Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU SEMESTRUL I

Întocmit,
logoped Sîrbu Oxana
Activitatea de Terapia Tulburărilor de limbaj, s-a desfăşurat în semestrul I cu un
număr de 16 copii
Punctul de pornire a activităţii l-a constituit organizarea cabinetului din punct de
vedere al funcţionalităţii şi dotării cu materiale specifice :
- amenajarea spaţiului aferent
- verificarea materialelor existente
- crearea de materiale noi utile activităţii logopedice (pentru dislexo-disgrafii şi
dislalii)
- asigurarea cu materiale didactice moderne, instruire asistată de calculator, jocuri
de creaţie, jocuri distractiv-educative
A urmat studiul produselor activităţii la grupă, cu verificarea conduitei
verbale şi lexico-grafice, exerciţii dictare, de citire, în vederea stabilirii unui diagnostic
individual. Verificarea aspectului funcţional al vorbirii copiilor s-a desfăşurat în paralel
cu consultarea cadrelor didactice ce predau la grupele logopaţilor.
În funcţie de aceste considerente şi de deficienţele de limbaj multiple şi/sau
asociate, tulburări de comportament, deficienţe senzoriale, de intelect, emoţionale, am
stabilit grupele de lucru.
Au fot întocmite documentele de identificare (individualizare)
- registru de evidenţă logopedică
- catalogul de prezenţă săptămânală
- fişe de evaluare a logopatului
Organizarea intervenţiei logopedice pentru copii a fost concretizată prin unele
discutii online sau telefonice cu familia în vederea depistării cauzelor în care s-a
produs tulburarea, colaborarea cu cadrele didactice ce predau copilului, examenul
conduitei verbale, examenul psihomotricităţii, orientarea spaţio-temporară.
Adaptările curriculare realizate prin proiectarea structurilor tehnice-procedurale la
potenţialul logopatului şi individualizarea sarcinilor de lucru. Individualizarea activităţii
pe fişe cu maxim patru sarcini, antrenarea copilului în procesul de corectare şi
încurajarea eforturilor depuse de către acesta au determinat ameliorarea unor carenţe
educative specifice aparatului fono-articular şi disgrafice.
Realizarea activităţii de intervenţie şi monitorizarea conduitei
verbale/scrise s-a concretizat prin crearea posibilităţii de asistenţă a părinţilor la orele de
terapie logopedică online pentru asigurarea continuităţii în corectare. Parteneriat cu
cadrele didactice, educatori.
Evaluarea copiilor permanent prin implicarea activă în actul de autoeducare şi
autoevaluare, relaţionarea în grupul de activitate cu ajutorul fişelor de lucru .Încurajarea
permanentă şi continuă a copiilor pentru cel mai mic efort depus, antrenarea sa în
dinamica procesului de corectare concomitent cu verificarea elementelor pozitive de
personalitate.
Perfecţionarea profesională a avut în vedere formarea continuă în domeniul
activităţii, documentare din literatura de specialitate, participarea training cu educatorii
și părinții copiilor cu tema ” Identificarea copiilor cu tulburări de limbaj.Metode de
prim ajutor”, organizîndu-se online pe platforma Google Meet- organizat de dnele Radu
Svetlana și Onu Elena.
Din Planul anual de activitate al logopedului aprobat la 25.08.2020 au fost realizate
următoarele puncte :
-Organizarea cabinetului din punct de vedere al funcționalității și dotării cu materiale
specifice, pe parcursul anului completîndu-se cu diverse materiale și forme apărute noi.
-Triajul și depistarea și diagnosticarea copiilor cu tulburări ale limbajului vorbit și
reevaluarea copiilor aflați în evidență sa realizat cu ajutorul educatorului luînd în
considerație vîrsta copiilor șinevoile acestora.Fiind reevaluați odată la 2-3 luni cu
diverse evaluări scrise în formă de chestionar sau probe legate de vocabular.
-Realizarea statisticilor privind evidența copiilor –acesta se realizează pe tot parcursul
anului menționîndu-se nr de ședințe și problemele copiilor sau succesele acestora.
-Organizarea intervenției psiho-logopedice –s-a realizat printr-o fișă de evaluare inițială
(Anexa 1) –stabilindu-se astfel nivelul sau gradul de necesitate a frecventării oreleor
logopedice.
-Asistența psihopedagogică acordată de cadrele didactice –se realizează după fiecare
ședință logopedică prin unele sugestii educatorului, sau prin conversație despre cum se
manifestă copilul în grupa respectivă
-Planificarea activității de consiliere logopedică –se realizează zilnic, prin realizarea
orelor logopedice în dependență de starea psihologică a copiilor și după nevoile
acestora.
Modernizarea bazei materiale a cabinetului logopedic prin respectarea normativelor
privind dotarea cu materiale și mijloace de învățămînt se realizează permanent
examinînd postari online, publicații etc.
Astfel, din septembrie fiind examinați 16 copii au fost scoși din lista 2 copii , și
introduși in lista înca 6 copii din grupa de vîrstă 4 ani, aceștia avînd probleme în
pronunțarea sunetului ”r” și ”ș”, ades se datorează faptului că copii încă nu au obținut
sunetul , din cauza danturii etc.
Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2 copii sau individual, în
funcţie de următoarele criterii: tipul tulburării de limbaj; gravitatea tulburării de limbaj;
vârsta copilului; colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activă în
procesul terapeutic etc.
Într-o ședință de logopedie are loc corectarea sunetelor care sunt pronunțate deficitar.
O ședință de logopedie presupune într-o prima fază exercitii de gimnastică oro-maxilo-
facială pentru pregatirea musculaturii faciale în scopul emiterii sunetelor, gimnastica
respiratorie pentru educarea echilibrului dintre inspirație și expirație, educarea auzului
fonematic și corectarea sunetului deficitar care implică învățarea emiterii corecte a
acestuia și apoi consolidarea lui.

Se face gimnastica pentru articulație, după care cea de respirație, și doar după aceasta
începe lucrul cu o problemă concretă. Dacă este vorba despre un sunet, atunci se
lucrează cu el. Inițial sunetul se pune, după care se introduce în silabă, ulterior în
cuvânt, după care se rostește o frază, iar mai departe ajungem la poezii, ghicitori și
povestiri. Orice lecție se construiește după principiul de la simplu la complicat.

Majoritatea copiilor ce necesită sprijinul logopedului sunt capabili să vorbească în


momentul în care merg la școală, dar încă prezintă probleme cu comunicarea și pe
parcursul vieții.

S-ar putea să vă placă și