Sunteți pe pagina 1din 39

88

ISTERUL EDUCATIEI SI STIINTEI AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA

Catedra Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilatie

Lucrare de curs
La disciplina: Termotehnica

A efectuat st.gr.ISACGV – 142


Vizdoagă Petru

A verificat: Chilari Oleg

Chisinau 2015

1
Cuprins.
1.Introducere………………………………………………………………………………………3
2.Date initiale………………………………………………………………………………....…...4
3.Calculul termic al peretelui exterior………………………………………………………….....8
4.Cimpul de temperature………………………………………………….…..………………….10
5.Verificarea pericolului de condensare a vaporilor de apa la colt………………………………11
6.Regimul de umiditate in interiorul peretelui…………………………………………………...12
7.Stabilitatea termica a peretelui…………………………………………………………………13
8.Calculul termotehnic a planseului ultimului nivel...….………………………………………..15
9.Calculul termotehnic al planseului pardoselii………………………………………………….18
10.Calculul termic al ingradirilor vitrate………………………………………………………...19
11.Calculul perderilor de caldura…………………………………………….…………………..20
12.Tabelul masurarilor ,,Calculul pierderilor de caldura”…………………….…………………21
13.Bibliografie…………………………………………………………………………………...29

INTRODUCERE

2
Lucrarea grafica prevede efectuarea calculelor termotehnice ale ingradirilor ( peretelui
exterior, pardoselilor, planseelor deasupra subsolurilor, planseelor ultimului nivel, elementelor
vitrate, acoperisurilor), determinarea regimului de umiditate, stabilitatii termice a ingradirilor
constructive, determinarea perderilor de caldura pentru fiecare incapere.

Date initiale

Codul dupa care sunt colectate datele initiale este adoptat conform numarului format din
ultimele trei cifre ale carnetului de note sau este acordat de professor.
Se adopta conform codului 714.
Pentru elaborarea proiectului de an sunt necesare urmatoarele date initiale:
1. Planul casei care se determina din anexa nr.1, in conformitate cu suma cifrelor codului.
2. Localitatea si parametrii climaterici exterior se adopta in functie de suma cifrelor codului
di tabelul A si B, anexa nr.2, cit si din unele anexe ale [1] si se inscriu in urmatoarea
forma:
a) localitatea – Leova,
b) temperature celei mai reci zile cu coeficientul de asigurare k=0,92 (tabelul 1 [1],
t Ie = -19° ∁
c) temperature celor mai reci cinci zile cu coeficientul de asigurare k=0,92,
t Ve = -15° ∁
d) temperature medie a celei mai reci luni t m .l =-3,3° ∁
e) durata sezonului de incalzire n si.=165
f) temperature medie pe sezonul de incalzire t m .s =+0,8° ∁
g) amplitudinea maxima a temperaturii exterioare in luna iulie At ,ext =14,7
h) elasticitatea vaporilor de apa in cea mai rece luna e e=440 Pa
i) umiditatea relative a aerului exterior:
 pe timp de iarna, φ e, i=76%
 pet imp de vara, φ e, v =45%
j) viteza minima dintre vitezele medii pe directii ale vintului in luna iulie, repetarea careia
este de 16% si mai mult, v min.
k) latitudinea localitatii γ =47°30’
l) intensitatea radiatiei solare totale pe suprafata orizontala,anexa2[1].
w
 maxima, I max .=870 2
m
w
 medie diurna, I m .=328 2
m
m) intensitatea radiatiei solare totale pe suprafata vertical orientate spre vest,
w
 maxima, I max . =¿761 2
m
w
 medie diurnal, I m .=183 2
m
3. Orientarea fatadei: Nord.

3
4. Incaperea nodului termic este prevazuta in partea stinga a axei de simetrie, daca ultima
cifra a codului este para, si in partea dreapta, daca este impara :
Partea Stinga.
5. Structura ingradirilor de protective si unele materiale din care sunt construite ingradirile se
ia din tabelul A,B si C anexa nr.3. Numarul coloanei din aceste tabele din care se va lua
constructiile elementelor de inchidere se va calcula prin formula;

N
∫ ¿=∫ ( m+2
4 )
+1=(
4 +2
4 )
+1=2,5=2 ;¿

in care:
 m este ultima cifra a codului ,iar Int(x) este partea intreaga a lui x.

6. Dimensiunile usilor si a ferestrelor :


 Fereastra mare : latimea – 1500 mm
inaltimea- 1400 mm
 Fereastra mica : latimea – 1000 mm
inaltimea -1400 mm
 Fereastra alaturata usi la balcon : latimea – 1000 mm
inaltimea – 1400 mm
 Usa la balcon : latimea – 700 mm
inaltimea – 2000 mm
 Usa de acces : latimea - 1200 mm
inaltimea – 2200 mm
7. Parametrii aerului interior
a) temperature de calcul a aerului interior este: t i=20℃
b) umiditatea relative a aerului pentru calculul regimului de umiditate φ i = 55-60%

Calculul termic al ingradirilor


2.1 Notiuni generale privind calculul termic al ingradirilor.
In conformitate cu [2], exista trei indicatori de protective termica a cladirii:
a) rezistenta redusa la transferal termic al elementelor de inchidere a cladirii;
b) indicatorul igienico-sanitar care include diferenta de temperature dintre temperature
aerului interior si de la suprafata elementului de inchidere, si temperature pe suprafata
interioara mai inalta decit temperature punctului de roua;
c) consumul specific de energie termica pentru incalzirea cladirii,care permite a varia
valorile proprietatilor diferitor tipuri de elemente de inchidere, tinind cont de solutiile
architectural-urbanistice si de alegerea sistemului de mentinere a microclimei pentru
atingerea marimei normate a acestui indicator.
Conditiile de protective termica a cladirii vor fi satisfacute daca in cladirile de locuit sau
publice vor fi respectate conditiile ,,a” si ,,b”, sau ,,b” si ,,c”. Pentru cladirile de productie trebuie
respectate conditiile indicatorilor ,,b”.

2.1.1 Rezistenta termica a ingradirilor si calculul coeficientului


de transfer termic global

4
Toate ingradirile exterioare ale incaperilor incalzite a cladirilor de locuit, socio-comunale
si industrial trebuie sa corespunda nu numai cerintelor de rezistenta, stabilite, rezistenta la foc,
durata de viata cit mai mare, economic si design modern, dar sis a tina cont de cerintele privind
indicii termotehnici. Solutiile architectural-constructive trebuie astfel adoptate, incit rezistenta
termica globala a ingradirilor de inchidere sa fie egala cu valoarea maxima dintre valorile
urmatoarelor rezistente:
nec
 rezistenta termica minima necesara, Rmin , din considerente de asigurare a conditiilor
sanitaro-igienice care se determina prin relatia:
t i−t ce m2 ℃
Rnec
min =
α i −∆ t
∙ n , [ ]
w
;

in care:
 t i-temperatura aerului interior,℃ ;
c
 t e −¿temperature de calcul a aerului exterior ( a celor mai reci 5 zile cu coeficientul de
asigurare 0,92), ℃;
w
 α i−¿ coeficientul de schimb de caldura pe suprafeta interioara a ingradirii , [ 2 ]; care
m ℃
se determina in functie de tipul ingradirii conform tabelului 7 [2] sau tabelului A, anexa
nr. 4;
 ∆ t n – diferenta maxima admisibila dintre temperatuta aerului interior si temperature
suprafetei interioare a ingradirii, ℃, care se determina in functie de tipul ingradirii si destinatia
cladirii conform tabelului 5 [2] sau tabelului C, anexa nr. 4;
 n-coeficient in care se tine cont de pozitia ingradirii fata de aerul exterior, care se
determina in functie de tipul ingradirii conform tabelului 6 [2] sau tabelului D, anexa nr. 4.

 Rezistenta redusa la transfer termic din punct de vedere al stocarii inergiei elementelor de
inchidere ( cu exceptia celor vitrate transparente), Rreg ,care se determina conform
tabelului 4 [2] sau tabelului F, anexa nr. 4, in functie de tipul ingradirii, destinatia cladirii
si indicatorul grade-zi, D d , care pentru perioada de incalzire se determina prin relatia.

Dd =( t i−t ms . ) ∙ nsi .
in care:
 t i-temperatura aerului interior, ℃ ;
 t ms .- temperature medie a aerului exterior pe durata sezonului de incalzire , ℃ ;
 n si.- durata sezonului de incalzire, zile.

Rezistenta termica specifica globala a ingradirii se determina prin relatiile:


 pentru ingradire fara strat izolant:
N
1 δ 1 m2 ℃
R g= + ∑ j + ,
α i j=1 λ j α e w [ ]
;

 pentru ingradirea cu strat izolant:

N
1 δ δ 1 m2 ℃
R g= + ∑ j + iz + ,
α i j=1 λ j λiz α e w
;[ ]
5
in care:
 δ j - este grosimea straturilor ingradirii, cu exceptia celui izolant, mm;
 δ iz- grosimea stratului izolant, mm;
 λ iz si λ j- coeficientul de conductibilitate termica a materialului straturilor, inclusive celui
w
izolant, 2 ;care se determina in functie de materialul stratului din anexa D [3];
m ℃
w
 α e- coeficientul de schimb de caldura pe suprafata exterioara a ingradirii, , [ ]2
m ℃
; care

se determina in functie de tipul ingradirii conform tabelului 8 [3] sau tabelului B, anexa
nr. 4;

Rezistenta termica specifica globala a ingradirii se admite egala cu valoarea maxima dintre
valorile rezistentelor enumerate mai sus:
m2 ℃
R g=max { R nec
min , Rreg } ,
w
; [ ]
Daca inlocuim aceasta valoare in relati anterioara vom obtine relatia pentru determinarea
grosimii stratului izolant:

δ iz =λiz ∙¿
Valoarea grosimii stratului izolant se rotunjeste cu precizia +0,005 m sau pina la grosimea
materialului conform fisei tehnice a producatorului. Dupa aceasta,valoarea rezistentei termice
specific globale ale ingradirii se recalculeaza folosind relatia (2.4).
Coeficientul de transfer termic global, k, se determina prin formula:

1 w
k= , 2 ;
Rg m ℃

2.1.2 Temperatura aerului interior


Pentru calculele generale temperature aerului interior se admite conform tabelului 1 [3],
iar pentru calculul pierderilor de caldura si calculul instalatiilor de incalzire si ventilare,
temperature de calcul a aerului interior pentru cladiri de locuit, in functie de destinatia
incaperilor, pentru sezonul rece se ia din tabelul E anexa nr. 4.

2.1.3 Temperatura aerului exterior


Temperetura aerului exterior nu este constanta, ci variaza in limite destul de mari atit
zilnic, cit si pe toata durata sezonului de incalzire. Pentru calculul puterii termice a sistemului de
incalzire trebuie luata o temperatura concreta pentru localitatea data. Aceasta temperature se
numeste temperatura de calcul a aerului exterior. In calitate de temperature de calcul a aerului
exterior, t ce, trebuie luata acea temperatura, constanta a aerului exterior.
Pentru determinare stabilitatii termice a ingradirii de inchidere se utilizeaza indicele D-
grosimea conventionala a ingradirii ( gradul de inertie termica). Conform normelor in vigoare,
toate ingradirile de inchidere se impart in 4 grupe, in functie de grosimea conventionala D:

6
c I
 fara inertie termica, D ≤1,5=¿ t e =t e , k as =0,98 ;
c I
 cu inertie termica mica, 1,5< D ≤ 4=¿ t e =t e , k as =0,92 ;
c III
 cu inertie termica medie, 4 < D ≤7=¿ t e =t e, k as=0,92 ;
c V
cu inertie termica mare, D>7=¿ t e =t e , k as =0,92;
Normele in vigoare stabilesc temperature de calcul a aerului exterior fiind egala cu media
celor mai reci 5 zile la rind din cele mai reci 4 ierni din ultimii 25-50 ani.

3. Calculul termic al peretelui exterior


3.1 Rezistenţa termică globala

Nr. Materialul Densitatea Grosimea Coeficientul Coificientul Coeficientul


stratulu materialulu stratului de asimilare de de
i constructive termica asimilare permeabilitate
kg δ ,m w termica μ
ρ, 3 λ,
m m℃ w
S, 2
m ℃
1 Mortar de const.
din nisip si var
1700 0,02 0,7 8,95 0,098
2 Beton de piatra
ponce 1600 0,30 0,62 8,54 0,075
3 Polistilen
expandat 18 0,1 0,042 0,28 0,02
4 Mortar din
ciment si nisip 1200 0,02 0,47 6,16 0,14

Rezistenta termica globala a peretelui exterior va fi:


m2 ℃
R g=Ri + R1 + R2 + R3 + R4 + R e ; [ ]
w
in care:
 Ri , Re - rezistenta termica la transfer de caldura pe suprafata interioara si exterioara.

1 m2 ℃ 1 m2 ℃
Ri=
αi [ ]
,
w
; R e= ,
αe w
; [ ]
7
in care:
 α i si α e −¿ coeficientii de schimb de caldura pe suprafetele interioara si exterioara.

m2 ℃ m2 ℃
α i=8,7 ,
w [ ]
; α e =23 ,
w
; [ ]
δ m2 ℃ δ m2 ℃ δ m2 ℃ δ m2 ℃
R 1= 1 ,
λ1 [ ]
w
; R2= 2 ,
λ2 w [ ]
; R3 = 3 ,
λ3 w [ ]
; R4= 4 ,
λ4 w
; [ ]
1 δ1 δ 2 δ 3 δ 4 1 1 0,02 0,3 δ 0,02 1
R g= + + + + + = + + + 3 + + =¿
α i λ1 λ 2 λ3 λ 4 α e 8,7 0,7 0,042 0,064 0,47 23
δ3 m2 ℃
¿ 0,71+
0,042 [ ]
,
w
;

 Pentru a determina grosimea (δ 3 ¿ a stratului termoizolant se determina:


1. Calculam rezistenta termica minima necesara, Rnec min , din considerente de asigurare a

conditiilor sanitaro-igienice si de confort:


t i−t ce m2 ℃
nec
Rmin =
α i −∆ t
∙n,[ ] w
;

2. Rezistenta termica redusa din punct de vedere de stocare a energie termice Rreg .
Valoarea maximal dintre aceste doua rezistente inlocueste in formula R g de unde
putem determina (δ 3).

20−(−15) m2 ℃
nec .
Rmin .=
8,7 ∙ 4
∙ 1=1,006 ,[ ]
w
;

Rezistenta redusa se adopta functie de indicatorul grade-zi care se determina pentru


perioada de incalzire cu formula:
Dd =( t i−t ms ) ∙ n si =( 20−0,8 ) ∙ 165=3168
( 3168−2000 )∗2,8−2,1 m2 ℃
Rreg =x=2,1+
4000−2000 [ ]
−¿ 2,508 ,
w
;

δ iz
Rreg = + 0,71;
0,042
δ iz
2,5= +0,71
0,042
δ iz =( 2,5−0,71 )∗0,042=0,075≈ 0,10 cm;
0,1 m2 ℃
Rreal
g =0,71+
0,042 [ ]
=3,09 ,
w
;

Coeficientul de transfer termic global k se va determina prin relatia:

8
1 1 w
k= real
Rg
=
3,09 [ ]
=0,32 , 2
m ℃
;

2.1.1. Cimpul de temperature

Cimpul de temperature interiorul peretelui trebuie calculate pentru valoarea medie a


temperaturii aerului exterior, corespunzatoare valorii gradului de inertie termica, D, calculate
prin formula:
N
δ
D=∑ j ∙ S j ,
1 λj

in care:
δ j - este grosimea stratului ,,j” al elementului de constructive, m; λ j si S j- sunt
coeficientii de conductibilitate side asimilare termica a materialului stratului ,,j” al
elementului de constructive respective, N-numarul de staraturi dispuse perpendicular
directiei fluxului de caldura.

Repartitia temperaturilor in interiorul peretelui exterior si intre straturi poate fi


determinate cu formula:
1
t ( x )=t i−q 0 ∙ ( + R ,℃
α i ( x) )
in care:
R( x ) - suma rezistentelor la permeabilitatea termica a straturilor cuprinse intre suprafata interioara
si sectiunea x. q 0- densitatea fluxului de caldura, w /m 2 .
δ δ δ δ 0,02 0,3 0,1 0,02
D= 1 ∙ S 1+ 2 ∙ S2 + 3 ∙ S3 + 4 ∙ S 4 =¿ ∙8,95+ ∙ 8,54+ ∙ 0,28+ ∙6,16=5,32;
λ1 λ2 λ3 λ4 0,7 0,62 0,042 0,47
4 < D ≤7 ,t ce =t III
e , k as =0,92

c IIIt Ve +t Ie −15+ (−19 )


t =t =
e e = =−17 ℃
2 2
t ce =−15
 Temperatura pe suprafata interioara a peretelui este egala:
1
+0
8,7
τ i =20− ∗(20−(−15 ))=18,7 ℃
3,09
 Temperatura la contactul dintre straturile unu si doi:
1 0,02
t 1=20− ( +
8,7 0,7
3,09 )
∗(20− (−15 ))=18,3℃

 Temperature la contactul dintre straturile doi si trei:

9
1 0,02 0,3
t 2=20− ( + +
8,7 0,7 0,62
3,09 )
∗(20−(−15 ) )=12,8 ℃

 Temperaturile la contactul dintre straturile trei si patru:


1 0,02 0,3 0,1
t 3=20− ( + +
8,7 0,7 0,62 0,042
3,09
+
) ∗(20−(−15 ) )=−14,1 ℃

 Temperature pe suprafata exterioara este egala:


1 0,02 0,3 0,1 0,02
τ e =20− ( + + +
8,7 0,7 0,62 0.042 0,47
3,09
+
)∗(20−(−15 ))=−14,5℃

10
Graficul construit conform valorilor de temperatură calculate mai sus şi prezentat în
figura 2.1 face posibilă determinarea temperaturii în orice secţiune a peretelui.

2.1.2. Verificarea pericolului de condensare a vaporilor de apa pe


suprafata interioara a paretelui exterior in colt
In incaperile de colt transferal de caldura are loc mai intens decit in cele din mijloc.
Deosebit de nefavorabila este situatia termica a colturilo exterioare, unde temperatura poate fi
inferioara celei a punctului de roua, ceeace conduce la condensarea vaporilor de apa din aerul
incaperii. Condensarea are loc in cazul in care temperature in colt τ c este mai mica decit
temperature punctului de roua τ pr .
Temperatura pe suprafata interioara a coltului exterior, τ c,poate fi calculata prin formula:
τ c =τ i−( 0,18−0,04114 ∙ R g ) ∙ ( t i−t ce ),
in care:
τ i - este temperature pe suprafata interioara a peretelui la o distanta considerabila de la colt, ℃;
t ce- temperature de calcul a aerului exterior corespunzatoare gradului de inertie termica, D.
Temperature punctului de roua,τ pr , se determina din tabele sau prin calcul, in functie de
temperatura t i, si umiditatea relativa φ i a aerului interior in modul urmator:
 se determina presiunea partial de saturatie a vaporilor de apa Ei din aerul interior in
functie de temperatura t i a lui;
 se calculeaza presiunea partial a vaporilor de apa e i din aerul interior, in functie de
umiditatea relative φ i a lui prin formula:
( φi −Ei )
e i=
100
 din acelasi table se determina care ar fi temperature de saturatie a vaporilor de apa, daca
presiune partiala de saturatie a vaporilor de apa din aerul interior ar fi egala cu e i, care si
este temperature punctului de roua.
Temperature punctului de roua, ,τ pr, poate fi determinata prin formula:
2
,τ pr=20,1−( 5,75−0,00206 ∙ ei )
sau poate fi deretminata din tabelele A si B anexa nr. 5,in functie de presiunea partial de
saturatie a vaporilor de apa Ei din aerul interior.
τ c =18,7−(0,18−0,04114 ∙ 3,09)∙ ( 20− (−15 ) )=16,85 ℃
( 55∙ 2340 )
e i= =1287 Pa ;
100
τ pr=20,1−( 5,75−0,00206 ∙1287 )2=10,5 ℃
τ c > τ pr =¿ 16,85 >10,5 – nu exista pericol de condensare.

11
2.1.3. Regimul de umiditate in interiorul peretelui
Calculul se efecueaza in regim stationar, considerind transferal de masa numai prin
difuzie. Scopul calculelor este de a stabili existent pericolului de condensare a
vaporilor de apa in interiorul peretelui. Conform [2], acest calcul trebuie efectuat la
temperature medie a celei mai reci luni, t ml.
Se utilizeaza metoda grafo-analitica care cuprinde urmatoarea consecutivitate de
calcul:
 Se calculeaza rezistenta la permeabilitate la vaporii de apa a peretelui prin formula:
n
δ m2 ∙h ∙ Pa
R pv =∑ j ,
1 μj mg[ ; ]
in care:
δ j - grosimea stratului ,,j”, m; μ j-coeficientul de permeabilitate la vaporii de apa al
materialului stratului ,,j”, luat din anexa D [3]; n- numarul de straturi material ale
ingradirii.
δ δ δ δ 0,02 0,3 0,1 0,02 m 2 ∙ h ∙ Pa
R pv = 1 + 2 + 3 + 4 = +
μ1 μ2 μ3 μ 4 0,098 0,075 0,02 0,14
+ + =9,346
mg [ ;]
 Se calculeaza presiunile partiale ale vaporilor de apa in sectiunile characteristic ale
peretelui ( intre straturi ) cu formula:
ei−ee
e ( x )=ei − ∙ Rp (x ) ;
R pv
Presiunea partial medie a vaporilor de apa in aerul interior e i=1287 Pa si in aerul exterior
e e =400 Pa.
e i−e e δ 1 1287−400 0,02
e 1=e i− ( )
R pv

μ1
=1287−
9,346

0,098 ( )
=1267,6 Pa

e i−e e δ 1 δ 2 1287−400 0,02 0,3


e 2=e i−
R pv ( )
∙ + =1287−
μ1 μ2 9,346
∙ +
0,098 0,075 (
=698,2 Pa )
e i−e e δ 1 δ 2 δ 3 1287−400
e 3=e i−
R pv
∙( )
+ + =1287−
μ 1 μ 2 μ3 9,346

0,02 0,3 0,1


∙ ( 0,098 +
0,075 0,02 )
+ =412,44 Pa

ei−ee δ 1 δ 2 δ 3 δ 4 1287−400
e 4 =e i−
R pv
∙ ( + + + =1287−
μ1 μ2 μ3 μ 4 9,346 )∙

0,02 0,3 0,1 0,02


( 0,098 +
0,075 0,02 0,14 )
+ + =399,91 Pa

 Se determina cimpul de temperature pentru temperatura aerului exterior egala cu temperatura


medie a celei mai reci luni, t ce =t ml=−3,3 ℃, cu formula:
t −R ( x )
t ( x )=t i− i real ( t i −t ce ) ;
Rg
20−(−3,3 ) 1
τ i =20−
3,09 ( )

8,7
=19,13 ℃

20−(−3,3 ) 1 0,02
t 1=20−
3,09 (∙ +
8,7 0,7 ) =18,92 ℃

12
20−(−3,3 ) 1 0,02 0,3
t 2=20−
3,09 ( ∙ + +
8,7 0,7 0,62 ) =15,27℃

20−(−3,3 ) 1 0,02 0,3 0,1


t 3=20−
3,09 ( ∙ + + +
8,7 0,7 0,62 0,042 ) =0,96 ℃

20− (−3,3 ) 1 0,02 0,3 0,1 0,02


τ e =20−
3,09 (∙ + + +
8,7 0,7 0,62 0,042 0,47
+ ) =−3,00 ℃

Presiunile partiale de saturatie ale vaporilor de apa din interiorul peretelui la temperaturile
calculate mai sus, determinate cu ajutorul anexei nr. 5 prin interpolare sunt egale, Pa, respective
cu:
Presiunile partiale de saturatie ale vaporilor de apa din interiorul peretelui la
temperaturile calculate mai sus, determinate cu ajutorul anexei nr. 5 prin interpolare sunt
egale, Pa, respective cu: Ei =2216 Pa , E1=2186 Pa , E2=1731 Pa , E3 =656 Pa ,
Ee =476 Pa.

Repartizarea elasticitatii de saturatie E(x) si elasticitatii e(x) a vaporilor de


apa in interiorul peretelui exterior la temperatura medie a aerului exterior

13
(Graficul construit conform valorilor de temperatura calculate mai sus)

Concluzie : :Nu exista pericol de condensare a vaporilor de apa, deoarece liniile e(x) si E(x) nu
se intersecteaza si prin urmare, peretele satisface exigentele privind rezistenta la permeabilitatea
la vaporii de apa.

2.2.5 Stabilitatea termica a peretelui


Determinam amplitudinea normata a oscilatiilor temperaturii la suprafata interioara a
elementului de inchidere Areg
τ .

Areg
τ =2,5−0,1 ∙ ( t eml −21 )=2,5−0,1 ∙ ( 21,5−21 )=2,45 ℃

in care
t eml-temperatura medie lunara a aerului exterior in luna iulie,℃
Determinam coeficientul de cedare a caldurii la suprafata exterioara a elementului de
constructie in conditii de vara
w
[ ]
α ext =1,16 ∙ ( 5+10 ∙ √ ν ) =1,16 ∙ ( 5+ 10∙ √ 1 )=17,4 2
m ℃
;

in care
ν-viteza minima a vintului din vitezele medii ale vintului pe directii in luna iulie,care au
repetabilitatea de peste 16%, dar nu mai mica de 1 m/s;α ext -coeficientul de cedare a
caldurii la suprafata exterioara a elementului de constructive in conditii de vara.
Determinam amplitudinea de calcul a oscilatiilor de temperaturi a aerului exterior
des I max−I min 761−183
At ,ext =0,5∙ At ,ext + P ∙ =0,5∙ 14,7+0,3 ∙ =17,32℃
α ext 17,4
in care
At ,ext =14,7℃ - amplitudinea maxima a temperaturii aerului exterior in luna iulie,
p=0,3 coeficientul de absorbtie a radiatiei solare de catre materialul din suprafata
exterioara a elementului de constructive se ia din tabelul 14 [ 3 ] ,
I max , I m-respectiv, valoarea maxima si medie a radiatiei solare globale w /m2 .
Determinam inertia termica a fiecarui strat si chiar a peretelui prin formula
D j=R j ∙ S j si D j=∑ R j ∙ S j
 stratul interior, mortar din nisip si var
0,02
D 1= ∙ 8,95=0,26 ;
0,7
 stratul din beton de piatra ponce
0,3
D 2= ∙ 8,54=4,13 ;
0,62
 stratul di polistiren expandat
0,1
D 3= ∙ 0,28=0,68 ;
0,042
 stratul exterior, mortar din ciment si zgura

14
0,02
D4 =∙ 6,16=0,26 ;
0,47
D=0,26+4,13+ 0,68+0,26=5,33

Coeficientul de asimilare termica a suprafetei exterioare a stratului Y j ,cu inertia termica


D≥ 1 trebuie considerate egala cu coeficientul de calcul al asimilarii termice S j a
materialului acestui strat.
Coeficientul de asimilare termica a suprafetei exterioare a stratului Y j ,cu inertia termica
D ¿ 1 se determina prin calcul in modul urmator
α∫ ¿
Y 1=R1 ∙ S 21+ ¿
0,0286 ∙ ( 8,95 )2 +8,7 w
1+ R1 ∙α ∫ ¿ =
1+0,0286 ∙ 8,7 [ ]
=8,801 , 2
m ℃
;¿

w
Y 2=S 2=8,54 , 2
[ ]m ℃
;

w
Y 3=S 3=0,28 , 2
[ ]m℃
;

R 4 ∙ S24 +Y 3 0,042∙ ( 6,16 )2 +0,28 w


Y 4=
1+ R4 ∙Y 3
=
1+0,042 ∙0,28
=1,852 2
m ℃ [ ]
;

Valoarea atenuarii amplitudinii de calcul a oscilatiilor temperaturii aerului exterior ν in


elemental de inchidere constituit din straturi omogene se calculeaza prin formula:
D
√2
ν=0,9 ∙2,718 ∙¿ ¿
in care:
D-inertia termica a elementului de inchidere; Y 1 ,Y n-coeficientii de asimilare termica a
suprafetei exterioara a straturilor de inchidere; α ∫ ¿¿ - coeficientul de cedare a caldurii a
suprafetei interioare a elementului de constructie, w /m 2 ℃ ;
5,33
( 8,95+8,7 ) ∙ ( 8,54+ 8,801 ) ∙ ( 0,28+8,54 ) ∙ ( 6,16+0,28 ) ∙ ( 17,4+1,852 )
√2
ν=0,9 ∙2,718 ∙ =544,96
( 8,95+8,801 ) ∙ ( 8,54 +8,54 ) ∙ ( 0,28+0,28 ) ∙ ( 6,16+1,852 ) ∙ 17,4
Amplitudinea de calcul a oscilatiilor temperaturii la suprafata interioara a elementului de
constructive Ades
τ , ℃ se calculeaza cu formula:

A des
des
t , ext 17,4
A = τ = =0,032 ℃ ;
ν 544,96
Concluzie: deoarece Ades reg
τ =0,032℃ < A τ =2,45 ℃ , peretele corespunte normelor de stabilitate

termica.

15
2.3 Calculul termotehnic al planseului pardoselii

Nr. Materialul stratului Densitatea Grosimea straturilor Coeficientul de


str. materialului ρ , kg /m2 constructive conductibilitate
δ ,m termica
λ , w /m℃
1 Placi di beton armat cu 2500 0,2 1,92
goluri de aer
2 Ruberoid 600 0,0015 0,17

3 Placi din fibre de sticla 45 0,15 0,041


de staple pe baza de
liant sintetic
4 Mortar din ciment si 1800 0,04 0,76
nisip
5 Linoleumpoliclorhidric 1800 0,004 0,35
pe baza de support de
pinza

a= 0,20; d= 0,14;

16
Rezistenta termica globala a planseului pardoselii va fi:
R g=Ri + R1 + R2 + R3 + R4 + R 5+ Re
1 δ δ δ δ 1
R g= + R1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
αi λ2 λ 3 λ 4 λ 5 α e
Rezistenta termica a primului strat nu se determina cu formula:
δ1
R 1=
λ1
fiind ca stratul dat este neomogen ( beton, otel si aer ). Rezistenta termica a stratului dat se
detemnina cu formula:
R par +2 R ⊥
R 1=
3
unde:
R II si R⊥ sunt rezistentele termice a straturilor obtinute ( conventional) cu sectiuni paralele si
perpendicular directiei fluxului termic.

Pentru efectuarea calculului dat ( determinarea rezistentei termice a panului cu goluri de aer R1)
analizam figurile de mai sus.
Elementul constructive al planseului pardoselii cu goluri de aer circulare ( fig. 1) conventional se
inlocueste cu elementul constructiv cu goluri de aer patrate ( fig. 2 si 3) cu latura patratului δ 2 cu
conditia:
2
π d2 π d2 3,14 ∙ ( 0,14 )
A⊡ =A ⨀ =¿ δ =2
2
4
=¿ δ 2=
√ √4
=
4
=0,12 m;
Convectia cu sectiunile paralele fluxului termic elemental constructive se inparte in straturi
omogene (fig.2) straturile: 2, 4, 6 si neomogene 1, 3, 5, 7.
Rezistenta termica a straturilor paralele fluxului termic se determina cu formula”
∑ F i = F3 + F 2 , m2 ℃ ;
R par =
F F 3 F2[ ] w
( )
∑ R i R3 + R2
i

17
F 1=F3 =F 5=δ 2 ∙ L- ariile suprafetelor zonelor respective
F 2=F 4=F 6=( a−δ 2 ) ∙ L ;
F 1=F3 =F 5=0,14 m;
F 2=F 4=F 6=0,20−0,12=0,08m ;
δ 1 0,20 m2 ℃
R2=R 4= =
λ 1 1,92
=0,1;
w [ ]
;

δ3 δ'
R1=R 3=R5= + R sa+ 1 =0,21;
λ1 λ1
δ '1=δ 3=( δ 1−δ 2 ) ∙0,5=( 0,20−0,12 ) ∙ 0,5=0,04 m;
R1=R 3=R5−¿ rezistentele termice a stratului ( paralel ) neomogen.
R sa −¿ rezistenta termica a stratului de aer care se adopta functie de grosimea stratului de aer ( δ 2 )
si directia fluxului termic din tabelul 7 [3].
0,04 0,04 m2 ℃
R 3=
1,92
+0,18+
1,92
=0,21
w [ ]
;

F +F 0,12+0,08 m2 ℃
R par = 3 2 =
F 3 F 2 0,12 0,08
+ +
=0,14 [ ]
w
;

R3 R 2 0,21 0,1
δ '1 0,04 m2 ℃
R I =R III = =
λ1 1,92
=0,02[ ]
w
;

δ 2 0,12 m2 ℃
R2=R 4= =
λ 1 1,92
=0,063
w [ ]
;

F +F 0,12+0,08 m2 ℃
R II = 3 2 =
F 3 F2 0,12 0,08
+ +
=0,1
w [ ]
;

R sa R2 0,18 0,063
m2 ℃
R⊥ =R I + R II + R III =0,063+0,10+0,063=0,226 [ ] w
;

Rezistenta medie la permeabilitatea termica a panoului cu goluri de aer, calculate prin formula:
R par +2 R⊥ 0,14+2 ∙ 0,226 m2 ℃
Rp=
3
=
3 [ ]
=0,197
w
;

Calculam rezistenta termica minima necesara:


t i−t ce 20− (−15 ) m2 ℃
Rnec
min =
α i −∆ t
∙ n=
8,7 ∙ 2
∙ [ ]
0,9=1,81 ,
w
;

Calculam rezistenta redusa la transfer termic din punct de vedere al stocarii energiei elementelor
de inchidere, Rreg .
Rezistenta redusa se adopta functie de indicatorul grade-zi care se determina pentru
perioada de incalzire cu formula:
D d =( t i−t ms ) ∙ n si =( 20−0,8 ) ∙ 165=3169,2
Rreg =3,326
1 δ 1 δ 2 δ3 δ4 δ5 1 1 0,0015 δ3 0,04 0,004 1
R g= + R p + + + + + =¿ + 0,197+ + + + + ;
αi λ 1 λ2 λ3 λ4 λ5 α e 6 0,17 0,041 0,76 0,35 17

18
δ3
R g=0,495+
0,041
δ3 δ3
3,326=0,495+ =¿ =2,83
0,041 0,041
δ 3=2,83 ∙ 0,041=0,12 m;
Adoptam: δ 3=0,15
1 δ2 δ3 δ 4 δ5 1 1 0,0015 0,15 0,04 0,004 1 m2 ℃
real
R = + R p + + + + + = +0,197+
g
αi λ2 λ3 λ 4 λ5 α e 6
+ + + + =4,15
0,17 0,041 0,76 0,35 17 w
; [ ]
Coeficientul de transfer termic global k se va determina prin relatia:

1 1 w
k= real
Rg
=
4,15 [ ]
=0,24 , 2
m ℃
;

2.4 Calculul termotehnic al planseului ultimului nivel

Nr. Materialul stratului Densitatea Grosimea straturilor Coeficientul de


str. materialului ρ , kg /m2 constructive conductibilitate
δ ,m termica
λ , w /m℃
1 Beton armat 2500 0,1 1,92
2 Ruberoid 600 0,0015 0,17

3 Placi din fibre de sticla 60 0,15 0,04


de stapel δ3
4 Mortar de ciment si 1800 0,04 0,76
nisip

Calculam rezistenta termica minima necesara:


t i−t ce 20− (−15 ) m2 ℃
nec
Rmin =
α i −∆ t
∙ n=
8,7 ∙ 2
∙ 0,9=1,81 ,
w[ ];

Calculam rezistenta redusa la transfer termic din punct de vedere al stocarii energiei elementelor
de inchidere, Rreg .
Rezistenta redusa se adopta functie de indicatorul grade-zi care se determina pentru
perioada de incalzire cu formula:

19
D d =( t i−t ms ) ∙ n si =( 20−0,8 ) ∙ 165=3168
Rreg =2,508

1 δ1 δ 2 δ 3 δ 4 1 1 0,1 0,0015 δ3 0,04 1


R g= + + + + + = + + + + + ;
α i λ1 λ 2 λ3 λ 4 α e 8,7 1,92 0,17 0,04 0,76 23

δ3
R g=0,27+
0,04

δ3 δ3
2,5=0,27+ =¿ =2,23
0,04 0,04

δ 3=2,23 ∙ 0,04 ≈ 0,089 m; Adoptam δ 3=0,1


1 δ1 δ 2 δ 3 δ 4 1 1 0,1 0,0015 0,1 0,04 1 m2 ℃
real
R = + + + + + =
g + + +
α i λ1 λ 2 λ3 λ 4 α e 8,7 1,92 0,17 0,04 0,76 23
+ + =¿ 2,77
w
; [ ]
Coeficientul de transfer termic global k se va determina prin relatia:

1 1 w
k= real
Rg
=
2,77
=0,36 2
m ℃[ ]
;

2.5. Calculul termic al ingradirilor vitrate

Rezistenta normata la transferal termic al ferestrelor si usilor de balcon, Rreg , se admite


conform tabelului 4 [2] sau tabelul F, anexa nr.4 in functie de destinatia cladirii si indecile grad-
zi, Dd , al localitatii. Tipul ferestrelor si usilor de balcon se admite conform prevederilor anexei Л
[3], astfel in cit rezistenta termica specifica globala a ferestrei, R g, sa nu fie mai mica decit Rreg .
Valoarea coeficintului de transfer termic global, k, se determina prin relatia:
1 1 w
k= =
R g 0,4 [ ]
=2,5 , 2
m ℃
;

m2 ℃
R fereastra=0,4 [ ]
w
;

 pentru usa de la scara:


m2 ℃
u PE
Rreg =0,6 ∙ Rreg =0.6 ∙ 3,09=1.85 [ ]
w
;

1 1 w
k= =
R reg 1.85
u

PE
=0.54 2
m ℃[ ]
;

unde: Rreg −¿rezistenta redusa la transferal termic al peretilor exterior.

20
3.Calculul perderilor de caldura

c
 Perderile de baza de caldura: Q b=k ∙ F ∙ ( t i−t e ) ∙n ,W

in care:
k-este coeficientul de transfer termic global al ingradirii respective, F- aria suprafetei
perpendicular pe directia fluxelui termic, n-coeficient in care se tine cont de pozitia ingradirii
fata de aerul exterior, t i si t ce- temperaturile de calcul a aerului interior si exterior.
 Adaosuri la perderile de baza de caldura:
relatia de calcul a pierderilor de caldura cu influenta coeficientilor de adaos este:

∑β
c
(
Qb=k ∙ F ∙ ( t i−t e ) ∙n ∙ 1+
100 )
unde ∑ β sunt adausurile la pierderile de baza de caldura, % , calculate prin relatia:
∑ β =β1 + β 2 + β 3
Suma adausurilo la perderile de baza de caldura se compune din urmatoarele:
 adausuri in functie de orientarea ingradirii, care se admit pentru ingradirile ( pereti exterior,
ferestre si usi de la balcon ) incaperile cu orice destinatie si capata valorile:
nord- 10%, nord-est- 10%, est- 10%, nord-vest-10%, vest-5%, sud-est-5%, sud-0%, sud-vest
-0%.
 Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrate
Q inf =0.28 ∙ La ∙ c ∙ ρ ∙ ( t i−t ce ),
unde: La-este debitul specific normative de aer aspirat si compensate cu aer exterior
infiltrate,egal cu 3 m 3 /h, la fiecare m2de suprafata vie a incaperii de locuit;
ρ – densitatea aerului infiltrate in incapere egala aproximativ cu 1,2kg /m3.

 Bilantul de caldura al incaperilor: Q tot =Q b +Q inf −Q d


 Degajari de caldura 

21
Din aceste considerente la calculul pierderilor de caldura a cladirilor de locuit pentru bucatarii
si incaperile de locuit se permite a considera fluxul de caldura degajat a fi egal cu 10 W pentru
1 m2 de suprafata vie a pardoselii.

Bilantul de caldura al incaperilor

Pentru determinarea pierderilor totale de caldura se intocmeste bilantul de caldura al


incaperilor pentru timpul de iarna.

Qtot= Qb + Qinf - Qd

t i=20(Cam),t i=22(Dorm),t i=18(Buc),t i=12(CS)

22
PLAN PARTER

Total pe încăperi
Încăper Parametrii îngrădiri Adausuri la pierderie de bază

Pentru infiltrație
Aria îngrădirii

Degajări de
total de adaus
Dimensiunile

La orientare
Coeficient de

temperatură

Uși exteriore
Destinația, si

Diferența de

pereți și mai
Pierderi de
Denumirea

căldură
Pentru doi
Orientarea
îngrădirii

îngrădirii

Coeficient
Numărul

îngrădiri

calcul de
transfer

bază de
temp-ra

căldură
termic

mulți
A, k,
a˖b, , , , , W W
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe V5,61*2,8 15,7 0,32 35 175,84 5 1,1 193,42


5
2,74*2,8- - 620,28 154 1059,20
101

Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,15 72,13


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 101 592,92
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
102

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 102 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 211,5 795,95
103

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 103 387,17

23
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
104
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 104 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
105

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 105 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,8-
Pe N 6,41 0,32 35 71,79 10 1,1 78,97 686,74 170,5 925,82
106

2,1
Pd - 5,61*3,0 17,05 0,24 31,4 128,49 1 128,49
Total pe încăperia 106 409,59
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,8-
107

Pe N 6,41 0,32 35 71,79 10 1,1 78,97 686,74 170,5 925,82


2,1
Pd - 5,61*3,0 17,05 0,24 31,4 128,49 1 128,49
Total pe încăperia 107 409,59
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
108

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 108 387,17

24
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
109
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 109 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
110

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 110 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,8-
Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,1 68,99 620,28 154 853,45
111

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 111 387,17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe E 5,61*2,8 15,7 0,32 35 175,84 10 1,15 202,22


5
2,74*2,8- - 620,28 154 1067,99
112

Pe N 5,6 0,32 35 62,72 10 1,15 72,13


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 112 601,71
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dorm t=20

Pe V 5,61*2,8 15,7 0,32 35 175,84 5 1,1 193,42


5
2,74*2,8- - 620,28 154 1040,83
113

Pe S 5,6 0,32 35 62,72 10 1,15 72,13


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 113 574,54

25
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75

Buc t=20
2,74*2,8-
Pe S 5,6 0,32 35 62,72 - 1 62,72 620,28 154 828,81
114
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 114 362,52
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buct=20

2,74*2,8-
Pe S 5,6 0,32 35 62,72 - 1 62,72 620,28 154 828,81
115

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 115 362,52
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Cam t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


2,74*2,8- 499,45 124 640,66
116

Pe S 4,98 0,32 35 55,78 - 1 55,78


0,98-1,6
Pd - 4,51*2,7 12,4 0,24 31,4 93,45 1 93,45
Total pe încăperia 116 265,21
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,8- 553,82 137,5 702,68
117

Pe S 5,96 0,32 35 66,75 - 1 66,75


0,98-1,6
Pd - 4,51*3,0 13,75 0,24 31,4 103,62 1 103,62
Total pe încăperia 117 286,36
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,8- 553,82 137,5 702,68
118

Pe S 5,96 0,32 35 66,75 - 1 66,75


0,98-1,6
Pd - 4,51*3,0 13,75 0,24 31,4 103,62 1 103,62
Total pe încăperia 118 286,36

26
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75

Cam t=20
U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24
2,74*2,8- 499,45 124 610,42
119
Pe S 4,98 0,32 35 55,78 - 1 55,78
0,98-1,6
Pd - 4,51*2,7 12,4 0,24 31,4 93,45 1 93,45
Total pe încăperia 119 234,97
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,8-
Pe S 5,6 0,32 35 62,72 - 1 62,72 620,28 154 828,81
120

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 120 362,52
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,8-
Pe S 5,6 0,32 35 62,72 - 1 62,72 620,28 154 828,81
121

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 121 362,52
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dor t=20

Pe E 5,61*2,8 15,7 0,32 35 175,84 10 1,15 202,22


5
2,74*2,8- - 620,28 154 1043,35
122

Pe S 5,6 0,32 35 62,72 - 1,05 65,86


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 122 577,06

27
NIVELUL INTERMIDIAR
Încăper Parametrii îngrădiri Adausuri la pierderie de bază

Total pe încăperi
Pentru infiltrație
Aria îngrădirii

Degajări de
total de adaus
Dimensiunile

Coeficient de

temperatură

La orientare
Destinația, si

Uși exteriore
Diferența de

pereți și mai
Denumirea

Pentru doi
Pierderi de

căldură
Orientarea
îngrădirii

îngrădirii

Coeficient
Numărul

îngrădiri

calcul de
transfer
temp-ra

bază de
căldură
termic

mulți
A, k,
a˖b, C , , , , W W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe V5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 5 1,1 172,79


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1027,62
301

Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 301 561,33
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
302

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 302 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 211,5 785,48
303

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 303 376,70

28
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 0 996,98
304
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 304 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
305

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 305 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,5-
Pe N 5,5 0,32 35 61,60 10 1,1 67,76 686,74 170,5 914,61
306

2,1
Pd - 5,61*3,0 17,05 0,24 31,4 128,49 1 128,49
Total pe încăperia 306 398,37
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,5-
307

Pe N 5,5 0,32 35 61,60 10 1,1 67,76 686,74 170,5 914,61


2,1
Pd - 5,61*3,0 17,05 0,24 31,4 128,49 1 128,49
Total pe încăperia 307 398,37
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
308

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 308 376,70

29
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
309
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 309 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
310

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 310 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 842,98
311

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 311 376,70
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe E 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 10 1,15 180,64


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1035,47
312

Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 312 569,19
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dorm t=20

Pe V 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 5 1,1 172,79


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1009,24
313

Pe S 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 313 542,96

30
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75

Buc t=20
2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 819,29
314
2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 314 353,00
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buct=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 819,29
315

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 315 353,00
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Cam t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


2,74*2,5- 499,45 124 632,71
316

Pe S 4,27 0,32 35 47,82 - 1 47,82


0,98-1,6
Pd - 4,51*2,7 12,4 0,24 31,4 93,45 1 93,45
Total pe încăperia 316 257,26
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,5- 553,82 137,5 692,44
317

Pe S 5,045 0,32 35 56,50 - 1 56,50


0,98-1,6
Pd - 4,51*3,0 13,75 0,24 31,4 103,62 1 103,62
Total pe încăperia 317 276,11
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,5- 553,82 137,5 692,44
318

Pe S 5,045 0,32 35 56,50 - 1 56,50


0,98-1,6
Pd - 4,51*3,0 13,75 0,24 31,4 103,62 1 103,62
Total pe încăperia 318 276,11

31
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75

Cam t=20
U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24
2,74*2,5- 499,45 124 632,71
319
Pe S 4,27 0,32 35 47,82 - 1 47,82
0,98-1,6
Pd - 4,51*2,7 12,4 0,24 31,4 93,45 1 93,45
Total pe încăperia 319 257,26
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 819,29
320

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 320 353,00
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 819,29
321

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 321 353,00
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dor t=20

Pe E 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 10 1,15 180,64


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1011,78
322

Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1,05 55,86


2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 116,05
Total pe încăperia 122 545,49

32
ULTIMUL NIVEL

Pentru infiltrație
Încăper Parametrii îngrădiri Adausuri la pierderie de bază

Degajări de
Dimensiunile

La orientare
Coeficient de

temperatură

Uși exteriore
Destinația, si

Diferența de

pereți și mai

încăperi
Total pe
Pierderi de
Denumirea

căldură
Pentru doi
Orientarea
îngrădirii

îngrădirii

îngrădirii

Coeficient
Numărul

îngrădiri

calcul de
transfer

bază de
temp-ra

căldură

total de
termic

adaus
mulți
Aria
A, k,
a˖b, , , , , W W
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe V5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 5 1,1 172,79


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1085,64
501

Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 501 619,36
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
502

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 502 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
503

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 503 434,73

33
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
504
2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 304 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
505

2,1
Pd - 5,61*2,7 15,4 0,24 31,4 116,05 1 174,08
Total pe încăperia 305 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,5-
Pe N 5,5 0,32 35 61,60 10 1,1 67,76 686,74 170,5 978,86
506

2,1
Tv - 5,61*3,0 17,05 0,36 31,4 192,73 1 192,73
Total pe încăperia 506 462,62
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

3,04*2,5-
507

Pe N 5,5 0,32 35 61,60 10 1,1 67,76 686,74 170,5 978,86


2,1
Tv - 5,61*3,0 17,05 0,36 31,4 192,73 1 192,73
Total pe încăperia 507 462,62
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Dorm t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
508

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 508 434,73

34
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13

Cam t=20
2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
509
2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 509 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
510

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 510 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,1 202,13
Cam t=20

2,74*2,5-
Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,1 58,52 620,28 154 901,01
511

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 511 434,73
FD N 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 10 1,15 211,31
Dorm t=20

Pe E 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 10 1,15 180,64


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1093,50
512

Pe N 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 512 627,22
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dorm t=20

Pe V 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 5 1,1 172,79


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1067,27
513

Pe S 4,75 0,32 35 53,20 10 1,15 61,18


2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 513 600,99

35
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75

Buc t=20
2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 877,31
514
2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 514 411,03
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buct=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 877,31
515

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 515 411,03
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Cam t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


2,74*2,5- 499,45 124 679,43
516

Pe S 4,27 0,32 35 47,82 - 1 47,82


0,98-1,6
Tv - 4,51*2,7 12,4 0,36 31,4 140,17 1 140,17
Total pe încăperia 516 303,98
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,5- 553,82 137,5 744,25
517

Pe S 5,045 0,32 35 56,50 - 1 56,50


0,98-1,6
Tv - 4,51*3,0 13,75 0,36 31,4 155,43 1 155,43
Total pe încăperia 517 327,92
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75
Dorm t=20

U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24


3,05*2,5- 553,82 137,5 744,25
518

Pe S 5,045 0,32 35 56,50 - 1 56,50


0,98-1,6
Tv - 4,51*3,0 13,75 0,36 31,4 155,43 1 155,43
Total pe încăperia 518 327,92

36
FD S 0,7*1.4 0,98 2,5 35 85,75 - 1 85,75

Cam t=20
U S 0,8*2 1,6 0,54 35 30,24 - 1 30,24
2,74*2,5- 499,45 124 679,43
519
Pe S 4,27 0,32 35 47,82 - 1 47,82
0,98-1,6
Tv - 4,51*2,7 12,4 0,36 31,4 140,17 1 140,17
Total pe încăperia 519 303,98
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 877,31
520

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 520 411,03
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1 183,75
Buc t=20

2,74*2,5-
Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1 53,20 620,28 154 877,31
521

2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 521 411,03
FD S 1.5*1.4 2,1 2,5 35 183,75 - 1,05 192,94
Dor t=20

Pe E 5,61*2,5 14,03 0,32 35 157,08 10 1,15 180,64


5
2,74*2,5- - 620,28 154 1069,80
522

Pe S 4,75 0,32 35 53,20 - 1,05 55,86


2,1
Tv - 5,61*2,7 15,4 0,36 31,4 174,08 1 174,08
Total pe încăperia 122 603,52

37
CASA SCARII
Încăperea Parametrii îngrădiri Adaosuri la pierderie de bază

Temperatura aerului Destinația,

Pentru doi pereți și mai mulți


Coeficient de transfer termic

Pierderi de bază de căldură

Coeficient total de adaus


Dimensiunile îngrădirii

Degajări de căldură
Orientarea îngrădirii

Diferența de calcul de
Denumirea îngrădiri

Total pe încăperi
Pentru infiltrație
Aria îngrădirii

La orientare
temperatură

Uși exteriore
Numărul

a˖b, , , , ,
A, k, C W W
m W % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.61*12.8-
Pe S 25,05 0,32 32 256,51 - - 1 256,51
5.8-2.56
-
t=16 C
CS-1

UI S 1.25*2.05 2,56 0,54 32 44,24 - - 1 44,24 566,01 153,7 1442,65


o

Fe S (1*1.45)*4 5,8 2,5 32 464,00 - - 1 464,00


Pd - 2.74*5,61 15,37 0,24 28,8 106,24 - - 1 106,24
Tv - 2.74*5,61 15,37 0,36 28,8 159,36 - - 1 159,36
Total pe incăperea CS-1 1030,34
Pe S 2.61*12.8- 25,05 0,32 32 256,51 - - 1 256,51
UI S 1.25*2.05 2,56 0,54 32 44,24 - - - 1 44,24
t=16 C
CS-2

Fe S (1*1.45)*4 5,8 2,5 32 464,00 - - 1 464,00 566,01 153,7 1442,65


Pd - 2.74*5,61 15,37 0,24 28,8 106,24 - - 1 106,24
Tv - 2.74*5,61 15,37 0,36 28,8 159,36 - - 1 159,36
Total pe incăperea CS-2 1030,34

38
BIBLIOGRAFIE
1. СНиП 2.01.01-82, Строителъная климатология и геофизика, 1983.
2. NCM E.04.01-2006. Protectia tehnica a cladirii. Agentia constructii si dezvoltare a
teritoriului a Republicii Moldova, Chisinau, 2007
3. CP E.04.04-2006. Proectarea protectiei termice a cladirilor. Agentia constructii si
dezvoltare a teritoriului a Republicii Moldova, Chisinau, 2007
4. Tihomirov C.V. Sergheenko, E.S., Termotehnica, alimentarea cu caldura si gaze,
ventilare, Chisinau, Firma editorial-poligrafica ,,Tipografia Centrala” , 1994.
5. Pavel Virlan. Instalatii de incalzire, Chisinau, Editura “Tehnica” ,1996.

39

S-ar putea să vă placă și