 p.
6. 5 p.
7. 5 p.
8. 5 p.
9. 5 p.
10. 15 p.

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul se acordă de la 10 la 120 de puncte.

Rezolvare teste
Testul nr. 50
Gramatică

1.

Mă întorsesem strigând: / 1
unde este viața mea? / 2
Doamne, ce ai făcut tu cu mine / 3
ca să-ți mătur cu sufletul meu
natura lucrurilor. / 4
De ce m-ai pus / 5 să-l văd pe arbor, Doamne? / 6
Și în genere, de ce m-ai dezrădăcinat,
făcându-mi picioare cu tălpi? / 7
De ce m-ai blestemat / 8 să-mi fie
foame și sete? / 9
De ce te-ai logodit cu mine, Doamne,
dându-mi dor de femeia mea iubită? / 10
Hai, / 11 mori și tu odată, Doamne, / 12
ca să fiu sigur / 13 că mor liniștit
și nelogodit
și plin de dor în sufletul meu
plin de dor. / 14

1.propoziție principală;
2. propoziție subordonată apozițională, regentă 1;
3. propoziție principală, regentă;
4. propoziție subordonată consecutivă, regentă 3;
5. propoziție principală, regentă;
6. propoziție subordonată circumstanțială de scop, regentă 5;
7. propoziție principală, independentă;
8.propoziție principală, regentă;
9. propoziție subordonată circumstanțială de scop, regentă 8;
10. propoziție principală, independentă;
11. propoziție principală;
12. propoziție principală, regentă, coordonată juxtapus cu propoziția nr. 11;
13. propoziție subordonată circumstanțială de scop, regentă 12;
14. propoziție subordonată completivă indirectă, regentă 13.
9. Virgula este folosită în text pentru a despărți (a izola) un substantiv propriu, Doamne, în cazul
vocativ de restul comunicării. Într-o a doua situație desparte o locuțiune adverbială de mod, în
genere, de restul comunicării.

10.

Mă întorsesem strigând:
unde este viața mea?
Doamne, ce ai făcut tu cu mine
ca să-ți mătur cu sufletul meu
natura lucrurilor.
De ce m-ai pus să-l văd pe arbor, Doamne?
Și în genere, de ce m-ai dezrădăcinat,
făcându-mi picioare cu tălpi?
De ce m-ai blestemat să-mi fie
foame și sete?
De ce te-ai logodit cu mine, Doamne,
dându-mi dor de femeia mea iubită?
Hai, mori și tu odată, Doamne,
ca să fiu sigur că mor liniștit
și nelogodit
și plin de dor în sufletul meu
plin de dor.

mă întorsesem = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza
reflexivă, intranzitiv, modul indicativ, timpul mai mult ca perfectul, persoana I, nr. singular,
forma afirmativă;
strigând = complement circumstanțial de mod, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea I,
diateza activă, tranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
ai făcut = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza activă,
tranzitiv, modul indicativ, timpul perfectul compus, persoana a II-a, nr. singular, forma
afirmativă;
să mătur = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea I, diateza activă, tranzitiv,
modul conjuntiv, timpul prezent, persoana I, nr. singular, forma afirmativă;
ai pus = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza activă,
tranzitiv, modul indicativ, timpul perfectul compus, persoana a II-a, nr. singular, forma
afirmativă;
ai dezrădăcinat = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea I, diateza activă,
tranzitiv, modul indicativ, timpul perfectul compus, persoana a II-a, nr. singular, forma
afirmativă;
făcând(u) = complement circumstanțial de cauză, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea a
III-a, diateza activă, tranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
ai blestemat = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea I, diateza activă,
tranzitiv, modul indicativ, timpul perfectul compus, persoana a II-a, nr. singular, forma
afirmativă;
te-ai logodit = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza
reflexivă, intranzitiv, modul indicativ, timpul perfectul compus, persoana a II-a, nr. singular,
forma afirmativă;
dând(u) = complement circumstanțial de cauză, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea I,
diateza activă, tranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
mori = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza activă,
intranzitiv, modul imperativ, persoana a II-a, nr. singular, forma afirmativă;
să fiu sigur = predicat nominal, alcătuit din: verbul copulativ să fiu, conjugarea a IV-a, diateza
activă, intranzitiv, modul conjuntiv, timpul prezent, persoana I, nr. singular, forma afirmativă; b)
numele predicativ sigur, exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil, cu 2 terminații și 4 forme
flexionare, genul masculin, nr. singular, caz N, grad de comparație pozitiv;
mor = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza activă,
intranzitiv, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, nr. singular, forma afirmativă.

Mult succes vă doresc, dragi elevi, să aveți calea presărată cu flori!...


Natalia Gălățan

S-ar putea să vă placă și