Sunteți pe pagina 1din 4

Betabioptal 2 mg/g + 5 mg/g unguent oftalmic

Betametazonă/Cloramfenicol

Formã farmaceuticã: preparat farmaceutic industrial sub formã de unguent destinat


administrãrii pe mucoasa oftalmicã.

Consideraţii de formulare:

 Cloramfenicol: pulbere cristalinã albã sau alb-gãlbuie, fãrã miros, cu gust amar. Uşor
solubil în acetat de etil, acetonã, alcool şi propilenglicol, foarte puţin solubil în apã, greu
solubil în eter. [1]
Antibiotic din grupa fenicolilor cu spectru larg. Se indicã în toate infecţiile oculare
externe produse de germeni sensibili la cloramfenicol (conjunctivite, keratite, trahom,
traumatisme mecanice sau termice, infecţii pre- şi postoperatorii).
 Betametazonã: substanantiinflamator;
 alcool cetilic-emulgator;
 macrogol 300, macrogol 1540, macrogol 4000; Acestea dupã preparare formeazã o reţea
continua, cu structurã de gel care conferã sistemului o comportare reologicã plasticã.
 amestec de esteri ai acidului p-hidroxibenzoic: sunt substanţe solubile în apã la cald;
acestea complexeazã numeroşi surfactanţi neionici şi polimeri, la care le reduce
bioactivitatea.
 parafină lichidă: amestec de hidrocarburi saturate lichide, obţinut la distilarea petrolului.
Este un lichid incolor, uleios, fãrã miros şi fãrã gust, lipsit de fluorescenţã la lumina zilei.
Solubilã în benzene, benzinã, chloroform, eter şi sulfurã de carbon, foarte greu solubilã în
alcool, practic insolubilã în apã, se amestecã în orice proporţie cu uleiuri grase (cu
excepţia uleiului de ricin) şi uleiuri volatile.[3].
 vaselină alba: baza de unguent , amestesc semisolid de hidrocarburi saturate, obţinute din
petrol, purificate şi decolorate. Este o masa alba, cu aspect omogen, filantã, onctuoasã,
opacã, în strat gros, translucidã în strat subţire, fãrã miros şi fãrã gust. Vaselina alba,
topitã pe baia de apã, trebuie sã se prezinte ca un lichid transparent, fãrã sediment, fãrã
impuritãţi mecanice, fãrã miros şi cu o slabã fluorescenţã verde-albãstruie. Uşor solubilã
în acetone, benzen, chloroform, eter, sulfurã de carbon, practice insolubilã în alcool, apã
şi glycerol, miscibilã cu parafina lichidã şi uleiurile grase.[2].

Preparare: Substanţa medicamentoasã este introdusã în baza de unguent prin dizolvare,


suspendare sau emulsionare, obţinându-se unguentul oftalmic de tip L/H. Fazele preparãrii
includ :

 prepararea bazei de unguent;


 clarificarea ei;
 sterilizare;
 adãugarea substanţelor active şi auxiliare;
 omogenizare(dezaerare sub vid);
 condiţionare.

Condiţionare: Cutie cu 1 tub din Al conținând 5 g de unguent oftalmic, cu vârf picurător și


capac alb din PEÎD-PEJD.[4].
Întrebuinţãri: BETABIOPTAL este utilizat pentru tratamentul infecțiilor nepurulente la nivelul
ochiului, cauzate de bacterii sensibile la cloramfenicol, atunci când este utilă asocierea acțiunii
antiinflamatoare a betametazonei, în special în caz de : afecțiuni inflamatorii la nivelul
segmentului anterior al ochiului, mai ales postoperator, conjunctivite bacteriene și alergice,
iridociclite acute.[4].
Bibliografie

1. Farmacopeea Românã, Ediţia aX a, Bucureşti, Editura Medicalã, 1993,pag 235-236;


2. Farmacopeea Românã, Ediţia aX a, Bucureşti, Editura Medicalã, 1993,pag. 966;
3. Farmacopeea Românã, Ediţia aX a, Bucureşti, Editura Medicalã, 1993,pag. 730;
4. https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_12727_25.11.19.pdf.