Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A III-a , Semestrul I _______________________


Învăţător :

Subcompetențe:
3.1 Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învăţate.

4.6 Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale învăţate prin analiza categoriilor
morfologice, clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un mic text.

4.7 Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor de vorbire.

Obiective operaționale:
- Să formuleze întrebări pe baza textului;
- Să selecteze sinonime și antonime la cuvintele date ;
- Să redacteze un text.
Barem de apreciere

Itemul I 1 puncte - 1 punct pentru un titlu potrivit textului

Itemul II 6 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare întrebare


formulată corect.
-cîte 1punct pentru scrierea corectă a
propoziției.
Itemul III 5 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare corespondență
determinată corect
Itemul IV 2 punct -1 punct pentru încadrarea expresiei în
propoziție.
-1 punct pentru scrierea corectă a enunțului
din punct de veder gramatical.
Itemul V 3 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare coloană de
cuvinte ce întrunește condiția.

Itemul VI 2 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare nume scris


corect
Itemul VII 2 puncte -1 punct dacă cuvîntul este utilizat în
propoziție cu sens figurat, contrar – 0
puncte.
-1 punct pentru corectitudine ortografică.
-1 punct pentru că enunțurile scrise
Itemul VIII 9 puncte constituie un text.
CRITERIU ELIMINATOR! Dacă nu este
text coerent, itemul se apreciază cu 0
puncte.
Dacă este un text coerent,
se atribuie
-cîte 1 punct pentru fiecare dintre cele 5
enunțuri solicitate.
- 1 punct pentru respectarea părților unui
text;
- 2 puncte pentru corectitudinea ortografică,
punctuațională, lexicală,
gramaticală a textului, după cum urmează:
− 2 puncte pentru un text scris impecabil;
− 1 punct pentru 1-2 greșeli în sumă;
− 0 puncte pentru 3 și mai multe greșeli
comise.
Total 31 puncte

Convertirea punctelor în note:

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncta 31-30 29-28 27-24 23-21 20-17 16-11 10-8 7-5 4-1 0
j
Rezultatele clasa a III-a

Pe listă Au scris Pe note 9 8 7 6 5 4 Media % %


de 10 calităţii însuşitei
elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul Itemul 2 Itemul 3 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul


1 4 5 6 7 8
EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a, Semestrul I ____________________
Numele, prenumele elevului_________________________________

Itemi Conținutul itemilor Nr. de


i puncte
1. Citește atent textul. Scrie un titlu potrivit pe linie. L012
_______________________________________

Ar avea nevoie Bobocel și acum de o mînă de ajutor. Stă singurel și


așteaptă, dar ca să vezi – din atîtea neamuri nu se repede nimeni.
- Pentru că la învățătură, i-a lămurit odată tata, e tot așa, ca și atunci
cînd omul pornește iarna la drumul cela. Altul, chiar de-ar vrea,
n-are cum să-l ajute.
Ion Druță
2. Formulează întrebări la text.
Ce________________________________________________________? L012
Cum______________________________________________________ ? L012
De ce______________________________________________________? L012

3. Unește numele autorului cu titlul textului.


,,Scufița Roșie” L0123
Charles Perrault ,, Somnoroase păsărele” 45
Hans Christian Andersen ,,Fata babei și fata moșneagului”
Mihai Eminescu ,, Crăiasa zăpezii”
Ion Creangă ,, Punguța cu doi bani”
4. Scrie o propoziție cu expresia „ca la carte”.
___________________________________________________________ L012
___________________________________________________________

5. Scrie pe 3 coloane următoarele cuvinte:


carte, împrumută, interesantă, cotor, răsfoiește, captivantă, citește,
copertă, atractivă
Obiecte însușiri acțiuni
…………….. …………………. ………………. L0123
…………….. …………………. ……………….
…………….. …………………. ……………….

6. Scrie corect numele și prenumele a doi colegi de clasă.


_____________________________________ L01
_____________________________________ L01

7. Scrie o propoziție în care cuvîntul „drum” să fie la sens figurat.


___________________________________________________________
___________________________________________________________ L012

8. Scrie un text din 5 propoziții despre școala în care înveți. L01


____________________________________________________________
____________________________________________________________ L012345
____________________________________________________________
____________________________________________________________ L01
____________________________________________________________
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________

Nota ____________ Total puncte _________