Sunteți pe pagina 1din 1

Citește textul, cu atenție:

„Al treilea e cel cu noroc, clar, ca în discuţia noastră.” „Al treilea aduce pacea. Clar că în doi merge rău. La
noi a apărut al treilea. Bătrânul a ales să ne primească, să trăiască cu noi şi cu toate riscurile care vin de aici.
A legat. Nu a dezlegat. Oamenii ar trebui să caute să lege.” „Dar să lege cu binele. Este o chemare în om
pentru asta. Din cauza asta există comunităţi. Cei care aleg izolarea se leagă fie cu natura, fie cu
Dumnezeu.” „Dar şi ei se leagă.”
„Legăturile nu se nasc doar din armonie. Invidia leagă, concurenţa leagă, mândria leagă.” „Astea toate sunt
legături care ne apropie de ceilalţi ca să îi spionăm, ca să îi controlăm. Să ne convingem că suntem mai
buni, mai frumoşi, mai deştepţi. Doar că aici legăm singuri. Fără ca ceilalţi să ştie ce legăm.” „Pentru genul
ăsta de legături, spun, tot la preot ar trebui să se meargă pentru dezlegări.”
„Cam aşa. Sunt şi relaţiile interzise, dar care par luminoase.” „Bine spus par.” „O iubire imposibilă, să
spunem. Între, nu ştiu, doi oameni care nu pot fi împreună din variate motive. Aici, spune, e mitul din
Romeo şi Julieta. E mai mult decât o poveste, dar în primul rând e o poveste. Însă nu cea scrisă o singură
dată, ci cea pe care oamenii şi o însuşesc şi o trăiesc ca şi cum doar ei ar trăio. De asta spun că e mit, nu
doar poveste. E ceva ce a fost considerat valabil dintotdeauna de către toţi. Illo tempore. E convingerea
omului că relaţia neconsumată dintre doi îndrăgostiţi e mult mai puternică. Odată consumată, se
banalizează.” „E şi nu e adevărat. E adevărat doar pentru că nu apuci să vezi toate neajunsurile celuilalt, nu
îl vezi bătrân. Rămâi aşa cu o icoană în minte.” „Care, de cele mai multe ori, nici măcar nu corespunde
iubitului, ci născocirii din mintea noastră. Ne alimentează nefericirea, gratuit şi prostesc. Fiindcă poţi purta
toată viaţa un om în inimă şi asta e o calitate, dar când te foloseşti de amintirea lui doar ca să îţi sporeşti o
presupusă nefericire, doar ca să te poţi lamenta la un moment dat că uite ce am pierdut şi dacă atunci
alegeam aşa şi nu altfel acum nu aş fi atât de nefericit, atunci toată iubirea aia dinăuntru, în loc să te facă
mai bun, îţi pune sub nas micimea şi mizeria proprii.
(Moni Stănilă, Al 4-lea)
1. Găsește sinonime pentru lexemele: poveste, luminos, minte. 3 p.

2. Explică modalitatea de formare a următoarelor cuvinte: neconsumată, dezlegări. 2 p.

3. Rezumă fragmentul de text, de mai sus, în 25-30 de cuvinte. 4 p.

4. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul nefericit să aibă, pe rând, două valori morfologice diferite.
Menționează-le. 2 p.

5. Spune, care este rolul ghilimelelor . 2 p.

6. Analizează sintactic următorul enunț: „Al treilea e cel cu noroc, clar, ca în discuţia noastră.” „Al
treilea aduce pacea. Clar că în doi merge rău. La noi a apărut al treilea. Bătrânul a ales să ne
primească, să trăiască cu noi şi cu toate riscurile care vin de aici. A legat. Nu a dezlegat. 6 p.

7. Rescrie textul următor, corectând greşelile: Scrie-ţi-vă tema şi re transcrie-ţi-o şi tu ca să na-i nici-o
problemă cu educatorii aceea. Nu trebuie să-ţi spun de ce n-acept vre-o greşală dea lor de acum înainte! Fii
atent şi numai fi distrat să na-i probleme întruna din zile. 3 p.

8. Redactează, în 16 rânduri, o compunere, cu titlul: Cel mai bun prieten al meu e pictor și, în același
timp, nevăzător. 8 p.
NOTĂ! Vei primi puncte pentru redactarea întregii lucrări (coerenţa textului – 1 punct; stilul,
vocabularul și registrul de comunicare adecvate conţinutului – 1 punct; ortografia - 1 punct;
punctuaţia - 1 punct; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 puncte).
Total punctaj: 35 de puncte