Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea

de Inginerie
Departamentul Ingineria Fabricatiei

SCULE SI DISPOZITIVE
- PROIECT -

Coordonator proiect:
Dr. ing. Cezarina AFTENI

Student:
CHIBAN Alexandra-Georgiana

An universitar 2020-2021
Semestrul I
1. Proiectarea tehnologiei si executiei a reperului
2. Identificarea suprafetelor si codificarea acestora
3. Întocmirea planului de operatii tehnologice
4. Determinarea ciclurilor masinilor unelte
4.1. Identificarea masinilor unelte
4.2. Determinarea numarului interventiilor de acelasi fel
4.3. Determinarea numarului maxim de ore pe fiecare luna
4.4. Determinarea perioadei de functionare intre doua interventii
4.5. Determinarea planului de reparatie pentru masinile unelte folosite la realizarea reperului
5. Determinarea fondurilor de timp de functionare pe tipuri de masini
5.1. Fondul de timp calendaristic
5.2. Fondul de timp nominal
5.3. Fondul de timp disponibil
5.4. Fonduri de timp efectiv
5.5. Fonduri de timp tehnic
1. Proiectarea tehnologiei si executiei a reperului 2. Identificarea suprafetelor si codificarea
acestora
1.

Fig.3 Identificarea suprafetelor

Fig. 1 Desen de executie

Fig. 2 Desen 3D
Tabel 1 Tip sufprafata
Pozitia Tip suprafata Cod Dimensiuni(mm) Tolerante(mm) Ra(µm)
1 Suprafata cilindrica exterioara SCE-01 3.2
2 Suprafata plana orizontala SPO-02 6.3
3 Suprafata plana-frontala SPF-03 3.2
4 Suprafata cilindrica exterioara SCE-04 Ø50x40 h11 3.2
5 Suprafata cilindrica interioara SCI-05 Ø11 x35 ±0.10 1.6
6 Suprafata cilindrica interioara SCI-06 1.6
7 Suprafata conica scurta SKT-07 1.9 x 60° 2.3
8 Suprafata cilindrica interioara SCI-08 Ø22 x40 1.6
9 Suprafata cilindrica interioara SCI-09 Ø11 x35 ±0.10 1.6
10 Suprafata cilindrica interioara SCI-10 Ø11 x35 ±0.10 1.6
11 Suprafata cilindrica interioara SCI-11 Ø11 x35 ±0.10 1.6
12 Suprafata plana orizontala SPO-12 6.3
13 Suprafata plana verticala SPV-13 6.3
14 Suprafata plana verticala SPV-14 50x40 6.3
15 Suprafata plana verticala SPV-15 6.3
16 Suprafata plana verticala SPV-16 6.3
17 Suprafata plana verticala SPV-17 6.3

3. Întocmirea planului de operatii tehnologice


1.Strunjire 1: Strunjire frontala:
• degrosare - 3.2 µm
• finisare - 3.2 µm
Strunjire cilindrica exterioara
2.Frezare 1: Suprafete plane orizontale
Frezare cilindrica de racordare
Frezare 2: Frezare canale liniare
3. Gaurire 1: Burghiere 1…3(3gauri).
Gaurire 2: Burghiere
Largire

Nr. Operatia/Faze Instalatia Scule Instrumente


Crt. tehnologic de masurat
1 Strunjire 1: a
Strung Cutit de strung Subler 0.1/150
-Strunjire plan frontala normal
-Strunjire cilindrica exterioara
2 Frezare 1: Freza Freza Subler 0.1/150
-frezare plane orizontale
-frezare cilindrica de racordare
3 Frezare 2: Freza Freza Subler 0.1/150
-frezare canale liniare
4 Gaurire 1: Masina de Burghiu elicoidalØ11 Subler 0.1/150
-burghiere gaurit
5 Gaurire 2: Masina de Burghiu Subler 0.1/150
-burghiere gaurit elicoidalØ15,5
- largire Largitor Ø 22
4. Determinarea ciclurilor masinilor unelte
4.1 Identificarea masinilor unelte
Realizarea reperului “Placa cu excentric” va avea loc cu ajutorul masinilor urmatoare:
a. Strung Normal
b. Freza radiala
c. Masina de gaurit
Tabelul 2. Sinterizarea datelor mașinilor unelte

Costul unei
Timpul de staționare Numărul de ore necesar

de Rk ce se

Rk (%) din
Codul de clasificare a mașinii

Numărul
Ciclul de reparare și intervalul Numărul de

Durata de serviciu normal

anuală
pentru executarea pentru executarea

Cota
Numărul de schimburi
dintre intervențiile de reparare intervenții într-un
reparației operației
[ore] ciclu de reparații
[zile] [ore]
[ani]

Rt R cI R cII Rk Rt R cI R cII Rk Rt R cI R cII Rk Rt R cI R cII Rk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Strung
10 2 1350 2700 8100 24300 9 6 2 1 1 1 5 9 14 15 100 300 540 14 46
normal
Freza
15 2 1450 2900 8700 26100 9 6 2 1 2 2 11 20 28 50 330 936 1850 10 22
radiala
Masina
de 15 3 1500 3000 9000 27000 9 6 2 1 3 1 6 12 19 20 130 390 720 15 36
gaurit
4.2 Determinarea numarului interventiilor de acelasi fel
4.3 Determinarea numarului maxim de ore pe fiecare luna
Pe baza acestor date, se determina:
 Numarul maxim de ore pe fiecrae luna, cat ar putea functiona mijlocul fix in perioada
considerata, tinand cont de numarul de schimburi si durata lor (tab. 3);
 Numarul interventiilor de acelasi fel (revizii si reparatii ce se vor face in cadrul unui ciclu de
reparatie), adica structura ciclului de reparatii pentru mijlocul fix dat (tab. 4);
 Perioada de functionare intre doua interventii (tab.4);
 Planul de reparatii pentru masinile unelte folosite la realizarea reperului dat (tab.5).

Tabelul 3. Determinarea fondului de timp disponibil al utilajului

Fondul de timp disponibil al utilajului [ore]


Luna și anul Zile lucrătoare
În două schimburi În trei schimburi
Ianuarie 20 320 480
Februarie 20 320 480
Martie 23 368 552
Aprilie 21 336 504
Mai 20 320 480
Iunie 20 320 480
Iulie 22 352 528
August 22 352 528
Semptembrie 22 352 528
Octombrie 21 336 504
Noiembrie 21 336 504
Decembrie 22 352 528
TOTAL 254 4064 6096

4.4 Determinarea perioadei de functionare intre doua interventii


Tabelul 4. Durata și perioada reparației
Durata si perioada
Ore de Timpul Numarul
reparatiei
functionare reparatiei reparatiei
Strung normal
1500 Rt   Rt 1   23-24/03/2021
3000   Rt , RcI RcI 1  14-18/06/2021
4500   Rt   Rt 2  03-06/09/2021
6000   Rt , RcI   RcI 2  23-29/11/2021
7500   Rt   Rt 3   
9000   t , cI , RcII
R R   RcII 1  
10500 Rt      Rt 4    
12000 Rt , RcI    RcI 3    
13500 Rt     Rt 5      
15000 Rt , RcI     RcI 4   
16500 Rt        Rt 6  
18000 Rt , RcI , RcII     RcII 2  
19500 Rt       Rt 7    
21000   Rt , RcI RcI 5   
22500   Rt   Rt 8  
24000   Rt , RcI RcI 6   
25500 Rt     Rt 9  
27000 Rt , RcI , RcII , R k    Rk 1  

Ore de Timpul Numarul Durata si perioada reparatiei


functionare reparatiei reparatiei Freza radiala
1500 Rt   Rt 1   29-30/03/2021
3000   t , RcI
R RcI 1  24/06-06/07/2021
4500   Rt   Rt 2  24-27/09/2021
6000   Rt , RcI   RcI 2  17/12/2021-04/01/2022
7500   Rt   Rt 3   
9000   Rt , RcI , RcII   RcII 1  
10500 Rt      Rt 4    
12000 Rt , RcI    RcI 3    
13500 Rt     Rt 5      
15000 Rt , RcI     RcI 4   
16500 Rt        Rt 6  
18000 Rt , RcI , RcII     RcII 2  
19500 Rt       Rt 7    
21000   Rt , RcI RcI 5   
22500   Rt   Rt 8  
24000   Rt , RcI RcI 6   
25500 Rt     Rt 9  
27000 Rt , RcI , RcII , R k    Rk 1  

Durata si perioada
Ore de Timpul Numarul
reparatiei
functionare reparatiei reparatiei
Masina de gaurit
1500 Rt   Rt 1   01-02/04/2021
3000   Rt , RcI RcI 1  02-09/07/2021
4500   Rt   Rt 2  29-30/09/2021
6000   t , RcI  
R RcI 2  23/12/2021-03/01/2022
7500   Rt   Rt 3   
9000   Rt , RcI , RcII   RcII 1  
10500 Rt      Rt 4    
12000 Rt , RcI    RcI 3    
13500 Rt     Rt 5      
15000 Rt , RcI     RcI 4   
16500 Rt        Rt 6  
18000 Rt , RcI , RcII     RcII 2  
19500 Rt       Rt 7    
21000   Rt , RcI RcI 5   
22500   Rt   Rt 8  
24000   Rt , RcI RcI 6   
25500 Rt     Rt 9  
27000 Rt , RcI , RcII , R k    Rk 1  

4.5 Determinarea perioadei de functionare intre doua interventii


Tabelul 5. Planul de reparatii
Nr. Lunile anului
Denumire
Cr Plan de realizat
Mar.

Aug.
Apr.
Feb.

Dec.
Sep.

Oct.
Noi.
Mai
Iun.
Ian.

Iul.
M.U.
t.
Felul lucrarii     Rt     RcI 1   Rt   RcI 1  
Strung
1 Ziua cand incepe lucrarea   23    14     03    23  
normal
Numarul zile de stationare    1    5    1    5  
Felul lucrarii     Rt   RcI 1 Rt RcI 1
2 Freza radiala Ziua cand incepe lucrarea     29  24  24  17
Numarul zile de stationare      2  11  2  11
Felul lucrarii     Rt   RcI 1 Rt   RcI 1
Masina de
3 Ziua cand incepe lucrarea     01  02 29   23
gaurit
Numarul zile de stationare      1  6  1 6

5. Determinarea fondurilor de timp de functionare pe tipuri de masini

5.1 Fondul de timp calendaristic


F c =z c∗N s∗Ds[ore/an]
in care:
z c= numarul de zile calendarestice din perioada de timp considerata, z c=365 zile;
N s =numarul de schimburi in care lucreaza utilajul, ( N s = 2 sau 3 schimburi, normativ, tabel 2 coloana 3);
Ds = durata unui schimb ( Ds = 8 ore/schimb).
 Strung normal, N s = 2:
F c=365*2*8=5840 [ore/an];
 Freza radiala, N s = 2:
F c=365*2*8=5840 [ore/an];
 Masina de gaurit, N s = 3:
F c=365*3*8=8760 [ore/an].

5.2 Fonduri de timp tehnic


F t=( z ¿ ¿ c∗Rk )∗N s∗D s−(R ¿ ¿ c+ R t )[ore/an]¿ ¿
in care:
Rk = durata de stationare in reparatiile capitale in perioada de timp considerata;
Rc = durata de stationare in reparatii curente de gradul 1 si de gradul 2 in perioada de timp considerata,
normativ, tabel 2 coloana 17;
Rt = durata de stationare in revizii tehnice in perioada de timp considerata, normativ, tabel 2, coloana 18.
Daca Rk =0 atunci F t=F c −T r [ore/ an ]
in care:
T r=timpul necesar pentru reparatii si revizii in perioada considerata, in conformitate cu planul de reparatii.
 Strung normal Rc =15, Rt =100 si N s = 2:
F d=(360 – 0)*2*8 – (15+100)=8656 [ore/an]
 Freza radiala Rc =50, Rt =330 si N s = 2:
F d=(360 – 0)*2*8– (50+330)= 5725 [ore/an]
 Masina de gaurit Rc =20, Rt =130 si N s = 3:
F d=(360 – 0)*3*8– (20+130)= 5725 [ore/an]

5.3 Fondul de timp nominal


F n=z 1∗N s∗Ds [ore /an]
in care:
z 1= numarul de zile lucratoare din perioada considerata;
z 1=z c −( z s + z D + z SL ) =365 – (52+52+15)=246 zile.
in care:
z s= numarul de zile de sambata pana duminica din perioada considerata;
z D =numarul de zile de duminica din perioada considerata;
z SL=numarul de zile de sarbatoare legala din perioada considerata.
 Strung normal:
F n=246*2*8=3936 [ore/an];
 Freza radiala:
F n=246*2*8= 3936 [ore/an];
 Masina de gaurit:
F n=246*3*8=5904 [ore/an].

5.4 Fondul de timp disponibil


F d=( z ¿ ¿ 1−Rk )∗N s∗D s −( R ¿ ¿ c+ R t )[ore/an]¿ ¿
 Strung normal:
F d=(246 – 0)*2*8 – (15+100)=3821 [ore/an];
 Freza radiala:
F d=(246 – 0)*2*8– (50+330)= 3556 [ore/an];
 Masina de gaurit Rc =20, Rt =130 si N s = 3 iar rezultatul relatiei de mai sus va fi:
F d=(246 – 0)*3*8– (20+130)= 5754 [ore/an].

5.5 Fonduri de timp efectiv


F ef =F d −T p [ore/an]
in care:
T p= piederile de timp neplanificate datorate unor deficiente de natura tehnico – organizationala ( T p=0 ore).
 Strung normal
F ef =3821-0=3821 [ore/an];
 Freza radiala
F ef =3356-0=3356 [ore/an];
 Masina de gaurit
F ef =5754-0=5754 [ore/an].

Se calculeaza, astfel, fondurile de timp pentru fiecare tip de masina unealta ce intervine in procesul
tehnologic:

A. Grupa de masini-unelte STRUNG NORMAL


 F d=(360 – 0)*2*8 – (15+100)=8656 [ore/an];
 F c=365*2*8=5840 [ore/an];
 F n=246*2*8=3936 [ore/an];
 F d=(246 – 0)*2*8 – (15+100)=3821 [ore/an];
 F ef =3821-0=3821 [ore/an].

B. Grupa de masini-unelte FREZA RADIALA

 F c=365*2*8=5840 [ore/an];
 F d=(360 – 0)*2*8– (50+330)= 5725 [ore/an]
 F n=246*2*8= 3936 [ore/an];
 F d=(246 – 0)*2*8– (50+330)= 3556 [ore/an];
 F ef =3356-0=3356 [ore/an].

C. Grupa de masini-unelte MASINA DE GAURIT

 F c=365*3*8=8760 [ore/an];
 F d=(360 – 0)*3*8– (20+130)= 5725 [ore/an];
 F n=246*3*8=5904 [ore/an];
 F d=(246 – 0)*3*8– (20+130)= 5754 [ore/an];
 F ef =5754-0=5754 [ore/an].