Sunteți pe pagina 1din 6

Tema pentru perioada 06-10.04.

2020

De rezolvat până 06-10.04.2020 (data seminarului)


Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Catedra de biochimie și biochimie clinică

BIOCHIMIE STRUCTURALĂ

Ghid pentru lucrări practice

Student Bevza Anastasia

Grupa M1901

Profesor Serghei Curlat

Chișinău 2020
BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

A. Obligatorie
1. Lîsîi L., Pavlovschi E. Biochimie medicală (ediţia a treia). Chişinău, 2019.
2. Lîsîi L. Biochimie medicală (ediţia a doua). Chişinău, 2007.
3. Champe P.C., Harvey R.A., Ferrier D.R. Biochimie ilustrată. Ed. 4-a. București. Editura medicală
Calisto, 2010.
4. Dinu V., Truţia E., Popa-Cristea E., Popescu A. Biochimie medicală. Mic tratat. Bucureşti, 1996.

B. Suplimentară
1. Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger A. Principles of Biochemistry. Sixth Edition. 2012.
2. Campbell P.N. Smith A.D. Biochemistry illustrated. International edition, 2000
4. Murray R.K., Granner D.K., Mayer P.A., Rodwell V.W. Harper’s illustrated Biochemistry. 26-th
international edition, 2003
5. Champe Pamela C., Harvey Richard A. Biochemistry. Lippincott’s Illustrated Reviews.
6. Lehninger A.L. Principles of Biochemistry The Johns Hopkins University School of Medicine,
Worth Publishers Inc., 2007.
Tema №9 Data 06-10.04.2020
Oligo- și polizaharidele – structura, proprietățile și rolul biomedical.

Întrebări pentru studiu


1. Clasificarea şi structura oligozaharidelor. dizaharidele reducătoare şi nereducătoare (maltoza,
lactoza, zaharoza) – proprietățile și rolul biomedical.
2. Clasificarea şi structura polizaharidelor:
‒ homopolizaharidele (glicogenul, amidonul, celuloza) – structura, proprietățile și rolul
biomedical;
‒ heteropolizaharidele (acidul hialuronic, condroitin-sulfații, heparina) – structura, proprietățile
și rolul biomedical.

Itemi pentru lucru individual


1. Zaharoza nu se prezintă sub două forme anomere. De ce?

2. Care este singura diferenţă de structură dintre amidon şi celuloză? Cum se manifestă această
diferenţă asupra proprietăţilor polizaharidelor corespunzătoare?

3. Rumegătoarele utilizează celuloza ca hrană, iar majoritatea mamiferelor nu o pot utiliza.


Explicaţi.
4. Fragmentul glucidic al toxinelor unor microbacterii reprezintă o dizaharidă nereducătoare –
tregaloza, formată din resturi de α-D-glucopiranoză. Scrieţi structura tregalozei.

5. Ce structură are dizaharida formată din acidul β -D-glucuronic şi N -acetil-β-D-glucozamină,


legate glicozidic β (1→3).

Teste pentru autoevaluare


1. Selectați elementele structurale ale maltozei:
a) α-glucoza c) α-galactoza e) α-riboza
b) β-glucoza d) β-fructoza
2. Selectați elementele structurale ale zaharozei:

a) α-glucoza c) α-galactoza e) α-riboza


b) β-glucoza d) β-fructoza

1. Selectați elementele structurale ale lactozei:


a) α-glucoza c) α-galactoza e) α-riboza
b) β-glucoza d) β-fructoza
4. Selectați compușii ce conțin α- glucoza:

a) glicogenul c) celuloza e) zaharoza


b) amidonul d) lactoza
5. Selectați compușii ce conțin β - glucoza:
a) glicogenul c) celuloza e) zaharoza
b) amidonul d) lactoza

6. Referitor la homoglicani sunt adevărate afirmațiile:


a) maltoza este unitatea structurală a celulozei
b) celuloza este o polizaharidă prezenta în plante
c) amidonul este alcătuit din alfa-fructoză
d) glicogenul este alcătuit din beta-glucoză
e) principala legătură din celuloză este α-(1,6)-glicozidică

7. Referitor la glicogen sunt adevărate afirmațiile:


a) este depozitat în muchii scheletici
b) este depozitat în țesutul adipos
c) este depozitat în ficat
d) contribuie la menținerea nivelului normal de glucoză în sânge
e) nu se produce în celulele umane

8. Selectați legăturile prezente în structura amidonului (amiloză, amilopectină) și în glicogen


a) α (1→4) c) α (1→6) e) nici una de mai sus
b) β (1→4) d) β (1→6)

9. Referitor la heteroglicani sunt adevărate afirmațiile:


a) sunt prioritar reprezentate de amiloză și amilopectină
b) fac parte din substanța intercelulară a țesutului conjunctiv
c) se conțin exclusiv în ficat și mușchi
d) au funcție de rezervă
e) conțin acizi uronici și aminoacidari

10. Referitor la heparină sunt adevărate afirmațiile:


a) este homopolizaharidă
b) îndeplinește funcția structurală
c) conține beta-galactoză
d) este un anticoagulant
e) este un factor de coagulare