Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data

Test de evaluare. Limba şi literatura română


Unitatea: Baba Iarna intră-n sat

1. Citeşte fragmentul!
„A fost odată ca niciodată un biet tăietor de lemn care trăia într-o căsuţă, la marginea unei
păduri cu nevasta şi cu cei doi copii ai săi.”
(Fraţii Grimm – „Hansel şi Gretel”)
Precizează:
- timpul
……………………………………………………………………………………
….
- spaţiul (locul)
………………………………………………………………………………
- personajele
………………………………………………………………………………….

2. Încercuieşte ideea principală potrivită fragmentului de mai jos:


„De sărbătoarea Crăciunului, cei doi porniră cu Steaua. Au plecat ei peste câmpuri, peste
podul de gheaţă al Siretului, spre Viişoara. Drumul către sat era greu prin zăpadă, iar tăcerea
tainică a înserării strecura picături de nelinişte în sufletele celor doi copii. Buzele celui mic
prinseră să tremure.”
(Mihail Sadoveanu – „Colindătorii”)
a) Satul era îngropat în zăpadă.
b) Bărbatul îi primi pe colindători.
c) De Crăciun, băieţii au pornit cu Steaua.

3. Formulează câte un enunţ propriu folosind cuvintele: n-am (nu am), n-are (nu
are),
nare (nări), n-aţi (nu aţi), n-au (nu au).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................
4. Analizează adjectivele din textul de mai jos, după modelul:
Model: înalt = adjectiv se acordă cu substantivul “bradul”, gen masculin, nr. singular.
Bradul înalt gemea de mere aurite şi argintate; pe ramuri crescuseră migdale zaharisite,
bomboane poleite şi dulciuri îmbietoare.

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. Încercuieşte forma corectă a adjectivului din enunţurile următoare:

Argintii/ Argintiii fulgi s-au aşezat în palma copilului.


Zglobiii/ Zglobii copii făceau mătănii în zăpadă.
Sângerii/ Sângeriii trandafiri au îngheţat din cauza gerului.
Cenuşiii/ Cenuşii nori s-au abătut asupra satului.
Trandafirii/ Trandafiriii obraji ai nepotului au fost sărutaţi de blajina bunică.