Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de control Lucrare de control

Clasa a VII-a A Clasa a VII-a A

1. Calculați apotema, raza cercului circumscris, perimetrul și aria pentru: 1. Calculați apotema, raza cercului circumscris, perimetrul și aria pentru:

a) triunghiul echilateral cu lungimea laturii de 6cm. a) triunghiul echilateral cu lungimea laturii de 6cm.

b) pătratul cu lungimea laturii de 10cm. b) pătratul cu lungimea laturii de 10cm.

c) hexagonul regulat cu lungimea laturii de 4cm. c) hexagonul regulat cu lungimea laturii de 4cm.

2. Se consideră triunghiul echilateral ABC a cărui arie este egală cu 2. Se consideră triunghiul echilateral ABC a cărui arie este egală cu

25 3cm2 . Aflați aria pătratului care este înscris în același cerc ca și 25 3cm 2 . Aflați aria pătratului care este înscris în același cerc ca și

triunghiul echilateral ABC. triunghiul echilateral ABC.

3. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF a cărui perimetrul este egal cu 3. Se consideră hexagonul regulat ABCDEF a cărui perimetrul este egal cu
72cm. Determinați apotema unui triunghi echilateral care este înscris în 72cm. Determinați apotema unui triunghi echilateral care este înscris în
același cerc ca și hexagonul ABCDEF. același cerc ca și hexagonul ABCDEF.

4. Se consideră pătratul ABCD a cărui diagonală este egală cu 18cm. 4. Se consideră pătratul ABCD a cărui diagonală este egală cu 18cm.
Determinați aria triunghiului echilateral care este înscris în același cerc ca și Determinați aria triunghiului echilateral care este înscris în același cerc ca și
pătratul ABCD. pătratul ABCD.