Sunteți pe pagina 1din 1

Câmpiile

(-Schema lecției-)

Să ne amintim!
Câmpia este cea mai joasă formă de relief, cu aspect neted.
În zonele de câmpie, datorită solurilor foarte fertile, se practică agricultura.

Să reținem!
Câmpiile formează trapta de relief cea mai joasă, cu înălțimi până la 200 -300 m,
cu aspect neted, alcătuite din roci moi.
Unitățile de câmpie din țara noastră sunt:
1) – Câmpia Română;
2) – Câmpia de Vest;
3) – Delta Dunării.

1. Câmpia Română
Câmpia Română, cea mai mare câmpie din țara noastră, se întinde în sudul
României, de-a lungul Dunării. Suprafețele netede care o alcătuiesc, numite câmpuri, sunt
despărțite de luncile largi ale râurilor. Din loc în loc, apar movile de nisip, numite dune,
pe care se cultivă mai ales viță-de-vie.
În Câmpia Română, verile sunt foarte calde și iernile reci, cu vânturi puternice. În
Bărăgan (partea de est a Câmpiei Române), secetele sunt dese, astfel încât unele râuri și
lacuri mai mici seacă în timpul verii.

2. Câmpia de Vest
Câmpia de Vest este o câmpie lungă și îngustă, mai joasă decât Câmpia Română.
Din cauza reliefului foarte neted, la ploile mari, apele râurilor ies cu ușurință din albii,
producând inundații. Astefel, oamenii au fost nevoiți să înalțe malurile râurilor,
construind diguri. Datorită precipitațiilor mai bogate din Câmpia de Vest, culturile
agricole nu au nevoie de irigațiile atât de necesare în Câmpia Română.