Sunteți pe pagina 1din 9

Palii Dumitrita M1621

CARDIOPATIILE CONGENITALE ŞI DOBÂNDITE

1. cs.Canalul arterial permiabil (CAP), selectaţi răspunsul fals:


A. CAP uneşte cârja aortei cu artera pulmonară.
B. *CAP uneşte aorta ascendentă cu artera pulmonară.
C. în perioada iniţială a CAP oxigenarea sângelui în circuitul mic este mărită.
D. iniţial în hipertenzia pulmonară miofibrele arteriolare se hipertrofiază.
E. în faza IV a hipertenziei pulmonare torentul sanguin îşi schimbă direcţia prin CAP.

2. cs.Canalul arterial permiabil (CAP), selectaţi răspunsul fals:


A.*în caz de CAP după naştere tensiunea sângvina în artera pulmonară este mai mare decât în
aortă.
B. pentru CAP în debut este caracteristic suflul sistolo-diastolic în prezenţa fluxului sanguin
unidirecţional.
C. viciul CAP poate trece din palid în cianotic.
D. la bolnavii cu CAP în debut are loc hipervolemia pulmonară.
E. în CAP, în lipsa tratamentului chirurgical, cele mai severe schimbări în primul rând au loc
în
micul circuit sanguin.

3.cs. Canalul arterial permiabil (CAP) - selectaţi răspunsul greşit:


A. ocluzia CAP poate fi efectuată fără toracotomie
B. operaţia pe CAP se efectuează prin toracotomie cu ligaturarea CAP.
C. operaţia pe CAP poate consta în secţionarea şi suturarea capătului aortal şi pulmonar CAP.
D. *la lichidarea CAP în ligatură nu prea frecvent poate fi antrenat(afectat) nervul vag.
E. la lichidarea CAP în ligatura nu prea frecvent poate fi antrenat (afectat) nervul recurent.

4.cs. Defectul septului ventricular (DSV), care răspuns este greşit?


A. în DSV suflul sistolic se propagă pe toată aria cutiei toracice.
B. viciul din palid se poate transforma în cianotic.
C. * operaţia paliativă poate fi efectuată numai după vârsta de un an.
D. operaţia paliativă poate fi efectuată în primele trei luni de viaţă.
E. operaţia efectuată în faza cianogenă este neefectivă.

5.cs. Defectul septului atrial (DSA), care este răspunsul incorect ?


A. în plastia defectului septului se aplică surjet în cotinuu.
B. în plastia DSA se aplică suturi punctate.
C. *electrocardiografia depistează semne de suprasolicitare numai a camerelor drepte ale
inimii.
D. ventriculul stâng rămâne subsolicitat.
E. schimbările morfologice în micul circuit sangvin apar treptat.

6. cs.Pericardita constrictivă, care răspuns este greşit ?


A. micul circuit sangvin este antrenat în proces prin comprimarea venelor pulmonare.
B. ficatul relativ devreme se măreşte datorita strangulării venei cave inferioare şi a atriului
drept.
C.*operaţia constă în pericardectromie totală.
D. operaţia constă în pericardectomie subtotală
E. după pericardectomie inima se lasă denudată.
7. cs.Insuficienţa tricuspidă, selectaţi răspunsul incorect:
A. pulsează excesiv venele jugulare.
B. *pulsează excesiv arterele carotide.
C. în ficat, ca urmare a stazei venoase, evoluează ciroza hepatică.
D. apar edeme periferice.
E. viciul poate fi corectat prin plastia valvei, îngustarea inelului fibros, plastiei cuspidelor.

8. cs.Coarctaţia aortei, care răspuns este fals?


A. îngustarea aortei are loc după începutul arterei brahiocefalice.
B. îngustarea are loc distal de artera subclavă stângă.
C. * sângele trece în partea inferioară a corpului prin artera subclavă dilatată.
D. tensiunea în arterele femorale este micşorată.
E. plastia în coarctaţia aortei constă în excizia segmentului îngustat cu suturarea termino-
terminal,sau aplicarea protezei vasculare.

9. cs.Stenoza izolată a arterei pulmonare (SIAP), care răspuns este fals?


A. în SIAP îngustarea poate fi valvulară sau subvalvulară.
B. în SIAP trunchiul arterei pulmonare este dilatat.
C. *în SIAP tensiunea în micul circuit sangvin reflector se măreşte.
D. în SIAP zgomotul doi pe artera pulmonară este diminuat
E.operaţia în SIAP consta în comisurotomie deschisa, excizia surplusului muscular, aplicarea
peticului din material plastic.

10. cs.Tetrada Fallot. Selectaţi răspunsul fals:


A. se caracterisează prin cianoză excesivă.
B. sunt forme care periodic (mai ales la repaus) devin acianotice.
C. sunt asociate frecvent de lipotimii.
D. minut volumul circulant în micul circuit sangvin este diminuat.
E. * atriul stâng este suprasolicitat.

11. cs.Tratamentul chirurgical în tetrada Fallot. Care răspuns este fals?


A. operaţia radicală subînţelege dilatarea arterei pulmonare, plastia defectului septal cu
deplasarea aortei spre ventriculul stâng.
B. operaţiile paliative sunt mai efective pînă la vârsta de trei ani.
C. mai frecvent în operaţia paliativă se restituie anastomoza a.subclavă - ramura arterei
pulmonare pe dreapta.
D. î*n tetrada Fallot numărul eritrocitelor este diminuat.
E. la ECG predomină semne de suprasolicitare a ventricului drept.

12. cs. Tamponada cardiacă se traduce prin următoarele semne, exceptind:


A. presiune venoasă crescută.
B. şoc.
C. minut-volum cardiac scăzut.
D.* umplere diastolică a inimii crescută.

2
E. tensiune arterială scăzută .

13. cs. Un semn radiografic important în pericardita cronică constrictivă î-l constituie:
A. inima mică
B. deplasarea bronhiului drept
C. hili pulmonari mai bogaţi
D.* calcificarea pericardului
E. poziţia înaltă a cupolei diafragmatice

14. cs. Care din bolnavii cu tetrada Fallot se cere a fi supuşi intervenţiei chirurgicale ?
A. *toţi bolnavii
B. bolnavii cu hipertrofie a ventricului drept
C. bolnavii cu predominanţa stenozei arterei pulmonare
D. bolnavii cianotici
E. numai bolnavii în vârsta de peste 15 ani

15. cs. Pulsul slab bătut pe artera radială este caracteristic pentru:
A.* stenoza valvulară aortică
B. coarctaţia aortică
C. canalul arterial persistent
D. stenoza mitrală
E. tetrada Fallot

16. CM.Indicaţiile pentru by-passul coronarian sunt date de:


A. *anghina severă refractară la tratamentul conservator
B. anghina în progresie
C. *infarct în anamneză şi boala vasculară coronariană
D. infarct în anamneză şi leziune univasculară
E. anghina în regresie

17. CM.Tratamentul chirurgical în stenoza aortică este indicat în următoarele cazuri:


A. *când gradientul de tensiune prin valvulă depăşeşte 50 mm Hg
B. *când stenoza se asociază cu anghină
C. când exista viciu cardiac asociat
D. la toţi bolnavii
E. cînd începe hipertrofia ventricului stîng

18.cs.Contraindicatia majora pentruinterventiechirurgicala in cazulcanalului arterial persistent


oconstitue
A suntulstinga-dreapta
B suntul de la aorta sprearterapulmonara
C* suntul de arterapulmonaraspre aorta
D cardiomegalia
E pulsatiahiluluipulmonardepistatafluroscopic

19.cs.Dacacopilul cu tetradaFalloteste in momentulnasteriiacianoticaceastainseamna ca


A diagnosticulestegresit
B pacientul are policitemieadevarata
C bolnavuleste anemic
D *exista canal arterial persistent
3
E stareafunctionala a ventriculuidrepteste in declin

20.cs.Anevrismulaorteiascendentepoate fi determinat de urmatoarelecauze, EXCEPTIND:


A sindromulMarfan
B *trauma
C sifilis
D ateroscleroza
E necrozachistica a medieiErdheim

21.cs.Efectulcelmaifrecventsisemnificativ al anevrismuluiaorteiascendente o consitue


A ruptura
*Binsuficientaaortica
C eroziuneasternului
D compesiuneatraheii
E compresiuneavenei cave

22.cs.Anevrismuldisecant al aorteitoraciceestefavorizat in primul rind de


Aateroscleroza
B sifilis
C *degenerescentatuniimedii
D trauma
E coarctatia de aorta

23. cs.Printreafectiunilecardiacehemoptizie produce


A *stenozamitrala
B incompetentapulmonara
C tetradaFallot
D stenozaaortica
E anomaliavenelorpulmonare

24. cs.Influentacirculatieiextracorporaleasuprasingelui include urmatoarele,


EXCEPTIND:
Aagregareahematiilor
B hemoliza
C tulburari de coagulabilitate
D emboliagrasoasa
E* leucocitoza

25. cs.Stenozamitralapoatesarezulte in urmatoarele, EXCEPTIND:


A scadere a debitului cardiac
B fibrilatiearteriala
C emboliesistemica
D *crestere a rezistenteiperiferice
E edempulmonar

26.cs.Semneleradiologice ale stenozeimitralesinturmatoarele, EXCEPTIND:


A calcificareavalvulelormitrale
B* dimensiuneainimiimarite
C bombareaarculuipulmonarei
D deplasareaesofagului in proectielatarala

4
E dubluconturpeproectialinieiparasternaledreapta

27.csProcedeele utile pentrutetradaFallot la copii in virstaintre 1 si 5 ani


includ
Aanastomozaintre vena cava superioarasiarterapulmonaradreapta
B anastomozaintrearterasubclavicularasianonima
C anastomozaintre aorta desccendentasiarterapulmonarastinga /Potts/
D*anastomozaintrearterasubclavicularastingasipulmonara /Blalock-
Taussig/
E nici de unul din factoriienumerati

28. cs.Ceamaifregventaanomalieasociata la copii cu coarctatie de aorta este


A comunicareainteratriala
B comunicareainterventriculara
C transpozitiavaselormari
D stenozaartereipulmonare
E *canalul arterial persistent

29. cs.Ocluziaveneicaveisuperioare cu cianozasi cu stazavenoasa a regiunei


brahiocefaliceesteprovocataobisnuit de:
A tumoareagitului cu invaziamediastinului superior
B* tumoriprimareintratoracice
C pericarditaconstrictiva
D anevrism aortic
E mediastinitacronica

30. cs.Risculoperatieipentrucomunicareainterventricularadepinde direct de


A gradul de insuficientacardiaca
B incapacitatea de aadauga in greutate
C dimensiuniledefectului
D* hipertensiuneain circuitul mic
E nici de unul din factoriienumerati

31.cs.Celmajfrecventviciu cardiac congenital este…


A tetradaFallot
B *comunicareainterventriculara
C canalularterial persistent
D comunicareainteratriala
E transpozitiavaselormari

5
PROBLEME DE SITUAŢIE
Problema 1. Pacient de 17 ani acuză slăbiciuni, cefalee, dispnee, palpitaţii cardiace,
dezvoltarea accelerată a părţii superioare a corpului şi atrofia picioarelor. Obiectiv, la bolnav se
apreciază pulsul normal la arterele radiale şi lipsa pulsului la arterele picioarelor, TA ridicată la
mâini şi TA diminuată la picioare. Se apreciază pulsaţia arterelor intercostale.
1. Formulați diagnosticul prezumtiv.
Coarctatie de aorta
2. Argumentați diagnosticul prezumtiv în baza datelor prezentate.
cuză slăbiciuni, cefalee, dispnee, palpitaţii cardiace, dezvoltarea accelerată a părţii superioare a
corpului şi atrofia picioarelor. Obiectiv, la bolnav se apreciază pulsul normal la arterele radiale
şi lipsa pulsului la arterele picioarelor, TA ridicată la mâini şi TA diminuată la picioare.
3. Efectuați diagnosticul diferențial.
Stenoza , angiosarcoamne, anevrisme
4. Ce precizări anamnestice, manevre (semne clinice) suplimentare sunt necesare?

 Pulsul la artera femurală și membrele inferioare va fi mai slab decât la artera carotidă și
membrele superioare. Uneori pulsul la artera femurală este absent.
 Valoarea tensiunii arteriale măsurată la membrele inferioare va fi semnificativ mai mică
decât la membrele superioare. La copilul mare și adult, tensiunea arterială este în mod
normal mai mare la nivelul membrelor superioare.

La auscultația cordului poate fi perceput suflu. Persoanele cu coarctație de aortă au un suflu


aspru care iradiază posterior. Pot fi prezente și alte tipuri de suflu.
5. Enumerați testele de laborator suplimentare de care aveți nevoie pentru confirmarea
diagnosticului.
Analiza generala a singelui fara schimbari si biochimica ureea , cretinina , gaze arteriale crescuta
Hemocultura)cu scop de diagnoza diferentiala
6. Ce investigaţii paraclinice instrumentale confirmă diagnosticul?
Copilul trebuie examinat fizic, având în vedere prezența pulsului periferic și valorile tensiunii
arteriale la cele patru membre.

 Pulsul la artera femurală și membrele inferioare va fi mai slab decât la artera carotidă și
membrele superioare. Uneori pulsul la artera femurală este absent.
 Valoarea tensiunii arteriale măsurată la membrele inferioare va fi semnificativ mai mică
decât la membrele superioare. La copilul mare și adult, tensiunea arterială este în mod
normal mai mare la nivelul membrelor superioare.

La auscultația cordului poate fi perceput suflu. Persoanele cu coarctație de aortă au un suflu


aspru care iradiază posterior. Pot fi prezente și alte tipuri de suflu.
Frecvent, CA va fi diagnosticată din prima zi de viață. La un copil fără simptomatologie, palparea
pulsului periferic este foarte importantă deoarece acesta poate fi singurul semn al bolii.
Alte teste și investigații cuprind:

 Cateterism cardiac și aortografie

6
 Radiografie toracică
 Ecocardiografia este cel mai frecvent mod de diagnosticare, fiind folosit și pentru
urmărirea postoperatorie
 Computer tomograf (CT) cardiac - la copilul mare
 RMN cardiacă și angiografie - la copilul mare

Doppler-ul cardiac și cateterismul cardiac sunt folosite pentru a aprecia diferențele de presiune
la nivelul aortei.

7 Diagnostic definitiv:
Coartatia de aorta
8Care este tactica curativă? Specificați tratamentul medicamentos și/sau chirurgical
necesar.
Prostaglind E1, pentru a deschide ductul aortic și a îmbunătății hemodinamica
pacientului
Diuretice și inotrope pentru tratamentul insuficienței cardiace
Beta-blocante pentru tratarea hipertensiei arteriale, înaintea corecției fizice a
coarctației de aortă
Inhibitori ai enzimei de conversie și antagoniști ai angiotensinei, cu scopul de a trata
hipertensiunea arterială în urma eliminării obstrucției arcului aorti

Tratament chirurgical
Uneori există indicația de a lărgi zona de coarctație fără chirurgie deschisă prin folosirea unui
balon introdus intravascular până la nivelul zonei afectate. Această procedură poartă numele
de angioplastie cu balon. Poate fi folosit în locul intervenției chirurgicale clasice, dar are o rată
mai mare de eșec.

9Prescrieți rețeta tiroidina


5 10, 20 mg , si se da 0.5 mg-hg pe zi din foaia de prescripții.

10. Specificați strategia de recuperare a pacientei.

Postoperator, copiii de vârstă mai mare pot necesita tratament medicamentos pentru
stabilizarea tensiunii arteriale, uneori chiar pe toată durata vieții.
Coarctația de aortă poate fi tratată chirurgical cu ameliorarea simptomatologiei imediat
postoperator.
Cu toate acestea, riscul de moarte subită este mai crescut la cei cu plastie de aortă. Fără
tratament chirurgical, majoritatea pacienților vor deceda înainte de vârsta de 40 de ani. De
aceea, cura chirurgicală este recomandată înainte de vârsta de 10 ani. De cele mai multe ori,
intervenția chirurgicală se face în timpul copilăriei.
Chiar și după intervenția chirurgicală coarctația (îngustarea) poate reapărea. 

Coarctația de aortă, lăsată netratată, poate duce către un spectru larg de complicații:

 Accident vascular cerebral


 Anevrism aortic
7
 Disecție de aortă
 Boala coronariană prematură
 Insuficiență cardiacă
 Insuficiența altor organe (în cazurile severe, în care îngustarea este mare, iar sângele nu
poate ajunge la organele principale)

Problema 2. Pacient de 8 ani, la care se apreciază retard de creştere şi dezvoltare în raport


cu vârsta. Acuză dispnee permanentă chiar şi în repaus. Obiectiv se apreciază: tegumentele şi
mucoasele cianotice, degetele de la mâini în formă de „beţişoare de tobă”, cutia toracică
deformată.

1. Formulați diagnosticul prezumtiv.


Tetralogia fallot
2. Argumentați diagnosticul prezumtiv în baza datelor prezentate.
Copil, 8 ani, cu retard de crestere si dezvoltare , dispnee, tegumentele cianotice, degetele in
forma de betisoare de toba, cutia toracica deformata
3. Efectuați diagnosticul diferențial.
Cu maladii bronhopulmonare insosite sau fara semne de insuficienta respiratorie,)
miocarditele , sufluri cardiace ( caracteristece altor cardiomiopatii decit cele congenitale)
4. Ce precizări anamnestice, manevre (semne clinice) suplimentare sunt necesare?
Suplimentar putem evidentia suflu sistolic , incapacitate marcata la efort , hipodezvoltare fizica
degetele hipocratice;
-squatingul ( poziția genupectorală);
-greutatea mai mică la naștere;
-scolioză;
-la auscultație: clic de ejecție aortică, suflu holosistolic iradiat în „spițe de roată”

5. Enumerați testele de laborator suplimentare de care aveți nevoie pentru confirmarea


diagnosticului.
SaO2 în sângele arterial sistemic 65%;
-hemoglobină, hematocrit crescute;
-timpul de protrombină crescut;
-fibrinogenul scăzut;
-policitemie;
-trombocitopenie
6. Ce investigaţii paraclinice instrumentale confirmă diagnosticul?
Radiografia pulmonară relevă  aspectul clasic de cord în sabot. Deasemenea se mai poate
observa dispariția desenului vascular. Ecocardiografia (Doppler) este metoda de elecție pentru
diagnosticul tetralogiei Fallot. Electrocardiografia poate evidenția axul deviat la dreapta precum
și unde hipervoltate de hipertrofie ventriculară dreaptă. Cateterismul cardiac poate fi o
investigație cu valoare diagnostică permitând vizualizarea prin angiografie a arterelor
pulmonare precum și măsurarea presiunilor de la nivelul camerelor inimii. Rezonanța
magnetică nucleară și CT sunt investigații utile pentru a evalua ventriculul drept, arterei
pulmonare și aorta ascendentă.

8
7. Formulați diagnosticul definitiv.
Tetralogia fallot
8. Care este tactica curativă? Specificați tratamentul medicamentos și/sau chirurgical
necesar.
Corecția chirurgicală se efectuează de obicei între vârsta de 3 și 5 ani. În formele severe,
indicația chirurgicală este mai precoce. 
Uneori sunt necesare mai multe intervenții. În acest caz, prima intervenție are scopul de a
îmbunătăți fluxul sanguin pulmonar.
Tratamentul chirurgical de corecție propriu-zisă poate fi făcut ulterior. Frecvent, se efectuează o
singură intervenție corectivă în primele luni de viață. Intervenția chirurgicală de corecție se face
pentru a extinde (permeabiliza) tractul de ejecție pulmonar afectat și pentru închiderea defectului
septal ventricular.
9 Prescrieți rețeta tiroidina din foaia de prescripții.
5 10, 20 mg , si se da 0.5 mg-hg pe zi din foaia de prescripții.
10 Regim de recuperare
Evidenta la medical specialist,acesti copii sunt supusi la un sir de complicatii
Printre complicațiile tetralogiei Fallot se enumeră:

 aritmii cardiace;
 convulsii;
 endocardită;
 accident vascular cerebral;
 regurgitarea pulmonară;
 aritmii;
 moarte cardiacă subită.

S-ar putea să vă placă și