Sunteți pe pagina 1din 1

Termeni ai programului partenerial YouTube

Împreună cu Termenii privind Serviciile YouTube și Politicile Programului Partenerial YouTube (fiecare dintre ele
putând fi actualizat periodic și fiind încorporate în prezenta prin trimitere), următorii Termeni privind Programul
Partenerial YouTube se aplică participării dvs. în cadrul Programului Partenerial YouTube ("Termenii"). Vă rugăm să
citiți cu atenție Termenii. În cazul în care nu înțelegeți sau nu acceptați oricare parte a acestor Termeni, nu ar trebui să
încărcați Conținut pentru monetizare pe YouTube.
1. Venituri din Monetizare. YouTube vă va remunera după cum urmează:
a. Venituri din Publicitate. YouTube vă va achita 55% din veniturile nete recunoscute de către
YouTube, provenite din reclame afișate sau difuzate de către YouTube sau o terță parte autorizată, pe
paginile de afișare a Conținutului dumneavoastră, sau în, ori pe video player-ul video YouTube, odată cu
difuzarea Conținutului dvs. YouTube nu este obligat să afișeze reclame alături de videoclipurile dvs. și
poate stabili tipul și formatul reclamelor disponibile în cadrul Serviciului YouTube. Pentru claritate, YouTube
își rezervă dreptul de a reține toate celelalte venituri derivate din serviciul YouTube, incluzând orice venituri
referitoare la reclamele din paginile cu rezultatele căutărilor.

b. Venituri din Abonament. YouTube vă va achita 55% din veniturile nete totale recunoscute
de către YouTube din taxele de abonament care sunt atribuibile vizionărilor lunare sau duratei de vizionare
a Conținutului dvs., sub formă de procent din vizionările lunare sau din durata de vizionare a întregului sau
a unei părți din conținutul care face parte din oferta de abonament relevantă (astfel cum este stabilit de
către YouTube). În cazul în care Conținutul dvs. este inclus și vizionat de către un utilizator în mai multe
oferte de abonament, YouTube vă va remunera în baza ofertei de abonament cu cel mai înalt nivel de
venituri nete recunoscut de către YouTube, pe baza calculului efectuat de către YouTube.

2. Condiția Contului de Plată. Pentru a obține sau a primi plata oricăror venituri conform prezentei, este
necesar să dețineți în permanență un cont AdSense activ, asociat contului (conturilor) dvs. de utilizator YouTube
(sau o altă asemenea modalitate de plată solicitată de către YouTube). YouTube nu vă datorează niciun venit ce
poate fi asociat cu Conținutul dvs. pe parcursul oricărei perioade în care nu aveți o modalitate validă de plată.
3. Termeni de plată, Limitări și Taxe. YouTube vă va remunera pentru orice venituri scadente, în termen de
aproximativ șaizeci (60) de zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, atâta timp cât suma acumulată este de
cel puțin 100$ (sau echivalentul în moneda locală), la momentul scadenței plății. Nu aveți dreptul de a obține sau
primi niciun venit în legătură cu Conținutul dvs. în oricare dintre următoarele situații: (a) dacă una sau mai multe
terțe părți pretind drepturi asupra anumitor elemente ale Conținutului dvs., cu excepția cazului în care politicile
sau sistemele YouTube permit partajarea veniturilor cu dvs., astfel cum este stabilit de către YouTube; (b) dacă
monetizarea este dezactivată pe Conținutul dvs., fie de către dvs., fie de către YouTube; sau (c) participarea dvs.
în cadrul Programului Partenerial YouTube este suspendată sau a încetat, conform Secțiunii 4 de mai jos.
YouTube va depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica în cazul în care oricare din aceste circumstanțe va
apărea.
4. Încetare. Oricare dintre părți poate rezilia acești Termeni conform interesului său, printr-o notificare
scrisă adresată celeilalte părți, cu 30 de zile înainte (inclusiv prin mijloace electronice). YouTube poate fie
suspenda, fie încheia de îndată participarea dvs. în cadrul Programului Partenerial YouTube, în baza notificării
scrise (inclusiv prin mijloace electronice), dacă YouTube stabilește sau suspectează în mod rezonabil că ați
încălcat acești Termeni. Pentru claritate, în cazul oricărei încetări a acestor Termeni, Termenii Serviciului
YouTube vor rămâne în vigoare și vor continua să se aplice utilizării de către dvs. a serviciului YouTube.
5. Legea Aplicabilă. Legea aplicabilă și prevederile privind soluționarea disputelor din cadrul Termenilor
Serviciului YouTube se vor aplica, de asemenea, acestor Termeni.
6. Diverse. Termenii utilizați cu majuscule dar nedefiniți în cadrul acestor Termeni vor avea semnificațiile
conferite acestor termeni în Termenii Serviciului YouTube. Acești Termeni înlocuiesc toate acordurile anterioare
sau actuale dintre dvs. și YouTube, referitoare la Programul Partenerial YouTube, inclusiv orice acorduri
anterioare de monetizare între dvs. și YouTube, care sunt în vigoare la data intrării în vigoare. Cu excepția
modificărilor aduse prin acești Termeni, Termenii Serviciului YouTube rămân în vigoare și își produc efectele pe
deplin. Dreptul YouTube de a modifica sau revizui Termenii Serviciului (astfel cum este descris în Termenii
Serviciului YouTube) se va aplica, de asemenea, acestor Termeni.

S-ar putea să vă placă și