Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Prezentarea problemelor specifice


Proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice se face conform prescriptiilor tehnice
in vigoare astfel incat persoanele care se afla in apropiere sa nu vina in contact direct cu
elementele care sunt sau pot fi puse sub tensiune.

2. Organizarea echipei de cercetare si proiectare


Organizarea locurilor de muncă trebuie sa asigure deplina securitate personalului in executarea
lucrarilor de exploatare, reparatii si montaj.

Punctele in care pot avea loc accidente trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de protectie si de
avertizare.

In cazul in care lucrarile se executa cu mai multe echipe este absolut necesar sa existe un
conducator unic , responsabil de lucrare, care sa stabileasca masurile generate de securitate a
muncii.

In exploatare, instalatiile electrice se considera tot timpul sub tensiune. Prezenţa tensiunii in
instalatii se stabileste numai cu ajutorul indicatorului de tensiune sau al lampii de proba.

Mijloacele folosite pentru protejarea contra electrocutarilor, prin izolarea omului fata de partile
aflate sub tensiune sunt : mijloace si scule electroizolante (cizme de cauciuc, manusi de cauciuc,
covorase si presuri de cauciuc, scule cu unelte electroizolante), indicatoare de tensiune şi
dispozitive de scurtcircuitare si de legare la pamant. Toate mijioacele de protectie primite in
exploatare trebuie controlate sistematic, dupa cum urmeaza:

- mijloacele de protectie electroizolante trebuie controlate in ceea ce priveste rigiditatea lor


dielectrica, in conditiile si la termenele indicate de norme.
- celelalte mijloace de protectie trebuie supuse unei revizii exterioare periodice si daca este
necesar unor incercari mecanice indicate de normele in vigoare, referitoare la securitatea muncii
in instalatiile electric.
3. Metode de realizare

3.1. Principiul tehnologiei


In procesul formării unei spume PUR se vor utiliza materii prime lichide, materii prime reactante
asa numitul proces RIM.

3.2.RIM (Reactie-Injectie-Turnare) (Reaktion-Injektions-Moulding)

La procesul RIM poliolii si izocianaţii sunt dirijaţi împreună în capul de mixare si printr-o
presiune înaltă de curgere vor fi amestecati si injectati intr-o matrită (unealtă modelatoare) care îi
dă formă necesară, acest proces se numeşte turnare. Prin reacţia celor două componente se obţine
un material plastic termorigid, poliuretanul.

Fig 2. Matriţa (unealtă modelatoare)

In procesul RIM (proces de spumare discontinuu) este important sa se asigure ca sunt instalate
conductele pentru a preveni ieşirea in afară, racirea sau reamestecarea.

Proprietăţile si diferenţele produsului/ (garnitura turnată)

Se va face o diferenţa între garnituri culisante şi garnituri de înnodare. Garniturile culisante,


analog denumirii lor, vor fi împinse în zona special dedicată din caroseria maşinii.
4. Metode de prelucrare

4.1.Izocianaţii
Se foloseşte izocianatul Iso 134-3 de la Elastogran Grupul BASF. Componentele poliuretanice
sunt sensible la umiditate şi trebuie transportate şi depozitate în containere închise. Vor fi luate în
considerea detaliile de depozitare precum şi modul de manipulare din documentele “BASF
Safety Dată Sheet Isocyanate Iso 134-3 V8”. Containerele cu izocianati precum şi conductele
circulare sunt marcate cu roşu (RAL 3000) pe maşină.

4.2Poliolii
Se folosesc poliolii Elastofoam I4610-110 de la BASF. Detaliile privind verificarea
componentelor de către Incoming, depozitarea şi manipularea se vor consideră din documentele
“BASF Safety Dată Sheet Elastofoam I 4610-110 V9”. Componentele cu polioli (recipientul
albastru) se vor amestecă intens înainte de umplerea recipientului din maşină, recipientul cu
polioli şi circuitele inelare sunt marcare cu galben (RAL 1021) pe maşină.

4.3.Modul de curaţare
Pentru curăţarea matriţelor se foloseşte Methylpyrrolidone (de ex. Kemisolve 717 de la Firma
Kemi).

Cel puţin o dată pe săptămâna trebuie curăţate matriţele precum şi locul de muncă cu acest
compus şi cu unelte ajutătoare adecvate folosind echipament de protecţie (mănuşi impermeabile
şi ochelari de protecţie). Pentru a evita evaporarea rapidă a solventului, matriţa nu trebuie să fie
încălzită/ caldă. Se are în vedere fişa tehnică a solventului, solventul nu trebuie să ajungă pe
tuburi, piese de plastic sau pe alte componente similare.

4.4.Agent anti-adeziv
Pentru a facilita dezlipirea din matriţa precum şi pentru a scoate garnitură intactă, matriţa se va
impregna înainte de fiecare utilizare cu o substanţă anti-adezivă, se va folosi substanţă 39-4507
a Firmei ACMOS.
5. Procesul de producţie

5.1.Paşii procesului (detalii per ansamblu)

Pentru un proces sigur de spumare următoarele elemente ale procesului au importantă foarte
mare:

• materia prima (transport/ incoming/ depozitare/ monitorizare)

• specificaţiile parametrilor maşinii

• instalarea maşinilor

• verificarea/ monitorizarea/ documentarea parametrilor procesului

• verificările calitative

• instruirea operatorilor

• întreţinerea

6. Depozitarea materialelor
Atât poliolii cât şi izocianatii sunt sensibili la umiditate. Recipienţii trebuie întotdeauna să fie
închişi şi depozitaţi la temperatura între 20-25°C. Poliolul vărsat/ scurs este foarte alunecos. În
zonele care sunt pătate cu această substanţă se va intră cu grijă şi mare atenţie. Izocianatul 134/3
şi poliolul pot fi depozitaţi timp de 6 luni la temperaturile menţionate mai sus. O depozitare mai
lungă la temperaturi peste 25°C scurtează perioada de valabilitate.

7. Inlăturarea recipienţilor uzaţi


Recipienţii sunt de unică folosinţă, de aceea recipienţii goi se vor depozita şi înlătura conform cu
reglementările locale naţionale (în containere standard sau într-un tip clar definit). Spumă PUR
întărită (mostre, probe, bucăţi NOK, etc.) nu reprezintă niciun impact asupra omului şi nici al
mediului astfel că se consideră resturi reziduale şi pot fi înlăturate că atare.
8. Pregătirea si depozitarea materialelor în producţie
Atât recipienţii cu polioli cât şi cei cu izocianati vor fi transportaţi direct din depozit către zona
în care se vor utiliza (la echipamentul de PUR) pe cărucior sau alt mijloc de transport agreat.

La echipamentul de PUR se va regăsi doar câte un recipient din fiecare substanţă şi adiţional se
poate plasa câte un recipient în plus într-o zonă de aşteptare special creată, până la epuizarea
celor în uz.

8.1. Folosirea unui nou recipient - Poliol


Înainte că un recipient nou cu poliol să fie turnat în circuitul maşinii acesta trebuie amestecat,
valoare referinţă: cu paleta, 220-240mm ø, 950Upm (circa 4kW) = 60minute timp de amestecare
la un recipient de 200Kg, apoi se va amestecă continuu (valoarea de referinţă în condiţii de serie
cu descărcarea regulată a materialului: la fiecare 90minute se va amestecă pentru pentru
20minute).

8.2. FIFO (First In - First Out)


PLM este responsabil pentru respectarea FIFO. În cazuri excepţionale, responsabilii PPE pot
schimbă regulă FIFO şi să ceară alt recipient. În acest caz se va informa CPE şi trebuie definite
imediat măsuri corective pentru a utiliza restul din recipientul afectat sau eliminarea acestuia.

9. Pregătirea noului loc de muncă


Fig. 3 Layout - Loc de muncă PUR descrie proiectarea standard a locului de muncă al
echipamentului PUR, inclusiv portalul şi liniile individuale de turnare. Poziţia zonei umede (jos
partea stânga) poate varia puţin în funcţie de conditile de spaţiu şi cerinţele de producţie.
Fig 3. Layout - Loc de muncă PUR
9.1. Ansamblu standard al echipamentului cu cote

Lungimile totale se aplica oricarei masini;in imagine se aplica


pentru Cannon A-Compact 200

Fig 4. Ansamblu echipament PUR, aici CANNON A-Compact 10FC


Fig. 4 ilustrează echipamentul de presiune înalta al firmei Cannon inclusiv componentele. În
plus, deşi neprezentate în imagine, se află şi staţiile cu recipiente cu pompe de umplere, portalul
respectiv elevatoarele care vor duce capul de mixare. Atenţie: posesia recipientelor sub presiune
trebuie să fie înregistrată, în funcţie de reglementările în vigoare naţionale, la autorităţile
competenţe de care aparţin.

9.2. Datele specifice


In urmatorul tabel sunt prezentate datele care sunt valabile si care trebuie respectate pentru
echipamentul PUR standard (Cannon A-Compact 10FC)

Detalii Valoare Unitate de masură


Presiunea aerului (minimă) 6 Bar
Tensiune 400 / 50 V / Hz
Putere maximă 24 kW
Materialele utilizate Poliol, Izocianat

Recipient cu Număr/ bucaţi 1 buc.


Compactabil Da
Capacitate recipient 70l
izocianat Norme PED
Agitator Da
Indicator de nivel Magnetic
Număr/ bucăţi 1 Buc.
Compactabil Da
Recipient cu poliol
Capacitate recipient 70l
Norme PED

Buton de pornire Matriţă întoarsă


(“START“)

Indicator de
semnalizare privind
statusul

Modul de testare

Fig 5. Echipament - inclusiv matrită de turnare intoarsă si modulul de testare

1. Se curată matriţa, se îndepărtează resturile de PUR, se pune lichidul anti-adeziv şi se


apasă butonul “START“

2. Se poziţionează cablajul şi cu ajutorul dispozitivelor pneumatice se blochează, se închide


matriţa şi se apasă butonul ”START“.

Fig 6. Cablaj pozitionat, formă deschisă.

1. Dacă sunt disponibile, se vor însera clipurile si conectorii in


modulele de testare
2. Matriţa se va roti in pozitia de spumare
3. Se va deschide programul de spumare prin scanarea codului de bare
4. Se va turna numarul necesar de garnituri; pentru fiecare garnitură în parte:
5. a. Se poziţionează capul de mixare şi se porneşte
programul de turnare
6. b. Capul de mixare se ţine pe tot parcursul procesului
în afară matriţei
7. c. Se apasă butonul ”START“ pentru pornirea timpului
necesar întăririi materialului
8. d. După turnare, se ridică capul de mixare, dacă e
necesar se va şterge picătură de surplus de pe duză
9. 5. Timpul necesar întăririi - în timpul necesar întăririi
(3minute) garniturile produse anterior se vor debavură şi se va îndepărta ce a fost
turnat în plus, vezi Fig. 6

Fig 6. Garnituri turnate inainte de debavurare

10. Dupa secvenţa de întarire (semnalul intermitent verde nu mai e activ, Fig 5) garnitura
se scoate din matrită si se depozitează pe suportul corespunzator pentru minim 1 ora
intr-o zonă de repaus (Fig.6)
9.3. Sarcini suplimentare
A. Curatarea dupa fiecare turnare
B. După fiecare turnare matriţa se curată cu atenţie. Nu trebuie să existe resturi de PUR în
matriţele de turnare, dacă acestea rămân pot produce defecte la următoarele garnituri
turnate.
C. Este permisă folosirea aerului comprimat, a unei pensule sau a unei spatule de lemn sau
alamă. După fiecare curăţare matriţa se va impregna cu substanţă anti-adezivă şi se va
închide.
D. Curaţare regulată
E. Săptămânal matriţa se curată cu mare atenţie cu substanţă de la firma Kemisolv. Nu au
voie să fie folosite unelte ascuţite sau alte obiecte asemănătoare, se va purta echipament
de protecţie. Locul de muncă trebuie să fie foarte bine aerisit. După ce au fost curăţate
matriţele se impregnează cu substanţă anti-adezivă.

10. Turnarea
Turnarea garniturilor se face manual, dacă este necesar, se pot folosi unelte speciale din cele
prevăzute şi definite pentru acest proces. Pentru curăţare este permisă folosirea aerului
comprimat, a unei pensule sau a unei spatule de lemn sau alamă. Matriţa nu are voie să fie
curăţată cu obiecte ascuţite sau tratată cu substanţe chimice nepermise.

11. Inlocuirea recipientelor


Nivelul recipientelor (cel rosu si cel albastru) conform instructiunii, trebuie intotdeuna verificat
vizual. Un recipient gol este inlocuit doar de catre cei responsabili si se va proceda astfel:

A. Inlocuirea recipientului cu izocianat


a. Se inchide supapa rezervorului de la masină (daca sunt diponibile sisteme cu
supapa de retinere)
Fig 7. Supapa dintre recipient si rezervorul maşinii
b. Se inchide alimentarea cu aer comprimat a pompei cu membranăsi se
îndepărtează filtrul de silice

Fig 8. Supapa de aer Fig 9. Filtru de silice

B. Inlocuirea recipientului cu Poliol


C. a. Se închide supapa recipientului de la rezervor, Fig. 8
D. b. Se închide supapa de aer comprimat a pompei cu membrană şi se îndepărtează filtrul
de silice Fig.9 şi Eroare!Sursă de referinţă nu a fost găsită.
E. c. Se ridică agitatorul şi se lasă să curgă restul de material
F. d. Se închide recipientul şi apoi se scoate pe cărucior în afară echipamentului de PUR
G. e. Recipientul ce aştepta (conform FIFO) se duce în zona echipamentului
H. f. Se controlează poziţia recipientului, se deschide recipientul şi se pune agitatorul
înăuntrul recipientului
I. g. Se deschide supapa rezervorului
12. Pauzele masinii
12.1. Ciclul de curaţare
În timpii de repaus mai mici de 4 ore maşină va funcţiona că şi în mod normal. Dacă nu se
efectuează nici o turnare, maşină funcţionează automat şi continuu pentru a evita răcirea şi
scurgerea materialelor. La reluarea activităţii nu trebuie luate măsuri speciale. Mai multe detalii
privind funcţionarea maşinii şi parametrii acesteia se găsesc în manualul de utilizare, Capitolul
10.2 (CANNON_Use and maintenance_272315).

12.2. Ciclul la sfarşit de saptamână


În timpii de repaus între 4h şi 4 zile echipamentul va fi setat pe ciclul de „sfârşit de săptămână”.
Mai multe detalii privind funcţionarea maşinii şi parametrii acesteia se găsesc în manualul de
utilizare, Capitolul 10.3 (CANNON_Use and maintenance_272315).

12.3. Oprirea echipamentului


La timpi de oprire mai mari de 5 zile, în funcţie de situaţie, trebuie oprit complet echipamentul
sau se porneşte ciclul de „sfârşit de săptămână” dar acest lucru doar cu consultarea celor de la
CPE. În plus se asigura că temperatura mediului ambiant nu coboară sub 18°C, altfel izocianatul
se cristalizează. Pentru pregătirea opririi echipamentului, nivelul rezervorului trebuie să fie
minim pentru a facilita astfel repornirea. Circuitele de aer comprimat şi de apă trebuie închise iar
sistemul de aspirare trebuie oprit. Toate duzele capului de mixare trebuie scoase iar capul de
mixare trebuie curăţat.

13. Reguli importante de siguranţă


La transportul şi în timpul manipulării substanţelor chimice trebuie purtate următoarele
echipamente: ochelari de protecţie, mănuşi de cauciuc şi haine de protecţie care să acopere
complet pielea. În cazul în care pielea are contact direct cu aceste substanţele imediat se va spală
zona cu apă curată, un dus pentru limpezirea ochilor trebuie întotdeauna să fie în apropiere. În
zona de lucru se va purta în plus şi cască de protecţie. Măsuri de precauţie că de exemplu o
substanţă lianţă sau ceva similar trebuie să fie disponibile în caz de scurgeri.

13.1. Calificarea operatorilor

Toţi operatorii din producţie vor avea nevoie de instrucţiuni de lucru din partea producătorului
echipamentului de PUR sau din partea personalului care a fost instruit şi calificat în acest mod.
Personalul de întreţinere trebuie să fie în mod special instruit de către furnizorul echipamentului
de PUR

13.2. Comportamentul în caz de urgenţă

În caz de incendiu recipientele sub presiune sunt prevăzute cu supape de siguranţă prin care se
vor scurge vaporii cumulaţi. Izocianatul lichid precum şi vaporii ce se dezvoltă în caz de
incendiu sunt toxici. Este absolut necesară asigurarea unei ventilatii adecvate.

În caz de incendiu se va utiliza doar pulbere sau dioxid de carbon şi se va proceda astfel:

- Se opreşte alimentarea la curent şi alimentarea cu aer

- Se vor chema pompierii

- Se vor aduce extinctoarele si se vor purta mastile de gaze

- Se va purta imbracamintea de protectie

- Se va opri aspiratia

14. Controlul Procesului


14.1. Eliberare material
Verificarea la intrare (Incoming Inspection)

Verificarea se face cu ajutorul unui „bloc pentru verificare TPA” (conform Lastenheft PUR).
Mostrele se vor produce după consumarea a circa 100 kg din primul container de poliol. După
aceea se verifică caracteristicele, duritatea şi densitatea mostrei. Detalii pentru realizarea testelor
şi cerinţe se găsesc în QM-RO-112 (CQM-W-310 şi Lastenheft PUR)

14.2. Eliberare în producţie a maşinilor

Înainte de începerea producţiei de serie trebuie să se elibereze în producţie maşinile şi matriţele


necesare, conform QM-RO-111 (CQM-W-406). În cazul reparării/ înlocuirii capului de mixare,
în afară recalificării anuale, este necesară o aprobare separată a acestuia pentru reluarea
producţiei.

14.3. Eliberare în producţie a echipamentului PUR

Eliberarea în producţie a echipamentului PUR trebuie să respecte paşii menţionaţi mai jos.
Responsabilii sunt PPE şi PPR.Eliberarea trebuie aprobată de PQM. Acest proces se realizează
înainte de prima folosire a echipamentului şi după aceea se repetă anual că recalificare.

15. Intervalul de întreţinere


Anexă 2 (Întreţinere şi curăţare, intervale - Cannon A-compact) conţine intervalele individuale şi
instrucţiunile de întreţine pentru fiecare piesă de schimb.

Activitatea de întreţinere este divizată în curăţarea pe care o face operatorul în timpul


programului de lucru, întreţinerea şi curăţarea pe care o fac angajaţii special instruiţi din cadrul
SEBN, şi întreţinerea generală anuală pe care o execută furnizorul echipamentului.

15.1. Realizarea si documentarea întreţinerii


Întreţinerea preventivă este planificată şi realizată de către responsabilul din cadrul
departamentului de întreţinere. Activitatea trebuie documentată corespunzător şi monitorizată
regulat de către superiorul direct.

16.Parametrii maşinii

Setarile de baza ale parametrilor


Performanţă pompei, puterea de consum şi presiunea aerului comprimat măsurată în litri per
doză turnată sunt specifici tipului de echipament şi producătorului de echipament şi trebuie luaţi
din documentaţia respectivului echipament.

1. SCOP
Procedura are scopul de a stabili un proces de aprovizionare a cărui desfăşurare să
asigure că toate materialele, software-ul, echipamentele, piesele de schimb, accesoriile şi
serviciile aferente achiziţionate îndeplinesc condiţiile specificate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică produselor/serviciilor achiziţionate de STERA INDUSTRY,


urmărindu-se:

• evaluarea, selectarea şi acceptarea furnizorilor;


• elaborarea şi transmiterea comenzilor;
• încheierea şi derularea contractelor cu furnizorii;
• recepţia produselor/serviciilor aprovizionate.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

• Manualul calităţii, MC-STI-01 şi documentele sale de referinţă.


• PO-STI-10 – Analiza cerințelor clientului
• PO-STI-12 – Controlul proceselor de productie
• PO-STI-14 – Controlul proiectarii
• PO-STI-15 – Controlul procesului de vanzare