Sunteți pe pagina 1din 1

Test iniţial

Clasa a VII-a

I. Citeşte cu atenţite textul de mai jos:


„Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se odihnească.
Atunc, de la spate, se ridică albă şi ea, ca de gheaţă, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii,
tufele îşi dezbrăcară deodată umbra. Iar iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el se
întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave./ După o clipă de spaimă, iepuraşul se
destinse ca o coardă şi o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a-dura ca un bulgăre, se
sculă şi iar se rostogoli, până jos; apoi o luă de-a-dreptul tăind câmpul. Se opri tocmai în
stihăria iazului. Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închişi... să nu-şi mai vază umbra!
(Emil Gîrleanu, Fricosul)

1. Prin ce mijloc s-au format cuvintele: „iepuraşul”, „împietri”, „(se) ghemui”,


„deodată”, „închişi”? (5x2p=10p)

2. Precizaţi cazul cuvintelor subliniate. (4x2p=8p)

3. Scrieţi patru termeni din familia lexicală a cuvântului „a vedea”. (4x2p=8p)

4. Scrieţi care sunt modalităţile de expunere utilizate în acest fragment. (2x2p=4p)

5. Transcrieţi din text o personificare, o comparaţie şi un epitet. (3x2p=6p)

9. Identificaţi în text rolul citorva semne de punctuatie. (2p)

10. Alegeţi varianta corectă: „să nu-şi vază umbra”


să – a) prepoziţie -şi – a) adverb
b) articol hotărât b) conjuncţie
c) conjuncţie c) pronune relativ
d) articol nehotărât d) prepoziţie (2x2p=4p)

Punctaj: 35x2p=70p

II. Imaginaţi o altă continuare a fragmentului marcat (de la început până la bara
oblică), într-o scurtă compunere (15-20 de rânduri / 150-200 de cuvinte).

Punctaj: 20p
Oficiu: 10p. Total: 100p
Propunător: prof. Dana Dragnea