Sunteți pe pagina 1din 1

30 aprilie

Tema: Mijloacele de informare(Mass-media)


Reportajul.Știrea.

Reportajul este o specie publicistică care, în baza unor date culese la fața


locului, informează opinia publică , câ t mai real, asupra problemelor de interes
general .
Este relatarea unui fapt, descrierea unui loc, pe baza unor informaţii culese
la faţa locului.
Reportajul îmbină cele trei moduri de expunere – descrierea, naraţiunea şi
dialogul – reconstituind în amă nunt evenimentul.

Tipuri de reportaj
reportaj de specialitate
- social;- cultural;- politic;- economic;- sportiv;

Știrea înseamnă informație pură , este un gen jurnalistic care prezintă


realitatea actuală , pe care o pune într-o formă comunicabilă , transmisă
Fă ră aceasta, niciun ziar nu ar putea avea pretenția să existe. Elementul
central al unei știri îl reprezintă faptele ,nu opiniile.

1. Scrieti un reportaj în 10 enunturi despre un eveniment


petrecut în școala voastră.

2. Scrieti o știre cu temă la alegere.