Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT,

RESPONSABIL SSM
Capitanu Maria

TEMATICA ANUALA CADRU PENTRU INSTRUIREA PERIODICA A


LUCRATORILOR PENTRU MESERIA DE SOFER,mec auto ,inspector itp
SC COTOFANA SRL

1. Instruirea periodică se va efectua timp de minim 2 ore, cu întreg personalul încadrat în muncă;
2. Instruirea periodică se va face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) Când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) Când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale
locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii S.S.M, inclusiv datorită evoluției
riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
c) La reluarea activității după un accident de muncă;
d) La executarea unor lucrari speciale
e) La introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
f) La modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru;
g) La introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru

LUNA TEMELE DE INSTRUIRE BIBLIOGRAFIE


IANUARIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer.MEC AUTO INSP ITP 1. IP art 1-8;
2.01.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2. IP cap 2.1-Organizarea activitatii
3. HG 971/2006 de acordare a primului ajutor
4.TESTE 3. HG 971/2006 – Semnalizari de
securitate

FEBRUARIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 9-16
02.02.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.1.3-Acordare prim ajutor
3. HG 1051/2006 3. HG 1051/2006 – Manipularea
4.TESTE manuala a maselor

MARTIE 1. Instructiuni proprii atelier pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 17-24
02.03.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.2 Acordarea primului
3. HG 1146/2006 ajutor in caz de electrocutare
4.TESTE 3. HG 1146/2006 – echipamente de
munca
APRILIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 25-32
02.04.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.3 Oprirea hemoragiilor
3. Plan de prevenire și protecție pe 2021
.
4.TESTE

MAI 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 33-40
02.05.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.3.3-Pansarea ranilor
3. Evaluarea riscurilor.
4.TESTE

IUNIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 41-47
02.06.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.4 – Acordarea primului
3. HG 1091/2006 ajutor in caz de fracturi, entorse
4.TESTE 3. HG 1091/2006 – cerinte minime
de securitate pentru locul de muncă,
IULIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 48-54
02.07.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2. IP cap 2.5 Acordarea primului
3. HG 971/2006 ajutor in caz de arsuri
4.TESTE

AUGUST 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 55-62
02.08.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.6 expunerea la caldura
3. HG 1051/2006.
4.TESTE

SEPTEMBRIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 63-70
02.09.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.8 acordare prim ajutor in
3. HG 1146/20064.TESTE cazul otravirilor accidentale

OCTOMBRIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 71-77
02.10.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.9-muscaturi de animale,
3. Plan de prevenire și protecție pe 2021 intepaturi si muscaturi de isnecte
4.TESTE

NOIEMBRIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 78-85
02.11.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.3.4 – Controlul si
3. Evaluarea riscurilor. curatarea ranii
4.TESTE

DECEMBRIE 1. Instructiuni proprii pentru sofer. MEC AUTO INSP ITP 1.IP art 86-99
02.12.2021 2. Instructiuni proprii Prim Ajutor. Demonstratii practice. 2.IP cap 2.7 expunerea la frig
3. Testare SSM

Intocmit,

CAPITANU MARIA