Sunteți pe pagina 1din 3

COPY - PASTE SAU APATIE CIVICĂ?

Voluntariat la Primăria Timișoara

SCRISOARE DESCHISĂ
CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În atenția Domnului Primar Dominic Fritz,

Suntem un colectiv de studenți ai Masterului de Politici Publice și Advocacy – an I, Facultatea de


Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara
– și cetățeni activi și implicați în comunitatea timișoreană.

Prin această scrisoare dorim să vă adresăm o serie de întrebări și observații cu privire la


„Regulamentul de Organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei
Municipiului Timișoara și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Timișoara, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în
România”, publicat pe site-ul Primăriei la adresa: https://bit.ly/3qZ15sz, și totodată să semnalăm
câteva neclarități și ambiguități ale acestuia, cu obiectivul de a supune acest proiect unei analize
atente, scopul fiind elaborarea de politici publice predictibile, integrate, care pot diminua,
încă din faza incipientă, potențialele riscuri.

În data de 23.02.2021 a fost făcut public, pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat
din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și al serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Timișoara.

Apreciem inițiativa și faptul că, dincolo de culoarea partidelor politice, sunt abordate proiecte care
sunt benefice comunității. Inițiative similare au fost implementate în orașe cu administrații liberale
ca Oradea (2005), Arad (2011), Cluj-Napoca (2014) sau, chiar mai recent, în Sectorul 1 din
Capitală, unde actuala administrație condusă de doamna Clotilde Armand, USR, a modificat și
completat Hotărârea de Consilliu Local pentru organizarea și desfășurarea activității de
voluntariat, adoptată în mandatul primarului Dan Tudorache, PSD.

După o documentare laborioasă a informațiilor din spațiul public, ne manifestăm îngrijorarea


asupra „Regulamentului de Organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul
Primăriei Municipiului Timișoara și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Timișoara, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de
voluntariat în România” , care stă la baza proiectului, un document din care nu se înțelege dacă în
elaborarea acestuia au fost abordate aspecte cum ar fi specificul regiunii, rezultatele obținute de
celelalte instituții etc.
În acest context incert de desfășurare a activității de voluntariat, am cumulat o serie de întrebări pe
care le considerăm absolut prioritare în vederea unei bune coordonări a cetățenilor implicați și la
care așteptăm cu interes răspunsuri raportate la fondul cauzei studiate.

1. Având în vedere existența unor inițiative similare și în alte localități / sectoare ale capitalei,
adoptate prin Hotărâri de Consiliu Local și puse în practică de câțiva ani, ați analizat
rezultatele și impactul pe care acestea l-au produs în comunitățile respective? V-ați asigurat
că proiectul inițiat de Primăria Municipiului Timișoara nu reprezintă doar o preluare a unor
idei propuse de alte primării, ci o soluție adaptată nevoilor locale din Timișoara?

2. Regăsim în documentul oficial menționat, la art. 5, alin. 1 faptul că activitatea de


voluntariat se va desfășura sub conducerea unui coordonator de voluntari. Conform art. 3,
alin. g) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România:
„coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizației-gazdă….”, drept
pentru care vă adresăm următoarele întrebări:

(1) Coordonatorii de voluntari vor fi angajați sau voluntari? Cum va fi asigurată


implicarea și responsabilitatea unui coordonator de voluntari care este la rândul lui
voluntar?
(2) Care este numărul de coordonatori preconizat pentru desfășurarea optimă a
activității? Care sunt sursele de finanțare și impactul asupra bugetului pentru
crearea acestor posturi?

3. Regulamentul, deși bine structurat, prezintă sincope în ceea ce privește asigurarea unui
comportament echilibrat din partea voluntarilor, astfel încât să poată fi combătute
eventuale atitudini agresive, justițiare sau vindicative. În contractul de voluntariat din
cadrul regulamentului rubrica sancțiunilor este opțională și nu este clar reglementată.
Cunoaștem principiul nemo censetur ignorare legem, dar considerăm că acest articol
trebuie să fie definit clar în cadrul regulamentului în cauză.

4. Activitățile enumerate în capitolul despre domeniile de activitate, cu precădere cele care


țin de sesizări, pot fi întreprinse de cetățeni prin intermediul unei platforme/aplicații sau/și
a unei linii telefonice dedicate. Este oare necesar acest contract (n.r. cel de voluntariat)
între cetățean și Primărie pentru a putea transmite diferite informații? Abordând altă
perspectivă, dacă unul din rolul voluntarilor ar fi să preia de la cetățeni astfel de informații,
care sunt asigurările că voluntarul desemnat nu va pierde informațiile pe traseu? Cum vor
fi abordate aspectele legate de GDPR?

5. Cum se raportează Primăria Municipiului Timișoara la persoanele asistate social? Există o


viziune prin care acestea pot întreprinde acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea și
rezolvarea aspectelor din cele enumerate ca domenii de interes?

6. Cum se raportează noua administrație locală la Consiliul Consultativ al Primăriei


Timișoara? Care este în viziunea municipalității scopul acestei structuri? Cum ar putea
ajuta și susține Consiliul Consultativ un astfel de proiect - o mare parte dintre membri fiind
voluntari? Au fost sondate păreri ale marilor entități care coordonează voluntarii în
Timișoara, precum Fundația Județeană pentru Tineret Timiș?

7. Cum poate face Primăria Municipiului Timișoara, ca instituție publică, să nu genereze un


sentiment de repulsie și gust amar față de ceea ce înseamnă activitatea de voluntariat (într-
un mediu ostil creat datorită unor coordonatori nepregătiți)?

8. În Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre susțineți necesitatea creării unei sinergii


între cetățean și administrația publică locală, construirea acestei comunități fiind posibilă
doar prin implicarea voluntară și activă a cetățenilor, afectată de gradul în care structurile
locale încurajează participarea lor. În acest context, ținând seama și de prevederile art. 7
din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, considerăm
că lipsa termenului limită, a locului și modalității prin care cei interesați pot trimite
propuneri sau opinii cu valoare de recomandare, impactează negativ acest demers destinat
colaborării cu cetățenii.

În încheiere, vă adresăm metaforic problemele de pe Strada VIITORULUI din Timișoara, o stradă


cu iluminat stradal aproape inexistent, cu noroi la fiecare ploaie și cu persoane care și-au însușit
locuri de parcare.

Iată problemele ce se regăsesc, la nivel de concept, în toate proiectele din viitor. Acestea vor
necesita analize din toate perspectivele și implicarea experților din domenii de resort.

Vrem să transmitem ferm că ne dorim un oraș comprehensiv, care să țină cont de părerile
cetățenilor și care să integreze dezbaterea publică și implicarea mediului universitar ca piloni de
bază ai dezvoltării urbei.

Ne-am bucura dacă expertiza și aportul mediului academic cu experiență în administrație și politici
publice, chiar de la noi de-acasă, din Timișoara, s-ar regăsi în demersurile decidenților de aici
încolo.

Vă mulțumim!

În numele echipei de lucru,


Chiriac Iuliana Alina, Ciobanu Devid-Raul, Drăgănesc Adriana Nicoleta, Martin George, Mihai
Ion, Pătrașcu Mădălin, Rada Bianca, Szőgi Roxana-Elena, Șuteu Debora

Timișoara, 18.03.2021