Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele …………………………… Data...........................

Fișă de lucru
Ce este istoria?
Timpul istoric şi mediul geografic
1.Completează enunțurile:
Istoria este ……………...care.......................................................................................................
..........................................................................................................................................
Istoria este scrisă de..................... pe baza .......................................................
Izvoarele............................................sunt descoperite de ................................................
In istorie timpul a fost împărțit în...............................................................................................

2. Subliniază, dintre cuvintele de mai jos, doar pe cele care denumesc izvoare istorice.

cetăţi ape scrieri unelte picturi munţi arme monede

3. Completează termenii definițiilor:


 Momentul când s-a petrecut un eveniment istoric =.................................................
 Stabilirea evenimentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut = ………...........
 Lucrare care oferăinformațiidespre o localitate =……………………………….

4.Enumeră câte trei izvoare istorice:


 scrise: ……………………………………………………………………………………..
 nescrise: …………………………………………………………………………………..

5. Stabileste secolul si mileniu din care fac parte următoarele date istorice:
Secolul Mileniul
45d.Hr ............................... .....................................
106 dHr ................................ ...................................
1475 d.Hr ............................... ..................................
2014d.Hr ................................... ................................
6. Alcătuiește enunțuri utilizând termenii: monumente, hărți, arheologi
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
7.De ce crezi că e important să înveți istoria?
…………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și