Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor publice
şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, și al art. VI
alin. (1) lit. a) și art. VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri
pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, 56 160,0 mii lei
autorităților administrației publice centrale şi locale pentru acordarea
indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID-19, conform
anexei.
2. Autoritățile publice nominalizate în anexă, în calitate de beneficiari ai
mijloacelor financiare alocate, poartă responsabilitate pentru datele prezentate și
vor întocmi, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor
respective prin intermediul instituțiilor în care persoanele activează.
3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va informa autoritățile
administrației publice locale cu privire la lista nominală a beneficiarilor de
indemnizații unice, conform prevederilor prezentei hotărâri.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI


3

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
autorităţilor administraţiei publice centrale și locale cărora li se alocă
mijloace financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice
angajaților infectați cu COVID-19

Nr. Autoritățile administrației publice Total mijloace,


crt. centrale și locale mii lei
1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 22 896,0
2. Ministerul Afacerilor Interne 768,0
3. Ministerul Justiției (Administrația Națională a 288,0
Penitenciarelor)
4. Consiliul municipal Chișinău 8 944,0
5. Consiliul raional Anenii Noi 816,0
6. Consiliul raional Basarabeasca 112,0
7. Consiliul raional Briceni 416,0
8. Consiliul raional Cahul 736,0
9. Consiliul raional Cantemir 512,0
10. Consiliul raional Călărași 752,0
11. Consiliul raional Căușeni 512,0
12. Consiliul raional Cimișlia 992,0
13. Consiliul raional Criuleni 896,0
14. Consiliul raional Dondușeni 336,0
15. Consiliul raional Drochia 832,0
16. Consiliul raional Dubăsari 96,0
17. Consiliul raional Edineț 1 328,0
18. Consiliul raional Fălești 528,0
19. Consiliul raional Florești 384,0
20. Consiliul raional Glodeni 528,0
21. Consiliul raional Hîncești 912,0
22. Consiliul raional Ialoveni 848,0
23. Consiliul raional Leova 512,0
24. Consiliul raional Nisporeni 784,0
25. Consiliul raional Ocnița 208,0
26. Consiliul raional Orhei 960,0
27. Consiliul raional Rezina 560,0
4

28. Consiliul raional Rîșcani 432,0


29. Consiliul raional Sîngerei 720,0
30. Consiliul raional Soroca 624,0
31. Consiliul raional Strășeni 1 056,0
32. Consiliul raional Șoldănești 496,0
33. Consiliul raional Ștefan Vodă 496,0
34. Consiliul raional Taraclia 464,0
35. Consiliul raional Telenești 912,0
36. Consiliul raional Ungheni 1 216,0
37. Consiliul municipal Bălți 704,0
38. Comitetul executiv al UTA Găgăuzia 1 584,0
Total 56 160,0
Digitally signed by Ivanicichina Tatiana
Date: 2021.03.30 11:43:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova