Sunteți pe pagina 1din 1

Componența raportului de evaluare internă

în vederea evaluării externe periodice

a) fişă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;


b) documente manageriale de diagnoză:
– raportul anual de evaluare internă pentru ultimul an şcolar;
c) documente manageriale de prognoză:
– planul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al şcolii;
d) orice alt tip de document dintre cele menţionate în componența raportului de
evaluare internă, considerat relevant pentru evaluarea nivelului de calitate al unităţii de
învăţământ, dacă este cazul.