Sunteți pe pagina 1din 1

Douăzeci și Șase mai

Tema : Romanul.Particularități.

Romanul este specia literara a genului epic, in proza, de mari


dimensiuni, cu o actiune desfasurata pe mai multe planuri narative, cu
personaje...

Caracteristici
 Romanul are o structură narativă amplă;
 Permite desfășurarea subiectului în planuri paralele;
 Combină nuclee narative distincte;
 Folosește un număr mare de personaje, deosebite ca pondere în
ansamblul epic;
 Prezintă destinul unor personalități bine individualizate sau al unor
grupuri de indivizi;
 Cunoaște o mare varietate de forme.

De lecturat romanul : Neamul Soimarestilor de M. Sadoveanu.


(pagina 154)
De memorizat definitia si caracteristicile romanului.