Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

" SOLUŢII " - TIMP: 6 ORE


CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE
MODALITĂŢI
CONŢINUT C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE OBS.
MATERIALE PROCEDURALE DE EVALUARE
TIMP
Dizolvarea. 2.1 Dizolvarea unor substanţe în apă (ex.zahăr, sare de Manual - exp. individual 1 oră - examinarea curentă
Soluţiile 2.4 bucătărie, bicarbonat de sodiu, oţet) Ustensile de - exp. frontal - observare sistematică
4.1 Definirea dizolvării laborator - explozia stelară - investigaţia exp.
4.2 Deducerea experimentală a factorilor de cae Substanţe chimice - conversaţia euristică - temă pentru acasă
4.3 depinde dizolvarea (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare secvenţială
5.1 Componenţii soluţiei: identificare, denumire bucătărie, - Brainstorming portofoliu
Soluţii întâlnite în practică (referat, portofoliu) bicarbonat de - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Experimentează şi observă! sodiu, oţet, apă) - fişe de lucru - ev.secvenţială referate
(p.41) Fişe de lucru - platforma AEL
Moment de lectură: Aerul – soluţie gazoasă (p.53)
Solubilitatea. 2.1 Verificarea solubilităţii unor substanţe chimice în Manual, culegeri - exp. frontal 1 oră - examinarea curentă
Clasificarea 2.4 apă, acetonă, benzină Ustensile de - problematizarea - observare sistematică
soluţiilor 4.1 Determinarea factorilor de care depinde laborator - explozia stelară - investigaţia
4.2 solubilitatea Substanţe chimice - conversaţia euristică experimentală
4.3 Clasificarea soluţiilor (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
5.1 Metode de diluare şi concentrare a soluţiilor bucătărie, nisip, - Brainstorming - evaluare secvenţială
Moment de lectură: Ştiaţi…? Dacă vrei să ştii mai ulei, lac de - fişe de lucru portofoliu
mult (p.44) unghii, var stins, - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Ştiaţi că…? (p.24 Ed.Corint, apă)
Sanda Fătu) Fişe de lucru
Concentraţia 3.1 Definirea concentraţiei procentuale Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
procentuală 3.3 Factorii de care depinde concentraţia procentuală Culegeri - explicaţia orală
Relaţia matematică a concentraţiei procentuale - conversaţia euristică - observare sistematică a
Semnificaţia concentraţiei procentuale - modelarea elevilor
Determinarea unei mărimi (c, md, ms, mapă ) atunci - algoritmizarea - temă pentru acasă
când se cunosc alte două mărimi cu ajutorul - platforma AEL
relaţiei concentraţiei procentuale
Calcule chimice cu 3.1 Algoritmul de rezolvare a problemelor cu Manual - problematizarea 2 ore - examinarea curentă
concentraţia 3.3 concentraţii procentuale Culegeri - explicaţia - observare sistematică
procentuală Probleme de calcul pe baza conc. procentuale Fişe de lucru - conversaţia euristică - temă pentru acasă
Moment de lectură: Să rezolvăn împreună! Ex.4-5 - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
(p.47-48) - platforma AEL - evaluare AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
Portofolii - evaluare portofolii