Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare finală la limba română în clasa a II-a

Semestrul II
___mai 2016
Competenţe / subcompetenţe specifice*, obiective de
Competenţe / subcompetenţe
Indica specifice Obiective de evaluare
tori
 Să stabilească un titlu potrivit textului propus;
 Să aleagă varianta corectă de răspuns, pentru a demonstra
Delimitarea ghidată a înțelegerea unui text necunoscut;
 Să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor propuse în raport cu
componentelor textului
2.2. conținutul textului;
literar în scopul înţelegerii  Să răspundă complet la întrebări în baza textului propus;
conţinutului ca un tot întreg.  Să identifice propoziția în text care arată anotimpul în care se
desfășoară acțiunea;

Utilizarea vocabularului  Să identifice în text cuvintele cu acelaşi sens pentru cele propuse;
însuşit în diferite situaţii de  Să identifice în text însușirile (adjectivele) pentru cuvintele
comunicare: la alcătuirea (substantivele) propuse;
2.10.  Să completeze propoziţiile cu cuvinte cu sens opus pentru cele
propoziţiilor, enunţurilor, a
propuse în paranteze;
micilor texte, în convorbiri
 Să încadreze în enunțuri cuvinte cu înțeles diferit de cel din text;
etc.
 Să scrie corect din punct de vedere ortografic cuvintele:
 în enunţurile proprii,
 într-o descriere;
Redactarea textelor proprii cu
 Să utilizeze corect semnele de punctuație:
şi fără repere, aplicînd
3.7.  într-un dialog propus, în care lipsesc,
tehnicile de redactare  în enunţurile proprii,
învăţate.  într-un text propriu;
 Să creeze un text propriu despre fluturi după cuvintele de reper
propuse.
Evaluare sumativă finală la limba română în clasa a II-a ,,___”
___ mai 2017 Nume, prenume elev _______________________________________________________
Punctaj acumulat: 38 / ________ Nota:_______
Timp alocat: 45 min. Materiale necesare / permise: pix, riglă
 Citeşte cu atenţie textul de mai jos și rezolvă itemii propuși:

Acum, la începutul verii, copacii stăteau liniştiţi sub cerul albastru. Florile îşi
deschideau gingaş cupele colorate, ca nişte steluţe pline de voioşie. Bambi, puiul de căprioară,
mergea în spatele mamei lui pe cărarea îngustă din poieniţă.
Deodată observă în iarbă o floare luminoasă, care se mişca. Se uită mai atent. Nu, nu era
o floare, ci un fluture. Se furişă mai aproape. Bambi se aşeză în faţa fluturelui, care îşi întinse
graţios trunchiul îngust. Puiul de căprioară îl privea fermecat.
‒ Cît de frumos sunteţi! strigă puiul entuziasmat. Ca o floare!
‒ Noi, fluturii, suntem mai frumoşi decît florile! spuse mîndru fluturele. Putem zbura
pretutindeni, ceea ce florile nu pot face! Ele au rădăcinile în pămînt!
Fluturele se ridică lin în zbor. Îşi întinse aripile fine, ca nişte pînze de corăbii, plutind în
aerul răcoros al dimineţii.
adaptare după Felix Salten
1 Bifează în caseta corespunzătoare răspunsul corect: L
a) Acţiunea are loc: b) Personajele textului sunt: 0
1
La începutul verii Bambi
2
Toamna Bambi şi fluturele 3
Primăvara Fluturele şi florile 4
c) Bambi este: d) Acţiunea are loc:
un fluture în cîmpie
căprioara-mamă pe cărarea din poieniţă
un pui de căprioară într-o localitate

2 Găseşte un titlu potrivit textului de mai sus. Scrie-l pe linia rezervată. L01

______________________________________________________________
3 Încercuiește A (adevărat) sau F (fals) pentru enunţurile următoare, conform
textului: L
0
 La începutul toamnei, copacii stăteau liniştiţi sub cerul albastru. A F
1
 Bambi mergea în faţa mamei lui pe cărarea îngustă din poieniţă. A F 2
 El observă în iarbă o furnică. A F 3
 Puiul de căprioară privea fermecat fluturele. A F 4
 Fluturele pluti cu aripile fine în aerul răcoros al dimineţii. A F 5

4 Răspunde complet la întrebări, conform textului:


L01
2
a) Cine era floarea luminoasă care se mișca?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Cine se ridică lin în zbor? L01
____________________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________________

5 Subliniază în text propoziția în care se arată anotimpul în care se petrece L01


acțiunea.

6 Stabilește corespondențe ( cuvintele cu înţeles/sens asemănător) după model:


bucurie pui L
copil voioșie 0
sol pămînt 1
potecă fermecat 2
3
vrăjit cărare
4
7 Găseşte în text şi scrie însuşirile pentru: L
cerul - ___________________ cărarea - ___________________ 0
1
floare - ___________________ trunchiul - ___________________
2
aerul - ___________________ aripile- ___________________ 3
4
8 Alcătuiește un enunț în care cuvîntul ,,cer” să poarte alt sens decît cel din L
text.(omonime) 0
1
_________________________________________________________________
2
9 Completează textul cu semnele de punctuaţie necesare:
Bambi se aşeză în faţa fluturelui Puiul de căprioară era fermecat de L
0
frumuseţea acestuia
1
Nu vrei să ne plimbăm împreună 2
Cu mare plăcere 3

10 Încercuiește ortograma corectă. L


Bambi sa / s-a mirat de frumusețea fluturelui. 0
1
Mama sa / s-a era fermecătoare.
2
11 Scrie un text (descriere) din 4 propoziții despre fluturi . Poți utiliza expresiile:
aripioare fine; trup mic şi gingaş; flori delicate; iarbă proaspătă; zbor graţios.
Atenţie!
• Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
• Respectă părţile textului.
• Respectă aşezarea textului în pagină.
• Scrie corect toate cuvintele.
• Foloseşte corect semnele de punctuaţie.
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________ L01
L01
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________ L01
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Barem de notare
Scor
Itemul Observaţii
maxim
a)La începutul verii b)Bambi și fluturele Cîte 1 pct. pentru fiecare variantă
1. 4 pcte c)Un pui de căprioară d)Pe cărarea dintr-o poieniță
aleasă corect;
Bambi și fluturele; 1 pct. pentru titlul potrivit;
2. 1 pct Bambi etc.

F Cîte 1 pct. pentru fiecare valoare de


F adevăr stabilită corect;
3. 5 pcte F
A
A
Floarea luminoasă care se mișca era un fluture. Cîte 1 pct. pentru fiecare răspuns
În zbor se ridica lin fluturele. corespunzător textului;
4. 4 pcte
1pct pentru ortografia corectă a
cuvintelor din propoziții;
Acum, la începutul verii, copacii stăteau liniştiţi Cîte 1 pct. pentru identificarea propoziției
5. 1 pct
sub cerul albastru. corecte în text;
Bucurie-voioșie Cîte 1 pct pentru fiecare corespondență
Sol-pămînt stabilită corect;
6. 4 pcte
Potecă-cărare
Vrăjit-fermecat
Cerul albastru 3pct pentru 6 cuvinte stabilite corect;
Floare luminoasă 3 pct pentru 5-4 cuvinte stabilite corect;
Aerul răcoros 2 pct pentru 3-2 cuvinte stabilite corect;
7. 4 pcte
Cărarea îngustă 1 pct pentru 1 cuvînt stabilit corect;
Trunchiul îngust
Aripile fine
Eu cer soarelui să mîngîie mîinile mamei trudite. 1pct pentru ortografia corectă a
8. 2 pcte cuvintelor din propoziții;
1 pct pentru crearea corectă a propoziției;

Bambi se aşeză în faţa fluturelui. Puiul de 3 pct pentru 6 semne de punctuație


căprioară era fermecat de frumuseţea acestuia . stabilite corect;
- Nu vrei să ne plimbăm împreună? 2 pct pentru 5-4 semne de punctuație
9. 3 pcte
-Cu mare plăcere. stabilite corect;
1 pct pentru 3-1 semne de punctuație
stabilite corect;
Bambi s-a mirat de frumusețea fluturelui. Cîte 1 pct pentru fiecare ortogramă
10. 2 pcte Mama sa era fermecătoare. încercuită corect;

Fluturii 1 pct pentru respectarea părţilor textului;


Fluturii sînt niște insecte cu un zbor grațios. 1 pct pentru titlul corect stabilit;
Ei au aripile fine ce îi ajută să zboare printre 4 pcte pentru enunțurile coerente la
subiect;
florile delicate.Cu un trup mic și gingaș ei
11. 8 pcte 1pct pentru ortografia corectă a
călătoresc mereu. cuvintelor din propoziții;
Ce minunate sînt aceste ființe! 1 pct pentru utilizarea corectă a semnelor
de punctuație;

Total – 38 puncte
Convertirea punctelor în calificative

Calificative „Foarte bine” „Bine” „Suficient”

Punctaj 38-30 29-23 22-15