Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru:

1. Calculează perimetrul și aria trapezului isoscel ABCD,


AB CD, AB  CD dacă baza mare, o latură
neparalelă și înălțimea sunt:
a) AB = 28cm, AD = 25cm și h= 24cm
b) AB = 15cm, BC = 9cm și h=7cm
2. Într-un trapez isoscel baza mare are lungimea de 15cm,
iar baza mică de 9cm. Unghiul alăturat bazei mari are
măsura egală cu 45 . Calculează aria trapezului.
3. Perimetrul unui trapez isoscel este 60cm. Dacă bazele
sunt de 22cm și 12cm, calculează aria trapezului.
4. Calculează perimetrul și aria trapezului dreptunghic
ABCD, AB CD, AB  CD, AD ⊥ AB, în care se cunosc
AB = 5cm, BC = 13cm, iar înălțimea este de.
5. Calculează diagonalele trapezului dreptunghic care are
2
aria de 130,5cm și lungimea bazelor de 12cm și
respectiv 17cm.