Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

1. Uneşte cu o linie cuvintele cu imaginile corespunzătoare:

buchet maci vrăjitoare creangă iepure porumbel

2. Desparte cuvintele în silabe:


alfabet-________________ şcolari - _________________
lac -_________________ serbare - _________________
exerciţiu-______________ privighetoare-_______________

3. Eu spun una / unul ,tu spui multe!


frate-_________ brad- _________ urs- _________ masă-________
munte-________ dud- __________ fricos-________ barză-________
băiat-_________ crud-__________ gros-_________ fată-_________

4. Alege din coloana dreaptă cuvintele potrivite şi spune „al cui este…?” Ex.:caietul…
colegului
câinele -…………………………… moşneag
ghiozdanul -………………………. şcolar
calul -…………………………. voinic
cocoşul -………………………….. împărat
feciorul -…………………………. bunic

5. Ce fel de…? Ex.:soare-blând,strălucitor,vesel


păsărele……………………….. izvoare…………………………..
rămurele……………………… codru…………………………….
cuiburi………………………… lebădă…………………………....
6. Înlocuieşte litera subliniată pentru a obţine cuvinte noi:
peste-……………… barză-……………….. cazac-………………
parcă-……………… groază-………………. ridici-………………

7 Ordonează cuvintele în propoziţii,apoi scrie-le:


a) sunt parfumate de flori grădinile pline.
b) exponatele din ne prezintă castelului ghidul holul.
c) toate fetiţa a chibriturile aprins.

8. Uneşte cuvintele cu înţeles asemănător:


secret plăpând război laş
şireată cărare bătrân copil
pădure vicleană prunc moş
firav taină fricos belşug
potecă crâng bogăţie luptă

9. Colorează petalele unde sunt calităţile pe care doreşti să le aibă prietenii tăi:

tăcuţi har- po-


nici
leneşi liti-coşi mincinoşi
vorbăreţ
i nepoliticoş
i sinceri
ascul
tători obraznic
i disciplinaţ
i

indisciplinaţi