Sunteți pe pagina 1din 2

Corca Iulian

Clasa a X-a E seral

Magnetism şi electromagnetism

Curentul electric poate devia un ac magnetic. Acest lucru a fost demonstrat de un


fizician danez, Cristian Oersted (1777-1851), în 1820. El a fost primul care a stabilit
legătura care există între electricitate şi magnetism. În 1831, fizicianul englez Michael
Faraday (1791- 1887) a făcut experienţa inversă: el a demonstrat că mişcarea unui
magnet poate produce un curent electric. Inventator şi pasionat al experimentelor, el a
pus bazele unei noi ştiinţe, electromagnetismul, care studiază acţiunile reciproce ale
electricităţii şi magnetismului.

Magnetismul natural
Un magnet atrage pilitura de fier, de nichel şi de cobalt sau a altor substanţe care au
în componenţă aceste metale. Aceste trei metale, numite şi “feromagnetice”, sunt
singurele care au această proprietate. Mai mult, dacă punem o bucată de metal
feromagnetic în contact cu un magnet, ea va căpăta proprietăţi
feromagnetice.Magnetizarea se transmite, deci, la distanţă şi prin contact direct. Zona
care înconjoară un magnet şi în care se manifestă forţele magnetice se numeşte “câmp
magnetic”.

Câmpul magnetic produs de un curent electric


Un fir conductor drept, străbătut de un curent electric, creează în jurul lui un câmp
magnetic. Dacă firul formează o buclă, câmpul magnetic o va străbate. Este ceea ce se
întâmplă cu câmpul magnetic al unei bare magnetizate, o tijă de fier, de exemplu.
Pentru a crea un câmp magnetic mai intens, putem înfăşura un fir conductor pe un
cilindru. Acest câmp poate fi intensificat dacă introducem o bară magnetică de-a
lungul axei acestui cilindru: acesta constituie principiul de funcţionare a unei bobine
magnetice, sau solenoid, numită şi “electromagnet”.

Un electromagnet este un obiect simplu şi foarte util, căci permite crearea unui câmp
electromagnetic oriunde este plasat. El constituie elementul de bază în orice aparat
electromagnetic. La o sonerie electrică, de pildă, un electromagnet acţionează un
ciocan care loveşte un clopoţel.

Curentul electric produs de un magnet


Dacă curentul electric creează un câmp magnetic, la rândul lui, câmpul magnetic
poate produce un curent electric, numit “curent indus”. Acesta constituie principiul
inducţiei electromagnetice. Anumite generatoare de curent funcţionează pe acest
principiu. Ele sunt alcătuite dintr-un magnet care are o mişcare oscilatorie în raport cu
o bobină: astfel se produce un curent care-şi schimbă sensul. Aceste generatoare de
curent alternativ se numesc alternatoare.

1
Corca Iulian
Clasa a X-a E seral

Există alternatoare de toate mărimile, de la cele mici (dinam), folosite la alimentarea


farurilor unei biciclete, şi până la uriaşele grupuri turbo-alternatoare folosite în
centralele electrice.

Motorul electric, o aplicaţie a electromagnetismului


Când un fir electric drept, străbătut de un curent, este plasat într-un câmp magnetic,
asupra lui acţionează o forţă numită “forţă electromagnetică”. Această forţă împinge
firul într-o anumită direcţie, care depinde de orientarea câmpului magnetic şi de sensul
curentului electric. Are loc atunci transformarea energiei electrice în energie
mecanică.

Motorul electric, de pildă, foloseşte forţa electromagnetică. Într-un astfel de motor,


firul electric drept este înlocuit cu o bobină, străbătută de un curent electric şi aşezată
într-un magnet. Forţa electromagnetică produsă învârte o roată care furnizează la
rândul ei un lucru mecanic. Este ceea ce permite rotirea acelor unui ceas, vârfului unei
maşini de găurit, paletelor unui ventilator.

Principiul inducţiei electromagnetice


O mică bobină conductoare este conectată la un aparat de măsură fără să fie
străbătută de nici un curent electric. Acul aparatului nu se mişcă. Atunci când
introducem o bară magnetică în bobină, acul aparatului înregistrează o mişcare într-o
anumită direcţie. Mişcarea magnetului creează un curent electric în bobină. Atunci
când îndepărtăm bara magnetică, acul aparatului se mişcă în celălalt sens. Astfel se
demonstrează producerea unui curent care circulă în sens opus. Acest curent, care îşi
schimbă sensul, este un curent alternativ. Spunem, de asemenea, că mişcarea barei
magnetice induce un curent alternativ. Această experienţă a fost realizată de fizicianul
englez Michael Faraday, în 1831. El a demonstrat astfel existenţa inducţiei
electromagnetice.

Alternatorul
Un alternator, sau generator de curent alternativ, este un sistem ingenios de
producere a energiei electrice cu ajutorul unui magnet. El este alcătuit dintr-o bobină
conductoare, pătrată, care se roteşte în câmpul magnetic al unui magnet fix. Această
mişcare induce (sau produce) în bobină un curent care îşi schimbă sensul (altfel spus
un curent alternativ). Acest curent trece prin inelele colectoare care se rotesc împreună
cu bobina. Nişte perii fixe, care sunt în contact cu aceste inele, adună curentul şi îl
canalizează pentru a putea fi utilizat.