Sunteți pe pagina 1din 4

OPTIONAL

„SCRISUL – O ARTA”
- Argument-

Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru


psihologi un element de bază în cunoaşterea indivizilor, în depistarea
trăsăturilor lor de caracter.
Aşadar, modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre
de dascăli, o dovadă că am format tineri bine pregătiţi, hotărâţi, cu simţul
datoriei, de fapt tineri cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă.

Plecând de la aceste idei şi luând în considerare greşelile apărute în


clasa I mi-am propus pentru clasa a II-a opţionalul cu tema „ Scrisul – o
artă” . Am ales ca material suport „ Caietul de Caligrafie ”, pus la dispoziţie
de Editura Aramis.

Am optat pentru formarea unei scrieri frumoase, cu litere în „duct


continuu ”, egale ca mărime ( respectând formele literelor mici şi mari de
mână, din Abecedar) şi cu aspect îngrijit, nu numai din considerente tehnice,
care ţin de lizibilitate, cât şi din considerente educative, care ţin de aderarea
copilului la disciplină, cultivarea perseverenţei şi a gustului estetic.

M-am consultat în alegerea opţionalului atât cu colegele mele, cât şi


cu părinţii . Am ajuns la concluzia că – reluarea - în orele de caligrafie a
scrierii elementelor grafice, a literelor, a legăturilor dintre ele vor contribui
la îmbunătăţirea şi perfecţionarea scrisului elevilor.

În clasa a II-a, şcolarii învaţă să respecte normele ortografice,


dovedesc mai mult interes pentru a ţine corect instrumentul şi suportul de
scris, stăpânesc formele literelor şi legăturile dintre ele.
La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să
le stocheze prin scris. Acest fapt determină creşterea vitezei scrierii.
Preocuparea noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină
direct proporţională cu calitatea.
Numai astfel se vor putea obţine performanţele prefigurate în
obiective.
PROGRAMA OPŢIONALULUI

CLASA : a II- a B
DURATA : 1 an şcolar
TEMA : Scrisul, o artă
ARIA CURRICULARĂ: Arte
TIPUL: la nivel de disciplină
PROPUNĂTOR : înv. Avram Neluţa

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului ;
1.2. să utilizeze corect stiloul respectând cerinţele referitoare la poziţia
corectă a acestuia în mână şi aşezarea corectă a peniţei pe foaie;
1.3. să execute corect elementele grafice ale literelor;
1.4. să respecte spaţiul grafic specific fiecărui element;
1.5. să respecte înclinaţia, distanţa şi legătura dintre elementele grafice
1.6. să încadreze corect în pagină literele, cuvintele şi textele,
respectând alineatul, locul datei şi al titlului;
1.7. să practice scrierea în fir continuu;
1.8. să realizeze încadrarea corectă în pagina caietului tip II, de
matematică, dictando;
1.9. să scrie corect din punct de vedere ortografic şi al punctuaţiei;
1.10.să execute o scriere caligrafică şi în cadrul celorlalte obiecte de
învăţământ
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Obiectivele de referinţă propuse impun activităţi de învăţare specifice


consolidării şi perfecţionării deprinderilor de scriere corectă şi estetică.
 Exerciţii de menţinere corectă a poziţiei corpului în timpul scrisului;
 Exerciţii de utilizare corespunzătoare a stiloului, a caietului;
 Exerciţii de trasare a bastonaşelor, ovalului şi semiovalului, a
trăsăturilor arcuite;
 Exerciţii de scriere a trăsăturilor bastonate cu cârlig în sus, în jos şi pe
ambele părţi;
 Exerciţii de formare a gestului grafic şi de respectare a regulilor
grafice;
 Exerciţii de scriere a trăsăturilor cu fir continuu, în vederea
perfecţionării deprinderilor de a respecta înclinaţia uniformă a axelor;
 Exerciţii de scriere a alfabetului limbii române ( literele mici şi mari);
 Exerciţii de încadrare corectă cuvintelor, propoziţiilor, textelor,
respectând alineatele , locul datei şi al titlului;
 Exerciţii de scriere cu fir continuu a unor cuvinte simple;
 Exerciţii de scriere a unor alineate, poezii, cifre, probleme respectând
regulile aşezării în pagina caietului tip II, dictando, de matematică;
 Exerciţii de copiere, transcriere, dictare, pentru desăvârşirea
automatizării scrierii curente, corecte;

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE:
 Exerciţii de control şi autocontrol al caietelor;
 Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare
scrisă;
 Observarea corectitudinii scrisului în clasă, în caietele de teme;
 Analiza caietelor, promovarea exemplelor pozitive

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

 Performanţă maximă:
Elevul scrie corect, rapid , lizibil, îngrijit – litere, cuvinte,
propoziţii –orientându-se în spaţiul grafic al caietului.
Respectă forma, înclinarea literelor şi distanţa între litere, cuvinte.
Realizează cu uşurinţă şi foarte îngrijit transcrieri, copieri.
 Performanţă medie:
Elevul scrie parţial corect, în ritm mai lent, lizibil, îngrijit – litere,
cuvinte, propoziţii –orientându-se în spaţiul grafic al caietului.
Realizează mai lent, dar îngrijit copieri, transcrieri.

 Performanţă medie:
Elevul scrie cu unele erori, în ritm propriu, lizibil – litere, cuvinte,
propoziţii –orientându-se în spaţiul grafic al caietului.
Realizează în ritm încet,mai puţin îngrijit copieri, transcrieri.

CONTINUTURILE INVATARII:
- Elemente grafice
- Literele mici si mari ale alfabetului
- Grupurile de litere
- Cifrele
- Cuvinte, propozitii, texte – copieri,transcrieri, dictari