Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Facultatea de Inginerie
Departamentul Ingineria Fabricatiei

SISTEME INTEGRATE DE
PRODUCȚIE

- PROIECT -

Coordonator proiect:
Prof. univ. dr. Valentin TĂBĂCARU

Student:
CHIBAN Alexandra-Georgi ana

An universitar 2020-2021
Semestrul I
Contents

1. DESEN 2D, 3D ȘI SUPRAFEȚE ............................................................................................................................. 5

. STRUCTURA GEOMETRICĂ A REPERULUI....................................................................................................... 6


2
3. FIȘA TEHNOLOGICĂ ............................................................................................................................................ 6

4. OPERAȚIA 1 ........................................................................................................................................................... 7

4.1 DESEN TEHNOLOGIC NC1............................................................................................................................................ 7


4.2 FAZE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................................... 7
4.3 SCULE ......................................................................................................................................................................... 7
4.4 COORDONATE PROGRAMABILE .................................................................................................................................... 7
4.5 PARAMETRI DE AȘCHIERE ............................................................................................................................................ 8
4.6 PARAMETRI DE CICLU .................................................................................................................................................. 8
4.7 BLOC DE PROGRAM ..................................................................................................................................................... 9
4.8 SUBPROGRAM............................................................................................................................................................ 10

5. OPERAȚIA 2 ..........................................................................................................................................................10

5.1 DESEN TEHNOLOGIC NC1.......................................................................................................................................... 10


5.2 FAZE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................................. 11
5.3 SCULE ....................................................................................................................................................................... 11
5.4 COORDONATE PROGRAMABILE .................................................................................................................................. 11
5.5 PARAMETRI DE AȘCHIERE .......................................................................................................................................... 11
5.6 PARAMETRI DE CICLU ................................................................................................................................................ 12
BLOC DE PROGRAM ................................................................................................................................................... 12

6. OPERAȚIA 3 ..........................................................................................................................................................13

6.1 DESEN TEHNOLOGIC NC1.......................................................................................................................................... 13


6.2 FAZE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................................. 13
6.3 SCULE ....................................................................................................................................................................... 13
6.4 COORDONATE PROGRAMABILE .................................................................................................................................. 13
6.5 PARAMETRI DE AȘCHIERE .......................................................................................................................................... 13
6.6 PARAMETRI DE CICLU ................................................................................................................................................ 14
6.7 BLOC DE PROGRAM ................................................................................................................................................... 15

7. OPERAȚIA 4 ..........................................................................................................................................................15

7.1 DESEN TEHNOLOGIC NC1.......................................................................................................................................... 15


7.2 FAZE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................................. 15
7.3 SCULE ....................................................................................................................................................................... 15
7.4 COORDONATE PROGRAMABILE .................................................................................................................................. 16
7.5 PARAMETRI DE AȘCHIERE .......................................................................................................................................... 16
7.6 PARAMETRI DE CICLU ................................................................................................................................................ 16
7.7 BLOC DE PROGRAM ................................................................................................................................................... 17

8. OPERAȚIA 5 ..........................................................................................................................................................17

8.1 DESEN TEHNOLOGIC NC1.......................................................................................................................................... 17


8.2 FAZE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................................. 18
8.3 SCULE ....................................................................................................................................................................... 18
8.4 COORDONATE PROGRAMABILE .................................................................................................................................. 18
8.5 PARAMETRI DE AȘCHIERE .......................................................................................................................................... 18
8.6 PARAMETRI DE CICLU ................................................................................................................................................ 18
8.7 BLOC DE PROGRAM ................................................................................................................................................... 19

9. PROGRAM PRINCIPAL ......................................................................................................................................20

10. PLAN DE OPERAȚII ...........................................................................................................................................21


1. Desen 2D, 3D și suprafețe

Figura 1 Desen 2D

KLS
GS1,2,3,4
LM
GS5

CPFEX

GS5

Figura 2 Suprafețe
Figura 3 Desen 3D

3. Structura geometrică a reperului


Tabel 3. Caracteristicile suprafețelor
Cod Tip suprafață Dimensiuni Rugozitate
[mm] [μm]
CPFEX Contur deschis exterior - 3,2
GS1,2,3,4 Gaură străpunsă ᴓ8x18 -
KLD Canal liniar deschis 52x10x3 -
GS5 Gaură străpunsă ᴓ10x18 -
ALZ alezaj (buzunar circular) ᴓ14H11x6 -
LM lamaj (buzunar circular) ᴓ37x3 -

4. Fișa tehnologică
Tabel 4 Operații
Nr. Operație Faza Suprafața
Crt.
1 OPERAȚIA 1 Faza F1 - frezare cilindrică contur CPFEX
Frezare profilata deschis / Degrosare
Faza F1.2 - frezare cilindrică contur
deschis / Finisare
2 OPERAȚIA 2 F2.1 – centruire GS1,2,3,4
Găurire 1 F2.2 – burghiere GS1,2,3,4
3 OPERAȚIA 3 F3.1 – frezare canal liniar deschis KLS
Frezare canal
4 OPERAȚIA 4 F4.1 Centruire GS5
Găurire 2 F4.2 Burghiere
5 OPERAȚIA 5 F5.1 Frezare buzunar circular LM
Frezare Degroșare + Finisare
F5.2 Frezare buzunar circular ALZ
Degroșare + Finisare
5. Operația 1
5.1 Desen tehnologic NC1
Y 23 7
19.34 6
PS 23 4 5
R6
29
47
41
74.65
Pie W 8
29
X 38
1=15

12 11
R6 9
PS Z 14 13 10

Pie
W
X
18 19

𝑑 =0,5...1
 Cie=  mm, =6+4=10
+(1...5) se adoptă [mm]
  𝑑 =1[mm]
𝑠

5.2 Faze tehnologice


F1.1 – frezare cilindrică contur profilat , degrosare – CYCLE72
F1.2 – frezare cilindrică contur profilat, finisare – CYCLE72

5.3 Scule
F1.1+F1.2 – Freza cilindro-frontala DxlxL / z = ᴓ6x24x68mm / z=4
Se verifica conditiile:
𝑹𝒇 ≤ 𝑹  𝒊  (6,5mm)
𝑹𝒔=(0,65…0,95) 𝑹  𝒊  = 2,92…4,27 [mm]
𝑹  𝒊  = 4,5 [mm]
Freza scurta D=2x𝑹𝒔= 5,84…8,55 [mm], se adoptă D=5 iar rezultatul va fi D=5-6-7 [mm], l=13-13-19 [mm].
  𝒔 >     𝒂𝒙
Freza lunga D=5-6-7 [mm], l=24-24-30 [mm], se adoptă D=6 [mm], l=24 [mm].

5.4 Coordonate programabile


Tabel 5 Coordonate programabile
PS Pie 1 2 3 4 5 6 7 Faze
X -30 -28 0 19.34 23 29 41 47 74,65
Y 38 0 0 38 38 29 29 38 38
Z 20 0 - - - - - - - -19F1.1
-19F1.2
8 9 10 11 12 13 14 15
X 94 -74.65 -47 -41 -29 -23 -19.34 0
Y 0 -38 -38 -29 -29 -29 -38 0
5.5 Parametri de așchiere
Frezare contur
Regim:
• Adaos de prelucrare – Ap [mm];
Apfin = 0,1÷0,5 mm, →Ap = 0,2mm (pentru D=6 mm)
• Avansul pe dinte- sd [mm];
sd= 0,022∙D0,3 / t0,7 →sd= 0,022(60,3 / 1,980,7)= 0.023
• Adâncimea de pătrundere – t [mm];
t = 0,33∙D = 0,33x6=1,98
tdeg = t → tdeg =1,98
tfin= (2÷2,5)t → tfin=2∙1,98=3,96
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min] ,
• Turaţiile sculei – n [rot/min];
n = 1000 V / π D →n=40∙1000 / π∙6=2122,07
ndeg= n, → ndeg=2122,07
nfin= (1,5÷2) n, → nfin=2∙2122,07=4244,13
nmax = 3500rot/min, →nfin = 3000
• Viteze de avans – Va [mm/min];
Va = sd∙z∙n, → Va =0.023∙4∙2122,07=195,23
Vadeg = Va, → Vadeg =195,23
Vafin = (0,2÷0,5) Va, → Vafin =0.5∙195,23=97.62
Faza1.1 - Ciclu de Degroşare cu parametri:
➢ adâncime de pătrundere – tdeg=1,98
➢ adaos de finisare – Ap=0,2
➢ turaţie – ndeg=2122,07
➢ viteză de avans – Vadeg=195,23
➢ viteză de pătrundere – Vp= (0,5÷0,8) Vadeg, → Vp=0,5∙195,23=97,62
➢ viteză de apropiere / retragere – Vr = 500÷800 →Vr=600
Faza1.2 - Ciclu de Finisare cu parametri:
➢ adancime de pătrundere - tfin=3,96
➢ turaţie – nfin=4244,13
➢ viteză de avans – Vafin=97.62
➢ viteză de pătrundere - Vp = (0,2÷0,3)Vadeg → Vp =0,2∙195,23=39,05
➢ viteză de apropiere / retragere – Vr = 500÷800 →Vr=600
➢ Tabel 5.1 Parametri fundamentali
Faze Parametri fundamenali Parametri programabili
V t sd n Va Vp S FFP1 FF3 FFD
F1.1 25 1,98 0.023 2122,07 195.23 97.62 2122 195 600 97
F1.2 25 3,96 0.023 4244,13 96.62 39.05 4244 97 600 39

5.6 Parametri de ciclu


CYCLE72 (“KNAME”,RTP,RFP,SDIS,DP,MID,FAL,FALD,FFP1,FFD,VARI,RL,
AS1,LP1,FF3,AS2,LP2)
KNAME = CPFEX
RFP
MID=t
FAL=Ap (finisare)
FALD=0
VARI=11 degrosare, profil cu AL dupa X
VARI=12 finisare, profil cu AL dupa X
RL=41, compensare stanga
AS=1…3mm, adoptam AS=2
LP=(1…1,5)Ds=6…9, adoptam LP=9

Tabel 5.2 Parametri e ciclu


Parametru CYCLE72
F1.1 F1.2
RTP 10 10
RFP 0 0
SDIS 2 2
DP -19 -19
MID 1,98 3,96
FAL 0 0.2
FALD 0 0
FFP1 195 97
FFD 11 12
VARI 11 12
RL 41 41
AS1 2 2
LP1 9 9
FF3 600 600
AS2 2 2
LP2 9 9

5.7 Bloc de program


Tabel 5.3 Bloc de program
Faza Scula PP Linii de program
F1.1 Freza G54
cilindro- W1 TRANS X-40 Y0 Z0
frontala T1 D1 M6
T1 S2122 M3
PS G0 X-30 Y38 Z20
Pie G0 X-28 Y0 Z0
CYCLE72 ("CPFEX",10,0,2,-19,1,98,0,0,195,11,41,2,9,600,2,9)
Pie G0 X-30 Y0 Z0
F1.2 Freza S4244M3
cilindro- CYCLE72 ("CPFEX",10,0,2,-19,3.96,0.2,0,97,12,12,41,2,9,600,2,9)
frontala Pie G0 X-28 Y0 Z0
T1 PS G0 X-30 Y38 Z20
G0 Z100
5.8 Subprogram
Tabel 5.4 Subprogram
PP Linii de comanda
1 G1 X0 Y0
2 G1 X19.34 Y38
3 G1 X23 Y38
4 G2 X29 Y29 CR=6
5 G1 X41 Y29
6 G1 X47 Y38
7 G1 X74.65 Y38
8 G2 X94 Y0 CR=94
9 G1 X-74.65 Y-38
10 G1 X-47 Y-38
11 G1 X-41 Y-29
12 G1 X-29 Y-29
13 G2 X-23 Y-38 CR=6
14 G1 X-19.34 Y-38
15 G2 X0 Y0 CR=94
M17

6. Operația 2
6.1 Desen tehnologic NC1
PS
Z

W
X

GS1
Y
GS2

W
X

GS3
GS4

D=8 mm
Ce=0.5*D=0.5*8=4
6.2 Faze tehnologice
F2.1 – centruire GS1, GS2, GS3, GS4 – CYCLE81
F2.2 – burghiere GS1, GS2, GS3, GS4 – CYCLE81

6.3 Scule
F2.1 – burghiu de centruire dxDxL = ∅4x∅10x56mm;d=0,5Db=0,5x8=4 mm
F2.2 – burghiu elicoidal tip N DxLxl = ∅8x117x75mm;

6.4 Coordonate programabile


Tabel 6 Coordonate programabile
PS GS1 GS2 GS3 GS4 Faze
X 66 66.54 79.72 79.72 66.54
Y 20 30 15 -15 -30
Z 20 - - - - -22 F1.1
-22F1.2
Centruire: H=(2…2,5)d=(2...2.5)x4=8...10mm, adoptam H=8mm

6.5 Parametri de așchiere


Material: OLC 35 (STAS 880-60)
Centruire
Regim:
• Adâncimea de pătrundere – H [mm];
H = (2÷2,5) d=2*4=8mm
• Avansul- s [mm/rot];
s = 0,05 (D+d)=0,05*(10+4)=0,05*14=0.7
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min],
• Turaţia sculei – n [rot/min];
n = (1000 V) / (π D)=1000*25/π*10=795.77
• Viteza de avans – Va [mm/min];
Va = s*n =0.7*795.77=557.04
Burghiere
Regim:
• Avansul- s [mm/rot];
s = 0,056 D0,6=0.056*80.6=0.20
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min],
• Turaţia sculei – n [rot/min];
n = (1000 V) / (π D)=1000*25/π8=994.72
• Viteza de avans – Va [mm/min];
Va = s*n =0.20*994.72=198.94

➢ Tabel 6.1 Parametri fundamentali


Faze Parametri fundamentali Parametri
programabili
V s n Va S F
F2.1 25 0.7 795.77 557.04 795 557
F2.2 25 0.20 994.72 198.94 994 198
6.6 Parametri de ciclu
CYCLE81 (”KNAME”RTP,RFP,SDIS,DP,DPR) - centruire, burghiere
KNAME = GS1,2,3,4
RTP=5…10mm
RFP=0
SDIS=2…5mm
Tabel 6.2 Parametri e ciclu
Parametru CYCLE72
F2.1 F2.2
RTP 10 10
RFP 0 0
SDIS 2 2
DP -22 -22
DPR 0 0

6.7 Bloc de program


Tabel 6.3 Bloc de program
Faza Scula PP Linii de program
F2.1 Centruitor W1 TRANS X-40 Y0 Z0
tip N T2 T2 D1 M6
S795 M3
PS G0 X66.54 Y0 Z20
GS1 G0 X66.54 Y30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS2 G0 X79.72 Y15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS3 G0 X79.72 Y-15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS4 G0 X66.54 Y-30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
F2.2 Burghiu T3 D1 M6
elicoidal S994M3
T3 PS G0 X66.54 Y0 Z20
GS1 G0 X66.54 Y30Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X79.72 Y15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X79.72 Y-15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X66.54 Y-30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 Z100
7. OPERAȚIA 3
7.1 Desen tehnologic NC1

PS
Z

W
X

99

W AK1 AK1
X

Le=L+R5+Ci=52+5+1
Le=57mm
Ci=1mm
H=3

7.2 Faze tehnologice


F3.1 – frezare KLD (canal inchis/deschis pe o latura) – LONGHOLE

7.3 Scule
F3.1 – freza pentru canale DxlxL/z = ∅10x22x72mm/z=2;

7.4 Coordonate programabile


Tabel 6 Coordonate programabile
PS S1 Faze
X 42 99
Y 0 0
Z 20 - -3 F3.1

7.5 Parametri de așchiere


Material: OLC 35 (STAS 880-60)
Frezare canale
Regim:
• Avansul pe dinte- sd [mm];
sd= 0,018 D0,3 / t0,7 → sd = 0,018(2 / 3.3)=0,012mm
• Adâncimea de pătrundere – t [mm];
t = 0,33D → t=0,33x10=3.3 mm
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min]
• Turaţia sculei – n [rot/min];
n = (1000 V) / (π D)=1000x25/πx10=795.77
• Viteze de avans – Va [mm/min]; Va = sd z n
Va= 0,012x2x795.77=19.10
Vadeg = Va → Vadeg =19.10
Vp = 0,25Va → Vp=0.25x19.10=4.78

➢ Tabel 7.1 Parametri fundamentali


Faze Parametri fundamentali Parametri fundamentali
V t sd n Va Vp S FFP1 FFD
F3.1 25 3.3 0.012 795.77 19.10 4.78 795 19 5

7.6 Parametri de ciclu


LONGHOLE („KNAME”RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,NUM,LENG,CPA,CPO,RAD,STA1,INDA,
FFD,FFP1,MID)
RTP=5…10mm
RFP=0 (W1)
SDIS=1…3mm
DP=-H
NUM=1 (canal individual)
LENG=Le
CPA=XS1/S2
CPO=YS1/S2
RAD=0; INDA=0
STA1=0 (AK1)
MID=t
Tabel 7.2 Parametri e ciclu
Parametru CYCLE72
F3.1
RTP 10
RFP 0
SDIS 2
DP -3
DPR 0
NUM 1
LENG 57
CPA 99
CPO 5
RAD 0
STA1 0
INDA 0
FFD 5
FFP1 19
MID 3.3
7.7 Bloc de program
Tabel 7.3 Bloc de program
Faza Scula PP Linii de program
F3.1 Freza pentru canale T4 T4 D1 M6
S795 M3
PS G0 X42 Y0 Z20
S1 G0 X99 Y0 Z0
LONGHOLE (”KLD”,10,0,2,-3,0,1,57,99,5,0,0,0,5,19,3.3)
PS G0 X42 Y0 Z20
G0 Z100

8. Operația 4
8.1 Desen tehnologic NC1

Z PS

W
X

W
X

D=810mm
Ce=0.5*D=0.5*10=5

8.2 Faze tehnologice


F4.1 – centruire GS5 – CYCLE81
F4.2 – burghiere GS5– CYCLE81

8.3 Scule
F4.1 – burghiu de centruire dxDxL = ∅5x∅12.50x63mm;d=0,5Db=0,5x10=5 mm
F4.2 – burghiu elicoidal tip N DxLxl = ∅10x133x87mm;
8.4 Coordonate programabile
Tabel 8 Coordonate programabile
PS GS1 Faze
X 23.5 23.5
Y 0 0
Z 20 - -23 F4.1
-23F4.2
Centruire: H=(2…2,5)d=(2...2.5)x5=10...12.5mm, adoptam H=10mm

8.5 Parametri de așchiere


Material: OLC 35 (STAS 880-60)
Centruire
Regim:
• Adâncimea de pătrundere – H [mm];
H = (2÷2,5) d=2*5=10mm
• Avansul- s [mm/rot];
s = 0,05 (D+d)=0,05*(12.5+5)=0,05*15=0.88
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min],
• Turaţia sculei – n [rot/min];
n = (1000 V) / (π D)=1000*25/π*12.5=636.62
• Viteza de avans – Va [mm/min];
Va = s*n =0.88*636.62=560.23
Burghiere
Regim:
• Avansul- s [mm/rot];
s = 0,056 D0,6=0.056*100.6=0.22
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min],
• Turaţia sculei – n [rot/min];
n = (1000 V) / (π D)=1000*25/π10=795.77
• Viteza de avans – Va [mm/min];
Va = s*n =0.22*795.77=175.07

➢ Tabel 8.1 Parametri fundamentali


Faze Parametri fundamentali Parametri
programabili
V s n Va S F
F4.1 25 0.88 636.62 560.23 636 560
F4.2 25 0.22 795.77 175.07 795 175

8.6 Parametri de ciclu


CYCLE81 (”KNAME”RTP,RFP,SDIS,DP,DPR) - centruire, burghiere
KNAME = GS5
RTP=5…10mm
RFP=0
SDIS=2…5mm
Tabel 8.2 Parametri e ciclu
Parametru CYCLE72
F4.1 F4.2
RTP 10 10
RFP 0 0
SDIS 2 2
DP -23 -23
DPR 0 0

8.7 Bloc de program


Tabel 8.3 Bloc de program
Faza Scula PP Linii de program
F4.1 Centruitor T5 D1 M6
tip N T5 S636 M3
PS G0 X23.50 Y0 Z20
GS5 G0 X23.5 Y0 Z0
CYCLE81 (”GS5”10,0,2,-23,0)
F4.2 Burghiu T6 D1 M6
elicoidal S795M3
T6 PS G0 X23.5 Y0 Z20
GS5 G0 X23.5 Y0 Z0
CYCLE81(”GS5”,10,0,2,-23,0)
G0 Z100

9. Operația 5
9.1 Desen tehnologic NC1
PS
Z

W
X

W
X CB
9.2 Faze tehnologice
F5.1 – frezare buzunar circular LM (d+f) – POCKET2
F5.2 – frezare buzunar circular ALZ (d+f) – POCKET2

9.3 Scule
F5.1 –– freza
F5.2 freza cilindro-frontala
cilindro-frontala cu
cu coada
coada DxlxL/z
DxlxL/z =
= ∅14x26x83mm
∅16x32x92mm // z=4;
z=4;
Se adopta pentru ambele faze, freza cilindro-frontala cu coada DxlxL/z = ∅14x26x83mm.

9.4 Coordonate programabile


Tabel 9 Coordonate programabile
PS CB Faze
X 0 23.5
Y 0 0
Z 20 - -3 F5.1
-9 F5.2

9.5 Parametri de așchiere


Material: OLC 35 (STAS 880-60)
Frezare cilidro-frontala
Regim:
• Adaos de prelucrare – Ap [mm];
Apdeg = 1÷2 mm, se adopta 2mm
Apfin = 0,1÷0,5 mm, se adopta 0.5mm
• Avansul pe dinte - sd [mm];
sd = 0,022 D0,3 / t0,7 → sd = 0,022(140.3/4.620.7)=0.14
• Adâncimea de patrundere – t [mm];
t = 0,33 D → t =0.33x14=4.62
tdeg = t, → tdeg =4.62
tfin = (2÷2,5) t → tfin = (2÷2,5) 4.62=9.24...11.55, se adopta 11mm
• Viteza de aşchiere – V = 25 [m/min]
• Turaţiile sculei – n [rot/min];
n = 1000 V / π D → n = 1000x25 / πx14=568.41
ndeg= n → ndeg=568.41
nfin = (1,5÷2) n → nfin =852.62...1136.82, se adopta 1000[rot/min]
• Viteze de avans – Va [mm/min];
Va = sd z n → Va =0.14x4x568.41=318.31
Vadeg = Va → Vadeg =318.31
Vafin = (0,1÷0,3) Va → Vafin = (31.83÷95.49), se adopta 80[mm/min]
Vp = (0,2÷0,3) Va → Vp = (63.66÷95.49), se adopta 80 [mm/min].
➢ Tabel 9.1 Parametri fundamentali
Faze Parametri fundamentali Parametri programabili
V t sd n Va Vp S SSF FFP1 FFP2 FFD
F5.1,F5.2 25 4.62 0.14 568.41 318.31 80 568 1000 318 80 80

9.6 Parametri de ciclu POCKET2


(”KNAME”RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,PRAD,CPA,CPO,FFD,FFP1,MID,CDIR,FAL,VARI,MIDF,FF
P2,SSF)
KNAME = LM,ALZ
RTP=5…10mm
RFP=0
SDIS=2…5mm
DP=-H
PRAD=R
CPA=XCB
CPO=YCB
MID= tdeg
FFD=Vp
FFP1= Vadeg
CDIR=2
VARI=0
FAL=0.1...0.5mm
MIDF= tfin
FFP2= Vafin
SSF= nfin
Tabel 8.2 Parametri e ciclu
Parametru POCKET2
F5.1 F5.2
RTP 10 10
RFP 0 0
SDIS 2 2
DP -3 -9
DPR 0 0
PRAD 18.5 7
CPA 23.5 23.5
CPO 0 0
FFD 80 80
FFP1 318.31 318.31
MID 4.62 4.62
CDIR 2 2
FAL 0.5 0.5
VARI 0 0
MDIF 11 11
FFP2 80 80
SSF 1000 1000

9.7 Bloc de program


Tabel 8.3 Bloc de program
Faza Scula PP Linii de program
F5.1 Freza cilindro-frontala T7 D1 M6
F5.2 ∅14x26x83mm / z=4 S568 M3
T7 PS G0 X0 Y0 Z20
LM POCKET2 (10,0,2,-3,0,18.5,23.5,0,80,318.31,4.62,2,0.5,11,80,1000)
ALZ POCKET2 (10,0,2,-3,0,18.5,23.5,0,80,318.31,4.62,2,0.5,11,80,1000)
PS G0 X0 Y0 Z20
G0 Z100
M30
10. Program principal
Faza Scula PP Linii de program
F1.1 Freza G54
cilindro- W1 TRANS X-40 Y0 Z0
frontala T1 T1 D1 M6
S2122 M3
PS G0 X-30 Y38 Z20
Pie G0 X-28 Y0 Z0
CYCLE72 ("CPFEX",10,0,2,-19,1,98,0,0,195,11,41,2,9,600,2,9)
Pie G0 X-30 Y0 Z0
F1.2 Freza S4244M3
cilindro- CYCLE72 ("CPFEX",10,0,2,-19,3.96,0.2,0,97,12,12,41,2,9,600,2,9)
frontala T1 Pie G0 X-28 Y0 Z0
PS G0 X-30 Y38 Z20
G0 Z100
F2.1 Centruitor tip W1 TRANS X-40 Y0 Z0
N T2 T2 D1 M6
S795 M3
PS G0 X66.54 Y0 Z20
GS1 G0 X66.54 Y30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS2 G0 X79.72 Y15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS3 G0 X79.72 Y-15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
GS4 G0 X66.54 Y-30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
F2.2 Burghiu T3 D1 M6
elicoidal T3 S994M3
PS G0 X66.54 Y0 Z20
GS1 G0 X66.54 Y30Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X79.72 Y15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X79.72 Y-15 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 X66.54 Y-30 Z0
CYCLE81(”GS1,2,3,4”,10,0,2,-22,0)
G0 Z100
F3.1 Freza pentru T4 D1 M6
canale T4 S795 M3
PS G0 X42 Y0 Z20
S1 G0 X99 Y0 Z0
LONGHOLE (”KLD”,10,0,2,-3,0,1,57,99,5,0,0,0,5,19,3.3)
PS G0 X42 Y0 Z20
G0 Z100
F4.1 Centruitor tip T5 D1 M6
N T5 S636 M3
PS G0 X23.50 Y0 Z20
GS5 G0 X23.5 Y0 Z0
CYCLE81 (”GS5”10,0,2,-23,0)
F4.2 Burghiu T6 D1 M6
elicoidal T6 S795M3
PS G0 X23.5 Y0 Z20
GS5 G0 X23.5 Y0 Z0
CYCLE81(”GS5”,10,0,2,-23,0)
G0 Z100
F5.1 Freza cilindro- T7 D1 M6
F5.2 frontala T7 S568 M3
PS G0 X0 Y0 Z20
LM POCKET2 (10,0,2,-3,0,18.5,23.5,0,80,318.31,4.62,2,0.5,11,80,1000)
ALZ POCKET2 (10,0,2,-3,0,18.5,23.5,0,80,318.31,4.62,2,0.5,11,80,1000)
PS G0 X0 Y0 Z20
G0 Z100
M30

11. Plan de operații

Nr. Operație Faza Suprafața Scula Post


Crt. magazin
1 OPERAȚIA 1 Faza F1 - frezare cilindrică CPFEX Freza T1
Frezare profilata contur deschis / Degrosare cilindro-frontala
Faza F1.2 - frezare cilindrică
contur deschis / Finisare
2 OPERAȚIA 2 F2.1 – centruire GS1,2,3,4 Centruitor tip N T2
Găurire 1 F2.2 – burghiere GS1,2,3,4 Burghiu elicoidal T3
3 OPERAȚIA 3 F3.1 – frezare canal liniar KLS Freza pentru T4
Frezare canal deschis canale
4 OPERAȚIA 4 F4.1 Centruire GS5 Centruitor tip N T5
Găurire 2 F4.2 Burghiere Burghiu elicoidal T6
5 OPERAȚIA 5 F5.1 Frezare buzunar circular LM Freza cilindro- T7
Frezare Degroșare + Finisare frontala
F5.2 Frezare buzunar circular ALZ
Degroșare + Finisare

S-ar putea să vă placă și