Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa

de observație a comportamentului copiilor în timpul jocului,activităților (___________ani)

Nr. Numele Prenume Competențe interpersonale de Comportamente specifice Posibile observări ale
relaționare socială vîrstei de ____ani educatorului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

S-ar putea să vă placă și