Sunteți pe pagina 1din 7

“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE

2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

Aprob,

Director,

prof. Sanduleanu Petrolina

prof. Piticariu Simona Nicoleta

PROIECT EDUCAŢIONAL
“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

100 DE ANI DE LA MAREA


UNIRE
“Cel mai mare duşman al istoriei este uitarea”
Miron Costin
Argument

Clopotul reîntregirii
Bat clopote cântând reîntregirea
Şi sufletul ia foc în clopotari
Întâi decembrie ne e unirea
Şi strălucirea României Mari
Mihai Viteazul intră-n catedrală
Şi are harta Daciei în mâini
Într-însul Burebista se răscoală
Şi-apoi pe vatra lui se nasc români

Cât flamura roş-galbenă-albastră


Ne este prag şi steag şi ideal
Veniţi români, veniţi la Mecca noastră
Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal
“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

Şi iar începe clopotul să bată


Şi sângerează sutele de ani
În osul naţiei se-aude-o roată
Muşcând din Horea, Cloşca şi Crişan
Şi iar la Alba Iulia ni-i flancul
Pe care ardem şi ne batem toţi
Când dinspre Apuseni răsare Iancu
Ca un Isus Cristos cu chip de moţ

Dar e un an care nicicând nu trece


Un an pe care-n veci îl vom dori
O mie nouă sute optsprezece
Al nostru an de fiecare zi
Ne fie el de-a pururea an-noul
În lupta cu problemele de azi
Adrian Păunescu

Evocarea unui eveniment istoric – în cazul de faţă unirea tuturor românilor într-un singur
stat, în 1918 – nu se poate reduce la simpla narare a admirabilei performanţe politice a românilor
din provinciile istorice româneşti, capabili să-şi ia soarta în propriile mâini şi să-şi decidă viitorul.

„...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti.
Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om
politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni
române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă
politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]”

Scop

 dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;


 îmbogăţirea cunoştinţelor istorice;
 stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii, eseuri, desene, colaje;
 stimularea interesului elevilor faţă de studiu şi lectură;
 formularea de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea
contemporană europeană;
 cunoasterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale.
“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

Obiective

o să prezinte Unirea ca ideal permanent al românilor de pretutindeni;


o să manifeste interes pentru evenimentul istoric;
o să localizeze în timp şi spaţiu evenimentul istoric;
o să conştientizeze importanţa evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918 şi a
oraşului Alba Iulia – important centru al istoriei şi culturii române;
o să dezvolte creativitatea plastică a elevilor.
o Să realizeze unui recital de poezie şi dans prin identificare şi prezentarea unor
cântece şi poezii patriotice;
o să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse;
o să dezvolte strategii pentru exprimarea adecvată şi în siguranţă a emoţiilor;
o să evalueze comportamente de cooperare în grup.

Grupul ţintă
 Elevii şi profesorii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor;
 Membrii comunităţilor locale;
 Instituţiile locale.

Perioada
 5 OCTOMBRIE 2018

Resurse umane
 Elevi;
 Cadre didactice;
 Părinţii elevilor;
 Membrii comunităţilor locale.

Echipa de proiect
-coordonatori proiect
Prof. limba română: Sănduleanu Petrolina, Piticariu Simona, Macovei Florica
-colaboratori:
prof. istorie Dolineanu Alina
Diriginţii claselor gimnaziale: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a;
“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

Diriginţii claselor liceale: clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a;

Rezultate aşteptate
 Formarea unor atitudini responsabile la elevi;
 Dezvoltarea gândirii critice la elevi;
 Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţile organizate;
 Dezvoltarea în şcoală a programelor educative specifice pentru proprii elevi şi pentru
comunitate;
 Asumarea unor roluri şi responsabilităţi în derularea activităţilor de către elevi, dar şi de
către profesori;
 Folosirea eficientă a timpului pentru a obţine succes în activităţile demarate;
 Dovedirea de încredere în sine, în diferite situaţii.

Locul desfăşurării
o sălile de clasă;
o holul şcolii;
o activităţi individuale realizate acasă de fiecare elev în parte;
o C.D.I.

Evaluare
o Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ;
o Calitatea activităţilor organizate;
o Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii locale);
o Calitatea participării (prezenţă activă sau pasivă);
o Produsele finale ale activităţilor (referate, prezentări powerpoint, desene, afişe, postere);
o Întâlniri săptămânale;
o Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor;
o Raport final;
o Diseminare în mass-media

o Activităţi şi modalităţi de desfăşurare


“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

 Constituirea comitetului de acţiune;


 Anunţarea elevilor şi a comitetului de părinţi despre intenţia desfăşurării proiectului;
 Masă rotundă cu tema „100 de ani de la Marea Unire”;
 Elevii vor fi implicaţi în diverse activităţi pentru evidenţierea semnificaţiei zilei şi datei de 1
DECEMBRIE 1918;
 Realizarea unei expoziţii fotografice cu poze din cadrul activităţii.

Calendarul activităţilor

Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: "E scris pe tricolor unire"
Tipul activităţii: Program artistico-plastic referitor la înţelegerea simbolurilor statului în existenţa
unui stat independent, suveran şi indivizibil.
Data / perioada de desfăşurare: 5 OCTOMBRIE 2018
Responsabili: profesorii diriginţi
Beneficiari: comunitatea școlară, părinţii elevilor, elevii claselor V-XII.
Metode/mijloace de realizare: activitate individuală în vederea realizării / confecţionării drapelului
României sub coordonarea profesorilor diriginţi; toţi elevii claselor implicate în proiect vor realiza pe
diverse materiale (hârtie, carton, pânză, lemn) steagul României cu scopul de a readuce însemnul
acestui simbol înapoi în sufletul nostru; 1 Decembrie este Ziua Naţională a României şi aceasta
este o modalitate de a respecta evenimentul de către fiecare elev şi profesor în parte.
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „1 Decembrie 1918 la Alba Iulia se arată”
Tipul activităţii: prezentare power-point.
Data / perioada de desfăşurare:. 5 OCTOMBRIE 2018
Responsabili: prof.Dolineanu Alina.
Beneficiari: elevii claselor V-XII.
Metode / mijloace de realizare: activitate organizată la nivelul claselor gimnaziale şi liceale cu
scopul de a evidenţia printr-o prezentare power-point semnificaţia şi urmările Zilei de 1 Decembrie
1918; această zi devenea ulterior cea mai miraculoasă realizare a acestui popor; în această zi –
scria Nicolae Iorga – „a sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga
noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în
care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul
ostenelilor noastre”.
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „Să descoperim România”
Tipul activităţii: vizionarea de filme şi spoturi referitoare la teritoriul României.
Data / perioada de desfăşurare: 5 OCTOMBRIE 2018
“Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar de stat - promotor al 5 OCTOMBRIE
2018ZIUA
învățării pe tot parcursul vieții” EDUCAŢIEI

Responsabili: prof. Nedelcu Cristina.


Beneficiari: eleveii claselor V-XII.
Metode/mijloace de realizare: activitate organizată la nivelul claselor gimnaziale şi liceale cu scopul
redescoperirii locurilor cu valoare istorică din ţara noastră; vor fi evidenţiate diverse obiective
naturale, antropice grupate în cele nouă provincii istorice româneşti: MOLDOVA, BUCOVINA,
MUNTENIA, OLTENIA, DOBROGEA, TRANSILVANIA, BANAT, CRIŞANA, MARAMUREŞ.
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: „Nu uita că eşti român”
Tipul activităţii: portofoliu de cântece şi poezii patriotice.
Data / perioada de desfăşurare: 5 OCTOMBRIE
Responsabili: prof. Sanduleanu Petrolina, prof. Piticariu Simona, prof. Ţuţuianu Mihai Cristian
Beneficiari: comunitatea școlară, părinţii elevilor, elevii claselor V-XII.
Metode / mijloace de realizare: activitate artistică care are la bază realizarea unui portofoliu care să
cuprindă diverse cântece şi poezii patriotice.

Popularizarea proiectului
o În rândul grupului ţintă;
o În vederea stabilirii unor colaborări viitoare, verbal prin întâlniri directe cu alte proiecte,
parteneri;
o Campanii tematice;
o Presă.

Coordonatori proiect,

Prof.Sanduleanu Petrolina
Prof. Piticariu Simona Nicoleta

S-ar putea să vă placă și