Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciții și probleme Exerciții și probleme

1. Găsește numerele cu 10 mai mari decât: 3, 7, 9, 0 1. Găsește numerele cu 10 mai mari decât: 3, 7, 9, 0
2. Găsește numerele cu 20 mai mici decât: 22, 24,29 2. Găsește numerele cu 20 mai mici decât: 22, 24,29
3. Suma a două numere este 19. Unul dintre numere 3. Suma a două numere este 19. Unul dintre numere
este 10. Care este celălalt număr? este 10. Care este celălalt număr?
4. Din ce număr trebuie scăzut 8 astfel încât 4. Din ce număr trebuie scăzut 8 astfel încât
rezultatul să fie 10? rezultatul să fie 10?
5. Într-o cutie sunt 8 creioane, iar în alta sunt cu 2 5. Într-o cutie sunt 8 creioane, iar în alta sunt cu 2
mai multe. Câte creioane sunt în total? mai multe. Câte creioane sunt în total?
6. Într-o clasă sunt 29 de elevi. Dacă 9 sunt fete, câți 6. Într-o clasă sunt 29 de elevi. Dacă 9 sunt fete, câți
băieți sunt în acea clasă? băieți sunt în acea clasă?
7. Află diferența numerelor13 și 3, 28 și 20, 13 și 10 7. Află diferența numerelor13 și 3, 28 și 20, 13 și 10
8. Cu cât este 2 mai mic decât 12? 8. Cu cât este 2 mai mic decât 12?
9. Cu cât este mai mare 19 decât 10? 9. Cu cât este mai mare 19 decât 10?
10. Ce număr scazi din 17 pentru a obține 10? 10. Ce număr scazi din 17 pentru a obține 10?
11. Află scăzătorul, știind că descăzutul este 19, iar 11. Află scăzătorul, știind că descăzutul este 19, iar
diferența este 9. diferența este 9.
12. La derdeluș sunt 15 copii. 2 se dau cu săniuța, iar 12. La derdeluș sunt 15 copii. 2 se dau cu săniuța, iar
ceilalți se bat cu bulgări de zăpadă. Câți copii se bat ceilalți se bat cu bulgări de zăpadă. Câți copii se bat
cu bulgări de zăpadă? cu bulgări de zăpadă?
13. Florina avea 18 mărgele. Ea a pierdut 10 din ele. 13. Florina avea 18 mărgele. Ea a pierdut 10 din ele.
Câte mărgele mai are Florina? Câte mărgele mai are Florina?
14. În scorbura unei veverițe erau 19 alune. Ea a 14. În scorbura unei veverițe erau 19 alune. Ea a
mâncat într-o săptămână 10 alune. Câte alune mai mâncat într-o săptămână 10 alune. Câte alune mai
are veverița? are veverița?
Exerciții și probleme Exerciții și probleme

1. Găsește numerele cu 10 mai mari decât: 3, 7, 9, 0 1. Găsește numerele cu 10 mai mari decât: 3, 7, 9, 0
2. Găsește numerele cu 20 mai mici decât: 22, 24,29 2. Găsește numerele cu 20 mai mici decât: 22, 24,29
3. Suma a două numere este 19. Unul dintre numere 3. Suma a două numere este 19. Unul dintre numere
este 10. Care este celălalt număr? este 10. Care este celălalt număr?
4. Din ce număr trebuie scăzut 8 astfel încât 4. Din ce număr trebuie scăzut 8 astfel încât
rezultatul să fie 10? rezultatul să fie 10?
5. Într-o cutie sunt 8 creioane, iar în alta sunt cu 2 5. Într-o cutie sunt 8 creioane, iar în alta sunt cu 2
mai multe. Câte creioane sunt în total? mai multe. Câte creioane sunt în total?
6. Într-o clasă sunt 29 de elevi. Dacă 9 sunt fete, câți 6. Într-o clasă sunt 29 de elevi. Dacă 9 sunt fete, câți
băieți sunt în acea clasă? băieți sunt în acea clasă?
7. Află diferența numerelor13 și 3, 28 și 20, 13 și 10 7. Află diferența numerelor13 și 3, 28 și 20, 13 și 10
8. Cu cât este 2 mai mic decât 12? 8. Cu cât este 2 mai mic decât 12?
9. Cu cât este mai mare 19 decât 10? 9. Cu cât este mai mare 19 decât 10?
10. Ce număr scazi din 17 pentru a obține 10? 10. Ce număr scazi din 17 pentru a obține 10?
11. Află scăzătorul, știind că descăzutul este 19, iar 11. Află scăzătorul, știind că descăzutul este 19, iar
diferența este 9. diferența este 9.
12. La derdeluș sunt 15 copii. 2 se dau cu săniuța, iar 12. La derdeluș sunt 15 copii. 2 se dau cu săniuța, iar
ceilalți se bat cu bulgări de zăpadă. Câți copii se bat ceilalți se bat cu bulgări de zăpadă. Câți copii se bat
cu bulgări de zăpadă? cu bulgări de zăpadă?
13. Florina avea 18 mărgele. Ea a pierdut 10 din ele. 13. Florina avea 18 mărgele. Ea a pierdut 10 din ele.
Câte mărgele mai are Florina? Câte mărgele mai are Florina?
14. În scorbura unei veverițe erau 19 alune. Ea a 14. În scorbura unei veverițe erau 19 alune. Ea a
mâncat într-o săptămână 10 alune. Câte alune mai mâncat într-o săptămână 10 alune. Câte alune mai
are veverița? are veverița?