Sunteți pe pagina 1din 16

Manual de utilizare şi instrucţiuni de garanţie

CUPRINS
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CUPRINS................................................................................................................................................................................ 2
A. Mod de utilizare .......................................................................................................................................................... 3
B. Pregătire pentru utilizare ........................................................................................................................................... 3
C. Indicaţii privind înălţimea minimă a şeii………………………………………………………………………………………….. 6
D. Reglarea suspensiilor .................................................................................................................................................. 6
E. Recomandări pentru o utilizare în siguranţă a bicicletei..................................................................................…… 6
F. Greutate totală maximă autorizată : Ciclist + bicicletă + bagaje .................................................................... ……7
G. Notă de avertizare pentru a atrage atenția biciclistului asupra oricăror cerințe legale
naționale………………………………………………........................................................................................................... ...........7
H. Strângere recomandată, pentru elemente de fixare cu privire la ghidon,
furcă, șa, tijă de șa și roți ........................................................................................................................................…… 7
I. Metoda de determinare a unui reglaj bun al mecanismelor de blocare rapidă .................................................... 8
J. Instalarea, reglarea şi îndepărtarea stabilizatorilor pentru bicicletele de copii.................................................... 8
K. Montarea corectă a componentelor livrate neasamblate……………………………………………………………………..9
L. Ungere.......................................................................................................................................................................... 9
M. Întinderea şi reglarea lanţului ................................................................................................................................... 9
N. Reglarea vitezelor şi utilizarea acestora ................................................................................................................... 9
O. Reglarea frânelor şi recomandări privind înlocuirea pieselor de fricţiune ....................................................... . 10
P. Recomandare generală privind întreţinerea .......................................................................................................... 11
Q. Importanţa utilizării pieselor originale................................................................................................................... 11
R. Întreţinerea jantelor de roţi .................................................................................................................................... 11
S. Piese de schimb corespunzătoare (pneumatice, camere cu aer,
Elemente de frecare a frânelor, elemente de transmisie)......................................................................................… 11
T. Accesorii .................................................................................................................................................................... 11
U. Risc de prindere a degetelor .................................................................................................................................... 12
V. Avertisment destinat să atragă atenţia ciclistului cu privire la eventuale pagube

Legate de o utilizare intensivă .................................................................................................................................... 12


W. Lumini ........................................................................................................................................................................ 12

X. Avertisment............................................................................................................................................................... 12

2
A. Mod de utilizare
Există mai multe tipuri de biciclete pentru fiecare dintre modurile de utilizare descrise mai jos. Utilizarea în afara condiţiilor
menţionate mai jos poate conduce la deteriorări ale bicicletei sau la un accident.

Bicicletă de
Bicicletă de oraș și Bicicletă pentru Bicicletă de
munte BMX Adulţi tineri
de agrement copii cursă
(MTB)
Biciclete proiectate Biciclete Biciclete Biciclete
pentru utilizare pe proiectate pentru proiectate pentru concepute pentru
drumurile publice a fi utilizate pe utilizare pe utilizare pe şosea. Biciclete proiectate pentru Biciclete proiectate
(drumuri, trasee terenuri plane și drumurile publice Aceste biciclete utilizare pe drumurile publice pentru a fi utilizate pe
pentru biciclete și inegale de pe (drumuri, trasee nu sunt (drumuri, poteci și rampe). drumurile publice
poteci). Aceste drumurile publice. pentru biciclete, concepute pentru Sunt destinate utiliză rii (drumuri, trasee pentru
biciclete nu sunt Aceste biciclete nu poteci) și pe toate utilizarea pe „ pentru acrobaţii pe sol sau biciclete și poteci).
proiectate pentru „ sunt proiectate tipurile teren. toate tipurile de aeriene. Aceste biciclete nu sunt
toate tipurile de pentru „ toate Aceste biciclete nu teren„. Nu sunt proiectate pentru „toate
teren” sau pentru tipurile de teren” sunt destinate destinate utilizării Acestea nu sunt destinate terenurile” sau pentru
competiţie. în contextul utilizării în cadrul competiţie. Bicicleta
sau pentru utilizării în competițiilor reglementate. este destinată adulților
competiţie. contextul competițiilor
competițiilor reglementate Există două categorii: tineri a că ror greutate
reglementate. nu depă șește 40 kg și a
- BMX destinată cicliştilor că ror înă lțime a
sub 45 kg. scaunului este cuprinsă
- BMX destinată cicliştilor între 635mm și
peste 45 kg. 750mm.
B. Pregătire pentru utilizare
- Cum se poate măsura și regla înălțimea scaunului în funcție de conformația ciclistului ?

Mă măsor Îmi reglez bicicleta

Consult tabelul de
reglare a bicicletei mele

S (cm) Hs (cm) Hg (cm)


105-109 48,5
16" 110-114 37,5 49
115-120 49,5

Elops
S (cm) Hs (cm) H (cm)
155-159 55,5
160-164 58
165-169 60
170-174 62,5 +12
175-179 64,5
180-184 67
185-190 69,5

Mod de utilizare:
Consultaţi tabelele anexate la sfârşitul observaţiei de la pag. 12.
Reglarea șeii:
Înălțimea minimă a șeii este înălțimea determinată atunci când șaua este coborâtă până la opritor și după blocarea sistemului
de fixare.
Introduceţi tija șeii în tubul de șa. Reglați înălțimea tubului de șa în funcție
de conformația utilizatorului. Marcajul minim de introducere a tubului de șa nu trebuie
să fie niciodată vizibil.
Pentru a determina înălțimea șeii, așezați-vă pe bicicletă și așezați un călcâi pe pedală
în poziția joasă, cu brațul pedalier paralel cu tija de șa. Când piciorul este întins, înălțimea
șeii este corectă.

- Cum se poate măsura și regla înălțimea ghidonului în funcție de conformația utilizatorului (vezi tabelul de la sfârșitul
informării)
Introduceţi furca în tubul pivot. Reglaţi înălţimea furcii în funcţie de
conformația utilizatorului fără să depăşiţi semnul minim de
introducere sau până la opritor.
Depăşirea semnului minim de introducere reprezintă o utilizare
neconformă a produsului care poate să pună utilizatorul în pericol.

Furca cu set de direcţie :


Toate bicicletele de munte și bicicletele rutiere dotate cu o furcă cu set
de direcţie sunt vândute cu inele de reglare.
Poziția ghidonului indicată în magazin este cea mai ridicată. Dacă, totuși, doriți să ridicați poziția ghidonului, trebuie să optați pentru
o furcă mai ridicată.

Reglarea furcii cu set de direcţie pe bicicletă:


Pentru a reduce înălțimea este necesar să folosiți instrumentele corespunzătoare (cheile BTR 5 sau 6 în funcție de model, a se vedea
capitolul instrumente).
- Deşurubaţi complet șurubul A, apoi cele două șuruburi B ale furcii.
Scoateţi furca.
- Luaţi 1 sau mai multe inele.
- Puneţi furca la loc.
- Înlocuiți inelele de deasupra furcii.
- Strângeţi la loc şurubul şurub A şi strângeţi şuruburile B.
Verificarea montării corecte a furcii cu set de direcţie pe bicicletă:
Pentru a verifica montarea furcii, apăsaţi frâna pe față și pendulaţi bicicleta față-spate.
Dacă simțiți un joc la direcție, strângeți șurubul A.
Al doilea control: ridicați partea din față a bicicletei și rotiți ghidonul de la stânga la dreapta.
Dacă întâmpinați dificultăți la rotirea ghidonului, deșurubați șurubul A.
Dacă această operațiune vi pare complexă, nu ezitați să contactați atelierul magazinului dvs.

Furca de tip Easy Park :


Nu se poate ajusta înălțimea furcii.
- Pentru a debloca sistemul "Easy Park", coborâți butonul de siguranță apoi ridicați maneta complet.
- Pentru a bloca sistemul Easy Park, puneți ghidonul perpendicular pe osia roții, coborâți maneta complet, apoi ridicați butonul de
siguranță.

Verificarea montării corecte a furcii de tip Easy park pe bicicletă:


Pentru a verifica montarea corectă a furcii, apăsaţi frâna pe față și pendulaţi bicicleta față/spate.
Dacă simțiți un joc la direcție, strângeți șurubul A.
Dacă această operațiune vi pare complexă, nu ezitați să contactați atelierul magazinului dvs.

Reglarea unghiului de înclinare a furcilor reglabile


Dacă doriți să reglați înclinația furcii, slăbiți șurubul "C", reglați unghiul,
apoi strângeți șurubul "C" la cuplul de strângere recomandat.

- Funcţie şi reglaje ale frânelor


Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă frânele din față și din spate sunt în perfectă stare de funcționare.
Frâna din față este controlată de maneta de frână din stânga (maneta de frână din dreapta în unele țări precum India, China și Anglia).
Frâna din spate este controlată de maneta de frână din dreapta (maneta de frână din stânga în unele ță ri precum India, China și
Anglia).
Frânele sunt un element principal al siguranței biciclistului. Acestea trebuie verificate înainte de fiecare utilizare și trebuie întreținute și
ajustate regulat.
Pentru a regla sistemul de frânare, procedați după cum urmează:
Plăcuţe de frână
1/ Verificați alinierea plăcuţei cu partea laterală a jantei.

2/ Verificați distanța plăcuțelor față de jantă (1 până la 3 mm) pentru a obține o frânare eficientă).

3/ Țineți întotdeauna partea din spate a plăcuţei ușor departe de jantă.

4/ Reglați simetria etrierului frânelor în V sau Cantilevers.


Echilibrați arcurile cu amortizor ale etrierelor „dreapta și stânga”, așa cum este ilustrat mai jos:

Frână în V Frâna + Easy


Tub din Aluminiu

Surubelniţă
Tensiune
redusă

DEZACTIVAREA FRÂNEI ÎN V şi FRÂNEI + EASY,


SPAŢIU SIMETRIC ARC DE ÎîNTINDERE1 AXUL DE PE FURCA METALICA A CABLULUI TREBUIE SA FIE INTRODUS LA
ŞURUB DE Tensiune LOCUL SAU PE ETRIERUL FRANEI.
REGLARE mai mare VERIFICAȚI EFICIENȚA FRANEI DUPĂ MONTAREA SISTEMULUI

Caliper Cantilever
Extragere
laterală
TRIUNGHI Piuliţă a
triunghiului

Amplasarea CABLU
CABLU . cârligului de
siguranţă Piuliţă a
plăcuţei
PIULITA _

TRAGEŢI DE CABLU

TRAGEŢI DE CABLU JANTĂ

Frâne de tip Calipers


5/ Reglarea întinderii cablului (În formă de U)
Frânele în V sau frânele cu disc mecanice
sau Cantilevers sau frâna Roller

Dispozitivul de frânare este amplasat în interiorul butucului: frâna poate fi acționată cu o manetă (frână cu tambur) sau prin pedale
(frână cu pedalare inversă).
Frâna cu pedalare inversă: frâna este activată când pedalaţi înapoi. Frâna trebuie aplicată înainte ca manivela să se rotească cu 60 de
grade (1/6 tour). Lanţul este cel care activează frâna. Așadar, verificați dacă întinderea sa este corectă și că nu poate deraia. Domeniul
admis de mișcare verticală a lanțului este descris în paragraful '' Întinderea și reglarea lanțului ''.
6/ Frână pe disc
Plăcuţele exercită o presiune asupra discului ataşat la butucul roţii. Intensitatea presiunii este controlată de o manetă conectată la
frână printr-un cablu sau un furtun hidraulic. Nu acționați maneta de frână atunci când roata este detașată de cadru.
Pentru a alinia o frână cu disc, slăbiți șuruburile de fixare ale etrierului de frână, apoi acționați complet maneta și strângeți șuruburile
de fixare ale frânei la un cuplu de 12 Nm. Pentru frâne pe disc hidraulic, reglarea se face în fabrică; pentru orice intervenție ciclistul
trebuie să se adreseze unui tehnician calificat.

Atenţionare privind bicicletele pentru copii


Este important că părinții sau persoanele responsabile se vor asigura că copiii sunt instruiți în mod corespunzător privind u tilizarea
unei biciclete pentru copii, în special pentru utilizarea în siguranță a sistemelor de frânare.

A. Indicaţii privind înălţimea minimă a șeii


Bicicletă de oraș și de Bicicletă Bicicletă
Bicicletă pentru copii
agrement de munte (MTB) de şosea BMX

Șaua poate fi reglată Șaua poate fi reglată Șaua poate fi reglată Șaua poate fi reglată Șaua poate fi reglată
pentru a asigura o pentru a asigura o pentru a asigura o pentru a asigura o pentru a asigura o
înălțime maximă a șeii înălțime mai mare de 435 înălțime maximă a șeii înălțime maximă a șeii înălțime maximă a șeii
mai mare sau egală cu mm şi mai mică sau egală mai mare sau egală cu mai mare sau egală cu mai mare sau egală cu
635 mm. cu 635 mm 635 mm. 635 mm 435 mm.

B. Reglarea suspensiilor
Atenţionare: furca cu suspensie şi amortizoarele nu trebuie să fie demontate niciodată de utilizator. Această operaţiune trebuie
realizată de un mecanic calificat.

C. Recomandări pentru o utilizare în siguranţă a bicicletei


Pentru o utilizare în siguranţă, se recomandă purtarea unei căști, precum și a elementelor de protecție și / sau de semnalizare.
Produsul și utilizarea acestuia trebuie să respecte reglementă rile în vigoare. Când este folosit pe ploaie sau pe drumuri umede,
vizibilitatea și aderența sunt reduse, distanțele de frânare sunt extinse, utilizatorul trebuie să își adapteze viteza și să anticipeze
frânarea. Starea bună pieselor de uzură cum ar fi de exemplu jante, frâne, anvelope, direcție, transmisie trebuie verificată de
utilizator înainte de utilizare și verificată , întreținută și reglată în mod regulat de că tre un mecanic calificat și cu experiență .
Atenţionare : Utilizarea pedalelor automate şi cu clipsuri pentru vârfuri au o utilizare delicată și necesită o perioadă de adaptare
pentru a evita că derea: fixați încălțămintea pe pedale înainte să porniţi. Interfața dintre clipsul pentru vârfuri și pedală poate fi
afectată de diverși factori precum praful, noroiul, ungerea, tensiunea arcului și uzura.

Atenţionare : Pedalele de la BMX sunt concepute pentru asigurarea unei mai bune aderenţe a suprafeţei de sprijin a pedalei faţă
de cea a unei pedale de bicicletă obişnuită. Acest lucru poate duce la o suprafa ță de susținere a pedalei foarte ascuțită cu
margini ascuțite. Prin urmare, bicicliștii trebuie să poarte echipament de protecție adecvat.
Utilizarea unei extensii aerodinamice sau de altă natură plasată pe ghidon poate avea o influență negativă asupra timpului de
ră spuns al ciclistului la frânare și la viraje.
Umflarea, dimensiunile și direcția de montare a anvelopelor: umflați-vă anvelopele la presiunea corectă, respectaţi obligatoriu
presiunea indicată pe peretele lateral al anvelopei de către producător, rezistența pneului dvs. la perforare depinde de aceasta.
Montați anvelopa în direcția indicată pe peretele lateral și de să geata care indică sensul de rotație.
Bicicletele noastre nu sunt echipate cu roți tubulare. În cazul utiliză rii unor roți tubulare, consultați instrucțiunile producă torului
pentru lipirea tuburilor pe jantă .

6
F. Greutatea totală maximă autorizată : Ciclist + bicicletă + bagaje
Bicicletă de oraș și Bicicletă pentru Bicicletă Bicicletă
de agrement copii de munte (MTB) de şosea BMX Adulţi tineri

Greutatea totală Greutatea totală Greutatea totală Greutatea totală Greutatea totală
maximă autorizată maximă autorizată nu maximă autorizată maximă autorizată maximă autorizată nu Greutatea totală maximă
nu trebuie să trebuie să depăşească: nu trebuie să nu trebuie să trebuie să depăşească: autorizată nu trebuie să
depăşească 12"/14" : 33 kg 16" depăşească depăşească Categorie 1 : 60 kg depăşească 60 Kg
100 kg. : 45 kg 100 kg. 100 kg. Categorie 2 : 100 kg

Verificaţi împreună cu vânzătorul greutatea bicicletei. Cu titlu informativ, o bicicletă de şosea cântăreşte între 8 şi 10 kg, o bicicletă
de munte între 11 şi 17 kg, o bicicletă pentru copii între 8 şi 16 kg, o bicicletă BMX între 14 şi 17 kg, o bicicletă de oraș și de
agrement între 14 şi 20 kg, o bicicletă pentru adulţi tineri între 12 şi 17 kg. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consul taţi un
vânzător din magazin.
G. Notă de avertizare pentru a atrage atenția ciclistului asupra
oricăror cerințe legale naționale
Utilizatorul trebuie să respecte cerințele reglementărilor naționale atunci când bicicleta va fi folosită pe drumurile publice (de
exemplu, lumini și semnalizare).

H. Strângere recomandată, pentru elemente de fixare cu privire la ghidon,


furcă, șa, tijă de șa și roți
Pentru a asigura fixarea corectă a ghidonului, a furcii, a șeii şi a tijei de șa, a roţilor, se recomandă utilizarea cheii de strângere
corespunzătoare şi aplicarea unei forţe de strângere în conformitate cu cuplurile de strângere specifice fiecăreia din componentele
diferitelor tipuri următoare de biciclete (în Nm) : Adăugarea unui capăt de bară este interzisă.
Pentru montarea și strângerea cuplurilor de extensii aerodinamice, consultați instrucțiunile producă torului.
Când adăugați stabilizatori, consultați instrucțiunile producă torului pentru montarea și reglarea stabilizatorilor.

Pipă / Șa/ Roată faţă / Roată spate /


Pipă / Ghidon Tijă de șa / Cadru
Tip de bicicletă Furcă Tijă de șa Cadru Cadru
Copil (12")
14 20 Nu e cazul 10/12 14 8

Copil (14" & 16")


Nu e cazul 20 Nu e cazul 10/12 22/30 22/30

Junior (20" & 24") 1 şurub 18 1 şurub 21 Blocare rapidă Blocare rapidă Blocare rapidă
22
2 şuruburi 12 2 şuruburi 12 sau 12/14 sau 22/30 sau 22/30
BMX
16 sau sistem Blocare rapidă
10 10 35/40 35/40
pivotant 6 sau 8/10
Oraş şi ţară *
1 şurub 18
1 şurub 18 Blocare rapidă
2 şuruburi 14 18 Blocare rapidă Blocare rapidă
2 şuruburi 12 sau 22/30
4 şurub 7
Urbană (Elops) 100
17
300
_______ 20 21 7 25 32
500 14
_______
700
17 Blocare rapidă Blocare rapidă
De munte pentru agrement 10 7 Blocare rapidă
RR 5.1 : 24 sau 8/10 sau 22/30
Blocare rapidă
De munte sport 6 7 17/24 Blocare rapidă Blocare rapidă
sau 8/10
Blocare rapidă
De munte pentru curse 5 7 8 sau 8/10 Blocare rapidă Blocare rapidă
5/7 cadru carbon

1 şurub 15 6/8
Sosea Sport/formă 6 6 Blocare rapidă Blocare rapidă
2 şuruburi 9 cadru aluminiu
1 şurub 15
Sosea competiții 5/6 6/7 5/7 cadre carbon Blocare rapidă Blocare rapidă
2 şuruburi 9

Bicicletă pliabilă Tilt 9 12 24 Blocare rapidă şi 7 34 34

Easy park Easy park


1 şurub 20 2 şuruburi 9
B'Original 22 Blocare rapidă Blocare rapidă 25/35
Altele Altele
1 şurub 12 1 şurub 15
6 6 17
Blocare rapidă 12/16 sau 22/30 sau
Sport urban (nework)
sau 8/10 Blocare rapidă Blocare rapidă
* Cuplul de strângere al șurubului de înclinare a furcii = 18 Nm. Dacă cuplul de strângere este indicat pe componentă, luați ac est lucru ca referință

7
| I. Metoda de determinare a unui reglaj bun a mecanismelor de blocare rapidă
Blocarea menține roțile în poziție pe cadru și furcă. Pentru un sprijin eficient, este necesară reglarea piuliței de reglare, astfel încât
să se obțină o forță de închidere suficientă a manetei de blocare de cel puțin 12 daN (cca 12 kg). Pentru a mări forța de închidere:
rotiți piulița de reglare în sens orar și invers pentru a reduce forța.
Observaţie : dacă nu sunteţi siguri, contactați un mecanic calificat și cu experiență.

INCHIS
INCHIS

DESCHIS

DESCHIS
piuliţa de reglare

BLOCARE RAPIDĂ DE TIP EASY BRAKE RELEASE


pentru acest tip de blocare, nu este necesară reglarea piuliței opuse manetei

1. Închideţi maneta spre spate. 2. Învârtiţi maneta rotind în jos cu 90°. 3. Închideţi maneta rotind în sus pentru a
bloca sistemul şi verificați fixarea corecta
a roților prin ridicarea bicicletei.

J. Instalarea, reglarea şi montarea roților ajutătoare pentru bicicletele de copii


Roțile ajutătoare trebuie montate și reglate după cum urmează:

Roțile ajutătoare B'twin nu se pot adapta la Woony 12".

Atenţionare : Nu instalați și
nu îndepărtați roțile ajutătoare
prin
demontarea celorlalte părți ale
bicicletei (exemplu piulițele de
fixare a roților).
Este esențial să respectați
recomandările pentru montarea și
reglarea roților ajutătoare
(înălțimea roților în raport cu
cu terenul ...) pentru a asigura
siguranța copilului.
Nu folosiți niciodată bicicleta
cu o singură roată
ajutătoare.Utilizaţi
bicicleta echipată cu
roți ajutătoare pe teren
plat.
K. Montarea corectă a componentelor livrate neasamblate
Toate bicicletele noastre sunt asamblate în conformitate cu legislaţia naţională. Cheia furnizată vă permite să:
În cazul componentelor livrate neasamblate, acestea trebuie asamblate - montaţi şi demontaţi transmisia
de un mecanic calificat şi cu experienţă.
- reglaţi ghidonul
Pentru BMX, contactați mecanicii noștri calificați pentru a asigura compatibilitatea
- reglaţi scaunul
bicicletei cu montarea suportului de sprijin ( « pegs »).
- montaţi şi demontaţi roata.

L. Ungere
Ungerea componentelor este necesară pentru o funcționare optimă, o viață lungă a bicicletei și pentru a evita corodarea
componentelor.
Folosiți ulei de transmisie special pentru componentele de transmisie. Pentru lanț, este mai bine să folosiți un ulei specifi c. După spălare:
uscați, ungeţi cu ulei componentele de transmisie (schimbător, manetă), suspensiile, pârghiile de frână, axele etrierelor de frână precum
și lanțul. Pentru o etanşeitate bună, ungeţi suficient tija scaunului şi rulmenţi.
Atenţionare : Cu excepția lanțului, ungerea componentelor trebuie efectuată de un mecanic calificat și experimentat în timpul
verificărilor periodice.

M. Întinderea şi reglarea lanţului


Dacă bicicleta are un schimbător, lanțul este întins automat.
Pentru bicicletele cu o singură viteză sau bicicletele echipate cu schimbarea vitezei integrată în butuc, este necesar să verificați
periodic întinderea lanțului (un lanț insuficient strâns poate provoca deraieri și căderi, un lanț prea strâns afectează performanțele
bicicletei).
Pentru o funcționare corectă, lanțul trebuie să aibă în centrul distanței
care separă pinionul de pedală o mişcare verticală de 1 cm.

N. Reglarea vitezelor şi utilizarea acestora

Opritor al Şurub de fixare a


schimbătorului cablului
1 - Reglarea deplasării schimbătorului spate Şurub de opritor H
Pentru a împiedica ieșirea lanțului din pinioane (în spițele roții sau între piciorul din spate a
Şurub de opritor L
cadrului și pinioane), este important să ajustați deplasarea schimbătorului prin reglarea
Șaibă pentru
opritoarelor H și L : şurub de fixare
a cablurilor
Șurubul H permite reglarea opritorului inferior (de lângă pinionul mic) : desfăcând acest şurub puteţi
permite lanţului să se aşeze mai mult spre exteriorul pinionului mic. Şurub de fixare a cablului

Șurubul L permite reglarea opritorului inferior (de lângă pinionul mare) : desfăcând acest
şurub puteţi permite lanţului să se aşeze mai mult spre exteriorul pinionului mare.
2 - Reglarea deplasării schimbătorului faţă
Reglarea opritorului interior Reglarea opritorului exterior
Rotind şurubul exterior al Șurub de Șurub de reglare a opritorului
schimbătorului faţă în sensul A, reglare a Rotind şurubul interior al exterior
urechea schimbătorului se aproprie opritorului Schimbătorului faţă în sensul
interior
de patina cea mai mică, rotind în A, urechea schimbătorului se
sensul B, se îndepărtează de patina îndepărtează de patina cea mai mică,
mare. Apoi reglați astfel încât Placa interioară de rotind în sensul B, se apropie de patina Placa exterioară de
ghidare lanţ
spațiul dintre placa interioară de ghidare lanţ mare. Apoi reglați astfel încât spațiul dintre
ghidare lanţ și lanț să fie de 0 - 0,5 placa interioară de ghidare lanţ și lanț să fie
Lanţ
mm. de 0 - 0,5 mm. Lanţ

3- Reglarea tensiunii schimbătoarelor


Reglarea tensiunii cablului vă permite să potriviți o poziție pe manetă la o poziție pe transmisie. Slăbiți sau strângeți șur ubul de
tensionare a cablului la ieșirea din manetă sau în spatele schimbătorului astfel încât la fiecare crestătură a manetei să se
potrivească un pinion:
=> Dacă lanțul nu coboară după acționarea pârghiei:
• slăbiți cablul rotind șurubul de reglare a tensiunii cablului în sensul acelor de ceasornic.
=> Dacă lanțul nu urcă după acționarea pârghiei.
• strângeți cablul rotind șurubul de reglare a tensiunii
cablului în sensul invers acelor de ceasornic.
Schimbarea vitezei trebuie să se facă după cum urmează:
Schimbarea vitezei: continuați să pedalați, dar fără a forța, prin acționarea manetei schimbătorului (manetă sau mâner rotativ), până
când lanțul este plasat pe placa sau pe pinionul selectate .
Fiecare poziție a manetei corespunde unei poziții a lanțului pe pinioane.
• Dacă lanțul tinde să nu se aşeze pe pinion: puteți „trece peste” prin împingerea manetei ușor dincolo de crestătură, fără a merge la
următoarea crestătură.
=> Dacă, în ciuda tuturor, această manevră nu este eficientă: tensiunea cablului trebuie ajustată.
• Dacă lanțul nu coboară rapid, consultați capitolul „Reglarea transmisiei”. Schimbarea pinionului trebuie să se facă cu uşurinţă.

Placă
Atenţionare :
Pentru o funcționare eficientă și pentru a nu scurta durata de
viață a elementelor de transmisie (lanț, pinion, pedalier) :

Evitați schimbările bruște și puternice ale vitezei.


Evitați încrucişarea lanțului (lanțul poziționat pe pinionul mare
și placa mare sau lanțul poziționat pe pinionul mic și
placa mică).
Dacă lanţul este încrucişat (schema 2) acesta poate veni în contact
cu schimbătorul faţă.
Pinion

Atenţionare: Pentru o utilizare optimă a sistemul de schimbare a vitezei, manual sau automat, se recomandă schimbarea vitezelor în
afara perioadelor cu efort de pedalare intens şi înainte de oprire să treceţi pe combinaţia de transmisie cea mai bine adaptată pentru a
înlesni pornirea ulterioară.
O. Reglarea frânelor şi recomandări cu privire la înlocuirea componentelor de
fricţiune
Maneta de frână nu trebuie să vină în contact cu ghidonul.
Cămăşile nu trebuie să aibă o traiectorie cu unghi închis astfel încât cablurile să alunece cu minim de frecare.
Cablurile deteriorate, exfoliate, ruginite trebuie schimbate imediat.
Plăcuțele trebuie să fie aliniate cu latura jantei, de la 1 până la 3 mm distanță de ea. In niciun caz nu trebuie să atingă anvelopele.
Frânele cu disc trebuie să fie verificate în mod regulat, verificați toate șuruburile de frână și uzura plăcuțelor de frână, grosimea nu
trebuie să fie mai mică de 1mm. Reglarea frânelor trebuie făcută aşa cum se indică în secţiunea "Pregătire pentru utilizare". Se
recomandă efectuarea acestor reglaje de către un mecanic calificat.
Când înlocuiți componentele de frecare din sistemul de frânare, utilizarea pieselor originale garantează menținerea performanței
bicicletei tale. Această operațiune trebuie efectuată de un mecanic calificat.

DEMONTAREA ROȚII CU FRANA CU BANDA TIP ROLLER BRAKE


Demontare - montarea roții astfel echipată este delicată; de asemenea, vă sfătuim să contactați unul dintre tehnicienii noștri. Cu
toate acestea, puteți efectua următoarea operațiune pe răspunderea dumneavoastră:

-Demontare :
. Deconectați cablul slăbind piulița 1 și scoateți capătul cablului 2
. Slăbiți piulițele de fixare a roții 5
. Detaşaţi clema frânei de suport 3 eliberând roata de cadru și
slăbind piulița 4 dacă e cazul (cu suportul clemei închis)
-Montare şi reglare a întinderii cablului:
. Poziționați roata în partea inferioară a clemelor cadrului fără a o strânge.
- Montați clema de frână 3
. Montați roata definitiv, consultând capitolul referitor la
tensiunea lanțului și verificați centrarea acesteia
. Strângeți piulițele roților 5 la cuplul recomandat
. Strângeți piuliţa clemei de frână 4 dacă e cazul
(cu suportul clemei închis)
. Strângeți complet întinzătorul cablului 6
. Montaţi cablul, montaţi la loc piuliţa 1 şi întindeţi cablul
astfel încât să înlăturaţi jocul, strângeţi piuliţa 1 provizoriu şi verificaţi
ca roata să nu fie înfrânată dacă frâna nu este acţionată. Dacă reglarea
este corectă, strângeţi piuliţa la loc 1, ajustaţi tensiunea cablului dacă
este necesar cu ajutorul întinzătorului 6 și puneți înapoi un capăt de cablu.
Efectuați un test pentru a detecta o posibilă anomalie.
INTRETINEREA FRANELOR CU BANDA (DE TIP ROLLER BRAKE)

.Verificaţi întinderea cablului (consultaţi capitolul « montarea roţii»)


. Gradul de uzură a frânelor cu tambur necesită o demontare a tamburului însuşi: această operaţiune trebuie încredinţată unui t ehnician
de atelier.
. Schimbarea frânei cu tambur trebuie să se facă în acelaşi mod pentru a asigura performanţele de frânare prevăzute pentru fiecare tip
de bicicletă.

|P. Recomandări generale privind întreţinerea


Bicicleta dvs. necesită un minimum de întreținere și revizii periodice și depinde de utilizarea pe care i-o daţi: ungeţi lanţul în mod
periodic, periați pinioanele și lanțurile, introduceți periodic câteva picături de ulei în cămăşile cablului de frână și în schimbătorul de
pinioane și îndepărtați praful de pe cauciucurile de frână.
Controlaţi în mod regulat anvelopele şi observați uzura, tăieturile, fisurile, ciupiturile și înlocuiți anvelopa, dacă este necesar. Verificați
jantele și absența unei uzuri excesive, deformări, lovituri, fisuri.
Întreținerea bicicletei dvs. trebuie efectuată regulat de către un mecanic calificat.
Cadrul, furca şi toate componentele trebuie să fie verificate în mod regulat de Serviciul nostru Post-Vânzare b'Twin pentru a căuta
semne de uzură și / sau deteriorare potențială (fisură, coroziune, rupere...). Este vorba de verificări importante de securitate pentru a
evita accidentele, răniri corporale şi pentru a asigura o bună durată de viaţă a bicicletei voastre.

| Q. Importanța utilizării pieselor originale


Când înlocuiți componentele, folosiți piese originale pentru a menține performanța și
fiabilitatea bicicletei. Această operațiune trebuie efectuată de un mecanic calificat .
Atenţie ! La înlocuirea pedalelor, a roților, a anvelopelor, a apărătoarelor de noroi sau
A brațului pedalier, spațiul minim dintre extremitatea roții sau apărătoarea de noroi și axa pedalei
trebuie să fie mai mare decât indicațiile de mai sus.
Distanţa minimă D
D>89 mm pentru bicicletele de şosea şi bicicletele
de copii
D>100 mm pentru bicicletele de munte şi cele de
oraş şi de drumeţii montane

I R. Întreținerea jantelor roților


Ca orice piesă de uzură janta trebuie suspusă unui control regulat. Dacă constataţi o anomalie (uzură anormală sau
o posibilă deformare), verificați-vă bicicleta cu un mecanic calificat și cu experiență. Dacă jantele
prezintă semne de uzură, controlaţi şi înlocuiţi janta dacă este necesar. Reducerea grosimii peretelui din
cauza unei greşeli de întreţinere a anvelopelor și poate provoca vătămarea.
Pentru roţile din carbon, umflaţi anvelopele la presiunea maximă indicată pe jantă în mod independent
de presiunea maximă indicată pe anvelopă. Atenţie, jantele din carbon pot avea o uzură dificil de observat, iar dacă aveţi îndoieli,
adresaţi-vă unui tehnician calificat. Jantele din carbon pot avea o presiune maximă diferită şi mai mică decât cea a anvelopelor; este
suficient să umflaţi anvelopele în funcţie de presiunea maximă cea mai scăzută înscrisă pe jantă sau pe anvelopă.

S. Piese de schimb corespunzătoare (anvelope, camere cu aer, elemente de


fricţiune ale frânelor, elemente de transmisie)
La înlocuirea componentelor folosiți piese originale. Această operațiune trebuie efectuată de un mecanic calificat.

T. Accesorii
Întreținerea și înlocuirea accesoriilor oferite trebuie efectuate de un mecanic calificat. Pe o bicicletă din carbon este interzisă utilizarea
unui suport pentru copii sau a unui portbagaj cu fixare pe anvelopă.

Bicicletă de oraş Bicicletă Bicicletă Bicicletă pentru Adulţi


BMX
şi de agrement de munte (MTB) de şosea copii tineri
Suport pentru
copii DA DA DA NU NU NU

Portbagaj DA DA DA NU DA DA
Pentru a asigura compatibilitatea, vă rugăm să contactați un tehnician calificat .
Atenţie, bicicletele noastre sunt compatibile cu o remorcă! Verificați această compatibilitate cu un tehnician calificat și
asigurați-vă de măsurile de precauție ce trebuie luate. Comportamentul bicicletei este influenţat de remorcă (distanţă de frânare
mărită, manevrabilitate)

U. Risc de prindere a degetelor


Un scaun de copil poate fi montat pe o bicicletă dacă arcurile de la şa sunt protejate
Atenţionare : Pentru a evita prinderea degetelor copilului, nu montați un suport pentru copil pe o bicicletă prevăzută cu o șa cu
arc neprotejat. Atenţie, când întrețineți transmisia, aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele între pinioane și lanț .

V. Avertisment destinat să atragă atenţia ciclistului cu privire la eventuale


daune legate de o utilizare intensivă
ATENTIE ! Ca orice componentă mecanică, o bicicletă este supusă la solicitări mari și se uzează. Diferite materiale și componente
pot reacționa diferit la uzură sau oboseală. Dacă durata de utilizare preconizată a unei componente a fost depășită, aceasta se
poate rupe brusc, riscând accidentarea ciclistului. Crăpăturile, zgârieturile și decolorarea în zonele cu efort ridicat indică faptul că
componenta a depășit durata de funcționare și ar trebui înlocuită.

W. Lumini
În caz de nevoie, puteţi schimba becul sau bateriile de la lumini. Verificați marcajul sau returnaţi becul sau bateria la tehnicianul
calificat.

X. Atenţie
NU LĂSAȚI NICIODATĂ ÎNTR-UN LOC ÎNCHIS ȘI LA CĂLDURĂ (de exemplu, maşina închisă lăsată în soare) COMPONENTELE DIN
CARBON (de exemplu, roțile).

12
DRUM DE ORAŞ ŞI DE ŢARĂ
Următoarea grilă permite optimizarea Elops VTC
poziției de condus, S (cm) fiind
S (cm) Hs (cm) h (cm) S (cm) Hs (cm) h (cm)
corespunzătoare înălțimii pilotului.
150-154 57
155-159 55,5 +7,5
155-159 59,5
Nework
160-164 58 160-164 62
S (cm) Hs (cm) h (cm) +7
165-169 60 165-169 64,5
160-165 57,5
M 170-174 66,5
165-170 61 170-174 62,5 +12
175-179 69 +6,5
170-175 65,5
L 175-179 64,5 180-184 72
175-180 68
180-184 67 185-189 74,5 +6
180-185 71,5
XL 190-195 77
185-190 75 185-190 69,5
DRUM
Sport- Cicloturism Sport-Sport cu bicicleta Competeţie-Performanţă
S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm)
150-154 59 -2,5 150-154 59,5 -4,5 150-154 60 -7

155-159 61,5 -3 155-159 62 -5 155-159 62,5 -7,5


160-164 64 -3,5 160-164 64,5 -5,5 160-164 65 -8

165-169 66,5 -4 165-169 67 -6 165-169 67,5 -9


170-174 69 -4,5 170-174 69,5 -7 170-174 70 -9,5
175-179 71,5 -5 175-179 72 -7,5 175-179 72,5 -10

180-184 74 -5,5 180-184 74,5 -8 180-184 75 -11


185-189 76,5 -6 185-189 77 -8,5 185-189 77,5 -11,5
190-194 79 -6,5 190-194 79,5 -9 190-194 80 -12
195-200 82 -7,5 195-200 82 -10 195-200 82,5 -13

BICICLETĂ DE MUNTE (MTB)


Agrement-drumeții Drumeţii sportive Competiţie-Performanţă
S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm)
150-154 58 150-154 59 -2,5 150-154 59,5 -6,5
+1,5
155-159 60,5 155-159 61,5 -3 155-159 62 -7,5
160-164 63 160-164 64 -3,5 160-164 64,5 -8
+1
165-169 65,5 165-169 66,5 165-169 67 -8,5
-4
170-174 68 170-174 69 170-174 69,5 -9
+0,5
175-179 70,5 175-179 71,5 -4,5 175-179 72
-9,5
180-184 73 180-184 74 -5 180-184 75
0
185-189 75,5 185-189 76,5 -5,5 185-189 77,5 -10

190-194 78 -0,5 190-194 79 190-194 80 -10,5


-6
195-200 80,5 -1 195-200 81,5 195-200 82,5 -11,5

12" 20" 24"


S(cm) Hs (cm) Hg altele Seria Băieţi
85-105 31 38 S(cm) Hs (cm) Hg S(cm) Hs (cm) Hg
14" 120-124 51 135-139
61
90-94 48 125-129 42 51,5 140-144 54
95-99 32 49 130-135 52 145-155 62
100-105 50
FS Seria Fete
16"
120-124 58 135-139 57
105-109 48,5
125-129 45 59 140-144 54 57,5
110-114 37,5 49
115-120 49 130-135 145-155 58
60
FIŞĂ DE GARANŢIE
Garanţia acoperă: Excluderi ale garanţiei :
• Orice defect material sau de fabricație observat de echipele • Daune care implică răspunderea unui terț sau care rezultă
atelierului din B'Twin, înlocuirea pieselor defecte cu piese din culpă intenționată .
conforme cu aceeași utilizare, precum și manopera.
• Toate produsele mărcii « b'Twin” sunt garantate timp de 2 • Daunele rezultate din întreținere și utilizare
ani, dacă nu este indicat altfel și în condițiile normale de necorespunzătoare cu instrucțiunile producă torului sau din
utilizare recomandate. neglijență .
•Această garanție b'Twin nu împiedică în niciun fel • Piesele de uzură (becuri, cabluri şi cămăşi, plăcuţe de frână,
introducerea garanției legale pentru defectele ascunse. plăci, lanţ, jante, pinioane, pneuri, camere cu aer, role
anti-schimbator...) şi manopera de înlocuire.
Aplicarea garanţiei: • Produsul a suferit modificări în afara atelierelor noastre.
• Lipsa şocului: produsul nu trebuie să prezinte daune din Piese originale înlocuite cu piese neaprobate.
cauza condițiilor anormale de utilizare. • Daune cauzate de incendiu, fulgere, furtună, vandalism sau
• Produsul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile transport neasigurat.
sale de utilizare și întreținut în mod regulat de atelierele
Durata garanţiei :
noastre.
•5 ani pentru cadru.
• Piesele originale nu au fost înlocuite cu piese neaprobate. •2 ani pentru piese şi manoperă.

SIGURANŢĂ : 10 PUNCTE DE CONTROL AL BICICLETEI

9/ ANVELOPE 1/ȘA 2/DIRECŢIE


10/ FRÂNE
 Verificaţi presiunea •Verificaţi centrarea, •Verificaţi centrarea şi strângerea
Verificați centrarea etrierelor
 Verificaţi aspectul orizontalitatea şi strângerea ghidonului şi a furcii
stânga și dreapta •Tija șeii • Verificaţi jocul la direcţie
anvelopei (fără • Verificați contactul jantă/ •Verificaţi strângerea • Verificaţi funcţionarea suspensiilor
deformare, plăcuţă de frână
introducerea corectă a •Verificați strângerea
anvelopei în jante, plăcuțelor de frână
asamblare în direcția • •Verificați ajustarea şi
corectă ). reglarea manetelor de frână 3/PROTECTII
• Verificaţi aşezarea
corectă a cămăşilor în
spațiile destinate
acestora

8/ACCESORII 6/LANT 5/BRAȚE PEDALIER 4/ ROŢI


7/ SCHIMBĂTOARE • Strângeţi pedalele • Verificaţi centrarea şi
• Verificaţi prezenţa • Verificaţi reglarea • Verificaţi
şi funcţionarea flexibilitatea •Verificaţi strângerea strângerea roţilor
opritoarelor de şurubului brațului • Verificaţi discul roţilor
pentru : schimbător lanţului
- claxon •Verificaţi zalele pedalier
• Verificaţi • Verificaţi poziţia
- faruri funcţionarea şi detaşabile
- lumini şi altele* garniturilor* pentru
performanţa pedale automate
schimbătorului de
viteză * funcţie de model (amortizor spate, apărătoare nămol, port-bagaj...)
Sistemul de iluminat este un dispozitiv de siguranță pentru bicicleta dvs., acesta trebuie să fie prezent pe
bicicletă. Asigurați-vă că sistemele dvs. de iluminat funcționează și că bateriile dvs. sunt suficient de încărcate
înainte de a porni la drum. Bateriile uzate conțin metale dăunătoare pentru mediu (Hg: mercur, Cd: Cadmiu,
Pb: plumb): ele pot fi colectate în magazinele noastre pentru o tratare corectă, nu le aruncați cu deșeurile
menajere. Bateriile trebuie colectate separat.
Simbolul „ pubelă barată” înseamnă că produsul şi bateriile pe care le conţine nu pot fi aruncate cu deşeurile
menajere. Acestea sunt supuse unei colectări separate specifice. Depuneți bateriile și produsul dvs. electronic
la sfârșit duratei de viață într-un spațiu de colectare autorizat pentru reciclare. Această recuperare a deșeurilor
dvs. electronice vă va proteja mediul și sănătatea.

Pentru bicicletele prevăzute cu portbagaj sub 15kg Pentru bicicletele prevăzute cu portbagaj sub 25kg
a) Acest portbagaj este conceput pentru o greutate maximă de a) Acest portbagaj este conceput pentru o greutate maximă de
15 kg. Nu puteți atașa un scaun pentru copii la el. 25 kg. Nu puteți atașa un scaun pentru copii la el.
b) Nu depăşiţi sarcina maximă a bicicletei. b) Nu depăşiţi sarcina maximă a bicicletei.
c) Elementele de fixare trebuie să fie strânse şi verificate c) Elementele de fixare trebuie să fie strânse şi verificate
periodic (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft). periodic (6 - 8 Nm / 20 - 27 N.ft).
d) Orice modificare a portbagajului adusă de cumpărător d) Orice modificare a portbagajului adusă de cumpărător
determină nulitatea acestor instrucţiuni. determină nulitatea acestor instrucţiuni.
e) Acest portbagaj nu este conceput să tragă o remorcă. e) Acest portbagaj nu este conceput să tragă o remorcă.
f) Atenţie! Când portbagajul este încărcat, f) Atenţie! Când portbagajul este încărcat,
comportamentul bicicletei se poate schimba (în special comportamentul bicicletei se poate schimba (în special
condusul şi frânarea). condusul şi frânarea).
g) Toate bagajele trebuie legate în siguranță pe portbagaj, în g) Toate bagajele trebuie legate în siguranță pe port-bagaj, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului. Nu lasați conformitate cu instrucţiunile producătorului. Nu lăsați
centurile să atârne pentru că acestea s-ar putea prinde în centurile să atârne pentru că acestea s-ar putea prinde în
roata din spate. roata din spate.
h) Farurile şi semnalizatoarele nu trebuie acoperite de bagajele h) Farurile şi semnalizatoarele nu trebuie acoperite de bagajele
puse pe portbagaj. puse pe portbagaj.
i) Greutatea trebuie să fie repartizată în mod egal între cele 2 i) Greutatea trebuie să fie repartizată în mod egal între cele 2
laturi ale portbagajului. laturi ale portbagajului.

Pentru bicicletele prevăzute cu coş sub 5kg


a) Coşul trebuie asamblat la partea din faţă a bicicletei. Plăcile de fixare sunt fixate cu ajutorul piuliţei de roată (20 - 25 Nm / 66
- 82 N.ft), coșul este fixat pe suportul pipei și pe bază folosind un şurub (6 - 7 Nm / 17 - 23 N.ft).
b) Coşul este conceput pentru o sarcină maximă de 5 kg și nu este destinat să primească un scaun pentru copii sau să atașeze o
remorcă în față.
c) Nu depăşiţi sarcina maximă a bicicletei.
d) Elementele de fixare trebuie să fie strânse şi verificate periodic.
e) Cumpărătorul nu trebuie să aducă nicio modificare coşului. Orice modificare determină nulitatea acestor instrucţiuni.
f) Atenţie, când coşul este încărcat, comportamentul bicicletei se poate schimba (în special condusul şi frânarea).
g) Asigurați-vă că întreaga sarcină este în interiorul coșului, că nu riscă să ajungă la roată și nu ascunde lampa și farul.
h) Asigurați-vă că întreaga sarcină este repartizată în mod uniform în interiorul coşului.

15