Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Se consideră trapezul isoscel ABCD cu AB CD. Dacă AB =


11cm, CD =29cm și ∢A =135, calculați aria trapezului ABCD.
2. Trapezul isoscel ABCD cu AB CD are perimetrul egal cu
42cm. Dacă AB=15 cm, CD = 7 cm și ∢D = 5∢A, calculați aria
acestuia.
3. Trapezul isoscel ABCD cu AB CD, AB = 20m, CD = 12cm are

un unghi cu măsura de 45.


a) Aflați lungimea înălțimii trapezului.
b) Aflați aria trapezului
c) Aflați latura unui pătrat echivalent cu trapezul dat.
d) Dacă AD  BC =  E , aflați aria triunghiului ABE.